فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار( با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون مالیات بر ارزش ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در رشته حسابداری ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به آموزش حسابداری ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره شماره های ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده 169 قانون مالیات ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت کاناز ...
نرم افزار متااستاک جهت انجام تحلیل تکنیکال بورس و همچنین سهام استفاده می شود. می توان گفت نرم ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، کارایی آن بالاست ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را تهیه و آماده ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز) نسخه ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کرده ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ها و شماره ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی اول
نکته صوتی مالیاتی دوم
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: OR


نتایـــج جستجــــو:

absconding debtor : بدهکار فراری (برای فرار از دین)
absolute error : خطای مطلق
absolute priority : تقدم مطلق (طلبکار یا صاحب سهم در وصول طلب)
absolute priority rule : قاعده اولویت منطق
absorb : جذب کردن (به معنی اعم کلمه)
absorbed cost : هزینه جذاب شده
absorbed lost units : زیان غیر عادی آحاد محصول
absorbed overhead, applied overhead : سربار جذب شده
absorbtion of cost (expense) : جذب هزینه
absorption account : حساب جذبی یا حذف شونده
absorption cost system : سیستم هزینه یابی جذبی
absorption costing : هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل)
absorption rate (overhead absorption rate; recovery rate) : درصد جذب سربار، نرخ جذب سربار
absorption-costing (full-costing) income : سود هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل)
academy of accounting historians : آکادمی (فرهنگستان) مورخین حسابداری
acceptable risk of incorrect acceptance (ARIA) : ریسک پذیرش نادرست
acceptable risk of incorrect rejection (ARIR) : ریسک رد نادرست
acceptance for honor : قبولی یا پذیره نویسی برای حفظ آبرو
acceptance supra protest (acceptance for honour) : قبولی یا پرداخت برات پس از نکول (واخواهی)
accepting additional order : قبول سفارش اضافی
accepting order : قبول سفارش
acceptor : قبول کننده (برات)
accommodation endorsement : تضمین سند، ظهرنویسی دوستانه
accommodation note (or paper) : سند تضمین شده، سندی را که شخصی پشت نویسی می کند، برات صوری
accord and satisfaction : تامین رضایت طبق قرارداد
account categories : سرفصل حساب ها
account form balance sheet : ترازنامه به شکل حساب
account format : شکل حساب، به شکل حساب
account′s report : گزارش حسابداری
accountants′ report : گزارش حسابداران
accounting and auditing enforcement releases : اطلاعیه هایی در اجرای ظوابط حسابداری و حسابرسی
accounting assessor : ارزیاب حسابداری
accounting entry (record) : ثبت حسابداری
accounting estimatation or assessment accounting : برآورد حسابداری
accounting for changing price : حسابداری تغییر قیمت ها
accounting for lease : حسابداری اجاره
accounting for leased assets : حسابداری دارایی های استیجاری
accounting for pension plans : حسابداری طرح های بازنشستگی
accounting for public interest (API) : حسابداری برای تامین منافع عموم
accounting for replacement investments : حسابداری سرمایه گذاریهای جایگزینی
accounting gimmicks or tricks : ترفندها یا حیله های حسابداری
accounting information system (AIS) : سیستم اطلاعاتی حسابداری
accounting management report : گزارش مدیریتی حسابداری
accounting process (or cycle) : فرآیند (یا چرخه)حسابداری
accounting records : سوابق حسابداری،اسناد و مدارک حسابداری
accounting reports : گزارشهای حسابداری
ABC inventory classification : طبقه بندی موجودی ها بر حسب ارزش نسبی آنها
a statement of basic accounting theory (ASOBAT) : تئوری بنیادی حسابداری
ability-to-pay theory : تئوری قدرت پرداخت
abnormal costs, unusual charges : هزینه های غیر عادی یا غیر مترقبه
abnormal defective unit : محصول معیوب غیر عادی
abnormal earnings : سودهای غیر عادی، سود غیر متعارف
abnormal gain : بازده فوق العاده
abnormal idle times : اوقات بیکاری غیر عادی
abnormal loss : ضایعات غیر عادی
abnormal lost units : زیان غیر عادی آحاد محصول
abnormal performance index (API) : شاخص عملکرد غیر عادی
abnormal process loss : ضرر غیر عادی مرحله تولید (مراحل تولید)
abnormal return : بازده غیر متعارف (غیر عادی)
abnormal shrinkage, shortage : افت، آبرفتگی غیرمتعارف، افت غیرمتعارف
abnormal spoilage : فساد و معیوب شدن غیر عادی محصول
abnormal, unusual : غیر عادی
abnormality : کار خلاف قاعده
aboriginal cost : هزینه اولیه، بهای اولیه
bonds authorized -unissued : اوراق قرضه مجاز
bonds dissent amortization : استهلاک کسر اوراق قرضه
bonds premium amortization, premium amortization on bonds : استهلاک صرف اوراق قرضه
book errors : اشتباهات دفتری
book inVentory : موجودی دفتری کالا
book of original entry, book of prime entry : دفترثبت اصلی (اولیه)
common (share-stocks), ordinery shares : سهم عادی، عمومی، مشترک
common factor : عامل مشترک
incorporated company : شرکت سهامی
statutory company : شرکتی که طبق یک مصوبه خاص مجلس تاسیس شود
critical success factors : عوامل اصلی (حیاتی) موفقیت
cumulative abnormal return (CAR) : بازده انباشته غیر عادی
currency adjustment charge = currency adjustment factor (CAC = CAF) : هزینه تعدیل نرخ پول = ضریب تعدیل نرخ پول
currency, exchange, foreign currency : ارز
current debt to net worth ratio : نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
current export : صادرات جاری
current operating performance approach : روش / رویکرد نتایج عملیات جاری
current operating performance concept : مفهوم (نظریه) عملکرد جاری
current portion : حصه (سهم) جاری
current portion of long-term debt : حصه (سهم) جاری بدهی بلندمدت
donor : اهدا کننده
donor-imposed conditions : شرایط تحمیلی توسط اهداء کننده
door-to-door (house to house) : خانه به خانه، انبار به انبار، در به در
dormant (non-executive) member of directors : عضو غیر موظف هیات مدیره
dormant account : حساب راکد
double account form balance sheet : ترازنامه به شکل حساب دو طرفه
double account form books : دفاتر به سبک حسابداری دو طرفه
double shift working : کار د نوبت کاری
double-account format : شکل حساب های دو طرفه
doubtful debt provision, allowance for : ذخیره مطالبات
accounting theory : تئوری حسابداری،عمل حسابداری
accounting visible errors : اشتباهات نمایان حسابداری
accounts receivable factor : عاملیت حساب های دریافتنی
accrued liabilities, unrecorded liabilities : بدهیهای ثبت نشده،بدهی های معوق،بدهیهای ناشی از هزینه های تحقق یافته
accumulation factor : ضریب بهره مرکب(اصل و بهره)
act and forbeatance : فعل و ترک
action for avoidance : اقدام برای لغو
action, enforcement : اقدام
active workshop : کارگاه فعال
activity format : چارچوب (ساختار) فعالیت، شکل (قالب) فعالیت
activity inventory : فهرست فعالیتها
activity variance = production volume variance, denominator variance : انحراف حجم فعالیت
actual (historical) costs : هزینه های واقعی(تاریخی)
actual factory overhead : سربار واقعی کارخانه
actual factory volume : حجم واقعی (تولید) کارخانه
actual hours worked : ساعات کار واقعی انجام شده
actual labor hours, actual hours of work, actual hours : ساعات کار واقعی
ad valorem (accordint to value) : از روی قیمت، ارزشی (برحسب ارزش)
ad valorem (ad-vat) motivate : برانگیختن، ترغیب کردن
ad valorem duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی بر حسب ارزش
ad valorem duty : عوارض تمبر، حقوق گمرکی بر مبنای ارزش (کالا)
ad valorem tariff : تعرفه بر مبنای ارزش
additional work, extra work : کار اضافی
adequate provision for depreciation : ذخیره کافی برای استهلاک
adjudication order of bankrupcy : اعلام حکم ورشکستگی
adjusting entry, correcting entry : ثبت اصلاحی (تعدیلی)
administration order : دستور دادگاه
administrator : مدیر تصفیه که توسط دادگاه تعیین می شود
administrator, director : مدیر، متولی
advalorem : براساس ارزش، به نسبت قیمت
advalorem tax : مالیات بر مبنای ارزش اسمی (اموال،دارایی)
advance corporation tax (ACI) : پیش پرداخت مالیات شرکت
advance for import registration : مساعده ثبت سفارش واردات
advance payment to contractor(s) : پیش پرداخت به پیمانکار(ان)
advance purchase, short purchase, forward purchase : پیش خرید
adverse variance, unfavorable variance : انحراف نا مساعد
advisor′s fee, consuhant′s fee : حق الزحمه مشاور
after performance of a service : پس از انجام خدمات
agency theory : تئوری نمایندگی، نظریه کارگزاری
agenda sheet, work order : دستور کار، یادداشت نکات
agent representative / factor : عامل، نماینده، کارگزار
agent, correspondent, broker, underwriter, jobber : کارگزار، نماینده، کارگزار، واسطه
aggregate deoreciation, accumulated depreciation : استهلاک انباشته
aleatory transactions : معاملات بخت آزمایی (شانسی)
algorism or algorithm : الگوریتم، محاسبه تسلسلی جبری
algorithm : مجموع قواعد و مقررات مشخص برای حل یک مسئله ریاضی، روش انجام کار (حل مساله)
alien corporation : شرکت خارجی
allocation proportions : درصدهای تسهیم
allocation, appropriation, apportioent,proportionalto recorded amount : تسهیم، روش تخصیص متناسب با مبلغ ثبت شده
allotment, allocation, apportionment, appropriation, expertise, assignment : تخصیص سهام به موسسات تامین سرمایه، تقسیط اعتبار، تقسیم، توزیع
allowance for bad debts, provision for bad debts : ذخیره مطالبات سوخت شدنی
allowance for doubtful accounts : ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
allowance for efficiency : ذخیره کارآیی
allowance for overvaluation of branch inventory : اضافه قیمت موجودی کالای شعبه
allowance for purchase discount : ذخیره ای برای تخفیف خرید
allowance for re-arrangement of machinery : ذخیره تجدید آرایش ماشین آلات
allowance for returns : ذخیره برگشتی ها
allowance for sales discount : حساب ذخیره برای تحقیقات فروش
allowance for sales returns : ذخیره برگشتی های فروش
allowance for sampling risk : حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری
allowance for sampling risk (ASR,precision) : حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری (دقت)
allowance for uncollectible accounts : ذخیره مطالبات لاوصول
alteration of asset for improvement : تغییر دارایی جهت بهبود
alternative examiner, alternative inspector : بازرس علی البدل
ahemative manager (director) : مدیر علی البدل
ambiguous audit report : گزارش مبهم حسابرسی
amortizable : قابل استهلاک
amortizable cost : هزینه قابل استهلاک
amortization : استهلاک دارایی های نامشهود، واریز وام به اقساط
amortization (depreciation) schedule : جدول استهلاک
amortization base : مبنای استهلاک هزینه
amortization cost : هزینه استهلاک (دارایی های نامشهود)
amortization fund : وجوه استهلاک
amortization of bond discount and premium : تخصیص (استهلاک) صرف و کسر اوراق قرضه
amortization of capitalized costs : انقضای مخارج سرمایه ای شده، استهلاک مخارج منظور شده به حساب دارایی
amortization of cost of issued bonds : استهلاک هزینه های انتشار اوراق قرضه
amortization of goodwill : استهلاک (انقضاء) سرقفلی
amortization of intangible assets : استهلاک دارایی های نامشهود
amortization of lease : استهلاک اجاره
amortization of loan : استهلاک وام (از طریق ذخیره و پرداخت تدریجی)
amortization provision (reserve) : ذخیره استهلاک (بدهی، هزینه)
amortization rate : نرخ استهلاک (هزینه)
amortization reserve funds : وجوه اندوخته استهلاک
amortize, depreciate : مستهلک کردن (هزینه، بدهی، وام، پرداخت) پرداخت تدریجی وام
amortized mortgage, amortizing mortgage : رهن مستهلک شده
amortized, depreciated : مستهلک شده
amortiing loan : وام قسطی
amounts on order : مبلغ سفارش
analysis by territories : تجزیه و تحلیل بر حسب مناطق فروش
analysis report : گزارش تحلیلی
analysis report on performance : گزارش تحلیلی عملیات
annual accounts (annual report) : صورت های مالی سالانه، حساب های سالانه
annual cost report : گزارش سالیانه هزینه
annual internal audit report : گزارش سالانه حسابرسی داخلی
annual ordinary general meeting : مجمع عمومی عادی سالانه
annual report of directors : گزارش سالانه مدیران
annual reports and accounts : گزارش و حسابهای مالی سالانه
annuity agreement (or contract) : قرارداد اقساط سالانه
annuity compound amount factor : عامل مبلغ ترکیبی سالواره
annuity future value factor : فاکتور ارزش آتی سالواره
annuity present value factor : فاکتور ارزش فعلی سالواره
anticipated (or anticipatory) profit : سود مورد نظر
anticipatory breach : نقض مفاد قرارداد پیش از سررسید، نقض فرضی، نقض پیش از موعد
appeal for tenders : درخواست مزایده (مناقصه)
applicant (for the credit) : متقاضی (اعتبار)، تقاضا کننده
application (request) for loan : تقاضا (درخواست) وام
application for listing : تقاضای شرکت ها جهت پذیرش در بورس
application for shares through broker : تقاضای (خرید) سهام از دلال
application form : فرم درخواست، فرم تقاضای کار
application form for credit : فرم درخواست اعتبار
application form for share : فرم درخواست خرید سهام
appointment of independent auditor : انتصاب حسابرس مستقل
appointment of new directors : انتصاب مدیران جدید
apportioned, allocated : تخصیص یافته
apportionment (cost apportionment) : تخصیص درصدی از یک هزینه، تسهیم، سرشکن کردن، تخصیص
apportionment of cost to processes : سرشکن کردن هزینه به مراحل
apportionment, allocation : سرشکن کردن (هزینه)
appraisal report : گزارش ارزیابی
appropriated retained income (retained or earned smplus) : سود انباشته تخصیص یافته
appropriation act (bill, ordinance, resolution, or order) : بودجه مصوب برای هزینه
approval of the directors′ remuneration : تصویب حق الزحمه مدیران
approval, confirmation, authorization, confirm : تصویب، تایید
apriori : واقعی، مبتنی بر منطق، استنتاجی
arbitrage pricing theory (API) : تئوری قیمت گذاری آرببیتراژ
area, territory : منطقه
arithmetical error : اشتباه ریاضی
arrangement with creditors : قرار تصفیه با بستانکاران
article of incorporation : اساس نامه شرکت
articles of association, memorandum of association (incorporation), corporate charter, instrument of association, letters patent memorandum of association, articles of partnership : شرکتنامه، اساسنامه شرکت تضامنی، اساسنامه شرکت غیر سهامی
ashore (on band) : درکنار، روی ساحل
asked (or ask) price : قیمت پیشنهادی، قیمت عرضه شده
assessor, surveyor, estimator, appraisor : ارزیاب، کمک ارزیاب / مقوم، خبره قیمت
assets lost or destroyed : داراییهای از دست رفته
assign (or eligible applicant), allocate : حواله کردن، انتقال دادن، تخصیص دادن
assignment for the benefit of creditors : امانت گذاردن نزد شخص ثالث
assignor / assignee : واگذارنده / گیرنده
assistant director-general (ADG) : معاون مدیر کل
assistant managing director : معاون مدیر عامل
association of authorized public accountants (AAPA) : انجمن حسابداران مجاز
assumptions for budget preparation : مفروضات تهیه بودجه
asymmetric information : عدم دسترسی یکسان به اطلاعات، اطلاعات نامتقارن
asymmetrical information : اطلاعات نامتقارن
attendance, supernson, monitoring : نظارت، حضور
attorney paper, ower of attorney, proxy (document) : وکالتنامه
attorney′s fees : حق الزحمه وکیل
attorney′s letter : تاییدیه وکیل در حسابرسی
attorney, lawyer, procurator : وکیل
audit fee (auditors′ remuneration) : حق الزحمه حسابرسی
audit plan (audit planning memorandum) : برنامه حسابرسی، طرح حسابرسی
audit questionnaire form : فرم پرسشنامه حسابرسی
audit report : گزارش حسابرسی
audit work schedules : جداول زمان بندی عملیات حسابرسی
audit working paper : کاربرگ حسابرسی
auditing report, audit report : گزارش حسابرسی
auditor : حسابرس
auditor′s certificate : گواهی حسابرس، تاییدیه حسابرس
auditor′s examination : آزمایش (امتحان) حسابرس
auditor′s policy : رویه حسابرس ، خط مشی حسابرس
auditor, public accontant : حسابرس
auditors′ standard report : گزارش استاندارد حسابرسان
authoritative guidelines : رهنمودهای آمرانه / قاطع
authoritative literature : نشریات رسمی
authorities : مقامات
authoritive principle : اصل اعتبار
authority : صاحب اختیار،اختیار، شخص صلاحیتدار،مقام مسئول
authority bonds : اوراق قرضه دولتی
authority for payment : مجوز (اختیار) پرداخت
authority option : اختیار با مجوز
authority option for reimbursement : اختیار با مجوز استرداد وجه
authorization : تفویض اختیار، تصویب، تجویز، مجوز
authorization form for payment, payment authorization form : فرم دستور پرداخت
authorization option for reimbursement : حق اختیار در استرداد وجه
authorize : وکالت دادن، دادن حق یا اختیار به دیگری، دادن مجوز قانونی و رسمی
authorized : مجاز
authorized auditor : حسابرس مجاز، حسابرس رسمی
authorized bank : بانک مجاز (دارای اختیار)
authorized budget allowance : بودجه مجاز
authorized capital (nominal capital) : سرمایه مجاز ، سرمایه تصویب شده
authorized cost : هزینه مجاز
authorized data : اطلاعات مجاز، تصویب کردن
authorized issues : تعداد سهام (اوراق) مجاز برای انتشار
authorized minimum share capital : حداقل سرمایه مجاز
authorized resources : منابع مجاز
authorized share : سهام مجاز
authorized signing officer : دارنده امضاء
authorized stock : تعداد سهم مجاز
authorized wages rate : نرخ رسمی دستمزد
automated system for customs data) (ASYCUDA) : سیستم خودکار برای داده های گمرکی (آسیکودا)
available for sale : آماده برای فروش
available-for-sale : آماده برای فروش
available-for-sale securities : اوراق بهادار آماده برای فروش
back door financing : تامین مالی غیر مستقیم، تامین مالی از طرق غیر متعارف
back order : سفارش تحویل نشده
backlog reporting : گزارش سفارش های معوق
bailor : امانت گذار، ودیعه گذار، واگذارنده
balance brought forward (B/F) : مانده نقل از صفحه قبل (سال قبل)
balance carried forward (C/F) : مانده قبل به صفحه بعد (سال بعد)
balance of foreign exchange : موازنه ارزی
balance of foreign trade : تراز تجارت خارجی
balance sheet format : شکل ترازنامه
balance sheetproforma : ترازنامه فرضی (با ارقام فرضی)
balanced scorecard approach : روش(رویکرد) ارزیابی متوازن
balancing of portfolio : پوشاندن ریسک
bank confirmation, bank report,confirmation letter (from bank) : تاییدیه به بانک
bank correspondent : بانک طرف معامله
bank money order : حواله بانکی
bank report : گزارش بانک، تاییدیه بانک
banker′s order : حواله بانکی، دستور به بانک
banker′s draft order cheque : چک حواله کرد
barbell portfolios : مجموعه اوراق قرضه
basic labor rate : نرخ پایه مزد
basic of apportionment : مبنای تسهیم
basis of apportionment : مبنای تخصیص
batch-order costing, batch costing : هزینه یابی سفارشات دسته ای
bearer sale, forward sale : فروش سلف (سهام)
beginning inventory : موجودی (کالا در) ابتدای دوره
behavioral accounting : حسابداری رفتاری
behavioral accounting research : تحقیقات حسابداری رفتاری
beneficial owner, orginal owner : مالک اصلی (واقعی)
beta factor : فاکتور بتا
bill for negotiation : برات قابل معامله
bills for collection : بروات قابل وصول (وصولی)
bin card (store card) : کارت فروشگاه کارت موجودی کالا (در انبار)
bJank endorsed : ظهرنویسی بدون قید و شرط
blank endorsement : ظهرنویسی بدون ذکر نام حامل، ظهرنویسی بدون قید و شرط
blank or zero balance confirmation : تاییدیه خالی یا بدون درج مانده حساب
blanket mortgage : گروگذاردن همه دارایی های ثابت، رهن کلی (عمومی)
blue collar workers : کارگران یدی
blueprint for fraud : طرح تقلب
board of directors : هیئت مدیره، هیئت رئیسه
board of governors : هیات رئیسه
board of inspectors : هیات بازرسان
board of supervisors : هیئت نظار
border customs : گمرکات مرزی
bordereau : پته
borrowed funds, loan funds : وجوه استقراضی
borrowed labor : کارگر اجاره ای
borrower : قرض گیرنده، وام گیرنده
borrowers note : قبض بدهکاری
borrowing : استقراض
borrowing by banks : اخذ وام توسط بانک ها
borrowing costs : مخارج تامین مالی
borrowing from banks : اخذ وام از بانکها
borrowing power : قدرت (اختیار) استقراضی
borrowing power of securities : قابلیت وام گیری اواراق بهادار
borrowing-up system : سیستم پایین به بالا
bottom-up forecasting : پیش بینی بر مبنای از پایین به بالا
boundary of opportunity set : حد و مرز مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری
breadth of market theory : تجزیه و تحلیل نوسانات بازار
bribery and corruption : رشوه و فساد
brokerage commission, brokerage fee task work : کارمزدی، حق العمل کارگزار در بورس
brought forward (b/f) : نقل به صفحه بعد
budget forecast : پیش بینی بودجه
budget format : شکل بودجه
budget manual, budget format, budget instruction : کتابچه بودجه، راهنمای بودجه
budget performance report : گزارش مقایسه بودجه و عملکرد
budgeted direct labor (work) : کار مستقیم بودجه ای
budgeted direct labor hours : ساعات کار مستقیم بودجه ای
budgeted factory overhead : سربار بودجه ای کارخانه
budgeted performance : عملیات (اجرایی) بودجه ای
bulk transport : حمل به صورت فلّه
business cycle indicators : شاخصهای چرخه تجاری
business enterprise (entity or unit) : واحد تجاری
business functions for the sales : فعالیتهای تجاری چرخه فروش و وصول مطالبات
business interruption insurance, work termination insurance : بیمه توقف کار
buy limit order : سفارش خرید به قیمت محدود
buy order : سفارش خرید
buy stop order : سفارش خرید بهتر از قیمت تعیین شده
cable order : سفارش تلگرافی
cadbury report : گزارش کدبوری در انگلستان
call (to), call for payment (to) : دعوت به پرداخت کردن
call for payment : دعوت به پرداخت، مطالبه پرداخت
call for tender (to) : آگهی مناقصه دادن، دعوت به مناقصه، دعوت از پیشنهاددهندگان
callable at the option of the corporation : قابل بازخرید به انتخاب / اختیار شرکت
cancelled check or cheque : چک پرداخت شده، لاشه چک
capital formation : تشکیل سرمایه
capital fonnation gain (or loss) : سود یا زیان تشکیل سرمایه
capital gain or loss : سود یا زیان سرمایه ای
capital market disorders : اختلالات (بی نظمی های) بازار سرمایه
capital net worth : ارزش خالص سرمایه
capital orders : سفارش کارهای سرمایه ای
capital recovery factor : فاکتور بازیابی سرمایه
capital structure theory : تئوری ساخت سرمایه
capitalization of borrowing cost : به حساب داراریی بردن هزینه استقراض
capitalization of borrowing expenses : منظور نمودن مخارج استقراضی
carriage forward : پس کرایه شده
carried forward (c/f) : نقل به دوره بعد
carried forward revenue (income) : درآمد نقل به سال بعد
carry-forward working paper : کاربرگ دایمی
carrying amount or value : ارزش ثبت شده
carrying amount, recorded amount : مبلغ انتقالی، ارزش دفتری (ارزش اسمی)، مبلغ ثبت شده
cash deficit, cash shortage : کسری وجه نقد
cash disbursement authorization : دستور پرداخت نقدی
cash forecast : پیش بینی نقدینگی
cash order : سفارش نقدی
cash over and short : کسری و اضافه صندوق
cash received from work certified : وجه نقد دریافتی از بابت کار گواهی شده
cash records : مدارک و شواهد مربوط به دریافت، پرداخت، سپرده و برداشت از وجوه نقد
cash shortage : کمبود وجه نقد
catch phrase or catchline : شعار جذب مشتری
causal factors : عوامل علت و معلولی
caveat emptor : هشدار به خریدار
caveat venditor : هشدار به فروشنده
centralization of records : تمرکز اسناد و مدارک
centratized storage : انبارداری متمرکز
certificate of accounts by auditor : گواهی حسابها توسط حسابرس
certificate of incorporation : گواهی تاسیس شرکت
certificate of origin : سند حمل، گواهی مبداء
certificate of quality, manaufaturer′s or supplier′s quality or inspection certificate : گواهی کیفیت، گواهی کیفیت یا بازرسی فروشنده یا تولید کننده
certificate of work completed : گواهی کار انجام شده
certificate of work in progress : گواهی کار در مراحل تکمیل (ساخت)
certification of incorporation : شرکت نامه
certified audit report : گزارش تایید شده حسابرسی
certified autitor′s report : گزارش حسابرس مجاز (حسابدار رسمی)
certified infonnation systems auditor (CISA) : حسابرس رسمی سیستم های اطلاعاتی
certified internal auditor (QA) : حسابرس داخلی خبره، حسابرس رسمی داخلی
certified work : کار گواهی شده
certified work completed : کار انجام شده گواهی شده
certify invoice for payment : تایید صورتحساب جهت پرداخت
certify the correction of the contents : گواهی صحت محتویات
cessation of work : تعطیل کار
chainnan of the board of directors : رییس هیئت مدیره
chainnan′s report (chainnan′s .statement) : گزارش رئیس هیئت مدیره
change order : دستور تغییر پیمان (متناسب با، مبلغ پیمان)
charge by way of legal mortgage : استیفای طلب از عین مرهومه
charge forward : دستورالعملی مبنی بر اینکه هزینه های حمل کالا به وسیله حق العمل کار پرداخت خواهد شد.پرداخت هزینه در آینده
chlirging wharf / charging berth /discharging port : لنگرگاه بارگیری،اسکله بارگیری
check forgery : جعل چک
order cheque : به حواله کرد دریافت کننده
cheque drawn in favour of creditor : چک صادره در وجه بستانکار
cheque register book, cheque recording : دفتر
chief inspector : بازرس ارشد
child labor legislations : مقررات قانونی کار کودکان
chronological indexing of records : طبقه بندی زمانی اسناد و مدارک
chronological records : ثبت های روزنامه به ترتیب تاریخ
circuJarimtion of debtors : اخذ تاییدیه از همه بدهکاران شرکت
circuJarimtion of debtors : گرفتن تاییدیه از همه بدهکاران شرکت
circulating promissory notes : اوراق بدهی در گردش
civil pension organization : سازمان بازنشستگی کشوری
civil works : خدمات کشوری (خدمات اجتماعی)
civil works′ transport : خدمات حمل و نقل کشوری
claim for damages : ادعای خسارت کردن
claim for recovery : ادعای جبران خسارت
claim guarantee form : مطالبه پرداخت ضمانتنامه
classes of factory overhead : طبقات سربار کارخانه
classes of inventories : انواع مختلف موجدی کالا، طبقات مختلف موجودی
classification error : اشتباه ناشی از طبقه بندی اقلام
classified records : اسناد و مدارک طبقه بندی شده
classifying records and documents : طبقه بندی اسناد و مدارک
clean (opinion-report), fairness report,fairness report : گزارش غیر مشروط
clean surplus theory : تئوری مازاد خالص
clearance for home use : ترخیص جهت مصرف داخلی (قطعی)
clearing (or deposit) bank, saving bank : بانک پس انداز
clerical error : ثبت اشتباه، اشتباه دفتری
closed corporation, closely-held corporation : شرکت بسته
closely held corporation : شرکت سهامی خاص
closing inventory, inventory at end of period : موجودی آخر دوره
closing the books of original entry : بستن دفاتر ثبت اولیه
coceptual framework of accounting : مفاهیم نظری حسابداری
coefficient of correlation : ضریب همبستگی
coefficient of correlation placement : دفتر خصوصی، دفتر محرمانه
coefficient of correlation, correlation coefficient : ضریب همبستگی
coincident indicators : شاخصهای همزمان
collateral forgery : جعل چک
collection order : دستور وصول
collective responsibility of managers (directors) : مسئولیت دسته جمعی مدیران
collector : مسئول وصول، مامور وصول طلب
collectorship : تحصیلداری
collectorship office : اداره تحصیل داری
combined transport (CI) : حمل و نقل ترکیبی (حمل و نقل با چند نوع وسیله نقلیه)
comfort letter : نامه پشتیبانی، تایید به غیر رسمی، تایید به حسابرس مستقل، نامه اطمینان دهی
commercial credit corporation : موسسه (شرکت) اعتباری تجارت
commitments for capital expenditure : تعهد مخارج سرمایه ای
company auditor : حسابرس شرکت
company doctor : متخصص امور شرکت
company formation : تاسیس شرکت
company in the process of formation : شرکت در شرف تاسیس
company incorporated : شرکت ثبت شده
company law, law of corporations, : قانون شرکتها
company′s primary stage of work : مرحله اولیه کار شرکت
compensating error : اشتباهاتی که یکدیگر را خنثی می کنند، اشتباهات متقابل
compensatory : جبرانی (جبران کننده)
compensatory / amount : غرامت (جبران زیان)
compensatory amount : میزان غرامت، مبلغ جبران
compensatory balance : حداقل مانده جبران کننده
compensatory balance arrangements : ترتیبات مانده های جبرانی
compensatory evidential matter : شواهد جبرانی / جبران کننده
compensatory fiscal policy : سیاست جبران کننده مالی
compensatory leave : مرخصی جبرانی
compensatory plan : طرح جبران خدمات، طرح (خرید سهام) با تخفیف تشویقی
compensatory spendinQ budget : بودجه جبرانی مصرفی
compensatory tax : مالیات جبرانی
compensatory time : پذیره نویسی، بستن قراردادی برای خریدن اوراق بهادار شرکت
competent information : اطلاعات صحیح و قابل قبول
competent, authorized : صلاحیت دار (مجاز)
competing theories : تئوری رقیب
competition oriented pricing : قیمت گذاری رقابت آمیز
competitor : رقیب
completed job-orders : سفارشات کار تکمیل شده
completed-performance method : روش تکمیل عملکرد
complexity, complexity or volatility of activities : پیچیدگی فعالیت ها
compliance error : اشتباه مربوط به رعایت
compound amount factor : فاکتور مبلغ مرکب
comptroller,auditor : ناظر،ذیحساب، حسابرس، مقام ارشد مالی
compulsory (assurance-insurance) : بیمه اجباری
compulsory audit : حسابرسی اضطراری
compulsory eduction : آموزش اجباری
compulsory liquidation (compulsory winding-up) : انحلال شرکت طبق دستور دادگاه، تصفیه اجباری، انحلال اجباری
compulsory reserve : اندوخته اجباری
computational working paper : کاربرگ محاسبات
conceptual framework, theoretical framework : چارچوب نظری، ساختار مفهومی، مبانی نظری
conciliatory : جریان مصالحه
conciliatory measures : معیارهای مصالحه
condensed report : گزارش خلاصه شده
conditional endorsement, qualified endorsement : ظهرنویسی مشروط
confidential client information : اطلاعات محرمانه صاحبکار
confidential information : اطلاعات محرمانه
confidential records : اسناد و مدارک محرمانه
confirm accounts by auditor (to) : تایید کردن حسابها توسط حسابرس
conform, accord : مطابق بودن
confusion of records : درهم برهمی مدارک و اسناد
conservative forecast : پیش بینی محافظه کارانه
consignor / shipper : امانت گذار، مالک کالای امانی فرستنده، حمل کننده
consilidator (groupage agent) : ادغام کننده (عامل ادغام)
consolidated working fund : اعتبار جاری مشترک
consolidation theories : تئوری های تلفیق
consolidation with minority interest : تلفیق با حقوق اقلیت
consolidation working paper : کاربرگ تلفیق
consortium : کنسرسیوم،ائتلاف و اتحاد چند شرکت
consortium bank : بانک ائتلافی
constant physical inventory : موجودی گیری فیزیکی دائمی
constraint theory : تئوری محدودیت (ها)
construction contractor : پیمانکار ساختمان
construction work in progress : بنای در دست احداث ساختمان در جریان تکمیل
consumer behavior : رفتار مصرف کننده
contemporary responsibility accounting : حسابداری سنجش مسئولیت
content and organization, format and content : شکل و محتوا
contingency theory of management accounting : تئوری اقتضایی حسابداری مدیریت
contingency, probability, discretiorary : احتمال (پیش آمد)، احتیاطی
contingent order : سفارش مشروط
continuous inventory-taking : انبارگردانی مداوم یا مستمر
continuous stock taking (continuous inventory; continuous stock-checking;) : موجودگیری مستمر
contirbution payer, contirbutor : پرداخت کننده حق بیمه
contra account, absorption account : حساب کاهنده، حساب متقابل
contra memorandom accounts : طرف حسابهای انتظامی
contract authorimtion : اجازه بستن قرارداد
contract for deed : سند ثبتی
contract in set form : قرارداد تیپ
contract vendor : مناقصه گزار
contract work in progress : پیمان در دست اجرا
contractor : پیمانکار، مقاطعه کار (پیمانکار)
contractor′s account : حساب مقاطعه کار
contractor′s claims : مطالبات پیمانکار
contractor′s deposit : سپرده مقاطعه کار (پیمانکار)
contractor′s payables : مبالغ پرداختنی به پیمانکار
contractor′s retention : وثیقه حسن انجام کار پیمانکار
contribution rate forecast : پیش بینی نرخ حق بیمه
contributory negligence : سهل انگاری متقابل
contributory social security system : سیستم های حق بیمه ای تأمین اجتماعی
contributory system : سیستم (نظام) حقّ بیمه ای
control report : گزارش کنترل
control, check, monitoring, test : کنترل
controllable inventory items : اقلام قابل شمارش انبار
controller′s organization : سازمان کنترلی
convential retail inventory method : روش سنتی خرده فروشی
conventional mortgage : وام رهنی معمولی
conversion factor : ضریب تبدیل ، عامل تبدیل
conversion of foreign. currencies : تبدیل ارز خارجی
conversion or translation of foreign currencies : تبدیل (تسعیر)
coordinate costing systems : سیستم های هزینه یابی هماهنگ
coordinate system : سیستم هماهنگ
coordination of accounts : هماهنگی حسابها
corate : نرخ بهره بانکی برای براتهای تجاری
corner portfolio : بهترین مجموعه سرمایه گذاری، پرتفوی بهینه، پرتفوی گوشه
cornering the market : قبضه کردن بازار
corporate action : اقدام سیاسی
corporate bond : اوراق قرضه شرکت
corporate bond interest rate : نرخ بهره اوراق قرضه شرکتهای معتبر
corporate charter, articles of association : اساسنامه شرکت سهامی
corporate debt securities : اوراق بهادار بدهی شرکتهای سهامی
corporate dividend policy . : سیاست تقسیم سود شرکت سهامی
corporate equity : اقدام سیاسی که به تصویب سهامداران یا هیئت مدیره یک شرکت سهامی برسد و این با «با عمل اجرایی» مغایر است، حق مالکیت در شرکت
corporate failure prediction : پیش بینی ورشکستگی شرکت
corporate financial structure : ساختار مالی شرکتهای سهامی
corporate fraud : تقلب در شرکت که ممکن است به نفع شرکت یا علیه آن باشد
corporate governance : حاکمیت شرکتی
corporate holding company : شرکت متحد از چند شرکت
corporate joint venture, joint venture : مشارکت خاص، شرکت سهامی خاص
corporate liquidation, dissolution of limited companies : انحلال شرکتهای سهامی
corporate minutes : صورت جلسات شرکت
corporate modeling : الگوسازی برای شرکت
corporate operations : فعالیت های عملیاتی
corporate plan : برنامه جامع یک شرکت یا سازمان
corporate profit : سود حاصل از شراکت
corporate reorganization : تجدید سازمان شرکت
corporate report : گزارش شرکت، گزارش (سالانه) شخصیت محاسباتی
corporate secretary : دبیر / منشی شرکت
corporate social accounting : حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتهای سهامی
corporate social reporting : گزارش کردن جنبه های اجتماعی شرکت
corporate strategy : استراژی شرکت
corporation : شرکت سهامی، بنگاه دارای شخصیت حقوقی
corporation aggregate : شرکت چند عضوی
corporation income tax : مالیات بر درآمد موسسه (یا شرکت)
corporation loan : اوراق قرضه شهرداری ها
corporation partner : شریک (در شرکت تجاری)
corporation profit and loss : صورتحساب سود و زیان شرکت (موسسه)
corporation sole : مالکیت انفرادی، شرکت فردی
corporation stocks : سهام شرکت (مؤسسه)
corporation stocks general obligation bond : اوراق قرضه شهرداریها
corporation tax (CT) : مالیات بر شرکت
corporation tax law : قانون مالیات شرکتها
corporations : شرکت های سهامی
corporations tax, company′s tax : مالیات شرکت
corporator : شریک (در شرکت تجاری)
corprorate insiders : افراد داخل شرکت
corpus : سرمایه اصلی، استراتژی شرکت
correct entry : ثبت صحیح (ثبت درست)
correctable error : اشتباه قابل تصحیح
correcting entries, adjusting entries : ثبت های اصلاحی، تصحیح اشتباه
correction actions, corrective acitons : اقدامات اصلاحی
correction factor : فاکتور اصلاحی ، عامل اصلاحی
correction of errors : اصلاح اشتباهات
correction, error correction, amendment,adjustment, alteration : اصلاح (تصحیح) اشتباه
corrective actions : اقدامات اصلاحی
corrective controls : کنترلهای اصلاحی
correlation : اصل یا سرمایه یک واحد سرمایه پذیر و آن مبلغی متفاوت از وجوه ورودی به واحد می باشد
correlation analysis : تجزیه و تحلیل همبستگی
correlation articulation of financial statements : همبستگی (پیوستگی) بین صورتهای مالی
correlation coefficient : ضریب همبستگی
correlation table : جدول نشان دهنده رابطه بین چند متغیر
correspond : شباهت داشتن
correspondence file : پرونده مکاتبات
correspondent : کارگزار، نماینده
correspondent agent : نماینده طرف معامله (یا طرف حساب)
correspondent bank : بانک کارگزار (طرف معامله)
corresponding amount (comparative amount) : مبلغ مقایسه ای، مبالغ تناظر، مبلغی در صورت حساب های منتشر شده یک شرکت با مسئولیت محدود که با مقادیر صورت مالی سال قبل ارتباط دارد
corresponding entry : ثبت مشابه (معادل)
corresponding figures : اعداد مشابه (در حسابها یا دفاتر)
corresponding items : اقلام مشابه
corridor approach : روش یا رویکرد دهلیز، رویکرد باریکراه
corroborating documents : مدارک مثبته، مدارک تایید کننده
corroborating evidence : شواهدی که از نظر اهمیت در درجه دوم قرار دارند، شواهد مکملم، شواهد تایید کننده
corroborating evidential matter : شواهد تایید کننده، شواهد مکمل
corroborating information : اطلاعات مثبته، اطلاعات تایید کننده
corroborative evidence : شواهد موید
corrupt practices : فعالیت های رشوه دهی و رشوه خواری
corruption : رشوه ستانی، رشوه دهی، فساد
cost absorption : بهای تمام شده ی دارایی به وجوهی که با فروش آن به دست می آید.
cost accounting information (data) : اطلاعات حسابداری صنعتی
cost accounting records : اسناد و مدارک حسابداری بهای تمامی شده (صنعتی)
cost apportionment : تسهیم هزینه
cost behavior : رفتار هزینه، گرایش اقلام بهای تمام شده
cost behavior pattern : الگوی رفتار هزینه
cost elements, factors of cost, elements of cost : عوامل هزینه
cost forecast : پیش بینی هزینه
cost of goods available for sale : بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
cost of sales adjustment for estimated returns : تعدیل قیمت تمام شده
cost of work certified : بهای تمام شده کار گواهی شده
cost of work finished : بهای تمام شده کار پایان یافته
cost of work in process : قیمت تمام شده کار در جریان تکمیل
cost or market price whichever is lower : قیمت تمام شده یا قیمت بازار هر کدام کمتر
cost or market value : قیمت تمام شده یا قیمت بازار
cost proration : تسهیم هزینه
cost summary report : گزارش خلاصه هزینه
cost unit absorption rate : نرخ جذب آحاد هزینه
costing of inventory : هزینه یابی موجودی
counselor, advisor,adviser, consultant : مشاور
counterbalancing error : اشتباه موازنه ای، اشتباهاتی که به خودی خود خنثی می شوند، اشتباهاتی که یکدیگر را خنثی می کنند
country of origin : کشور مبدا کالا
cover for bank notes : پشتوانه اسکناس
covered by any form of insurance : تحت پوشش انواع بیمه
CPA uniform examination : آزمون های سراسری حسابداران رسمی آمریکا
credit balance in debtor′s ledger : مانده بستانکار در دفتر بدهکاران
credit line, credit worthiness : حد (خط) اعتبار
credit note (C/N), credit memorandum,credit memo : اعلامیه بستانکار
credit report : گزارش اعتباری
credit reporting agency (credit reference agency; credit rating agency) : موسسه رده بندی کننده اعتبار شرکت ها
credit reporting institution : موسسه ای که گزارش اعتباری (رده بندی) صادر می کند
credit transaction, forward deal : معامله به وعده، معامله نسیه
Credit-worthiness : شایستگی اعتبار
creditor′s account : حساب طلبکار
creditor′s buffer : سرمایه ثابت شرکت غیر قابل تقسیم و کاهش
creditor(s) : بستانکاران، اعتبار دهندگان
creditors day ratio : نسبت واریز بستانکاران
creditors′ control account : حساب کنترل بستانکاران
creditors′ledger : دفتر بستانکاران
creditors′ personal ledger : دفتر شخصی بستانکاران
creditors′subsidiary ledger, accounts payable subsidiary ledeger : دفتر معین بستانکاران
creditors′ voluntary liquidation (creditors′ voluntary winding-up) : انحلال شرکت براساس درخواست طلبکاران
creditworthiness : درجه اعتبار شخص یا سازمان
criminal liability for accountants : مسئولیت کیفری حسابداران / جزائی / مخدنی
critical error : اشتباه حساس
critical event theory of revenue recognition : تئوری رویداد اساسی شناسایی درآمد
current portion of long-term loan : حصه جاری وام طویل المدت
current portion, current maturities : حصه جاری
current ratio (working-capital ratio) : نسبت جاری
current value (current cost; current proceeds, current exit value; expected exit value; or present value) : ارزش جاری
customers′ advance or deposits receivabies : پیش دریافت یا سپرده های دریافتی از مشتریان
customs formalities : تشریفات گمرکی
customs territory : قلمرو گمرکی
daily sales to inventory ratio : موجودی کالا برحسب فروش روزانه، موجودی کالا به میزان کافی
daily time records : ثبت اوقات کار روزانه
data financial information : مجموعه اطلاعات مالی
database administrator : مسئول بانک اطلاعات ، مدیر بانک اطلاعاتی
date of authorising financial statements for issue : تاریخ تصویب صورت های مالی
date of order, date of practical completion : تاریخ سفارش
day labor, day work : کار روزمزدی
dayloan,morningloan : وام یک روزه
day order : سفارش روزانه
dead file, dead record : بایگانی راکد
dead weight (DW) load factor : ظرفیت بارگیری (شامل وزن کلیه کالاها، مسافرین، کارکنان، مواد سوختی، مصرفی، آب و روغن و غیره)
debit memorandum : اعلامیه بدهکار
debit, debtor, indepted : بدهکار (مقروض)
debt collection for realisation : وصول طلب با نقد کردن وثیقه
debt factoring : فروش مطالبات، فروش دین، واگذاری مطالبات
debt to net worth : خالص ارزش بدهی بدهی در مقابل کل
debt-to-net worth ratio : نسبت ارزش، خالص بدهی (کل بدهی) به ارزش ویژه
debtor collection period (average collection period) : متوسط دوره وصول مطالبات
debtor, obligator, indebted, liable : مدیون، قرض دار، بدهکار
debtors control account : حساب کنترل بدهکاران
debtors follow-up actions : اعمال تعقیبی بدهکاران
debtors subsidiary ledger : دفتر معین بدهکاران
decentralized organization : سازمان غیر متمرکز
decision support systems (DSS) : سیتسم های تسهیل کننده فرایند تصمیم گیری
decision theory : تئوری تصمیم
decision to buy or lease : تصمیم خرید یا اجاره
decision to produce or buy : تصمیم ساخت یا خرید (کالا، ماشین)
declaration form : فرم اظهارنامه
declaration of arrival or departure : اظهارنامه ورود یا خروج
declaration of origin : اظهارنامه مبدا
decrease endorsement : تصدیق یا تایید کاهش
decrease in working capital : کاهش در سرمایه در گردش
deep discount or zero-coupon bonds (notes) : اوراق قرضه / اسناد بدون بهره یا با تخفیف هنگفت
deferral (or deferment) : پیش دریافت، درآمد کسب نشده
deferred creditor : طلبکار تاجر ورشکسته
deferred credits or revenue : درآمدهای انتقالی به دوره های آتی
deficiency account or statement : حساب (صورتحساب) غرما
deficiency,shortage shorts : کمبود، کسری، عیب و نقص
deficit, shortage : کسری، کمبود، زیان
deflator : عامل تعدیل کننده
degree of correspondence : درجه (میزان) انطباق
delegation of authority : تفویض اختیار به رده های پایین تر
delegation of work : تفویض کار
delivered duty paid ( ... named port of destination) : تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (...نام محل مقرر در مقصد)
delivered duty unpaid (DDU) ( ... named port of destination) : تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (... نام محل مقرر در مقصد)
delivered ex ship (DES) ( .. .named port of destination) : تحویل کالا روی عرشه کشتی در بند مقصد (.... نام بندر مقصد)
delivery note, order : حواله تحویل (کالا)، برگ ترخیصیه
delivery order turnover : برگه ترخیصیه، حواله تحویل (کالا) برگشت، گردش، گردش معاملات، گردش موجودی انبار.
demand draft, sight bill, sight draft, short bill : برات دیداری
demand for payment : تقاضای پرداخت
demand oriented pricing : قیمت گذاری با توجه به شرایط تقاضا
demand -pull inventory system : سیستم موجودی کالای مبتنی بر کشش تقاضا
denominator level : سطح مبنا، سطح فعالیت عادی مخرج کسر
denominator variance = volume variance : انحراف مبنای جذب سربار
departmental cost of production report : گزارش هزینه تولید دوایر
departure from historical cost : انحراف از بهای تمام شده تاریخی
deposit on order registration : سپرده ثبت سفارشی
depositor : سپرده گذار، دارنده حساب
depository : انبار امانات (سپرده ها)، محل تودیع سپرده (اعم از بانک یا محل دیگر)
depository receipt : رسید بانک
depository trust company (DTC) : شرکت سپرده امانی
depreciated cost, unamortized cost,amortized cost : بهای تمام شده مستهلک شده
depreciated original cost : بهای تمام شده اولیه منهای استهلاک انباشته
depreciation, amortization : کاهش ارزش ، مستهلک کردن
deputy director : قائم مقام مدیر
deputy governor : قائم مقام رئیس
derogatory stipulation : شرط زیان آور
descriptive theory = positive theory : تئوری اثباتی
design of products-services or processes : طراحی محصولات، خدمات یا فرایندها
detail of working capital : صورت ریز سرمایه در گردش
deteriorating economic positions : اوضاع نابسامان اقتصادی
deterioration : فرسودگی
dificiency, shortage, deficit, short : کمبود، کسری، عیب و نقص
direct (wages-labor) : دستمزد مستقیم، نیروی کار مستقیم
direct access storage devices (DASD) : انبارهای دسترسی مستقیم
direct aJlocation basis of apportionment : رش (تخصیص مستقیم) در تسهیم
direct factory cost : هزینه مستقیم کارخانه
direct factory overhead : هزینه سربار مستقیم کارخانه
direct inventory reduction method : روش کاهش مستقیم ارزش موجودی
direct labor : کار مستقیم، دستمزد مستقیم
direct labor efficiency variance : انحراف کارآیی کار مستقیم، انحراف کارآیی
direct labor hour rate : نرخ ساعتی کار مستقیم
direct labor hours (DLH) : ساعات کار مستقیم
direct labor idle-time variance, idle times variance : انحراف اوقات بیکاری
direct labor rate variance : انحراف نرخ کار مستقیم، انحراف نرخ دستمزدد مستقیم
direct labor total variance : جمع انحراف کار مستقیم، انحراف کل کار مستقیم
direct labor variance : مغایرت کار مستقیم
direct materials stocks (direct materials inventory) : موجودی مواد مستقیم
direct wage variance, labor rate variance : اننحراف نرخ دستمزد مستقیم
direct wage(s) cost, direct labor cost : هزینه دستمزد مستقیم
direct worker : کارگر مستقیم
director general, general manager : مدیر کل
director production cost of sales : بهای تمام شده کالای فروش رفته
director′s attendance book : دفتر حضور و غیاب مدیران
director′s remuneration (director′s emoluments) : کل دریافتی مدیران ارشد یک شرکت طی سال
director′s report : گزارش هیات مدیره
directors′ circular : بخشنامه مدیران
directors′ minute : صورت جلسه مدیران
directors′ report, report of directors : گزارش مدیران
dis-seasonal unemployed worker : کارگر بیکار فصلی
disclaimer report : گزارش عدم تایید حسابرسی
disclosure in financial reporting : افشار در گزارشگری مالی
disclosure of replacement cost information : افشای اطلاعات بهای جایگزینی
discount and premium amortization of bonds : استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه
discount factor (present-value factor) : عامل تعیین کننده ارزش فعلی (تخفیف، تنزیل)
discount forfeited : تخفیف نقدی استفاده نشده
discount, deficit, shortage : کسر سهام
discretionary order : سفارش تحت کنترل، سفارش اختیاری
discriminatory duty : حقنوق گمرکی تبعیضی
disengaged worker, unemployed worker : کارگر بیکار
dishonor (dishonour) : نکول، پرداخت نکردن، قبول نکردن حواله یا برات
dishonored accountant : حسابدار بی صلاحیت
dishonored cheque : چک نکولی
dishonored nptes : اسناد و خواست شده (نکول شده)
dishonored notes receivable : اسناد دریافتنی نکول (واخواست)( شده
dismissed worker : کارگر منفصل از خدمت
dispatch order : سفارش حمل سریع
distort : تحریف ارقام مالی به قصد گمراه کردن استفاده کنندگان صرت های مالی
distributable (profit-income), profit available for distribution : سود قابل توزیع
distributor : عامل توزیع
distributor discount : تخفیف ویژه توزیع کننده
division, segment, section, sector : بخش، بخش مستقل
divisive reorganizlition : تقسیم یک واحد سامانی به دو یا چند واحد تجاری جداگانه
documentary evidence of origin : مدرک مستند مبدا
documentary, documented, formal : مستند
draft audit report : پیش نویس گزارش حسابرسی
DuPont formula : فرمول دو پانت
dun creditor : بستانکار سمج
duration of the work : مدت انجام کار
dysfunctional behavior : رفتار غیر حرفه ای
earn-out provision, subscription right (or warrant), contingent pay : پرداخت (حق الزحمه) مشروط، پرداخت احتمالی
earning (profit) forecast : پیش بینی سود
earnings available for ordinary shareholders : سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی
earnings before interest and after tax(ABIAT) : درآمد پس از وضع مالیات و قبل از کسر بهره
earnings before interest and tax(EBIT) : سود قبل از بهره و مالیات به علاوه هزینه بهره
ease of formation : سهولت تشکیل (تاسیس)
easy term, short term : کوتاه مدت
economic factors, functional : عامل تبعی یا اقتصادی
economic indicators : شاخص های اقتصادی
economic order quantity (EOQ) : باصرفه ترین مقدار سفارش ، مقدار اقتصادی سفارش
economic report : گزارش اقتصادی
exports, exportation : صادرات
external auditor = public accountant =certified public accountant : حسابرس مستقل، حسابرس خارجی
external auditor′s opinion : اظهار نظر حسابرس مستقل
external auditor′s report : گزارش حسابرس مستقل
external auditor, independent auditor : حسابرس مستقل، حسابرس خارجی
external bill, foreign bill : برات بیگانه
external financial reporting : گزارشگری مالی خارجی
external reports : گزارش های برون سازمانی (خارجی)
external to the organization : برون سازمانی
extra ordinary depreciation : اسهلاک غیر مترقبه
extra ordinary loss : ضرر غیر مترقبه (استثنایی)
extraordinary cash flow : جریان های نقدی غیر مترقبه
extraordinary depreciation : استهلاک ناشی از فرسایش
extraordinary events : رویدادهای غیر مترقبه
extraordinary expense : هزینه غیر مترقبه
extraordinary gain : سود (غیر عملیاتی) غیر مترقبه، سود فوق العاده
extraordinary general meeting (EGM) : مجمع عمومی فوق العاده
extraordinary items, unusual items : اقلام غی عادی (غیر مترقبه)
extraordinary performance : عملکرد فوق العاده
extraordinary repairs : تعمیرات غیر مترقبه، تعمیرات اساسی که گاهی مستلزم تعویض قطعات اصلی یا جایگزین کردن دارایی می شود.
extraordinary tax : مالیات فوق العاده ، مالیات غیرمترقبه
face amount (or value) : ارزش اسمی، مبلغ اسمی
factitious, artificia1, forged : ساختگی
granting of short-term credits : اعطای اعتبارات کوتاه مدت
grantor : واگذارنده اختیار معامله
graphical format : شکل نموداری
gratuitous loan (or free loan) : وام قرض الحسنه
green reportlllg (environmental accountlllg) : گزارش سبز
greenbury report : گزارش کمیته گرین بری در 1995 شامل توصیه هایی در مورد پاداش اعضای هیات مدیره شرکت ها
gross domestic product at factor : تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل
gross national product at factor : تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل
economical order size : اندازه سفارش شاقتصادی
efficiency, performance : کارایی (راندمان)
efficient portfolio : مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری
eight-hour work : کار هشت ساعته
elasticity of working capital : اجزای سرمایه در گردش
election or remowl of legal inspectors : انتخاب یا عزل بازرسان
elements of working capital, working capital components : اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش
emergency amortization : استهلاک زودتر از موقع (غیر منتظره)
employee′s contribution for insurance : بیمه سهم کارمند
employee′s day work rate : نرخ کار روزانه کارخمند
employer′s contribution for insurance : بیمه سهم کارفرما
employment opportunity : فرصت اشتغال
employment report : گزارش استخدام، گزارش مربوط به کارکنان
ending finished goods inventory budget : بودجه موجودی کالای ساخته شده پایان دنره
ending inventory budget : بودجه موجودی پایان دوره
ending inventory valuation : تعیین ارزش موجودی پایان دره
ending inventory, closing inventory : موجودی کالای پایان دره
endorse : ظهرنویسی کردن
endorsed note payable : سند پراختنی ظهرنویسی شده
endorsee : ذینفع ظهرنویسی
endorSement : پشت نویسی، ظهرنویسی
endorsement in full : پشت نیسی کامل
endorsement liability : بدهی ناشی از ظهرنویس
endorser : ظهرنویس
enforce : مجبور کرن، اعمال کردن، به اجرا درآوردن
enforcement of a judgment : اجرای احکم
enforcement order : دستور اجرا
enforcement procedure : شیوه اجرا
enforcement, completion : اجراء، اقدام، تکمیل
enter, record : وارد کردن، ثبت یک رویداد مالی
enterprise performance : عملکرد واحد اقتصادی
entity theory : تئوری واحد سازمانی دارایی، حقوق مالکانه بدهی ها
entry for warehousing : ورود به انبار، قبض انبار، (برای کالاهایی که مشمول حقوق گمرکی هستند)
equitable apportionment : سرشکن کردن هزینه های مشترک به روش معقول
equities on minority interests : حقوق سهامداران اقلیت
equity method for investments : روش ارزش ویژه سرمایه گذاری ها
equity method of accounting for long-term investment : روش ارزش ویژه در سرمایه گذاری بلندمدت
equity theory : تئوری عدالت نسبی، تئوری ارزش ویژه
equity theory residual : تئوری حقوق باقی مانده / نهائی / مازاد
error & omission : اشتباه و از قلم افتادگی
error & omissions excepted : اشتباه از دو طرف قابل برگشت است
error analysis : تجزیه و تحلیل اشتباه
error cause indentification : شناسایی علت (علل) اشتباه
error cushion : حاشیه اشتباه
error or mistake : خطا یا اشتباه
error term : عامل خطا
errors and omissions excepted =E and OE (E&OE) : اشتباهات از قلم افتادگی ها مستثناست
errors excepted (EE) : قابل برگشت (اشتباهات)
errors expected,(E & OE) : اشتباهات از طرفین قابل برگشت است
errors in the original entries : اشتباه در ثبت های اصلی
errors of accounts : اشتباهات حساب ها
errors of principle in entry : اشتباه اصولی در ثبت
errors of principle, principle errors : اشتباهات اصولی
essential data for auditing : مجموعه اطلاعات مورد لزوم حسابرسی
establish a factory : تاسیس کردن کارخانه
estimated factory overhead : سربار پیش بینی شده / برآورد شده کارخانه
estimator : برآورد کننده، ارزیاب، تخمین زننده
ethical behavior : رفتار اخلاقی، رفتار مبتنی بر ارزشهای اخلاقی
ethical duty of auditor : ظیفه اخلاقی حسابرس
evaluation of work done : ارزیابی کار انجام شده
evaluator : ارزیاب
evidence of conformity : دلیل مطابقت
evidences required for auditing : مدارک و دلائیل مورد لزوم حسابرسی
ex factory : (بهای) تحویل کالا در کارخانه
ex store, disposal, available : موجود، در اختیار، در دسترس
ex work (EXW) : تحویل در محل کار
ex work, ex factory : در کارخانه، تحویل در کارخانه
ex-factory : بهای تحویل در کارخانه
ex-store : تحویل در انبار
ex-works : تحویل کالا از کارخانه
examination of accounts by auditor : رسیدگی به حساب ها توسط حسابرسی
examiner, investigator, inspector : بازرس
examining and evaluating information : بررسی و ارزیابی اطلاعات
except -for opinion, except opinion : نظر استثنادار (بند شرط)
exceptions report : گزارش موارد استثنا
exchange control performance checks : کنترل بر ارز، محدود کردن ارز
exchange exposure (foreign exchange exposure; currency exposure) : قرار گرفتن در معرض ریکس ناشی از نگهداری پول خارجی
exchange gain (or loss) : سود مبادله، سود (غیر عملیاتی) معاوضه
exchanger, currency exchanger foreign exchanger, brocker : صراف
exclusion for debt : اقدام برای وصول طلب
execution of agreement, Performance of agreement (contract) : اجرای قرارداد
execution, conduct, performance : اجرا، به عمل درآوردن
,executive director : مدیر اجرایی
executor : وصی متوفی
executory contract : قرارداد اجرایی
executory cost : هزینه های اجرایی
executory transactions (contracts) : معاملات (قراردادهای) مشروط و قولنامه ای
exempt organization : سازمان معاف از مالیات
exemption for tax : معافیت از مالیات
exorbitant expense : هزینه فق العاده (کمرشکن)
expectation of profits beyond normal : سرقفلی, انتظار سود بیش از حد متعارف
expected error : خطای مورد انتظار
expected opportunity loss (EOL) : زیان مورد انتظار فرصت از دست رفته
expected return vector : بردار بازده مورد انتظار
expected value of perfect information (EVPI) : ارزش مرد انتظار اطلاعات کامل
expenditure applicable to prior years : هزینه از محل اعتبارات سنواتی
expenditure on repairs or maintenance : مخارج تعمیر یا نگهداری
expenditures forecast : پیش بینی مخارج
expert auditor : حسابرس خبره (متخصص)
expire worthless : برگ های بی ارزش
explanatory paragraph : بند تضیحی
export allocation or quota : سهمیه یا تخصص صادرات
export bill : برات صادراتی
export bill discounted : برات صادراتی تنزیل شده
export bill exchanged : برات (صادراتی) خارج تسعیر شده
export bounty : جایزه صادرای
export credit insurance : بیمه اعتبارات صادرات
export credit, buyer credit : اعتبار صادراتی
export credits guarantee department(ECGD) : تضمین صادرات
export declaration : اظهارنامه صاراتی
export documentary credits : اعتبارات اسنادی صادراتی
export duties and taxes : حقوق و عوارض خروجی (صدور)
export goods : کالای خروجی (صادراتی)
export incentives : تشویق های صادراتی
export licence : پروانه صدور، جواز صادرات
export of capital : صدور سرمایه
export of goods : صدور کالا
export packer : موسسه بسته بندی کالای صادراتی
export quota : سهمیه صادراتی
export rate : نرخ صادراتی
export regulation office : اداره مقررات صادرات
export restraints : محددیت های صادراتی
export subsidies : سوبسیدهای صادراتی، یارانه های صادراتی
export tax : مالیات بر صادرات
export-import (exim) bank : بانک صادرات واردات
export-import bank : بانک صادرات، واردات
exporter : صادر کننده (کالای صادراتی)
factor : کارگزار، عامل، ضریب، سازمان یا شرکت خریدار مطالبات
factor (to) : خرید دین
factor analysis : تجزیه و تحلیل عامل ها
factor beta : ضریب بتای عامل
factor cost : هزینه عامل
factor loading : شناسایی و تعیین ضریب عوامل
factor of production : عوامل تولید
factor risk : ریسک عامل
factor risk premium : صرف ریسک عامل
factorage, brokerage, commission : حق العمل، حق المعملکاری
factoring : عاملیت، سیاهه نویسی فروختن مطالبات به موسسه ای که کارش وصول مطالبات است.
factoring accounts receivable : فروش حساب های دریافتنی، واگذار کردن حساب های دریافتنی به موسسات وصول کننده طلب
factors of production : عوامل تولید
factory : کارخانه، مراکز تجاری
factory burden, factory overhead cost : هزینه سربار کارخانه، هزینه های ثابت کارخانه
factory clerical staff : کارکنان دفتری کارخانه
factory cost (expense), manufacturing cost : هزینه کارخانه، هزینه تلید
factory cost of goods : بهای کارخانه ای کالا (بدون هزینه های اداری و بازاریابی)
factory cost per unit : بهای کارخانه هر واحد
factory cost summary : خلاصه هزینه کارخانه
factory costs (factory expenses) : هزینه های تولید
factory departmentalization : تفکیک کارخانه به دوایر
factory expense : هزینه کارخانه
factory expense headings : سرفصل هزینه های کارخانه
factory foreman : مباشر کارخانه
factory general expense (cost) : هزینه عمومی کارخانه
factory indirect cost : هزینه غیر مستقیم کارخانه
factory machinery depreciation : استهلاک ماشین آلات کارخانه
factory order : سفارش کارخانه
factory overhead (indirect manufacturing cost) : سربار تولید
factory overhead absorption rate : نرخ جذب سربار کارخانه
factory supplies : مواد مصرفی کارخانه، ملزومات کارخانه (مواد غیر مستقیم)
facuhative endorsement : ظهرنویسی اختیاری
fairness audit report, clean audit report : گزارش غیر مشروط حسابرسی
false inventory : صورت برداری نادرست (کاذب) ، موجودی کالای نادرست
falsify, distortion : تحریف مورد انتظار
family supplement, benefits for family,family allowance, dependent′s allowance : کمک عائله مندی
favorable direct labor variance : انحراف مساعد دستمزد مستقیم
favorable material price variance : انحراف مساعد نرخ مواد
favorable material usage variance : انحراف مساعد مصرف مواد
favorable opinion : نظر موافق
favorable overhead variance : انحراف مساعد سربار
favorable price variance : انحراف مساعد قیمت
favorable rate variance : انحراف مساعد نرخ مواد
favorable trade balance : موازنه مساعد تجاری
favorable usage variance : انحراف مساعد مصرف
favorable variance : مغایرت (انحراف) مساعد
favorable volume variance : انحراف مساعد حجم
favorable wage efficiency variance : انحراف مساعد کارآیی دستمزد
favorable wage rate : انحراف مساعد نرخ دستمزد
fee for service : پرداخت حق الزحمه
FIATA combined transport BIL : بارنامه حمل ترکیبی «فیاتا»
fictitious worker on payroll : کارگر صوری در لیست دستمزد
field work : اجرای عملیات رسیدگی، کار حسابرس در خارج از موسسه حسابرسی
field work standards : استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی (رسیدگی)
final accounts with audit report : حساب های نهایی با گزارش حسابرسی
final accounts with directors report : حساب های نهایی با گزارش مدیران
final audit report : گزارش نهایی حسابرسی
financial accounting and reporting : حساابداری و گزارشگری مالی
financial accounting standards advisory council (FASAC) : شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی
financial advisor : مشاور مالی
financial authority : صاحب اختیار مالی
financial director′s report : گزارش مدیر مالی
financial forecast, financial projections : پیش بینی مالی
financial history : پیشینه مالی، تاریخچه مالی
financial information : اطلاعات مالی
financial performance : عملکرد مالی
financial position of borrower : وضع مالی وام گیرنده
financial records : پرونده / ثبت تهای مالی
financial report : گزارش مالی
financial reporting : گزارشگری مالی
financial reporting council (FRC) : گزارشگری مالی خارجی
financial reporting standard (FRS) : شورای گزارشگری مالی
financial reporting standard for smaller entities (FRSSE) : استانداردهای گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک
financial sales records : مدارک مالی فروش
financial statements (reports,information) : گزارشات مالی
financial support : حمایت مالی
finished goods ready for sale : کالای ساخته شده آماده فروش
finished goods stock (finished goods inventory) : موجودی کالای ساخته شده
finished goods store : انبار موجودی کالای ساخته شده
firm order : سفارش قطعی
first class creditors : بستانکاران درجه اول (دارای اولویت)
first mortgage : رهن دست اول
first mortgage debenture : اوراق قرضه رهنی با اولویت نخست
first order goods : کالای رده اول
first price, orginal price : قیمت اصلی
fixed overhead absorption rate : نرخ جذب سربار ثابت
flash report : گزارش اصلاحی، گزارش فوری
floating capital ,working capital, circulating capital : سرمایه در گردش
floor price : قیمت کف
floor value : ارزش پایه
flow report : گزارش تغییرات در وضعیت
FOB airport : فوب فرودگاه
FOB shipping point (origin) : فوب مبدا
for account of : از طرف (به حساب)
for payment of : در ازاء
for the year ending (ended) : برای سال مالی منتهی به ...
for-profit organizations : سازمان های انتفاعی
forbearance : خودداری
force major : عامل قهری، وضعیت اضطراری، فورس ماژور
forced loan : وام اجباری (اضطراری)
forced sale : فروش اجباری
forced saving : پس انداز اجباری
forced -sale value : قیمت فروش الزامی
forecast data : اطلاعات پیش بینی شده
forecast of income : پیش بینی درآمد
forecast, foresight, provision,anticipation, anticipatory breach,forecasting predictionforecasting prediction : پیش بینی
foreclose : توقیف / ضبط کردن ملک رهنی
foreclosed assets : داراییهای توقیف، ضبط شده
foreclosure : توقیف اموال، ضبط اموال
foreign bill : برات ارزی، برات خارجی
foreign bill of exchange : برات خارجی
foreign branch : شعبه خارجی (خارج از کشور)
foreign corporation : شرکت خارجی
foreign currency : ارز خارجی، واحد پول کشور بیگانه
foreign currency conversion : تبدیل پول خارجی
foreign currency exchange : تسعیر اقلام ارزی، تبدیل ارزی
foreign currency exchange loss : زیان حاصل از تسغیر ارز
foreign currency loan : وام ارزی
foreign currency reserves : ذخایر پول خارجی
foreign currency securities : اوراق بهادار ارزی
foreign currency translation : تبدیل ارز
foreign entity : واحد تجاری خارجی
foreign exchange : تبدیل ارز
foreign exchange control : کنترل ارزهای خارجی
foreign exchange cover : ارز پشتوانه
foreign exchange difference : اختلاف تبدیل ارز خارجی
foreign exchange rate, rate of exchange : نرخ تسعیر ارز، نرخ برابری ارز
foreign exchange regulations : مقررات تسعیر ارز
foreign exchange reserves / external reserves : ذخایر ارزی
foreign exchange risk : خطر تسعیر ارز
foreign exchange rules : قوانین تسعیر ارز
foreign exchanges : مبادلات ارزی
foreign investor : سرمایه گذار خارجی
foreign market, exchange market : بازار ارز خارجی
foreign monetary items : اقلام پول خارجی
foreign nationals : اتباع خارجی
foreign operations : عملیات (مبادلات) خارجی
foreign payment order : حواله ارزی (کتبی و تلگرافی)
foreign port of unloading : بندر خارجی که بایستی کالا در آنجا تخلیه شود
foreign return : بازده خارجی
foreign stock : سهام خارجی
foreign trade : تجارت خارجی
foreign trade financing : تامین مالی تجارت خارجی
foreign-exchange dealer : صراف
foreman, supervisor, steward : مباشر
forensic accounting : حسابداری مربوط به امور دادگاه (مسائل دادگاهی) ، حسابداری دادگستری
forensic accountant : کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حسابداری
forensic audit : حسابرسی موارد دادگاهی
forensic auditors : حسابرسان امور دادگاهی
foreseeable loss : زبان قابل پیش بینی
foreseen user : استفاده کننده پیش بینی شده
foresseeable users : استفاده کنندگان قابل پیش بینی
forfeit, penalty : جریمه، تاوان، غرامت
forfeiture : ضرر، جریمه، تنزل ارزش
forfeiture clause ′ : شرط ضرر
forfortures receipt : رسید متصدی حمل و نقل
forge : جعل کردن
forged check : چک جعلی
forged paper : سند جعلی
forged, fabrication, counterfeit : جعلی (ساختگی)
forger, forger of document : سند ساز
forgery : جعل اسناد، سندسازی، جعل، تقلب
forgery insurance : بیمه جعل (سند)
forgivable loan : وام قابل بخشش
form over substance : رجحان شکل بر محتوا
formal : رسمی،‌صوری، قانونی، مدنی
formal acceptance : پذیرش رسمی
formal delivery, formal acceptance : تحویل رسمی
formal notice : یادداشت رسمی
format and content : شکل و محتعوا
forms (or levels) of market efficiency : شکل های مختلف (سطوح) کارایی بازار سرمایه
forthcoming year accounts : حساب های سال آینده
forward (future) rate : نرخ های آتی
forward combination : ادغام با شرکت بعد از خود
forward contract : پیمان آتی، قرارداد سلف
forward cover : پیش خرید ارز
forward exchange contract : قرارداد نرخ آتی ارز، مبادله ارزی سلف
forward exchange market : بازرا سلف ارز
forward financial statement : صورت های مالی آینده
forward integration : ادغام با واحد تجاری بعد از خود
forward interest rate : نرخ بهره با دوره تنفس
fotward market, in foreign exchange : بازار پیش خرید ارز، بازار سلف
forward price : قیمت سلف
forward purchase : پیش خرید، خرید سلف
forward rate : نرخ ارز سلف (وعده دار)، نرخ آتی
forward selling, selling in advance : پیش فروش
forward shipment : حمل آتی
forward -liiking information : اطلاعات آینده نگر
forward-rate agreement : قرارداد نرخ وام آینده
forwarded : از پیش فرستاده شده، حمل شده
forwarder, carrier : متصدی حمل و نقل / حمل کننده / موسسه حمل و نقل، جامل
forwarding : حمل و نقل
forwarding agency : نمایندگی حمل و نقل
forwarding agent : نماینده حمل و نقل
forwarding charges : هزینه های ارسال
forwarding country : کشور فرستنده
forwarding instructions, shipping instructions : دستورات حمل
founder, establisher, institutor,promoter : موسس، بنیانگذار
fraud risk factors : عوامل ریسک تقلب
free of error and bias : عاری از هر نوع خطا و سوگیری
free on rail road (FOR) : تحویل کالا روی واگن قطار
free port : بندر آزاد
freight forward : هزینه حمل در مقصد پرداخت می شود
freight forwarder, forwarding : واسطه حمل و نقل، کارگزار حمل
freight in, transportation in : حمل به داخل
freight payable at destination carriage forward (=c ... collect) / freight collect : هزینه حمل در مقصد پرداخت می شود
freight, transport, shipping, carriage : حمل، حمل و نقل، باربری
FTA World Share Index : شاخص سهام فعال در سراسر دنیا که به وسیله تایمز مالی ارائه می شود
fuel inventory : موجودی مواد سوختنی
full absorption costing : هزینه یابی جذبی کامل
full work related disability : از کار افتادگی کلی ناشی از کار
full-time directors : مدیران تمام وقت
full-time work : کار تمام وقت
fundamental error : اشتباه با اهمیت
fundamental error, substantive error : اشتباه اساسی
funds collected for third parties : وجوه دریافتی به نیابت از طرف اشخاص ثالث
future value factor : فاکتور ارزش آتی ، عامل ارزش آتی
future value of an annuityordinary : ارزش آتی اقساط مساوی قابل دریافت / پرداخت در آخر دوره
future value table of an ordinary annuity of 1 Rial : جدول ارزش آینده اقساط عادی یک ریال
GNP deflator : شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص ملی
gain or loss : سود یا زیان احتمالی
gain or loss account : حساب سود یا زیان
gain or loss on disposal : سود یا زیان (غیر عملیاتی) ناشی از واگذاری / فروش
game theory (theory of games) : نظریه بازی ها
game theory models : مدل های تئوری بازی ها
garnishee order : حکم توقیف مال ، دستور توقیف مال
gate times recording : ضبط اوقات ورود و خروج
gatherer, collector : تحصیل دار (جمع کننده)
gearing proportion : نسبت وام سنجی
general accounting office auditor : حسابرس دیوان محاسبات
general auditor : حسابرس کل
general compulsory social insurance : بیمه اجتماعی اجباری عمومی
general contractor, general conditions general coverage : پیمانکار عمومی (پیمانکار انواع پیمان ها)
general endorsement : ظهرنویسی عمومی
general factory manager : مدیر کل کارخانه
general mortgage bond : اوراق قرضه با رهن کامل
general plant services, general factory services : خدمات عمومی کارخانه
general records : دفتر کل عمومی، دفاتر روزنامه، پرونده ها و اسنادی که موید اقلام موجود در دفتر کل باشند.
general shortage : کمبود عمومی
general shortage of labour, shortage of manpower : کمبود عمومی کار
general supervisor : مباشر کل
give authority to auditor : اختیار دادن به حسابرس
glamor (glamour) stock : سهام محبوب، سهام پر جاذبه، سهام پر زرق و برق
goal output indicator : شاخص تعیین کننده محصول (یا نتیجه کار)
going concern or continuity assumption : قرض تداوم یا استمرار فعالیت
going short : فروش استقراضی
gold and foreign exchange reserve : ذخایر طلا و ارز
good business reasons for issuing : دلایل تجاری مناسب برای انتشار ...
good till cancelled order : سفارش با اعتبار تا اطالع بعدی
goods available for sale : کالای آماده برای فروش
goods in free circulation, authorized goods : کالاهای مجاز
goods inventory at the end of the year : موجودی کالای ساخته شده آخر سال (آخر دوره)
goods inward records : مدارک و اسناد کالای وارده (رسیده)
goods of inferior quality, Junk : بنجل
goods outward records : مدارک و اسناد کالای صادره (ارسالی)
goverment owned company, state owned company, crown corporation : شرکت دولتی
headquarter for prisoners of war′s affairs : ستاد رسیدگی به امور آزادگان (اسرای جنگی)
heir, inheritor : وارث
historical accounting : حسابداری بر حسب ارزش های تاریخی
historical background : پیشینه تاریخی، تاریخچه
historical convention rule, cost convention : قاعده بهای تاریخی
historical cost : بهای تاریخی، بهای تمام شده تاریخی
historical cost (HC) : هزینه تاریخی، بهای تمام شده تاریخی
historical cost accounting : حسابداری بر مبنای هزینه (بهای تمام شده) تاریخی
historical cost basis : مبنای بهای تمام شده تاریخی
historical cost constant-dollar accounting : به ارزش های تاریخی همگن
historical cost convention : مبنای اندازه گیری به واحد پول، اصل اتخاذ واحد پول برای محاسبه مبنای بهای تمام شده تاریخی
historical cost of the goods : بهای تمام شده تاریخی موجودی ها
historical cost system : سیستم بهای تمامخ شده تاریخی
historical cost versus current fair value : مقابل ارزش متعارف جاری بهای تمام شده تاریخی
historical cost-constant dollar (HC-CD) : ارزش های تاریخی همگن
historical costcurrent cost : قیمت تمام شده جاری
historical costs : ارزشهای تاریخی
historical data : ارقام و اطلاعات تاریخی
historical exchange rate : نرخ تاریخی ارز
historical input price : قیمت / ارزش ورودی تاریخی
historical proceeds : مبلغ پول نقدی که هنگام عرضه اوراق قرضه به دست می آید
historical rate : نرخ تاریخی ارز
historical rate of return : نرخ بازده تاریخی
historical summary : خلاصه حساب سنوات گذشته، خلاصه حساب تاریخی
historical trading range : دامنه تغییرات تاریخی قیمت سهام
historical weights : ضرایب تاریخی
historical yield : بازده تاریخی
historical-cost convention : اصل هزینه (بهای تمام شده) تاریخی
holder of the record : صاحب سهم
holding gains or losses : سود یا زیان غیر عملیاتی از نگهداری دارایی یا داشتن بدهی
holding stack gain or loss : سود یا زیان نگهداری موجودی
home mortgage loan : وام مسکن رهنی
horizontal (merger-intergrationcombination) : ادغام افقی، ترکیب افقی
horizontal analysis : تجزیه و تحلیل افقی
horizontal audit : حسابرسی افقی
horirontal business combination : ترکیب افقی شرکت ها
horirontal combination : ترکیب افقی شرکت ها
horirontal form : شکل افقی (ترازنامه)، شکل محاسباتی
horirontal integration : ادغام در سطح افقی
horizontal spread : شکاف افقی
horirontal transfers : انتقالات افقی
human information processing accounting : حسابداری رفتاری
hypothecator, mortgager : راهن، گروگذار
ideal capacity, theoretical capacity : ظرفیت مطلوب ، ظرفیت اسمی
ideal or theoretical capacity, ideal capacity : ظرفیت ایده آل
illogical reasons of auditor : دلائل غیر منطقی حسابرس
illusory profit : سود فریبنده، سود گمراه کننده
illusory promise : قانون مربوط به قرارداد
imbalance of orders : عدم تعادل سفارشات
gross working capital : سرمایه در گردش ناخالص
gross-price method (of recording purchase, sales discounts) : روش مبتنی بر ناخالص قیمت. هنگام ثبت خرید و تخفیف از فروش
group creditors : طلبکاران گروهی
group creditors insurance : بیمه گروهی طلبکاران
grouping sheet, grouping working paper : کاربرگ گروه بندی حساب ها
guaranteed mortgage : رهن تضمین شده
guarantor : ضامن، کفیل، متعهد
guidelines for internal auditors : رهنمودی برای حسابرسان داخلی
initial authorized capital : سرمایه ثبت شده (اسمی) اولیه
initiatory expense (cost) : هزینه اولیه
input-oriented principles : اصول متمرکز بر داده ها
inquiry of the client′s attorney : پرس و جو از وکیل حقوقی صاحبکار
inside director : عضو هیئت مدیره
inside information : اطلاعات داخلی / محرمانه / خصوصی
insolvency administration order : حکم دادگاه برای مدیریت بر دارایی های یک مدیون متوفی ورشکسته
inspection report : گزارش بازرسی
inspector : بازرس، بازبین
inspector general : بازرس کل
inspector of taxes : ممیز مالیاتی
inspector′s fee : حق الزحمه بازرس
liability for endorsement : بدهی حاصل از ظهرنویسی، بدهی احتمالی
liability of auditors : مسئولیت (تعهد) حسابرسان
liable for damages : مسئول خسارت
liable for payment : مسئول پرداخت
liable for payment of debts : مسئول پرداخت بدهی ها
lienor : راهن، وقیقه گر
likely error : خطای احتمالی، اشتباه محتمل
likely errors in the financial statements : اشتباهات احتمالی در صورت های مالی
limit order : سفارش به قیمت معین، سفارش محدود
limit order book : دفتر سفارشات محدود
limited open end mortage bond : اوراق قرضه با رهن محدود
limited power of attoreny (LPOA) : وکالت محدود
limited trading authority : وکالت جهت انجام دادن معامله
limiting factor (principal budget factor) : عامل محدود کننده
immortal asset, mortal asset : دارایی فناپذیر
implicit contract theory : تئوری مبتنی بر قرارداد تلویحی
implicit cost = opportunity cost : نرخ بهره ای که بتواند ارزش فعلی دریافت های نقدی و پرداخت های نقدی مروبطه را برابر نماید.
import and export : واردات و صادرات
import and export duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی و خروجی
import barriers : موانع وارداتی
import bill : برات وارداتی
import customs′ duty : مالیات گمرکی
import declaration : اظهارنامه ورودی
import deposit : سپرده وارداتی
import documentary credits : اعتبار اسنادی وارداتی
import duties : حقق گمرکی، عوارض گمرکی
import duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی
import duty : مالیات (عوارض و حقوق) بر واردات
import goods : کالای وارداتی
import licence : جواز واردات، پروانه واردات
import list : صورت واردات
import order registration : ثبت سفارش
import quota : سهمیه واردات
import rate : نرخ ورود (کالا)
import restriction : محدودیت وارداتی
import substitution : جایگزینی واردات
import surcharge : تعرفه اضافی، سور شارژ واردات
import tariff : تعرفه گمرک ، تعرفه واردات
importance : اهمیت
importance factor : عامل اهمیت
importance mean : میانگین اهمیت
imported goods : کالای وارده (از خارج از کشور)
imported goods inventory : موجودی کالای وارداتی
importer : وارد کننده
imports : واردات و صادرات
improper interference of auditor : دخالت بی مورد حسابرس
in progress inventory, inventory in progress : موجودی در پیشرفت ساخت
in-charge auditor : سرپرست گره رسیدگی حسابرسی، حسابرس مسئل
incidental authority : اختیار اقدام در مارد ضرری
income applicable to senior securities : سود متعلق به اوراق بهادار اولویت دار
income before deduction of tax : درامد قبل از کسر مالیات
income before extraordinary items : سوود قبل از اقلام غیر مترقبه
income summary, profit and (or) loss summary : خلاصه سود و (یا) زیان
incoming auditor, successor auditor : حسابرس جانشین، حسابرس جدید (آتی)
incompatible occupations, incorrect acceptance : قبول نادرست (پذیرش نادرست)
incomplete accounting records : مدارک ناقص حسابداری
incomplete records : مدارک ناقص
incomplete work : کار ناتمام
incorporate : شرکت کردن، شرکت دادن، در هم ادغام شدن
incorporated company : شرکت به ثبت رسیده، شرکت با مسئولیت محدود
incorporation : تاسیس شرکت
incorporation of audit firms : شرکت های تضامنی حسابرسی با مسئولیت محدود
rincorporation process : فرایند تاسیس یک شرکت سهامی
incorrect entry : ثبت اشتباه (غلط)
increase endorsement : تصدیق با تایید افزایش
increase in working capital : افزایش در سرمایه در گردش
independence of auditors : استقلال حسابرس، حسابدار مستقل
independence of reportiog : استقلال از لحاظ گزارشگری
independend international auditor : حسابرس مستقل بین المللی
independent audit report : گزارش حسابریس مستقل
independent auditor : حسابرس مستقل بین المللی
independent contractor : پیمانکار مستقل
independent examination of auditor : رسیدگی مستقل حسابرسی
indexless records : اسناد و مدارک بی فهرست
indicator : شاخص، نمایه، نماگر
indirect factory wages : دستمزد غیر مستقیم کارخانه
individual proprietorship : مالکیت انفرادی
indorse (to endorse), indorsement : ظهرنویسی کردن، پشت نویسی کردن
indorsed bond : سند قرضه پشت نویسی شده
indorsed draft : حواله ظهرنویسی شده
indorsement without recourse : ظهرنویسی بدون حق ارجاع
indorser, drawer : برات گیر ، محال علیه
industrial organizations : موسسات صنعتی
infavorable trade balance, adverse trade balance : موازنه نامساعد تجاری
inferior goods : اجناس نامرغوب
inflationary factors : عوامل تورمی
inflow of foreign funds : ورود سرمایه های خارجی
influential organizations : سازمان های ذی نفوذ (تاثیرگذار)
inforce, valid, reliable, reputable,honoured, valid : معتبر
informal : مدون نشده
informal opinion : اظهار نظر آگاهانه
informal records : مدارک اسناد غیر رسمی
information : اطللاعات، مجموعه ای از واقعیت ها، آگجاهی
information and communication : اطلاعات و گزارشگری
information asymmetry : عدم تقارن اطالعات، عدم دسترسی یکسان به اطلاعات
information content of devidends hypothsis : فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام
information economic theory : تئوری اقتصادی بودن اطلاعات
information economics : اطلاعاتی که می تواند بر تغییرات (رفتار) اقتصادی اثر بگذارد.
information for financial control : اطلاعات جه کنترل مالی
information for management control : اطلاعات جهت کنترل مدیریتی
information hypothesis : فرضیه (نظریه) اطلاعات
information inductance : تلقین اطلاعات
information induction : استقرا اطلاعات
information intermediaries : واسطه های اطلاعاتی
information needs : نیازهای اطلاعاتی
information overload : انباشت بیش از حد اطلاعات، ارائه بیش از حد اطلاعات
information report : گزارش شاطلاعاتی
information retrieval : بازیابی اطلاعات
information risk : ریسک اطلاعات
information statistic : آمار اطلاعاتی
information system : سیستم اطلاعاتی
information systems management : مدیریت سیستم های اطلاعاتی
information technology : تکنولوژی اطلاعاتی
information technology strategy : استراتژی تکنولوژی اطلاعات
information theory : تئوری اطلاعاتی
informed authority : مقام آگاه
informed opinion : اظهارنظر آگاهانه
inherent error : اشتباه ذاتی
inheritor, devise : وارث
institute of auditors : موسسه حسابرسان
institute of external auditors : موسسه حسابرسان خارجی
institute of internal auditors (IlA) : انجمن حسابرسان داخلی
institution, organization institute,entity, institute : موسسه، نهاد، شرکت
institutional investor : موسسه سرمایه گذار
insurancedemand for auditing : تقاضای پوشش بیمه برای حسابرس
insured stock (inventory) : موجودی کالای بیمه شده
intagible property (or assets) : دارایی غیر قابل لمس
integrity and reliability of information : صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات
intentional distortion : تحریف عمدی
inter-company inventory transfer : انتقال موجودی بین شرکت ها
inter-company profit or loss : سود یا زیان بین شرکت ها
interest for delay : بهره دیرکرد
interest formulas : فرمول محاسبه بهره (بهره مرکب)
interest method of amortization : روش انقضای مبتنی بر نرخ بهره، روش بهره استهلاک
interest on borrowing(s) : بهره قرض
interest on inventory loan : بهره وام موجودی کالا
interest on mortgage : بهره رهن
interim audit work : حسابرسی ضمنی
interim financial reporting : گزارش مالی میان دره ای
interim financial statements (interim accounts′ interim report) : صورت های مالی میان دوره
interim inventory : موجودی برداری طی سال
interim reporting : گزارشگری مالیف میان دوره ای، گزارشهای میان دره ای
interim reporting requirements : الزامات گزارشگری میان دره ای
interim reports : گزارش های مالی میان دره ای
interior sale : فروش داخله
interlocking directorate : اعضای هیئت مدیره مشترک
intermediate goods or product : کالای واسطه ای
intermodal transport : حمل با چند نوع وسیله نقلیه
internal audit records : مدارک و اسناد حسابرس داخلی
internal audit report : گزارش حسابرسی داخلی
internal auditor : حسابرس داخلی
internal financial reporting : گزارشگری مالی داخلی
internal management reports : گزارش های داخلی مدیریت
internal report : گزارش داخلی (درون سازمانی)
internal reporting : گزارشگری داخلی
internally generated report : گزارش ماخذ از منابع داخلی
international bank for reconstruction and development (IBRD) : بانک بین المللی ترمیم و توسعه
international centre for settlement : مرکز بین المللی تصفیه
trinternational committee for accounting cooperation (ICAq : کمیته بین المللی همکاری حسابداری
international coordination committee for the accounting profession (lCCAP) : کمیته بین المللی همکاری حسابداری
international customs declaration form : اظهارنامه بین المللی گمرکی مدل
international finance corporation : شرکت مالی بین المللی
international labour organization (ILO) : سازمان بین المللی کار
international organization for securities commission (IOSCO) : کمیسیون سازمان های بین المللی برای اوراق بهادار
international standards organization (ISO) : سازمان استانداردهای بین المللی
international standards organization : سازمان استانداردهای بین المللی
international trade organization : سازمان تجارت بین المللی
interpretation of control reports : تفسیر گزاراشات کنترلی
interpretation of financial reports : تفسیر گزارشات مخالی
intenenor : مداخله کننده
introductory paragraph : بند مقدمه
inventoriable costs : هزینه های قابل تقسیم به حساب موجودی کالا
inventorial cost : هزینه سیاهه ای
inventories, physical inventory, stock : موجودی انبار، سهم
inventory : موجودی مواد و کالا
inventory adjustment, stock adjustment : تعدیل موجودی
inventory allowance method : روش ذخیره گیری برای کاهش ارزش موجودی ها
inventory and warehousing cycle : چرخه موجودی کالا و انبارداری
inventory at begining period of goods : موجودی اول دوره کالای
inventory at end of the period : موجودی کالای در جریان ساخت آخر دوره
inventory budget : بودجه موجودی انبار
inventory build-up : تدارک کالا، انبار کردن کالا
inventory build-up period : دوره تدارک کالا
inventory card : کارت انبار
inventory certificate : گواهی موجودی انبار (که صاحبکاران باید به حسابرسان ارائه دهند)
inventory certification : تاییدیه انبار
inventory classification : طبقه بندی موجودی کالا
inventory completion tests : آزمون های تکمیل موجودی کالا
inventory control (stock control) : سیستم کنترل بر موجودی کالا
inventory costing, inventory pricing : قیمت گذاری موجودی
inventory count : شمارش موجودی
inventory cut-off (date) : (تاریخ) انقطاع انبارگردانی
inventory equation : معادله موجودی کالا
inventory financing : تامین مالی موجودی ها
inventory holding gain. loss : سود یا زیان ناشی از نگهداری موجودی کالا
inventory holding profits (gains) : سود حاصل از نگهداری موجودی کالا
inventory level : سطح موجودی انبار
inventory liquidation : کاهش موجودی پایه
inventory loss : زیان ناشی از نگهداری موجودی کالا
inventory management : مدیریت موجودی کالا، مدیریت موجودی ها
inventory obsolessence : نابابی (موجودی) کالا
inventory of real estate : موجودی اموال غیر منقول
inventory olosolescence : از مد افتادگی موجودی کالا، نابابی موجودی کالا
inventory plugging : دستکاری به قصد تقلب در حساب موجودی
inventory price tests : آزمون های قیمت موجودی اکلا
inventory pricing : قیمت گذاری موجودی کالا
inventory pricing. methods : رشهای قیمت گذاری موجودی کالا
inventory profit (income) : سود موجودی کالا، سود نگهداری موجودی ها
inventory provision : ذخیره موجودی
inventory rate variance : انحراف نرخ موجودی
inventory ratios : نسبت های موجودی کالا
inventory record : مدرک موجودی
inventory record keeping : نگهداری اسناد انبار
inventory shortages cost : هزینه کسری موجودی کالا
inventory shrink : کسری موجودی
inventory stock : موجودی کالا، موجودی جنسی، موجودی انبار
inventory tag : برگ شمارش موجودی
inventory taking methods : روس های تعیین موجودی کالا، روش های موجودی گیری، روش های انبارگردانی
inventory to slaes ratio : نسبت فروش به موجودی
inventory to working capital ratio : نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش
inventory turnover : گردش کالا
inventory turnover (stock turnover) : گردش موجودی کالا، دفعات گردش کالا
inventory turnover period, average number of days, inventory in stock : متوسط گردش موجودی کالا
inventory umover rate : سرعت گردش موجودی
inventory valuation (stock valuation) : تعیین ارزش موجودی ها
inventory valuation account : حساب تعدیل موجودی ها
inventory valuation methods : روش های ارزیابی موجودی
inventory value variance : انحراف ارزش مشوجودی
inventory, stock, stock in trade : موجدی اول دوره کالای
inventory-sales ratio : نسبت فروش به موجودی
investment advisor (adviser), investment counsel, investment consultant : مشاور سرمایه گذاری
investment company (or trust) : شرکت سرمایه گذاری
investment in foreign money : سرمایه گذاری ارزی
investment opportunities schedule (lOS) : جدول فرصت های سرمایه گذاری
investment opportunity : امکان سرمایه گذاری
investor : سرمایه گذار
investor′s capital : سرمایه سرمایه گذار
invoice for goods received : سیاهه کالای رسیده ، فاکتور کالای دریافتی
involuntary reorganization : تجدید سازمان اجباری
inward manifest or import manifest : اظهارنامه ورود (کالا)
irregulatory : تخلف
issuing authority : سازمان انتشار دهنده
job cost record, job costing record : ساقه، کارت هزینه، بهای تمام شده سفارش
job costing , Gob order costing, specific order costing : هزینه یابی سفارش کار
job order costing, job cost system : هزینه یابی سفارشات (سفارش کار)
job order sheet : کارت هزینه سفارش
job-order costing : هزینه یابی سفارش کار
job-order costing method : روش هزینه یابی سفارش کار
journal sale form : فرم دفتر روزنامه فروش
judicial arbitrator : داور قانونی، دار قضایی
juidicial authorities : مقامات قضایی
junior accountant : حسابداری که تحت سرپرستی یک حسابدار ارشد کار می کند.
junior auditor : کمک حسابرس
junior issue : اوراق بهادار با اولویت دوم
junior refunding : اوراق قرضه درجه دوم
junior stock incentive plan : طرح تشویقی خرید سهام
keep-or-drop decision : تصمیم به توقف یا ادامه
key factor : عامل کلیدی (عامل اساسی)
key profitability factor : عامل کلیدی سودآوری
key worker : کارگر پایه (موثر)
London inter bank offered rate (LIBOR) : نرخ بهره کوتاه مدت بین بانکی لندن
labor = labour : کار، کارگر، هزینه دستمزد
labour hour absorption rate of overhead : نرخ جذب ساعتی سربار
labour oriented : کاربر (به فتح ب)
lack of order of accounts : بی ترتیبی حساب ها
laddered portfolios : سرمایه گذاری های پلکانی
lag factor : فاکتور خرید (فروش) نسیه
lag in payment by debtors : تاخیر پرداخت بدهکاران
lagging indicatiors : شاخص های تاخیری، دوره های زمانی همگام با سطوح مختلف فعالیت های اقتصادی
landing storage delivery (LSD) : تخلیه، نگهداری، تحویل
landlord : موجر، مالک زمین
last day of field work : آخرین روز اجرای عملیات رسیدگی
law of corporations (company act) : قانون شرکت ها
leading indicators : شاخص های پیشرو
lease purchase vendor : فروشنده اجاره خرید
leasehold mortgage : اجاره مورد رهن
legal entity (or person), artificial person,legal entity : شخص (شخصیت) حقوقی
legal form : شکل قانونی
legal formality : تشریفات قانونی
legal format : شکل قانونی
legal inspector′s (statutory examiner′s)checklist : چک لیست بازرس قانونی
legal inspector′s fee : حق الزحمه بازرس قانونی
legal office (or department) : اداره حقوق (قضائی)
legal reserve, required reserve, statutory reserve : سپرده ی قانونی، اندوخته قانونی
legitimate expense for tax : هزینه مشروع (مجاز) برای مالیات
lesee′s borrowing rate : نرخ استقراض برای اجاره کننده
lesee′s incremental borrowing rate : نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده
lessor : اجاره دهنده، موجر
lessor accounting : حسابداری اجاره توسط اجاره دهنده (موجر)
letter of authorization : کالتنامه
letter of comfort : التزام اخلاقی، معرفی نامه
liquidator, trustee in bankruptcy,equity receiver : مدیر تصفیه
list of creditors : صورت طلبکاران
list of debtors : صورت بدهکاران
litigation support : پشتیبانی، یا پشتوانه دادخواست
loading for contingencies : کارمدزی که بابت هزینه های احتمالی به حق بیمه اضافه می شود
loading in branch inventory : سود تحقیق نیافته موجودی کالای شعبه
loan amortization schedule : جدول استهلاک وام
loan repayment factor : فاکتور بازپرداخت وام
long form auditing : حسابرسی تفصیلی (مفصل)
long form auditor′s report long form report, long-term report : گزارش بلند (گزارش تفصیلی) حسابرس
long format : صورت تفصیلی
long run performance : اجرای بلندمدت
long term debtors : بدهکاران بلندمدت
long term debts to net worth ratio : نسبیت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
long term forecast : پیش بینی درازمدت
loss carried forward, loss carryforward : زیان انتقال یافته به دوره های آتی
loss from abnormal spoilage : زیان حاصل از ضایعات غیر عادی
loss of value (or fall in value) : افت ارزش
loss payable endorsement : بیمه به نفع دیگران
lower of cost or market (LCM) rule : قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار
lower of cost or market price (value) : حداقل قیمت تمام شده یا قیمت بازار
lower of cost or market rule : قاعده اقل بهای تمام شه یا قیمت بازار
lower of cost or market valuation : ارزیابی براساس اقل قیمت تمام شده
lucrative profit opportunities : فرصت ها (امکانات) زیاد سوددهی
machine . oriented : ماشین بر
machine time sheet (record) : برگ اوقات کار ماشین
mail order business : کسب کار مکاتبه ای
mail order of payment : دستور پرداخت کتبی
mail order sale : فروش مکاتبه ای
main contractor, major contractor : پیمانکار دست اول، پیمانکار اصلی
major capital : سرمایه عمده
major capital project : طرح بزرگ (عظیم) سرمایه ای
major customer : مشتری عمده
major defect : نقائص اصلی و عمده
major duties : تکالیف عمده
major effects : تاثیرات عمده
major expansion project : پروژه توسعه ای عمده
major repair budget : بودجه تعمیرات اساسی
major repair or extraordinary repair : تعمیر اساسی یا تعمیر فوق العاده
major sale : فروش عمده
major work : کار اصلی
majority equity holders, majority stockholders : صاحبان سهام اکثریت
majority interest : دارنده منافع بیشتر
majority shareholders : سهامداران اکثریت
majority shareholders′ vote : رای اکثریت صاحبان سهام
majority-owned subsidiary : واحد فرعی
make provision, forecast : پیش بینی کردن
maker (signatory) of promissory note : صادر کننده (امضاء کننده) سفته
management advisory services : خدمات مشاوره مدیریت
management review (or audit) : بررسی یا حسابرسی مدیریت
management′s authority : اختیار مدیران
manager = director : مدیر
managing director : مدیر عامل
mandatory labour, forced labour,compulsory labour : کار اجباری
mandatory redemption : بازخرید اجباری
mandatory saving : سپرده اجباری
manipulating the accounting records : حساب سازی
manual labor (work) : کار دستی
manufacturing order : سفارش تولید
manufacturing profit (or loss) : سود (یا زیان) تولید
marcroeconomic factors : مولفه های اقتصاد کلان، متغیرهای کلان اقتصادی
marginal productivity theory : تئوری بهره وری نهایی
market expectation theory of the term structure : تئوری انتظارات بازار ساختار زمانی نرخ بهره
market for management labor : بازار خدمات مدیران حرفه ای
market forces : نیروهای بازار ، قدرت های بازار
market or sales value method : روش ارزش فروش یا بازار
market order : سفارش بازار، نظم بازار
market portfolio : پرتقوی بازار، مجمعه سرمایه گذاری های بازار
market report : گزارش بازار
market segmentation theory : تئوری بخش بندی بازار
market value method for investments : روش ارزش بازار سرمایه گذاری ها
market-oriented enterprise activities : فعالیت های موسسات اقتصاد بازار
master accountant, senior accountant : حسابدار ارشد
material error : اشتباه با اهمیت
material information : اطلاعات مهم
material requisition, material requisition form, material requisition record : برگ دادخواست مواد
material returned to store : مواد برگشتی به انبار
materials and supplies inventory : انبار مواد خام و ملزومات
materials inventory warehouse : انبار مواد خام
materials requisition (stores issue note;stores requisition) : درخواست مواد (از انبار)
mathematical error : اشتباه ریاضی و محاسباتی
mean per unit estimator : برآورد میانگین در هر واحد
means of transportation : وسایل حمل و نقل
medium-term forecast : پیش بینی میان مدت
memorandum account : حساب یادداشتی (توضیحی)
memorandum of association : اساس نامه
memorandum of financipg : برگ تامین وجوه
memorandum reconciliation account : حساب آماری تطبیق حساب ها
merchandise inventory : موجودی کالا
merchandise turnover = inventory turnover : (دفعات) گردش موجودی کالا، دوره گردش موجودی کالا
method of accounting for treasury stock : روش حسابداری سهام خزانه
methods of absorbing overhead : روش های جذب سربار
microeconomic theory : تئوری اقتصاد خرد
mid-day work : کار نیمه روزه
middle paragraph explanatory,paragraph : بند توضیحی (گزارش)
ministry of labor and social affairs : وزارت کار و امور اجتماعی
minor accountant, auditor, accountant assistant : کمک حسابدار (حسابدار جزء)، کمک حسابدار
minor coin : پول سیاه (پول کم بها)
minor defects : نقائص جزئی
minor work : کار غیر اصلی، کار فرعی، کار جزئی
minority : اقلیت
minority active investment : سرمایه گذاری فعال اقلیت
minority holders : صاحبان اقلیت
minority inactive investment : سرمایه گذاری غیر فعال اقلیت
minority interest income : سود سهامداران اقلیت
minority of shareholders : اقلیت صاحب سهام
minority shareholders′ right (mterest) : حقوق صاحبان سهام اقلیت
minority sharebolders, minority stockholders : صاحبان سهام اقلیت
mintage, seigniorage : حق الضرب
minute book of board of directors : دفتر خلاصه مذاکرات هیات مدیره
minutes of directors, minutes of board of directors : صورت جلسات هیات مدیره
mixed cost formula method : روش فرمول هزینه مختلط
mode of transportation : شیوه و روش حمل و نقل
modified auditor′s report : گزارش تعدیل شده حسابرس
modified historical cost accounting system : سیستم بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده
modified temporal method : روش موقت اصلاح شده
molding forces : شکل دهنده ها
monetary authorities : مقامات پولی
monetary errors : اشتباه در ثبت
monetary gain or loss : سود و زیان پولی
monetary order : حواله بانکی
monetary working capital : سرمایه در گردش پولی، پول در محاسبه
monetary working capital adjustment : تعدیل سرمایه در گردش پولی
monetary working capital adjustment : تعدیل سرمایه در گردش پولی
money converted into foreign currency : پول تبدیل شده به ارز خارجی
money order, transfer (money),remittance : حواله پول / حواله وجه واگذاری
monitoring value : ارزش نظارتی
monthly report : گزارش ماهانه
monthly wages worker : کارگرد مزدبگیر ماهانه
moral control : کنترل اخلاقی
moral hazard : خطر اخلاقی
moral hazard phenomenon : پدیده خطر اخلاقی
moratorium to pay tax : مهلت قانونی پرداخت مالیات
moratorium, usance : مهلت، تمدید قرارداد، مهلت پرداخت بدهی
moratory interest, late interest : بهره دیرکرد
mortal asset : دارایی از بین رونده (فناپذیر)
mortality : استهلاک پذیری دارایی
mortality chart : نمودار استهلاک پذیری
mortality curve : منحنی مرگ و میر
mortality of asset : فناپذیری دارایی
mortality of stock : فناپذیری موجودی کالا
mortgage : گروه، رهن، وقیقه
mortgage bank, pawn bank : بانک رهنی
mortgage bond : اوراق قرضه رهنی
mortgage certification : گواهینامه رهنی
mortgage creditor : طلبکار با وثیقه
mortgage debt : بدهی رهنی
mortgage deed : سند رهن
mortgage loan, loan on mortgage : وام رهنی، وام با وثیقه
mortgage market : بازار رهن
mortgage note payable : سند پرداختنی رهنی
mortgage notes : اسناد وثیقه
mortgage payable : دیون رهنی
mortgage pool : اوراق قرضه رهنی
mortgage, pledge : گرو گذاشتن، رهن گذاشتن
mortgaged : به رهن گذاشته شده
mortgaged asset : دارایی رهنی (به رهن گذاشته شده)
mortgaged company : شرکت رهنی
mortgagee : گرو گیرنده، شخص یا سازمانی که دارایی نزد آن گروه گذارده شود.
mortgagor : وام دهنده
motor vehicles : وسایل نقلیه موتوری
muhi-shift work : کار چندنوبتی
multilateral transport : حمل و نقل چند منظوره
multinational corporation : شرکت فراملیتی، شرکت (سهامی) چند ملیتی
multiple-step format : شکل چند مرحله ای
named port of destination : بندر مقصد مشخص
named port of shipment : بندر مشخص برای حمل
narrative form = report form : فرم گزارش
national commission on fraudulent financial reporting : کمیسیون ملی رسیدگی به تقلب در گزارش های مالی
nature of inventories : ماهیت موجودی ها
negative correlation : همبستگی منفی
negative working capital : سرمایه در گردش منفی
negotiatble error : اشتباه قابل گذشت
net (value-worth) : ارزش خالص
net = network : شبکه
net borrowings : خالص وام ها
net export of goods and services : خالص صادرات کالا و خدمات
net value, net worth, equity, right : ارزش ویژه
net working capital : خالص سرمایه در گردش
net worth : ارزش ویژه
net worth to fixed assets ratio : نسبت ازش ویژه به دارایای های ثابت
net worth to long-term debt ratio : نسبت ارزش ویژه به بدهی های بلندمدت
nominal capital, authorized capital,authorized capital stock : سرمایه اسمی (مجاز)، سرمایه ثبت شده
nomination of directors : کاندیدا شدن مدیران
nomination of inspectors : کاندیدا شدن بازرسان قانونی
non -commercial pr.ofit oriented establishment : موسسه غیر تجاری انتفاعی
non -conformity : عدم تطابق دقیق هزینه ها با درآمد
non -controllable inventory : موجودی انبار غیر قابل کنترل
non-executive director : مدیر غیر اجرایی
non-profit organizations (company) : موسسات، سازمان های غیر انتفاعی
norm : هنجار، قاعده
normal : عادی
normal (wastage-spoilage), abnormal spoilage (wastage) : ضایعات غیر عادی
normal activity level : سطح فعالیت عادی
normal capacity = average capacity : ظرفیت اسمی، ظرفیت عادی
normal financing principles : اصول معاملات دو جانبه (دو کشور)
normal hours of work : ساعات عادی کار
normal idle times : اوقات بیکاری عادی
normal income : درآمد متعارف
normal labor hours, idle hours : پساعات بیکاری
normal level of activity : سطح عادی فعالیت
normal shrinkage (spoilage) : آبرفتگی عادی، ضایعات عادی
normal waste : ضایعات عادی
normalize : عادی کردن
normative : هنجاری، دستوری
norminal cost : هزینه اسمی
norrnin,al rate of interest : نرخ اسمی بهره
not charged, not accounted for : به حساب نیامده (به حساب منظور نشده)
not for profit organi2ation : سازمان غیر انتفاعی
notorious-ill named partner : شریک بدنام
numerator : صرت کسر، مقسم
numerical scale point for importance : ضریب کمی اهمیت، ضریب مقداری اهمیت
objective information : اطلاعات عینی
objectives of financial reporting : اهداف گزارشات مالی
obligatory decrease of capital, oblicatory event : کاهش اجباری سرمایه
obligatory event : رویداد تعهدآور
off-setting error : اشتباه متقابل، اشتباه جبرانی
off-shore : دور از کرانه، مقابل ساحل، واقع در فلات
officer, executive director : مدیر اجرائی
official receiver (OR) : مسئول یا مامور اداره امور ورشکستگی
offsetting errors, compensating errors : دو اشتباه که یکدیگر را خنثثی کنند، اشتتباهات متقابل
offshore account : حساب برون مرزی
offshore banking : بانکداری برون مرزی
offshore company : شرکت فراساحل
offshore contract : قرارداد در خارج از کشور
offshore fund : صندوق برون مرزی
on account prior years : علی الحساب سنواتی
on cost labor (work), indirect labor : کار غیر مستقیم
on-time performance : عملکرد به موقع
one shift work : کار یک نوبتی
one shift worker : کارگر یک نوبتی
onshore contract : قرارداد در داخل کشور
open doors : در(ها)ی باز، دروازه های باز (اقتصاد)
open doors policy : سیاست درهای باز (بازرگانی)
open order : سفارش باز
open-end company (or trust) : صندوق مشترک سرمایه گذاری
open-end mortgage : رهن آزاد (نامحدود)
passport : گذرنامه
password : اسم رمز، کلمه عبور
password pawn : کلمه رمز، اسم رمز
pawn, pledge, mortgage : گرو (رهن)، گرو گذاشتن
prime cost, original cost, direct expenses : بهای اولیه، هزینه های اولیه (مستقیم)
principal auditor : حسابرس اصلی
principal budget factor : عامل کلیدی (اصلی) بودجه
principal creditor : طلبکار اصلی (عمده)
principal debtor : بدهکار اصلی (عمده)
principle errors in entries : اشتباهات اصولی در ثبت حساب ها
principle of consistency for comparison : اصل ثبات رویه جهت
priodic inventory posting system,periodic inventory system : سیستم ثبت ادواری موجودی ها
prior, financial period adjustments : اصطلاحات دوره مالی قبل
prior lien bond : اوراق قرضه با حق تقدم
prior period adjustment : اصلاح سنوات قبل، تعدیلات دوره قبل
prior period items : اقلام دوره های قبل
prior period′s accounts : حساب های دوره قبل
prior period, preceding period : دوره قبل
prior preferred stock : سهام ممتاز با حق تقدم
prior probabilities : احتملات پیشین
prior probability distribution : احتمالات برآوردی
prior right of creditors : حقوق ممتاز اعتبار دهندگان
prior service cost : هزینه خدمات پیشین
prior shares : سهام مقدم
prior year : سال قبل
prior year profit : سود سال های قبل
prior year′s adjustments : تعدیلات سال قبل
prior years loss(es) : زیان سنواتی
prior-charge capital : مبنای اولیه بودجه، سرمایه ممتاز، سرمایه دارای اولویت
priority : اولویت، حق تقدم
priority expense : هزینه مقدم بر
priority percentages : (فهرست) نسبت های تقدم
private company, private corporation : شرکت خصوصی، شرکت سهامی خاص
private sector : بخش خصوصی
private securities litigation reform act : قابل اصلاحیه پیگرد قانونی اوراق بهادار بخش خصوصی
private treaty pro-forma invoice : معامله اشخاص وابسته، معامله داخلی، معامله خصوصی
privileged information : اطلاعات ممتاز
pro forma data : اطلاعات (داده های) فرضی / پیش بینی شده
pro-forma financial statements : صورت های مالی پیش بینی شده
pro-forma invoice : پیش فاکتور، پروفرما، صورتحساب موقت
probabilistic forecasting : پیش بینی مبتنی بر احتمالات
probability proportionate to size (pPS) sampling : نمونه گیری رویدادهای احتمالی متناسب با «اندازه یا بزرگی» نمونه
probability-proportion-to-size sample selection (PPS) : انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با انازه
problem error cause, prob1ems, errors,mistakes : اشتباهات
procedural audit (or review) : بررسی کنترل های داخلی و سایر روش های مورد استفاده سازمان به وسیله یک حسابرس خارجی
process of financial reporting : فرایند گزارشگری مالی
processing information : اطلاعات در حال پردازش
processing of the order : انجام سفارش
opening inventory : موجودی کالای ابتدای دوره
operating incom (or profit) : سود عملیاتی
operating performance : عملکرد، میزان مهارت و موقتی حاصل از هر نوع فعالیت
operating performance ratio(s) : نسبت های عملیاتی (عملکرد)
operating report : گزارش عملیاتی
operational control information system : سیستم اطلاعاتی کنترل عملیات
operational report : گزارش عملیاتی
operations research (OR) : تحقیق عملیاتی
opportunity cost (allocation) : هزینه فرصت های از دست رفته
opportunity set : مجموعه گزینه های پیش روی
optimal portfolios : پرتفوی بهینه، مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری
optimum work period : حد مطلوب دوره کار
order : سفارش دادن، دستور دادن، مرتب کردن
order No : شماره سفارش
order bill : حواله سفارشی، برات حواله کرد
order check : چک حواله کرد
order confirmation : تاییدیه سفارش
order cover : پوشش سفارش (کالا)، حد سفارش پذیری
order cycling method : روش تکرار سفارش
order fitting cost : هزینه انجام سفارش
order for foreclosure : حکم تملیک
order for goods : سفارش کالا
order form : حواله سفارش
order getting cost : هزینه دریافت سفارشی
order of (O/O) : حواله کرد
order point : نقطه سفارش (کالا)، نقطه تجدید سفارش
order processing time : نقطه سفارش (کالا)، نقطه تجدید سفارش
order ticket : فرم سفارش
order-getting costs : هزینه های دریافت سفارش
ordere de experts comptables (OEC) : هیات ناظر بر حرفه حسابداری در فرانسه
ordered goods : کالای سفارش شده
ordering cost : هزینه سفارش
orderly marketing arrangement (OMA) : ترتیبات بازاریابی منظم ترتیبات / خودداری
orders in transit : سفارشات در راه
orders outstanding control account : حساب کنترل سفارشات معق
ordinary annuity : اقساط مساوی (قسط قابل پرداخت در اخر دوره)
ordinary creditor : بستانکار عادی
ordinary debt : بدهی عادی (معمول)
ordinary depreciation : استهلاک عادی
ordinary general meeting,Annual General Meeting (AGM) : مجمع عمومی عادی
ordinary income : درآمد عادی
ordinary incremental budget : بودجه تفاضلی (فزاینده) عادی
ordinary interest : بهره عادی (ساده)
ordinary loss, normal loss : ضرر عادی ناشی از فعالیت های شرکت
ordinary negligence : سهل انگاری
ordinary profit : سود ناشی از فعالیت های شرکت
ordinary repair : تعمیر عادی
ordinary share : سهم عادی
ordinary shareholder′s equity (ordinary shareholder′s funds) : ارزش سهام عادی پس از کسر سهام ممتاز
ordinary shareholders : صاحبان سهام عادی
organization : سازمان
organization chart : نمودار سازمانی
organization controls : کنترل های سازمانی
organization for economic cooperation and development (OECD) : سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
organization for european economic cooperation (OEEC) : سازمان همکاری اقتصادی اروپا
organization unit : واحد سازمانی
organization′s goal : هدف سازمان
organization, body corporate,corporation : سازمان
organizational controls : کنترل های سازمانی
organizational goal : هدف سازمانی
organizational relationships : روابط سازمانی
organizational status : موقعیت سازمانی
organizational structure : ساختار سازمانی
organizational unit : واحد سازمانی
organizations, institutions : موسسات
organize : تاسیس کردن، سازمان دهی کردن
organizer : موسسین
organizing : سازماندهی
orginal capital : سرمایه اصلی
orginal copy : نسخه اصلی
orginal cost (expense, expenditure) : هزینه اصلی
orginal documents : مدارک اصلی
orginal invoice : صورتحساب اصلی
orginal shareholder, shareholder of record : سهامدار اصلی
origin : مبدا، منشا
origin of risk : منشاء خطر ، منشا ریسک
original : اصلی، اولیه
original capital : سرمایه اولیه
original cost : قیمت اصل، بهای اولیه
original cost standard : معیار هزینه اصلی
original documents : اسناد اصل، اسناد اولیه
original entry : ثبت اولیه، نقل به دفتر کل
original entry error : اشتباه نخستین ثبت
original estimate : برآورد اولیه
original goods : کالای اصلی و طبیعی
original issue of shares : انتشار اولیه سهام
original markups : افزایش اولیه قیمت فروش
original maturity : تاریخ سررسید اولیه
original receipt : رسید اصلی
original selling price : قیمت اولیه فروش
original value : ارزش اصلی
originate : نشات گرفتن، سرچشمه گرفتن از
originator : ترتیب دهنده، تنظیم کننده
other information included in annual reports : سایر اطلاعات مندرج در گزارشات سالاته
out for a bid . : مزایده
out of order : خارج از نظم
out-cycle work : کارهای خارج از چرخه عملیات
output report : گزارش خروجی
output -oriented principles : اصول متمرکز بر ستانده ها
outright exportation : صادرات یکسره / قطعی
outside director : مدیر خارج از سازمان
outside the power of directors : خارج از اختیارات مدیران
outstanding orders : سفارشات معوق، سفارش های تکمیل نشده
over absorb : جذب بیش از حد
over absorbed, over applied : اضافه جذب شده
over absorption (overall feasibility) : اضافه جذب
over absorption of fured cost : اضافه جذب سربار ثابت
over and short cash account : حساب کسری یا اضافات صندوق
over-absorbed overhead : اضافه جذب (هزینه) سربار
over-and-short : کسر و اضافه
overabsorbed indirect (overhead) costs : اضافه جذب هزینه های سربار
overabsorption : مازاد جذب سربار
overage and shortage : اضافی و کسری انبار
overhead absorb : اضافه جذب
overhead absorbtion, overapplied overhead : جذب (هزینه) سربار
overtime work : کار اضافه کاری
overwork : کار زیاد از حد
paid in capital for treasury stock : صرف سهام خزانه
par exchange rate, exchange parity,foreign exchange rate : نرخ برابری ارز
par value theory : تئوری ارزش اسمی
parent company auditor : حسابرس شرکت مادر
parent enterprise (corporation) : موسسه مادر
parenthetical information : ارائه اطلاعات در داخل پرانتز
part-time worker, casual worker : کارگر موقت، کارگر نیمه وقت
partial work related disability : از کار افتادگی جزئی ناشی از کار
participation, corporate, joint venture,partnership, cooperation : مشارکت
particular format of accounting books : شکل خاص دفاتر حساب
particular forms of cost functions : اشکال خاص توابع هزینه
partly finished store : انبار کالای نیمه ساخته
payable to order : قابل پرداخت به حواله کرد
payback (or payout) period method : روش دوره بازیافت سرمایه
payment authorization : دستور (مجوز) پرداخت
payment in foreign currency : پرداخت به ارز خارجی
payment order : حواله ارزی
payroll records : اوراق و اسناد حقوق و دستمزد
pecking order : به ترتیب اولویت
peculator, embezzler : مختلس (دزدی کننده) ، اختلاس کننده
penal records : سوابق کیفری
penalty agreed beforehand : غرامت مقطوع
percentage of debtors to turnover : درصد بدهکاران به حجم فروش
peresentation for paymant : ارائه برای پرداخت (برات)
perfect negative correlation : همبستگی منفی کامل
perforated check (cheque) : جک منگنه شده (باطل شده)
perform : عمل کردن، اجرا کردن
perform customs formalities : انجام دادن تشریفات گمرکی
performance : عملکرد
sperformance accounting, constant money accounting : حسابداری بر حسب کارکرد
performance appraisal, performance evaluation : ارزیابی عملکرد
performance audit : حسابرسی عملکرد
performance bond (letter of) guarantee : سند تضمین اجرای کار
performance bond guarantee (P .B.G) : تضمین نامه حسن انجام کار
performance bond letter of guarantee : تضمین نامه اجرای کار
performance bond, performnce guarantee, surety bond : ضمانتنامه حسن انجام کار، تضمین عملکرد
performance budget : بودجه عملکرد (محصول)
performance budget expenditure : مخارج بودجه عملیاتی
performance budget funds : اعتبارات بودجه عملیاتی
performance budget period : دوره بودجه عملیاتی
performance budgeting : بودجه بندی عملیاتی (دولتی)
performance data : مجموعه اطلاعات اجرایی
performance evaluation : ارزیابی عملکرد
performance gap : شکاف عملکرد
performance goals : هدف های عملیاتی
performance guarantee insurance : بیمه ضمانت عمل ، بیمه ضمانت اجرایی
performance indicators : شاخص های عملکرد
performance measures : سنجش عملکرد
performance of audit work : اجرای عملیات حسابرسی (داخلی)
performance of work : اجرای عملیات
performance quarantee : ضمانت اجرا، مقیاس، سنجش عملیات، مقیاس سنج عملیات
performance report : گزارش عملکرد
performance standard : استاندارد عملکرد
performance test : آزمون عملکرد
performance withhokiing : سپرده حسن انجام کار، کسور وجه الضمنان
period for acceptance of tenders, tender acceplance period : مدت قبول پیشنهادات شرکت در مناقصه
period for remedying defects : مدت (دوره) رفع نقایص، مدت زمان اعتبار حق اقلامه دعوا، مدت زمان بین سفارش کالا و تحویل آن (به خریدار)
periodic internal audit reports : گزارش های دوره ای حسابرسی داخلی
periodic inventory system : سیستم ثبت ادواری موجودی ها
periodic inventory taking : صورت برداری دوره ای از موجودی انبار
periodic inventory valuation : ارزیابی ادواری موجودی انبار
peripheral or incidental transactions : رویدادها و عملیات جنبی یا تصادفی
perpetual inventory : ثبت دائمی موجودی کالا
perpetual inventory control : کنترل دائمی موجودی انبار
perpetual inventory master file : پرونده اصلی ثبت دائمی موجودی کالا
perpetual inventory method : روش دائمی موجودی گیری
perpetual inventory posting system,perpetual inventory system : سیستم ثبت دائمی موجودی ها
perpetual inventory valuation system : روش ارزیابی دائمی موجودی
perpetual inventory, pennanent inventory : موجودی گیری دائمی از انبار
personal observation of auditor : مشاهدات شخصی حسابرس
personnel, staff, workers : کارکنان
persons authorized : اشخاص مجاز
persons authorized to endorse : اشخاص مجاز جهت ظهرنویسی
pervasive network : شبکه فراگیر
pessimist auditor : حسابرس بدبین
pessimistic report : گزارش بدبینانه
physical deterioration : خسارت فیزیکی، فرسودگی
physical flow of inventory : گردش فیزیکی موجودی ها
physical inventory : موجودی فیزیکی، صورت برداری فیزیکی (عمل عینی)
physical inventory count : شمارش فیزیکی موجودی کالا، انبارگردانی
piece work costing : هزینه یابی کارمزدی (پارچه کاری)
piece work wages rate : نرخ کارمزدی دستمزد
piecework : پارچه کاری (کار مقاطعه ای)
piecework order : سفارش کارمزدی (پارچه کاری)
plan and budget organization : سازمان برنامه و بودجه
planned direct hours of work : ساعات کار مستقیم طبق برنامه
pIanning audit work : برنامه ریزی عملیات حسابرسی
planning horizon : افق برنامه ریزی
planning memorandum : کاربرگ برنامه ریزی
pIant operation work : کار درونی کارخانه ، کار عملیاتی کارخانه
pledgor : گروگذار، راهن
points forward, next audit notes : کاربرگ نکات حسابرسی
poor management : مدیریت ضعیف
poorly paid clerk : کارمند کم حقوق
porata liability clause : شرایط مسئولیت متناسب (در قرارداد)
port : بندر
port charge : عوارض بندری
port dues : حقوق بندری
port duty, port fees : عوارض بندری
port of delivery : بندر تحویل (کالا)
port of discharge : بندر تخلیه (کالا)
port of entry : بندر ورود
port of exit : بندر خروج
port of lading : بندر بارگیری
port officer : رئیس بندر
port risk insurance : بیمه خطر کالا در بندر
portable pension : بازنشستگی قابل انتقال
portage, porterage : حمل، مخارج باربری
portfolio : پرتفوی، مجموعه اوراق بهادار، سبد اوراق بهادار
portfolio baJancing (diversification) . : متنوع ساختن سرمایه گذاری ها
portfolio construction : تشکیل پرتفوی، ایجاد مجموعه سرمایه گذاری
portfolio entry : ثبت موجودی اوراق بهادار
portfolio insurance (portfolio protection) : بیمه کرن پرتفوی اوراق بهادار
portfolio investment : سرمایه گذاری در اوراق بهادار
portfolio management : مدیریت پرتفولیو
portfolio of projects : مجموعه ای از پروژه های سرمایه ای
portfolio of securities : مجموعه سرمایه گذاری در اوراق بهادار
portfolio performance evaluation : ارزیابی عملکرد مجموعه سرمایه گذاری
portfolio return : بازده پرتفوی (مجموعه سرمایه گذاری)
portfolio revision : بازنگری در پرتفوی
portfolio risk : ریسک مجموعه سرمایه گذاری
portfolio theory : تئوری پرتفوی، نظریه مجموعه سرمایه گذاری
portfolio turnover rate : ضریب گردش مجموعه سرمایه گذاری
portion : قسمت ، سهم، حصه
portion of long-term liabilities : حصه جاری بدهی های بلندمدت
ports and warehouses office : اداره بنادر و انبارها
positive accounting theory : تئوری اثباتی حسابداری
positive correlation : همبستگی مثبت
positive theory : تئوری اثباتی (توصیفی)
possessory right : حق تصرف
post office order, post order, mail order : حواله پستی
postal order (PO) : حواله پستی
posterior probabilities : احتمالات پسین
spotential ability of borrower to repay : توانایی بالقوه وام گیرنده در بازپرداخت
potential investor : سرمایه گذار بالقوه
power of attorney : وکالت نامه
powers and duties of board of direcctors : اختیارات و وظایف هیات مدیره
powers and duties of legal inspector : اختیار و وظایف بزارس قانونی
powers stated in memorandum : اختیارات اعطائی در شرکت نامه
practical capacity, work capacity,available capacity : ظرفیت در دسترس
pragmatic theories : تئوری عملگرا، تئوری کاربردی
pre-incorporation expense : هزینه قبل از تشکیل (ثبت) شرکت
pre-incorporation income : درآمد قبل از تشکیل شرکت
pre-incorporation loss : زیان قبل از تشکیل شرکت
pre-incorporation profit : سود قبل از تشکیل شرکت
precision and reliability of auditor : دقت و قابلیت اعتماد حسابرس
precision of accountant work : درجه دقت کار حسابدار
precision of audit work : درجه دقت کار حسابرسی
predatory pricing : قیمت گذاری آمرانه
predecessor auditor : حسابرس قبلی
predictor : عامل پیش بینی
preferential creditor : بستانکار با اولویت
preferential debt, senior debt : بدهی مقدم (ممتاز)
preferred creditor : طلبکاران ممتاز (مقدم)
preferred ordinary shares : سهام عادی مقدم
preferring creditors : بستانکاران ممتاز (با حق تقدم)
preformance guarantee : ضمانت حسن انجام کار
prefrential creditors : طلبکاران مقدم (ممتاز)
preliminary budget forecast : پیش بینی مقدماتی بودجه
preliminary work : کار مقدماتی
premium on ordinary shares, premium on common stock : صرف سهام عادی
preparing and issuing report : تهیه و انتشار گزارش
prepayment-prior years : پیش پرداخت سنواتی
preprocessor : پیش پردازنده
present a cheque for payment : چکی را برای وصول ارائه کردن
present value amortization : روش استهلاک ارزش فعلی
present value factor : فاکتور ارزش فعلی
present value interest factor (PVIF) : عامل بهره ارزش فعلی
present value of an ordinary annuity : ارزش فعلی اقساط مساوی قابل دریافت یا پرداخت در پایان دوره
present worth = present value : ارزش فعلی
presentation for acceptance : ارائه برای قبولی (برات)
presentation report : گزارش تقدیمی
previous audit report : گزارش حسابرسی قبلی (گزارش قبلی حسابرسی)
previous auditor : حسابرس قبلی
previous records : مدارک و سوابق قبلی
previous year′s inventory : موجودی گیری سال قبل
price ex works : قیمت تحویل کارخانه
price floor : حد پایین قیمت، قیمت کف
price support : قیمت تضمینی، نظام قمیت های حمایت شده
price, cost, finished cost, value worth : بها
price-sensitive information : اطلاعات درباره تغییر قیمت سهام شرکت
primary auditor : حسابرسی که واحد تجاری اصلی را حسابرسی می نماید. حسابرسی مسئول اظهار نظر صورت های تلفیقی
production report : گزارش تولید
production work flow : گردش کار تولید
productive labor (or wages) : دستمزد مستقیم
productive opportunities : فرصت های سودمند تولید
productive work (labor) : کار مولد
productivity of work : بهره وری کار
professional auditor : حسابرس حرفه ای
professional investors : سرمایه گذاری حرفه ای
professional speculator : سفته باز حرفه ای
profit (earning) before interest and tax(EBIT) : سود قبل از مالیات و بهره
profit and loss account for the year : حساب سود و زیان سال
profit available for appropriation : سود قابل تخصیص
profit available for distnbution : سود قابل تقسیم
profit available for distribution,distributable profits : سود قابل تقسیم
profit before tax : سود قبل از مالیات
profit before tax deduction : سود قبل از کسر (مالیات)
profit for the period (tenn) : سود دوره
profit forecast : پیش بینی سود
profit or loss on change of asset : سود یا زیان در تعویض دارایی
profit organization : سازمان غیر انتفاعی
profit oriented organization : سازمان انتفاعی (با هدف سود)
profit prior to consolidation : سود قبل از تلفیق شرکت
profit prior to incorporation : سود قبل از تاسیس
profit prior to operation : سود قبل از عملیات (سود غیر عملیاتی)
proforma : پیش نویس، سیاهه
proforma amount : مبلغ فرضی
proforma balance sheet : ترازنامه پیش بینی شده
proforma budget : بودجه پیش نویس
proforma income statement : صورتحساب فرضی درآمد (پیش نویس)
proforma invoice : سیاهه مقدماتی، پیش فاکتر
proforma source and application of funds : صورت وضعیت پیش بینی منابع و مصارف وجوه
proforma statement : صورت وضعیت تخمینی (برآوردی)
project cost report : گزارش هزینه طرح
processor : پردازنده
procurator, agent : وکیل، نماینده
produce the delivery order : ارائه حواله تحویل کالا
product inventory stock : موجودی انبار محصول
production data records : مدارک و اسناد اطلاعات تولید
production denominator level : سطح فعالیت تولید
production forecast : پیش بینی (بودجه تولید)
production limiting factors : عوامل محدود کننده تولید
production order (manufacturing requisition) : دستور تولید، سفارش تولید (درخواست نوع محصول)
ratio of profit to sale, proportion of profit to sale : نسبت سود به فروش
ratio, proportion, ratio analysis : نسبت، ضربی
rational economic behavior : رفتار عقلانی (معقول) اقتصادی
ratios used for valuation : نسبت های ارزشیابی
raw and in process (RIP) inventory account : حساب موجودی مواد خام و در جریان ساخت
re-appoinment of legal inspectors : انتصاب مجدد بازرسان قانونی
re-export : صدور مجدد (صادرات مجدد)، دوباره صادر کردن
re-order : تجدید سفارش ، سفارش مجدد
real bill, original bill : برات اصلی
special report : گزارش ویژه، گزارش مخصوص
speciality store : انبار کالای ویژه
specific authorization : تصویب خاص
specific order cost accounting system : سیستم حسابداری قیمت تمام شده سفارش معین
specific-order costing : هزینه یابی سفارش کار
speculator : سفته باز، سوداگر
spoiled goods inventory : موجودی کالای ضایعاتی
sponsor : حمایت مالی کردن، متولی
spot (or cash) transaction : معامله نقدی
spot order : سفارش فوری
spot sale (or purchase) : خرید یا فروش کالا با شرط تحویل فوری
stakeholder(s), beneficiary, endorsee,indorsee : ذینفعان
stamp shortage : کسر تمبر
standard bank confinnation form : شکل استاندارد تاییدیه بانک
standard direct labor cost per unit : هزینه استاندارد کار مستیم برحسب هرواحد (تولید)
standard direct labor hours (rate) : ساعات استاندارد کار مستقیم
standard error of the sample means : اشتباه معیار میانگین نمونه
standard factory cost : بهای استاندارد کارخانه
standard hours of work : ساعات استاندارد کار
standard labor cost : هزینه استاندارد دستمزد
standard labor cost per an hour : هزینه استاندارد دستمزد برای هر ساعت
standard labor hours : ساعات استاندارد کار
standard labor rate : نرخ دستمزد استاندارد
standard labor time : ساعت کار استاندارد
standard normal deviate : انحراف معیار نرمال
standard of reporting : استاندارد گزارش نویسی
standards for accreditation : استانداردهای اعتبارسنجی
standards for follow-up : استانداردهای پیگیری
standards of performance : استانداردهای عملکرد
state-controlled corporations : موسسات تحت کنترل دولت
statement from incomplete records : صرت مالی تهیه شده از روی مدارک ناقص
statement of changes in working capital : صورت تغییرات در سرمایه در گردش
statement of profit or loss (gain or loss) : صورت وضعیت سود یا زیان
statement of recommended practice(SORP) : توصیه های اجرایی استانداردهای حسابداری
statistical data, proforma information : اطلاعات (داده های) آماری
statistical forecast : پیش بینی آماری
status report : گزارش وضعیت موجود
status report of inventory, stock report : گزارش وضعیت موجودی
statutory accountant : حسابدار قانونی، حسابرس قانونی
statutory accounts : حساب های قانونی
statutory apportionment : تقسیط قانونی، قسط بندی قانونی
statutory audit : حسابرسی قانونین (طبق مقررات قانون)
project network analysis (PNA) : تحلیل شبکه پروژه
project network technique (PNT) : تکنیک شبکه پروژه
project performance cost variance : انحراف هزینه عملکرد / اجرای پروژه
projected error : خطای تعمیم یافته
promising investment opportunities : فرصت های نوید بخش سرمایه گذاری
promissory : وعده دار
promissory note : اسناد تعهدآور، سفته، برات
promotional work : کار تشویقی
prompt to pay, ready for payment : آماده پرداخت
proportion of profit to expense : نسبت درآمد به هزینه
proportional consolidation : تلفیق متناسب
proportional liability partnership,company with proportionate liability : شرکت نسبی
proportional method : روش ارزش نسبی
proportional performance method : روش نسبت کارکرد
proportional relationship : نسبت متناسب
proportional tax : مالیات متناسب (که به سطوح درآمدی تعلق می گیرد)
proportional-performance method : روش عملکرد نسبی
proportionate consolidation : تلفیق نسبی
proprietary theory, proprietary opinion,ownership theory : نظریه مالکیت، تئوری مالکیت انفرادی
proprietor, landlord, owner : مالک
proprietorship : تک مالکی
proprietorship : مالکیت انفرادی، موسسه فردی حساب سرمایه، در مالکیت انفرادی
proprietorship accounting : حسابداری مالکیت
prorata : تسهیم به نسبت
prorate cost : تسهیم کردن هزینه
proration : تسهیم به نسبت کردن
prospect theory : تئوری چشم انداز، تئوری مشتری احتمالی
prospective financial information : اطلااعات مالی برآوردی
prospective financial statements,pro forma statements : صورت های مالی پیش بینی شده (فرضی)
provision for accrued expense : ذخیره هزینه معوق
provision for bad debts (a provision for doubtful debt, allowance for doubtful accounts) : ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول
provision for cash discounts, cash discount provision : ذخیره تخفیفات نقدی
provision for cash requirements : ذخیره احتیاجات نقدی
provision for cash shorts : ذخیره کسورات صندوق
provision for contingent debt : ذخیره بدهی احتمالی
provision for contingent losses : ذخیره زیان های احتمالی
provision for current year tax : ذخیره مالیات سال جاری
provision for decrease in value of inventory : ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
provision for decrease value of investment : ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
provision for depreciation : ذخیره برای استهلاک، استهلاک انباشته
provision for discounts (allowances) : ذخیره تخفیفات نقدی
provision for discounts allowable : ذخیره تخفیفات قابل قبول
provision for discounts payable : ذخیره تخفیفات پرداختنی
provision for foreseeable losses : ذخیره زیان های قابل پیش بینی
provision for forward purchases : ذخیره پیش خرید
provision for forward sales : ذخیره پیش فروش
provision for inventory decline : ذخیره زوال (کاهش) موجودی انبار
provision for renewal : ذخیره تجدید (تعویض)
provision for returns and allowances : ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات
provision for sales returned : ذخیره برگشت از فروش
provision for staff termination benefits : ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
provision for stock valuation adjustment : ذخیره تعدیل ارزیابی
provision for tax, tax provision : ذخیره مالیات
provision for unsecured liablities : ذخیره مطالبات تضمین نشده
provision for valuation of stock, stock valuation provision : ذخیره ارزیابی موجودی کالا، ذخیره استهلاک
provision for vested benefits : ذخیره مزایای قطعی
provision for warehouse stock adjustment : ذخیره تعدیل موجودی انبار
proxy, proxy form : وکالت نامه، نماینده
public benefit, qualified endorsement,public interest : منافع عمومی
public company, corporation : شرکت دولتی، شرکت سهامی عام
public information : اطلاعات در دسترس عموم، پیش شبینی شده
public owned company, public joint stock company, public limited (joint stock),public corporation, publicly-held corporation : شرکت سهامی عام
public sector (governmental) : بخش عمومی (دولتی)
public sector accounting : حسابداری بخش دولتی
public service organizations : سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی
purchase financial documents,financial purchase records : مدارک مالی خرید
purchase order : سفارش خرید، دستور خرید
purchase product for resale : محصل خریداری شده جهت فروش مجدد
purchase rate (or rhythm) : نرخ خرید
purchase records : مدارک و اسناد خرید
purchase requisition for stock : درخواست خرید موجودی انبار
purchase-order lead time : زمان تحویل سفارش خرید
purchasing power parity theory : تئوری برابری قرت خرید واحد پل های دو کشور
putting up for sale : در معرض فروش
qualified audit report, qualified endorsement : گزارش مشروط حسابرسی
qualified auditor′s report : گزارش مشروط حسابرس
qualified endorsement : ظهرنویسی مقید، پشت نیسی مشرط
qualified report (or certificate) : گزارش مشروط
qualitative characteristics of accounting information : ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
qualitative factors : عوامل کیفی
quality control report : گزارش کنترل کیفیت
quality factors : عوامل کیفی
quality information : اطلاعات کیفی
quality of performance : کیفیت عملکرد
quantity control report : گزارش کنترل مقداری (کمی)
quarterly report (statements) : گزارش سه ماهه، گزارش فصلی
quasi reorganization : اقدام شبه تجدید سازمان
quasi-reorganization : شبه تجدید سازمان
query by auditor : پرسش (یا ایراد) توسط حسابرس
quorum : مابه ازای معامله، ثمن معامله، معوض، حد نصاب، حداقل زمان برای رسمیت جلسه
quota, portion, ration contribution : سهیمه، سهم
Racketeer Influ.enced and Corrupt Organization (RICO) : سازمان پوشش دهنده باندهای تبهکار، سازمان های جنایی مالی (مانند پولشویان)
Request For Proposal (RFP) : درخواست اعلام آمادگی برای شرکت در مزایده یا مناقصه
railway storage costs : هزینه انبار راه آهن
random error : اشتباه تصادفی
rank correlation : درجه همبستگی
rapid amortization : استهلاک سریع دارایی های نامشهود
rapporteur : مخبر
rate of apportionment of overhead : نرخ تسهیم سربار
real estate (or property) : املاک و مستغلات
receiving order : اعلام ورشکستگی
receiving report : رسید انبار، گزارش دریافت
record : ثبت، سابقه، مدرک، ثبت دفتر کردن
record date : تاریح ثبت
record evidence : شواهد ثببتی (کتبی)
record keeping : نگهداری اسناد، دفترداری
record keeping expense : هزینه ضب اسناد
record of service : سابقه خدمت
record of work done : سابقه کار انجام شده
recorded cost : هزینه ثبت شده
recorder, registar, reliability : ثبات
recording device : وسیله ثبت کننده
records : مدارک کتبی، دفاتر
recoverable advance corporation tax : بازیافت مالیات پیش پرداخت شده
reference and control report : گزارش عطف کنترل
refund the over payment or excess : استرداد اضافه پرداختی
registration for value added tax : ثبت مالیات بر ارزش افزوده
regulatory bodies : نهادهای ذیصلاح قانونی
rejection report of goods received : گزارش عدم پذیرش کالا
release of mortgage : فک رهن (واگذاری گرویی) ، برگرداندن وجه رهن
relevant information : اطلاعات مربوط
reliability of financial reporting : قابل اتکاء بودن گزارشگری مالی
reliability of records : قابلیت اعتماد اسناد و مدارک
relif from import duties : معافیت از حقوق و عوارض ورودی
remuneration of directors, directors′fee, manager′s remuneration : حق الزحمه مدیران
renter, hirer, lessor : موجر
reorder level : سطح سفارش مجدد
reorganization : تجدید سازمان
reorganization plan : طرح تجدید سازمان
report of legal inspectors, legal inspectors′report, : گزارش بازرسان قانونی
report on internal control : گزارش سیستم کنترل داخلی
reportable : قابل گزارش
reportable conditions : شرایط قابل گزارش
reporting requirements : الزامات گزارشگری
reporting standard : استاندارد گزارشگری
request for quotation : استعلام بها
required quorum : حد نصاب لازم
reserve for contingency : ذخیره احتیاطی
reserve for encumbrances-prior year : اندوخته تعهدات قطعی نشده سنواتی
reserve for inventory : ذخیره موجودی ها
reserve for obsolescence : ذخیره نابابی (کهنگی و فرسودگی)
reserve for outstanding expenses,provision for accrued expenses : ذخیره هزینه های معوق
reserve for renewal : ذخیره بازسسازی
reserve for replacement : ذخیره جایگزینی (تعیض)
reserve for retirement : ذخیره بازنشستگی
responsibilities of inspectors : مسئولیت بازرسان
resting order, idle order : سفارش راکد
restoration : بازیافت، استرداد، ترمیم
restore of maintain the economic benefits : حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی
restriction of imports : محدودیت واردات
review for subsequent events subsequent events reviewed : بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
rework cost : هزینه دوباره کاری
risk avertor : ریسک گریز
risk factors : عوامل خطر
risk indicators : شاخص های خطر، نشانگرهای ریسک
risk of incorrect rejection (alpha risk) : خطر رد کردن نادرست
rotation of directors : چرخش مدیران
rules of origin : قواعد مبدا
rumor : شایعه، اطلاعات بی پایه و اساس
sales forecast : پیش بینی فروش
sales forecasting : پیش بینی فروش (بودجه فروش)
sales territory : قلمرو فروش (ناحیه فروش)
sales to inventories ratio : نسبت فروش به موجودی کالا، گردش موجودی کالا
sales to working capital ratio : نسبت فروش به سرمایه در گردش
sampling error : اشتباه در نمونه گیری، خطای نمونه گیری
satisfactory results : نتایج مطلوب
satisfactory return on asset employed : بازده رضایتبخش روی دارایی بکار رفته
satisfactory return on investment : بازده رضایتبخش روی سرمایه
saving of work : صرفه جویی ر کار
schedule of changes in working capital : جدول تغییرات سرمایه در گردش
schedule of changes in working capital components : جدول تغییرات در اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش
scope of audit work : حدود رسیدگی های حسابرسی
scope of internal audit work : حدود رسیدگی های حسابرسی داخلی
scope of work : دامنه انجام کار (حدود کار)
scorekeeping : نمره دادن به افراد
sea borne : حمل شده از راه دریا، به وسیله کشتی
seasonal invetory : صورت برداری فصلی از موجودی
seasonal work : کار فصلی (موسمی)
seasonal worker, casual worker : کارگر فصلی، کارگر موقتی
second endorser : ظهرنویس دوم
second mortgage, secondary mortgage : رهن درجه دوم (ثانوی)
secured bonds, guaranteed bonds, mortgage bond, Collateral trust bond : اوراق قرضه تضمین شده
secured by mortgage : تضمین رهنی
secured debtor : بدهکار با ضامن
secured promissory note : سفته تضمین شده
segmental reporting (line of business reporting) : گزارش بخشی از شرکت
selected inspector : بازرس منتخب (برگزیده)
self-regulatory organizations : سازمان خودگردان
sell up a debtor : دارایی بدهکاری را جهت وصول طلب فروختن
semi skilled labor (worker) : کارگر نیمه ماهر
senior : مقام ارشد، دارای اولویت ، ممتاز
senior accountant : حسابدار ارشد
senior advisor : مشاور ارشد
senior creditors : بستانکاران مقدم
senior debt : اوراق قرضه اولویت دار
senior debtors : بدهکاران مقدم
senior interest : بهره مقدم
senior partner : شریک اصلی (ارشد)
senior security : اوراق بهادار ممتاز
senior shareholder : سهامدار عمده
seniority : ارشدیت
seniority right : حق ارشدیت
seniority right pay : مزد حق ارشدیت
sensible error : اشتباه محسوس
set-off, compensatory amount : جبران، غرامت، حذف
settle (or settlement) price : قیمت تصفیه
shadow director : مدیر نامرئی، مدیر غیر رسمی
shift, shift worker, shift working, shifting : نوبت کاری، نوبتکاری، تغییر
shiftwork : کار نوبت کاری
ship′s stores declaration (inwards) : اظهارنامه انبارهای کشتی (ورودی)
shipping and ports organization pension fund,) : صندق بازنشستگی کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی
shipping order : دستور ارسال کالا
shopping center, emporium : مرکز بزرگ تجاری، مرکز خرید
short bill : اسناد سریع الوصول
short credit : اعتبار کوتاه مدت
short cycle : دوره کوتاه مدت
short day : موعد نزدیک
short form audit report : گزارش کوتاه حسابرسی
short form report : گزارش به شکل کوتاه
short form reporting : گزارش نویسی کوتاه (مختصر)
short interest : بهره کم (کوتاه مدت)
short lease : اجاره کوتاه مدت
short lived : بی دوام
short notice : اخطار کوتاه مدت
short of credit : کمبود اعتبار
short of money, short of cash : کم پولی
short presentation : ارائه کوتاه، گزارش کوتاه
short price : قیمت پایین (کم)
short run : دوره کوتاه مدت
short run fluctuations : نوسانات کوتاه مدت
short run loan, short-term loan : وام کوتاه مدت
short run performance : اجرای کوتاه مدت
short run profit maximization : به حداکثر رساندن کوتاه مدت سود
short time : مدت کم
short weight : کم وزن، وزن خشک
short-cut method : روش انجام آزمون سریع
short-term debt ratio : نسبت بدهی های کوتاه مدت
short-term debt, short-term borrowing : قرض کوتاه مدت
short-term financing : تامین مالی از محل منابع کوتاه مدت، تامین مالی کوتاه مدت
short-term interest rates : نرخ بهره وام های کوتاه مدت
short-term lease : اجاره کوتاه مدت
short-term liability, short-term obligation : تعهد کوتاه مدت
shortage of goods, stock deficiency : کسری کالا، کمبود کالا
shortage of stock : کسری موجودی کالا
shortage, decrease, deficit, short : کسری، کسر بودجه، کمبود (کاهش)
shortly matured loan : وام سررسید نزدیک
shortly maturing bonds : اوراق قرضه با سررسید نزدیک
shut down of factory : تعطیل کارخانه
sight test of auditor : بررسی نظری حسابرس
signatory, subscriber : امضاء کننده، تعهد کننده
simplex method (simplex algorithm) : حل یک مسئله از طریق برنامه ریزی خطی، (روش سیمپلکس)
simultanous equation method of apportionment : روش معادلات چند مجهولی در تسهیم هزینه
single proprietorship, sale enterpise, sale portnership : واحد تجاری انفرادی
sinking fund factor : فاکتور اقساطی سالواره
skilled work, expert work : کار تخصصی
skilled worker : کارگر ماهر، استادکار
slack market or slow market : بازار کساد
small order : سفارش جزء
small workshop : کارگاه کوچک
social insurance organization : سازمان بیمه های اجتماعی
social responsibility reporting : ارائه گزارش درباره مسئولیت های اجتماعی
social security organization : سازمان تامین اجتماعی
socio-economic factors : عوامل اجتماعی و اقتصادی
sole arbitrator : حکم یا داور انحصاری
sole proprietorship, single proprietorship : واحد تک مالکی، مالکیت فردی
solicitor : وکیل دعاوی
solicitor′s fee : حق الزحمه وکیل (مشاور) حقوقی
sort, sorting : نوع، جور، جور کردن
sorter : تفکیک کننده
sorting : رتبه بندی
source of working capital : منابع سرمایه در گردش
source(s) of financial information : منابع اطلاعات مخالی
spare parts inventory : موجودی لوازم یدکی
special audit report : گزارش ویژه حسابرسی
special auditor : حسابرس ویژه (خاص)
special conditions for sub-contracts : شرایط اختصاصی پیمان های دست دوم
special endorsement : ظهرنویسی با ذکر نام گیرنده
special offering or bid : پیشنهاد مناقصه، مزایده خاص
special order : سفارش ویژه
statutory authorities : مقدمات قانونی
statutory books of account : دفاتر حساب قانونی
statutory books, books of original entry : دفاتر قانونی
statutory examiner, legal inspector : بازرس قانونی
statutory law : قانون موضوعه
statutory limitation : مرور زمان
statutory meeting, founders meeting : مجمع موسس
statutory merger : ادغام قانونی
statutory obligations : وظایف قانونی
statutory rate, authorized rate : نرخ مجاز، نرخ رسمی، نرخ قانونی، نرخ بازار
statutory regulations : مقررات قانونین
statutory requirement : الزام قانونی
statutory retirement pension : مستمری بازنشستگی قانونی
statutory sick pay (SSP) : مرخصی استعلاجی
stevedore : متصدی بارگیری و باراندازی
stevedoring charges : هزینه های بارگیری و باراندازی
stock keeper, stock man, store keeper warehouseman : انباردار
stock shortage : کمبود موجودی
stock turnover, inventory turnover : گردش موجودی (انبار)، گردش موجودی کالا
stop limit order : دستور توقف در یک قیمت خاص
stop payment order : دستور عدم پرداخت
storehouse, shed : انباردار
stores issued to production : موجودی صادره از انبار جهت تولید
stores order : سفارش کالا
stores requisition : درخواست از انبار
stores′ records : اسناد و مدارک انبار
stores′ requisition : برگ درخواست از انبار
storing, storekeeping, warehousing : انبارداری
straight piecework plan : طرح پارچه کاری مستقیم
straight time work : کار ساعتی مستقیم
subnormal error : اشتباه غیر عادی (پایین تر از معمول)
subordinate : تبعی
substance over form : رجحان محتوا بر شکل
substantive error : اشتباه / خطای محتوایی
sufficient information : اطلاعات کافی
sundry bills for collection (S.B.C) : اسناد متفرقه وصولی
sundry creditors : بستانکاران متفرقه
sundry debtors : بدهکاران متفرقه
supervisor : سرپرست، ناظر
supervisory : کنترل نظارتی
supervisory board, board of supervisors : هیات ناظر (نظارت)
supervisory body : دستگاه نظارت
supervisory program : برنامه نظارت
supervisory salary : حقوق سرپرستی
supplement for spouse and family : حق همسر و کمک عائله مندی
surety (=guarantee), guarantor : ضامن، متعهد، وثیقه، (= تضمین)
system theory : تئوری سیستم ها
TIR (international road transport union IRU) : تیر (= اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای)
taking of inventory, stocktaking : انبارگردانی
tariff floor : کف هزینه
tariff heading (or subheading) : شماره تعرفه (یا شماره فرعی شش رقمی)
tax assessor : ارزیاب مالیاتی، ممیز مالیاتی
tax auditor : حسابرس مالیاتی
tax authorities : مقامات مالیاتی
tax collector : مامور وصول مالیات، تحصیلدار مالیاتی
tax form : فرم اظهارنامه مالیاتی
temporal method : روش مبتنی بر تبدیل ارز در زمانی که معامله انجام می شود.
temporal principle : اصل تسعیر به نرخ روز معامله
temporal write down of asset : کاهش موقت در ارزش شداریای
temporary account : حساب موقت، حساب اسمی، اصل تسعیر به نرخ روز معامله
temporary annuity : مستمری موقت
temporary diminution in value : کاهش ارزش دارایی در کوتاه مدت
temporary disability benefits : مزایای از کار افتادگی موقت
temporary disablement : از کار افتادگی موقت
temporary investment : سرمایه گذاری موقت، دارایی های جاری (در ترازنامه)
temporary loan : وام کوتاه مدت
temporary ownership right : حق تملک غیر دایم
temporary share certificate · : گواهینامه موقت سهام
temporary storage of goods / shed : انبار موقت کالا
tenor : سررسید، تا تاریخ سررسید
term of office of inspectors : دوره تصدی بازرسان
testator : وصی
theoretical capacity : ظرفیت اسمی
theoretical structure : ساختار نظری
theoretical value of right : ارزش نظری حق تقدم خرید سهام
theory ′of chance : نظریه شانس
theory of constraints : تئوری محدودیت ها
theory of games : تئوری بازی ها، نظریه بازی ها
theory verification : تبیین تئوری (نظریه)
thin incorporation : شرکت کم بنیه
third-party guarantor : تضمین کننده شخص ثالث
through statutory authorities : از طریق اختیارات قانونی
through transport : حمل یکسره
time draft, draft at tenor : برات مدت دار
time labor cards, labor time card : کارت اوقات کار (کارگران)
time recording machine : ماشین ضبط اوقات کار ، دستگاه حضور و غیاب
time wage, time work : مزد برحسب زما کار
time work : کار زمانی
time work rate : نرخ زمانی کار
timely information : اطلاعات به موقع
timework : کار ساعتی، دستمزد پرداختی بر حسب زمان (نه محصول تولید شده)
tolerable error : خطای هزینه قابل تحمل، اشتباه قابل اغماض
top-down forecasting : پیش بینی از سطح بالا به پایین
tort : صدمه، آسیب، ضرر و زیان
tort law : قوانین شبه جرم
trade debtors, trade debt, trade liability : بدهی تجاری
trademarks, trade names, or brand : علائم تجاری، نشان تجاری ، برند
transferer (transferor) : انتقال دهنده
translation of foreign currency translation, foreign exchange, foreign currency coversion, conversion of : تسعیر نرخ ارز
foreign currency : تسعیر ارز، تبدیل
transport allowance : فوق العاده ایاب و ذهاب
transport charges : هزینه های حمل نقل
transport insurance : بیمه حمل و نقل
transportation cost : هزینه حمل و جابه جایی کالا
transportation -in : هزینه حمل کالای خریداری شده
transportation -out : هزینه حمل کالای فروخته شده
transporting expense, freight : هزینه حمل و نقل
treasury stock (or shares) : سهام خزانه
trend of equity, trend of net worth : روند ارزش ویژه
trial and error : آزمون و خطا، آزمایش مکرر
trial and error method : روش آزمون (آزمایش) و خطا
unabsorbed cost : هزینه جذب نشده
unabsorbed overhead, underapplied overhead : سربار جذب نشده
unamortized bonds : اوراق قرضه مستهلک نشده
unamortized cost : هزینه مستهلک نشده
unamortized debt : بدهی مستهلک نشده
unanticipated cost (expense), qnforeseeo cost : هزینه پیش بینی نشده
unauthorized : غیر مجاز
unauthorized goods : کالای غیر مجاز
unauthorized overtime : اضافه کاری غیر مجاز
unauthorized sale : بیع فضلی، معامله فضولی
unbiased auditor : حسابرس بی غرض ، حسابرس بی طرف
uncollectable accounts allowance (allowance for uncollectable accounts) : ذخیره حساب های لاوصول، ذخیره مطالبات غیر قابل وصول
under-absorbed overhead : کم اهمیت تر، کمتر از حد انتظار
underabsorbed overhead (underapplied overhead) : سربار جذب نشده
underabsorption : جذب نشده، کسر جذب
underlying mortgage : رهن، ضمانت ثانوی
underlying records : مدارک اساسی
understatement of ending inventory : ارائه (گزارش) کمتر از واقع موجودی پایان دوره
unexpected, unforeseen, extraordinary : غیر مترقبه
unfavorable : نامساعد
unfavorable cost variance : انحراف نامساعد هزینه
unfavorable events : رویدادهای نامطلوب
unfavorable material usage variance : انحراف نامساعد مصرف مواد
unfavorable price variance : انحراف نامساعد قیمت
unfavorable usage varience : انحراف نامساعد مصرف
unfavorable variance : انحراف نامساعد
unforeseeable events : رویدادهای غیر قابل پیش بینی
unforeseen loss : ضرر غیر مترقبه (پیش بینی نشده)
unforseeable event : رویداد غیر قابل پیش بینی
uniform : یکنواخت، مشابه، متحدالشکل، یکنواخت کردن
uniform accounting system : سیستم حسابداری متحدالشکل (یکنواخت)
uniform business rate (UBR) : نرخ مالیات یکسان بازرگانی
uniform classification of accounts : طبقه بندی متحدالشکل حساب ها
uniform commercial code (UCC) : قانون همسان (استاندارد) تجارت
uniformity : متحدالشکلی، همسانی رویه ها، رعایت مقررات یا عرف
uniformity of allocation : یکنواختی در تسهیم
unincorporated business : واحد تجاری غیر سهامی
union labor, labor union : اتحادیه کارگری، تعاونی کارگری
unit labor-hour method of depreciation : روش احد ساعات کار در محاسبه استهلاک
units of work performed method : روش آحاد کار انجام پذیرفته
unloading temporary store : تخلیه در انبار موقت
unnecessary inventory (redundant inventory) : موجودی زائد انبار
unorganized money market : بازار سازمان نیافته پول
unproductive wages (labor) : دستمزد غیر تولیدی
unpublished price-sensitive information : اطلاعات منتشر شده حسس نسبت به قیمت
unqualified auditor : حسابرس فاقد صلاحیت
unqualified report : گزارش مقبول
unrecorded expense : هزینه ثبت نشده
unrecorded revenue : درآمد ثبت نشده
unskilled worker : کارگر غیر ماهر
unusual or infrequent items : اقلام غیر عادی یا غیر مکرر
upper error limit : حد بالای اشتباه
upward error : اشتباه فاحش
useful information : اطلاعات مفید
utility theory : تئوری مطلوبیت
valuation account or reserve : حساب کاهنده، حساب مقابل
valuation of incompleted work : ارزیابی کار ناتمام
value for money audit : حسابرسی کارایی و اثربخشی، حسابرسی صرفه جویی
value of money, money worth : ارزش پول، قدرت خرید پول
variable factor of cost : عامل متغیر هزینه
variable factory cost : هزینه متغیر کارخانه
variable factory overhead : سربار متغیر کارخانه
vendor : فروشنده
vendor short shipment : دزدیدن از حموله های فرستاده به خریدار
vendor′s invoce (statement) : صورتحساب فروشنده
venture, incorporation : مشارکت، تصدی
verbal information : اطلاعات شفاهی
vertical form : شکل عمودی
visible error : اشتباه معلوم
vital importance audit : حسابرسی خیلی با اهمیت
voucher register journal (record) : دفتر ثبت اسناد، دفتر اسناد هزینه
wage earner, wage worker : مزدبگیر
wage workers′ pension insurance : بیمه بازنشستگی کارگران مزدبگیر
wages cost, labor cost : هزینه دستمزد
normal capacity : ظرفیت نرمال، ظرفیت عادی
normal spoilage : ضایعات عادی
over applied factory overhead : اضافه جذب سربار کارخانه
opportunity cost : هزینه فرصت از دست رفته
predetermined factory overhead rate : نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه
standard direct labor hours : ساعات استاندارد کار مستقیم
theoretical capacity : ظرفیت تئوری
theory of constrains : تئوری محدودیت ها
underapplied factory overhead : کسر جذب سربار کارخانه
work in process inventory : موجودی کالای در جریان ساخت
working capital : سرمایه در گردش
economic order quantity : مقدار سفارش اقتصادی،با صرفه ترین مقدار سفارش
required rate of return(RROR) : نرخ بازده مورد نظر
multi-factor model : مدل چند عاملی
error term : عبارت خطا، جزء اخلال
backorder : سفارش عقب افتاده
coefficient of correlation : ضریب همبستگی
economic order quantity(EOQ) : مقدار سفارش اقتصادی
equal or equivalent : برابر یا معادل
error : خطا
fixed order quantity method : روش مقدار سفارش ثابت
forecasting error : خطای پیش بینی
information system : سیستم اطلاع رسانی
inventory : موجودی، موجودی مواد و کالا
inventory management : مدیریت موجودی
judgmental forecast : پیش بینی نظری
mean error : خطای میانگین
mean squared error : میانگین مربعات خطا
medium lot storage : متوسط موجودی ذخیره شده
minimum inventory : کمینه موجودی
non-expendable inventory : کالای غیرقابل مصرف
on hand inventory : موجودی در دسترس
order : سفارش
order level : سطح سفارش
order processing time : زمان فرایند سفارش
organization : سازمان
reorder cost : هزینه سفارش دهی مجدد
reorder level : سطح سفارش مجدد
reorder point : نقطه سفارش مجدد
reorder quantity : مقدار سفارش مجدد
sales inventory : فروش موجودی
shortage : کمبود
shortage cost : هزینه کمبود
short-term schedule : برنامه ریزی کوتاه مدت
warehouse order : حواله انبار
warrant for payment : تعهد (دستور) پرداخت
way port : بندر سر راه
weak-form market efficiency : شکل ضعیف کارایی بازار
weight factor : عامل وزن، معیار اهمیت
weighting factor : ضریب اهمیت ، عامل وزنی
winding-up order : حکم دادگاه جهت انحلال شرکت
work bonus, task, piece : پاداش کارمزدی
work capacity : ظرفیت کاری
work certified : کار گواهی شده
work completed : کار امام یافته
work cost : بهای تمام شده کار
work improvement methods : روشهای بهبود کار
work in progress (work in process;WIP) : کالای در جریان ساخت
work in progress turnover : گردش کار در جریان ساخت
work location bonus : فوق العاده محل خدمت
work measurment : روش کنترل هزینه ها
work order, job order : سفارش کار، دستور کار، گزارش مکتوب در مورد عملکرد و کنترل کارهای انجام شده
work permit : پروانه (مجوز) کار
work prevention : جلوگیری از کار
work program : یک برنامه که شامل هزینه های برآوردی کاری را که باید انجام داد، می شود.
work related injury, work related accident : حادثه ناشی از کار
work sampling : نمونه گیری از کارهای انجام شده
work turnover, labor turnover, job flow : گردش کاری
work unit : معیار سنجش
work-measurement method : روش کار سنجی
workable letter of credit : اعتباراسنادی قابل استفاده
worker′s compensation insurance : بیمه تامین منافع کارگران
working asset, current asset : دارایی جاری
working capital : سرمایه در گردش
working capital changes : تغییرات در سرمایه گردش
working capital components : اجزای سرمایه در گردش
working capital cycle : چرخه سرمایه در گردش
working capital fund : اعتبار سرمایه در گردش
working capital ratio : نسبت سرمایه در گردش
working capital trend : روند سرمایه در گردش
working life : عمر کاری، عمر مفید
working week average : متوسط هفته کاری
workman′s compensation insurance : بیمه حقوق ایام بیکاری
workplace : محل کار
works distribution : دفتر کوتاژ، دفتر توزیع کار
works oncost : هزینه های سربار تولید
worksheet : کاربرگ
world customs organization (WCO) : سازمان جهانی گمرک
world intellectual property organization (WlPO) : سازمان جهانی مالکیت معنوی (ویپو)
world trade organization (WTO) : سازمان تجارت جهانی
worn out asset : کهنگی دارایی
worn out value : ارزش اسقاط (فرسوده)
worth of work : ارزش کار
worth of work in process : ارزش کار در جریان پیشرفت
year ahead, next year, following year, forthcoming year : سال آینده
years of record : مدت سابقه کار
zero-beta portfolio : پرتفوی دارای بتای صفر
factor analysis approach : رویکرد تحلیل عاملی
factor analysis : تحلیل عاملی
capital market theory(CMT) : نظریه بازار سرمایه
separation theory : نظریه تجزیه
zero-beta portfolio : پرتفو با بتای صفر
two-factor model : مدل دو عاملی
minimum variance zero beta portfolio : پرتفو با بتای صفر و حداقل واریانس
low variability portfolio(LVP) : پرتفو با نوسان پذیری پایین
high variability portfolio(HVP) : پرتفو با نوسان پذیری بالا
arbitrage pricing theory(APT) : نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
factor loading : بارهای عاملی
superior performance : عملکرد مطلوب
inferior performance : عملکرد نامطلوب
risk adjusted measure of performance : ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک
informational ratio : نسبت اطلاعاتی
performance attribution analysis : تحلیل اسنادی عملکرد
sector rotation : چرخش بخشی، حرکت بخشی
superior analyst : تحلیلگر برتر
forward rate agreement : قراداد نرخ آتی
forward foreign exchange rate contract : قرارداد نرخ ارز خارجی آتی
forward price : قیمت آتی
normal backwardation : تاخیر عادی
sentiment indicator : شاخص احساسی
portfolio selection problem : مسئله انتخاب پرتفوی
minimum variance portfolio(MVP) : حداقل ریسک پرتفوی، پرتفوی با واریانس حداقل
short selling : فروش استقراضی
borrowing : قرض گرفتن
informational efficiency : کارایی اطلاعاتی
weak form : شکل ضعیف
semi-strong form : شکل نیمه قوی
strong form : شکل قوی
auto correlation test : آزمون خود همبستگی، آزمون همبستگی پیاپی
growth-oriented : رشدگرا
income-oriented : درآمدگرا
organized security exchanges : بورس های اوراق بهادار سازمان یافته
credit worthiness : شایستگی اعتبار
index portfolio : پرتفوی شاخصی
transportation stock : سهام حمل و نقل
world index : شاخص جهانی
center for research in security price(CRSP) : مرکز تحقیقات قیمت اوراق بهادار
standard & poor 500 index(S&P 500) : شاخص S&P 500
new york stock exchange index(NYSE) : شاخص بورس اوراق بهادار نیویرک
NGO(not governmental organization) : سازمان غیر دولتی(مردم نهاد)
corporate finance : مدیریت مالی شرکت
portfolio management : مدیریت پرتفوی، مدیریت سبد سهام
borrowers : قرض گیرندگان، وام گیرندگان
world bank : بانک جهانی
leading sector : بخش پیشتاز، بخش پیشگام
forward linkages : پیوندهای رو به جلو، فعالیت های رو به جلو(بالا دست)
world trade organization(WTO) : سازمان تجارت جهانی
world commission on environment and development : کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه
international standard organization(ISO) : سازمان استاندارد بین المللی
food and agricultural organization(FAO) : سازمان غذا و کشاورزی
world intellectual property organization(WIPO) : سازمان جهانی مالکیت معنوی
social organizational technology : تکنولوژی سازمان اجتماعی
gerschenkron theory : نظریه گرشنکرون
galenson & liebenstain theory : نظریه گالنسن و لیبن اشتاین
albert hirschman theory : نظریه آلبرت هیرشمن
social norms : قواعد اجتماعی
low-level equilibrium trap theory : نظریه دام تعادل در سطح پایین
the microeconomic theory of fertility : نظریه اقتصاد خرد باروری
trickledown theory of development : نظریه توسعه رخنه به پایین
lorenz curve : منحنی لورنز
great leap forward : خیز بزرگ به جلو
the london interbank offered rate(LIBOR) : نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن(لایبور)
federal national mortgage association : موسسه رهنی فدرال آمریکا
mortgage bonds : اوراق قرضه رهنی
mortgage backed securities : اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی
floors contract : قرارداد کف
merrill lynch mortgage-backed bond index : شاخص اوراق قرضه با پشتوانه رهنی مریل لینچ
conventional mortgage pass-through securities : اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی
portfolio management : مدیریت پرتفوی
modern portfolio theory : نظریه نوین پرتفوی
advisor : مشاور
best effort : بهترین کوشش
inventory shrinkage : آب رفتن موجودی
extortion : اخاذی
cyber extortion : اخاذی سایبری
trojan horse : (بدافزار)اسب تروجان
mortgage fraud : تقلب وام رهنی
forgery : جعل
corruption : فساد مالی
worm : کرم
fraudulent financial reporting : گزارشگری مالی متقلبانه
soft indicators : شاخص های نرم، نماگرهای نرم
hard indicators : شاخص های سخت، نماگرهای سخت
vendor scheme : ترفند فروشنده
inventory scheme : ترفند موجودی کالا
vendor master file fraud : تقلب در پرونده اصلی فروشندگان
straw vendor : فروشنده پوشالی، فروشنده واسطه
association for financial professional(AFP) : انجمن کارشناسان مالی
cheque interception and forgery of endorsement : دزدیدن چک صادر شده و جعل پشت نویسی آن
delegation of authority(DOA) : تفویض اختیار
federal foreign corrupt practices act(FCPA) : قانون فدرال روش های فساد مالی خارجی
personal identifying information(PII) : اطلاعات هویتی شخصی
web-based, e-mail or phishing attacks : حملات مبتنی بر وب، ایمیل یا داده گیری
brainstorming sessions : جلسات طوفان مغزی
more than remote : بیشتر از بعید
more than inconsequential : بیشتر از بی اهمیت
abnormal spoilage : ضایعات غیرعادی
absorption costing : بهایابی جذبی
applied factory overhead : سربار جذب شده کارخانه
actual factory overhead : سربار واقعی کارخانه
actual direct labor hours : ساعات واقعی کار مستقیم
balanced scorecard : امتیازنامه متوازن
coefficient of correlation : ضریب همبستگی
cost of production report : گزارش هزینه تولید
cost behavior : رفتار هزینه
direct labor : کار مستقیم
direct labor hours : ساعات کار مستقیم
direct labor cost : هزینه کار مستقیم
direct labor rate variance : انحراف نرخ کار مستقیم
direct labor efficiency variance : انحراف کارایی کار مستقیم
direct labor budget : بودجه کار مستقیم
estimated factory overhead costs : برآورد هزینه های سربار کارخانه
factory overhead : سربار کارخانه
job order costing system : سیستم هزینه یابی سفارش کار
just in time(JIT) inventory and production : سیستم موجودی و تولید به موقع
beginning inventory : موجودی ابتدای دوره
consignor : آمر
cost of goods available for sale : بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش
detailed subsidiary records : مدارک تفصیلی(کمکی و معین)
direct inventory reduction method : روش کاهش مستقیم ارزش موجودی
ending inventory : موجودی پایان دوره
external financial reporting : گزارشگری مالی برون سازمانی
factory overhead : سربار کارخانه
floor : حد پایین
historical cost of the goods : بهای تمام شده تاریخی کالاها(موجودی ها)
interim reporting : گزارشگری میان دوره ای
inventory allowance method : روش ذخیره کاهش ارزش موجودی
inventory liquidation : کاهش موجودی پایه
inventory profit : سود نگهداری موجودی ها
inventory records : مدارک موجودی ها
inventory valuation account : حساب تعدیل موجودی
job order cost system : روش هزینه یابی سفارش کار
lower of cost or market rule : قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
nature of inventories : ماهیت موجودی ها
ordering cost : هزینه سفارش
original selling price : قیمت اولیه فروش
shortage : کسری
taking of inventory : انبارگردانی
valuation of inventories : ارزشیابی موجودی ها
working capital : سرمایه در گردش
amortization : استهلاک مالی
authoritative principle : اصل اعتبار
category : طبقه
conceptual framework of accounting : ساختار مفاهیم، ساختار نظری حسابداری
the corporate system : نظام فراشرکت ها
creditworthiness : اعتبارمندی
creditors : اعتباردهندگان
efforts : سعی و تلاش با هدف مشخص
efforts and achievements : کوشش ها و دستاوردها
efforts and expended method : روش کار و تلاش صرف شده
loanable fund theory : نظریه وجوه قابل استقراض
liquidity preference theory : نظریه رجحان نقدینگی کینز
importation inflation : تورم وارداتی
inter locking directorates : مدیریت های به هم پیوسته
minority interest : سود سایر سهام داران
promissory note : سفته
bank for international settlement(BIS) : بانک بین المللی تسویه
monetary authorities : مقامات پولی
variable or offered currency : واحد پول(ارز) متغیر
working banking days : روزهای کاری بانکی
foreign exchange market : بازار ارز
fixed forward : معاملات سلف ثابت
option forward : معاملات سلف اختیاری
forward : سلف
swift(society worldwide interbank financial telecommunication) : سوییفت
corporate governance : راهبری شرکتی
enforcement : اجرا
financial reporting : گزارشگری مالی
historical financial information : اطلاعات مالی تاریخی
information technology knowledge : دانش فناوری اطلاعات
instilling ethical behavior : نهادینه کردن رفتار اخلاقی
mentor : مربی آموزشی
organizational behavior : رفتار سازمانی
organizational knowledge : دانش سازمانی
organizational skills : مهارت های سازمانی
performance measurement : سنجش عملکرد
priority : اولویت
private sector : بخش خصوصی
professional behavior : رفتار حرفه ای
public sector : بخش دولتی
regulatory requirements : الزامات قانونی
statutory accountant : حسابرس قانونی
statutory body : نهاد قانونگذار
supervision/monitoring : نظارت
supervisor : سرپرست
subordinated debt : دیون غیر ممتازه
historical perspective : چشم انداز تاریخی
intrinsic worth : ارزش ذاتی
net income for a period : سود خالص دوره
implicit or historical rate : نرخ ضمنی یا تاریخی
historical exchange prices : قیمت های مبادله تاریخی
supplementary information : اطلاعات مکمل
substance over form : برتری محتوا بر شکل ظاهری
comprehensive annual financial report(CAFR) : گزارش جامع مالی سالانه
european court of auditors : دادگاه حسابرسان اروپا
sort code : کد شعبه بانکی
toronto stock exchange(TSX) : بازار بورس تورنتو کانادا
forward-rate agreement(FRA) : قرارداد نرخ آتی
financial reporting council(FRC) : شورای گزارشگری مالی
Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD) : سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) : سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک
Earnings before taxes (EBT) : سود قبل از مالیات
imperfectly correlated : همبستگی ناقص
perfect correlation : همبستگی کامل
improve factory layouts : بهبود نحوه استقرار ماشین آلات
subcontractor : پیمانکار دست دوم
world trade organization(WTO) : سازمان تجارت جهانی
worldwide(or global) competition : رقابت جهانی
Z score : مقیاس Z(فرمول آلتمن)
inferior goods : کالای پست
all or none offering(AON) : تعهد فروش تمامی سهام یا هیچ
marginal rate of transformation(MRT) : نرخ نهایی جانشینی
normative economy : اقتصاد دستوری
marginal product of labor(MPL) : تولید نهایی نیروی کار
average product of labor(APL) : متوسط نیروی کار
total product of labor(TPL) : تولید کل نیروی کار
accounting supervisor : سرپرست حسابداری
marginal rate of technical substitution L for K(MRTSLK) : نرخ نهایی جانشینی فنی
short-run total cost(STC) : هزینه کل کوتاه مدت
lower of cost or market(LCM) : اقل بهای تمام شده یا بازار
accounting for growth : حسابداری رشد
information age : عصر اطلاعات
sales formula : فرمول فروش
cash analysis and financial forescast : تجزیه و تحلیل وجوه نقد و پیش بینی های مالی
successive investors : سرمایه گذاران جانشین
perfect correlation : همبستگی کامل
accounting for successful farm management : حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه
agreement for sale : پیش دریافت قراردادهای بلند مدت فروش
dairy task force : گروه ویژه گاوداریهای شیری
business sector : بازار کار
von Neumann-Morgensten standard gamble : شرط بندی استاندارد فون نیومان-مورگنشترن
value for money table : جدول ارزش پولی
utility theory : نظریه مطلوبیت
type I error : خطای نوع 1
type II error : خطای نوع 2
theory of second best : نظریه بهینه دوم
court-ordered withholdings : کسورات تکلیفی قانونی(کسورات تکلیفی که به دستور دادگاه تعیین می شود)
opening inventory : موجودی مواد و کالای اول دوره
closing inventory : موجودی مواد و کالای اول پایان دوره
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

مجوز سایت از وزارت ارشاد

logo-samandehi

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت