فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار( با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون مالیات بر ارزش ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در رشته حسابداری ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به آموزش حسابداری ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره شماره های ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده 169 قانون مالیات ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت کاناز ...
نرم افزار متااستاک جهت انجام تحلیل تکنیکال بورس و همچنین سهام استفاده می شود. می توان گفت نرم ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، کارایی آن بالاست ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را تهیه و آماده ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز) نسخه ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کرده ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ها و شماره ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی اول
نکته صوتی مالیاتی دوم
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: g


نتایـــج جستجــــو:

abridged statement : صورتحساب مختصر
abrogation of agreement : لغو قرارداد
absconding debtor : بدهکار فراری (برای فرار از دین)
absolve from an obligation : از تعهدی بری الذمه شدن
absorption costing : هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل)
absorption-costing (full-costing) income : سود هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل)
academy of accounting historians : آکادمی (فرهنگستان) مورخین حسابداری
accept and grant guarantee : قبول و اعطای تضمین
acceptable risk of assessing control risk too low (ARACR) : ریسک قابل پذیرش، برآورد ریسک کنترل در سطح بسیار پایین
acceptable wastages : ضایعات قابل قبول
acceptance sampling : نمونه گیری قابل قبول، نمونه گیری تخمینی
accepted accounting practices : روش های اجرایی پذیرفته شده حسابداری
accepting additional order : قبول سفارش اضافی
accepting bank : بانک قبول کننده
accepting order : قبول سفارش
accessing controls : کنترل های دسترسی
accident damage to property : خسارت اتفاقی وارده بر دارایی
accompanying invoice : فاکتور ضمیمه، صورتحساب پیوست
account balance figure : رقم مانده حساب
account categories : سرفصل حساب ها
account diagram : حساب به شکل نمودار ، نمودار حساب
account group : گروه حساب
account heading : سرفصل حساب، عنوان حساب
account of goods purchased : حساب کالای خریداری شده
account of goods sold : حساب کالای فروخته شده
account settling, account stated : مفاصا حساب
accountants group (team) : گروه حسابداری
accounting and auditing enforcement releases : اطلاعیه هایی در اجرای ظوابط حسابداری و حسابرسی
accounting and review services (ARS) : خدمات بررسی و حسابداری
accounting as an ideology : حسابداری به عنوان یک مکتب(ایدئولوژی)
accounting aspects : جنبه های حسابداری
accounting assessor : ارزیاب حسابداری
accounting assumption : مفروضات حسابداری
accounting bases : مبانی حسابداری
accounting beta : بتای حسابداری
accounting change : تغییردرحسابداری
accounting code : کد حسابداری
accounting construction : ترکیب(ساختار)حساب ها
accounting control : نظارت بر ثبت ها و دفاتر شرکت،کنترل حسابداری
accounting conventions : توافق های حسابداری،میثاق های حسابداری
accounting curved transaction : جریان نموداری عملیات حسابداری
accounting cusshion : هموارسازی سود
accounting cycle : دوره عمل حسابداری،چرخه حسابداری
accounting data : مجموعه اطلاعات حسابداری،داده های حسابداری
accounting department : دایره حسابداری
accounting earnings : سود(عایدات)حسابداری
accounting entity : واحد تجاری،شخصیت حسابداری،شخصیت محاسباتی
accounting entity assumption : فرض شخصیت حسابداری
accounting entity concept : مفهوم شخصیت حسابداری
accounting entry (record) : ثبت حسابداری
accounting entry of overhead : ثبت حسابداری سربار
accounting equation, book-keeping equation : معادله حسابداری
accounting estimatation or assessment accounting : برآورد حسابداری
accounting event : رویداد حسابداری
accounting evidence : شواهد حسابداری
accounting exposure = translation exposure : ریسک ناشی از تبدیل دارایی ها و بدهی های یک ترازنامه به ارز خارجی
accounting expression : عبارت حسابداری
accounting figures : ارقام حسابداری
accounting files : پرونده حسابداری
accounting for changing price : حسابداری تغییر قیمت ها
accounting for lease : حسابداری اجاره
accounting for leased assets : حسابداری دارایی های استیجاری
accounting for pension plans : حسابداری طرح های بازنشستگی
accounting for public interest (API) : حسابداری برای تامین منافع عموم
accounting for replacement investments : حسابداری سرمایه گذاریهای جایگزینی
accounting fund : وجوه حسابداری
accounting general principles : اصول کل حسابداری
accounting gimmicks or tricks : ترفندها یا حیله های حسابداری
accounting guidelines : رهنمودهای حسابداری
accounting identity : هویت عملی حسابداری
accounting information system (AIS) : سیستم اطلاعاتی حسابداری
accounting interpretation : تفسیر حسابداری
accounting management : مدیریت حسابداری
accounting management principles : اصول مدیریت حسابداری
accounting management report : گزارش مدیریتی حسابداری
accounting manual : دستورالعمل حسابداری،راهنمای حسابداری
accounting measurements, accounting standards : معیارهای حسابداری،اندازه گیری حسابداری
accounting methods : شیوه های حسابداری، روش های حسابداری
accounting model : الگوی حسابداری،مدل حسابداری
accounting officer : مسئول حساب،ذیحساب،رئیس حسابداری
accounting period : دوره مالی،دوره محاسباتی،دوره حسابداری
accounting plan : برنامه حسابداری، طرح حسابداری
accounting policy : رویه(روش)حسابداری، خط مشی حسابداری
accounting postulate principle : اصل موضوع حسابداری
accounting postulates : مفروضات حسابداری،اصول مسلم حسابداری
accounting principles : اصول حسابداری
accounting principles board (APB) : هیئت اصول حسابداری بریتانیا
accounting principles; fundamental accounting concepts : اصول حسابداری،مفاهیم حسابداری
accounting procedure, accounting treatment : فرآیند حسابداری،رویه حسابداری
accounting process (or cycle) : فرآیند (یا چرخه)حسابداری
accounting profit : سود حسابداری
accounting rate of return (ARR) : نرخ بازده حسابداری
accounting ratios : نسبتهای حسابداری
accounting ratios analysis : تجزیه و تحلیل نسبتهای حسابداری
accounting records : سوابق حسابداری،اسناد و مدارک حسابداری
accounting regulations : قواعد حسابداری
accounting reports : گزارشهای حسابداری
accounting research bulletins (ARB) : بولتن های پژوهشی حسابداری،بولتن های تحقیقات حسابداری
accounting series releases : سلسله نشریه های حسابداری
accounting services : خدمات حسابداری
accounting standard : استاندارد حسابداری
accounting standards board (ASB) : هیئت استانداردهای حسابداری بریتانیا
accounting standards commitee (ASC) : کمیته ی استانداردهای حسابداری
accounting standards executive committee : کمیته ی اجرایی استانداردهای حسابداری
accounting standards steering commitee (ASSC) : کمیته ی راهبری استانداردهای حسابداری
accounting structure : ساختار حسابداری
a statement of basic accounting theory (ASOBAT) : تئوری بنیادی حسابداری
abandoned goods : کالای متروکه
abnormal costs, unusual charges : هزینه های غیر عادی یا غیر مترقبه
abnormal earnings : سودهای غیر عادی، سود غیر متعارف
abnormal gain : بازده فوق العاده
abnormal shrinkage, shortage : افت، آبرفتگی غیرمتعارف، افت غیرمتعارف
abnormal spoilage : فساد و معیوب شدن غیر عادی محصول
abolition of use of the ledgers : لغو استفاده از دفاتر
aboriginal cost : هزینه اولیه، بهای اولیه
above-average risk : ریسک بالاتر از متوسط
abridged balance sheet, abbreviated balance sheet : ترازنامه مختصر
bond pricing : قیمت گذاری اوراق قرضه
bond rating : رتبه بندی (تعیین درجه یا کیفیت) اوراق قرضه
bond refunding : جایگزینی اوراق قرضه
bond sinking fund : سپرده وجوه برای بازپرداخت اوراق قرضه
bond-outstanding method : مستهلک کردن کسر اوراق قرضه
bond-refunding decision : تصمیم جایگزینی اوراق قرضه
bonded goods : کالاهای گرو گزارده شده در انبار گمرک
book keeping, book-keeping cycle : دفترداری
book of original entry, book of prime entry : دفترثبت اصلی (اولیه)
committee on accounting procedures (CAP) : کمیته رویه های حسابداری
commodities exchange : بورس کالا
common average : معدل ساده
common goods : کالای مورد نیاز عموم
communicating results : گزارش نتایج
companies house (companies registration office) : اداره ثبت شرکت ها
critical region : ناحیه بحرانی، ناحیه رد فرضیه صفر
cross checking : رسیدگی چند جانبه
cross footing, cross check : جمع کردن افقی، عمودی (جهت بالا بردن حجم ساختگی)
cross reference between journal and ledger : شماره عطف دفاتر روزنامه و کل
cross-referencing : عطف گذاری متقابل
crossfooting test : کنترل جمع ردیف و ستون محاسبات (که به وسیله حسابرس انجام می شود).
cum rights : اوراق بهادار با امتیازات انباشته
cumulative effect of accounting change : اثر انباشته تغییرات حسابداری
cumulative effect of change in accounting principles : اثر انباشته تغییر در اصول حسابداری
cumulative rights : حقوق انباشته
cumulative voting : رای دسته جمعی
cumulative voting system : سیستم رای گیری تجمیعی
currency (currency legal) : پول قانونی، پول رایج
currency adjustment charge = currency adjustment factor (CAC = CAF) : هزینه تعدیل نرخ پول = ضریب تعدیل نرخ پول
currency exchange pin (Joss) : سود (زیان) مبادلات ارزش
currency, exchange, foreign currency : ارز
current (cost-value), going value : ارزش جاری
current account, running account checking account : حساب جاری
current accounts ledger : دفتر حساب های جاری
current budget : بودجه جاری (برای یک دوره مالی)
current cash debt coverage : نسبت پوشش بدهی نقدی جاری
current cost (value) accounting : حسابداری برحسب ارزش دارایی ها
current cost accounting (CCA) : حسابدااری ارزش های جاری
current cost operating profit : سود عملیاتی با ارزش جاری
current cost system of accounting : سیستم حسابداری مبتنی بر بهای / ارزشهای جاری
current exchange rate : نرخ تسعیر جاری (روز) ارز
current expenditure budget : بودجه هزینه جاری
current maturing protion of long-term debt : حصه جاری بدهی بلند مدت
current operating performance approach : روش / رویکرد نتایج عملیات جاری
current operating performance concept : مفهوم (نظریه) عملکرد جاری
current portion of long-term debt : حصه (سهم) جاری بدهی بلندمدت
double brokerage : حق کارگزاری دو طرفه، ددلالی دو طرفه
double dealing : دوگانگی، دودوزه بازی در معاملات
double declining balance (DDB),depreciation method : روش استهلاک مانده نزولی مضاعف
double declining balance method : روش مانده نزولی، روش مضاعف نزولی
double entry accounting : حسابداری د طرفه، حسابداری مترادف
double shift working : کار د نوبت کاری
double taxation agreement : قرارداد مربوط به مالیات مضاعف
double-counting : احتساب (شمارش) مضاعف
double-declining method : روش نزولی مضاعف
double-entry book-keeping : دفترداری دو طرفه، ثبت د رفه
double-entry system of accounting double-entry accounting system : سیستم حسابداری ثبت دو طرفه
doucments against acceptance : تسلیم اسناد در مقابل قبولی برات
Dow-Jones industrial average index(DJIA) : شاخص متووسط (میانگین) صنعتی داوجونز
down trend, decreasing trend : روند نزولی
downstairs merger : ادغام رو به پایین
accounting system : سیستم حسابداری
accounting technician : تکنسین حسابداری
accounting terminology : واژه شناسی حسابداری
accounting terms : اصطلاحات تخصصی حسابداری
accounting theory : تئوری حسابداری،عمل حسابداری
accounting transaction : نحوه عمل حسابداری
accounting trends and techniques : تکنیک ها و روندهای حسابداری
accounting unit, accounting entity : واحد حسابداری، شخصیت حسابداری، واحد محاسباتی
accounting valuation : تعیین ارزش در حسابداری
accounting visible errors : اشتباهات نمایان حسابداری
accounting year : سال مالی(سال حسابداری)
accounting year.end : انتهای سال مالی
accounts payable aging schedule : تراز نمایشی(جدول سنّی)حساب های پرداختنی
accounts payable ledger : دفتر حسابهای پرداختنی
accounts payable subsidiary ledeger, accounts payable sub-ledger accounts payable ledger : دفتر معین حساب های پرداختنی،دفتر معین بستانکاران
accounts receivable financing : تامین مالی از طریق حسابهای دریافتنی
accounts receivable subsidiary ledger : دفتر معین حسابهای دریافتنی،دفتر معین بدهکاران
accrual accounting : حسابداری تعهدی
accrual accounting assumption : فرض حسابداری تعهدی
accrual accounting sysytem : سیستم حسابداری تعهدی
accrual basis accounting : حسابداری بر مبنای تعهدی
accrual basis, earning basis : مبنای تعهدی،روش تعهدی
accrual concept accounting, activity accounting - Responsibility : حسابداری با مفهوم تعهدی
accrual costing : ثبت هزینه ها به روش تعهدی
accrual method of accounting : روش حسابداری تعهدی
accrued charges : هزینه های متعلقه ، هزینه های تعهد شده ، هزینه های پرداخت نشده
accrued cost (charge) : هزینه متعلق(تعهد پرداخت شده)
accumulated ′depreciation (aggregate, depreciation) : استهلاک انباشته
accumulated goods (stock) : کالای انباشته ، کالای انبار شده
accumulated profits (accumulated earnings) : سود انباشته
accumulating shares : سود سهمی
acknowledge of check : خبر وصول چک ، آگاهی از وصول چک
acknowledge of goods : خبر وصول کالا
acknowledgement of debt : قبولی بدهی
acknowledgement of receipt, letter of acknowledgment : اعلام وصول
acknowledgement, notificatjon, statement : اعلام، تصدیق، اعلام وصول، اعلامیه
acquiring company : شرکت تحصیل کننده (خریدار)
acquisition accounting : رویه حسابداری برای خرید شرکت های دیگر، نگاهداری حساب تملّک (شرکت های فرعی)
acting company : شرکت عامل
acting in concert : اقدام جمعی یا مشترک
acting manager : مدیر کفیل
acting partner : شریک فعال
action lag : مهلت اجراء
activity accounting : حسابداری عملیاتی (نظارت و طرح و مسئولیت)
activity accounting responsibility accounting, profitability accounting : حسابداری سنجش و مسئولیت
activity based budgeting (ABB) : بودجه بندی بر مبنای فعالیت
activity flexible budgeting : بودجه بندی انعطاف پذیر فعالیتها
activity sharing : تقسیم فعالیتها، مشارکت در فعالیتها، سهیم شدن در فعالیتها
activity-based management : مدیریت مبتنی بر فعالیت
actual capacity usage ratio : نسبت استفاده از ظرفیت واقعی
actual cost accounting system : روش حسابداری هزینه یابی واقعی (عملی)
actual damage : خسارت واقعی
actual production versus budget : تولید واقعی در مقایسه با بودجه
actual stocktaking : موجودی گیری عملی (واقعی)
adding the payroll : جمع زدن لیست حقوق و دستمزد
adequate planning : برنامه ریزی کافی
adjusted cost of goods sold : بهای تعدیل شده کالای فروش رفته
adjusted gross income : سود ناخالص تعدیل شده
adjusted gross profit : سود ناویژه تعدیل شده
adjusting ( journal) entries : ثبتهای (روزنامه ای)
adjusting entry, correcting entry : ثبت اصلاحی (تعدیلی)
adjusting events (post-balance-sheet events) : رویدادهایی که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی رخ دهد
adjusting journal entry : ثبت اصلاحی در دفتر روزنامه
administrative management, executive management : مدیریت اجرائی
admission by investing in the partnership : پذیرش/ورود از طریق سرمایه گذاری در شرکت
adopted budget : بودجه مصوب
advance against goods : مساعده در مقابل کالا
advance against security : مساعده در مقابل تضمین
advance for import registration : مساعده ثبت سفارش واردات
advance payment guarantee : ضمانتنامه پیش پرداخت
advance payment on guarantee (bond) : پیبش پرداخت در مقابل ضمانت نامه
advance pricing agreement : قرارداد قیمت گذاری سلف
advance refunding : تامین مالی از قبل
advanced accounting : حسابداری پیشرفته
advanced financial accounting : حسابداری مالی پیشرفته
advanced freight : پیش کرایه
advantage : مزیت، فایده
advantageous, economical : مقرون به صرفه، دارای مزیت
advantages of book-keeping : مزایای دفتر اداری
advertisement rate, advertising rate : نرخ آگهی (تبلیغات)
advertising agency : آژانس تبلیغاتی
advertising charges (expenses) : مخارج آگهی و تبلیغات
advising bank I notifying bank : بانک ابلاغ کننده اعتبار، بانک کارگزار فروشنده
advising of credit : ابلاغ اعتبار
affreightment : پیمان نامه حمل دارایی
after closing the accounts : پس از بستن حسابها
after sight : پس از رویت
after-closing trial balance : تراز آزمایشی اختتامی
against all risks (AAR) : در مقابل تمام خطرات، بیمه تمام خطر
against delivery : در مقابل (حمل کالا یا تحویل سهام)
against documents : در مقابل تحویل اسناد، در ازای اسناد
age : دوره کارکرد (دارایی یا ماشین)، عمر زمان (بر حسب سال)
age admittance : سن مورد پذیرش (برای بیمه شدن)
age admitted : پذیرش سنّی
age allowance : مستمری بازنشستگی
age analysis : طبقه بندی بدهیها بر حسب زمان سررسید
age of pensioner : سن مستمری بگیر
aged trial balance, aging of accounts : تراز آزمایشی بر حسب تاریخ سررسید بدهی مشتریان، جدول سنی بدهکاران
agency : نمایندگی، حق العمل کاری، کارگزاری،عاملیت،آژانس، وکالت
agency account : حساب عامل، حساب نمایندگی
agency agreement : قرارداد نمایندگی
agency fee (facility fee) : حق الزحمه نمایندگی
agency fund : وجوه امانی، حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی سایر سازمان ها
agency issues : اوراق قرضه ای که یک نهاد دولتی منتشر می کند
agency relationship : رابطه نمایندگی
agency theory : تئوری نمایندگی، نظریه کارگزاری
agenda : دستور جلسه، فهرست مذاکرات
agenda audit sheet : دستور کار حسابرسی
agenda sheet, work order : دستور کار، یادداشت نکات
agent commission : حق کمیسیون عامل (با کارگزار)
agent funds : وجوه عامل
agent representative / factor : عامل، نماینده، کارگزار
agent′s commission, commissioner : حق العمل کار
agent, correspondent, broker, underwriter, jobber : کارگزار، نماینده، کارگزار، واسطه
aggregate amount : مبلغ مجموع
aggregate cost : هزینه مجموع (هزینه کل)
aggregate data : اطلاعات جمع آوری شده
aggregate deoreciation, accumulated depreciation : استهلاک انباشته
aggregate experuiiture : مجموعه مخارج (دولتی)
aggregate income : درآمد کل
aggregate indemnity : غرامت کلی
aggregate liability : مجموعه بدهی
aggregate market demand : تقاضای کل بازار
aggregate market supply : عرضه کل بازار
aggregate supply : عرضه کل
aggregate, collect : جمع کردن، انباشته کردن
aggregate, total : جمع، متراکم، بهم پیوسته، انباشته، مجموع
aggregated data : اطلاعات جمع شده
aggregation : تجمع، جمع
aggressive attitude : برخورد پرخاشگرانه
aggressive growth : رشد متهورانه
aggressive stocks : سهامی که تغییرات آن ها بیش از تغییرات متوسط بازار است
aging accounts receivable analysis : تجزیه و تحلیل زمانی حسابهای دریافتنی
aging accounts receivables : تجزیه و تحلیل (برحسب تاریخ وصول و زمانی حسابهای دریافتنی)
aging of receivables : تجزیه سنی حساب های دریافتنی
aging of receivables : زمان بندی مطالبات
aging schedule : جدول زمان بندی
agio : صرف (سره) پولی
agiotage : صرافی
agioteur : سفته باز
agreed bid : مزایده یا مناقصه مورد توافق
agreed price : قیمت مورد توافق
agreed upon procedures engagement : رسیدگی بر مبنای روشهای توافقی
agreed value policy : بیمه نامه با ارزش توافق شده
agreed -upon procedures : روشهای (دستورالعمل های) توافقی، روشهای رسیدگی مورد توافق
agreement : توافق، موافقت نامه
agreement by arbitration : توافق باحکمیت
agreement parties : طرفین قرارداد (موافقت نامه)
agreement price : قیمت توافق شده
agreement regarding international trade in steel : موافقتنامه درباره تجارت بین المللی فولاد
agreement to sellby installment : قرارداد فروش اقساطی
agreement, covenant, contract, treaty, charter : قرار،توافق کتبی، قرارداد
agregrate debt (liability) : بدهی کل) بدهی مجموع
air consignment note : قبض حمل هوایی
air way bill of lading : بارنامه هوایی
aircraft cargo manifest : اظهارنامه بار هوایی،بارنامه کل (مانیفست) کالای هواپیما
airfreight consignment : ارسال محموله هوایی
algebraic method : روش ریاضی (جبری)
algebric sum (amount) : مبلغ جبری (حاصل از عملیات جبری)
algorism or algorithm : الگوریتم، محاسبه تسلسلی جبری
algorithm : مجموع قواعد و مقررات مشخص برای حل یک مسئله ریاضی، روش انجام کار (حل مساله)
all-figures : کلیه ارقام
allocating indirect costs : موجودی (مواد)تخصیص یافته
allocation of preliminary judgment about materiality : قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت
allocation of wages : تسهیم (تخصیص) دستمزد
allotment, allocation, apportionment, appropriation, expertise, assignment : تخصیص سهام به موسسات تامین سرمایه، تقسیط اعتبار، تقسیم، توزیع
allowance for re-arrangement of machinery : ذخیره تجدید آرایش ماشین آلات
allowance for sampling risk : حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری
allowance for sampling risk (ASR,precision) : حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری (دقت)
allowance in selling price : تخفیفات در قیمت فروش
alteration of capital, change in capital : تغییر در سرمایه
ahemative manager (director) : مدیر علی البدل
amalgamate (to) : ادغام شدن
amalgamation ation,comtrnnation : مجتمع، ادغام شرکت ها، ادغام (ترکیب) دو یا چند شرکت دارایی
ambiguity, uncertainty, uncleared effects : ابهام
ambiguous : مبهم
ambiguous audit report : گزارش مبهم حسابرسی
american accounting association (AAA) : انجمن حسابداری آمریکا
amortization of goodwill : استهلاک (انقضاء) سرقفلی
amortization of intangible assets : استهلاک دارایی های نامشهود
amortized mortgage, amortizing mortgage : رهن مستهلک شده
amortiing loan : وام قسطی
amounting to : بالغ بر
amounts outstanding : مبالغ واریز نشده
analytical auditing : روش تحلیلی در حسابرسی
analytical methods in accounting : روشهای تجزیه و تحلیل در حسابداری
analyzing disbursements : تجزیه و تحلیل پرداختهای نقدی
analyzing profitability, profitability analysis : تجزیه و تحلیل سودآوری
annual auditing, yearly audit : حسابرسی سال به سال (همه ساله)
annual budget : بودجه سالانه
annual charges (expenses) : هزینه های سال
annual closing : بستن حساب ها در پایان سال
annual closing entries : ثبت های اقلام سالانه (به منظور بستن حسابها)
annual cost budget : بودجه هزینه سالانه
annual general meeting (AGM) : مجموع عممومی سالانه، مجمع عمومی عادی
annual ordinary general meeting : مجمع عمومی عادی سالانه
annual percentage increase : درصد افزایش سالانه
annual percentage rate (APR) : درصد سالانه، نرخ بهره / بازده سالانه
annual percentage rate (APR) : نرخ سالیانه
annual wage : مزد سالانه (مزد یک سال)
annuity agreement (or contract) : قرارداد اقساط سالانه
annuity, pension, age .allowance, life annuity, life interest : مستمری،مقرری
anticipated holding period : دوره سرمایه گذاری
anticipated productivity gains : منافع مورد انتظار بهره وری
antidumping code : مقررات (شرایط) ضد دامپینگ
antidumping duties : عوارض ضد دامپینگ
applicable laws and regulations : قوانین و مقررات موضوعه (آمره)
application for listing : تقاضای شرکت ها جهت پذیرش در بورس
application for shares through broker : تقاضای (خرید) سهام از دلال
applying overhead to production : جذب (تخصیص) سربار به تولید
appraising service(s) : خدمات ارزیابی
appropriation budget : بودجه تخصیص یافته
appropriation ledger : دفتر تخصیص اعتبارات
appropriation of retained earing : تخصیص سود انباشته
approval of the budget : تصویب بودجه
approved budget : بودجه مصوب
approved capital budget : بودجه سرمایه ای مصوب
approximate figure : رقم تقریبی
arbitrage : آربیتراژ، خرید و فروش همزمان در دو بازار به منظور کسب سود
arbitrage pricing theory (API) : تئوری قیمت گذاری آرببیتراژ
arbitral award, judgement, award : رأی حکمیت، رأی داوری، قضاوت
arbitrary transfer pricing : قیمت گذاری اختیاری انتقالات داخلی
arbitration agreement : توافق در حکمیت
area sampling : نمونه گیری منطقه ای
arithmetic mean (arithmetic average) : میانگین عددی، متوسط حسابی
arithmetic weighted average : میانگین موزون (حسابی)
arm′s-length : معامله آزاد
arm′s-length transactions : معامله بی شبهه، معامله حقیقی در شرایط عادی معامله عادی یا مستقل، معامله آزاد
arrangement : قرار تصفیه
arrangement with creditors : قرار تصفیه با بستانکاران
array figures : ارقام (اعداد) سری، سری اعداد
arrear debt arrearage : بدهی معوق
arrearage : سود انباشته تخصیص یافته
artificial intelligence : هوش مصنوعی
ascertainment in auditing : تحقیق در حسابرسی
asking price : قیمت عرضه شده (قیمتی که فروشنده آماده است کالا را بفروشد)
assembly language : زبان برنامه نویسی
assertions, management assertions : ادعاهای مدیریت، گزاره ها، اظهارات
assess the goods : ارزیابی کالا
assessing risk exposure : برآورد آسیب پذیری در برابر ریسک
assessment in auditing : ارزیابی حسابرسی
asset coverage : پوشش دارایی
asset register, asset ledger : دفتر اموال
asset stripping : خریدن یا بلعیدن شرکتی، دارایی تحویل گرفته شده، بزخری کردن (شرکتی را به زیر قیمت خریدن)
assign (or eligible applicant), allocate : حواله کردن، انتقال دادن، تخصیص دادن
assignable credit : اعتبار قابل واگذاری
assignat, banknote, bill : اسکناس
assigned : انتقال
assigned stock : مواد تخصیص یافته
assigned value : ارزش تعیین شده برای سهم
assignee : حواله بگیر
assignee in bankrupcy : هیات تصفیه در امور ورشکستگی
assigning : واگذاری
assignment for the benefit of creditors : امانت گذاردن نزد شخص ثالث
assignment of accounts receivable : گرو گذاشتن حسابهای دریافتنی
assignment of lease : واگذاری مورد اجاره توسط موجر
assignment of life policies : واگذاری حق بیمه عمر به دیگری
assignment, draft : واگذاری، تخصیص، تسهیم، تکلیف، تعویض، حواله
assignor / assignee : واگذارنده / گیرنده
assistant director-general (ADG) : معاون مدیر کل
assistant finance manager : معاون مدیر مالی
assistant managing director : معاون مدیر عامل
associate of the institute of chartered accountants in England and Wales (AICAEW) : عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
associated undertaking : واحد فرعی
associating cause and effect : رابطه علت و معلولی
association of accounting technicians (AAT) : انجمن تکنسین های حسابداری
assumptions for budget preparation : مفروضات تهیه بودجه
at sight : دیداری، به رویت
attained age nonnal method : روشی برای پیش بینی هزینه و سود
attendance, supernson, monitoring : نظارت، حضور
attention directing techniques : شیوه های جلب توجه
attention getting techniques : شیوه های جلب توجه
attest the signature : گواهی کردن امضاء
attestation engagement : قرارداد خدمات اعتبار دهی
attributes sampling : نمونه گیری ویژگی ها
audit and accounting guidelines (AAG) : رهنمودهای حسابداری و حسابرسی
audit engagement : قرارداد جاری
audit finding : یافته های حسابرسی
audit plan (audit planning memorandum) : برنامه حسابرسی، طرح حسابرسی
audit program : برنامه حسابرسی
audit sampling : نمونه گیری در حسابرسی
audit standards, auditing standards : استانداردهای حسابرسی
audit strategy : استراتژی حسابرسی، طرح کلی حسابرسی
audit working paper : کاربرگ حسابرسی
audit(ing) : حسابرسی
audit (ing) manual : دستورالعمل حسابرسی
auditing around the computer : حسابرسی با استفاده از رایانه
auditing at intervals (throug the year) : حسابرسی در فواصل سال
auditing at the end of the year : حسابرسی آخر سال
auditing department : دایره حسابرسی ، بخش حسابرسی
auditing guidelines : رهنمودهای حسابرسی
auditing latest : آخرین حسابرسی
auditing practices board (APB) : هیئت اجرایی حسابرسی
auditing practices committee (APC) : کمیته اجرایی حسابرسی
auditing principles, principles of auditing : اصول حسابرسی
auditing report, audit report : گزارش حسابرسی
auditing standards board : هیات استانداردهای حسابرسی
auditing standards execufue committee : کمیته اجرایی استانداردهای حسابرسی
auditing, to audit : حسابرسی کردن
authoritative guidelines : رهنمودهای آمرانه / قاطع
authorized budget allowance : بودجه مجاز
authorized signing officer : دارنده امضاء
authorized wages rate : نرخ رسمی دستمزد
automatic data processing (ADP) : پردازش خودکار داده ها
av. = average : خسارت، میانگین
average : متوسط، میانگین، معدل
average annual return on investment method : روش میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری
average annual return, on investment method, average cost method : روش میانگین
average bond, indemnity bond : ضمانتنامه جبران خسارت
average collection period / average number of days receivables outstanding : دوره وصول مطالبات تجاری
average cost (expense) : متوسط هزینه
average cost price : متوسط بهای تمام شده
average day-supply : متوسط دوره فروش
average deviation : انحراف متوسط (آمار)
average down : کاهش میانگین قیمت خرید
average purchase rate : نرخ متوسط خرید
average rate per hour : نرخ متوسط هر ساعت
average rate per unit : نرخ متوسط هر واحد
average stock : متوسط موجودی
average stock keeping (holding) : متوسط نگهداری موجودی
average stock level : سطح متوسط موجودی
average yield : بازده متوسط
average, mean : میانگین
average, median : میانه
averaging : متوسط گیری
avoiding costly mistakes : اجتناب / احترام از اشتباهات پر هزینه
award of damages : جبران خسارت
back charges : پرداخت مخارج انجام شده
back door financing : تامین مالی غیر مستقیم، تامین مالی از طرق غیر متعارف
back freight : هزینه عودت کالا
back-to-back credit (countervailing credit) : وام پشتوانه ای، اعتبار اتکایی
back-up calculation sheet, backing : ورقه محاسبات
backdating date : پیش تاریخ
backing away : رعایت نکردن قیمت های پیشنهادی
backing sheet : ورقه پشت نویسی
backlog : پس مانده
backlog depreciation : استهلاک برمبنای دارایی تجدید ارزیابی شده
backlog reporting : گزارش سفارش های معوق
backward integration : ادغام با ماقبل
balance brought forward (B/F) : مانده نقل از صفحه قبل (سال قبل)
balance budget : بوجه متوازن، بودجه متعادل
balance of foreign exchange : موازنه ارزی
balance of foreign trade : تراز تجارت خارجی
balance of goods and services : تراز کالاها و خدمات
balance on goods and services : موازنه حساب کالا و خدمات
balance on sheet budget : بودجه ترازنامه ای
balance sheet heading : عنوان ترازنامه
balancing : مانده گیری، افتتاح حساب ها، انتقال مانده حساب ها به دوره جدبد
balancing figure : عدد متعلق به مانده دو حساب، رقم تعادل
balancing of portfolio : پوشاندن ریسک
bank charge : کارمزد بانکی، هزینه بانکی
bank charge account : حساب هزینه های بانکی
bank guarantee : ضمانت بانکی
bank lending rate : نرخ قرض دهی بانکی
bank service charges : هزینه های خدماتی بانکی
banker′s automated clearing system (BACS) : سیستم رایانه ای پایاپای بانک ها
banking : بانکداری
banking deposit account : حساب سپرده بانکی
banking principles : اصول بانکداری
banking transactions : معاملات بانکی
bankrupt, to go banrupt : ورشکسته شدن، ورشکسته
bankruptcy proceedings : اقدامات (اعمال) ورشکستگی
banks′ mergers : ادغام بانکها
bar diagram, bar chart, column diagram : نمودار ستونی (میله ای)
bargain (to), negotiate (to) : مذاکره کردن، چک و چانه زدن، معامله کردن
bargain purchase : خرید با چانه زدن، گرفتن تخفیف در خرید
bargain purchase option : اختیار خرید با قیمت کم
bargaining tariff : تعرفه چانه زنی
bargains market : بازار داد و ستد (قابل چانه زدن)
barter" agreement (contract) : عقد با قرارداد تهاتری
base stock method of valuation (valuing) : روش موجودی پایه در ارزیابی
basic (fundamental) accounting concept, fundamental accounting concepts : مفاهیم اساسی حسابداری
basic (wages- rate) : دستمزد پایه
basic accounting concepts : مفاهیم اساسی حسابداری
basic accounting equation : معادله اصلی حسابداری (دارایی = بدهیها + سرمایه)
basic budget : بودجه پایه (اصلی)
basic earning (income) : درآمد پایه
basic earning′! per share (BEPS) : سود اولیه (پایه) هر سهم
basic of accounting : مبنای حسابداری
basic planning : برنامه ریزی پایه (اساسی)
basic wage rate : نرخ دستمزد پایه
basing poin : مبنای تعیین وقت
basing rate : نرخ اولیه، نرخ پایه
basing-point rate : نرخ مبدا
basing of accounting, accounting procedure : روش عمل حسابداری
batch processing : پردازش دسته ای
batch-order costing, batch costing : هزینه یابی سفارشات دسته ای
beating the market : غلبه بر بازار (کسب بازده بیش از بازده متعارف بازار)
bed -bug letter : نامه ای در رابطه با رفع نواقص اطلاعاتی
begining of financial year : اول (آغاز) سال مالی
begining of the year to date : از اول سال تا این تاریخ
beginning balance : مانده اول دوره
beginning cash balance : مانده نقدی اول دوره
beginning inventory : موجودی (کالا در) ابتدای دوره
beginning of month (B.O.M) : اول ماه
beginning of year (B.O.Y) : آغاز سال
behavioral accounting : حسابداری رفتاری
behavioral accounting research : تحقیقات حسابداری رفتاری
benchmark program : برنامه اصلی
benchmarking : الگوبرداری، الگوگزینی، تعیین معیار سنجش و قضاوت
beneficial owner, orginal owner : مالک اصلی (واقعی)
benefit accumulated postretirement obligation : بدهی مزایای انباشته بعد از بازنشستگی
benefits-provided ranking : اولویت بندی بر مبنای ارائه خدمات
berthage : عوارض اسکله، حق لنگراندازی
bid bond guarantee (B.G) : ضمانتنامه شرکت در مناقصه
bid bond, bond, letter of guarantee : ضمانتنامه، اوراق پیشنهاد در مناقصه (خرید)
bid rigging : دغلکاری در مزایده / مناقصه
bidding up : بالا بردن قیمت یک سهم
bidget execitopm : اجرای بودجه
big bang : انفجار عظیم، تغییرات عمده
big bath : آب کر»، حذف اقلام عمده از دارایی ها
big board : بورس (سهام) نیویورک
big boys, the big eight : مدیران موسسات مالی بزرگ، اصطلاحی است که برای هشت موسسه حسابرسی بزرگ جهان به کار می رفت
big rubber ball : ضربه سنگین
bilateral netting : کاهش دادن هزینه های کارمزد بانک
bilateral stockholding : مالکیت متقابل سهام
bilateral trade agreement : موافقتنامه تجاری دو جانبه
bill for negotiation : برات قابل معامله
bill of exchange, draft, bid, draught, letter of exchange : برات، حواله، سفته، حواله دیداری یا وعده دار
bill of goods : صورت مخارج کالا
bill of lading (B/L), invoice, bill,Shipment bill : بارنامه، سند حمل کالا
bill of sight : اعلامیه موقت (دیداری)
bill payable after sight : برات قابل پرداخت پس از رویت
bill register : دفتر ثبت برات
billing : ارسال صورتحساب، صورت وضعیت
billing cost (expense) : هزینه صدور فاکتور (یا صورتحساب)
billing machine : ماشین صدور صورتحساب
binding cover : پوشش تعهد شده
black leg : اعتصاب شکن
blanket mortgage : گروگذاردن همه دارایی های ثابت، رهن کلی (عمومی)
board of governors : هیات رئیسه
boarding and search of means : ورود به وسایط نقلیه و بازرسی آن
bond accepting houses : موسسات پذیرش بروات
bond carrying amount, carrying value of bond : ارزش دفتری اوراق قرضه
bond outstanding method : روش اوراق قرضه (در دست مردم، معوق)
book-keeping by double entry : دفترداری (دو طرفه، دوبل)
book-keeping entries : ثبت های دفترداری
booking : پیش خرید یا پیش فروش (کردن)
bookkeeping cycle : دوره عمل دفترداری
bookkeeping without a journal : دفترداری بدون دفتر روزنامه
bookkeeping, double entry : دفترداری دوطرفه
bookkeeping, single entry : دفترداری یک طرفه
bopmerang, antidumping : ضد دامپینگ
borrowing : استقراض
borrowing by banks : اخذ وام توسط بانک ها
borrowing costs : مخارج تامین مالی
borrowing from banks : اخذ وام از بانکها
borrowing power : قدرت (اختیار) استقراضی
borrowing power of securities : قابلیت وام گیری اواراق بهادار
borrowing-up system : سیستم پایین به بالا
bottom-up forecasting : پیش بینی بر مبنای از پایین به بالا
bought day book : دفتر روزنامه خرید
bought deal : فروش اوراق قرضه یا سهام، صورت یکجا به بانک ها
bought-out : خریداری از بیرون (موسسه)
bouncing cheque, bad cheque- (US) : چک برگشتی
bourse, exchange capital market : بورس
branch accounting : حسابداری شعب
brand switching : تغییر استفاده از یک نام تجاری به نام تجاری دیگر
break bulk agent : عامل تفکیک محصولات
break bulk cargo : محموله بسته بندی شده
break even chart (graph) : نمودار نمایش (نقطه) سربه سر
breakeven chart (breakeven graph) : نمودار نقطه سربه سر
breaking-down time : زمان توقف، زمان آمادگی مجدد
bridging loan : وام کوتاه مدت
british accounting association (BAA) : انجمن حسابداری بریتانیا
brokerage commission, brokerage fee task work : کارمزدی، حق العمل کارگزار در بورس
brought down : نقل به پایین (در مورد مانده یا جمع حساب)
brought down balance, balance carried down : مانده نقل به پایین
brought forward (b/f) : نقل به صفحه بعد
budget : بودجه
budget amendment : اصلاح بودجه
budget analyst : تجزیه وتحلیل کننده بودجه
budget assumptions : مفروضات بودجه
budget bureau : دفتربودجه
budget call : بخشنامه بودجه
budget carry(ied) over : بودجه منقول به سال بعد
budget classification : طبقه بندی بودجه
budget committee : کمیته بودجه
budget components : اجزای تشکیل دهنده بودجه
budget cost allowance : بودجه تخصیص یافته به یک مرکز بودجه یا مرکز هزینه، هزینه مجاز بودجه ای
budget data : مجموعه اطلاعات بودجه
budget deficit : کسر بودجه
budget document : سند بودجه
budget estimates : برآوردهای بودجه
budget execution : اجرای بودجه
budget expenditure head : سرفصل بودجه
budget expenditures : مخارج بودجه
budget forecast : پیش بینی بودجه
budget format : شکل بودجه
budget guideline : راهنمای بررسی بودجه
budget limitation : محدودیت بودجه
budget manual, budget format, budget instruction : کتابچه بودجه، راهنمای بودجه
budget pattern : الگوی بودجه
budget performance report : گزارش مقایسه بودجه و عملکرد
budget period : دوره یا سال بودجه ای
budget preparation process : جریان تنظیم بودجه، مراحل تهیه بودجه
budget reserve : ذخیره بودجه (جهت تعادل درآمد و هزینه)
budget reveiw : بررسی بودجه
budget slush : بودجه مخفی، سری
budget surplus and deficit : اضافه وکسری بودجه
budget variance : انحراف بودجه
budget-to-actual comparisons : مقایسه بودجه با اطلاعات واقعی
budgetary : بودجه ای (برمبنای بودجه)
budgetary accounting : حسابداری بودجه ای
budgetary accounts : حساب های بودجه ای
budgetary appropriations : تخصیص بودجه
budgetary control : کنترل بودجه، نظارت بر بودجه
budgetary control of purchase : کنترل بودجه ای خرید
budgetary control principle : اصل کنترل بودجه ای
budgetary fund : صندوق بودجه ای
budgetary slack : کسر بودجه
budgetd income : درآمد بودجه ای (طبق بودجه)
budgetd unit price : قیت بودجه هر واحد
budgeted : بودجه شده
budgeted amount : مبلغ بودجه شده
budgeted balance sheet : ترازنامه بودجه ای
budgeted capacity : گنجایش بودجه ای
budgeted cash balance : مانده نقدی بودجه ای
budgeted cash receipts : دریافت های نقدی بودجه ای
budgeted cost (expense, expenditure) : هزینه بودجه ای (بودجه شده)
budgeted direct labor (work) : کار مستقیم بودجه ای
budgeted direct labor hours : ساعات کار مستقیم بودجه ای
budgeted factory overhead : سربار بودجه ای کارخانه
budgeted fixed cost : هزینه ثابت بودجه ای
budgeted -fixed overhead : سربار ثابت بودجه ای
budgeted income statement : صورتحساب سود و زیان بودجه شده
budgeted margin (gross) profit : سود ناویژه بودجه ای
budgeted net income : درآمد خالص طبق بودجه
budgeted overhead : سربار بودجه ای
budgeted performance : عملیات (اجرایی) بودجه ای
budgeted production : محصول بودجه ای (بودجه شده)
budgeted profit : سود بودجه ای
budgeted rate per hour : نرخ ساعتی کار بودجه ای
budgeted trade account : حساب عملکرد بودجه ای
budgeted unit selling price : قیمت بودجه ای هر واحد فروش
budgeed variable cost : هزینه متغیر بودجه ای
budgeted variable overhead : سربار متغیر بودجه ای
budgeted variance : انحراف (مغایرت) بودجه ای
budgeter : بودجه بند (تهیه کننده بودجه)
budgeter′s estimates : برآوردهای بودجه بندی
budgeting : بودجه بندی، تهیه بودجه
budgeting activity : فعالیت بودجه بندی
budgeting gamesmanship : شگرد بودجه بندی
budgeting procedures : روشهای (رویه های) بودجه بندی
budgeting process : فرآیند بودجه بندی
building depreciation : استهلاک ساختمان
building equipment depreciation : استهلاک تجهیزات ساختمان
building hand over : تحویل دادن ساختمان
building license, bulding permission, : پروانه ساختمان
building rental charge (expense) : هزینه اجاره (کرایه) ساختمان
building society : صندوق مشترک سرمایه گذاری، شرکت (تعاونی) اعتباری مسکن، بانکن مسکن
building, dwelling : ساختمان (بنا)
bulding maintenance cost (expense) : هزینه نگهداری ساختمان
bulge : افزایش سریع
bulk cargo, bulk goods : کالای بسته بندی نشده، کالای فله
bunching : سفارش مرکب
bundle of rights : حقوق ناشی از مالکیت
burden coverage ratio : نسبت بار مالی وامها و تسهیلات
buring ratio : نسبت سوخت (در بیمه)
business agency, trade representation : نمایندگی تجاری
business agent : نماینده تجاری کارگزار، عامل
business data processing : پردازش اطلاعات بازرگانی
business decision making : تجاری تصمیم گیری
business goods : کالای تولیدی
business intelligence (BI) system : سیستم هوشمند تجاری
business segments : بخش های واحد تجاری
buy program : طرح سنگین اوراق بهادار
buying climax : اوج خرید
buying on margin : خرید اعتباری سهم
buying-in (BID) : پیشنهاد قیمت کمتر از قیمت واقعی (در مناقصه)
cabbage : دله دزدی
cabotage : کابوتاژ
call privilege : امتیاز بازخرید
call-up, subpoena, summons, sum of the years, digits method : احضاریه، جلب
callable loan, calling loan : وام عندالمطالبه
calling : دعوت به پرداخت قبل از سررسید
calling bond : سند قرضه مطالبه کردن (قابل بازخرید)
cantiogencies : رویدادهای احتمالی
capacity usage variance : مغایرت مصرف ظرفیت
capital attracting rate : نرخ جذب سرمایه
capital budget : بودجه سرمایه ای
capital budget expenditure : مخارج بودجه سرمایه ای
capital budget sources : منابع بودجه سرمایه ای
capital budget sources and applications : منابع و مصرف بودجه منابع سرمایه ای
capital charges : هزینه تامین سرمایه
capital earning; : عواید سرمایه
capital expenditure budget : بودجه هزینه سرمایه ای
capital flight, beneficiary : فرار سرمایه
capital fonnation gain (or loss) : سود یا زیان تشکیل سرمایه
capital gain net income : خالص سود سرمایه
capital gain or loss : سود یا زیان سرمایه ای
capital goods : کالای سرمایه ای
capital Ieverage : اهرم مالی، وام سنجی، ارزش فعلی سرمایه گذاری
capital usage ratio : نسبت مصرفی سرمایه
capital-asset pricing model (CAPM) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
capitalization of borrowing cost : به حساب داراریی بردن هزینه استقراض
capitalization of borrowing expenses : منظور نمودن مخارج استقراضی
capitalization ratio, leverage ratio : نسبت دارایی های ثابت به خالص حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)، نسبت سرمایه گذاری
capitalization-weighted market index : شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش بازار سهام
capitalized lease obligations : تعهدات اجاره ای بلندمدت سرمایه ای
card ledger· : دفتر کل کارتی (به صورت اوراق کارت)
cargo / consignment : محموله، بار (کشتی یا هواپیما) / محموله، مرسوله، حمل، ارسال
cargo declaration : اظهارنامه محموله (بار)
cargo inspection fee : حق الزحمه بازرسی (محموله) کشتی
cargo insurance : بیمه محموله کشتی، بیمه محصولات، بیمه کالا (باربری)، بیمه بار
cargo manifest : مانیفیست محموله (بار)
cargo ship, freighter : کشتی باری
carriage : هزینه حمل، باربری، کرایه
carriage and insurance paid to (CIP) : پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد
carriage forward : پس کرایه شده
carriage inwards : بیمه حمل کالاهای خریداری شده، هزینه خریدار بابت حمل کالا
carriage outward(s), freight out : هزینه حمل کالای فروخته شده
carriage paid (CPT) (to) : پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد
carring interest expense : هزینه یهره انتقال به دارائی
carry-forward working paper : کاربرگ دایمی
carry-over budget : بودجه نقل به سال بعد
carrying amount or value : ارزش ثبت شده
carrying amount, recorded amount : مبلغ انتقالی، ارزش دفتری (ارزش اسمی)، مبلغ ثبت شده
carrying capacity : ظرفیت حمل
carrying charge : هزینه جاری
carrying cost : هزینه نگهداری دارایی
carrying market : تفاوت قیمت
carrying value, book value, value transferred, variable cost : ارزش دفتری، ارزش انتقالی به دوره بعد
cash basis (of accounting) : روش نقدی حسابداری
cash buying price : قیمت خرید نقدی
cash change fund : حساب پول خرد
cash debt coverage ratio : نسبت پوشش بدهی های نقدی
cash deficit, cash shortage : کسری وجه نقد
cash earning(s) : عواید نقدی
cash flow from investing activities : گردش وجوه فعالیت های سرمایه ای
cash flow from operating activities : گردش وجوه فعالیت های عملیاتی
cash flows from financing activities : جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
cash listing : صورت برداری از موجودی نقد
cash management : مدیریت وجوه نقد
cash on delivery of goods : تحویل کالا در محل کار (...نام محل مقرر)
cash register, cash book (CB) : دفتر صندوق، ماشین ورود و خروج نقدی
cash shortage : کمبود وجه نقد
caution money, bond, guarantee : پول وجه الضمان، تضمین قرار
cegotiating bank : بانک معامله کننده
cent, percentage point percentage : یکصدم
centralized buying : خرید متمرکز
centralized filing : بایگانی متمرکز
centratized planning : برنامه ریزی متمرکز
centralized pricing policy : خط مشی قیمت گذاری متمرکز
centratized storage : انبارداری متمرکز
certificate of origin : سند حمل، گواهی مبداء
certificate of registry : گواهی ثبت
certificate of weight, weight note, weight certificate : گواهی وزن
certificate of work in progress : گواهی کار در مراحل تکمیل (ساخت)
certifiedmanagement accountant.(CMA) : حسابدار رسمی مدیریت
certified officer, chargeable officer : مامور مجاز تصدیق (یا امضاء)
certifing employee, certified employee : کارمند مجاز
certifying officer : مقام ارشد
cessation of learning : توقف یادگیری
change : تغییر کردن، تغییر دادن، خرد کردن پول
change alter : تغییر دادن، اصلاح کردن
change in accounting estimates : تغییر در برآورد (های) حسابداری
change in accounting principles and methods : تغییر در اصول و روش های حسابداری
change in conversion rate : تغییر در نرخ تبدیل (ارز)
change in current requirements : تغییر در نیازهای جاری
change in equity : تغییر در حقوق مالکیت
change list : صورت احتیاجات پول خرد (صندوقدار) صورت اسکناس و پشیز
change money : پول را خرد کردن
change of occupation : تغییر شغل
change order : دستور تغییر پیمان (متناسب با، مبلغ پیمان)
change period : دوره تغییر
change-over time : زمان آمادگی برای تغییر تولید
charge by way of legal mortgage : استیفای طلب از عین مرهومه
charge forward : دستورالعملی مبنی بر اینکه هزینه های حمل کالا به وسیله حق العمل کار پرداخت خواهد شد.پرداخت هزینه در آینده
charge off, cost transfer, shifting of cost : انتقال هزینه (تغییر پرداخت هزینه)، به حساب زیان منظور کردن، از دفتر خارج کردن
charge to, charge off : هزنیه محسوب کردن
charge, expenditure, outgo : هزینه، به حساب کسی گذاشتن، تحمیل کردن، پر کردن
charge-and -dischage statement : حساب انحصار وراثت
chargeable duty : مالیات (یا عوارض) مورد مطالبه
charges : مخارج، هزینه ها، اقلام بدهکار
charges collect (CC) : هزینه نقدا دریافت می شود
charges prepaid : هزینه پیش پرداخت شده
charging : به حساب بدهکار گذاشت
chlirging wharf / charging berth /discharging port : لنگرگاه بارگیری،اسکله بارگیری
chartered institute of management accountants (ClMA) : انجمن حسابداران خبره مدیریت (انگلستان)
chartered party agreement : قرارداد اجاره کشتی دربست
check digit : رقم کنترل، نقطه کنترل
check figure : اموال گرو گذارده شده
check forgery : جعل چک
check register : دفتر روزنامه برای ثبت چک هایی که صادر می شود، دفتر صدورچک
check, checking, examination.investigation : رسیدگی، بررسی
checkage : عمل رسیدگی، تطبیق، علامت گذاری
checking account in detail : رسیدگی به ریز حساب
checking of goods : بررسی کالا، بازرسی کالا
checking of goods stock : رسیدگی موجودی کالا
cheque clearing : واریز چک
cheque register book, cheque recording : دفتر
child labor legislations : مقررات قانونی کار کودکان
chronological entry : ثبت دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ
chronological indexing of records : طبقه بندی زمانی اسناد و مدارک
chronological records : ثبت های روزنامه به ترتیب تاریخ
negative circularization : اخذ تاییدیه منفی از بدهکاران
circulating file : فایل گردان
circulating medium : وسیله گردش پول
circulating papers : اوراق در گردش
circulating promissory notes : اوراق بدهی در گردش
civil pension organization : سازمان بازنشستگی کشوری
claim for damages : ادعای خسارت کردن
claim guarantee form : مطالبه پرداخت ضمانتنامه
claim under a guarantee : مطالبه تحت ضمانتنامه
claims handling : رسیدگی به شکایات
classification of accounts, classifying the accounts, accounts classification : طبقه بندی حسابها
classification of goods : طبقه بندی کردن کالاها
classification, grading, rating : درجه بندی، طبقه بندی
classifying records and documents : طبقه بندی اسناد و مدارک
claused bill of lading : بارنامه مقیّد (سفید)
clean bill of exchange : برات بی نقض
clean bill of lading : بارنامه بدون قید
cleaning expense : هزینه پاکسازی
cleaning of the site : آماده سازی محل کارگاه
clear the goods from customs, release the goods from the customs : ترخیص کالا از گمرک
clearing : تهاتر (نقل و انتقال بانکی)
clearing (or deposit) bank, saving bank : بانک پس انداز
clearing account, compensation account : حساب تهاتر (حساب پایاپای)، حساب موقت
clearing advance : پیش پرداخت (مساعده) تهاتری
clearing agreement : قرارداد تصفیه (یا پایاپای و یا تهاتر)
clearing assets : داراییهای تصفیه
clearing bank : بانک عضو پایاپای، بانک تصفیه
clearing banks office : اداره پایاپای بانکها
clearing cycle : فرایند پرداخت چک
clearing debt : بدهی تهاتری
clearing house : اتاق پایاپای
clearing house funds : وجوه اتاق پایاپای
clearing house statement : صورتحساب اتاق پایاپای
clearing of the site : آماده سازی محل کارگاه
clearing outwards : اعلامیه خروج کشتی
clearing payment : پرداخت تهاتری
clearing sheet : برگ تصفیه
clearing union : اتحادیه پایاپای
clearings : وسائل (اسناد) واریز و تسویه
clearnace from obligation : برائت ذمه
closing : ثبت بستن حسابهای موقت
closing adjustment entry : ثبت تعدیلی اختتامی
closing adjustments : تعدیلات اختتامی
closing ba1ance : مانده پایان دوره
closing balance sheet : ترازنامه اختتامی (پس از تعدیلات حسابرسی)
closing date of accounts : تاریخ بستن حسابها
closing date of books : تاریخ بستن دفاتر
closing day : روز بستن حسابها، آخرین روز دوره حسابداری
closing entries : ثبت های مربوط به بستن حساب ها، ثبت اختتامی
closing inventory, inventory at end of period : موجودی آخر دوره
closing the accounts : اختتام حسابها
closing the books of original entry : بستن دفاتر ثبت اولیه
closing trial balance = postclosing trial balance : تراز آزمایشی اختتامیه
closing, close, wind up to close,to (pack), termination : بستن، اختتام
coastal navigation : حمل و نقل ساحلی
coceptual framework of accounting : مفاهیم نظری حسابداری
coding : کدگزاری، شماره گذاری، کد کردن
coding list : فهرست رمزبندی شده
collateral forgery : جعل چک
collection charges, collection fee : هزینه وصولی
collection of goods : دریافت کالا
collective agreement : توافق جمعی
collective bargaining : چانه زدن دسته جمعی
collective responsibility of managers (directors) : مسئولیت دسته جمعی مدیران
collision coverage : شمول جبران خسارت
collocation arrangement : ترتیب دریافت بدهی
collusive pricing : قیمت گذاری تبانی شده
colsing rate, net investment m,etbod : روش تسعیر خالص سرمایه گذاری به نرخ پایانی
comanies under common management : شرکتهای تحت مدیریت مشترک واحد، شرکتهای زیر نظر مدیریت واحد
combined attnbutes and variables sampling : نمونه گیری برای تعیین حد اشتباه
combined leverage : اهرم ترکیبی
combining contracts : ادغام کردن قراردادها
commercial guarantee : تضمین تجاری
commercial representative, commercial agent : نماینده بازرگانی
commission agent : نماینده شرکت
commitments and contingent liabilities : تعهدات و بدهی های احتمالی
commitments, obligations, liabilities,encumbrances : تعهد ، تعهدات
company limited by guarantee : شرکتی با مسئولیت محدود تضمین شده
company under government supervision : شرکت تحت پوشش دولت
company′s primary stage of work : مرحله اولیه کار شرکت
company′s profit making : سود آوری شرکت
comparative advantage : برتری نسبی، مزیت نسبت
comparative figure : رقم نظیر، رقم مشابه، اعداد مقایسه ای
comparative negligence : سهل انگاری دو طرفه، قصور متقابل
comparative tendering from a selected list : مناقصه محدود، مناقصه از لیست خاص
comparative tendering from an open list,general tender : مناقصه عمومی
comparison budget : بودجه مقایسه ای (تطبیقی)
comparisons to industry data, averages : مقایسه با متوسط های صنعت
comparisons to operating data : مقایسه با اطلاعات مربوط به عملیات
compensating balance : مانده جبرانی، ودیعه وام، سپرده تضمینی
compensating controls : کنترلهای جبران کننده
compensating error : اشتباهاتی که یکدیگر را خنثی می کنند، اشتباهات متقابل
compensating product : محصولات جبرانی
compensation agreement : موافقت نامه پایاپای
compensation strategy : استراژی حقوق و مزایا، استراتژی جبران خدمات
compensatory balance arrangements : ترتیبات مانده های جبرانی
compensatory spendinQ budget : بودجه جبرانی مصرفی
competing proposal : پیشنهاد رقابتی
competing theories : تئوری رقیب
competition oriented pricing : قیمت گذاری رقابت آمیز
competitive bidding : مزایده
competitive bought deal : مقایسه قیمت های پیشنهادی
competitive goods : کالای رقابتی (رقابت پذیر)
complementary goods : کالای مکمل
completed goods : سفارش تکمیل شده (ساخته شده)
completing the engagement checklist : تکمیل کردن، چک لیست کنترلهای داخلی
compliance testing : آزمون رعایت، (آزمون کنترلها)
component of business, segment of the businesS : بخشی از واحد تجاری
component percentage : درصد جزء به کل
composite contribution margin : حاشیه فروش مرکب / کل
composite costing, muhiple costing : هزینه یابی ترکیبی
composition agreement, deed of arrangement : قرارداد ارفاقی، توافق با طلبکاران
compound arbitrage : بورس بازی چند جانبه، آربیتراژ مرکب
compounding : انباشتن، فرایند محاسبه بهره مرکب
compounding of interest : دفعات محاسبه بهره در سال، انباشت بهره
compounding period : بهره، دوره محاسبه بهره مرکب
comprehensive auditing dictionary : فرهنگ جامع حسابرسی
comprehensive recognition : شناسایی جامع
comptroller general : رئیس واحد حسابداری، رئیس دیوان محاسبات عمومی
compulsory liquidation (compulsory winding-up) : انحلال شرکت طبق دستور دادگاه، تصفیه اجباری، انحلال اجباری
computational working paper : کاربرگ محاسبات
computer aided design (CAD) : طراحی به کمک رایانه
computer-assisted trading system (CATS) : سیستم خرید و فروش به کمک رایانه
concentrating banking : بانکداری متمرکز
concessionary agreement : امتیازنامه واگذاری
conditional sale agreement : توافق فروش مشروط
confirming bank : بانک تایید کننده
confirming house : سازمان معتمد، موسسه تأیید کننده
confiscated goods : کالای ضبطی
contlicting objectives : اهداف متناقض (متضاد)
confrontation strategy : استراتژی مواجهه
congeneric merger : ادغام تکمیلی (مکمل)
congestion surcharge : هزینه تراکم بار، جریمه تراکم کار
conglomerate : مجتمع، واحد اقتصادی دارای فعالیت های متنوع و مختلف
conglomerate financial statement : ترازنامه تلفیقی بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مختلف
conglomeration : مجتمع
congruent : همسو
consequent(iaI) damage : خسارت غیر مستقیم، خسارت ضمنی (تبعی)
conservative growth : رشد محافظه کارانه
consign : فرستادن، ارسال کردن، بطور امانت فرستادن
consignee : حق العمل کار، امانت گیر، مرسل الیه، گیرنده، کالای ارسالی
consignment : محموله،کالای امانی
consignment account : حساب کالای امانی
consignment accounting : حسابداری کالای امانی
consignment goods : کالاهای امانی
consignment in : کالای امانی دریافتی
consignment inward(s) : کالای امانی دریافتی
consignment note : سند همراه کالای امانی، بارنامه کالای ارسالی
consignment outward : کالای امانی ارسال
consignment profit and loss statement : صورتحساب سود وزیان کالای امانی
consignment sale : فروش امانی، حق العمل کاری
consignment sbiperments : ارسال کالاهای امانی
consignment stock : سهام امانی
consignment, layer, freight, load, cargo : محموله
consignor / shipper : امانت گذار، مالک کالای امانی فرستنده، حمل کننده
consilidator (groupage agent) : ادغام کننده (عامل ادغام)
consingnee′s account : حساب گیرنده محموله
consolidated budget statement : صورت وضعیت بودجه تلفیقی
consolidated goodwill : سرقفلی تلفیقی، تفاوت بین ارزش کلی یک شرکت و جمع ارزش متعارف یکایک دارایی های آن
rconsolidated group of companies : گروه شرکت های تلفیقی
consolidated retained earnings : سود انباشته تلفیقی
consolidated working fund : اعتبار جاری مشترک
consolidation working paper : کاربرگ تلفیق
constant gross margin percentage method : روش درصد ثابت سود ناخالص
constant gross-margin percentage NRV method : روش ارزش خالص بازیافتنی مبتنی بر درصد ثابت سود ناخالص
constant growth : رشد ثابت
constant money accounting : حسابداری بر مبنای واحد پول ثابت
constant percent of decreasing balancing : روش (درصد درآمد) در استهلاک
constant perpetual growth : مدل رشد دائمی با نرخ ثابت
constant purchasing power : قدرت خرید ثابت
constant purchasing power accounting : حسابداری بر حسب قدرت خرید ثابت
constraining principles : اصول محدود کننده
construction billings : صورت وضعیت های صادره
construction budget : بودجه ساختمانی
construction in progress cost : هزینه بنای در جریان ساخت
construction period, manufacturing period : دوره ساخت، دوره احداث دارایی
construction work in progress : بنای در دست احداث ساختمان در جریان تکمیل
constructions-in-progress (CIP) : پیمان در جریان ساخت، ساختمان در جریان تکمیل
consulting fee : هزینه های مشاوره
consulting services : خدمات مشاوره
consumer credit agreement : قرارداد اعتبار مصرف
consumer durable goods : کالای بادوام مصرفی
consumer goods, consumption goods : کالاهای مصرفی
container bill of Lading : بارنامه حمل با کانتینر
contango : هزینه دیرکرد خرید سهام (در بورس اوراق بهادار)
contemporary responsibility accounting : حسابداری سنجش مسئولیت
content and organization, format and content : شکل و محتوا
contingency : احتمال، اقتضایی، رویداد احتمالی
contingency cost : هزینه احتمالی
contingency income (gain) : درآمد احتمالی
contingency loss, contingent loss, loss contingency : زیان احتمالی
contingency reserve funds : وجوه اندوخته احتمالی (احتیاط)
contingency table : جدول تطابق، جدول احتمال
contingency theory of management accounting : تئوری اقتضایی حسابداری مدیریت
contingency, probability, discretiorary : احتمال (پیش آمد)، احتیاطی
contingent : احتمالی
contingent (contingency) fund : وجوه احتیاطی
contingent (rental-lease) : اجاره مشروط
contingent agreement, conditional agreement : قرارداد مشروط
contingent charge (expense) : هزینه احتمالی
contingent fee : حق الزحمه احتمالی (معلق)
contingent interest : بهره احتمالی
contingent liability(s) : بدهی احتمالی، بدهی مشروط، دین محتمل الوقوع
contingent loss : زیان احتمالی
contingent merger contract : قرارداد ترکیب مشروط
contingent order : سفارش مشروط
contingent outlay : هزینه نقدی احتمالی
contingent profit, contingent gain, gain contingency : سود احتمالی
contingent rentals : اجاره بهای احتمالی، اجاره بهای متغیر
contingent reserve : ذخیره برای رویدادهای احتمالی
contingent revenues (gains) : درآمدهای احتمالی
contingent transaction : یک قلم دارایی با بدهی احتمالی
contingently issuable common shares : سهام عادی قابل انتشار مشروط
contingently issuable shares : سهام قابل انتشار مشروط (احتمالی)
continous budget : بودجه مستمر
continuing account : حساب مستمر (مانده سال به سال نقل می شود)
continuing activity : فعالیت متداوم
continuing credit : اعتبار مستمر (قابل تجدید)
continuing credit appropriation : تخصیص اعتبار مستمر (مانده سال به سال نقل می شود)
continuing franchise fee : حق الزحمه دائم حق الامتیاز فروش، حق فرانشیز مستمر
continuing investment : سرمایه گذاری مستمر
continuing management : سرمایه گذاری مستمر
continuing operations, on-going : مدیریت مستمر
continuity concept, going concern concept : فرض تداوم فعالیت
continuous (moving) budget : بودجه گردان (بودجه مستمر)
continuous compounding : محاسبه بهره مرکب پیوسته
continuous inventory-taking : انبارگردانی مداوم یا مستمر
continuous operation costing : هزینه یابی عملیات مستمر
continuous stock taking (continuous inventory; continuous stock-checking;) : موجودگیری مستمر
continuous-operation costing : سیستم هزینه یابی عملیات مستمر
contract conditions excluding specifications : شرایط پیمان بدون مشخصات اختصاصی
contract costing : تعیین هزینه قرارداد، هزینه یابی پیمانکاری
contract guarantee : تضمین قرارداد
contract obligation : تعهد قراردادی
contract payable-retained percentage : تضمین حسن انجام کار
contract work in progress : پیمان در دست اجرا
contract, agreement : قرارداد، پیمان، توافق، عهد
contracting parties, contract parties : طرفین قرارداد
contractual agreement : توافق قراردادی
contractual rights : حقوق مالکانه قراردادی
contribution (contribution margin) : حاشیه سود، اعانه، کمک، سهم
contnbution ceiling : سقف حق بیمه
contnbution costing : هزینه یابی مبتنی بر حاشیه سود
contribution margin : حاشیه فروش
contribution margin income statement : صورت سود و زیان تهیه شده براساس روش حاشیه فروش
contribution margin ratio (contribution -to-sales ratio; production-vohune ratio;profit-vohune ratio) : نسبت حاشیه سود، ضریب سود نهایی
contribution margin variance : انحراف (مغایرت) حاشیه فروش
contribution margin, sales margin, gross margin, gross profit, ratio profit, margin on sales : حاشیه فروش، حاشیه قابل مشارکت
contribution -margin percentage : درصد حاشیه فروش
contributory negligence : سهل انگاری متقابل
control program : برنامه کنترل
control, check, monitoring, test : کنترل
controlled exchange rates : نرخ کنترل شده ارز
controller′s organization : سازمان کنترلی
controlling account : حساب کنترلی (کنترل کننده)
controlling company : شرکت ناظر (کنترل کننده)
controlling costs : هزینه های کنترلی
controlling shareholder : سهامدار کنترل کننده
controlling-company accounting : سیستم حسابداری واحد تجاری اصلی
conventional accounting procedure : روش عمل مرسوم حسابداری
conventional mortgage : وام رهنی معمولی
convergence : همگرایی
conversion cost pricing : قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده تبدیل
conversion cost, exchange expense : هزینه تسعیر (ارز ، پول)
conversion of foreign. currencies : تبدیل ارز خارجی
conversion of single entry to double entry system : تبدیل سیستم یکطرفه به سیستم دوطرفه
conversion or translation of foreign currencies : تبدیل (تسعیر)
conversion privilege : امتیاز تبدیل
conversion right : حق تبدیل
cooking the books : حساب سازی کردن ، دفترپزی کردن
cooling period : مدت انتظار
cooling-off period : دوره آرامش موقت، (برای حل مسالمت آمیز اختلاف نظرها)
coordinate costing systems : سیستم های هزینه یابی هماهنگ
copy right : حق التألیف، حق الامتیاز
cornering the market : قبضه کردن بازار
corporate governance : حاکمیت شرکتی
corporate holding company : شرکت متحد از چند شرکت
corporate modeling : الگوسازی برای شرکت
corporate reorganization : تجدید سازمان شرکت
corporate social accounting : حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتهای سهامی
corporate social reporting : گزارش کردن جنبه های اجتماعی شرکت
corporate strategy : استراژی شرکت
corporation aggregate : شرکت چند عضوی
corporation stocks general obligation bond : اوراق قرضه شهرداریها
correcting entries, adjusting entries : ثبت های اصلاحی، تصحیح اشتباه
correspondent agent : نماینده طرف معامله (یا طرف حساب)
corresponding amount (comparative amount) : مبلغ مقایسه ای، مبالغ تناظر، مبلغی در صورت حساب های منتشر شده یک شرکت با مسئولیت محدود که با مقادیر صورت مالی سال قبل ارتباط دارد
corresponding entry : ثبت مشابه (معادل)
corresponding figures : اعداد مشابه (در حسابها یا دفاتر)
corresponding items : اقلام مشابه
corroborating documents : مدارک مثبته، مدارک تایید کننده
corroborating evidence : شواهدی که از نظر اهمیت در درجه دوم قرار دارند، شواهد مکملم، شواهد تایید کننده
corroborating evidential matter : شواهد تایید کننده، شواهد مکمل
corroborating information : اطلاعات مثبته، اطلاعات تایید کننده
cost (expense) recognition, expense recognition : شناخت هزینه
cost accountancy (accounting) principles : اصول حسابداری قیمت
cost accounting : حسابداری بهای تمام شده
cost accounting : حسابداری بهای تمام شده، حسابداری صنعتی، هزینه یابی
cost accounting books : دفاتر حسابداری هزینه یابی
cost accounting department : اداره حسابداری بهای تمام شده
cost accounting information (data) : اطلاعات حسابداری صنعتی
cost accounting method, costing method : روش هزینه یابی
cost accounting period : دوره حسابداری صنعتی
cost accounting practices : تجربه های عملی حسابداری هزینه یابی
cost accounting principles : اصول حسابداری صنعتی
cost accounting procedure : روش عمل حسابداری هزینه یابی
cost accounting records : اسناد و مدارک حسابداری بهای تمامی شده (صنعتی)
cost accounting standards : استانداردهای حسابداری بهای تمام شه
cost accounting standards board : هیئت استانداردهای حسابداری صنعتی
cost accounting standards boards (CASB) : هیئت استانداردهای حسابداری بهای تمام شده
cost accounting system : سیستم حسابداری بهای تمام شده، سیستم حسابداری صنعتی
cost accounting transactions : عملیات حسابداری هزینه یابی (قیمت تمام شده)
cost allocation, allocation of cost, assignment of cost : تخصیص هزینه، انباشت هزینه، فرایند جمع آوری هزینه ها (با پیشرفت فرایند تولید)
cost and freight (C & F) : قیمت تحویل کشتی به اضافه هزینه ی حمل تا مقصد، پرداخت کرایه حمل کالا و بیمه تا مقصد
cost and freight (C&F) : قیمت سی، اند، اف، قیمت کالا با هزینه حمل
cost and. freight (C&F) price : قیمت کالا به اضافه کرایه حمل
cost and freight (CFR) : قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد
cost appropriated in budget : هزینه تخصیص یافته در بوجه
cost appropriation, cost pro-ration, cost assignment : تسهیم هزینه، تخصیص هزینه
cost basis accounting : حسابداری برمبنای قیمت تمام شده
cost carrying amount : قیمت تمام شده انتقالی
cost cutting : قطع هزینه
cost determination, cost finding : تعیین بهای تمام شده
cost insurance and freight (CIF) : سیف (هزینه به ااضفه بیمه به اضافه کرایه حمل)
cost insurance and freight price (CIF) : قیمت سیف
cost management system (CMS) : سیستم مدیریت هزینه، بهای تمام شده
cost of carrying : هزینه نگاهداری موجودی کالا
cost of financing capital : هزینه تامین سرمایه
cost of goods available for sale : بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
cost of goods manufactured : بهای تمام شده کالای ساخته شده (تولید شده)
cost of goods sold (COGS) : بهای تمام شده کالای فروش رفته
cost of goods sold budget : بودجه قیمت تمام شده کالای فروش رفته
cost of goods sold, cost of sales, cost of merchandise : بهای تمام شده کالای فروخته شده
cost of issuing : هزینه انتشار
cost of issuing debt : هزینه انتشار بدهی
cost of living allowance : فوق العاده سختی معیشت، کمک هزینه معیشت
cost of living index : شاخص هزینه زندگی
cost plus transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات (داخلی)
cost sub-ledger : دفتر معین هزینه
cost tracing : ردیابی هزینه
cost, insurance and freight (CIF) : قمیت کالا، بیمه وکرایه حمل تا بندر مقصد
cost, insurance, freight and exchange variation : قیمت، بیمه، هزیه حمل و تغییرات ارز
cost, insurance, fright (C.I.F) price : قیمت کالا به اضافه هزینه بیمه و حمل
cost-plus pricing : قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده باضافه درصدی به عنوان سود
cost-plus transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی برحسب چند درصد اضافه
costing : هزینه یابی
costing and pricing : هزینه یابی و قیمت گذاری
costing by-product : تعیین هزینه محصول فرعی
costing joint-product : تعیین هزینه محصول مشترک
costing method, cost system, costing system : سیستم هزینه (هزینه یابی)
costing of inventory : هزینه یابی موجودی
costing principle : اصول تعیین هزینه ها (بهای تمام شده اقلام)
costing production : تعیین هزینه تولید
counter guarantee : ضمانتنامه متقابل
counter signature : امضاء دوم (تصدیق امضاء اول)
counter-balance, counter-weight : پارسنگ (وزن تعادل)
counterbalancing error : اشتباه موازنه ای، اشتباهاتی که به خودی خود خنثی می شوند، اشتباهاتی که یکدیگر را خنثی می کنند
counterfeiting : ساختن نسخه جعلی
countervailing power : نیروی همسنگ
country of origin : کشور مبدا کالا
couponing : کوپن بندی، جیره بندی
covenant of equal coverage : تعهدات مندرج در اوراق قرضه
coverage : شمول، پوشش، دامنه یا گستره ی موضوع، دامنه حسابرسی، پوشش ریسک به وسیله بیمه، پوشش دادن
covering entry : ثبت کامل
covering letter : نامه توضیحی
covering note : یادداشت توضیحی، سند وثیقه
creative accounting : نوعی حسابداری قانونی اما گمراه کننده
credit agency : موسسه اطلاعات اعتباری
credit agreement : قرارداد وام (اعتبار)
credit balance in debtor′s ledger : مانده بستانکار در دفتر بدهکاران
credit bureau agency : موسسه تحقیقات اعتباری
credit ceiling : حد اعتبار، سقف اعتبار
credit rating : رده بندی اعتباری، تعیین درجه اعتباری شرکت، میزان اعتبار
credit reporting agency (credit reference agency; credit rating agency) : موسسه رده بندی کننده اعتبار شرکت ها
credit reporting institution : موسسه ای که گزارش اعتباری (رده بندی) صادر می کند
credit standing : موقعیت اعتباری
credit-sale agreement : عقد (قرارداد) فروش اقساط
creditors′ledger : دفتر بستانکاران
creditors′ personal ledger : دفتر شخصی بستانکاران
creditors′subsidiary ledger, accounts payable subsidiary ledeger : دفتر معین بستانکاران
creditors′ voluntary liquidation (creditors′ voluntary winding-up) : انحلال شرکت براساس درخواست طلبکاران
critical event theory of revenue recognition : تئوری رویداد اساسی شناسایی درآمد
current portion of long-term loan : حصه جاری وام طویل المدت
current purchasing power accounting : حسابداری (برمبنای) قدرت خرید ثابت
current ratio (working-capital ratio) : نسبت جاری
current-cost operating profit : سود عملیاتی مبتنی بر ارزش کنونی اقلام
curtailed sampling : نمونه گیری منقطع
custody (of goods) : حفاظت و نگهداری کالا
customable goods : کالاهای مشمول حقوق و عوارض گمرگی
customer costing system : سیستم هزینه یابی مشتری
customers′ ledger : دفتر (معین) مشتریان بدهکاران
customs agency : نمایندگی گمرک
customs charge : هزینه گمرکی
customs clearing agent : نماینده ترخیص گمرکی
customs regulation : مقررات گمرکی
customs warehousing : انبارداری گمرکی
customs warehousig procedure : روش انبارداری گمرکی
cut back wage (pay) : دستمزد ایام بیکاری آتی
cyctical baJanced budget : بودجه متوازن ادواری
cyclical budget : بودجه ادواری
cyclical pricing : قیمت گذاری ادواری
daily average rate : نرخ متوسط روزانه
daily entry(log) : ثبت روزانه
daily posting : نقل روزانه
daily trading limit : حد مجاز تغییر قیمت روزانه
daily wage, daily pay : مزد روزانه
damage cost : هزینه خسارت
damage in transit : خسارت در هنگام ترانزیت
damage, loss : عیب، لطمه، آسیب دیدگی، صدمه
damaged goods : کالای آسیب دیده
damaged in transit : صدمه دیده هنگام ترانزیت
damages : خسارت (زیان) ملی
danger signs : علائم خطر
dangling debit : بدهکار معلق
data bas management systems (DBMS) : سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتای
data freight receipt : رسید آماری حمل
data gathering : جمع آوری داده ها و اطلاعات
data integrity maintenance (DIM) : مصون سازی یک پایگاه داده ها از تحریف های تصادفی یا عمدی
date of authorising financial statements for issue : تاریخ تصویب صورت های مالی
date of grace : تاریخ مهلت
date of issuance / issuing : تاریخ صدور
dating : تاریخ گذاری
dating and reissuance : تاریخ گذاری و صدور (انتشار مجدد)
dayloan,morningloan : وام یک روزه
days of charge : مهلت ادای دین
de-recognition : برگشت شناسایی
dead heading pay : هزینه ایاب و ذهاب
dead pledge : گرو زمین و کالا
dead weight : وزن یک کشتی (بدون محموله)
dead weight (DW) load factor : ظرفیت بارگیری (شامل وزن کلیه کالاها، مسافرین، کارکنان، مواد سوختی، مصرفی، آب و روغن و غیره)
dead weight debt : وام بی وثیقه
dead weight tonnage : وزن کامل
deal, dealing, transaction, trade : معامله، بستن یک قرارداد، اندازه
dealing : خرید و فروش، رفتار، معامله
dealing arrangements : نحوه توزیع
dealing period : دوره معامله
debt adjusting : تعدیل بدهی
debt collection agency : موسسه وصول مطالبات
debt extinguishment : بازخرید / تصفیه بدهی
debt factoring : فروش مطالبات، فروش دین، واگذاری مطالبات
debt financing : تامین (مالی) بدهی
debt refunding : جایگزینی اوراق بدهی
debt-coverage ratio : نسبت پوشش بدهی
debtor collection period (average collection period) : متوسط دوره وصول مطالبات
debtor, obligator, indebted, liable : مدیون، قرض دار، بدهکار
debtors subsidiary ledger : دفتر معین بدهکاران
debug & debugging : اشکال زدائی، رفع اشکال
decentralized budget : بودجه غیر متمرکز
decentralized buying : خرید غیر متمرکز
decentralized organization : سازمان غیر متمرکز
decision guidelines : رهنمودهای تصمیم گیری، دستورالعمل تصمیم گیری
decision making : تصمیم گیری، اتخاذ تصمیم
decision making process : فرآیند تصمیم گیری
decision-marking cost : هزینه تصمیم گیری
deck cargo : بار روی عرشه
declaration of origin : اظهارنامه مبدا
declare the goods : اظهار کردن کالا (به گمرک)
declining method : روش نزولی
declining rate : کاستن نرخ
declining-balance method of depreciation : استهلاک به روش مانده نزولی
decommissioning cost : هزینه های قطع فعالیت
decrease in working capital : کاهش در سرمایه در گردش
decreasing cost : هزینه (قیمت تمام شده) نزولی
decreasing rate : نرخ نزولی
deduction from gross income : کم کردن هزینه ها از درآمد ناخالص
deductions from earning of employees : کسور مربوطه به درآمد کارکنان
deductions made of wages : کسورات دستمزد
deed of gift : بخشش نامه (هبه نامه)
deferred charge : مخارج انتقالی به دوره های آتی، پیش پرداخت هزینه، هزیه های انتقالی
deferred consideration agreement : قرارداد مربوط به تاخیر انداختن پرداخت وجه
deferred cost of goods sold : قیمت تمام شده انتقالی کالای فروش رفته
deferred expense = deferred charge;prepaid expense : پیش پرداخت هزینه، هزینه معوق
deferred gross profit : سود ناویژه (ناخالص) انتقالی به دوره های آتی
deferred profit sharing pIan : طرح سهیم کردن در منافع آتی
deficiency,shortage shorts : کمبود، کسری، عیب و نقص
deficit, shortage : کسری، کمبود، زیان
deflating (deflation) : تورم زدایی، کاهش قیمت ها، رکود
defunct company, Iiguidated company : شرکت منحله
degree of combined leverage (DCL) : درجه اهرم ترکیبی
degree of completion : درجه تکمیل
degree of correspondence : درجه (میزان) انطباق
degree of financial leverage (DFL) : درجه اهرم مالی
degree of focus : درجه تمرکز
degree of operating leverage (DOL) : درجه اهرم عملیاتی
degree of risk : میزان خطر (احتمال خطر)
degree of total leverage : درجه اهرم کل
del credere agent : حق العمل کار ضامن، عامل فروش که بدهی خریدار را تضمین می کند
delay in payment, lag in payment : تاخیر در پرداخت
delayed recognition : شناسایی با تاخیر
delegant : حواله دهنده (بدهکار به طلبکار خود)
delegation of authority : تفویض اختیار به رده های پایین تر
delegation of powers : احاله اختیار
delegation of responsibility : تفویض مسئولیت
delegation of work : تفویض کار
deliver the goods to the warehouse : تحویل کالا به انبار
delivered goods : کالای تحویلی (حمل شده)
delivery charge, carrying charge : هزینه حمل و نقل انتقالی به دارائی
delivery of goods : تحویل کالا
demand draft, sight bill, sight draft, short bill : برات دیداری
demand management : کنترل تقاضا
demand oriented pricing : قیمت گذاری با توجه به شرایط تقاضا
demanding, claimable : مورد مطالبه
demerger : تجزیه یک شرکت بزرگ
demurage charge : هزینه جریمه تاخیر (کشتی ، کامیون)
demurrage : کرایه بابت معطلی کشتی یا وسیله ی نقلیه باربری، زیان دیرکرد بارگیری یا تخلیه ، دموراژ
departmental accounting : واحد مستقل
depletion accounting : روش محاسبه ی استهلاک منابع طبیعی
deposit on order registration : سپرده ثبت سفارشی
depreciated original cost : بهای تمام شده اولیه منهای استهلاک انباشته
depreciation couble-declining balance (DDB) : استهلاک مانده نزولی مضاعف
depreciation funds, sinking funds : وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده
depth testing : آزمون عمقی
deputy governor : قائم مقام رئیس
deputy manager : قائم مقام مدیر
deregistration : توقف ثبت ریدادهای مالی
deregulation : مقررات زدایی، حذف مقررات
derogation clause : شرط فسخ
derogatory stipulation : شرط زیان آور
descending tops : سیر نزولی
description of goods : مشخصات کالا
description of goods purchased : مشخصات کالای خریداری شده
design of products-services or processes : طراحی محصولات، خدمات یا فرایندها
detail accounting : حسابداری تشریحی (جزء به جزء)
detail of working capital : صورت ریز سرمایه در گردش
detailed accounting : حسابداری تفصیلی
detailed auditing : حسابرسی کردن عمیق (به ریز)
detailed budget : بودجه به ریز
detailed checking : رسیدگی به ریز (کامل)
detailed drawings : نقشه های تفصیلی
detailed finding : یافته های تفصیلی
detailed guidance : رهنمود تفصیلی
deteriorating economic positions : اوضاع نابسامان اقتصادی
developing countries : کشورهای در حال توسعه
developing, under development : در حال توسعه
development budget : بودجه عمرانی (توسعه ای)
differential costing : هزینه یابی تفاضلی (نهائی)
differential pricing : عرصه یک نوع کالا با قیمت های متفاوت
differentiated marketing : بازاریابی بر مبنای نیازهای متفاوت
dificiency, shortage, deficit, short : کمبود، کسری، عیب و نقص
digit, figure, number : رقم (عدد)
diluted earning per share : سد تقلیل یافته هر سهم
diluting securities : اوراق بهادار تقلیل دهنده
diminighing provision method : روش مانده نزولی (در استهلاک)
diminishing return, decreasing return : بازده نزولی (رو به کاهش)
diminishing utility : بهره وری نزولی
diminishing-balance method (reducing-balance method) : روش مانده نزولی (در استهلاک)
direct (wages-labor) : دستمزد مستقیم، نیروی کار مستقیم
direct access storage devices (DASD) : انبارهای دسترسی مستقیم
direct advertising expenditures : هزینه های تبلیغ مستقیم
direct charges (expenses) : مخارج مستقیم
direct cost pricing : قیمت گذاری بر حسب هزینه مستقیم
direct departmental charges : هزینه های مستقیم دوایر
direct financing : تامین مالی مستقیم، مستقیم تدارک مالی
direct holdings : سرمایه گذاری های مستقیم
direct labour cost (direct wages) : دستمزد مستقیم
direct manufacturing costs : هزینه های مستقیم ساخت
direct material usage budget : بودجه مصرف مواد مستقیم
direct material(s) usage variance : مغایرت مصرف مواد مستقیم
direct materials budget : بودجه مواد مستقیم
direct materials usage variance : انحراف مصرف مواد مستقیم
direct posting : نقل و انتقال مستقیم
direct tracing : ردیابی مستقیم
direct wage rate variance : انحراف دستمزد مستقیم
direct wage variance, labor rate variance : اننحراف نرخ دستمزد مستقیم
direct wage(s) cost, direct labor cost : هزینه دستمزد مستقیم
direct wages : دستمزد مستقیم (هزینه)
direct -effect illegal acts : اعمال غیر قانونی دارای اثر مستقیم
directing : هدایت
director general, general manager : مدیر کل
disability charge : غرامت نقص عضو, غرامت از کار افتادگی
disaggregated cost : تجزیه یک قلم هزینه به اجزای تشکیل دهنده آن
disaggregation : تفکیک یا تجزیه یک احد به بخش های کوچکتر
disaggregation of financial data : جداسازی اطلاعات مالی
discharge, discharging : پرداخت، تادیه بدهی
discharged bill : برات پرداخت شده
discharged employee : کارمند اخراجی
discharged statement, unpaid statement : صورتحساب پرداخت نشده
discharging berth, discharging wharf : اسکله تخلیه
discharging wharf : بندر محل تخلیه
disciplinary regulations : مقررات انضباطی
disclosure guidelines : رهنمودهای افشاء
disclosure in financial reporting : افشار در گزارشگری مالی
disclosure of accounting policies : افشاء خط مشی های حسابداری، افشاء رویه های مالی
disclosure of segments of an enterprise : افشای اطلاعات قسمت های احد تجاری
discount on goods : تخفیف (روی کالا)
discount(ing) : تنزیل
discount, deficit, shortage : کسر سهام
discount, give a discount : تخفیف دادن، به ارزش حال درآوردن
discounting : تنزیل
discounting a note receivable : تنزیل (کردن) سند ریافتنی
discounting future earnings : تنزیل درآمدهای آتی
discounting notes receivable : تنزیل (کردن) اسناد دریافتنی
disengaged worker, unemployed worker : کارگر بیکار
dismantling and removing the asset : مخارج پیاده سازی و برچیدن دارایی
dismantling cost : هزینه پیاده کردن اجزاء (ماشین)
dispatch(ing) money : پاداش سرعت کار (در حمل نقل)
dispatch(ing), (to) hand over : فرستادن، ارسال
disposal of a business segment : فروش، توقف عملیات، مصادره توسط نهادهای دلتی
disposal of a segment of an enterprise : واگذاری قسمتی از یک واحد تجاری
dissolution, liquidation, winding up : انحلال، فسخ
distress selling : فروش اضطراری
distributing expenses : مخارج توزیع و پخش
dividend coverage ratio : نسبت پوشش سود سهام
dividend guaranteed, guranteed dividend : سود سهام تضمین شده
dividend stripping : تهی سازی سود سهام
division, segment, section, sector : بخش، بخش مستقل
divisional management : مدیریت بخشی
divisional profit accounting : حسابداری سودبخشی مراحل
divisive reorganizlition : تقسیم یک واحد سامانی به دو یا چند واحد تجاری جداگانه
dock charge : هزینه باراندازی
dockage : عوارض لنگر انداختن، حق باراندازی
document against payment (DIP) : سند در مقابل پرداخت
documenta against : تحویل اسناد در مقابل قبول نویسی
documentary bill of exchange : برات اسنادی
documentary evidence of origin : مدرک مستند مبدا
documents against acceptance : تسلیم اسناد در مقابل قبولی برات
documents against payment : تسلیم اسناد در مقابل پرداخت
dollar unit sampling (DUS), monetary unit sampling : نمونه گیری واحد پولی
draft agreement : پیش نویس قرارداد
draft at sigbt = sight draft : برات به ریت، برات دیداری
draft budget : بودجه پیشنهادی
draft partnership agreement : پیش نویس قرارداد مشارکت
drawing : کشیدن (حواله یا برات)
drawing account : حساب برداشت
drawing right, right to drow, withdraw : حق برداشت
drawings : برداشت ها
dual dating : تاریخ گذاری دو گانه
dual pricing solution : راه حل قیمت گذاری دوگانه
due diligence : اظهارنظر کارشناسانه، بررسی خاص موردی
dummy wage : دستمزد ساختگی
dumping : عرضه بیش از حد محصول به بازار به منظر پایین آوردن قیمت، شکستن قیمت بازار از طریق اقدامات فریبکارانه ، دامپینگ
durable goods, hard goods : کالای بادوام
duty free goods : کالای معاف از گمرک
dwelling bulding : عمارت (ابنیه)
dwindling (asset) : دارایی تحلیل رفتنی
dysfunctional decision making : تصمیم گیری غیر حرفه ای
early extinguishment of a debt : بازپرداخت بدهی قبل از سررسید
earn-out agreement (contingent contract) : قرارداد مشرط در خرید یک شرکت
earn-out provision, subscription right (or warrant), contingent pay : پرداخت (حق الزحمه) مشروط، پرداخت احتمالی
earned surplus = retained earnings : مازاد مکتسب، مازاد تحقق یافته
earning (profit) forecast : پیش بینی سود
earning asset : دارایی مولد (سودآور)
earning dividend : سود سهام
earning per share (EPS) : سود هر سهم
earning potential : توان بالقوه کسب درآمد
earning power : توان سوددهی، قدرت سودآوری
earning process : فرآیند کسب سود، فرآیند کسب درآمد
earning yield : بازده عواید (حاصل عواید)
earning(s) per share : درآمد حاصل از هر سهم
earnings available for ordinary shareholders : سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی
earnings before interest and after tax(ABIAT) : درآمد پس از وضع مالیات و قبل از کسر بهره
earnings before interest and tax(EBIT) : سود قبل از بهره و مالیات به علاوه هزینه بهره
earnings from operation : عاید حاصل از عملکرد (سود ویژه)
earnings on stockholders′ capital : عواید سرمایه سهامداران
earnings process : فرایند کسب درآمد
earnings ratio : نسبت های عواید درآمدی
earnings retained : سود انباشته
earnings statement = income statement : صورتحساب درآمد و هزینه، صورتحساب درآمد
earnings variability : نوسان درآمد
earnings yield : نسبت سود هر سهم به قیمت بازار همان سهم
earnings, proceeds, incomes : عواید، درامد
earnings-to-price ratio : نسبت سود به قیمت
economic (profit-income), economic earnings : سود اقتصادی
economic development accounting : حسابداری توسعه اقتصادی
economic earning : عایدی اقتصادی (منافع اقتصادی)
economic good : کالای اقتصادی
economic growth rate : نرخ رشد اقتصادی
economic manufacturing quantity : با صرفه ترین مقدار ساخت
economic obligations : تعهدات اقتصادی
economic planning : برنامه ریزی اقتصادی
extent of testing : اندازه آزمون
external auditing : حسابرسی مستقل
external bill, foreign bill : برات بیگانه
external financial reporting : گزارشگری مالی خارجی
external financing, self financing : تامین مالی خارجی
external to the organization : برون سازمانی
extinguishment of debt, early : تسویه بدهی
extra charges : هزینه های اضافی
extraordinary gain : سود (غیر عملیاتی) غیر مترقبه، سود فوق العاده
extraordinary general meeting (EGM) : مجمع عمومی فوق العاده
factitious, artificia1, forged : ساختگی
governrnent treasury : خزانه دولت
government(al) accounting : حسابداری دولتی
governmental accountlllg standards : استانداردهای حسابداری دولتی
governmental agencies : نهادهای دولتی
governmental and municipal accountlllg : حسابداری دولتی و شهرداریها
governmental auditing : حسابرسی دولتی
governmental funds : حساب های مستقل برای وجوه دولتی، انواع وجوهی که در سازمان های دولتی، برای تامین هتدف های خاص در نظطر می گیرند
governmental grants, related to assets,government grants, grants : کمک های بلاعوض دولت
governmental property : اموال دولتی
governmental purchaslllg : خرید دولتی
grace period, deadlllle : مهلت زمانی جهت رفع مواد تخطی از شرایط قرارداد، مهلت شروع بازپرداخت وام، مهلت
grade accounts, classify accounts : طبقه بندی کردن حساب ها
gradual tax : مالیات تدریجی
graduated rate structure : نرخ مالیات تصاعدی
grain : کوچکترین واحد سنجش
grand father clause : حفظ اعتبار قوانین قبلی
grant = grant in aid : کمک بلاعوض، اعطا کردن، بخشیدن
grant date : تاریخ اعطا
grant in aid, grant qranting aid, bounty,grant : کمک بلاعوض مشروط
grant related to asset : کمک بلاعوض مربوط به دارایی
grant related to income : کمک بلاعوض مربوط به درآمد
granting of long-term credits : اعطای اعتبار بلندمدت
granting of short-term credits : اعطای اعتبارات کوتاه مدت
grantor : واگذارنده اختیار معامله
grants and donations : کمک ها و اعانات
graph,diagram, chart, graphic : نمودار
graphic analysis : تجزیه و تحلیل نموداری (مصور)
graphic method : روش ترسیمی (نموداری)
graphical format : شکل نموداری
gratuitous : بلاعوض، مجانی
gratuitous loan (or free loan) : وام قرض الحسنه
gratuitous transfer tax : مالیات بر نقل و انتقال بلاعوض
gratuity fund : صندوق بیمه عمر کارگزاران
gratuity, bonus, tip : انعام
graveyard market : بازار راکد و بی رونق
greater than expected : بیشتر از حد مورد انتظار
green mail : پرداخت حق حساب برای جلوگیری از خرید
green reportlllg (environmental accountlllg) : گزارش سبز
green shoe : شرط اختیار خرید اوراق بهادار بیشتر
greenbury report : گزارش کمیته گرین بری در 1995 شامل توصیه هایی در مورد پاداش اعضای هیات مدیره شرکت ها
greenmail : تهدید به خلع ید، خرید مقدار زیادی از سهام یک شرکت، سپس فروش مجدد آن به شرکت به قیمتی بیش از قیمت بازار و در ازای آن دادن تعهد مبنی بر ندادن پیشنهاد خرید (برای کل شرکت)
grey market : بازار راکد، بازار کم رونق
gross (income-earnings) : درآمد ناخالص
gross (income-profit), gross profit on sale, profit margin : سود ناخالص
gross (margin-profit) method : روش سود ناخالص
gross (profit-margin) variance : سود ناویژه مغایرت (انحراف)
gross amount approach : روش ناخالص مبلغ خرید
gross asset : دارای ناخالص
gross average I general average : خسارت همگانی خسارت مشترک
gross bonded debt : کل بدهی یک نهاد دولتی
gross book value : ارزش دفتر ناخالص
gross book wlue of asset : ارزش دفتر ناویژه دارایی
gross cash flow : گردش نقد ناخالص
gross contribution margin : حاشیه فروش ناخالص
gross cost of goods sold : ارزش ناخالص کالای فروش رفته
gross current replacement cost : ارزش جایگزینی ناخالص
gross debt : بدهی ناخالص
gross dividend : ناخالص سود تقسیمی
gross dividend per share : سود ناخالصث هر سهم، کل ناخالص سود تقسیمی را که شرکت در یک سال پرداخت می کند تقسیم بر تعداد سهام عادی در دست عموم
gross dividend yield : بازده سود ناخالص سهم، سود تقسیمی بر حسب درصدی از ارزش سهام (ارزش بازار)
gross domestic product (GDP) : تولید ناخالص داخلی
gross domestic product at factor : تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل
gross earnings = gross income : درآمد (عایدات) ناخالص
gross equity method : روش ناخالص ارزش ویژه
gross estate : ارزش ناخالص دارایی
gross expensiture (expense, cost) : هزینه ناخالص (خرح ناخالص)
gross fixed asset : دارایی ثابت ناخالص
gross income : سود ناخالص
gross interest : بهره ناخالص
gross investment : سرمایه گذاری ناخالص
gross investment in the lease : سرمایه گذاری ناخالص در اجاره
gross lease : اجاره کامل
gross loss : ناخالص زیان، زیان ناویژه
gross marg in percentage, gross profit percentage : درصد سود ناخالص
gross margin (gross profit; gross profit margin) : سود ناویژه، سود ناخالص، حاشیه فروش
gross margin percentage : درصد سود ناخالص
gross margin ratio (gross profit percentage) : نسبت سود ناویژه، درصد سود ناویژه
gross margin recognition : شناسائی سود ناخالص
gross margin, gross profit ratio : نسبت سود ناخالص
gross margine analysis, gros;s profit analysis : تجزیه و تحلیل سود ناویژه
gross national product (GNP) : تولید ناخالص ملی
gross national product (GNP) : محصول ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی
gross national product at factor : تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل
gross national product at market : تولید ناخالص ملی به قیمت بازار
economical obligations : تعهدات اقتصادی
economizing costs : اقتصادی کردن هزینه ها
econpmic manufacturing quantity : با صرفه ترین مقدار ساخت
effect of changing prices : اثر تغییر قیمت ها، اثر قیمت فروش
effects of changing prices : آثار تغییر قیمت ها
efficiency percentage : درصد کارآیی
efficient management : مدیریت کارامد
eight-column general journal : دفتر روزنامه هشت ستونی
eight-hour shift : نوبت کاری هشت ساعته
eight-hour work : کار هشت ساعته
eighty-fifty : هشتاد به پنجاه
elasticity of working capital : اجزای سرمایه در گردش
election or remowl of legal inspectors : انتخاب یا عزل بازرسان
electronic data interchange (EDI) : مبادله داده ها از طریق سیستم های الکترنیکی
electronic data processing (EDP) : پردازش داده ها از طریق ابزار یا سیستم الکترونیکی
elements of financial statements,environment of accounting : محیط حسابداری، عناصر صورت های مالی
elements of working capital, working capital components : اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش
eligible : سزاوار، مستحق، واجد شرایط
eligible bank : بانک پذیره پذیر
eligible bond : سند قرضه واجد شرایط (قابل قبول)
eligible investment, qualified investment : سرمایه گذاری واجد شراریط (قابل قبول)
eligible paper : اوراق بهادار
eliminating entry : ثبت حذف کننده
embargo : تحریم تجاری
emergency amortization : استهلاک زودتر از موقع (غیر منتظره)
emergency expense : هزینه ضروری
emergency facilities : تسهیلات فوری (ضروری)
emergency fund : وجوه اضطراری
emerging debt instruments : ابزارهای جدید بدهی، اوراق بهادار بدهی نوظهور، تبدیل بدهی ها به اوراق بهادار
emerging issues task froce statements (EITF) : بیانیه های کمیته ویژه مسائل اضطراری
emerging markets : بازارهای در حال توسعه، بازارهای نوپا، بازارهای نوظهور
emerging stock markets : بازارهای نوظهر سهام، بازارهای نوپای سهام
emphasis of matter paragraph : بند تاکید بر موضوع (مطلب) خاص
employee′s saving contnbution : سهم پس انداز کارمند
employer′s earnings : عایدات کارفرما
employer′s saving contribution : سهم پس انداز کارفرما
employment agreeement : قراراد استخدام
encoding : به رمز درآوردن پیام
encourage : تشویق شدن
end product costing : هزینه یابی محصول نهائی
ending finished goods inventory budget : بودجه موجودی کالای ساخته شده پایان دنره
ending inventory budget : بودجه موجودی پایان دوره
ending inventory valuation : تعیین ارزش موجودی پایان دره
ending inventory, closing inventory : موجودی کالای پایان دره
ending market price : قیمت بازار در پایان دوره
energy cost : هزینه انرژی مصرفی
enforcement of a judgment : اجرای احکم
engagement letter (letter of engagement) : قرارداد حسابرسی
engagement letter, agreement : قرارداد، موافقتنامه، تفاهم نامه
engagement planning : برنامه ریزی کار
engagement risk : ریسک پروژه حسابرسی، ریسک حسابرسی
engement, warranty, requirement : التزام
engineering audit : حسابرسی مهندسی
engineering costs : مخارج مهندسی
engrossment, speculation : احتکار
enolving budget : بودجه غلتان ، بودجه در جریان
entry for warehousing : ورود به انبار، قبض انبار، (برای کالاهایی که مشمول حقوق گمرکی هستند)
environment audit (green audit) : بررسی اثر فعالیت های یک سازمان بر محیط زیسیت
environment of accounting : محیط حسابداری
equal-weighted : درصد سرمایه گذاری مساوی در هر سهم
equal-weighted market index : شاخص بازار با وزن مساوی
equalizing dividend : برابرسازی سود سهام
equipment financing : تامین مالی تجهیزات
equired earning rate : نرخ مقرر تحصیل درآمد
equity accounting : حسابداری مبتنی بر ارزش ویژه
equity capital to long-term debt ratio : نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
equity financing : تامین مالی از طریق انتشار سهام
equity method of accounting : حسابداری ارزش ویژه
equity method of accounting for long-term investment : روش ارزش ویژه در سرمایه گذاری بلندمدت
equity right : سهم قانونی
equity, right : حق، حق مالی
equivalent goods : کالای معادل
errors in the original entries : اشتباه در ثبت های اصلی
essential data for auditing : مجموعه اطلاعات مورد لزوم حسابرسی
establishing financial accounting standards : تدوین استانداردهای حسابداری مالی
estate accounting : تهیه فهرستی از اموال توسط مامور تصفیه
estimated budget : بودجه تخمینی
estimated salvage value : ارزش تخمینی اسقاط
estimated warranty obligations : بدهی های (تعهدات) برآوردی تضمین محصول
estimating cost system : سیستم هزینه یابی تخمینی
estimating-cost accounting : حسابداری هزینه یابی تخمینی
estimating-cost system : سیستم برآورد هزینه
estimation sampling : نمونه گیری برآورد
ethics rulings : آرای صادره درباره آیین رفتار حرفه ای
European accounting association (EAA) : انجمن حسابداری اروپا
evaluate the goods : ارزیابی کردن کالا
evaluated goods : کالای ارزیابی شده
evaluating audit finding : ارزیابی یافته های حسابرسی
evening up : تمام کرن معامله در همان روز
events accounting : حسابداری مبتنی بر رویدادها
evidences required for auditing : مدارک و دلائیل مورد لزوم حسابرسی
evolving budjet : بودجه گردان، بودجه غلتان
ex-drawing : بدون حق برداشت
ex-legal : اوراق قرضه فاقد اظهارنظر حقوقی
ex-right, ex-scrip, ex-coupon,ex-capitalization (ex-cap), ex-bonus : بدون حق تقدم، یعنی منافع مربوط به اوراق مزبور به فروشنده تعلق دارند.
ex-rights : بدون حق انتقال (سهام)
ex-rights date : تاریخ انقضای مهلت استفاده از حق تقدم خرید
exaggerated value : ارزش بیش از واقع اظهار کردن
examination of goods : وارسی و ارزیابی کالا
examiner, investigator, inspector : بازرس
examining and evaluating information : بررسی و ارزیابی اطلاعات
excess equity (margin) : مازاد سرمایه
excess of income over expense,marginal balance : مازاد درآمد بر هزینه
exchage rate : نرخ مبادله ارز (نرخ تسعیر ارز)
exchange : مبادله، معاوضه، تسعیر، تبدیل، بورس
exchange acquisition (distribution) : عرضه عمده سهام در بورس
exchange at a discount : ارز به کسر
exchange at a premium : ارز به صرف
exchange check : چک متقابل، چک تعویضی
exchange control department (office) : اداره نظارت بر ارز
exchange control regulations : مقررات نظارت بر ارز
exchange control performance checks : کنترل بر ارز، محدود کردن ارز
exchange dealer : دلال ارز
exchange declaration : اظهارنامه ارزی
exchange depreciation : کاهش ارزش پول یک کشور نسبت به واحد پول کشور طرف معامله
exchange devaluation : تنزل رسمی ارزش ارز
exchange difference : تفاوت تسعیر
exchange earnings : درآمد حاصل از تسعیر ارز
exchange equalization account : حساب برابری ارز
exchange equalization fund : صندوق تعدیل نرخ ارز (برابری ارز)
exchange equalization provision : ذخیره برابری ارز
exchange exposure (foreign exchange exposure; currency exposure) : قرار گرفتن در معرض ریکس ناشی از نگهداری پول خارجی
exchange gain (or loss) : سود مبادله، سود (غیر عملیاتی) معاوضه
exchange loss : زیان تسعیر، زیان تبدیل
exchange of currency : تبدیل (تسعیر) ارز
exchange of goods : مبادله کالا
exchange of shares : مبادله سهام
exchange offer : پیشنهاد معاوضه
exchange privilege : امتیاز معاوضه
exchange rate : نرخ ارز، نرخ تسعیر
exchange rate at balance sheet date : نرخ تسعیر ارز در تاریخ ترازنامه
exchange rate at transaction date : نرخ تسعیر ارز در تاریخ معامله
exchange rate equalization : تعدیل (برابرسازی) نرخ ارز
exchange rate fluctuations : نوسانات نرخ ارز
exchange rate risk : ریسک ناشی از تغییر نرخ ارز
exchange rate syste,m : سیستم نرخ ارز
exchange rate, coversion rate : نرخ تسعیر
exchange restrictions : محدودیت های ارزی
exchange risk : خطر تسعیر، ریسک ارز
exchange stabilization : تثبیت ارز
exchange stabilization fund : صندوق تثبیت ارز
exchange trade : معامله عمده در بورس
exchange value : ارزش مبادله، ارزش کمی
exchanger, currency exchanger foreign exchanger, brocker : صراف
exchanges of dissimilar goods and services : مبادله کالاها و خدمات غیر مشابه
exchanges of similar goods and services : مبادله کالاها و خدمات مشابه
excludeing value added VAT, excluding vat : بدون مالیات بر ارزش افزده
exclusive dealing : معامله استثنایی، خرید و فروش استثنایی
exclusive goods : کالاهای انحصاری
exclusive right : حق انحصاری
execution of agreement, Performance of agreement (contract) : اجرای قرارداد
executive program : برنامه انجامگر
exehange value : ارزش مبادله ای
exemplary damages : جرائم بازدارنده
exempt organization : سازمان معاف از مالیات
exemptions from preparing : معاف از تهیه صورت های مالی تلفیقی
exhausting resources : بانک صادرات و واردات آمریکا
existing facilities : ارزش بازار
existing use value : تبادل نظر نهایی
expandable packing : بسته بندی یکبار مصرف
expanded testing : آزمون های گسترده
expectations gap : فاصله (شکاف) انتظارات
expenditure accounting : حسابداری هزینه
expenditure budget : بودجه مخارج
expenditures, costs, disbursments,expenses, spendlings, charges : مخارج، هزینه های سرمایه ای
expense (expenditure) account charges account : حساب خرج
expense budget : بودجه جاری، بودجه هزینه
expense heading : سرفصل هزینه
expense ledger, cost ledger : دفتر هزینه
expense recognition : شناخت هزینه ف شناسایی هزینه(ثبت هزینه در دفاتر)
experience rating : تعیین نرخ
expired agreement, agreement expired : قرارداد منقضی شده
expiry date of the letter of guarantee : تاریخ انقضای مدت ضمانتنامه
explanatory paragraph : بند تضیحی
exponential smoothing : هموارسازی نهایی، همگون سازی دوره های زمانی
exponentially weighted moving average : میانگین موزون متحرک
export bill exchanged : برات (صادراتی) خارج تسعیر شده
export credits guarantee department(ECGD) : تضمین صادرات
export goods : کالای خروجی (صادراتی)
export of goods : صدور کالا
export regulation office : اداره مقررات صادرات
factor loading : شناسایی و تعیین ضریب عوامل
factorage, brokerage, commission : حق العمل، حق المعملکاری
factoring : عاملیت، سیاهه نویسی فروختن مطالبات به موسسه ای که کارش وصول مطالبات است.
factoring accounts receivable : فروش حساب های دریافتنی، واگذار کردن حساب های دریافتنی به موسسات وصول کننده طلب
factory cost (expense), manufacturing cost : هزینه کارخانه، هزینه تلید
factory cost of goods : بهای کارخانه ای کالا (بدون هزینه های اداری و بازاریابی)
factory expense headings : سرفصل هزینه های کارخانه
factory general expense (cost) : هزینه عمومی کارخانه
factory overhead (indirect manufacturing cost) : سربار تولید
fading : محو شدن
fair average quality (FAQ) : مرغوبیت جنس در حد استاندارد
fair value pooling : ادغام با قیمت عادلانه
fair-value accounting : حسابداری ارزش متعارف
false accounting : حساب سازی
fas, free along side : قیمت به علاوه هزینه حمل تا بندر مبدا
fashion goods : کالاهای مطابق روز (مد)
fashionable goods : کالاهای متداول
fastest estimated budget : بودجه طبق آخرین برآورد
fate of goods : وضعیت کالا
favorable material usage variance : انحراف مساعد مصرف مواد
favorable usage variance : انحراف مساعد مصرف
favorable wage efficiency variance : انحراف مساعد کارآیی دستمزد
favorable wage rate : انحراف مساعد نرخ دستمزد
fee charged : هزینه دریافت شده
fee schedule listing : لیست حق الزحمه
fee, wage : اجرت، حق الزحمه
felexible exchange rate : نرخ انعطاف پذیر ارز
fellow of chartered institute of management accountants (FCLMA) : عضو پیوسته انجمن حسابداران مدیریت
fellow of the institute of credit management (FICM) : عضو موسسه مدیریت اعتبارات در انگلستان
FIFO method (of process costing) : روش اولین صادره از اولین وارده در هزینه یابی مرحله ای
figure(s) : رقم (در جمع ارقام)
file integrity : اصالت پرونده
final approval of the budget : تصویب نهایی بودجه
final budget : بودجه نهایی
finance manager : مدیر مالی
financial accounting : حسابداری مالی
financial accounting and reporting : حساابداری و گزارشگری مالی
financial accounting concepts : مفاهیم حسابداری مالی
financial accounting data : مجموعه اطلاعغات حسابداری مالی
financial accounting foundation (FAF) : بنیاد حسابداری مالی
financial accounting standards advisory council (FASAC) : شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی
financial accounting standards board (FASB) : هیئت استانداردهای حسابداری مالی
financial accounting system : سیستم حسابداری مالی
financial budget : بودجه مالی
financial data processing : پردازش اطلاعات مالی
financial decision making : تصمیم گیری مالی
financial found accounting : حسابداری منابع مالی
financial ledger : دفتر مالی
financial ledger control account : حساب کنترل دفتر مالی (در دفاتر هزینه)
financial leverage : اهرم مالی
financial leverage index : شاخص وام سنجی، شاخص سودمندی وام
financial leverage multiplier : ضریب اهرم مالی
financial liability (obligation) : تعهد مالی، بدهی مالی
financial management : مدیریت مالی
financial manager, controller : مدیر امور مالی
financial planning : برنامه ریزی مالی
financial regulation : مقررات مالی
financial reporting : گزارشگری مالی
financial reporting council (FRC) : گزارشگری مالی خارجی
financial reporting standard (FRS) : شورای گزارشگری مالی
financial reporting standard for smaller entities (FRSSE) : استانداردهای گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک
financial strength : قدرت مالی
financial wellbeing, financial health : سلامت مالی، رفاه مالی
financing : تامین منابع مالی
financing activity : فعالیت تامین مالی
financing, affairs : امور تامین مالی
financing agent : عامل (کارگزار) مالی
financing agreement : قرارداد تامین مالی
financing and investment decisions : تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری
financing and obligation : تامین مالی و تعهد (بدهی)
financing cost : هزینه تامین مالی
finaIcing cycle : چرخه تامین مالی
financing decision : تصمیم تامین مالی
financing internal control : کنترل داخلی مالی
financing lease : تامین مالی از طریق رهن و اجاره
financing strategy : استراتژی تامین مالی
finding : یافته
finding write-up sheet : کاربرگ نکات عمده حسابرسی
finish stock (goods) : موجودی کالای ساخته شده
finished (goods-stock) warehouse : انبار کالای ساخته شده
finished goods ready for sale : کالای ساخته شده آماده فروش
finished goods stock (finished goods inventory) : موجودی کالای ساخته شده
finished goods stock account : حساب موجودی کالای ساخته شده
finished goods stock insurance : بیمه کالای انبار شده
finished goods stocks budget : بودجه کالای ساخته شده
finished goods store : انبار موجودی کالای ساخته شده
finished goods, completed gooods : کالای ساخته شده، کالای تکمیل شده
firm′s earnings : عایدات شرکت
first mortgage : رهن دست اول
first mortgage debenture : اوراق قرضه رهنی با اولویت نخست
first order goods : کالای رده اول
first price, orginal price : قیمت اصلی
fixed asset coverage ratio : نسبت تامین وام از محل دارایی ثابت
fixed asset register : دفتر (ثبت) دارایی ثابت
fixed budget, static budget : بودجه ثابت
fixed capital goods : کالای سرمایه ای ثابت
fixed exchange rate : نرخ های ثابت ارز، نرخ کنرتل شده ارز
fixed liability = long- term liability : بدهی ثابت (بلندمدت)
fixed manufacturing cost : هزینه ثابت ساخت
fixed obligation : تعهد ثابت
fixed overhead budget variance : انحراف بودجه سربار ثابت
fixed selling price : قیمت ثابت فروش
fixtures and fittings : منصوبات و ملزومات ساختمان
flag of convenience : کشتی با پرچم غیر
flexible (floating) exchange rate : نرخ متغیر ارز
flexible budget : بودجه قابل انعطاف
flexible manufacturing system (FMS) : سیستم انعطاف پذیر تولید
floating : متغیر، شناور
floating (debt-liability) : بدهی شناور (در جریان)
floating (flexible) exchange rate : نرخ ارز متغیر ، نرخ ارز شناور
floating asset = current asset : دارایی جاری
floating bond : سند قرضه کوتاه مدت
floating capital ,working capital, circulating capital : سرمایه در گردش
floating charge : هزینه متغیر، وثیقه شناور
floating credit : اعتبار در جریان، اعتبار جاری
floating debt : بدهی های جاری (کوتاه مدت)
floating debt : بدهی متغیر
floating exchange rate : نرخ ارز متغیر
floating policy : بیمه نامه متغیر
floating prices : تعیین (تثبیت) قیمت ها
floating rate : نرخ شناور (سود)، نرخ متحرک
floating rate loan : وام با نرخ شناور
floating-rate certificate of deposit : سپرده با نرخ بهره متغیر
floating-rate loan : وام با نرخ بهره متغیر
flow of goods : جریان گردش کالا (محصول)
flow-through method : روش فراگیر
FOB pricing : قیمت گذاری بر مبنای فروش کالا با قید تحویل در مبدا
FOB shipping point (origin) : فوب مبدا
following the crowd : تبعیت از عامه
foot(ing) : جمع عمودی
footing : جمع زدن عمودی
footing test : آزمون جمع اقلام
footing up : جمع ستونی یا عمودی (حساب)
for the year ending (ended) : برای سال مالی منتهی به ...
for-profit organizations : سازمان های انتفاعی
forced saving : پس انداز اجباری
forecast, foresight, provision,anticipation, anticipatory breach,forecasting predictionforecasting prediction : پیش بینی
foreign bill : برات ارزی، برات خارجی
foreign bill of exchange : برات خارجی
foreign branch : شعبه خارجی (خارج از کشور)
foreign corporation : شرکت خارجی
foreign currency : ارز خارجی، واحد پول کشور بیگانه
foreign currency conversion : تبدیل پول خارجی
foreign currency exchange : تسعیر اقلام ارزی، تبدیل ارزی
foreign currency exchange loss : زیان حاصل از تسغیر ارز
foreign currency loan : وام ارزی
foreign currency reserves : ذخایر پول خارجی
foreign currency securities : اوراق بهادار ارزی
foreign currency translation : تبدیل ارز
foreign entity : واحد تجاری خارجی
foreign exchange : تبدیل ارز
foreign exchange control : کنترل ارزهای خارجی
foreign exchange cover : ارز پشتوانه
foreign exchange difference : اختلاف تبدیل ارز خارجی
foreign exchange rate, rate of exchange : نرخ تسعیر ارز، نرخ برابری ارز
foreign exchange regulations : مقررات تسعیر ارز
foreign exchange reserves / external reserves : ذخایر ارزی
foreign exchange risk : خطر تسعیر ارز
foreign exchange rules : قوانین تسعیر ارز
foreign exchanges : مبادلات ارزی
foreign investor : سرمایه گذار خارجی
foreign market, exchange market : بازار ارز خارجی
foreign monetary items : اقلام پول خارجی
foreign nationals : اتباع خارجی
foreign operations : عملیات (مبادلات) خارجی
foreign payment order : حواله ارزی (کتبی و تلگرافی)
foreign port of unloading : بندر خارجی که بایستی کالا در آنجا تخلیه شود
foreign return : بازده خارجی
foreign stock : سهام خارجی
foreign trade : تجارت خارجی
foreign trade financing : تامین مالی تجارت خارجی
foreign-exchange dealer : صراف
forensic accounting : حسابداری مربوط به امور دادگاه (مسائل دادگاهی) ، حسابداری دادگستری
forge : جعل کردن
forged check : چک جعلی
forged paper : سند جعلی
forged, fabrication, counterfeit : جعلی (ساختگی)
forger, forger of document : سند ساز
forgery : جعل اسناد، سندسازی، جعل، تقلب
forgery insurance : بیمه جعل (سند)
forgivable loan : وام قابل بخشش
forthcoming year accounts : حساب های سال آینده
forward exchange contract : قرارداد نرخ آتی ارز، مبادله ارزی سلف
forward exchange market : بازرا سلف ارز
forward integration : ادغام با واحد تجاری بعد از خود
fotward market, in foreign exchange : بازار پیش خرید ارز، بازار سلف
forward selling, selling in advance : پیش فروش
forward -liiking information : اطلاعات آینده نگر
forward-rate agreement : قرارداد نرخ وام آینده
forwarding : حمل و نقل
forwarding agency : نمایندگی حمل و نقل
forwarding agent : نماینده حمل و نقل
forwarding charges : هزینه های ارسال
forwarding country : کشور فرستنده
forwarding instructions, shipping instructions : دستورات حمل
four-column general journal : دفتر روزنامه چهار ستونی
fragmentation : معامله متقابل
franchise, royalty, copyright : حق امتیاز
franctional currency, coins, change money, change fund, cach float : پول خرد
fraud investigation : بررسی تقلب
fraudulent trading : تجارت نامشروع
free alongside ship (FAS) : تحویل در کنار کشتی
free of charge : مجانی، رایگان
free of duty, duty free, free of charge : معاف از حقوق گمرکی
free on charge (FOC) : بدون هزینه، مجانی (FOC)
free riding : کسب سود بدون سرمایه گذاری
freight : هزینه حمل، کرایه، حمل و نقل دریایی
freight (expense-charge-cost) : هزینه حمل
freight all kinds : انواع هزینه حمل
freight allowance : ذخیره کرایه حمل
freight audit agency : آژانس بازرسی حمل کالا
freight bill : صورتحساب حمل (ارسال) کالا
freight carriage : بازبری، کرایه، هزینه حمل
freight charge, shipping expense : مخار حمل، محموله
freight collect : هزینه حمل در مقصد دریافت می شود
freight commission : کارمزد حمل
freight contracting : عقد قرارداد حمل
freight cost : هزینه حمل
freight declaration : اظهارنامه بار(گیری)
freight forward : هزینه حمل در مقصد پرداخت می شود
freight forwarder, forwarding : واسطه حمل و نقل، کارگزار حمل
freight in (charge) : هزینه حمل وارده
freight in expense : هزینه حمل به داخل
freight in, carriage inward(s) : هزینه حمل کالای خریداری شده
freight in, transportation in : حمل به داخل
freight inward : کرایه حمل ورودی، هزینه تحویل
freight manifest : اعلامیه کرایه و بارکشی، مانیفست بار
freight on shipments : کرایه حمل محصولات
freight out : حمل به خارج
freight out charge : هزینه حمل صادره
freight out expense : هزینه حمل به خارج
freight outward : کرایه حمل به خروجی
freight paid : هزینه حمل پرداخت شده
freight payable at destination carriage forward (=c ... collect) / freight collect : هزینه حمل در مقصد پرداخت می شود
freight prepaid : هزینه حمل پیش پرداخت شده
freight rate : نرخ کرایه بار
freight rebate : تخفیف هزینه حمل، تخفیف کرایه بار
freight tax : مالیات کرایه حمل
freight, transport, shipping, carriage : حمل، حمل و نقل، باربری
friendly merge : ادغام دوستانه
fright : کرایه حمل
fright charge : کرایه بار
fringe benefits : فوق العاده با پاداش کارکنان، مزایای جانبی
fringe payments, fringe benefits : مزایای شغلی
front running : دست پیش گرفتن
full cost pricing : قیمت گذاری براساس کل هزینه
full absorption costing : هزینه یابی جذبی کامل
full costing method (full costs) : روش هزینه یابی کامل
full-fledged liability : بدهی کامل
fully diluted earning per share (FD EPS) : سود تقلیل یافته هر سهم
function costing : هزینه یابی بر مبنای واحد سازمانی ، بهایابی بر مبنای عملکرد
functional budget : بودجه یک واحد سازمان، بودجه عملیات، بودجه دوایر
functional budgets : بودجه عملیاتی
fundamental accounting assumption : مفروضات اساسی حسابداری
fundamental accounting concepts : مفاهیم بنیادین حسابداری
fundamental accounting equation : معادله اساسی حسابداری
fundamental accounting principles : اصول اساسی حسابداری
fundamentak of management accounting : اصول (زیربنایی) حسابداری مدیریت
funding decision : تصمیم گیری برای تامین مالی
funding excess : مازاد منابع بازنشستگی
funding loan : وام تامین وجوه
funds flow to long-term debt ratio : نسبت جریان نقدی به بدهی های بلندمدت
future trends in accounting : روندهای آتی (در) حسابداری
future value of a single amount : ارزش آتی مبلغ (مقدار) واحد
futurology : پیشگویی
GAAS guide : راهنمای استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
GNP deflator : شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص ملی
gain (loss) contingencies : سود یا زیان احتمالی
gain (loss) of purchasing power : سود (زیان) قدرت خرید
gain contingency : سود احتمالی
gain on sale of assets : سود (غیر عملیاتی) حاصل از فروش داراییها
gain or loss : سود یا زیان احتمالی
gain or loss account : حساب سود یا زیان
gain or loss on disposal : سود یا زیان (غیر عملیاتی) ناشی از واگذاری / فروش
gain sharing : تسهیم سود
gain, benefit, interest : منفعت، نفع بردن، به دست آوردن، درآمد (سود) غیر عملیاتی
galloping inflation : تورم شتابنده، تورم حاد
gambler : بورس باز، خطر کننده، ریسک پذیرنده
game : مسابقه، بازی
game theory (theory of games) : نظریه بازی ها
game theory models : مدل های تئوری بازی ها
gaming : دست کاری در قواعد «بازی» برای سود بردن یا سرگرمی
gantt chart : نموداری که در محور افقی آن فعالیت برنامه ریزی شده و در محور عمودی آن تاریخ نوشته شود ، نمودار گانت
gap : شکاف، فاصله، عدم توازن میان صادرات
gap in coverage : ناکافی بودن تضمین
garnishee order : حکم توقیف مال ، دستور توقیف مال
gate times recording : ضبط اوقات ورود و خروج
gather in the stops : تجمع سفارشات
gatherer, collector : تحصیل دار (جمع کننده)
gauranteed bill : برات تضمین شده
gauranteed interest, collaterized interest : بهره تضمین شده
gearing (capital gearing; equity gearing; financial gearing leverage) : گرفتن وام
gearing adjustment : تغییرات مالی
gearing proportion : نسبت وام سنجی
gearing ratios (leverage ratios) : نسبت بدهی ها، نسبت های اهرمی
gearing, leverage : اهرمی عمل کردن وام
gemstones : سرمایه گذاری سودآور و مطمئن
general (generalized) purchase : خرید کلی (عمومی)
general acceptance : قبولی کلی
general accident : حادثه غیر ناشی از کار
general account : حساب اعتباری مشتریان نزد کارگزار
general accountant : حسابدار کل، حسابرس دیوان محاسبات
general accounting (audit) office : دیوان محاسبات
general accounting department : اداره کل حسابداری
general accounting office auditor : حسابرس دیوان محاسبات
general and administrative expenses : هزینه های عمومی و اداری
general audit (auditing) : حسابرسی کل
general audit objectives : هدف های کلی حسابرسی
general auditor : حسابرس کل
general average statement (adjustment) : صورت (یا اعلامیه) خسارت کلی
general average, gross average : خسارت عمومی، خسارت همگانی، خسارت کلی کشتی، خسارت مشتری
general averaging : متوسط گیری عمومی
general cargo : بار متفرقه
general cargo rate (GCR) : نرخ حمل بار متفرقه (عمومی)
general cash : وجوه نقد موجود
general cash account : حساب وجه نقد عمومی
general circulation : بخشنامه عمومی
general compulsory social insurance : بیمه اجتماعی اجباری عمومی
general conditions : شرایط عمومی
general conditions of contract,general terms of contract : شرایط عمومی پیمان (قرارداد)
general contigency reserve : اندوخته برای جبران خسارت ها یا هزینه های عادی
general contractor, general conditions general coverage : پیمانکار عمومی (پیمانکار انواع پیمان ها)
general control : کنترل عمومی
general definition : تعریف کلی / عمومی
general disclosure : افشای موارد کلی
general endorsement : ظهرنویسی عمومی
general expense (expensiture) : هزینه عمومی
general expenses budget : بودجه هزینه های عمومی
general factory manager : مدیر کل کارخانه
general fixed assets : دارایی های ثابت یک واحد (سازمان) دولتی
general fixed-assets account group : گروهی از حساب هایی که برای ثبت داریای های ثابت عمومی یک واحد دولتی به وجود می آورند.
general fund : حساب مستقل عمومی، وجوه عمومی، منابع مالی عمومی
general gift : هبه عام ، هدیه عام
general insurance : بیمه عمومی
general insurance system : نظام بیمه همگانی
general journal : دفتر روزنامه عمومی
general ledger : دفتر کل (عمومی)
general ledger account : حساب دفتر کل
general ledger adjustments account : حساب تعدیلات دفتر کل
general long-term debt : بدهی بلندمدت را که باید از محل درآمدهای عمومی پرداخت کرد.
general long-term debt accounting group : یک گروه از بدهی های بلندمدت (در یک GROUP سازمان دولتی)
general meeting : مجمع عمومی
general meeting of shareholders : مجمع عمومی صاحبان سهام
general mortgage bond : اوراق قرضه با رهن کامل
general negligence : سهل انگاری عمومی
general obligation bond : اوراق قرضه دولتی
general operating expense : هزینه های اداری و فروش، هزینه عمومی عملیات
general overhead : سربار عمومی
general partner : شرکت تضامنی، شریک با مسئولیت نامحدود، شریک ضامن
general partnership, company limited by guarantee : شرکت تضامنی با مسئولیت نامحدود
general pirice index : شاخص عمومی قیمت ها
general plant services, general factory services : خدمات عمومی کارخانه
general price index : شاخص عمومی قیمت ها
general price level : سطح عمومی قیمت
general price level accounting : حسابداری سطح عمومی قیمت ها
general price level index : شاخص سطح عمومی قیمت ها
general price level accounting : حسابداری تغییرات سطح عمومی قیمتها، حسابداری تورمی
general property tax : مالیات بر دارایی، مالیات بر اموال
general provision : ذخیره عمومی، مقررات عمومی
general purchasing power : قدرت خرید عمومی
general purchasing power of money : قدرت خرید عمومی پول
general purpose financial statements : صورت های مالی که هدف های عمومی را تامین می کنند.
general records : دفتر کل عمومی، دفاتر روزنامه، پرونده ها و اسنادی که موید اقلام موجود در دفتر کل باشند.
general reserve : اندوخته عمومی
general revenue : درآمدهای عمومی
general revenue sharing : تقسیم درآمدهای دولت مرکزی (فدرال) بین دولت های ایالتی و محلی
general risk contingencies : احتمال های مربوط به مخاطرات عمومی
general risks : خطرهای عمومی
general rule : قاعده کلی، قاعده عمومی
general sales tax : مالیات عمومی بر فروش کالا
general services : خدمات عمومی
general shortage : کمبود عمومی
general shortage of labour, shortage of manpower : کمبود عمومی کار
general standard : استاندارد عمومی
general supervisor : مباشر کل
general system : سیستم عمومی (معمولی)
general system of preferences (GSP) : سیستم عمومی ترجیحات
general tariff : تعرفه عمومی (یک ماخذ حقوق گمرکی)
general terms of contract : شرایط عمومی پیمان
general terms, general conditions : شرایط عمومی
general treasurer, treasury general : خزانه داری کل
general warehouses : انبارهای عمومی
generality approach : رویکرد کلی نگری
generalizability : قابلیت تعمیم
generalization : تعمیم دادن
generalized audit program : برنامه حسابرسی عمومی
generalized audit software : نرم افزار عمومی حسابرسی
generally accepted accounting principles (GAAP) : اصول پذیرفته شده حسابداری
generally accepted accounting (auditing) standards (GAAS) : استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
generally accepted accounting : اصول متداول حسابداری
generally accepted accounting practices : رویه های قابل قبول عمومی حسابداری، اصول پذیرفته شده عمومی
generally accepted auditing principles : اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری
generate, establish : به وجود آوردن، تولید کردن، زاد و ولد کردن
generic : جنس نما: مفهومی است فراگیر که همه عناصر متعلق به یک گروه را در بر می گیرد، مانند مفهوم تقلب که ممکن است شکل ها، شیوه ها، و هدف های گوناگون داشته باشد، ژنریک
generic expense : هزینه های متعلق به یک طبقه از محصولات
gift-edged : اوراق قرضه بسیار معتبر
gifts with reservation of benefit : هدیه با شرط بهره مند شدن از منافع آن
gilt edged securities : اوراق بهادار حاشیه طلایی، اوراق بی خطر
gilt-edged bill : برات با امضاء معتبر (برات ممتاز)
gilt-edged bond : سند قرضه با تضمین معتبر
gilt-edged security (gilt) : اوراق بهادار حاشیه طلایی، اوراق بی خطر
gilt-edged shares : سهم ممتاز
give authority to auditor : اختیار دادن به حسابرس
give up : تقسیم کمیسیون کارگزار با کارگزاران دیگر
glamor (glamour) stock : سهام محبوب، سهام پر جاذبه، سهام پر زرق و برق
global custody : نگهداری اوراق بهادار
global economy : اقتصاد جهانی
global system of trade preferencess (GSTP) : نظام جهانی ترجیحات تجاری
globarization : جهانی شدن
glut supply of goods : عرضه فراوان کالا
go ahead : منافع خود را ترجیح دادن
go Public : به شرکت سهامی عام تبدیل شدن
go through an account : حسابی را رسیدگی کردن
go-go fund : صندوق سرمایه گذاری پر خطر
goal congruence : اشتراک منافع، همگون بودن هدف ها، نداشتن تضاد منافع
goal difficulty : هدفی که دستیابی به آن مشکل است
goal output indicator : شاخص تعیین کننده محصول (یا نتیجه کار)
goal programming : برنامه ریزی برای تعیین هدف
going away : خرید عمده اوراق بهادار
going concern : تداوم فعالیت یک واحد تجاری، موسسه دایر
going concern company : شرکت دایر
going concern continuous going concern : تداوم فعالیت
going concern or continuity assumption : قرض تداوم یا استمرار فعالیت
going concern value, going value : ارزش با فرض تداوم فعالیت
going long : خرید استقراضی
going price : قیمت جاری
going private : تبدیل به سهامی خاص کردن یک شرکت سهامی عام، خصوصی سازی
going public : عرضه سهام شرکت به عموم
going short : فروش استقراضی
going value : ارزش رایج، ارزش مستمر
going wage rate : دستمزد متداول، مزد جاری
going-concern assumption : فرض تداوم فعالیت
going-concern concept : اصل تداوم فعالیت
going-concern value : خالص ارزش دارایی ها (ارزش دفتری)، ارزش ویژه، حقوق صاحبان سهام، ارزش شرکت
gold : طلا
gold and foreign exchange reserve : ذخایر طلا و ارز
gold bar : شمش طلا
gold base reserve : اندوخته بر پایه طلا
gold bug : طرفدار طلا
gold bullion : شمش طلا (11/3 کیلو)
gold bullion standard : پایه شمش طلا، پایه طلای غیر مسکوی
gold coin : سکه طلا
gold crisis : بحران طلا
gold market : بازار طلا
gold standard : پایه طلا، سیستم واحد پولی طلا
golden heno : پیشنهاد برای جذب
golden shares : سهام طلایی
good afloat : کالای در راه
good business reasons for issuing : دلایل تجاری مناسب برای انتشار ...
good faith : حسن نیت
good faith deposit : ودیعته با حسن نیت
good faith duty : با حسن نیت کامل
good money : سپرده های یک روزه نزد بانک مرکزی
good output : محصول بدون عیب
good till cancelled order : سفارش با اعتبار تا اطالع بعدی
good units, safe units : واحدهای سالم محصول
good until cancelled : معتبر تا اطلاع ثانوی
goods and challels : اموال و دارائی های منقول
goods and services : کالاها و خدمات
goods available for sale : کالای آماده برای فروش
goods belonging to others : کالای متعلق به دیگران
goods charged with customs duty : کالای مشمول عوارض گمرکی
goods clearing agreement : قرارداد پایاپای کالا
goods damaged by water : کالای آینده
goods declaration : اظهارنامه کالا
goods in custody of the customs : کالاهای در اختیار گمرک
goods in free circulation, authorized goods : کالاهای مجاز
goods in hand of agent : کالا نزد نماینده (یا کارگزار)
goods in hand of others : کالا در دست دیگران
goods in process : کالای در جریان ساخت
goods in process account : حساب کالای در جریان ساخت
goods in progress : کالای در فرایند ساخت
goods in transit : سفارشات در راه، کالاهای در راه کالای بین راهی
goods insurance : بیمه کالا
goods inventory at the end of the year : موجودی کالای ساخته شده آخر سال (آخر دوره)
goods inward book : دفتر کالای وارده (رسیده)
goods inward declaration : اظهارنامه کالای وارده (رسیده)
goods inward records : مدارک و اسناد کالای وارده (رسیده)
goods lying in the customs : کالاهای موجود در محوطه گمرک
goods manifest : مانیفست کالا
goods of inferior quality, Junk : بنجل
goods on consignment, consignment goods : کالاهای امانی
goods on sale : کالای آماده فروش
goods out on return : کالای ارسالی برگشتی
goods out on sale : کالای ارسالی برای فروش
goods out ward : کالای ارسالی
goods out with agent : کالای ارسالی به نمایندگی
goods outward book : دفتر کالای ارسالی (صادره)
goods outward records : مدارک و اسناد کالای صادره (ارسالی)
goods profit percentage : درصد سود روی کالا
goods purchased account : حساب کالای خریداری شده
goods received department : اداره دریافت کالا
goods received from home office,shipments from center : کالای دریافتی از مرکز
goods received note : سند رسید کالا، کالای امانی
goods received note : اعلامیه (برگ) رسید کالا
goods received note (GRN) : رسید وصول کالا، قبض تحویل کالا
goods received number : شماره برگ رسید کالا
goods received, goods inward : کالای رسیده
goods returned by customers : کالای برگشتی از مشتریان
goods returned to sellers : کالای برگشتی به فروشندگان
goods sent to branch at cost price : کالای ارسالی به شعبه به قیمت تمام شده
goods sent to branch at selling price : کالای ارسالی به شعبه به قیمت فروش
goods shed : انبار کالای تجاری
goods sold account : حساب کالای فروخته شده
goods, material, article, commodity : کالا، جنس، مواد، مال التجاره، امتعه
goodwill : سرقفلی تجاری، حق شهرت
goodwill arising on consolidation,consolidated goodwill, consolidation excess : سرقفلی ترکیبی
goodwill at cost price : سرقفلی به قیمت تمام شده
goodwill on consolidation : سرقفلی ادغام شرکت ها، سرقفلی تلفیقی
goodwill write-off reserve : یک حساب ذخیره که سرقفلی را زاز آن کمی کنند.
goverment owned company, state owned company, crown corporation : شرکت دولتی
goverment′s accounts : حساب های دولتی
govern : حکومت کردن، اداره کردن، غالب بودن بر
government accounting standards board (GASB) : هیئت استانداردهای حسابداری دولتی
government aid items : اقلام کمک های دولت
government assistance, government aid : کمک دولت
government bond calender : فهرست عرضه اوراق قرضه دولتی
government bonds, combined attnbutes and variables sampling : اوراق قرضه دولتی، بازپدراخت اصل و بهره ا زمحل درآمد شرکت دولتی تامین می شود
government controller : کنترولر دولت (دولتی)
government expenditure : هزینه دولت (دولتی)
government grant : کمک دولتی، کمک بلاعوض
government insetment : سرمایه گذاری دولت (دولتی)
government obligations : تعهدات دولت
government pension : حقوق وظیفه
government property : مال دولت
government securities, bonds : اوراق قرضه دولتی
government services : خدمخات دولت
headline earnings per share : گزارش خاص در مورد سود هر سهم
headmaster, manager, boss, chief,president : رییس، کارفرما، مدیر
hedge : مصون سازی از ریسک، کاهش خطر
hedger : ابزار مقابله با ریسک
hedging : مصون سازی معاملات ریسک دار
hedgm′ g exchange risk : پوشش مخاطره تبدیل
hedging function : تامین پوشش
hedging transactions : معاملات پوششی
higest rate : بالاترین نرخ
high council of tax : شورای عالی مالیاتی
high flyer : سهام با نوسان شدید قیمت
high interest : بهره سنگین
high level staff, heavy level staff : کارمندان سطوح بالا
high margin product : محصول (تولید) با سود بالا
high powered : پرسود
high premium convertible debenture : اوراق قرضه قابل تبدیل مرغوب
high priced goods : کالای گران قیمت
high rate : نرخ سنگین
high rate of interest : نرخ سنگین بهره
high return : بازده بالا
high return on investment : بازده بالای سرمایه گذاری
high sale production : تولید پر فروش
high value selection : انخاب اقلام بزرگ
high-grade bond : اوراق قرضه بسیار معتبر
high-low method : روش مبتنی بر بالاترین و پایین ترین هزینه
high -quality audit : حسابرسی با کیفیت بالا
high-tech companies : شرکت های دارای قدرت تکنولوژی بالا، شرکت های با فناوری بالا
high-tech stocks : سهام شرکت های با فناوری بالا
high-value test : آزمون اقلام بزرگ
high-yield bonds : اوراق قرضه دارای بازده زیاد
highballing : افزایش مصنوعی قیمت سهام
higher rate : نرخ بالاتر
higher-rate tax : نرخ بالاتر مالیات بردرآمد
highest in first out (HIFO) : اولین صادره از بالاترین قیمت های وارده (گرانترین وارده)
highest in, first out (HIFO) : اولین صادره از بالاترین قیمت های وارده
highlights : ارقام یا اقلام برجسته یا نمایان (چشمگیر)
hire charge : اجاره بها
hire-purchase agreement : قرارداد اجاره به شرط تملیک
hiring. recruitment : استخدام
histogram : هیستوگرام، نمودار ستونی
historical accounting : حسابداری بر حسب ارزش های تاریخی
historical background : پیشینه تاریخی، تاریخچه
historical cost accounting : حسابداری بر مبنای هزینه (بهای تمام شده) تاریخی
historical cost constant-dollar accounting : به ارزش های تاریخی همگن
historical cost of the goods : بهای تمام شده تاریخی موجودی ها
historical exchange rate : نرخ تاریخی ارز
historical trading range : دامنه تغییرات تاریخی قیمت سهام
historical weights : ضرایب تاریخی
hold-hannless agreement : قرارداد بدون مخاطره
holding company (parent compay;parent undertaking) : واحد تجاری اصلی، شرکت مادر، شرکت اصلی
holding gain : سود حاصل از نگهداشتن، داریایها، سود احتکار
holding gain and loss : سود (زیان) ناشی از نگهداری موجودی
holding gain net c nflation : سود نگهداری کالا پس از احتساب آثار تورم
holding gains or losses : سود یا زیان غیر عملیاتی از نگهداری دارایی یا داشتن بدهی
holding loss : زیان حاصل از نگهداشتن داراییها
holding over : تاخیر پرداخت
holding period : دوره ای که یک قلم دارایی تحت تملک بوده است.
holding stack gain or loss : سود یا زیان نگهداری موجودی
holding,maintenance, retention : نگهداری، حفظ، ضبط
holding-period yield : بازده دوره نگهداری
home mortgage loan : وام مسکن رهنی
home service agent : نماینده فروش داخلی
homogeneous assets : دارایی های همگن
homogeneous costs : هزینه های عمومی، هزینه های همگن (متجانس)
homogeneous events : رویدادهای همگن
horizontal (merger-intergrationcombination) : ادغام افقی، ترکیب افقی
horirontal integration : ادغام در سطح افقی
hostile merger : ادغام خصمانه
hourly wage rate : نرخ مزد ساعتی
house rental expense (charge) : هزینه اجاره مسکن
house-keeping : مرتب کردن
household budget : بودجه خانوار
housing allowance : کمک هزینه مسکن
huge amount : مبلغ هنگفت
human asset accounting : حسابداری دارایی های انسانی
human information processing accounting : حسابداری رفتاری
human infonnation processing (HIP) : پردازش اطلاعات انسانی، مطالعه یا تحقیق درباره فرایندهای تصمیم گیری
human resource accounting : حسابداری منابع انسانی
hypothecated asset = pledged asset : دارایی گرو گذاشته شده
hypothecation agreement : قرارداد رهنی
hypothecator, mortgager : راهن، گروگذار
identifiable intangible assets : داراییهای نامشهود قابل شناسائی
idle capacity variance (capacity usage variance, fixed overhead capacity variance) : انحراف ظرفیت سربار ثابت
ighter age : حسب بارگیری و باراندازی (کشتی)
illegal acts : فعالیت های غیر قانونی
illegal agreement : موافقت نامه غیر قانونی
illegal dividend : سود سهام غیر قانونی
illegal document : سند غیر قانونی
illegality : کار خلاف قانون
illogical reasons : دلائل غیر منطقی
illogical reasons of auditor : دلائل غیر منطقی حسابرس
gross negligence : غفلت فاحش، تعدی و تفریط مال
gross pay, gross salary : حقوق ناخالص، پرداخت ناخالص
gross profit : سود ناخالص، سود ناویژه، تفاوت بین فروش و قیمت تمام
gross profit analysis : تجزیه و تحلیل سود ناخالص
gross profit margin : حاشیه سود ناخالص
gross profit method : روش سود ناخالص
gross profit on sales : سود ناخالص فروش
gross profit percentage : درصد سود ناویژه
gross profit ratio : نسبت سود ناخالص، درصد سود ناخالص
gross profit test : آزمون سود ناخالص
gross purchase : خرید ناخالص
gross realized profit : سود ناویژه تحقق یافته
gross redemption yield (effective yield;yield to maturity) : نرخ بازده داخلی اوراق قرضه که در تاریخ معین خریداری و تا سررسید نگهداری می شود.
gross replacement cost : بهای ناخالص جایگزینی
gross residual value : ارزش اسقاط مال
gross return on net assets : بازده ناخالص از دارایی های خالص
gross revenue : ناخالص فروش
gross sale : فروش ناخالص (ناویژه)
gross spread : هزینه انتشار اوراق بهادار
gross up : ناخالص کردن، تبدیل یک مبلغ خالص به مبلغ ناخالص
gross weight : وزن ناخالص
gross working capital : سرمایه در گردش ناخالص
gross yield : بازده ناخالص از دارایی های خالص
gross, impure : ناخالص
gross-price method (of recording purchase, sales discounts) : روش مبتنی بر ناخالص قیمت. هنگام ثبت خرید و تخفیف از فروش
gross-profit ratio : نسبت سود ناویژه
ground rules : قواعد نانوشته (مکتوب)
group : گروه شرکت ها، دسته بندی کردن
group accounts (group financial statement) : صورت های مالی تلفیقی، صورت های مالی گروهی
group assignments : تکالیف گروهی
group bonus plan : طرح پاداش دسته جمعی
group companies : گروه واحدهای تجاری
group creditors : طلبکاران گروهی
group creditors insurance : بیمه گروهی طلبکاران
group depreciation : استهلاک گروهی
group insurance : بیمه دسته جمعی، بیمه گروهی
group life insurance : بیمه زندگی گروهی
group net : سفارش خرید به قیمت بازار
group of accounts : گروه حساب ها
group of seven : گرونه هفت
group relief : معافیت مالیاتی گروه
group undertaking : واحد تجاری فرعی
group value : ارزش گروه
groupage (=consolidation) : دسته بندی کردن (= ادغام کردن)
groupage agent : عامل ادغام
grouped data : داده های دسته بندی شده
grouping : گروه بندی
grouping financial statement : ارائه صورت های مالی واحدهای فرعی به صورت خلاصه و ارائه توضیح لازم
grouping sheet, grouping working paper : کاربرگ گروه بندی حساب ها
growth : رشد یا افزایش قیمت، توسعه
growth company : شرکت در حال رشد
growth fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری رو به رشد
growth policies : سیاست های رشد
growth stock : سهام رو به رشد
growths : محصول منطقه خاص
guarantee fund : سپرده تضمینی
guarantee guaranty. warranty, bond, bail : ضمانت
guarantee society : شرکت تضامنی
guarantee, guaranty, bond. warranty,bail : ضمانت، تعهد، وثیقه، سپرده
guaranteed annual salary : حقوق سالانه تضمین شده
guaranteed annuity : مستمری تضمین شده
guaranteed bond : اوراق قرضه تضمین شده
guaranteed deposit : سپرده تضمین شده
guaranteed dividend · : سود تعضمین شده
guaranteed funds : وجوه تضمین شده
guaranteed income contract : قرارداد درآمد تضمین شده
guaranteed investment certificate . : گواهی سرمایه گذاری تضمین شسده
guaranteed letter : ضمانت نامه
guaranteed loan : وام تضمین شده
guaranteed minimum pension : حداقل مستمری تضمین شده
guaranteed mortgage : رهن تضمین شده
guaranteed payment : پرداخت تضمین شده
guaranteed price : قیمت تضمین شده
guaranteed residual value : ارزش باقیمانده تضمین شده
guaranteed share : سهم تضمین شده
guaranteeing association : نهاد تضمین کننده (ضامن)
guaranteeing chain : زنجیره (شبکه) تضمین کننده
guarantor : ضامن، کفیل، متعهد
guaranty : ضمانتنامه، تعهدنامه، وجه الضمنان، تضمین
guardian, headmaster : سرپرست،ولی
guidelines for internal auditors : رهنمودی برای حسابرسان داخلی
guidelines in income : خطوط راهنمای درآمدها
guidelines on prices : خطوط راهنماخی قیمت ها
guidelines on statements : خطوط راهنمای صورتحساب ها
guild : صنف
guranteed wages : دستمزد تضمین شده
hammering the market : زیر فشار قرار دادن بازار
hand -written accounting system,manual accounting system : سیستم حسابداری دستی
handbook of internal accounting controls : راهنمای کنترل های داخلی حسابداری
handling charge : هزینه جابجایی
handling cost : هزینه جابه جایی
handling of goods : جابجایی کالا
hang seng index : شاخص بورس هنگ کنگ
hardware controls, manager controls : کنترل های سخت افزار
harvesting strategy : استراتژی کسب سود در کوتاه مدت
haulage : کرایه حمل کالا
head of accounting, head of accounts,accounting general, cheif accountant : رییس حسابداری
head of auditing department : رییس اداره حسابرسی
head of bookkeeping section : رییس دایره دفترداری
head of budget department : رییس اداره بودجه
head of cost accounting department : رئیس اداره حسابداری صنعتی
head of financial planning department : رییس اداره برنامه ریزی مالی
head of general accounting department : رییس کل حسابداری
initial capita, staring capita, opening capital : سرمایه اولیه، سرمایه اصلی
initial charge : خرج اولیه
initial delivery and handing costs : مخارج حمل و نقل اولیه
initial margin requirement : اعتبار اولیه مورد نیاز
initial public offering (lPO) : عرضه (انتشار) عمومی اولیه اوراق بهادار
initial public offering (lPO) : عرضه اولیه اوراق بهادار
initial recognition : شناخت اولیه
inland bill of exchange, domestic, bill of exchange : برات داخلی
inland feright : هزینه حمل داخلی
inland revenue (GB), internal revenue : درآمد داخلی
inland waterway bill of lading : بارنامه آبراه داخلی
inland waterway consignment note : صورت ارسال بار از طریق آبراه داخلی
insider dealing (insider trading) : معامله درون سازمانی
insider trading : مبادله به سیله افراد داخل شرکت
insourcing : تامین از داخل
inspect the goods, control the goods,checking the goods, control the goods : بازرسی کردن کالا
inspection of goods : بازرسی کالا
inspection of goods finished : بازرسی کالای ساخته شده
inspection of purchased goods : بازرسی کالای خریداری شده
inspector general : بازرس کل
instability index of earnings : شاخص بی ثباتی سود
installation controls, general controls : کنترل های عمومی
letter of engagement : قرارداد حسابرسی
letter of guarantee issue cost : هزینه صدور ضمانت نامه
letter of recommendation,representation by management : تاییدیه مدیران
letter of understanding : یادداشت تفاهم
level of aggregation : سطح / میزان تجمیع
leverage : اهرم، اهرمی (عمل کردن)
leverage lease : خرید به منظر اجاره
leverage ratio, gearing ratio : نسبت اهرمی
leveraged buy out (LBO) : خرید اهرمی، تصاحب از طریق استقراض
leveraged company : شرکت با بدهی
leveraged lease : اجاره بلندمدت اهرمی
leveraged stock : سهام خریداری شده از طریق وام
liability coverage, liability payable : مبلغ قابل پرداخت بدهی
liability ledger : دفتر تعهدات (بدهی ها)
liability to group companies : بدهی به شرکت های عضو گروه
liable for damages : مسئول خسارت
life long annuity : مقرری سالانه مادام العمر
life-cycle budget : بودجه چرخه عمر محصول
life-cycle budgeting : بودجه بندی برمبنای چرخه عمر محصول
life-cycle costing : تعیین بهای تمام شده دارایی برمبنای چرخه عمر
light and heating expense : هزینه روشنایی و حرارت
light taxation : مالیات بندی سبک ، اخذ مالیات کم
lighterage : هزینه بارگیری و باراندازی از کشتی توسط دوبه
limited assurance, negative assurance : اطمینان محدود (نسبی)
limited open end mortage bond : اوراق قرضه با رهن محدود
limited recourse financing : وام با تضمین خاص
limited testing of the system : آزمون محدود سیستم
limited trading authority : وکالت جهت انجام دادن معامله
limiting factor (principal budget factor) : عامل محدود کننده
linear programming : برنامه ریزی / برنامه نویسی خطی
linear regression : رگرسیون خطی
liner shipping : حمل توسط خط کشتیرانی منظم
immediate holding company : شرکت بلافصل مادر، یک واحد تجاری که واحد تجاری دیگر را تحت کنترل دارد و خودش تحت کنترل شرکت دیگری (واحد تجاری اصلی) می باشد.
immediate recognition : شناسایی فوری
imperfect auditing : حسابرسی ناقص (ناتمام)
impersonal ledger, general ledger : دفتر کل
implicit guarantee : تضمین ضمنی
import goods : کالای وارداتی
import order registration : ثبت سفارش
import surcharge : تعرفه اضافی، سور شارژ واردات
imported goods : کالای وارده (از خارج از کشور)
imported goods inventory : موجودی کالای وارداتی
imposed budget : بودجه تحمیلی
improved goods : کالای بهبود یافته
improvement other than building : اعیانی غیر از ساختمان
improvements other than builing : بهسازی های غیر از تاسیس (ساخت)
in depth auditing : حسابرسی عمیق (حسابرسی عمیقی)
in progress inventory, inventory in progress : موجودی در پیشرفت ساخت
in progress of completion : در دست تکمیل
in transit goods, goods in transit : کالای در راه
in-charge auditor : سرپرست گره رسیدگی حسابرسی، حسابرس مسئل
in-depth testing : آزمون عمقی, آزمون ریشه ای
inadequate auditing : حسابرسی ناکافی (نامناسب)
inadequate stock-taking : موجودی گیری غیر کافی (نامناسب)
incentive fee. bonus, compensation,reward, remuneration. fee, premium,incentive, carriage outwards gratuity. : پاداش، پرداخت بر مزد از بابت خدماتی که انجام داده، جایزه
incentive wage system : سیستم انگیزش مزد (سیستم تشویقی مزد)
incestuous share trading : معاملات خودمانی سهام
incidental cost (charge) : هزینه جزئی (فرعی)
inclusive cost (charge), over-an cost : هزینه جامع
income averaging : متوسط گیری درآمد
income from continuing operation : درآمد حاصل از عملیات جاری
income from discount, discount earning : درآمد حاصل از تخفیف
income gearing : نسبت سود قبل از بهره مالیات به ناخالص بهره
income generating unit : واحد ایجاد کننده درآمد
income producing property : دارایی که ایجاد درآم می نماید
income recognition : شناسایی درآمد
income smoothing : هموارسازی سود
income statement budget : بودجه صورت سود و زیان
income tax regulations : مقررات مالیات بر درآمد
income, revenue, profit, earning : درآمد
incoming auditor, successor auditor : حسابرس جانشین، حسابرس جدید (آتی)
incoming partner : شریک وارد شونده
incoming-outgoing : وارده ، صادره
incomplete accounting records : مدارک ناقص حسابداری
incomplete goods : کالای غیر کامل (قاعده 2 الف سیستم هماهنگ شده)
incovertiable bill of exchange : برات ارزی غیر قابل تبدیل
increase in working capital : افزایش در سرمایه در گردش
increasing cost : هزینه بالا رونده
increasing ratio : نسبت فزاینده
increasing return : بازده صعودی
increasing trend : روند فراینده، روند صعودی
increasing volume of production : افزایش حجم تولید
increment(al) cost. final cost, marginal cost, manufacturing cost : هزینه نهایی
incremental analysis (marginal analysis) : تجزیه تحلیل هزینه نهایی، جزیه و حلیل تفاضلی
incremental budget : بودجه تفاضلی، بودجه نهایی
incremental budgeting : بودجه بندی بر مبنای سال قبل
incremental cost, marginal cost : هزینه نهایی، هزینه (بهای تمام شده) افزایشی
indebt, debited, debiting debit : بدهکار کردن
independence of reportiog : استقلال از لحاظ گزارشگری
independent audit (auditing), external audit : حسابرسی مستقل
independent investigation : تحقیق مستقل
independent registar : سازمان مستقل کنترل کننده سهام
index-linked gilt : اراق بهادار شاخص پیوسته
indexing (and cross·referencing) : طبقه بندی اسناد و تطبیق آنها در کاربرگ های حسابرسی
indirect (labour-wages) : دستمزد غیر مستقیم
indirect charges (expenditures) : مخارج غیر مستقیم
indirect costing : هزینه یابی غیر مستقیم
indirect damage : خسارت غیر مستقیم
indirect departmental charges : هزینه های غیر مستقیم دوایر
indirect factory wages : دستمزد غیر مستقیم کارخانه
indirect holding : سرمایه گذاری (مالکیت) غیر مستقیم
indirect material usage variance : مغایرت مصارف مواد غیر مستقیم
indirect obligation : تعهد غیرمستقیم
indirect quoted free exchange rate : نرخ آزاد تبدیل غیر مستقیم
indirect wage rate : نرخ دستمزد غیرمستقیم
indirect-effectillegal acts : اعمال غیر قانونی دارای تاثیر غیر مستقیم
indiscrimination stock taking : موجودی گیری در هم بر هم (قاطی)
individual savings accounts (lSA) : حساب های پس انداز شخصی
individual segregation : جاسازی حساب مشتریان در موسسه کارگزاری
induced charge (expense) : هزینه القایی
inductive reasoning : استدلال استقرایی
industerial management : مدیریت صنعتی
industrial building : ساختما های تجاری
industrial organizations : موسسات صنعتی
industrial union, guild : اتحادیه صنعتی
industry averages : شاخص های صنعت
industry segments; industrial segments : قسمت های صنعتی
inferior goods : اجناس نامرغوب
inflation accounting : حسابداری تورمی
inflationary changes : تغییرات تورمی
inflection accounting : حسابداری تورمی
inflow of foreign funds : ورود سرمایه های خارجی
influential organizations : سازمان های ذی نفوذ (تاثیرگذار)
information for management control : اطلاعات جهت کنترل مدیریتی
information systems management : مدیریت سیستم های اطلاعاتی
information technology : تکنولوژی اطلاعاتی
infonnation technology (IT) : مخفف تکنولوژی اطلاعاتی، فن آوری اطلاعات
information technology strategy : استراتژی تکنولوژی اطلاعات
infringe legal powers : تجاوز از اختیاز قانونین کردن
infringement : تخطی از شرایط قرارداد، نقص مفاد قرارداد
infringement on other′s rights : تجاوز به حقوق دیگران
ingot : شمش فلزی
ingredients of primary qualities : عناص تشکیل دهنده ویژگی های کیفی اولیه
inherent goodwill : سرقفلی موجود در یک بنگاه اقتصادی
inherent vice (of goods) : عیب و نقص ذاتی (کالا)
installation of accounting system : برقراری سیستم حسابداری
installment buying : خرید اقساطی
installment method of accounting : روش حسابداری (فروش) اقساطی
installment method of recognition : شناسایی به روش قساطی
institue of credit management : انجمن میران اعتبارات
institute of chartered accountants in England and Wales (ICAEW) : انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
institute of cost and management accountants (lCMA) : انجمن حسابداران هزینه و مدیریت
institute of cost and management accountants : انجمن حسابداران هزینه و مدیریت
institute of credit management : انجمن مدیران اعتبارات
institute of management accountants (IMA) : انجمن حسابداران مدیریت
institution, organization institute,entity, institute : موسسه، نهاد، شرکت
instrument of assignment : سند واگذاری
insurance agent : نماینده بیمه
insurance coverage : پوشش بیمه ای
insurance rating : نرخ بندی بیمه
insurance registry book, insurance registrar : دفتر ثبت بیمه
insurance regulations : مقررات بیمه
insurance type charges : مخارج انواع بیمه
insurancedemand for auditing : تقاضای پوشش بیمه برای حسابرس
insure goods : بیمه کردن کالا
insured goods : کالای بیمه شده
intagible property (or assets) : دارایی غیر قابل لمس
intangible : دارایی نامشهود یا نامحسوس
intangible fixed assets : دارایی های ثابت نامشهود
intangible measures : معیارهای نامشهود
intangible output : محصول غیر عینی (غیر مادی)
intangible value : ارزش نامرئی (غیر عینی)
integer : عدد صحیح
integral costing system : سیستم هزینه یابی پیوسته (همگون)
integral part : جزء لاینفک
integral view (approach) : دیدگاه (نگرشش یا رویکرد) مکمل
integrated account : حساب کامل شده، حساب های یکپارچه، حساب های همبسته
integrated approach : روش / رویکرد جامع / یکپارچه
integrated test facility : امکان آزمون همگام
integrated test facility (lTF) : یک سیستم رایانه دارای برنامه کد و داده های خاص که یک موسسه حسابرسی آن را در سیستم رایانه صاحب کار قرار می دهد.
integration : یکپارچه کردن، ترکیب، تجمیع
integration voluntary settlement : تسویه اختیاری با ترکیبی از روش های درستکاری، صحت، صداقت، تمامیت
integrity : درستکاری، صحت، صداقت، تمامیت
integrity and reliability of information : صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات
intellectual property right : حقق مالکیت معنوی
intelligent terminal : پایانه هوشمند
intentional wrongdoing : خطای عمدی
inter company transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی
inter-American accounting association : انجمن حسابداران سراسر آمریکا
inter-company transfer pricing : قیمت گذاری اتنقالات داخلی بین شرکت ها
inter-locking ownership : مالکیت وابسته به هم (درهم آمیخته)
inter-market trading system (ITS) : نوعی شبکه ارتباطی الکترنیکی که تالار بورس های بزرگ را به یکدیگر مرتبط می سازد.
inter-segment transfers : انتقالات بین بخش ها (قسمت ها)
inter-service department changes : هزینه خدمات متقابل دوایر خدماتی دیگر
interagroup transactions : معامله هایی که بین شرکت های عضو یک گروه (یک مجتمع) انجام شود.
interchangeable exbange : ارز قابل معاوضه بین کشورها
interchangeable part : قطعات استاندارد (که به راحتی جایگزین قطعات موجود می شوند).
intercompany pricing : قیمت گذاری داخلی
intercompany transaction (interagroup transactions) : معامله بین شرکت ها
interest bearing liability : بدهی بهره دار
interest bearing note : اسناد بهره دار
interest cover (fixed -charge-coverage ratio) : پوشش بهره
interest coverage ratio : نسبت پوشش بهره
interest during construction : بهره طی دوره احداث (ساخت)
interest guarenteed : سود تضمین شده (بهره)
interest on borrowing(s) : بهره قرض
interest on mortgage : بهره رهن
interest rate margin : حاشیه نرخ سد
interest-bearing loan : وام با بهره
interest-bearing note : سندد بهره دار
interest-free banking : بانکداری بدون بههر (ربا)
interest-rate guarantee : تضمین نرخ بهره
interests, benefits, gains, cost-benefit : حقوق، منافع
interim audit (auditing) : حسابرسی طی سال، حسابرسی ضمنی، حسابریس میان دوره ای
interim closing : بستن دفاتر در میان دره
interim closing of accounts : بستن میان دوره ای حساب ها (به طور موقت)
interim financial reporting : گزارش مالی میان دره ای
interim reporting : گزارشگری مالیف میان دوره ای، گزارشهای میان دره ای
interim reporting requirements : الزامات گزارشگری میان دره ای
interlocking accounts : حساب های به هم بسته، تفکیک اطلاعات مربوط حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مالی به
interlocking directorate : اعضای هیئت مدیره مشترک
intermediate accounting : حسابداری میانه, حسابداری سطح میانی
intermediate accounting controls : کنترل های داخلی حسابداری
intermediate consignee : گیرنده اسطه (خریدار واسطه)
intermediate goods or product : کالای واسطه ای
intermediate holding company : شرکتی که در یک گره به عنوان واحد تجاری اصلی اما همین شرکت در گروه بزرگ تر به عنوان واحد تجاری فرعی به حساب می آید
intermediate-term financing : تامین مالی میان مدت
internal accounting control system : سیستم کنترل داخلی حسابداری
internal accounting controls : کنترل های داخلی حسابداری
internal audit findings : یافته های حسابرسی داخلی
internal audit program : برنامه حسابرسی داخلی
internal audit(ing) services : خدمات حسابرسی داخلی
internal auditing : حسابرسی داخلی
internal auditing standards (lAS) : استانداردهای حسابرسی داخلی
internal expansion financing : رشد از طریق استفاده از منابع مالی داخلی
internal financial reporting : گزارشگری مالی داخلی
internal financing : تاین مالی داخلی (از منابع داخل شرکت)
internal linkages : روابط / ارتباطات داخلی
internal management reports : گزارش های داخلی مدیریت
internal operating controls : کنترل های داخلی عملیاتی
internal reporting : گزارشگری داخلی
internal usage : مصرف داخلی
internally generated report : گزارش ماخذ از منابع داخلی
international accounting (multinational accounting) : حسابداری بین المللی
international accounting standard (lAS) : استانداردهای بین المللی حسابداری
international accounting standards committee (IASC) : کمیته استانداردهای بین الملی حسابداری
international accounting standards board : هیات استانداردهای بین المللی حسابداری
international accounting standards board : هیات استانداردهای بین المللی حسابداری
international accounting standards (lAS) : استانداردهای حسابداری بین المللی
international arbitrage : آربیتراژ بین المللی
international auditing practices committee (IAPC) : کمیته اجرایی حسابرسی بین المللی، یک کمیته ثابت در فدراسیون بین المللی حسابداران
international clearing union : اتحادیه پایاپای بین المللی
trinternational committee for accounting cooperation (ICAq : کمیته بین المللی همکاری حسابداری
international commodity agreement : موافقتنامه بین المللی کالا
international congress of accountants (ICA) : کنگره بین المللی حسابداران
international coordination committee for the accounting profession (lCCAP) : کمیته بین المللی همکاری حسابداری
international financing : تامین مالی بین المللی
international labour organization (ILO) : سازمان بین المللی کار
international management accounting practice statements (lMAPS) : بیانیه های حرفه ای بین المللی حسابداری مدیریت
international organization for securities commission (IOSCO) : کمیسیون سازمان های بین المللی برای اوراق بهادار
international standards on auditing(ISA) : استانداردهای بین المللی حسابرسی
international standards organization (ISO) : سازمان استانداردهای بین المللی
international standards organization : سازمان استانداردهای بین المللی
international trade organization : سازمان تجارت بین المللی
interpositioning : استفاده از کارگزار دیگر
interquartile range : دامنه چارکی
interrelationships among accounts : روابط بین حساب ها
intersegment sales : فروش بین بخش ها
intra-company transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی
intra-group : بین گروه
introductory paragraph : بند مقدمه
inventory and warehousing cycle : چرخه موجودی کالا و انبارداری
inventory at begining period of goods : موجودی اول دوره کالای
inventory budget : بودجه موجودی انبار
inventory costing, inventory pricing : قیمت گذاری موجودی
inventory financing : تامین مالی موجودی ها
inventory holding gain. loss : سود یا زیان ناشی از نگهداری موجودی کالا
inventory holding profits (gains) : سود حاصل از نگهداری موجودی کالا
inventory management : مدیریت موجودی کالا، مدیریت موجودی ها
inventory plugging : دستکاری به قصد تقلب در حساب موجودی
inventory pricing : قیمت گذاری موجودی کالا
inventory pricing. methods : رشهای قیمت گذاری موجودی کالا
inventory record keeping : نگهداری اسناد انبار
inventory shortages cost : هزینه کسری موجودی کالا
inventory tag : برگ شمارش موجودی
inventory taking methods : روس های تعیین موجودی کالا، روش های موجودی گیری، روش های انبارگردانی
inventory to working capital ratio : نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش
inventory turnover period, average number of days, inventory in stock : متوسط گردش موجودی کالا
investigate : تحقیق کردن، رسیدگی کردن، جست و جو برای شناسایی علت های مربوطه
investigation on accounts : رسیدگی به حساب ها
investigation, review, study inspection,review engagement, verification : بررسی (تعیین)، بازرسی، رسیدگی
investing activities : فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری
invcsting ratio. capatalization ratio : نسبت سرمایه گذاری
investment agreement : موافقت نامه سرمایه گذاری
investment exchanges : شرکت واسطه سرمایه گذاری دلال سرمایه گذاری
investment grade : اوراق قرضه دارای کیفیت خوب
investment guarantee : ضمانت سرمایه گذاری
investment guidelines : رهنمودهای سرمایه گذاری
investment in foreign money : سرمایه گذاری ارزی
invoice for goods received : سیاهه کالای رسیده ، فاکتور کالای دریافتی
invoice register : دفتر ثبت سیاهه ها (فاکتورها)
involuntary reorganization : تجدید سازمان اجباری
involuntary saving : پس انداز غیر عادی
inward bill of lading : بارنامه ورودی
inward processing : عمل آوردن در داخل
irregular gains : درآمدهای (غیر عملیاتی) غیر مکرر
irregularities : سوء جریانات ، تخلفات
irregularity of accounts : بی نظمی حسابها
irregularity, irregularities : اختلال، اختلالات اشتباه در یک ثبت دفتری
irregulatory : تخلف
irrevocable agreement : مواففت نامه غیر قابل فسخ
irrevocable guarantee : تضمین غیر قابل فسخ
islamic banking : بانکداری اسلامی
issuance, issuing : صدور، انتشار
issuing : صادر کننده
issuing association : نهاد صادر کننده
issuing authority : سازمان انتشار دهنده
issuing bank : بانک ناشر
issuing house : موسسه ناشر اوراق بهادار
Jihad Sazandegy pension fund : صندوق بازنشستگی وزارت جهاد سازندگی
job cost record, job costing record : ساقه، کارت هزینه، بهای تمام شده سفارش
job costing : هزینه یابی کار
job costing , Gob order costing, specific order costing : هزینه یابی سفارش کار
job costing method : روش هزینه یابی کارمزدی
job method of cost accounting : روش حسابداری هزینه یابی کارمزدی
job order costing, job cost system : هزینه یابی سفارشات (سفارش کار)
job training : آموزش کار
job-lot costing : هزینه یابی سفارش مقداری از تولید
job-order costing : هزینه یابی سفارش کار
job-order costing method : روش هزینه یابی سفارش کار
joint account agreement : توافق نامه حساب مشترک
joint and several liability bond Goint bond) : اوراق قرضه با ضمانت مشترک
joint contract (agreement) : قرارداد مشتری
joint product costing : هزینه یابی محصول مشترک
joint product method of cost accounting : روش حسابداری هزینه یابی محصول مشترک
joint service costing : هزینه یابی خدمات مشترک
joint use agreement : قرارداد استفاده مشترک
journal ledger : دفتر روزنامه و کل
journaIizing : روزنامه نویسی، تحریر دفتر روزنامه
judge : قاضی، داور، دادرس ، قضاوت کردن
judgement : قضاوت، داوری، حکم، فتوی
judgement sampling : نمونه گیری قضاوتی توسط حسابرسان
judgemental method(of risk adjustment) : روش قضاوتی (تعدیل ریسک)
judgemental opinion : اظهارنظر مبتنی بر قضاوت
judgemental risk evaluation : ارزیابی قضاوتی مخاطره
judgy : دادرس، قاضی، داور
junior refunding : اوراق قرضه درجه دوم
just-in-time (n1) purchasing : خرید به موقع
key management : مدیریت ارشد ، مدیریت کلیدی
keyston pricing : قیمت گذاری براساس چانه زدن
kind of commodity / kind of the goods : نوع کالا
kite-flying : بلند پروازی، سفته بازی، گزاف گویی
kiting : نوعی تقلب از طریق چک بازی (حساب به حساب کردن وجوه)
labour (wage) price variance, labour rate variance, labour turnover : انحراف نرخ دستمزد
labour (wages) efficiency variance : انحراف کارآیی دستمزد
labour account, wages account : حساب دستمزد
labour agreement (contract) : قرارداد کار
labour costs (wages costs) : دستمزد، هزینه دستمزد
labour legislations : قوانین کارگری
labour usage variance : انحراف مصرف کار (دستمزد)
labour-saving innovation : نوآوری در صرفه جویی در هزینه دستمزد
lag : فاصله زمانی، عقب افتادگی
lag factor : فاکتور خرید (فروش) نسیه
lag in payment by debtors : تاخیر پرداخت بدهکاران
lag in payment of salary : تاخیر در پرداخت حقوق
lag in payment of wages : تاخیر در پرداخت دستمزد
lagging indicatiors : شاخص های تاخیری، دوره های زمانی همگام با سطوح مختلف فعالیت های اقتصادی
land and deed registry : ثبت اسناد و املاک
landing : ورود به خشکی (فرودگاه)
landing storage delivery (LSD) : تخلیه، نگهداری، تحویل
landscaping : محوطه سازی
language of business : زیان تجارت، زیان واحد تجاری
lapping (teeming and lading) : دزدی، به جیب زدن، کلاه به کلاه کردن
large purchase : خرید عمده
large-capitalization stocks (large-caps) : سهام شرکت هایی که از ارزش بازار بالایی برخوردارند (سهام شرکت های بزرگ)
largest return on investment : بیشترین بازده سرمایه گذاری
lashing : تسمه کشی، جهازبندی باز
last invoice pricing : قیمت گذاری براساس آخرین فاکتور خرید
lasting price : قیمت بادوام
late charges : هزینه دیرکرد
laundering : تطهیر پول، پول شویی، مشروع سازی درآمد نامشروع ، پولشویی
law of diminishing return : قانون بازده نزولی
lawless, unlawful, illegal : غیر قانونی
laws and regulations : قوانین و مقررات
leader merchandising : پیشرو در عرضه، پیشرو در قیمت گذاری
leadership leading : تعجیل و تاخیر
leading indicators : شاخص های پیشرو
leading insurer : بیمه گر اصلی
leakage : کمبود (نشتی)، کاستی
lease accounting : حسابداری اجاره توسط
lease agreement (contract) : قرارداد اجاره
lease financing : تامین مالی از طریق اجاره
lease obligations : تعهدات اجاره
lease option agreement : اجاره با حق خرید
lease purchase agreement : قرارداد اجاره خرید
lease selling accounts : حساب های اجاره فروشی
leaseback (renting back) : دوباره اجاره کردن، اجااره مجدد
leasehold mortgage : اجاره مورد رهن
leaseholding, tenancy : اجاره داری
leasing : اجاره اعتباری
leasing company : شرکت لیزینگ
leasing revenue : درآمد اجاره
leasing versus buying : اجاره در مقابل خرید
leave traveling charge : هزینه مسافرت مرخصی
ledger : دفتر حسابداری، دفتر کل
ledger cards : کارت های (ماشینی) دفاتر
ledger clerk : کارمند ثبت دفتر
ledger control : کنترل دفتر کل
ledger control account : حسابب کنترل دفتر کل
ledger sheet : برگ ماشینی دفتر کل
ledgerless book-keeping : دفترداری بدون دفتر معین
leg : معاملات پوششی برای از بین بردن ریسک
legacy, field, inheritance, heritage : میراث، ارث ترکه
legal (public) liability : بدهی قانونی (عمومی)
legal basis method : روش مبنای قانونی
legal bodies : نهادهای قانونی
legal capital : سرمایه قانونی، سرمایه اسمی
legal competency : صلاحیت قانونی شخص برای ادای شهادت
legal considerations : ملاحظات حقوقی
legal cost : هزینه قانونی، هزینه دادرسی
legal counsel : شورای حقوقی
legal currency, the currency of the country : پول رسمی (رایج) کشور
legal deposit : سپرده قانونی
legal documents : اسناد حقوقی (قانونی)
legal domicile : اقامتگاه قانونین
legal entity (or person), artificial person,legal entity : شخص (شخصیت) حقوقی
legal entity of the company : شخصیت حقوقی شرکت
legal fee : حق المشاوره، حق الوکالت
legal form : شکل قانونی
legal formality : تشریفات قانونی
legal format : شکل قانونی
legal inspector′s (statutory examiner′s)checklist : چک لیست بازرس قانونی
legal inspector′s fee : حق الزحمه بازرس قانونی
legal interest : بهره قانونی
legal letter : تاییدیه حققی
legal liability : مسئولیت قانونین، بدهی قانونین
legal maximum reserve : حداکثر اندوخته قانونی
legal minimum reserve : حداقل اندوخته قانونی
legal note(s) (H.S.) : یادداشت قانونی (سیستم هماهنگ شده)
legal notification : اظهارنامه (اخطاریه) قانونی
legal obligation : تعهد قانونی
legal office (or department) : اداره حقوق (قضائی)
legal representation letter, lawyer′s letter : تاییدیه (وکیل / مشاور) حقوقی
legal requirements : الزامات قانونی
legal reserve account : حساب اندوخته قانونی
legal reserve funds : وجوه اندوخته قانونی
legal reserve insurance : بیمه اندوخته قانونی
legal reserve, required reserve, statutory reserve : سپرده ی قانونی، اندوخته قانونی
legal restriction : محدوددیت قانونی
legal right of set-off : حق تهاتر
legal settlement : تسویه قانونی
legal stage (state) : وضعیت حقوقی
legal status of deceased partner : وضعی حقوقی شریک فوت شده
legal status of new partner : وضعیت حقوقی شریک جدید
legal suit : دادخواست قانونی، تعقیب قضایی
legal title : مالکیت قانونی
legal transfer : نقل و انتقال رسمی اوراق بهادار
legal validity : اعتبار قانونی
legal validity of shares : اعتبار قانونی سهام
legalize : مجاز کرن، قاننی کردن
legend : شرح ثبت، شماره سند، نقش
legibility of documents : قابلیت خوانایی اسناد
legislate : قانون گذراندن
legitimate expense for tax : هزینه مشروع (مجاز) برای مالیات
legitimate method o.f costing : روش معقول (مشروع) هزینه یابی
lending at a premium : کارمزد مربوط به قرض دادن سهام
lending at a rate : نرخ بهره سهام استقراضی
lending securities : سهام استقراضی
lesee′s borrowing rate : نرخ استقراض برای اجاره کننده
lesee′s incremental borrowing rate : نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده
lessor accounting : حسابداری اجاره توسط اجاره دهنده (موجر)
letter of agreement, agreement,consent letter, letter of consent : موافقت نامه سرمایه گذاری
letter of commitment, warranty, written undertaking : تعهدنامه
liquidated damages : خسارات نقدی
liquidating a partnership : انحلال شرکت تضامنی
liquidation (winding-up) : انحلال، تسویه، تسویه کردن دارایی ها
liquidation dividend profit (earning) guaranteed, gurenteed profit : سود تسویه
liquidation proceedings : اقدامات تسویه
liquidity management : مدیریت بر نقدینگی
list of accounts, chart of accounts,accounting manual : فهرست حساب ها
list price, catalog price : قیمت مندرج در لیست، قیمت معین
listed selling price : قیمت فروش طبق فهرست
listing of non-cash investment and financing activities : فهرست فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی غیر نقدی
listing particulars : مشخصات شرکت متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
listing requirements : شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار
litigate : دادخواهی کردن، اقامه دعوا کردن
litigation : دعوی قضائی، دعوی حقوقی تحقیق قانونی، دعاوی مطروحه، دادخواهی
litigation support : پشتیبانی، یا پشتوانه دادخواست
living expenses, cost of living : هزینه زندگی
living wage, minimum wage : حداقل مزد
loading charge : هزینه بارگیری
loading for contingencies : کارمدزی که بابت هزینه های احتمالی به حق بیمه اضافه می شود
loading in branch inventory : سود تحقیق نیافته موجودی کالای شعبه
loading participation in profit : هزینه مشترک در سود
loading space : فضای قابل بارگیری
loading the goods on ship : بارگیری کالا در کشتی
loan agreement : قرارداد وام
loan charges : هزینه های وام (اخذ و استفاده وام)
loan guarantee scheme : طرح تضمین وام
local safe keeping (LSK) : اوراق بهادار متعلق به مشتری
locus regit actum : اسناد تابع قوانین محل صدر
lodgement : تودیع، سپردن
logical reasoning : استدلال منطقی
long cycle : دوره بلندمدت
long dated bill : برات بلندمدت
long established policy : سیاست دیرینه
long form auditing : حسابرسی تفصیلی (مفصل)
long form auditor′s report long form report, long-term report : گزارش بلند (گزارش تفصیلی) حسابرس
long format : صورت تفصیلی
long haul : خط سیر بلند
long hedge : مصون ماندن از طریق پیش خرید
long lasting plants : تاسیات با عمر بلندمدت
long lease : اجاره بلندمدت اهرمی
long lived assets : دارییهای بلندمدت
long lived intangible assets : داراییهای نامشهود بلندمدت
long period : دوره طویل
long position : خرید استقراضی
long range budget : بودجه با محدوده طویل
long range plan : برنامه با محدوده وسیع
long run : بلندمدت
long run capital budget : بودجه سرمایه ای دراز مدت
long run cash budget : بودجه نقدینه درازمدت
long run earnings : عایدات بلندمدت
long run equilibrium : موازنه بلندمدت (قیمت ها)
long run frequency : فراوانی بلندمدت، نسبت پرداخت سود سهام در بلندمدت
long run market rate : نرخ بلندمدت بازار
long run performance : اجرای بلندمدت
long run profit maximization : به حداکثر رسانی طویل المدت سود
long run profitability : قابلیت سوددهی بلندمدت
long run rate : نرخ بلندمدت
long standing policy : سیاست (خط مشی) بلندمدت
long tail insurance : بیمه دنباله دار
long tail liability : تعهد طولانی مدت
long tap : اوراق بهادار بلندمدت
long term (debt-liability) debt capital : بدهی بلندمدت
long term (strategic) financial plans : برنامه های مالی بلندمدت (راهبردی)
long term asset, long-lived : دارایی بلندمدت
long term bill : برات بلند مدت (بیش از سی روز) ، برات مدت دار
long term budget : بودجه بلندمدت
long term commitments : تعهدات بلندمدت
long term construction contracts : قراردادهای بلندمدت ساختمانی، قراردادهای پیمانکاری
long term contract : قرارداد بلندمدت
long term credit : اعتبارات بلندمدت
long term credit commitment : تعهد اعتبار بلندمدت
long term debt : بدهی بلندمدت (امی که سررسید آن بیش از یکسال باشد)
long term debtors : بدهکاران بلندمدت
long term debts to net worth ratio : نسبیت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
long term financing : تامین مالی بلندمدت
long term forecast : پیش بینی درازمدت
long term investment : سرمایه گذاری بلندمدت
long term items : اقلام بلندمدت
long term lease : اجاره بلندمدت
long term liabilities : بدهی های دراز مدت
long term loan : وام بلندمدت
long term monetary assets : دارایی های بلندمدت پولی
long term notes payable : اسناد پرداختی بلندمدت
long term notes receivable : اسناد دریافتنی بلندمدت
long term obligations : تعهدات (بدهی های) بلندمدت
long term planning : برنامه ریزی طویل المدت
long term position : وضعیت بلندمدت
long term prepaid expenses : پیش پرداخت بلندمدت هزینه ها
long term recivables : حساب های دریافتنی بلندمدت
long term refundable deposits : سپرده های قابل استرداد دراز مدت
long term solvency : قدرت پرداخت تعهدات بلندمدت
long term, long run : بلندمدت، دراز مدت
long ton : تن بزرگ (1027 کیلو)، تن بلند (برابر با 2440 پوند)
longs : اوراق قرضه بلندمدت
loose leaf ledger : دفتر کل مجلد (اوراق جداشدنی)
loss (gain) on repossession : زیان (سود) ناشی از تملک مجدد
loss and gain = profit and loss : سوود و زیان
loss and gain account : حساب سود و زیان
loss contingency : زیان احتمالی
loss from abnormal spoilage : زیان حاصل از ضایعات غیر عادی
loss marking operation : عملکرد زیانبار
lot acceptance sampling : نمونه برداری مورد قبول
lowballing : رقابت حسابرس برای جذب صاحب کار (از طریق کم کردن حق الزحمه)
lump sum freight : هزینه حمل مقطوع
lump-sum, indexing : مبلغ مقطوع کلا در یک مرحله به حساب هزینه بردن
machine book-keeping : دفترداری ماشینی
machine operating hours : ساعت کارکرد ماشین
machine rent charge (expense) : هزینه اجاره ماشین
macro accounting = national income accounting : حسابداری ملی
main population under coverage : جمعیت بیمه شده اصلی تحت پوشش
major repair budget : بودجه تعمیرات اساسی
maker (signatory) of promissory note : صادر کننده (امضاء کننده) سفته
manage, administer : اداره کردن، اجرا کردن
managed (band) exchange rates : محدوده نوسان نرخ ارز
managed costs (expenses) : مخارج برنامه ریزی شده
management : مدیریت، اداره کردن
management accountant : حسابدار مدیریت
management accounting : حسابداری مدیریت
management accounting data (infonnation) : مجموعه اطلاعات حسابداری مدیریت
management accounting guidelines (MAGs) : رهنمودهای حسابداری مدیریت
management accounting structure : ساختار حسابداری مدیریت
management advisory services : خدمات مشاوره مدیریت
management appraisal : ارزیابی مدیریت
management attitude : نگرش مدیریت
management by exception : مدیریت براساس استثنا
management buy-in (MBI) : خرید شرکت دائر به وسیله مدیرانی از خارج موسسه
management buy-out (MBO) : خرید شرکت شرکت دائر به وسیله مدیرانی از داخل موسسه
rmanagement by exception principle : اصل مدیریت بر پایه استثنا
management by objective : مدیریت بر مبنای هدف
management by objectives (MBO) : مدیریت براساس هدفها
management consuhing sernces : خدمات مشاوره مدیریت
management control system (MCS) : سیستم کنترل مدیریت، کنترل فرد
management discretion : نظریه با صلاحدید مدیریت
management expenses : مخارج مدیریت
management fee : حق الزحمه مدیریت
management infonnation system (MIS) : سیستم اطلاعات مدیریت
management integrity : صداقت، درستکاری، صلاحیت اخلاقی مدیریت
management letter of representation : تائیدیه مدیریت
management letter, letter of recommendation : نامه مدیریت
management of cash : اداره وجوه نقد
management override of internal controls : زیر پا گذاردن کنترل های داخلی
management perfonnance : میزان مهارت موفقیت در یک فعالیت
management perfonnance audit : حسابری عملکرد مدیریت، (حسابرسی عملیاتی)
management ratios : نسبت های مدیریت
management remuneration : حق الزحمه مدیریت
management representation : تاییدیه مدیریت، که مدیران به حسابرس ارائه می کنند
management responsibility : مسئولیت مدیریت
management review (or audit) : بررسی یا حسابرسی مدیریت
management science = operations research : تحقیق در عملیات، دانش مدیریت
management style : شیوه های مدیریت
management trail : رهنمون مدیریت
management underwriter : مدیر سندیکا
management′s authority : اختیار مدیران
management′s discussion and analysis : تجزیه و تحلیل و نقطه نظرات مدیریت
management′s illegal acts : اقدامات خلاف قانون مدیران
manager = director : مدیر
manager′s compensation : حق الزحمه مدیر
manager′s fee : حق الزحمه مدیر
managerial accounting : حسابداری مدیریت
managerial compensation : حقوق و مزایای مدیریت
managerial control : کنترل مدیریتی
managerial control systems : سیستم های کنترل مدیریتی
managerial finance, financial management : مدیریت مالی
managerial function : وظیفه مدیریتی
managerial personnel : پرسنل اداره کننده
managerial systems : سیستم های مدیریت
managing director : مدیر عامل
managment committee : کمیته مدیریت
mandatory saving : سپرده اجباری
manifest (cargo) : بارنامه عمومی (هر نوع وسیله نقلیه)
manipulating the accounting records : حساب سازی
manner of combining interests : روش ترکیب منافع
manpower planning : برنامه ریزی نیری انسانی
manual accounting system : دستورالعمل سیستم حسابداری
manual of accounting == accounting manual : دستورالعمل حاسابداری
manufacturing : تولیدی، ساخت
manufacturing accounting : حسابداری تولید
manufacturing budget : بودجه ساخت (کالا)
manufacturing company : شرکت تولیدی
manufacturing cost (expense), output cost, product cost : هزینه تولید (محصول)
manufacturing cost of finished goods : بهای تمام شده کالای ساخته شده
manufacturing cost of goods produced : هزینه ساخت، هزینه تولید کالای ساخته
manufacturing cost variance : مغایرت هزینه ساخت
manufacturing efficiency : کارایی ساخت
manufacturing enterprice : موسسه صنعتی
manufacturing measure : معیار ساخت (تولید)
manufacturing mix : ترکیب ساخت
manufacturing order : سفارش تولید
manufacturing overhead : سربار تولید (ساخت)
manufacturing overhead allocated : سربار تخصیص یافته توید
manufacturing process : مرحله ساخت، جریان ساخت (فرایند تولید)
manufacturing productivity : بهره وری ساخت
manufacturing profit (or loss) : سود (یا زیان) تولید
manufacturing progresses : مراحل ساخت
rmanufacturing resource planning (MRP) : برنامه ریزی منابع تولیدی
manufacturing statement : صورت هزینه کالای ساخت شده
manufacturing time : زمان تولید
manuscript signature : امضای اصل
margin : حاشیه سود، سود ناخالص، تفاوت اررزش
margin account : حساب اعتباری
margin agreement : قرارداد خرید اعتباری
margin of profit ratio : نسبت حاشیه اطمینان، نسبت حاشیه ایمنی
margin of safety (MS) : حاشیه ایمنی
margin purchase : خرید اعتباری / نسیه
margin risk : ریسک از دست دادن سپرده
margin security : اوراق بهادار قابل خرید به صورت اعتباری
marginal : نهایی
margm′ al analysis : تجزیه و تحلیل نهایی
marginal balance, final balance : مانده نهایی، مازاد درآمد به هزینه های متغیر
marginal cash flow : گردش نهایی وجوه نقد
marginal cost : هزینه متغیر هر واحد تولیدی
marginal cost curve : منحنی هزینه نهایی
marginal cost equation : معادله هزینه نهایی
marginal cost function : تابع هزینه نهایی
marginal cost of capital (MCC) : هزینه نهایی سرمایه
marginal cost of production : هزینه نهائی تولید
marginal cost price : قیمت بر حسب هزینه نهائی
marginal cost pricing : قیمت گذاری برمبنای کل هزینه های متغیر
marginal costing, variable costing : هزینه یابی متغیر، هزینه یابی نهایی
marginal efficiency of investment : بازده نهایی سرمایه گذاری
marginal equation : معادل هزینه یابی نهایی
marginal income rate : ضریب درآمد نهایی، ضریب سد حاشیه ای
marginal income, incremental revenue : درآمد نهایی (درآمد فروش یک محصول اضافی)
marginal net product : تولید خالص نهایی
marginal product : محصول (تولید) نهایی
marginal productivity : بهره وری نهایی، قدرت نهایی تولید
marginal productivity of capital : بهره وری نهایی سرمایه
marginal productivity theory : تئوری بهره وری نهایی
marginal profit (income) : سود نهایی
marginal rate of tax : نرخ نهایی مالیات
marginal rate, final rate : نرخ نهائی
marginal return on capital : بازده نهایی سرمایه
marginal unit cost : بهای تمام شده احد کالای نهایی، بهای تمام شده یک واحد اضافی
marginal utility : فایده نهایی
marginal weights : ضرایب نهایی
marine bill of lading : بارنامه دریایی (کالا)
marine charge : نرخ حمل و نقل دریایی
mark up pricing : تعیین افزایش قیمت
mark up pricing method : روش تعیین افزایش قیمت
marked (of marking) to the market : تعدیل با قیمت (ارزش) بازار
market ability opening balance : ارزش بازار، ارزش روز
market arbitrage : معاملات همزمان
market conditiOning : اثرگذاری بر بازار
market for management labor : بازار خدمات مدیران حرفه ای
market growth : رونق بازار، احتمال افزایش سریع قیمت ها
market segmentation theory : تئوری بخش بندی بازار
market tendency is falling : روند بازار رو به تنزل است
market timing : تعیین زمان مناسب برای انجام دادن معامله
market value of stock (goods) : ارزش بازاری کالا
market value weights : ضرایب ارزش بازار
market value-weighted index : شاخص موزون قیمت سهام
market-based transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی بر مبنای قیمت بازار
marketable goods : کالای قابل عرضه به بازار
marketable securities, street securities,trading securities : اوراق بهادار قابل داد و ستد
marketing : بازاریابی
marketing & sales : بازاریابی و فروش
marketing and administrative expense : هزینه بازاریابی و اداری
marketing area : منطقه توزیع کالا
marketing budget : بودجه بازاریابی
marketing channel : مجرای بازاریابی (توزیع) ، کانال بازاریابی
marketing consultant : مشاور بازاریابی
marketing cost (expense) : هزینه بازاریابی
marketing cost variance : انحراف هزینه بازاریابی
marketing policy : روش بازاریابی
marking : تعدیل، علامت گذاشتن
marking clerk : نرخ گذار (در بورس)
marking quotation : قیمت گذاری، مظنه
marriage allowance : کمک ازدواج
martingale : تنظییم مقادیر بر حسب دوره های زمانی
mass production, large scale production : تولید انبوه
master budget plan : طرح بودجه جامع
master budget volume : ظرفیت مورد انتظار، تعیین ظرفیت مورد انتظار واحد
master-budget utilization : استفاده از بودجه جامع
matching : مقابله، تطابق
matching concept : مفهوم (اصل) تعلق زمانی، اصل تطابق
matching concept of cost and income : تضمین هزینه با درآمد
matching of cost with revenue : تطابق هزینه با درآمد
matching principle : اصل تطابق، اصل مقابله هزینه های هر دوره با درآمدهای همان دوره
material damage : خسارت مادی
material goods : مواد، کالا، جنس، کالای مادی
material handing : حمل و نقل مواد
material ledger card : کارت معین مواد
material quantity variance = material usage variance : انحراف مصرف مواد
material spoilage : ریخت و پاش مواد
material usage : مصرف مواد
material usage variance : انحراف مصرف مواد
materials purchase budget : بودجه خرید مواد
materials requirements planning (MRP) : برنامه ریزی مواد اولیه مورد نیاز
materials usage budget : بودجه مصرف مواد
materials usage variance : انحراف مورد مواد
maturing : در حال سررسید
maturing (debt-liability) : بدهی در حال سررسید
maturing loan : وام در حال سرررسید
maximization of contribution margin,contribution margin maximization : حداکثر کردن حاشیه فروش
maximizmg price : حداکثر سازی قیمت
maximum price, highest price : قیمت ماکزیمم (حداکثر)
maximum pricing : قیمت گذاری حداکثر
maximum stock level holding : حداکثر سطح نگهداری موجودی
means of clearing : وسائل (اسناد) واریز و تسویه
measured goods : کالای اندازه گیری شده
measuring unit : واحد اندازه گیری
mechanized accounting system : سیستم حسابداری ماشینی
meeting : مجمع، جلسه، انجمن
member of the association of accounting technicians (MAAT) : عض انجمن تکنسین های حسابداری انگلستان
members′ voluntary . Liquidation (members′ voluntary winding-up) : انحلال به درخواست سهامداران شرکت
memorandum of financipg : برگ تامین وجوه
mercantile agent : نماینده تجاری، کارگزار، عام
merge : در هم ادغان شدن، درهم ادغان کردن، ادغام
merger : ادغام کننده
merger reserve : ذخیره ادغام
merging audit evidence : ادغام شواهد حسابرسی
merit good : کالای مفید
message switching : مبادله پیام یا اطلاعات
method of accounting for treasury stock : روش حسابداری سهام خزانه
method of neglect : روش اغماض
method of pricing : روش قیمت گذاری
method of pricing goods dispatched : روش قیمت گذاری محصول ارسالی
method of valuing : روش تعیین ارزش
methods of absorbing overhead : روش های جذب سربار
methods of judging efficiency : روشهای تشخیص کارائی
middle paragraph explanatory,paragraph : بند توضیحی (گزارش)
milage (mileage) : هزینه سفر به مایل
min-based system pricing : سیستم قیمت گذاری تحویل کارخانه
min-max method, high-low method : روش حداقل، حداکثر
mineral rights : حق بهره برداری از معادن
minimum level of cash holding : حداقل سطح نگهداری موجودی نقد
minimum old age pension : حداقل مستمری بازنشستگی
minimum wage legislation : قانون حداقل دستمزد
minimum wage rate : حداقل نرخ دستمزد
minority shareholders′ right (mterest) : حقوق صاحبان سهام اقلیت
mint(ing) house : ضرابخانه
mintage, seigniorage : حق الضرب
minute book of general meeting : دفتر خلاصه مذاکرات مجمع عمومی
minutes of general meeting : صورت جلسات مجمع عممومی
misappropriation on wages : اختلاس دستمزد
miscellanous bank charge : هزینه متفرقه بانکی
misleading : گمراه کننده، گمراه کردن
misleading financial statements : صورت های مالی گمراه کننده
mismatching of cost with revenue : عدم تطابق دقیق هزینه ها با درآمد
missing asset : دارایی مفقود (ناپیدا)
missing documents : اسناد و مدارک مفقود شده
missing links : حلقه های مفقوده
missing the market : از دست دادن بازار
misunderstanding : سوء تفاهم، درک نادرست
moderate priced goods : کالای با قیمت معقول
modern accounting : حسابداری روزآمد (مدرن)
modern auditing : حسابرسی نوین
modernized bookkeeping : دفترداری مدرن
modified books (ledgers) : دفاتر تغییر شکل داده
modified historical cost accounting system : سیستم بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده
modifing language : عبارت تعدیلی
molding forces : شکل دهنده ها
monetary cash·basis accounting : حسابداری نقدی تعدیل شده
monetary gain or loss : سود و زیان پولی
monetary gold : طلای بانکی
monetary unit sampling : نمونه گیری براساس واحد پول
monetary working capital : سرمایه در گردش پولی، پول در محاسبه
monetary working capital adjustment : تعدیل سرمایه در گردش پولی
monetary working capital adjustment : تعدیل سرمایه در گردش پولی
monetizing : تبدیل به پول کننده
money changing : صرافی پول
money charger : صراف پول، متخصص ارز
money converted into foreign currency : پول تبدیل شده به ارز خارجی
money laundering : پول شویی یا تطهیر پول ، پولشویی
money making : پول ساختن (جمع کردن)
money wages : دستمزد نقدی (پولی)
monitoring value : ارزش نظارتی
monopolies and mergers commission : کمیسیون انحصارها و ادغام ها
monopolistic right, franchise, exclusive right : حق انحصار
monotonous auditing : حسابرسی یکنواخت
monthly closing date : تاریخ بستن ماهیانه حسابها
monthly closing entry : ثبت اختتامی ماهانه
monthly posting : نقل ماهانه (ارقام یا مانده حساب)
monthly wages worker : کارگرد مزدبگیر ماهانه
mortgage : گروه، رهن، وقیقه
mortgage bank, pawn bank : بانک رهنی
mortgage bond : اوراق قرضه رهنی
mortgage certification : گواهینامه رهنی
mortgage creditor : طلبکار با وثیقه
mortgage debt : بدهی رهنی
mortgage deed : سند رهن
mortgage loan, loan on mortgage : وام رهنی، وام با وثیقه
mortgage market : بازار رهن
mortgage note payable : سند پرداختنی رهنی
mortgage notes : اسناد وثیقه
mortgage payable : دیون رهنی
mortgage pool : اوراق قرضه رهنی
mortgage, pledge : گرو گذاشتن، رهن گذاشتن
mortgaged : به رهن گذاشته شده
mortgaged asset : دارایی رهنی (به رهن گذاشته شده)
mortgaged company : شرکت رهنی
mortgagee : گرو گیرنده، شخص یا سازمانی که دارایی نزد آن گروه گذارده شود.
mortgagor : وام دهنده
moving average : میانگین متحرک
moving average process : فرایند مبتنی بر میانگین متحرک
moving budget = continuous budget : بودجه متغیر
moving expense : هزینه جابه جایی
multi programming systems : سیستم های چند برنامه ای
multi-stage consolidation : تلفیق چند مرحله ای
multiphase sampling : نمونه گیری چندگانه
multiple costing : هزینه یابی مرکب (چند محصول)
multiple exchange rate : نرخ چندگانه ارز
multiple sampling : نمونه گیری چندگانه
multiple-line underwriting : پذیره نویسی چند جانبه
multiple-product pricing : قیمت گذاری چند محصول
multipurpose testing : آزمون چند منظوره
multistage sampling : نمونه گیری چند مرحله ای
mutual agreement (contract) : قرارداد متقابل
mutual recognition directive : مقررات شناسایی متقابل
name plugging : تکرار نام یا علامت تجاری
name tag, label : برچسب، کارت مشخصات
narrowing the spread : کاهش حاشیه سود
national accounting : حسابداری ملی
national auditing standards : استانداردهای ملی حسابرسی
national budget : بودجه ملی
national commission on fraudulent financial reporting : کمیسیون ملی رسیدگی به تقلب در گزارش های مالی
national committee on government accounting : کمیته ملی حسابداری دولتی
national council on governmental accounting : شورای ملی حسابداری دولتی
national income accounting : حسابداری درآمد ملی
negate : نفی کردن، انکار کردن
negative assurance : اطمینان منفی، اظهارنظر منفی حسابرس در مورد صورت های مالی صاحب کار
negative balance / adverse balance : مانده منفی
negative cash flow : جریان نقدی منفی
negative confirmation : تاییدیه منفی (در حسابرسی)
negative correlation : همبستگی منفی
negative equity : سرمایه منفی
negative goodwill : سرقفلی منفی
negative interest : بهره منفی
negative opinion : نظر منفی
negative pledge clause : شرط عدم در رهن گزاردن دارایی
negative verification : تاییدیه منفی
negative working capital : سرمایه در گردش منفی
negative yield curve : منحنی بازده منفی
negligence, neglect : سهل انگاری، اهمال، غفلت، قصور، کوتاهی
negtiglble value : بدون ارزش
negotiability : قابل معامله، انتقال پذیری
negotiable / non negotiable : قابل معامله / غیر قابل معامله
negotiable assets : داراییهای قابل معامله (قابل انتقال)
negotiable bill : برات قابل انتقال (به وسیله ظهرنویسی)
negotiable certificate of deposit : گواهی سپرده بانکی قابل معامله
negotiable check : چک قابل نقل و انتقال (دادوستد)
negotiable papers : اوراق و اسناد قابل انتقال
negotiable securities : اوراق بهادار قابل معامله
negotiable warehouse receipt : رسید انبار قابل معامله
negotiatble error : اشتباه قابل گذشت
negotiated transfer pricing : قیمت گذاری توافقی انتقالات داخلی
negotiated underwriting : تعهد خرید قراردادی
negotiating bank : بانک معامله کننده، بانک کارگزار
negotiation : مذاکره گفتگو به منظور حل اختلاف و توافق
net advantages : مزایای خالص
net borrowings : خالص وام ها
net carrying amount : خالص ارزش دفتری، خالص ارزش ثبت شده
net export of goods and services : خالص صادرات کالا و خدمات
net margin : خالص سود ناویژه
net operating income approach (NOI) : روش سود عملیاتی خالص ، رویکرد سود عملیاتی
net operating loss : خالص زیان عملیاتی
net value, net worth, equity, right : ارزش ویژه
net working capital : خالص سرمایه در گردش
net worth to long-term debt ratio : نسبت ارزش ویژه به بدهی های بلندمدت
night shift : نوبت کار شب
nominal damages : خسارت صوری
nominal ledger (general ledger) : دفتر کل
non interest bearing loan, non - interest loan, interest free· loan, loaned flat : وام بدون بهره
non management fraud : تقلب غیر مدیریتی
non voting stocks : سهام بدون حق رای
non-adjusting event : رویداد غیر اصلاحی، وقایع غیر تعدیلی
non -compete agreement : توافق عدم رقابت
non-homogenous financial data : اطلاعات مالی ناهمگن
non-profit organizations (company) : موسسات، سازمان های غیر انتفاعی
non -recurring : غیرمستمر
non-recurring cost (expense) : هزینه غیر مستمر
non-recurring income, perquisite : درآمد غیر مستمر
non-recurring items : اقلام غیر تکراری
non-revolving bank facility : اعتبار با دوره تنفس
noncancelable lease agreement : قرارداد اجاره غیر قابل فسخ
nonhomogenous events : رویدادهای ناهمگن
nonoperating : غیر عملیاتی
nonoperating gain and loss : سود و زیان غیر عملیاتی
normal (wastage-spoilage), abnormal spoilage (wastage) : ضایعات غیر عادی
normal capacity = average capacity : ظرفیت اسمی، ظرفیت عادی
normal financing principles : اصول معاملات دو جانبه (دو کشور)
normal shrinkage (spoilage) : آبرفتگی عادی، ضایعات عادی
not charged, not accounted for : به حساب نیامده (به حساب منظور نشده)
not for profit organi2ation : سازمان غیر انتفاعی
not negotiable : غیر قابل انتقال
not on charge : به حساب نیامده
notary public, registry : محضر، دفتر اسناد رسمی، دفترخانه
notes of meetings : صورتجلسات
notes register : دفتر ثبت اسناد
notice of change : یادداشت (نامه) تغییرات
notifying bank : بانک اعلام کننده (بانک کارگزار)
objective professional judgement : قضاوت حرفه ای بی طرفانه
objectives of financial reporting : اهداف گزارشات مالی
obligate : متعهد کردن، ملزم ساختن
obligation : تعهد، بدهی
obligations.and duties : تعهدات و ظایف
obligations incurred : تعهدات انجام شده
obligations outstanding : تعهدات معوق
obligations under capital lease : تعهدات اجاره سرمایه ای
obligative-irrevocable contract : عقد لازم
obligatory decrease of capital, oblicatory event : کاهش اجباری سرمایه
obligatory event : رویداد تعهدآور
off-setting : تهاتر، پایاپای
off-setting asset account : حساب کاهنده دارایی
off-setting error : اشتباه متقابل، اشتباه جبرانی
offering : عرضه سهام
offering circular : اعلامیه فروش
offering date : تاریخ عرضه
offering price : قیمت پیشنهادی
office of loading : دفتر پمرکی بارگیری
office of paying master : دفتر رئیس پرداخت
office of unloading : دفتر گمرکی تخلیه
offset clearing : پایاپای (تهاتر)
offseting entry, contra entry : ثبت متقابل (بدهکار در مقابل بستانکار)
offsetting asset accounts : حساب های کاهنده داریایی
offsetting cost with revenue : تهاتر درآمد با بهای تمام شده
offsetting errors, compensating errors : دو اشتباه که یکدیگر را خنثثی کنند، اشتتباهات متقابل
offshore banking : بانکداری برون مرزی
old age benefits : عواید ایام گیری
old age insurance : بیمه گیری، بیمه کهولت
old age pension : حقوق بازنشستگی سالخوردگی
old age pension fund : صندوق بیمه بازنشستگی
old age retirement : بازنشستگی ناشی از پیری
old age salary : حقوق دوران سالخوردگی
old, aged : کهنه (قدیمی)، کهنگی
oldness of asset, age of asset : قدمت دارائی
oligopoly : رقابت چند جانبه، انحصار چندگانه، بازار انحصاری چند فروشنده
oligopsony : انحصار خرید
on consignment : به امانی
on cost transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی بر مبنای قیمت تمام شده
on credit, on account, charge account : نسیه
on margin : خرید اعتباری اوراق بهادار
on sight : به رویت، دیداری (مدت دار)
on time (on sight, on demand) : مدت دار (به رویت، عندالزوم)
on-line processing : پردازش مستمر
on-the-job training : آموزش ضمن خدمت
on-voting share : سهم بدون رای
open-end budget : بودجه نامحدود
open-end mortgage : رهن آزاد (نامحدود)
opening balance : مانده افتتاحیه، مانده اول دوره، مانده انتفالی به دوره بعد
passenger manifest : صورت مسافران، مانیفیست مسافران
patent right, patent, royalty : حق الاختراع
pawn, pledge, mortgage : گرو (رهن)، گرو گذاشتن
pay a draft at sight : پرداخت برات دیداری
primary obligation : تعهدات اولیه و اصلی
primary offering : عرضه اولیه اوراق بهادار
prime bill of exchange : برات اسنادی ممتاز
prime budget : بودجه اولیه
prime cost percentage : درصد بهای اولیه
prime cost, original cost, direct expenses : بهای اولیه، هزینه های اولیه (مستقیم)
principal budget factor : عامل کلیدی (اصلی) بودجه
principal-agent relationship : رابطه مالک و مدیر، رابطه ارباب و رعیت، رابطه نمایندگی
principle of consolidating statements : اصل تلفیق کردن صرت های مالی
principles of consolidating financial statements : اصول تلفیق کردن
principles of cost accounting : اصول حسابداری قیمت تمام شده
principles of double entry accounting : اصول حسابداری دو طرفه
priodic inventory posting system,periodic inventory system : سیستم ثبت ادواری موجودی ها
prior period, preceding period : دوره قبل
prior right of creditors : حقوق ممتاز اعتبار دهندگان
prior-charge capital : مبنای اولیه بودجه، سرمایه ممتاز، سرمایه دارای اولویت
priority percentages : (فهرست) نسبت های تقدم
private accounting : حسابداری خصوصی
private contract, private agreement : قرارداد خصوصی
private financing : تامین مالی خصوصی
private ledeger (PL) : دفتر خصوصی
private ledgers : دفاتر خصوصی
private offering : عرضه خصوصی
private securities litigation reform act : قابل اصلاحیه پیگرد قانونی اوراق بهادار بخش خصوصی
privilege : امتیاز خاص، حق ویژه
privileged communication : رابطه خاص بین وکیل و موکل، پزشک و بیمار، حسابرس و صاحبکار
privileged information : اطلاعات ممتاز
privileges, benefits, advantages, rewards : مزایا
probabilistic forecasting : پیش بینی مبتنی بر احتمالات
probability of obtaining loan : احتمال اخذ وام
probability proportionate to size (pPS) sampling : نمونه گیری رویدادهای احتمالی متناسب با «اندازه یا بزرگی» نمونه
procedure on checking accounts : طرز عمل رسیدگی به حساب ها
procedure on stocktaking : دسورالعمل صورت برداری از انبار
procedures to obtain an understanding : روش های کسب شناخت
procedures to obtain an understanding of internal control : روش های شناخت از کنترل های داخلی
proceeds of discounting : وجوه حاصل از تنزیل
process benchmarking : الگوگزینی فرآیند، مقایسه فرایند با الگوی برگزیده
process biling : ارسال صورتحساب مرحله ای
process cost accounting : حسابداری هزینه یابی مراحل عمل
process cost accounting method : روش حسابداری قیمت تمام شده مرحله ای
process cost(ing) system : سیستم هزینه یابی مرحله ای
process costing method : روش هزینه یابی مرحله ای
process costing procedure : روش عمل هزینه یابی مرحله ای
process costing, process cost system : هزینه یابی مرحله ای، هزینه یابی مراحل عملی
process of financial reporting : فرایند گزارشگری مالی
process payment, stage payment : پرداخت مرحله ای
processess, stages : مراحل
processing departments : دوایر ساخت
processing flow-chart : نمودار جریان پردازش اطلاعات در برنامه
processing information : اطلاعات در حال پردازش
processing of the order : انجام سفارش
processing the cost : تسهیم هزینه به مراحل
opening balance sheet : ترازنامه افتتاحیه اختتامی، تراز آزمایشی پس از بستن حسابها و انجام ثبت های تعدیلی
opening bank : بانک بازکننده اعتبار
opening books : افتتاح حساب ها، افتتاح دفاتر
opening entry : افتتاح حساب ها، ثبت افتتاحی
opening inventory : موجودی کالای ابتدای دوره
opening stock : موجودی افتتاحیه (اول دوره)، موجودی کالا اول دوره
opening the books : افتتاح حساب ها، نقل مانده حساب ها به دفاتر جدید
opening trial balance : تراز آزمایشی افتتاحیه
operating : عملیاتی، فعالیت یک سازمان
operating (income-profit) : سود عملیاتی
operating (period-cycle), cycle of operations : دوره گردش عملیات
operating activities, operational activities : فعالیت های عملیاتی
operating and financial review : بررسی وضع مالی و عملیاتی شرکت
operating asset : دارایی فعال (موثر در بهره برداری)
operating capability : توان عملیاتی
operating capability maintenance : حفظ توان عملیاتی
operating cash inflows : جریان های وجه نقد ورودی حاصل از عملیات
operating cycle : چرخه عملیات، دوره عملیاتی، گردش عملیات
operating earnings : عایدات عملیاتی
operating effectiveness : سودمندی عملکرد درجه (عملیات)
operating efficiency : کارآیی عملی (موثر)
operating expense (cost) : هزینه عملیاتی
operating incom (or profit) : سود عملیاتی
operating income : درآمد عملکرد، درامد عملیاتی
operating items : اقلام عملیاتی
operating lease : اجاره عملیاتی
operating leverage : اهرم عملیاتی
operating loss : زیان عملیاتی
operating manual : راهنمای عملیاتی
operating margin : سود ناویژه
operating method : روش عملیاتی
operating performance : عملکرد، میزان مهارت و موقتی حاصل از هر نوع فعالیت
operating performance ratio(s) : نسبت های عملیاتی (عملکرد)
operating profit : سود عملکرد
operating ratio : نبت عملیاتی
operating report : گزارش عملیاتی
operating reserve : ذخایر عملیاتی
operating result(s), results of operations : نتایج عملیات، سود یا زیان خالص
operating revenue : درآمد عملیاتی
operating risk : ریکس عملیاتی
operating segment : بخش (واحد) عملیاتی
operating statement : صورت عملکرد
operating system : سیستم عامل
operating trend : روند عملیات
operation budget : بودجه عملیاتی
operation costing : هزینه یابی عملیاتی
operation leverage : اهرم عملیاتی
operational audit(ing) : حسابرس عملیاتی
operational control operating control : کنترل عملیاتی
operational management : مدیریت عملیاتی
opinion paragraph (auditing) : بند اظهارنظر
opinion shopping : خرید رای
optimal cost management system : سیستم مدیریت (کنترل) بهینه هزینه
optimizing models : مدل های بهینه سازی
optimum trading range : دامنه مطلوب دادوستد، حد بهینه خرید و فروش
option dealing : سفته بازی روی ترقی سهام، معامله اختیاری
order cycling method : روش تکرار سفارش
order fitting cost : هزینه انجام سفارش
order for goods : سفارش کالا
order getting cost : هزینه دریافت سفارشی
order processing time : نقطه سفارش (کالا)، نقطه تجدید سفارش
order-getting costs : هزینه های دریافت سفارش
ordered goods : کالای سفارش شده
ordering cost : هزینه سفارش
orderly marketing arrangement (OMA) : ترتیبات بازاریابی منظم ترتیبات / خودداری
orders outstanding control account : حساب کنترل سفارشات معق
ordinary general meeting,Annual General Meeting (AGM) : مجمع عمومی عادی
ordinary incremental budget : بودجه تفاضلی (فزاینده) عادی
ordinary negligence : سهل انگاری
organization : سازمان
organization chart : نمودار سازمانی
organization controls : کنترل های سازمانی
organization for economic cooperation and development (OECD) : سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
organization for european economic cooperation (OEEC) : سازمان همکاری اقتصادی اروپا
organization unit : واحد سازمانی
organization′s goal : هدف سازمان
organization, body corporate,corporation : سازمان
organizational controls : کنترل های سازمانی
organizational goal : هدف سازمانی
organizational relationships : روابط سازمانی
organizational status : موقعیت سازمانی
organizational structure : ساختار سازمانی
organizational unit : واحد سازمانی
organizations, institutions : موسسات
organize : تاسیس کردن، سازمان دهی کردن
organizer : موسسین
organizing : سازماندهی
orginal capital : سرمایه اصلی
orginal copy : نسخه اصلی
orginal cost (expense, expenditure) : هزینه اصلی
orginal documents : مدارک اصلی
orginal invoice : صورتحساب اصلی
orginal shareholder, shareholder of record : سهامدار اصلی
origin : مبدا، منشا
origin of risk : منشاء خطر ، منشا ریسک
original : اصلی، اولیه
original capital : سرمایه اولیه
original cost : قیمت اصل، بهای اولیه
original cost standard : معیار هزینه اصلی
original documents : اسناد اصل، اسناد اولیه
original entry : ثبت اولیه، نقل به دفتر کل
original entry error : اشتباه نخستین ثبت
original estimate : برآورد اولیه
original goods : کالای اصلی و طبیعی
original issue of shares : انتشار اولیه سهام
original markups : افزایش اولیه قیمت فروش
original maturity : تاریخ سررسید اولیه
original receipt : رسید اصلی
original selling price : قیمت اولیه فروش
original value : ارزش اصلی
originate : نشات گرفتن، سرچشمه گرفتن از
originator : ترتیب دهنده، تنظیم کننده
outage : مدت عدم استفاده
outage cost : هزینه دوران عدم استفاده
outgoing : صادره، صادر شنده
outgoing partner : شرکت خارج شونده
output scanning : بررسی گزارش های خروجی
outright : یکسره
outright exportation : صادرات یکسره / قطعی
outsourcing : واگذاری انجام امور سازمان به بیرون
outstanding capital : سرمایه معوق (وصول نشده)
outstanding check : چک دریافت نشده، چک معوق
outstanding commitments : تعهدات معوق (وصول نشده)
outstanding debts : دیون معوق (پرداخت نشده)
outstanding deposit : سپرده های بین راهی
outstanding orders : سفارشات معوق، سفارش های تکمیل نشده
outstanding premium : حق بیمه معوق
outstanding share : سهام معوق
outstanding, pending, accrue : معوق
outward processing : عمل آوردن در خارج
outweigh : سنگین تر بودن از، چربیدن بر
over alloting : گرفتن بیش از حد سفارش
over billing (inwile) : اضافه دریافت از طریق صورتحساب
overage : اضافی انبار
overage and shortage : اضافی و کسری انبار
overcharge : هزینه اضافی
overdue (goods) : (کالاهای) تحویل نشده
overfright : بار اضافی
overhead charge : هزینه بالاسری
overhead usage, overhead spending : مصرف سربار
overloading : اضافه بارگیری
overnight loan : وام یک شبه ، وام فوری
overnight money : پول یک شبه
overrider (overriding commission) : حق دلالی فوق العاده
overstaffing : مازاد کارکنان
overstocked goods : کالای بیش از حد انبار شده
overtrading : گسترش بیش از حد دادوستد
owner of the goods : صاحب کالا
ownership right, right of possession,property right, proprietary right : حق مالکیت
package deal : معامله کلیدی ، چکی (بدون توجه به مسائل جزئی معامله)
package pay : مزد بسته بندی یا عدلبندی
packaged program : برنامه آماده
packaging cost : هزینه بسته بندی
packet, small package : بسته کوچک
packing and distribution : بسته بندی و توزیع
packing and loading expense : هزینه بسته بنی و بارگیری
packing and shipping : بسته بندی و ارسال
packing expense (charge) : هزینه بسته بندی
packing list : صورت بسته بنددی یا عدلبنددی؛ صورت کالاهای بسته بندی شده
packing note : یادداشت محتویات بسته
packing, packaging : بسته بندی و توزیع
padding expenses : فزون نمایی هزینه ها
paging : فرایند انتقال داده ها و اطلاعات از حافظه اصلی به حافظه های فرعی (رایانه)
paid on charge : پرداختی به عنوان مساعده
painting the tape : ایجاد رونق مصنوعی در بورس
pansion and saving department : اداره بازنشستگی و پس انداز
paper tiger : سرمایه گذاری به ظاهر سودآور
par clearing, par payment : پرداخت اصلی (اسمی)
par exchange rate, exchange parity,foreign exchange rate : نرخ برابری ارز
par of exchange : نسبت واحد پول یک کشور به واحد پول کشور دیگر
par rate of exchange, official exchange rate : نرخ رسمی ارز
par-clearing : واریز اصل سند (مبلغ اسمی سند)
paradigm : الگوی فکری، پارادایم
paragraph : یک قسمت از یک ماده یا تصره، بند
parallel hedge : پوشش ریسک از طریق خرید ارزهای متفاوت
parallel testing : آزمون موازی
parent company′s percentage of ownership : درصد مالکیت شرکت اصلی
parole agreement : قولنامه (قرارداد شفاهی)
partial damage : خسارت جزئی
partial recognition : شناسایی ناقص / نسبی
partially participating : مشارکت جزیی
partially participating preferred stock : سهام ممتاز با مشارکت جزئی در سود باقی مانده
participating bonds : اوراق قرضه با حق مشارکت در سود
participating capital stock : سهام ممتاز با حق سهیم شدن در مازاغد سود
participating clause : شرط حق مشارکت در سود اضافی
participating dividend : سود پرداختی به داردندگان سهام ممتاز علاه بر سود تعیین شده در برگ سهم.
participating in interests : سهیم در منافع
participating insurance : بیمه سهیم (در منافع)
participating preference share : سهم ممتاز که دارنده آن سود تقسیمی ثابتی دریافت می کند و پس از این که سهامداران عادی درصد مشخصی از سود دریافت کردند، وی در بقیه سود سهیم می شود.
participating share : سهم ممتاز با حق مشارکت در سود
participating stock : سهام مشارکت کننده در سود
particular average : میانگین خاص
particular format of accounting books : شکل خاص دفاتر حساب
particular operating cost : هزینه خاص عملکرد (عملیات)
partly finished goods, semi finished goods : کالای نیمه ساخته
partners′ drawing account : حساب برداشت شرکاء
partnership accounting : حسابداری شرکت های تضامنی
partnership agreement, joint venture agreement : قرارداد بین شرکای یک شرکت تضامنی
passage : حق عبور
passage of title : انتقال مالکیت
pay-as-you-go : پرداخت تدریجی بدهی، ثبت هنگام پرداخت
pay-through bonds : اوراق قرضه دارای پشتوانه
payable at sight : قابل پرداخت به رویت
payable long-term inter-company : بدهی بلند مدت فی ما بین شرکت های وابسته
paying agent : نماینده پرداخت
paying back : استرداد، بازپرداخت
paying bank, reimbursing bank : بانک پرداخت کننده
paying credit : حواله پرداخت
paying out profit : سود پرداخت کردنی (قابل تقسیم)
paying slip : برگ پرداخت وجه
paying up, clearance : برائت (دین، بدهی)
paying-in slip : فرم بستانکار، فیش بستانکار
payment against a draft : پیش پرداخت در مقابل برات
payment agreement : موافقت نامه پرداخت
payment in foreign currency : پرداخت به ارز خارجی
payment of a debt, discharge : پرداخت بدهی، ایفای تعهد، برائت ذمه، پرداخت بدهی به اعتبار
payment of wage : پرداخت دستمزد
payment under a guarantee : پرداخت تحت ضمانتنامه
payout ratio, dividend payout, long-run dividend payout ratio, payout time : نسبت پرداخت سود سهام
payroll register : دفتر ثبت حقوق و دستمزد
payroll, wages and salaries : حقوق و دستمزد
pecking order : به ترتیب اولویت
pegged rates : نرخ ارز ثابت یا نسبت مبادله ارز پول دو کشور
pegging, market price fixing : تثبیت قیمت بازار
pelf, unlawful (illigal) property : مال نامشروع
penalty agreed beforehand : غرامت مقطوع
pending accounts : حساب های معلق
pending expenses, suspense cost,deferred expense, accrued expense : هزینه معوق
pending lawsuits : دعاوی حقوق در شرف طرح، دعاوی حقوقی در جریان
pending litigation : دعاوی معوقه
penetration pricing : قیمت گذاری زیرکانه
pension and saving fund : صندوق پس انداز و بازنشستگی
pension and savings : پس انداز و بازنشستگی
per cent = percentage : درصد
percentage : (نسبت) درصد
percentage bonds : اوراق قرضه درصدی (بهره)
percentage change in EBIT : درصد تغییر در ود قبل از کسر بهره و مالیات
percentage computation : درصد یابی
percentage expression : درصد نمائی
percentage interest : بهره درصد
percentage mark up on cost : درصدی افزایش به بهای تمام شده
percentage method : روش درصدی
percentage of completion : درصد تکمیل
percentage of completion method : روش تعیین درصد تکمیل کار
percentage of debtors to turnover : درصد بدهکاران به حجم فروش
percentage of gross profit to sales : درصد سود ناویژه به فروش
percentage of gross profit to turnover : درصد سود ناویژه به حجم فروش
percentage of net sales : درصد فروش خالص
percentage of receivables : درصد وصولی ها
percentage of the time : درصد دفعات
percentage on prime cost : درصد «هزینه های اولیه»
percentage point : یک صدم
percentage profit : سود درصدی
perecentage sales change : درصد تغییر فروش
perfect negative correlation : همبستگی منفی کامل
sperformance accounting, constant money accounting : حسابداری بر حسب کارکرد
performance bond (letter of) guarantee : سند تضمین اجرای کار
performance bond guarantee (P .B.G) : تضمین نامه حسن انجام کار
performance bond letter of guarantee : تضمین نامه اجرای کار
performance bond, performnce guarantee, surety bond : ضمانتنامه حسن انجام کار، تضمین عملکرد
performance budget : بودجه عملکرد (محصول)
performance budget expenditure : مخارج بودجه عملیاتی
performance budget funds : اعتبارات بودجه عملیاتی
performance budget period : دوره بودجه عملیاتی
performance budgeting : بودجه بندی عملیاتی (دولتی)
performance gap : شکاف عملکرد
performance goals : هدف های عملیاتی
performance guarantee insurance : بیمه ضمانت عمل ، بیمه ضمانت اجرایی
performance withhokiing : سپرده حسن انجام کار، کسور وجه الضمنان
period for remedying defects : مدت (دوره) رفع نقایص، مدت زمان اعتبار حق اقلامه دعوا، مدت زمان بین سفارش کالا و تحویل آن (به خریدار)
period of guarantee, warranty period : دوره تضمین
period of payment, grace period : مهلت پرداخت، دوره پرداخت
period, phase, cycle, time, age, course,term : دوره
period-to-period change method : روش تغییر دوره به دوره
periodic audit program : برنامه حسابرسی متناوب
periodic budget : بودجه دوره ای
periodic checking : رسیدگی دوره ای
periodic inventory taking : صورت برداری دوره ای از موجودی انبار
periodic paYII!ent accumulating to (A) : سرمایه (A) قسط السنین برای تشکیل
periodic simple average : معدل ساده دوره ای
periodic stock taking : موجودی گیری دوره ای
periodic weighted average : متوسط وزنی دوره ای
perishable goods (stock) : کالای فاسد شدنی
permanent audit file, permanent file of auditing : پرونده دائمی حسابرسی
permanent interest bearing share (PIBS) : اوراق بهادار یا بهره ثابت
pennanent ownership right : حق تملک دائم
permanent saving : پس انداز ثابت (مستمر)
permissible goods : کالای مجاز
perpetual inventory posting system,perpetual inventory system : سیستم ثبت دائمی موجودی ها
accounts heading : سرفصل حساب های شخصی (در دفاتر کل)
personal financial planning : برنامه ریزی مالی شخصی
personal financing : تامین مال شخصی
personal saving : پس انداز شخصی
personnal agenda : امور پرسنلی
personnel recruiting expense : هزینه استخدامی کارکنان
personnel training : آموزش کارکنان، آموزش کارمندان
pessimistic checking : رسیدگی ناشی از بدبینی
petty charges (expenses) : مخارج جزئی
phasing : تقسیم دوره مالی یا سال بودجه به مدت های کوتاهتر به منظور کنترل بهتر
philosophy of auditing : فلسفه حسابرسی
physical asset = tangible asset : دارایی مشهود
physical checking : رسیدگی عملی
physical count(ing) : شمارش عینی (موجودیها)
physical stocktaking : موجودی گیری فیزیکی (عملی، عینی)
physical unit sampling : نمونه گیری واحد فیزیکی
piece work costing : هزینه یابی کارمزدی (پارچه کاری)
piece work wages rate : نرخ کارمزدی دستمزد
pig point wage, base wage : مزد پایه
pilot sampling : نمونه گیری اولیه (پیش قدم)
pilot testing : آزمون محدود، مقدماتی
place of discharge / place of unloading : محل تخلیه
place of loading : محل بارگیری
placing : فروش سهام یک شرکت به گروهی از افراد یا موسسات
placing at disposal : در دسترس گذاردن
placing power : قدرت فروش
plan and budget : برنامه و بودجه
plan and budget organization : سازمان برنامه و بودجه
plan, project, design, layout : طرح
planned budget : بودجه مطابق برنامه
planned outage : مدت برنامه ریزی شده عدم استفاده (از ماشین)
pIanning and control : برنامه ریزی و کنترل
pIanning and supervision : برنامه ریزی و نظارت
pIanning audit : برنامه ریزی حسابرسی
pIanning audit work : برنامه ریزی عملیات حسابرسی
pIanning budgeting system : سیستم برنامه ریزی و بودجه بندی
pIanning calendar : جدول زمانی فعالیت های برنامه ریزی شده
pIanning department budget : بودجه اداره برنامه ریزی
planning horizon : افق برنامه ریزی
pIanning materiality : برنامه ریزی اهمیت در حسابرسی
planning memorandum : کاربرگ برنامه ریزی
pIanning model : الگوی برنامه ریزی
pIanning principles : اصول برنامه ریزی
pIanning risk : احتمال خطر برنامه ریزی
pIanning, programming : برنامه ریزی، طرح ریزی
pIanning, programming, budgeting system (pPBS) : سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی
plant cost budget : بودجه هزینه کارخانه
plant expansion budget : بودجه توسعه کارخانه
pIant rearragement : جابجایی ماشین آلات
pIant utilization budget . : بودجه استفاده از ماشین آلات و تجهیزات
pledge, surety, security, gage : وثیقه گذاشتن، گرو، وثیقه رهن
pledged asset : دارایی گرو گذارده شده
pledged share, pledged stock : سهم در گرو
pledged stock : موجودی کالای در گرو
pledgee : گروگیرنده، مرتهن
pledger : وثیقه دهنده، گروگذار
pledging of receivables : گروگذاری مطالبات
pledging, pledge : گروگذاری، تضمین گذاشتن
pledgor : گروگذار، راهن
plotting the data : ترسیم داده ها بر روی نمودار
plough back earnings : عواید نگهداری جهت سرمایه گذاری
plough back policy : سیاست انباشتن منافع
plugging back reserve : اندوخته سرمایه گذاری مجدد
policy making body : نهاد سیاستگذار
politicalimtion of standard setting : جریان سیاسی تدوین استانداردها
pooling of interest : اتحاد (اشتراک) منافع
pooling of interest method, pooled approach : روش اتحاد منافع، روش متمرکز
pooling of interests method : روش یک کاسه کردن منافع، روش تجمیع منافع
poor management : مدیریت ضعیف
port charge : عوارض بندری
port of discharge : بندر تخلیه (کالا)
port of lading : بندر بارگیری
portage, porterage : حمل، مخارج باربری
portfolio baJancing (diversification) . : متنوع ساختن سرمایه گذاری ها
portfolio management : مدیریت پرتفولیو
portion of long-term liabilities : حصه جاری بدهی های بلندمدت
position building : موضع گرفتن
positive accounting research : تحقیقات توصیفی / اثباتی حسابداری
positive accounting theory : تئوری اثباتی حسابداری
positive contribution margin : حاشیه فروش مثبت
positive integer : عدد صحیح، هر یک از اعدادی که در شمارش و محاسبه به کار می رود.
positive signal : علامت / پیغام مثبت
possessory right : حق تصرف
post closing trial balance : تراز آزمایشی اختتامی (پس از تعدیلات حسابرسی) تراز آزمایشی بعد از بستن حساب ها
post dating : تاریخ گذاری موخر
post giro : پست مالی
post -closing trial balance : تراز آزمایشی بعد از بستنن حساب ها
postage : پول (هزینه) پست
postage (post) and telephone expense : هزینه پست و تلفن
posting : نقل، انتقال به حسابها، نقل ارقام به دفتر کل
posting media (medium) : دلیل ثبت دفتر، (دفتر ثبت اولیه)
posting to T -account : ثبت حساب به شکل T
posting to accounts, entry in accounts : ثبت حساب ها
powers and duties of auditing : اختیارات و وظایف حسابرسی
powers and duties of legal inspector : اختیار و وظایف بزارس قانونی
practical pricing : قیمت گذاری عملی (قابل اجرا)
practicular average : خسارت جزئی، خسارت خالص
pragmatic theories : تئوری عملگرا، تئوری کاربردی
pre-audit, pre-auditing : حسابرسی قبل از عملیات
pre-closing : بستن ماقبل نهایی (دفاتر، حساب ها)
pre-closing balance sheet : ترازنامه ما قبل نهایی
pre-closing the accounts : بستن ما قبل نهایی حساب ها
pre-closing the books : بستن ما قبل نهایی دفاتر
pre-closing trial balance : تراز آزمایشی ماقبل نهایی
pre-emption rights : حق تقدم، حق تقدم خرید سهام تازه انتشار یافته
pre-operating costs : مخارج قبل از بهره برداری
pre-operating loss : زیان قبل از بهره برداری
pre-operation earnings : عواید قبل از بهره برداری
pre-production expenses (charges) : مخارج قبل از تولدی
pre-separation point wastage : ضایعات قبل از نقطه تفکیک
pre-trading expenditures : هزینه های قبل از آغاز کار
pre acquisition earnings : سود قبل از تحصیل
preceding period : دوره قبل
preceding year accounts : حساب های سال پیش
preceding year basis (PYB) : مبنای سال قبل
preceding-year basis : مبنای سال قبل
preclosing trial balance : تراز آزمایشی پیش از بستن فاتر
predatory pricing : قیمت گذاری آمرانه
preemptive right : حق تقدم در خرید، حق تقدیم خرید سهام
preference (stock-share), gilt-edged shares : سهام ممتاز
preference right in liquidation : حق اولویت در تصفیه
preference right, preemptive right : حق تقدم (اولویت)
preferential exchange rate : نرخ ترجیحی ارز
preferential trade agreement : موافقتنامه تجاری ترجیحی دو جانبه تجاری
preferred dividends coverage : نسبت پوشش سود سهام ممتاز
preferring creditors : بستانکاران ممتاز (با حق تقدم)
preformance guarantee : ضمانت حسن انجام کار
pre funding : بازخرید قبل از سررسید اوراق قرضه
preliminary budget : بودجه مقدماتی
preliminary budget forecast : پیش بینی مقدماتی بودجه
preliminary judgment about materiality : قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت
preliminary pIanning procedures : روش های برنامه ریزی اولیه / مقدماتی
preparing and issuing report : تهیه و انتشار گزارش
prerogative : امتیاز ویژه (حق ویژه)
prescription right : حق مالکیت بر اثر مرور زمان
present value of investment, present value of a single amount : ارزش فعلی مبلغ واحد
present value table of an annuity of 1 rial at beginning of period : جدول ارزش فعلی اقساط اول دوره یک ریال
presentation of the budget : نحوه ارائه بودجه
prestigious goods : کالای تجملی شهرت دار
pretax accounting income : سود حسابداری قبل از کسر مالیات
prevailing accounting ratios, accounting fationable ratios : نسبت های متداول حسابداری
prey ious audit program : برنامه حسابرسی قبلی
price / earning multiple approach : روش ضریب قیمت به سود
price ceiling : سقف قیمت، قیمت مطلوب
price cutting : قیمت شکن
price earning ratio : نسبت قیمت درآمد
price earnings ratio (PE ratio) : نسبت قیمت به سود
price fixing agreement : موافقت نامه تثبیت قیمت
price fixing, price stabilization : تثبیت قیمت، قیمت گذاری انحصاری همراه با تبانی محدود کردن عرضه
price gap : شکاف قیمت
price gauging : سنجش قیمت، تخمین قیمت
price index number of current cost accounting : شاخص عددی قیمت برای حسابداری به ارزش جاری، شاخص محاسبه ارزش جاری
price making : قیمت بندی
price method of valuing : در ارزش گذاری (مواد) ساده
price range : دامنه قیمت ، محدوده قیمت
price tag : برچسب قیمت
price undertaking : تعهد قیمت
price-earning ratio : نسبت قیمت به درآمد سهم
price-fixing policy : سیاست تثبیت قیمت
price-level accounting : حسابداری برمبنای تغییر در سطح قیمت
price-level changes, changes in the price level : تغییر سطح قیمت ها
price-rate system of wages : سیستم نرخ مقداری (تولید) دستمزد
price-weighted index : شاخص موزون قیمت سهام
price-weighted market index : شاخص مبتنی بر میانگین موزون قیمت اوراق بهادار
pricing and extension fraud : تقلب در قیمت نهایی و جع قیمت
pricing based on return on capital : قیمت گذاری برمبنای بازده سرمایه
pricing decisions : تصمیمات قیمت گذاری
pricing full cost : قیمت گذاری براساس کل هزینه
pricing methods : روش های قیمت گذاری
pricing on bargain : قیمت گذاری براساس چانه زدن
pricing policy : سیاست قیمت گذاری
pricing problems : مسائل قیمت گذاری
pricing strategy : استراتژی قیمت گذاری
pricing system, price system : سیستم تعیین قیمت (قیمت گذاری)
pricing, costing : قیمت گذاری
primage : اضافه کرایه، پاداش ناخدای کشتی
primary agreement : قولنامه (قرارداد اولیه)
production pricing method : روش قیمت گذاری محصولات
production scheduling : برنامه زمانبندی تولید، جدول زمانی تولید
production wastage : ضایعات تولید
productive labor (or wages) : دستمزد مستقیم
productive processing time : زمان پردازش تولید
professional checking : رسیدگی حرفه ای
professional checking on accounts : رسیدگی حرفه ای به حساب ها
professional engagement : قرارداد حسابرسی
professional judgement : قضات حرفه ای و تخصصی
professional obligation, professional duty : وظیفه حرفه ای
profit (earning) after interest and tax(EAIT) : سود پس از مالیات و بهره
profit (earning) before interest and tax(EBIT) : سود قبل از مالیات و بهره
profit (making-taking) : سوددهی (سودآوری)
profit and loss budget : بودجه سود و زیان
profit goal : حد سود
profit making : کسب سود، تحصیل سود
profit margin : حاشیه سود، نسبت سود به فروش
profit margin on sales : حاشیه فروش
profit margin percentage : درصد سود روی قیمت
profit margin, profit on price : سود روی قیمت، حاشیه سود خالص
profit margins on individual products : سود نهایی هر محصول
profit or loss on change of asset : سود یا زیان در تعویض دارایی
profit organization : سازمان غیر انتفاعی
profit oriented organization : سازمان انتفاعی (با هدف سود)
profit overstated to obtain higher commission : سود اغراق آمیز (بیش از واقع) جهت دریافت کمیسیون بیشتر
profit planning : برنامه ریزی سود
profit sharing : تسهیم سود
profit sharing bond : سند قرضه سهیم در سود
profit sharing employees : سود کارکنان در منافع شرکت
profit sharing plan : طرح سهیم کردن کارکنان در منافع
profit sharing ratio : نسبت تسهیم سود
profit, gain, income, earnings : سود، درآمد
profit-sharing plan, income sharing plan : طرح تقسیم سود
profit-sharing scheme : طرح سهیم کردن کارکنان در سود
profitability accounting : حسابداری سنجش مسئولیت
profitable,gainful, profitable : پرسود (سودمند)، پر فایده، سودبخش
proforma budget : بودجه پیش نویس
program : برنامه
program accounting : حسابداری برنامه
program analysis techniques : تکنیک های تجزیه و تحلیل برنامه
program audit(ing) : حسابرسی برنامه
program evaluation & review techniques (PERT) : تکنیک های ارزیابی و بررسی برنامه
program evaluation and review technique : روش ارزشیابی و تجدیدنطر در پروژه، روش مسیر بحرانی
program flowchart : نمودگر برنامه، نمودار گردش کار برنامه
program planning budgeting system (pPBS) : سیستم برنامه ریز و بودجه بندی
program trading : داد و ستد براساس برنامه
programme evaluation and review technique (PERT) : روش مسیر بحرانی، فنون ارزیابی و تجدیدنظر در پروژه
programmed contro5, standing data file controls : کنترل های برنامه ریزی شده
programmed cost : هزینه برنامه ای (طبق برنامه)
programmed delivery dates : برنامه زمانبندی شده تحویل محصول به مشتریان
programmed :fixed cost : هزینه ثابت برنامه ریزی شده
progress : پیشرفت کردن، بهبود حاصل کردن
progress billing : صورتحساب پیشرفت کار
progress payment : پرداخت در ازای پیشرفت کار، دریافت بابت صورت وضعیت
progression : تصاعد (عددی یا هندسی)
progressive : تصاعدی
progressive average : معدل تصاعدی
progressive reducing rate : نرخ تصاعدی نزولی
progressive salary : حقوق تصاعدی (پله کانی)
progressive tax, gradual tax : مالیات تصاعدی
progressive taxation : مالیات بندی تصاعدی
progressive wage : مزد تصاعدی (بالا رونده)
prolubited article, prolubited goods : کالای ممنوعه (قدغن)
project cost budget : بودجه هزینه پروژه
project cost ledger summary : خلاصه دفتر هزینه طرح
project costing : هزینه یابی پروژه (تعیین قیمت تمام شده پروژه)
processing time : زمان پردازش
procuration subrogation : وکالت
procurator, agent : وکیل، نماینده
producer advertising : تبلیغ توسط سازنده، تبلیغ محصولات
product contribution margin : حاشیه فروش محصول
product cosnting methods : روش های هزینه یابی محصول
product financing arrangement : قرارداد تامین مالی محصول
product growth curve : منحنی نمایش رشد تولید
product line margin : حاشیه فروش خط تولید
product pricing methods : روش های قیمت گذاری محصولات
product usage rate : میزان مصرف محصل
product-level (sustaining) activities : فعالیت های نگهداری سطح محصول
product-line pricing : قیمت گذاری ثابت برای یک گروه کالا
production basis of revenue recognition : شناسایی درآمد بر مبنای تولید
production budget (operating budget) : بودجه تولید، بودجه عملیاتی
production cost budget : بودجه هزینه تولید
production cost diagram (curve) : منحنی نمایش هزینه تولید
production limiting factors : عوامل محدود کننده تولید
production of goods to the customs : ارائه کالا به گمرک
production order (manufacturing requisition) : دستور تولید، سفارش تولید (درخواست نوع محصول)
production planning : برنامه ریززی تولید
ratio of gross profit to sale, gross profit ratio : نسبت سود ناویژه به فروش
rationing of exchange : جیره بندی ارز
rationing of goods : جیره بندی کالا
rationing system : سیستم جیره بندی، نظام جیره بندی
rationing, couponing : جیره بندی، جیره، کوپن بندی
raw material shrinkage : آب رفتگی مواد خام
raw material usage variance : مغایرت مصرف مواد خام
re-appoinment of legal inspectors : انتصاب مجدد بازرسان قانونی
re-consignment : تنظیم مجدد بارنامه برای تحویل
re-exchange : تسعیر مجدد (ارز)
real bill, original bill : برات اصلی
special purpose auditing : حسابرسی به منظور خاص
special purpose checking : رسیدگی به منظور خاص
special stock-taking : صورت برداری ویژه از موجودی ها
specialized goods : کالای اختصاصی
specialty goods : کالای ویژه
specific bank guarantee : تضمین صادرات
specific item sampling : نمونه گیری اقلام مشخص
specific order cost accounting system : سیستم حسابداری قیمت تمام شده سفارش معین
specific-order costing : هزینه یابی سفارش کار
specification of goods : مشخصات کالا
specimen signature : نمونه امضاء
speculative-grade bonds : اوراق قرضه با ریسک بالا
split offering : عرضه تدریجی
spoilage : ضایعات (تولید)
spoilage rate : نرخ ضایعات
spoiled goods : کالای ضایع شده
spoiled goods inventory : موجودی کالای ضایعاتی
spoillage cost : بهای ضایعات
spot exchange rate : نرخ ارز رایج بازار
spot trading : معامله نقد
stabilization, furing : تثبیت
stage of completion : میزان تکمیل کار
stage payments : پرداخت های مرحله ای
stagflation : رکود اقتصادی همراه با تورم
stamp shortage : کسر تمبر
standard cost accounting : حسابداری هزینه یابی استاندارد
standard expense (cost, charge,expenditure) : هزینه استاندارد
standard manufacturing overhead : سربار استاندارد ساخت
standard marginal costing : هزینه یابی نهایی برمبنای استاندارد
standard materials usage : مصرف مواد استاندارد
standard of auditing : استاندارد حسابرسی
standard of checking of accounts : معیار رسیدگی به حساب ها
standard of reporting : استاندارد گزارش نویسی
standard operating profit : سود استاندارد عملیاتی
standard selling price : قیمت فروش استاندارد
standard-setting process : فرآیند تدوین استاندارد
standardized goods : کالای استاندارد شده
standing cost, fixed (cost-expensecharge) : هزینه ثابت
standing data : داده های پایدار
standing owner, left over owner : مالک باقیمانده اموال
staple goods : کالای بسیار ضروری
starting-load cost : هزینه تدارکات یک نوع فعالیت
state trading : تجارت دولتی
statement of accounting principles : بیانیه اصول حسابداری
statement of auditing standards (SAS) : بیانیه استانداردهای حسابرسی
statement of changes in financial position : صورت تعییرات در وضع مالی
statement of changes in owners′ equity : صورت تغییرات در حقوق مالکان
statement of changes in retained earnings : صرت تغییرات در سود انباشته
statement of changes in stockholders′ equity : صرت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
statement of changes in working capital : صورت تغییرات در سرمایه در گردش
statement of earnings : صورت عایدات / سود
statement of internal auditing standards (SIAS) : بیانیه استانداردهای حسابرسی داخلی
statement of operations, operating statement : صورتحساب عملیات
statement of profit or loss (gain or loss) : صورت وضعیت سود یا زیان
statement of retained earnings : صورت وضعیت سود (زیان) انباشته
statement of standard accounting practice (SSAP) : استانداردهای عملیات حسابداری (استانداردهایی را که باید در مرحله عمل به کار برد)
statement of total recognized gains and losses : صورت کل سود و زیان غیر عملیاتی شناسایی شده
statement of valuation of stock, statement of valuing stocks (goods) : صورت وضعیت ارزیابی موجودی کالا
statement of valuing asset : صورت وضعیت ارزیابی دارائی
statement on auditing : بیانیه های حسابرسی
statement on management accounting standards (SMAS) : بیانیه استانداردهای حسابداری مدیریت
statements on standards of sttestation engagements (SSAEs) : بیانیه های استانداردهای خدمات اعتباردهی
statements on suditing standards (SASs) : بیانیه های استانداردهای حسابرسی
project financing : تامین مالی طرح
project initial cost (charges) : هزینه اولیه طرح
projected benefit obligation (PBO) : بدهی مزایای پیش بینی شده
promising investment opportunities : فرصت های نوید بخش سرمایه گذاری
promotion right : حق ترفیع
promotion, upgrade : ترفیع، ارتقاء
prompt delivery goods : کالای سریع الحمل
properly executed assignment : سند پشت نویسی شده قابل انتقال
property gratuitous acquired : اموال تحصیلی رایگان
property ledger : دفتر اموال
property register : دفتر ثبت اموال
property right : حق مالکیت
property(s) earning power : قدرت تحصیل درآمد مالی
property-rights approach : روش حقوق مالکیت
proposed budget, draft budget : بودجه پیشنهادی
proposition, proposal, offer, motion tender, suggestion : پیشنهاد، قضیه، موضوع
proprietorship accounting : حسابداری مالکیت
proved oil and gas reserves : مقدار برآوردی نفت خام و گاز طبیعی
provident fund, contingency fund : وجوه احتیاطی، صندوق احتیاطی
providing period : دوره تدارک
provision for contingent debt : ذخیره بدهی احتمالی
provision for contingent losses : ذخیره زیان های احتمالی
provisional rights : حقوق موقت
proximate damage : خسارت قابل پیش بینی
proxy fight : جمع آوری وکالتنامه
prudence in accounting : احتیاط در حسابداری، اصل احتیاط
psychological affiliation : وابستگی اخلاقی و عاطفی ، وابستگی روانشناختی
public accounting, general accounting : حسابداری عمومی
public financing, public finance, national finance : تامین مالی عمومی، تدارک مالی دولت
public good : کالاها یا خدماتی که به عموم ارائه می شود.
public image : تاثیر علامت تجاری روی اذهان عمومی
public offering : عرضه (اوراق بهادار) به عموم
public offering of shares : عرضه سهام به عموم
public offering price : قیمت عرضه عمومی اوراق بهادار
public oversight board : هیات نظارت عمومی
public revenue, general revenue : درآمد عمومی
public sector (governmental) : بخش عمومی (دولتی)
public sector accounting : حسابداری بخش دولتی
public service organizations : سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی
public utility pricing : قیمت گذاری خدمات عمومی
public welfare program : برنامه رفاه عمومی
punitive damages : خسارت کیفری یا جزایی
purchase ledger : دفتر (معین) خرید
purchase power, purchasing power : قدرت خرید
purchase-money obligation : وام رهنی که وام دهنده (در صورت انحلال شرکت) نسبت به بقیه حق تقدم دارد
purchased goodwill : سرقفلی خریداری شده
purchased preacquisition earnings : خرید سود قبل از تحصیل
purchases ledger : دفتر کل خرید
purchases ledger control account : حساب کنترل خرید
purchasing (purchase) voucher : سند خرید
purchasing agent : کارگزار خرید
purchasing budget : بودجه خرید
purchasing commission : کارمزد خرید، کارمزد دلالی، حق دلالی
purchasing contracts : قراردادهای خرید
purchasing cost : بهای تمام شده خرید
purchasing function : امور تدارکات
purchasing lead time : مدت زمان بین سفارش کالا و تحویل آن (به خریدار)
purchasing officer : کارپرداز
purchasing patterns : الگوهای خرید
purchasing power : قدرت خرید، توانایی در خرید کالاها و خدمات
purchasing power capital maintenance concept of income : تئوری حفظ قدرت خرید سرمایه
purchasing power gain : سود قدرت خرید
purchasing power gain and loss : سود و زیان ناشی از قدرت خرید
purchasing power parity theory : تئوری برابری قرت خرید واحد پل های دو کشور
purchasing power risk : ریسک قدرت خرید
purchasing procedure, purchase method : روش خرید (روش اجرائی خرید)
purchasing-power risk : ریسک ناشی از قدرت خرید
push down accounting : منظور کردن دارایی های خریداری شده به ارزش روز
push -down accounting : حسابدار ی تعدیل ارزش دفتری شرکت فرعی
putting up for sale : در معرض فروش
pyramiding : مدیریت یک شرکت بزرگ که بر چندین شرکت دیگر اعمال قدرت می نماید و یا صاحب آنهاست. به صورت هرمی مدیریت کردن
qualifying : صلاحیت
qualifying asset : دارایی واجد شرایط
qualifying certificate : گواهی صلاحیت
qualifying clauses : مواد اصلاحی
qualifying language : عبارت شرطی، بند شرط گزارش حسابرسی
qualifying loss : زیان قابل قبول (از نظر مالیاتی)
qualitative characteristics of accounting information : ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
quality of earnings : کیفیت سود
quantity variance = usage variance : انحراف در مصرف، مغایرت مقداری
quasi reorganization : اقدام شبه تجدید سازمان
quasi-reorganization : شبه تجدید سازمان
queuing models : مدل های صف انتظار
queuing time : مدت انتظار
quotation, marking : مظنه، قیمت، قیمت گذاری
Racketeer Influ.enced and Corrupt Organization (RICO) : سازمان پوشش دهنده باندهای تبهکار، سازمان های جنایی مالی (مانند پولشویان)
railway bill of lading : بارنامه راه آهن
railway consignment note : سند ارسال کالا با راه آهن
railway storage costs : هزینه انبار راه آهن
random figures : ارقام تصادفی
random sampling : نمونه گیری تصادفی
random selection, sampling selection : انتخاب نمونه گیری، انتخاب تصادفی
ranking approach : روش رتبه بندی
ranking of projects : رده بندی پروژه ها
rate (amount) of saving : میزان پس انداز
rate fixing department : اداره تثبیت قیمت
rate of exchange : نرخ ارز
rate of profit per article (goods) : نرخ سود هر واحد کالا
rate, degree, amount : میزان (درجه ، اندازه)
rate-fixing : تثبیت نرخ
rating agency : موسسات تعیین کننده رتبه اعتباری شرکت ها
rating system : سیستم نرخ بندی
receipt of goods : رسید کالا
receiving note : حواله گیرنده
receiving order : اعلام ورشکستگی
receiving report : رسید انبار، گزارش دریافت
reciprocal demurrage : زیان متقابل معطلی کشتی ، دموراژ متقابل
reciprocal trade agrement, bilateral agreement : موافقت نامه تجاری دو جانبه
recognition (realization) : شناسایی درآمد (تحقوق درآمد فروش)
recognition of income : شناخت درآمد
recognize : شناسایی (ثبت) رویداد مالی
recognized : شناسایی شده
record keeping : نگهداری اسناد، دفترداری
record keeping expense : هزینه ضب اسناد
recorder, registar, reliability : ثبات
recording device : وسیله ثبت کننده
recurrent (recurring) cost : هزینه مستمر (تکراری)
rediscounting : تنزیل مجدد، تنزیل اسناد تنزیل شده نزد بانک مرکزی
reducing installment method : روش مانده نزولی
referre, judgy, umpire : داور (یک دعوی)، حکم، قاضی، دادرس
refinancing : تجدید مالی مجدد، تاخمین مالی مجدد
region, zone : ناحیه، منطقه، حزه
regional exchange : بورس منطقه ای
regional trade : تجارت منطقه ای
registed share (stock) : سهم با نام
register : ثبت نام کردن، به ثبت رساندن، ثبت
registered security : اوراق بهادار با نام
registered shares, nominal shares,inscribed shares : سهام با نام
registering of deeds : ثبت اسناد
registration date : تاریخ ثبت
registration fee : هزینه ثبت، حق سفارش
registration for value added tax : ثبت مالیات بر ارزش افزوده
registration of companies : ثبت شرکت ها
registration of trade mark, trade mark registry : ثبت علائم تجاری
registretion office : اداره ثبت اسناد
registry : دفترخانه رسمی (محضر)
regular contnbution : حق بیمه مستمر
regular salary : حقوق ثابت
regulate : تنظیم کردن، مقررات وضع کردن
regulated economy : اقتصاد تحت کنترل، اقتصاد تحت نظارت
regulated markets : بازارهای تحت نظارت (کنترل شده)
regulation, by low : آیین نامه
regulations, rules : قواعد، مقررات
regulatory bodies : نهادهای ذیصلاح قانونی
rejection report of goods received : گزارش عدم پذیرش کالا
release of mortgage : فک رهن (واگذاری گرویی) ، برگرداندن وجه رهن
reliability of financial reporting : قابل اتکاء بودن گزارشگری مالی
relief consignment : محموله امدادی
remaining obligation : تعهد موجود
remaining service life : عمر مفید باقی مانده
remitting bank : بانک واگذارنده
remuneration of directors, directors′fee, manager′s remuneration : حق الزحمه مدیران
remuneration,salary, wage, pay : مزد
rendering of service : انجام خدمت
renegotiation : مذاکره ی مجدد
rent of finished goods warehouse : اجاره انبار کالای ساخته شده
reorganization : تجدید سازمان
reorganization plan : طرح تجدید سازمان
repayment guarantee : ضمانت بازپرداخت
replacing, replacement, substitution : جایگزینی
report of legal inspectors, legal inspectors′report, : گزارش بازرسان قانونی
reporting requirements : الزامات گزارشگری
reporting standard : استاندارد گزارشگری
repossession of goods : تملیک مجدد کالا، تملیک کردن
representation, agency : نمایندگی، تاییدیه مدیریت
representative, agent : قائم مقام، نماینده، عامل
repurchase agreement : قرارداد بازخرید
reserve for contingency : ذخیره احتیاطی
reserve for outstanding expenses,provision for accrued expenses : ذخیره هزینه های معوق
resignation : استعفاء
resources management : مدیریت منابع
responsibility accounting : حسابداری سنجش مسئولیت
resting order, idle order : سفارش راکد
retained profit, retained earnings,accumulated earnings : سود انباشته
retirement age : سن بازنشستگی
retirement allowance, retiring pension,old age benefits : حقوق بازنشستگی، مستمری
retraining : بازآموزی
return cargo : محموله برگشت
return freight : کرایه برگشت
return of goods, goods returned : کالای برگشت داده شده، اعاده کالا
return of guarantee : استرداد ضمانتنامه
review engagement : بررسی (حسابرسی خاص یا اولیه)
revoke, abrogate : لغو کردن، بازپس گرفتن، فسخ کردن
revolving credit, line of credit : اعتبار مداوم، اعتبار در گردش
revolving documentary credits : اعتبار اسنادی گردان
right : حق، ادعای داشتن حق طبیعی، اخلاقی یا حقوقی
right of access to accounts : حق دسترسی به حساب ها
right of access to books : حق دسترسی به دفاتر
right of way : حق گذر (حق العبور)
right to intervene : حق مداخله
right to sue : حق تعقیب
rightful claimant : مدعی حق
rightful claims : دعاوی حقه
rightful, party entitled : ذی حق بحق)
rights and interests (benefits) : حقوق و منافع
rights and powers : حقوق و اختیارات
risk of over auditing : احتمال خطر حسابرس بیش از اندازه
road haulage : حق عبور
rolling budget : بودجه چرخشی، بودجه متغیر
round figure, even lot : رقم روند(رند) ، رقم بدون اعشار
bround tripping : رفت و برگشت
rounded amount, significant amount : مبلغ سر راست
rounding : عدد(رقم) روند(رند) کردن
rounding off : روند(رند) کردن
royalty agreement : قراراد حق الامتیاز
rules of origin : قواعد مبدا
running account credit : اعتبار حساب جاری، اعتبار حساب در گردش
running cost : هزینه کارکرد
running days : ایام هفته ، روزهای هفته
safe keeping and filing : نگهداری و بایگانی مطمئن
safeguard measures : اقدامات حفاظتی
safeguard(ing) : حفاظت
safeguarding of assets : حفاظت دارایی ها از طریق کنترل های داخل
safekeeping : نگهداری اوراق بهادار
safety of goods : ایمنی کالا
salamislicing : داله دزدی ، خرده پول دزدی
sale price variance, selling price variance : مغایرت قیمت فروش
sale(s) value, selling price : بهای فروش
sales agency, sales representative : نمایندگی فروش، کارگزاری فروش
sales agent : کارگزار فروش
sales agreement (contract) : توافق فروش
sales figure : ارقام فروش ، رقم فروش
sales forecasting : پیش بینی فروش (بودجه فروش)
sales to working capital ratio : نسبت فروش به سرمایه در گردش
salvage value, residual value, scrap value : ارزش قراضه، ارزش اسقاطی، ارزش بازیافتنی
salvaged goods : کالای خسارت دیه بازیافتنی
sampling distribution : توزیع نمونه گیری، اندازه یا بزرگی نمونه، تعداد اقلام در یک نمونه
sampling error : اشتباه در نمونه گیری، خطای نمونه گیری
sampling frame : چارچوب نمونه گیری
sampling interval : فاصله نمونه برداری
sampling offer : عرضه آزمایشی نمونه
sampling plan : طرح نمونه گیری
sampling risk : احتمال خطر نمونه گیری
sampling unit : واحد نمونه گیری
saving : پس انداز، صرفه جویی
saving account : حساب پس انداز
saving and deposit : پس انداز و سپرده
saving and investment : پس انداز و سرمایه گذاری
saving bank : بانک پس انداز
saving bank book : دفتر پس انداز بانکی
saving deposit : سپرده پس انداز
saving fund : صندوق پس انداز
saving of work : صرفه جویی ر کار
saving schedule : جدول پس انداز
saving turnover : گردش پس انداز
saving-to-income ratio : نسبت پس انداز به درآمد
schedule of changes in working capital : جدول تغییرات سرمایه در گردش
schedule of changes in working capital components : جدول تغییرات در اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش
schilling : شیلینگ (واحد پول)
scientific management : مدیریت علمی
scope of coverage : حیطه پوشش، حوزه عمل
scope paragraph : بند دامنه رسیدگی
scorekeeping : نمره دادن به افراد
scrap generated : قراضه تولید شده
sea carriage : حمل و نقل دریایی
sealed ledger : دفتر کل مهر شده
seasonal checking : رسیدگی فصلی
second class goods, second-rate goods : کالای درجه دوم
second mortgage, secondary mortgage : رهن درجه دوم (ثانوی)
secondary obligations : تعهدات ثانویه
secondary offering : عرضه ثانویه اوراق بهادار
secondary rights : حقوق ثانوی
secondary rights and powers : حقوق و اختیارات ثانوی
secret agreement : قرارداد محرمانه
section, segment, department : قسمت (بخش)
secure financing : تامین مالی مطمئن
secured bonds, guaranteed bonds, mortgage bond, Collateral trust bond : اوراق قرضه تضمین شده
secured by mortgage : تضمین رهنی
secured debt (liability), collaterized debt,full-fledged liability : بدهی تضمین شده
securities and exchange commision (SEC) : کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
security market, bourse, Stock Exchange : بازار اوراق بهادار، تالار بورس
security, guarantee : وثیقه، ضمانت، تضمین
seeing rate, sight rate, call rate : نرخ دیداری (عندالمطالبه)
segment margin : حاشیه فروش بخش تجاری
segment of an enterprise (business) : قسمتی از یک واحد تجاری
segmental reporting (line of business reporting) : گزارش بخشی از شرکت
segregation of duties : تفکیک وظایف
seizure, attchment, stoppage : توقیف، جلوگیری، ضبط
self checking number : اعداد خودآزما
self-balancing : تراز متوازن
self-balancing account : حساب خود توازن
self-balancing entries : ثبت های خود تراز
self-checking : خودآزما
self-checking figure : رقم خود کنترل
self-liquidating cycle : چرخه گردش وجوه نقد، دوره تبدیل داراییهای جاری به وجه نقد
self-regulation : خودتنظیمی، خودگردانی
self-regulatory organizations : سازمان خودگردان
self-retirement saving : پس انداز بازنشستگی شخصی
self-sustaining fund : صندوق خود کفا
selling agent : عامل فروش
selling license : جواز (پروانه) فروش
selling price : قیمت فروش
selling price determination : تعیین قیمت فروش
selling price per unit, unit selling price : قیمت فروش هر واحد
selling price variance : انحراف قیمت فروش
selling rate : نرخ فروش
selling rate variance : مغایرت نرخ فروش
seniority right : حق ارشدیت
seniority right pay : مزد حق ارشدیت
separate accounting entity : تفکیک ماهیت حسابداری
separating mixed costs : تفکیک هزینه های مختلف
separation of rights and powers : تفکیک حقوق و اختیارات
service agreement : قرارداد خدمت
service charge : هزینه خدمت
session, meeting : جلسه
setteling account, settlement of account : حساب تسویه (حساب تصفیه)
settlement of budget(bill) : (لایحه) تفریغ بودجه
settlement right : حق اختیار واریز و تسویه
settlement statement, reckoning statement : صورتحساب تصفیه
settling, settlement, clearance : تصفیه (تسویه)
share method of issuing : روش انتشار سهام
share offering : عرضه سهام
share register, share ledger,stockholders′ledger : دفتر سهام
share-the-wealth agreement : توافق / قرارداد سهیم شدن در ثروت
shares rating : رده بندی سهام
sharing of responsibility : مشارکت در مسئولیت
sharing responsibility opinion, shared opinion : اظهارنظر مشترک
shift, shift worker, shift working, shifting : نوبت کاری، نوبتکاری، تغییر
ship′s general declaration : اظهارنامه عمومی کشتی
shipbuilding : کشتی سازی
shipment (=consignment) : کالای حمل شده با کشتی، محموله (= کالای ارسالی)
shipment to branch, goods sent to branch : کالای ارسالی به شعبه
shipping agent : نماینده کشتیرانی
shipping and ports organization pension fund,) : صندق بازنشستگی کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی
shipping charge : هزینه حمل و نقل (با کشتی)
shipping company : شرکت کشتیرانی
shipping document : اسناد حمل و نقل
shipping line !liner : خط کشتیرانی
shipping note : پروانه بارگیری (با کشتی)
shipping order : دستور ارسال کالا
shipping point : مقصد کشتی
shipping unit : واحد حمل
shipping weight : وزن محموله کشتی
shipping, navigation : کشتیرانی، بارگیری / کشتیرانی، دریانوردی
shirking : شانه خالی کردن از مسئولیت
shop window display stock (goods) : موجودی کالای نمایشی در ویترین
shopping center, emporium : مرکز بزرگ تجاری، مرکز خرید
shopping market : بازار خرید
short form reporting : گزارش نویسی کوتاه (مختصر)
short weight : کم وزن، وزن خشک
short-term debt, short-term borrowing : قرض کوتاه مدت
short-term financing : تامین مالی از محل منابع کوتاه مدت، تامین مالی کوتاه مدت
short-term liability, short-term obligation : تعهد کوتاه مدت
shortage of goods, stock deficiency : کسری کالا، کمبود کالا
shortage of stock : کسری موجودی کالا
shortage, decrease, deficit, short : کسری، کسر بودجه، کمبود (کاهش)
shortly maturing bonds : اوراق قرضه با سررسید نزدیک
shrinkage : آب رفتگی، زیان یا خسارت طبیعی در مواد و کالا از نظر وزن یا حجم
sight bill (of exchange) draft at sight : برات رویت
sight credit : اعتبار دیداری
sight deposit, demand deposit : سپرده دیداری
sight documentary credit : اعتبار اسنادی دیداری
sight draft, sight bill : برات، برات رویتی، برات وصولی دیداری
sight manifest : اعلامیه موقت، اظهاریه موقت
sight note : حواله دیداری
sight test of auditor : بررسی نظری حسابرس
sighting a draft : برات را به رویت رساندن
sign : علامت، نشان، نشانه
signatory, subscriber : امضاء کننده، تعهد کننده
significance mean : میانگین تاثیر
significant : مهم، دارای اهمیت، معنادار
significant digits, significant figures : ارقام مهم معنی دار
significant figure, cardinal number : عدد اصلی، رقم با اهمیت
significant influence : اعمال نفوذ زیاد
significant variance : انحراف عمده / قابل توجه
signing officer : دارنده امضاء مجاز
signiture : امضاء
signiture card : برگ نمونه امضاء (بانکداری)
simple average price : میانیگن ساده قیمت
simple random sampling : نمونه گیری تصادفی ساده
simple rate, single rate : نرخ ساده
simple sampling : نمونه گیری ساده
simplex method (simplex algorithm) : حل یک مسئله از طریق برنامه ریزی خطی، (روش سیمپلکس)
singificant figure : عدد اصلی، عدد مهم
single column : یک ستونی
single entry accounting system : سیستم حسابداری ثبت یک طرفه
single goods declaration : اظهارنامه واحد کالا
single liability : تعهد فردی
single premium life insurance : بیمه عمر با پرداخت یک بار حق بیمه
single proprietorship, sale enterpise, sale portnership : واحد تجاری انفرادی
single-rate method : روش تک نرخی
sinking : در حال استهلاک (رو به زوال)
sinking fund factor : فاکتور اقساطی سالواره
sinking fund investment : سرمایه گذاری وجوه استهلاک
sinking fund method : روش وجوه استهلاکی
sinking-fund bond : اوراق قرضه وجوه استهلاکی
sinking-fund depreciation method (annuity method) : روش استهلاک مبتنی بر وجوه استهلاکی
sinking-fund reserve : اندوخته وجوه استهلاکی
skimming : کش رفتن از ورودی های نقدی
sliding salary scale : پایه حقوق متناسب با سطح زندگی
slow moving : کم گردش
smoothing : هموارسازی
smuggle : قاچاق کرن
smuggle out : قاجاق فرستادن
smuggled : قاچاق شده
smuggled goods : کالای قاچاق
smuggler : قاچاقچی
smuggling : قاجاق (گمرکی)
social accounting : حسابداری اجتماعی
social insurance organization : سازمان بیمه های اجتماعی
social marginal cost : هزینه نهائی اجتماعی
social responsibility reporting : ارائه گزارش درباره مسئولیت های اجتماعی
social security organization : سازمان تامین اجتماعی
soft goods : کالای زود مصرفی
sole agency : نمایندگی انحصاری
sole agent : نماینده انحصاری
sole proprietary right : حق مالکیت فردی
sole proprietorship, single proprietorship : واحد تک مالکی، مالکیت فردی
sole right : حق انحصار
sole selling rights : حقوق فروش انحصاری
solvency margin : حاشیه عدم اعتبار
sort, sorting : نوع، جور، جور کردن
sorting : رتبه بندی
source of working capital : منابع سرمایه در گردش
special agency : نمایندگی ویژه
special agent : نماینده خاص
special cargo : کالای ویژه، محموله ویژه
special contingency reserve : ذخیره برای زیان ها یا هزینه های احتمالی آینده
special deposit, legal reserve : سپرده قانونی، سپرده ویژه
special drawing rights : حق برداشت ویژه
special offering : عرضه ویژه
special offering or bid : پیشنهاد مناقصه، مزایده خاص
statutory books, books of original entry : دفاتر قانونی
statutory examiner, legal inspector : بازرس قانونی
statutory meeting, founders meeting : مجمع موسس
statutory merger : ادغام قانونی
statutory obligations : وظایف قانونی
statutory regulations : مقررات قانونین
sterling : استرلینگ، لیره استرلینگ (پول انگلستان)
stevedoring charges : هزینه های بارگیری و باراندازی
stock keeping rent : اجاره انبارداری
stock ledger : دفتر موجودی کالا
stock level average : حد متوسط سطح (میزان) موجودی
stock right : حق تقدم خرید سهام
stock shortage : کمبود موجودی
stock subscription right : حق پذیره نویسی سهام
stockkeeping charge, (expense) : هزینه نگهداری موجودی کالا
stoppage in transit right : حق توقیف کالای در راه
stoppage of trade : قطع معاملات، منع معاملات
storing, storekeeping, warehousing : انبارداری
stowage : چیدن بار، جا دادن بار، هزینه چیدن بار
stowage fee : حق بارگیری و چیدن کالا
stowage manifest : اظهارنامه بارگیری
straight line depreciation : استهلاک برحسب خط مستقیم
straight line endowment : وقف مادام العمر
straight line method of depreciation : استهلاک طبق روش خط مستقیم
straight percentage rate : نرخ درصدی مستقیم
straight piecework plan : طرح پارچه کاری مستقیم
straight time : زمان مستقیم
straight time work : کار ساعتی مستقیم
strategic mission statement : بیانیه رسالت
stretching accounts payable : تجزیه سنی حساب های پرداختنی
stright bill of lading : بارنامه غیر قابل انتقال
subscription privilege : حق تقدم خرید سهام
subsidiary ledgers : دفاتر معین
substantive strategy : راهبرد محتوایی
sue, suing : شکایت کردن
sum of the years digits (SYD) : مجموع سنوات (یکی از روش های استهلاک)
summarizing entry : ثبت مخلص، ثبت خلاصه شده
summary of significant accounting policies : خلاصه اهم رویه های حسابداری
supervising board : هیات نظار (نظارت)
supervisory program : برنامه نظارت
supplementary budget : بودجه متمم
surety (=guarantee), guarantor : ضامن، متعهد، وثیقه، (= تضمین)
surety bond, bail bond, bill of guarantee, letter of guarantee : ضمانتنامه
surrender charge : هزینه ختم ادعا
swap agreement : موافقتنامه مبادلات (ارزی)
swap credit agreement : قراداد اعتباری متقابل (پایاپای)
swap loan agreement : قرارداد وام متقابل (پایاپای)
synergy : هم افزایی
system of cross referencing : روش شماره عطف گذاری (در دفاتر)
system of internal auditing : سیستم حسابرسی داخلی
system-testing techniques : تکنیک های آزمون سیستم
tactical decision making : تصمیم گیری تاکتیکی
tactical planning, strategic planning : برنامه ریزی تاکتیکی
tagging and tracing : علامت گذاری و ردیابی معاملات
taking of inventory, stocktaking : انبارگردانی
taking possession : تملک
tangible asset : دارایی محسوس (مشهود)
tangible cost : هزینه مشهود
tangible fixed assets : داراییهای ثابت مشهود
tangible property : اموال مشهود، اموال ملموس
tangible value : ارزش داراییهای مشهود
target capital structure : ساختار سرمایه هدف، ساختار مطلوب سرمایه
target company : شرکت مورد هدف ، شرکت هدف
target cost, standard cost, basic standard cost : هزینه استاندارد، بهای مطلوب
target market : بازار مورد نظر، بازار هدف
target price, optimum price : قیمت مطلوب
target program : برنامه مقصد، برنامه نهایی
target rate : نرخ مطلوب، نرخ برحسب هدف
target rate of return pricing : قیمت گذاری برمبنای بازده نرخ مورد نظر
target return on investment : بازده سرمایه گذاری هدف / مورد توقع
target, objective : هدف
tariff advertising : تثبیت تعرفه
tariff ceiling : سقف تعرفه
tariff heading (or subheading) : شماره تعرفه (یا شماره فرعی شش رقمی)
tariff listing : فهرست بندی تعرفه ها
tariff regulations : مقررات تعرفه بندی
tax accounting : حسابدار مالیاتی
tax advantage : مزیت مالیاتی
tax effect accounting : حسابداری آثا مالیاتی
tax rate changes : تغییرات نرخ مالیات
tax return guide : راهنمای تنظیم فرم اظهارنامه مالیاتی
tax saving : صرفه جویی مالیاتی
taxable earning; : عواید مشمول مالیات
technological risk : ریسک فناوری
teeming and lading : کلاه به کلاه کردن
teller′s cage : گیشه تحویلدار
temporary ownership right : حق تملک غیر دایم
temporary storage of goods / shed : انبار موقت کالا
tender guarantee : ضمانتنامه شرکت در مناقصه (یا مزایده)
tendering : مناقصه
terminal costing : هزینه یابی پایانی
test check(ing), test check : رسیدگی آزمایشی
test sample of the goods : آزمایش کردن نمونه کالا
the public oversight : هیات ناظر عام
theft, pilferage, non delivery : سرقت، دله دزدی، عدم تحویل
theoretical value of right : ارزش نظری حق تقدم خرید سهام
theory of games : تئوری بازی ها، نظریه بازی ها
third-party guarantor : تضمین کننده شخص ثالث
three-cohunn ledger : دفتر کل سه ستونی
through bill of lading / through BIL : بارنامه سراسری
through rate : نرخ حمل سراسری، نرخ کامل
through statutory authorities : از طریق اختیارات قانونی
through traffic : عبور یکسره
through transport : حمل یکسره
throughput scam : تقلب در ظرفیت پردازش
time budget : بودجه زمانی
time budget pressure : فشار بودجه زمانی
time keeping : ضبط اوقات کار
time keeping department : دایره ثبت اوقات کار
time keeping methods : روشهای ضبط اوقات کار
time lag in production : عقب افتادگی زمانی تولید
time recording machine : ماشین ضبط اوقات کار ، دستگاه حضور و غیاب
time sharing : اشتراک زمان، طبق جدل زمانبندی شده، استفاده از یک دستگاه یا یک کالا و دارایی
time sharing system : سیستم اشتراک زمان
time wage rate : دستمزد ساعتی
time wage, time work : مزد برحسب زما کار
time-keeping : ثبت ساعات کار، ثبت اوقات کار
time-weighted return : بازده مبتنی بر زمان
timing : تعیین موقعیت زمانی، زمانبندی
timing of cash flow : زمان بندی گردش وجوه
timing of revenue recognition : زمان بندی شناخت درآمد
token charge : هزینه ناچیز
tonnage : ظرفیت براساس تن
top-down forecasting : پیش بینی از سطح بالا به پایین
topping out : رسیدن به نقطه اوج قیمت
total budget variance : انحراف کل بودجه
total contribution margin : حاشیه فروش کل
totaling : جمع بندی
town clearing : پایاپای کردن حساب ها
tracing : ردیابی
tracing and tagging : ردیابی و علامت گذاری
tracking : ردیابی کردن
trade agreement, trade contract : قرارداد تجاری، موافقتنامه تجاری
trade gap : کسری تجاری
trade regulation laws : قوانین و مقررات تجارت
trade sanction, trade embargo : تحریم تجارتی ، تحریم اقتصادی
trading certificate : جواز کسب
trading down : فروش کالاهای ارزان قیمت
trading estate : شهرک صنعتی، منطقه تجارتی، مرکز صنعتی
trading post : دکه معاملات
trading profit : سود عملکرد (سود عملیاتی)
trading ring : دکه معاملات اوراق قرضه
trading securities : اوراق معاملاتی
training benefits : مزایای کارآموزی
training leave : مرخصی آموزشی
training levy : مالیات کارآموزی
transactions walk-through : آزمون درونکاری معاملات، مبادلات، آزمون شناخت مبادلات
transfer (money), transfer (goods) : انتقال، حواله (پول)، انتقال (کالا)
transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی
transfer pricing based on cost : قیمت گذاری لانتقالات داخلی بر مبنای بهای تمام شده
transit freight : هزینه حمل ترانزیتی
transit goods : کالای عبوری (کالای ترانزیت)
translation of foreign currency translation, foreign exchange, foreign currency coversion, conversion of : تسعیر نرخ ارز
foreign currency : تسعیر ارز، تبدیل
transport charges : هزینه های حمل نقل
transporting expense, freight : هزینه حمل و نقل
trapping and blocking insurance : بیمه مسدود شدن راه کشتی
treasury general : خزانه داری کل
trend finding, treIid analysis : تجزیه و تحلیل روند، روندیابی
tribute, greenmail : باج، خراج
troubled debt restructuring : تمدید وام مسئله دار (دردسرساز)
truck charge : کرایه حمل با کامیون
truckway bill of lading : بارنامه حمل با کامیون
trust and agency fund : صندوق امانی و نمایندگی
two-stage assignment process : فرایند تسهیم دو مرحله ای
unappropriated retained earnings : سود انتقال نیافته به حساب ذخائر
unauthorized goods : کالای غیر مجاز
unbalanced budget : بودجه نامتعادل
unclaimed goods : کالای مطالبه نشده
unclaimed wages : حقوق و دستمزد مطالبه نشده
uncleard goods : کالای ترخیص نشده (از گمرک)، کالای تجاری که حقوق گمرکی آن پرداخت نشده
unconditional guarantee : تضمین بدون قید و شرط
under pricing : کمتر قیمت گذاری کردن
under reviewing accounts : حساب های تحت بررسی (رسیدگی)
underlying bonds : اوراق قرضه اصلی
underlying mortgage : رهن، ضمانت ثانوی
underlying records : مدارک اساسی
undersigned : امضاء کننده زیر
understaffing : کمبود کارکنان
understatement of ending inventory : ارائه (گزارش) کمتر از واقع موجودی پایان دوره
undertaking : شرکت انتفاعی
underwriting : پشت نویسی کردن، اخذ تعهد خرید
undischarged bankrupt : ورشکستگی به تقصیر
undistributed investee earning; : سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر
undivided right : حق مالکیت مشروع
unexpected quarterly earnings : سود فصلی غیر منتظره
unfavorable material usage variance : انحراف نامساعد مصرف مواد
unfavorable usage varience : انحراف نامساعد مصرف
unidentifiable intangible assets : دارایی های نامشهود غیر قابل شناسائی
uniform accounting system : سیستم حسابداری متحدالشکل (یکنواخت)
unit costing : هزینه یابی واحدی (واحد تولید)، هزینه یابی واقعی
unit of sampling : واحد نمونه گیری
unit standard selling price : قیمت استاندارد فروش هر واحد
uniting of interests : یکی شدن منافع
unitized cargo : تک محموله
unloading : تخلیه، فروش
unloading charge : هزینه تخلیه
unloading of aircraft : تخلیه هواپیما
unloading of ship : تخلیه کشتی
unloading risk : خطر تخلیه
unloading temporary store : تخلیه در انبار موقت
unorganized money market : بازار سازمان نیافته پول
unproductive wages (labor) : دستمزد غیر تولیدی
unrealized gain : سود تحقوق نیافته
unregisterted company : شرکت غیر ثبتی (ثبت نشده)
unrestricted random sampling : نمونه گیری تصادفی غیر مقید
unsettled liability (debt), outstanding debt : بدهی تسویه نشده
unstratified sampling : نمونه گیری طبقه بندی نشده
unstuffing (UK) (unloading of container) : تخلیه (تخلیه کالا از کانتینر)
unusual charge (expense) : هزینه غیر عادی
unusually high revenue (income) : درآمد بیش از اندازه (فوق العاده)
up to date accounting system : پسیستم حسابداری روزامد (ثبت حسابها به روز)
updating : به روز کردن، روز آمدن کردن
upper and lower income ceiling : حداکثر و حداقل سقف درامد
upper ceiling salary : حداکثر سقف حقوق
urgent : فوری، ضروری
urgent consignment : محموله فوری و ضروری
usage method : (روش) استهلاک برحسب کارکرد یا مصرف
usage variance : انحراف مصرف (مواد)
use, usage, consumption, spending,disposal : مصرف
useful load (= carrying capacity) : ظرفیت مفید (= ظرفیت حمل)
utility program : برنامه مطلوبیت
valid accounting documents : اسناد حسابداری معتبر
valid document, creditable document, significant document : سند معتبر
valnation accounting : حسابداری ارزشیابی
valuation in exchange : اعتبار قانونی، گواهی مراجع رسمی بر صحت اسناد
valuation methodology : روش تعیین قیمت، روش ارزیابی
valuation of goods : اررزیابی کالا
valuation of goodwill : ارزیابی سرقفلی
value change : تعدیل قیمت
valueine1ll:hange : ارزش مبادله / معاوضه
value of marginal product : ارزش محصول نهایی
value shifting : انتقال ارزش مال بدون مالیات، انتقال بدون افزایش مالیات
value-weighted market index : شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش سهام
valuing securities : تعیین ارزش اوراق بهادار
variable budget, flexible budget : بودجه انعطاف پذیر، بودجه متغیر
variable cost percentage : درصد هزینه متغیر
variable cost-phis pricing : قیمت گذاری برمبنای هزینه متغیر به اضافه درصد معینی سود
variable manufacturing cost : هزینه متغیر ساخت
variable overhead spending variance : انحراف مصرف (هزینه) سربار متغیر
variables sampling : نوعی نمونه گیری خصوصیات کمی
variance accounting : حسابداری انحرافات
venture accounting : حسابداری یک فعالیت
verbal agreement : موافقت نامه شفاهی
verification of contingent liabilities : اثبات بدهی های احتمالی
vertical integration (merger combination) : ادغام عمودی، توسعه عمومی
violation of agreement : نقص قرارداد
voluntary arrangement : توافق بر سر بدهی ها
voluntary liquidation (voluntary winding-up) : تسویه اختیاری
voluntary winding up, voluntary liquidation : انحلال ارادی، برچیدن شرکت
voting bond : اوراق قرضه با حق رای
voting by proxy : رای دهی وکالتی، اعطای حق رای به مدیران
voting power : قدرت رای دهی
voting power of shareholders : اختیار رای صاحبان سهام
voting right : حق رای
voting shares (stock) : سهام با حق رای ، سهام دارای حق رای
voting trust : انتقال حق رای
vouch, vouching : سندرسی، سندرسی کردن
voucher register journal (record) : دفتر ثبت اسناد، دفتر اسناد هزینه
voucher trading : معاملات کوپن، خرید و فروش کوپن ارزاق
vouching cash payments : سند رسمی پرداخت های نقدی
vouching department : اداره سندرسی
vouching journal : سندرسی دفتر روزنامه
vouching purchase journal : سندرسی دفتر روزنامه خرید
vouching salary paid : سندرسی حقوق پرداخت شده
vouching section : دایره سندرسی
voyage accounting : حسابداری سفر دریائی
voyage charter party : طرف قرارداد کرایه دربست مسافرتی
voyage policies : بیمه نامه های سفری
wage : مزد، اجرت، حقوق، دستمزد
wage agreement : قرارداد مزد
wage compensation, wage eligibility : غرامت دستمزد
wage control : کنترل دستمزد
wage determination : تعیین دستمزد
wage earner, wage worker : مزدبگیر
wage index : شاخص دستمزد
wage interruption : قطع دستمزد
wage level : سطح دستمزد
wage rate : نرخ دستمزد بر حسب واحد زمان
wage rate basis : ملاک نرخ دستمزد
wage rate standard : استاندارد نرخ مزد
wage salle (base) : پایه مزد
wage workers′ pension insurance : بیمه بازنشستگی کارگران مزدبگیر
waged dividend : سهیم کردن کارگران در سود
wages and salaries : حقوق و دستمزد
wages cost, labor cost : هزینه دستمزد
wages outstanding : دستمزد معوق (پرداخت نشده)
wages payable : دستمزد پرداختی
wages payroll : لیست دستمزد کارگران
wages sheet : ورقه دستمزد (ورقه مزد)
waiting delay : تاخیر ناشی از عدم توانائی پرداخت
waiting period : دوره انتظار
waiting time : زمان بلا استفاده
waiver of right : اسقاط حق
manufacturing cycle efficiency(MCE) : کارایی چرخه تولید
manufacturing cycle time : زمان چرخه تولید
manufacturing cell : سلول تولیدی
master budget : بودجه جامع
manufacturing overhead budget : بودجه سربار کارخانه
manufacturing cost budgets : بودجه هزینه های تولید
margin of safety : حاشیه ایمنی
normal spoilage : ضایعات عادی
operating budget : بودجه عملیاتی
process costing system : سیستم هزینه بابی مرحله ای
product costing : هزینه یابی محصول
production budget : بودجه مقدار تولید
relevant range of activity : دامنه مربوط فعالیت
regression analysis : تجزیه و تحلیل رگرسیون
reengineering : مهندسی مجدد
standard costing : هزینه یابی استاندارد
spending variance : انحراف هزینه
sales budget : بودجه فروش
static-budget variance of operating profit : انحراف بودجه ثابت سود عملیاتی
strategic profitability analysis : تجزیه و تحلیل استراتژیک سودآوری
traditional costing : هزینه یابی سنتی
target costing : هزینه یابی هدف
target pricing : قیمت گذاری هدف
transfer pricing : قیمت انتقال داخلی
weighted average contribution margin per unit : میانگین موزون حاشیه فروش هر واحد
weighted average cost of capital : میانگین موزون هزینه تامین مالی
working capital : سرمایه در گردش
features and characteristics costing : هزینه یابی خاص
lean accounting : حسابداری ناب
time driven activity based costing : هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا
single-index model : مدل تک عاملی
leverage : اهرم
capital gain : سود سرمایه
economic significance : اهمیت اقتصادی
multiple regression analysis : تحلیل رگرسیون چندگانه
contingency : احتیاطی
demurrage : هزینه معطلی(دموراژ)
emergency stock : ذخیره اضطراری
exponential smoothing : هموارسازی نمایی
finished goods : کالای تکمیل شده
forecasting error : خطای پیش بینی
holding cost : هزینه نگهداری
inventory management : مدیریت موجودی
judgmental forecast : پیش بینی نظری
lease agreement : قرارداد اجاره
logistics : تهیه و توزیع، حمل و نقل
lot sizing : مقدار انباشته
material handling : جابه جایی مواد
material management : مدیریت مواد
medium lot storage : متوسط موجودی ذخیره شده
oligopoly : فروش انحصاری
order processing time : زمان فرایند سفارش
organization : سازمان
outsourcing : برون سپاری
packaging : بسته بندی
purchasing : خریداری
salvage value : ارزش اسقاط
scheduling rules : قوانین زمان بندی
shortage : کمبود
shortage cost : هزینه کمبود
shrinkage : نقصان
SKU(stock keeping unit) : واحد نگهداری انبار
warehousing unit : واحد انبارداری
walk-through test : آزمون شناخت سیستم، آژمون فراگیر
warehouse receipt (non title to the goods) : رسید انبار (بدون ذکر نام مالک)
warehouse warrant (title to the goods) : قبض انبار (با ذکر نام مالک)
warehousing : نگهداری در انبار، انبارداری
warehousing charges, warehousing fees : هزینه انبارداری
warehousing levies : عواض انبارداری
warfage (dues) : حق (عوارض) باراندازی
warrantee, guarantee : متعهدله
warrants and rights : حق خرید (سهام و اوراق بهادار)
wastage control : کنترل ضایعات
wastage of processes : ضایعات مراحل
wastage, lost unit, spoilage : ضایعات
wasting asset : دارایی تحلیل رونده یا نقصان پذیر (با عمر محدود)
waterway bill of lading : بارنامه راه آبی
weak point in financing : نقطه ضعف در تامین مالی
wealth -producing activities : فعالیت های ایجاد کننده ثروت، فعالیت های درآمدزا
weighable : وزن کردنی
weigher : وزن کننده، توزین کننده
weight : وزن، وزنه، بار، سنگینی، ضریب، اهمیت
weight factor : عامل وزن، معیار اهمیت
weight list : صورت وزن
weight note : برگه توزین، کارت توزین
weight of evidence : وزن شواهد
weighted : سنگین وزن
weighted arithmatic mean : میانگین موزون
weighted average : میانگین موزون، میانگین وزنی
weighted average cost method : روش میانگین موزون بهای تمام شده
weighted average method : روش میانگین وزنی
weighted average pricing : قیمت گذاری بر حسب معدل وزنی
weighted average rate : نرخ متوسط وزنی
weighted index : شاخص موزون
weighted mean : میانگین موزون
weighted-average process costing method : روش میانگین موزون هزینه یابی مرحله ای
weightfug : موزون کردن، ضریب دادن
weighting factor : ضریب اهمیت ، عامل وزنی
wet goods : کالاهای مایع
whole life insurance, straight line insuranc : بیمه مادام العمر
widget : هر نوع کالای مصرفی
windfall gain : نفع بادآورده
winding-up : برچیدن (شرکت)، تسویه یا انحلال شرکت
winding-up order : حکم دادگاه جهت انحلال شرکت
winding-up petition : درخواست بستانکاران به دادگاه برای اعلام ورشکستگی شرکت بدهکار
window dressing : خوب جوله دادن به قصد تقلب و فریب دیگران، ظاهرسازی، حساب آرایی
with particular average (WP A) : مشمول خسارت خاص
withdrawal, drawing : خارج کردن، برداشت از حساب شرکت توسط مالکان یا سهامداران
withholding tax : مالیات تکلیفی
withholding : کسورات تکلیفی - مالیات تکلیفی -(بورس) امتناع پذیره نویس از انتشار و عرضه سهام جدید منتشر شده به عموم)
work in progress (work in process;WIP) : کالای در جریان ساخت
work in progress turnover : گردش کار در جریان ساخت
work program : یک برنامه که شامل هزینه های برآوردی کاری را که باید انجام داد، می شود.
work sampling : نمونه گیری از کارهای انجام شده
working asset, current asset : دارایی جاری
working capital : سرمایه در گردش
working capital changes : تغییرات در سرمایه گردش
working capital components : اجزای سرمایه در گردش
working capital cycle : چرخه سرمایه در گردش
working capital fund : اعتبار سرمایه در گردش
working capital ratio : نسبت سرمایه در گردش
working capital trend : روند سرمایه در گردش
working life : عمر کاری، عمر مفید
working week average : متوسط هفته کاری
world customs organization (WCO) : سازمان جهانی گمرک
world intellectual property organization (WlPO) : سازمان جهانی مالکیت معنوی (ویپو)
world trade organization (WTO) : سازمان تجارت جهانی
written off goodwill, goodwill written off : سرقفلی مستهلک شده
wrongoing : اشتباه انجام دادن کار
wrongful trading : معامله نادرست و غیر عمدی که منجر به ورشکستگی شرکت شود.
wrongsbipped : محموله ای که عوضی (اشتباهی) ارسال شده
year ahead, next year, following year, forthcoming year : سال آینده
yield gap, yield spread : اختلاف بازده، فزونی بازده سهام بورس بر بهره حاصل از اوراق قرضه دولتی
young company : شرکت تازه کار ، شرکت تازه تاسیس
zero growth : بدون رشد، بی تحرک، رشد صفر
zero growth stock : سهام فاقد رشد
zero sum game : بازی بدون برد و باخت
zero-one programming : برنامه ریزی صفر و یک
zone costing : هزینه یابی ناحیه ای ، هزینه یابی منطقه ای
zone freight rate : نرخ کرایه حمل منطقه ای
zone pricing : قیمت گذاری منطقه ای
zone, region : منطقه، ناحیه، حوزه
zoning : منطقه بندی
two-path regression : رگرسیون دو مرحله ای
capitalization weighted NYSE index : شاخص موزون سرمایه ای بورس نیویورک
high variability portfolio(HVP) : پرتفو با نوسان پذیری بالا
arbitrage pricing theory(APT) : نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
mispricing : قیمت گذاری نادرست
return generation : ایجاد بازده، تولید بازده
factor loading : بارهای عاملی
time weighted rate of return : نرخ موزون زمانی بازده
time weighted return : بازده موزون زمانی
floating bar chart : نمودار میله ای شناور
aggressive : پیشرو
market timing : موقعیت سنجی بازار
segment specific : خاص بخشی
trading turnover : گردش مبادلات
forward rate agreement : قراداد نرخ آتی
forward foreign exchange rate contract : قرارداد نرخ ارز خارجی آتی
London international financial features and option exchange(LIFّّFE) : بازار اوراق مشتقه بین المللی لندن
hedge : اصول سازی
clearing house : اتاق پایاپای، اتاق تسویه
marking to market : تعدیل حساب سپرده
maturing date : تاریخ سررسید
initial margins : سپرده اولیه
black-scholes pricing : قیمت گذاری بلک شولز
contango : تاخیری
fair gamble : بازی عادلانه
diminishing marginal utility : کاهش مطلوبیت نهایی
leveraged position : موقعیت اهرمی
short selling : فروش استقراضی
global MVP : حداق ریسک پرتفوی جهانی
lending : وام دادن
borrowing : قرض گرفتن
semi-strong form : شکل نیمه قوی
strong form : شکل قوی
lagged changes : تغییرات با وقفه
buy & hold strategy : سیاست خرید و نگهداری
high price to earning ratio : نسبت قیمت به درآمد بالا
low price to earning ratio : نسبت قیمت به درآمد پایین
cumulative average excess return : متوسط بازده اضافی انباشته
insider trading : تجارت داخلی
growth-oriented : رشدگرا
organized security exchanges : بورس های اوراق بهادار سازمان یافته
listing requirements : شرایط پذیرش
dow jones industrial average : میانگین صنعتی داو جونز
value weighting : وزن دهی بر مبنای ارزش
new york stock exchange index(NYSE) : شاخص بورس اوراق بهادار نیویرک
growth stock index : شاخص سهام رشدی
NGO(not governmental organization) : سازمان غیر دولتی(مردم نهاد)
investment management : مدیریت سرمایه گذاری
portfolio management : مدیریت پرتفوی، مدیریت سبد سهام
regulated market : بازار سازمان یافته
repurchase agreement : قرارداد بازخرید
saving deposit : سپرده پس انداز
saving bond : اوراق قرضه پس انداز
leading sector : بخش پیشتاز، بخش پیشگام
forward linkages : پیوندهای رو به جلو، فعالیت های رو به جلو(بالا دست)
backward linkages : پیوندهای رو به عقب، فعالیت های رو به عقب(پایین دست)
index of technological progress(ITP) : شاخص پیشرفت فنی
electronic data interchange(EDI) : مبادله الکترونیکی داده
electronic government(e-government) : دولت الکترونیکی
electronic banking(e-banking) : بانکداری الکترونیکی
digital gap : شکاف دیجیتالی
growth : رشد
developing countries : کشورهای در حال توسعه
united nation development program : برنامه توسعه سازمان ملل متحد
marginal net social benefit(MNSB) : خالص منفعت نهایی اجتماعی
marginal net private benefit(MNPB) : خالص منفعت نهایی خصوصی
general agreement on tariffs & trade(GATT) : موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، موافقت نامه گات
world trade organization(WTO) : سازمان تجارت جهانی
ecology-centered approach : دیدگاه محیط گرا
international standard organization(ISO) : سازمان استاندارد بین المللی
food and agricultural organization(FAO) : سازمان غذا و کشاورزی
world intellectual property organization(WIPO) : سازمان جهانی مالکیت معنوی
wage fund : هزینه دستمزد
traditional society stage : مرحله اجتماع سنتی
precondition stage : مرحله آغاز تحول
take off stage : مرحله خیز
the drive to maturity stage : مرحله حرکت به سوی تکامل
mass consumption stage : مرحله مصرف انبوه
economic growth : رشد اقتصادی
technical changes : تغییرات تکنولوژی
embodied technology : تکنولوژی مجسم
social organizational technology : تکنولوژی سازمان اجتماعی
gerschenkron theory : نظریه گرشنکرون
galenson & liebenstain theory : نظریه گالنسن و لیبن اشتاین
agricultural development : توسعه کشاورزی
gini coefficient : ضریب جینی
great leap forward : خیز بزرگ به جلو
industrial structure investigation council : شورای بررسی ساختار صنعتی
anti-cyclical planning : برنامه ریزی ضد ادواری
development planning : برنامه ریزی توسعه
central planning : برنامه ریزی متمرکز
negotiable certificate of deposit(CDS) : گواهی سپرده قابل معامله
federal national mortgage association : موسسه رهنی فدرال آمریکا
mortgage bonds : اوراق قرضه رهنی
mortgage backed securities : اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی
growth fund : صندوق رشدی
growth-income fund : صندوق رشدی، درآمدی
equal weighting : وزن دهی با ارزش برابر
financial time-stock exchange 100 index(FTSE) : شاخص بورس لندن(فوتسی)
emerging market : بازار نوظهور
lehman brothers long treasury bond index(LBLTBI) : شاخص اوراق قرضه بلند مدت خزانه برادارن لهمن
merrill lynch mortgage-backed bond index : شاخص اوراق قرضه با پشتوانه رهنی مریل لینچ
conventional mortgage pass-through securities : اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی
tehran exchange price index : شاخص قیمت سهام در بورس تهران
portfolio management : مدیریت پرتفوی
sales charges : هزینه های فروش
asset-based sales charges : هزینه های فروش مبتنی بر دارایی
management & administrative cost : هزینه های ادرای و مدیریت
transfer agent : کارگزار انتقال، عامل انتقال
security exchange commission(sec) : کمیسیون بورس و اوراق بهادار
exchange fee : کارمزد انتقال
management company : شرکت مدیریت
management fee : حق الزحمه مدیریت، کارمزد مدیریت
underwriting : پذیره نویسی
contingent deferred sales charge(CDSC) : هزینه های فروش معوق مشروط
inventory shrinkage : آب رفتن موجودی
mortgage fraud : تقلب وام رهنی
forgery : جعل
phishing : داده گیری
double billing : صدور صورت حساب تکراری
ghost employee : کارمند شبح
fraudulent financial reporting : گزارشگری مالی متقلبانه
bid rigging : مناقصه فروشی
white-collar crime fighter : پیکار با تبه کاری یقه سفیدان
social engineering : مهندسی اجتماعی
pretexting : دست آویزجویی
cheque fraud and tampering : تقلب و دست کاری چک
skimming : کش رفتن
lapping : کلاه به کلاه کردن
automated clearing house(ach) : اتاق پایاپای خودکار
purchasing card(p-card) fraud : تقلب کارت خرید
the national association of purchasing card professional(NAPCP) : انجمن ملی کارشناسان کارت تدارک
cheque interception and forgery of endorsement : دزدیدن چک صادر شده و جعل پشت نویسی آن
delegation of authority(DOA) : تفویض اختیار
segregation of duties(SOD) : تفکیک وظایف
federal foreign corrupt practices act(FCPA) : قانون فدرال روش های فساد مالی خارجی
grease payments : پرداخت های گریسی یا چرب کننده
government oversight : نظارت دولتی
cooking the book : دفترپزی(اصطلاحی برای تقلب دفاتر)
premature revenue recognition : شناسایی زود هنگام درآمد
channel stuffing : فروش سازی، فروش چپانی
round-tripping : فروش دوسره، فروش دوطرفه
disgruntlement : دل خوری
conning : جلب اعتماد
personal identifying information(PII) : اطلاعات هویتی شخصی
web-based, e-mail or phishing attacks : حملات مبتنی بر وب، ایمیل یا داده گیری
stealing, conning, altering and misrepresenting(scam) : الگوی دج دن(دزدی، جلب اعتماد، دست کاری و نادرست نمایی)
stealing : دزدی
counterfeiting : دغل کاری
con game : بازی جلب اعتماد
misrepresenting : نادرست نمایی
altering : دست کاری
brainstorming sessions : جلسات طوفان مغزی
managing the business risk of fraud : مدیریت ریسک تجاری تقلب
management’s risk tolerance : آستانه ریسک مدیریت
international high tech crime investigation association(HTCI) : انجمن بین المللی بازرسی تبه کاری فن آوری پیشرفته
accounting rate of return : نرخ بازده حسابداری
abnormal spoilage : ضایعات غیرعادی
absorption costing : بهایابی جذبی
advanced manufacturing environment : محیط پیشرفته تولید
activity based costing : هزینه یابی بر مبنای فعالیت
back flush costing : هزینه یابی معکوس، هزینه یابی با تاخیر
budget variance : انحراف بودجه
capital budgeting : بودجه بندی سرمایه ای
cost accounting : حسابداری صنعتی
cost of goods sold : بهای تمام شده کالای فروش رفته
cash budget : بودجه نقدی
continuous budget : بودجه مستمر
contribution margin : حاشیه فروش
contribution margin ratio : نسبت حاشیه فروش
contribution margin per unit : حاشیه فروش هر واحد
cost management : مدیریت هزینه
direct material budget : بودجه مواد مستقیم
direct labor budget : بودجه کار مستقیم
direct costing : هزینه یابی مستقیم
variable costing : هزینه یابی مستقیم
flexible manufacturing system(FMS) : سیستم تولید قابل انعطاف
flexible budget : بودجه قابل انعطاف
variable budget : بودجه متغیر
fixed budget : بودجه ثابت
static budget : بودجه ثابت
financial budget : بودجه مالی
flexible budget variance : انحراف بودجه قابل انعطاف
high-low method : روش بالا، پایین
job order costing system : سیستم هزینه یابی سفارش کار
kaizen costing : هزینه یابی کایزن
life cycle costing : هزینه یابی چرخه زندگی
learning curve : منحنی یادگیری
beginning inventory : موجودی ابتدای دوره
ceiling : حد بالا
completed goods : کالاهای تکمیل شده
consignee : حق العمل کار، عامل
consignor : آمر
cost of goods available for sale : بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش
damage : آسیب دیدگی
ending inventory : موجودی پایان دوره
external financial reporting : گزارشگری مالی برون سازمانی
freight-in cost : هزینه حمل به داخل
goods in transit : کالاهای در راه
goods on consignment : کالاهای امانی
gross amount approach : روش ناخالص مبلغ خرید
gross margin : سود ناخالص
gross profit method : روش سود ناخالص
handling cost : هزینه جابه جایی
historical cost of the goods : بهای تمام شده تاریخی کالاها(موجودی ها)
interim reporting : گزارشگری میان دوره ای
operating profit : سود عملیاتی
ordering cost : هزینه سفارش
original selling price : قیمت اولیه فروش
over age : اضافی
passage of title : انتقال مالکیت
selling price : قیمت فروش
shortage : کسری
shrinkage : افت،آبرفتگی
taking of inventory : انبارگردانی
weighted-average method : روش میانگین موزون
working capital : سرمایه در گردش
accrual method of accounting : روش حسابدرای تعهدی
modern accounting : حسابداری نوین
valuation accounting : حسابداری ارزشیابی
accounting principles board(APB) : هیات اصول حسابداری
financial accounting standards board(FASB) : شورای استانداردهای حسابداری مالی
aggregate : مجموع یکی شده از اجزای بسیار، یکی کردن
category : طبقه
conceptual framework of accounting : ساختار مفاهیم، ساختار نظری حسابداری
construction in progress : کار در دست ساخت
long-term construction type contract : قرارداد بلند مدت از نوع ساخت و ساز
unassigned costs : هزینه های تخصیص نیافته
cumulative accounting adjustment : تعدیل های انباشته حسابداری
deferred gross profit : سود ناخالص انتقالی
the great depression : افت بزرگ سال های 1929،1939 به خصوص در آمریکا
derecognition : برگشت شناسایی
earnings : درآمد، خالص سود و زیان عملیاتی دوره
earnings power : توان سود آوری
ecological : زیست بومی
nonowner changes in equity : تغییرات ارزش ویژه از منابع غیر صاحبان سهام
exchange : مبادله(بدون تعیین ارزش) مانند مبادله ارز
electronic banking(e-banking) : بانکداری الکترونیکی
crowding-out effect : اثر جبرانی
building society : مجامع ساختمانی
inter locking directorates : مدیریت های به هم پیوسته
sight draft : برات دیداری
clean bill of exchange : برات ساده
documentary bill of exchange : برات اسنادی
through bill of lading : بارنامه سراسری
clearing : انجام مبادله پایاپای
bank of Greece : بانک مرکزی یونان
merchant banking : بانکداری توسعه
mobile banking : بانکداری متحرک
internet banking : بانکداری اینترنتی
virtual banking : بانکداری مجازی
over invoicing : گران نمایی(کالا)
under invoicing : ارزان نمایی(کالا)
clean floating : شناور خالص(عدم دخالت دولت در تعیین نرخ ارز)
dirty floating : شناور ناقص(دخالت دولت در تعیین نرخ ارز)
fixed exchange rate : نرخ ارز ثابت
gold & silver standard : کشورهای دارای سیستم پولی دوفلزی طلا و نقره
gold standard : کشورهای دارای سیستم پولی تک فلزی طلا
sight deposit : سپرده دیداری
saving deposit : سپرده پس انداز
high-powered money : پول پر قدرت
managed money : پول مدیریت شده
telemarketing : بازاریابی تلفنی
working banking days : روزهای کاری بانکی
foreign exchange market : بازار ارز
exchange rate differential : تفاوت نرخ ارز
purchasing power parity(P.P.P) : برابری قدرت خرید
special drawing right(S.D.R) : حق برداشت مخصوص
floating managed exchange rate system : نظام شناور ارز مدیریت شده
nominal exchange rate : نرخ اسمی ارز
real exchange rate : نرخ واقعی ارز
clean floating exchange rate system : نظام ارز شناور واقعی
effective exchange rate : نرخ ارز موثر
accounting thought : تفکر حسابداری
benchmarking : شاخص سنجی
budgeting : بودجه بندی
business knowledge : دانش بازرگانی
continuing professional development : ارتقا مستمر حرفه ای
corporate governance : راهبری شرکتی
cost management : مدیریت هزینه
critical thinking : تفکر منتقدانه
disciplinary regimes : طرح های انضباطی
distance learning : آموزش از راه دور
engagement partner : مدیر مسئول کار
financial accounting : حسابداری مالی
financial reporting : گزارشگری مالی
general education : آموزش عمومی
information technology knowledge : دانش فناوری اطلاعات
instilling ethical behavior : نهادینه کردن رفتار اخلاقی
integrity : صداقت – همبستگی
in-the-job training : آموزش در محیط کار
knowledge content : محتوای درسی
learning gaps : کمبودهای آموزشی
lifelong learning : آموزش مداوم – یادگیری مداوم
logical thinking : تفکر منطقی
management accounting : حسابداری مدیریت
marketing : بازاریابی
off-the-job training : آموزش خارج از محیط کار
organizational behavior : رفتار سازمانی
organizational knowledge : دانش سازمانی
organizational skills : مهارت های سازمانی
planning : برنامه ریزی
postgraduated level : دوره بالاتر از کارشناسی
power of reasoning : قدرت استدلال
professional growth : رشد حرفه ای
professional judgment : قضاوت حرفه ای
program : دوره آموزشی
project management : مدیریت پروژه
regulatory requirements : الزامات قانونی
self-learning : خودآموزی
self-management : مدیریت بر خود
strategic decision making : تصمیم گیری راهبردی
strategic management : مدیریت راهبردی
strategic planning : برنامه ریزی راهبردی
supervision/monitoring : نظارت
undergraduated level : دوره پایین تر از کارشناسی
value judgments : قضاوت های ارزشی
revenue recognition : شناسایی درآمد
partial billings : صورت وضعیت های ارسالی
legalistic system : نظام قانون مدار
scientific management : مدیریت علمی
earning power : توان سوددهی
historical exchange prices : قیمت های مبادله تاریخی
recognition criteria : ملاک های شناسایی
immediate recognition : شناسایی فوری
significant : با اهمیت
being realized : تحقق یافتن
becoming realizable : تحقق یافتنی شدن
come/go under the hammer : به حراج گذاشتن
confusion marketing : بازاریابی سردرگمی
inertia selling : فروش اینرسی - فروش اجباری
BCG matrix(Boston Matrix) : ماتریس بوستون
environmental audit(green audit) : حسابرسی محیط زیست، حسابرسی سبز
exchange rate mechanism(ERM) : مکانیسم نرخ تبدیل
euro overnight index average(EONIA) : میانگین شاخص شبانه یورو
madrid stock exchange(Bolsa de madrid) : بازار بورس مادرید اسپانیا
management discussion and analysis(MD&A) : تجزیه و تحلیل و شرح مدیریت
matrix accounting : حسابداری ماتریسی
regressive tax : مالیات کاهشی(نوعی مالیات که با افزایش درآمد نرخ آن کاهش می یابد)
progressive tax : مالیات افزایشی(نوعی مالیات که با کاهش درآمد نرخ آن افزایش می یابد)
shanghai stock exchange(SSE) : بازار بورس شانگهای
sterling overnight index average(SONIA) : میانگین شاخص شبانه استرلینگ
sterling : استرلینگ(واحد پول قبلی انگلیس)
terotechnology : فناوری مراقبتی(فناوری که به منظور کاهش هزینه دارایی به کار می رود)
toronto stock exchange(TSX) : بازار بورس تورنتو کانادا
forward-rate agreement(FRA) : قرارداد نرخ آتی
financial reporting council(FRC) : شورای گزارشگری مالی
McKinsey matrix(GE matrix) : ماتریس مک کینزی
general accounting office(GAO) : اداره حسابداری عمومی
accounting concepts : مفاهیم حسابداری
accounting postulates : اصول حسابداری
Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD) : سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) : سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک
Earnings before taxes (EBT) : سود قبل از مالیات
advantageous economical : صرفه اقتصادی
advantageous : باصرفه
steering group : گروه هدایت کننده
circumstance of changes : مقتضیات تغییرات
sustaining activities : فعالیت های پشتیبانی
high-volume products : محصولات در حجم بالا
deregulation : آزادسازی
regulate : نظارت
marginal cost : هزینه نهایی
marginal benefit : فایده نهایی،منفعت نهایی
surrogate measures : معیارهای جایگزین
estimating the bias : برآورد و تخمین سوگیری(تورش)
world trade organization(WTO) : سازمان تجارت جهانی
worldwide(or global) competition : رقابت جهانی
scatter diagram : نمودار پراکندگی
stock exchange of Hong Kong(SEHK) : بازار بورس هونگ کونگ
islamic accounting : حسابداری اسلامی
life-cycle costing : هزینه یابی چرخه زندگی(معمولا برای دارایی)
American Stock Exchange(AMEX) : بازار بورس آمریکا(آمکس)
Australian Securities Exchange(ASX) : بازار اوراق بهادار استرالیا
New Zealand Exchange(NZX) : بازار بورس نیوزیلند
London Stock Exchange(LSE) : بازار بورس لندن
social accounting matrix(SAM) : ماتریس حسابداری اجتماعی
intermediate goods : کالای واسطه
inferior goods : کالای پست
economic planning : برنامه ریزی اقتصادی
all or none offering(AON) : تعهد فروش تمامی سهام یا هیچ
adjusting journal entries(AJEs) : تعدیل(اصلاح) ثبت های دفتر روزنامه
beginning the closing process : آغاز فرایند بستن حساب ها
operational accounting : حسابداری عملیاتی
accounting software : نرم افزار حسابداری
accounting teaching : آموزش حسابداری
accounting cycle vs. operating cycle : مقایسه چرخه حسابداری با چرخه عملیاتی
a summary of the accounting cycle : خلاصه چرخه حسابداری
mathematical accounting : ریاضیات حسابداری
ecole psychologique : مکتب تفکر روانی
diminishing returns law : قانون بازده نزولی
marginal rate of transformation(MRT) : نرخ نهایی جانشینی
gross national product(GNP) : تولید ناخالص ملی
stagflation : رکود تورمی
marginal revenue(MR) : درآمد نهایی
marginal utiltiy(MU) : مطلوبیت نهایی
marginal rate of substitution(MRS) : نرخ نهایی جانشینی
budget line : خط بودجه
marginal product of labor(MPL) : تولید نهایی نیروی کار
average product of labor(APL) : متوسط نیروی کار
effective financial management : مدیریت مالی موثر
accounting supervisor : سرپرست حسابداری
accounting team : گروه حسابداری، تیم حسابداری
lead an lccounting leam : رهبری تیم(گروه) حسابداری
marginal rate of technical substitution L for K(MRTSLK) : نرخ نهایی جانشینی فنی
average fixed cost(AFC) : هزینه ثابت متوسط
average variable cost(AVC) : هزینه متغیر متوسط
average total cost(ATC) : هزینه کل متوسط
long-run total cost(LTC) : هزینه کل بلند مدت
long-run average cost(LAC) : هزینه متوسط بلندمدت
accounting systems : سیستم های حسابداری
accounting outgoing : برون سپاری حسابداری
cascading tax : مالیات مضاعف- مالیات آبشاری
LIFO liquidation gain : سود تسویه به روش لایفو
gearing ratio : نسبت اهرمی
accounting for growth : حسابداری رشد
the financial numbers game : بازی ارقام مالی
industrial age : عصر صنعتی
information age : عصر اطلاعات
hybrid costing system : سیستم دوگانه هزینه یابی
intangible cost unit : واحد هزینه نامشهود
goal congruence : همسویی هدف ها
good output : محصول سالم
turnover and earning power : گردش دارایی ها و توانایی کسب درآمد
growth option : انتخاب رشد
sustainable growth modeling : مدل سازی(برنامه ریزی) رشد پایدار
sustainable growth rate(SGR) : نرخ رشد پایدار
concentration banking : بانکداری متمرکز
compensating balances and fees : مانده های جبرانی و کارمزدها
electronic data interchange(EDI) : مبادله الکترونیکی داده ها
riding the yield curve : چیره شدن بر منحنی بازده
agency securities : اوراق بهادار نمایندگی - اسناد نمایندگی
discount given : تخفیف پرداختی
standardizing the dispertion : استاندارد کردن پراکندگی
accounting education : آموزش حسابداری
large taxpayer unit(LTU) : واحد(اداره) مودیان بزرگ مالیاتی
accounting for successful farm management : حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه
agreement for sale : پیش دریافت قراردادهای بلند مدت فروش
agricultural accounting standardization committee : کمیته همسان سازی حسابداری کشاورزی
agricultural and agri-food canada : [وزارت] کشاورزی و فرآورده های غذایی دولت فدرال کانادا
biological assets : دارایی های زنده
consumable biological assets : دارایی های زنده برداشتنی(فروشی یا مصرف شدنی)
productive assets,bearer biological assets : دارایی های زنده داشتی
mature biological assets : دارایی های زنده مولد
immature biological assets : دارایی های زنده نارس
growing crops : موجودی کشت
agricultural enterprise : واحد بهره برداری کشاورزی، بنگاه کشاورزی
share cropping : زارعت یا سهم بری از محصول
custom farming : کشاورزی اجرتی
canadian farm business management program : برنامه مدیریت واحدهای کشاورزی کانادا
cost-sharing : هزینه کرد شریکی، دانگی کاری در هزینه ها، بهره برداری گروهی
GST recoverable : مالیات بر مصرف پرداخت شده(قابل بازیافت)
raising animals : دام های در حال رشد، دارایی های زنده نارس
training materials : مواد اولیه اصلاح شده
zerp-based budgeting : بودجه بندی بر مبنای صفر
yardstick pricing : قیمت گذاری معیار(املاک)
willingness to pay : تمایل به پرداخت
von Neumann-Morgensten standard gamble : شرط بندی استاندارد فون نیومان-مورگنشترن
visual analogue scale : مقیاس آنالوگ دیداری- معیار قیاس بصری
vertical integration : ادغام عمودی
Venn diagram : نمودار ون
user charges : هزینه های کاربر
true-negative rate : نرخ منفی صحیح(درست)
transfer earnings : عواید انتقالی
surrogate endpoint : نقاط انتهایی جانشین
statistical significance : معنی داری آماری
STAR-PU(prescribing unit) : استار پی یو
related prescribing unit : واحد تجویزی مرتبط
standard gamble : شرط بندی استاندارد - قمار استاندارد
DUNS(Data Universal Numbering System) number : عدد دان (سیستم شماره گذاری جهانی داده که فهرستی حاوی اطلاعات شرکت ها، کد نشانی، تعداد کارکنان و ... می باشد)
cats and dog : (اصطلاح) سهام بی ارزش - سهام بنجل
gharz : قرض
Aggressive strategy : استراتژی تهاجمی - استراتژی جسورانه
wages : دستمزد
court-ordered withholdings : کسورات تکلیفی قانونی(کسورات تکلیفی که به دستور دادگاه تعیین می شود)
wage : دستمزد
opening document : سند افتتاحیه
opening bank accounts : افتتاح حساب های بانکی
opening inventory : موجودی مواد و کالای اول دوره
closing inventory : موجودی مواد و کالای اول پایان دوره
tax trial, tax legal procedure,tax judgement : دادرسی مالیاتی
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

مجوز سایت از وزارت ارشاد

logo-samandehi

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت