کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: statement


نتایـــج جستجــــو:

abridged statement : صورتحساب مختصر
accompany statements : صورت های مالی همراه
account statement : صورت حساب
a statement of basic accounting theory (ASOBAT) : تئوری بنیادی حسابداری
current cost financial statement : صورتهای مالی با ارزش جاری
accounts, financial statements : حسابها،صورتهای مالی
acknowledgement, notificatjon, statement : اعلام، تصدیق، اعلام وصول، اعلامیه
actual statement : صورتحساب واقعی
adjustable statement : صورتحساب تعدیل پذیر
adjustment (to) statement : صورتحساب اصلاحی (تعدیلات)
all inclusive statement : صورتحساب متضمن کلیه شرایط (اطلاعات)
all purpose financial statement : صورت مالی برای کلیه مقاصد
amended statement : صورتحساب اصلاح شده
analysis of financial statement : تجزیه و تحلیل صورت های مالی
announcement, statement : بیانیه، آگهی، اعلان، اظهاریه
attest audit, financial audit, statement : حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی اعتباردهی، نام دیگر حسابرسی مستقل
attest audit, financial audit, statementaudit : گواهی دادن، نقش اعتباردهی
audited statement : صورتحساب حسابرسی شده
balance sheet (statement of financial position) : ترازنامه، صورت وضعیت مالی
bank account reconciliation statement : صورت تطبیق بانک
budgeted income statement : صورتحساب سود و زیان بودجه شده
capital reconciliation statement : صورت منابع و مصارف سرمایه
capital statement : صورتحساب سرمایه
cash flow position statement : صورت وضعیت گردش وجوه نقدینه
cash flow statement : صورت جریان نقدی ، صورت جریان وجوه نقد
cash statement : صورت وجوه نقد و موجودی بانک
certified financial statement : صورت مالی گواهی شده
certified statement : صورتحساب (صورت وضعیت) گواهی شده
chainnan′s report (chainnan′s .statement) : گزارش رئیس هیئت مدیره
charge-and -dischage statement : حساب انحصار وراثت
clearance statement, settement statement : صورتحساب تسویه (تصفیه)
clearing house statement : صورتحساب اتاق پایاپای
combined financial statement : صورت مالی ترکیبی
comparative financial statements : صورت های مالی مقایسه ای
comparative income statement,consolidated income statement : صورت سود و زیان تلفیقی
comperative cost statement : صورتحساب تطبیقی هزینه (قیمت تمام شده)
comperative production statement : صورت وضعیت مقایسه ای تولید
comperative statement : صورتحساب تطبیقی
competitive cost statement : صورتحساب هزینه رقابتی (با بهای تمام شده رقابتی)
compilation of financial statements : تهیه و تنظیم صورتهای مالی
completion of financial statements : تکمیل صورت های مالی
comprehensive income statement : صورت سود و زیان جامع
condensed financial statements : صورت های مالی فشرده
conglomerate financial statement : ترازنامه تلفیقی بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مختلف
consignment profit and loss statement : صورتحساب سود وزیان کالای امانی
consolidated budget statement : صورت وضعیت بودجه تلفیقی
consolidated cash·flow statement : صورت جریان وجوه نقدی تلفیقی
consolidated financial statements : صورت های مالی تلفیقی
contribution income statement : صورت سود و زیان تهیه شده بر اساس روش فروش
contribution margin income statement : صورت سود و زیان تهیه شده براساس روش حاشیه فروش
conventional income statement : صورتحساب درآمد طبق نمونه رایج
correlation articulation of financial statements : همبستگی (پیوستگی) بین صورتهای مالی
customer statement : صورت حساب شتری
cut-off bank statement : صورتحساب مقطعی بانک
cut-off statement : صورتحساب موقت (میان دوره ای)
cutoff misstatements : تحریفات مقطع گیری زمانی
daily sales statement : صورت فروش روزانه
date of authorising financial statements for issue : تاریخ تصویب صورت های مالی
deficiency account or statement : حساب (صورتحساب) غرما
desirability statement : صورتحساب شرایط مطلوب
detailed income statement : صورتحساب سود و زیان به شکل تفصیلی
detailed statement : صورتحساب با شرح ریز (کامل)
discharged statement, unpaid statement : صورتحساب پرداخت نشده
discount statement : صورتحساب تخفیف (تنزیل)
earnings statement = income statement : صورتحساب درآمد و هزینه، صورتحساب درآمد
external financial statements : صورت های مالی خارجی (برون سازمانی)
external users (of financial statement) : استفاده کنندگان خارجی با برون سازمانی
factitious statement : صورتحساب ساختگی
elasticity of financial statements : عناصر صورت های مالی
elements of financial statements,environment of accounting : محیط حسابداری، عناصر صورت های مالی
emerging issues task froce statements (EITF) : بیانیه های کمیته ویژه مسائل اضطراری
estimated statement : صورتحساب تخمینی
estimated statement of cost : صرتحساب تخمین هزینه
estimated statement of income : صورتحساب تخمین درآمد
consolidated financial statements : حدود اعمال اختیار
expected misstatement : تحریف مورد انتظار
false statement : صورتحساب کاذب (قلابی)
final statement : صورت وضعیت قطعی
financial statement : صورتحساب مالی
financial statement assertions : ادعاهای (مندرج در) صورت های مالی
financial statement audit : حسابرسی صورت های مالی
financial statement cycles : چرخه های مربوط به صورت های مالی
financial statement disclosure checklist : فهرست موارد افشا در صورت های مالی
financial statements (reports,information) : گزارشات مالی
flow statement : صورت جریان حساب ها، صورت وجوه دریافتی و مصارف، تغییرات وضع مالی
forward financial statement : صورت های مالی آینده
functional statement : صورت هزینه ها بر حسب واحدهای سازمانی
funds statement : صورت جریان وجوه
general average statement (adjustment) : صورت (یا اعلامیه) خسارت کلی
general purpose financial statements : صورت های مالی که هدف های عمومی را تامین می کنند.
imbalanced statement : صرتحساب نامتوازن
group accounts (group financial statement) : صورت های مالی تلفیقی، صورت های مالی گروهی
grouping financial statement : ارائه صورت های مالی واحدهای فرعی به صورت خلاصه و ارائه توضیح لازم
guidelines on statements : خطوط راهنمای صورتحساب ها
input output statement of funds : صورتحساب منابع و مصارف وجوه
input-output statement : صورتحساب داده ها و ستاده ها (منابع و مصارف)
likely errors in the financial statements : اشتباهات احتمالی در صورت های مالی
income statement accounts : حساب های صورت سود و زیان
income statement budget : بودجه صورت سود و زیان
income statement identity : صورت تطبیق درآمد و هزینه
income statement summary : خلاصه صورتحساب سود و زیان
income statement, profit and loss statement : صورت سود و زیان
incometax declaration (statement) : اظهارنامه مالیات بر درآمد
interest statement : صورتحساب بهره
interim financial statements (interim accounts′ interim report) : صورت های مالی میان دوره
interim statement : صورتحساب بین دره ای، صورتحساب طی سال
international management accounting practice statements (lMAPS) : بیانیه های حرفه ای بین المللی حسابداری مدیریت
interpretable statement : صورتحساب قابل تفسیر
invoice, bill, customs invoice, statement : فاکتور، سیاهه خرید، سیاهه تجاری
loan position statement : صورت وضعیت وام
loan statement : صورتحساب وام
manufacturing statement : صورت هزینه کالای ساخت شده
material misstatement : نادرست نمایی، تحریف عمده، تحریف با اهمیت
misleading financial statements : صورت های مالی گمراه کننده
mission statement : بیانیه رسالت ها و اهداف کلان
misstatement : ارائه نادرست، تحریفات
misstatement bounds : حدود بالا و پایین
misstatements of facts : تحریف حقایق
multi-step income statement : صورت سود و زیان چند مرحله ای
multiple step income statement : صورت سود زیان چند مرحله ای
non-audited financial statements,unaudited statements : صورت های مالی حسابرسی نشده
notes to financial statements : یادداشت های پیوست صورت های مالی
object (objective) statement : صورت وضعیت موضوعی
objectives of financial statements : اهداف صورت های مالی
principle of consolidating statements : اصل تلفیق کردن صرت های مالی
principles of consolidating financial statements : اصول تلفیق کردن
pro-forma financial statements : صورت های مالی پیش بینی شده
operating statement : صورت عملکرد
overstate, overstatement : ارائه بیش از اقع
overstatement : زیاد نشان دادن، ارائه مبالغ به بیش از میزان واقعی
overstatement of revenue : بزرگنمایی، یا فزون نمایی درآمد
parent company statements : صورت های مالی جداگانه «واحدهای تجاری اصلی»
part-paid invoice, part paid statement : صورتحساب جزئا پرداخت شده
partnership financial statements : صورت های مالی شرکت تضامنی
personal financial statements : صورت های مالی فردی / انفرادی
post statement events : وقایع بعد از تاریخ صورتحساب های (مالی)
preliminary statement : صورتحساب مقدماتی
premium statement : صورت اضافه ارزش سهام
present of financial statement : ارائه صورت های مالی
presentation of financial statements : نحوه ارائه صورتحساب های مالی
presentation statement : صورتحساب تقدیمی
primary financial statements : صورت های مالی اساسی
production statement : صورت وضعیت تولید، خلاصه ای از عوامل تشکیل دهنده محصول تولیدی
profit & loss statement : صورت سود و زیان
profit and loss account, income statement : حساب خلاصه سود و زیان، صورت سود و زیان
profit and loss statement, income statement : صورتحساب درآمد، صورت سود و زیان
proforma income statement : صورتحساب فرضی درآمد (پیش نویس)
proforma statement : صورت وضعیت تخمینی (برآوردی)
special-purpose financial statement : صورت مالی که برای هدف خاصی تهیه شود
specific-purpose financial statements : صورت های مالی تهیه شده برای مقاصد خاص
statement : صورت وضعیت، صورتحساب
statement from incomplete records : صرت مالی تهیه شده از روی مدارک ناقص
statement of accounting principles : بیانیه اصول حسابداری
statement of assets and liabilities : صورت وضعیت دارائی ها و بدهی ها
statement of auditing standards (SAS) : بیانیه استانداردهای حسابرسی
statement of capital, capital statement : صورتحساب سرمایه
statement of cash flows : صورت جریان وجوه نقد
statement of changes in financial position : صورت تعییرات در وضع مالی
statement of changes in owners′ equity : صورت تغییرات در حقوق مالکان
statement of changes in retained earnings : صرت تغییرات در سود انباشته
statement of changes in stockholders′ equity : صرت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
statement of changes in working capital : صورت تغییرات در سرمایه در گردش
statement of concepts, concepts statement : بیانیه مفاهیم
statement of cost : صرتحساب قیمت تمام شده
statement of earnings : صورت عایدات / سود
statement of financial position, financial statement, statement position : صرت وضعیت مالی
statement of income : صورت سود و زیان
statement of liquidation : صورت وضعیت میعان
statement of internal auditing standards (SIAS) : بیانیه استانداردهای حسابرسی داخلی
statement of movements in shareholders′ fund : صورت تغییرات وضع مالی سازمان
statement of operations, operating statement : صورتحساب عملیات
statement of owner′s equity : صورتحساب حقوق صاحب سرمایه
statement of profit or loss (gain or loss) : صورت وضعیت سود یا زیان
statement of receipts and disbursement : صورت دریافت ها و پرداخت ها
statement of receipts and payments : صودرت وضعیت دریافت ها و پرداخت ها
statement of recommended practice(SORP) : توصیه های اجرایی استانداردهای حسابداری
statement of results of operations : صورت نتایج عملکرد، صورت نتایج عملیات
statement of retained earnings : صورت وضعیت سود (زیان) انباشته
statement of revenues and expenditure : صورتحساب درآمد و هزینه
statement of shareholders′(stockholders) equity : صورتحساب حقوق صاحبان سهام
statement of source and applications of funds : صورت منابع و مصارف وجوه
statement of standard accounting practice (SSAP) : استانداردهای عملیات حسابداری (استانداردهایی را که باید در مرحله عمل به کار برد)
statement of total recognized gains and losses : صورت کل سود و زیان غیر عملیاتی شناسایی شده
statement of transactions : صورت معاملات، صورت کل سود و زیان
statement of valuation : صورت وضعیت ارزیابی
statement of valuation of stock, statement of valuing stocks (goods) : صورت وضعیت ارزیابی موجودی کالا
statement of valuing asset : صورت وضعیت ارزیابی دارائی
statement on auditing : بیانیه های حسابرسی
statement on management accounting standards (SMAS) : بیانیه استانداردهای حسابداری مدیریت
statement summary : خلاصه صورت وضعیت
statement, list, bill, sheet : صورت حساب ها، صورت وضعیت ها
statements on standards of sttestation engagements (SSAEs) : بیانیه های استانداردهای خدمات اعتباردهی
statements on suditing standards (SASs) : بیانیه های استانداردهای حسابرسی
project statement, statement of project : صورت وضعیت پروژه
projected financial statement : صورت مالی پیش بینی شده، گزارش مالی پیش بینی شده
projected income statement : صرتحساب حساب سود و زیان پیش بینی شده
projected misstatement : تحریف پیش بینی شده / تعمیم یافته
projected profit and loss statement : صورتحساب پیشنهادی (برآوردی) سود و زیان
projection statement : صورت مالی پیش بینی شده
proposed statement : صورتحساب پیشنهادی
prospective financial statements : صورت های مالی برآوردی
prospective financial statements,pro forma statements : صورت های مالی پیش بینی شده (فرضی)
provisional statement : صورت وضعیت موقت
publication of financial statements : انتشار صورت های مالی
quarterly financial statements : صورت های مالی سه ماهه / فصلی
quarterly report (statements) : گزارش سه ماهه، گزارش فصلی
receipt statement : اعلامیه ورود، رسید
requisition statement : صورت درخواست
settlement statement, reckoning statement : صورتحساب تصفیه
simplified financial statements : صورت های مالی خلاصه شده
strategic mission statement : بیانیه رسالت
summarized financial statements : صورت مالی مالی خلاصه شده
suppliers′ statement : صورتحساب تهیه کنندگان
tolerable misstatement : تحریف قابل تحمل (قابل اغماض)
unauthentic statements : اظهار خلاف واقع
understatement : ارائه مبالغ به کمتر از میزان واقعی
understatement of costs : کم نمایی هزینه ها
understatement of ending inventory : ارائه (گزارش) کمتر از واقع موجودی پایان دوره
understatement of liability : کم نمای بدهی
up to date statement : صرت وضعیت روزامد
upper limit on misstatement : حد بالای تحریف
users of financial statements : استفاده کنندگان صورت های مالی
value added statement : صورتحساب ارزش افزوده
vendor′s invoce (statement) : صورتحساب فروشنده
financial statement fraud : تقلب صورت های مالی
financial statements articulated : صورت های مالی به هم بسته
concepts statement : بیانیه مفاهیم
elements of financial statements : عناصر صورت های مالی
full set of financial statement : مجموعه کامل صورت های مالی
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت