فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(1396)

  فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(مطابق ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 11.5 (نسخه رز) دارای مجوز شامد به شماره ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل فایل اکسل به VCF) (نسخه 13) با قابلیت پشتیبانی کامل ...

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه فارسی به انگلیسی لغت: پیش پرداخت


نتایـــج جستجــــو:

 • پیش قسط، پیش پرداخت : down payment
 • مساعده، پیش پرداخت، علی الحساب، وام، جلو انداختن، پیشرفت کردن : advance
 • صورتحساب پیش پرداخت : advance bill
 • پیش پرداخت مالیات شرکت : advance corporation tax (ACI)
 • پیش پرداخت بدون بهره : advance payment free of interest
 • ضمانتنامه پیش پرداخت : advance payment guarantee
 • پیش پرداخت قرار داد : advance payment on contract
 • پیش پرداخت به پیمانکار(ان) : advance payment to contractor(s)
 • مساعده، پیش پرداخت : advance payment, accomodation
 • پیش پرداخت به عرضه کنندگان مواد اولیه : advance to supplier
 • پیش پرداخت کارمزد، حق الزحمه / کمیسیون پیش دریافت شده : advanced commissions
 • پیش پرداخت به کارکنان : advances to employees
 • مبلغ پیش پرداخت شده : amount prepaid
 • هزینه پیش پرداخت شده : charges prepaid
 • پیش پرداخت (مساعده) تهاتری : clearing advance
 • پیش پرداخت مشتریان : customer′s prepayment
 • دارایی معوق (پیش پرداخت دوره بعد) : deferred asset
 • مخارج انتقالی به دوره های آتی، پیش پرداخت هزینه، هزیه های انتقالی : deferred charge
 • پیش پرداخت هزینه، هزینه معوق : deferred expense = deferred charge;prepaid expense
 • پیش پرداخت امانی : fiduciary advance payment
 • هزینه حمل پیش پرداخت شده : freight prepaid
 • بیمه پیش پرداخت شده : insurance prepaid
 • پیش پرداخت اجاره : lease prepayment
 • پیش پرداخت بلندمدت هزینه ها : long term prepaid expenses
 • پیش پرداخت کالا : merchandise advance
 • قابل پیش پرداخت : payable in advance
 • پیش پرداخت در مقابل برات : payment against a draft
 • ضمانتنامه پیش پرداخت : payment bond
 • پیش پرداخت توسط بیمه شده : payment by the insured
 • پرداخت علی الحساب، پیش پرداخت : payment in advance, payment on account, disbursement
 • پیش پرداخت : prepaid
 • پیش پرداخت هزینه : prepaid asset = prepaid expense
 • پیش پرداخت هزینه : prepaid expense
 • پیش پرداخت بیمه : prepaid insurance
 • بهره پیش داده (پیش پرداخت شده) : prepaid interest
 • پیش پرداخت ها، اقلام پیش پرداخت : prepaid items
 • پیش پرداخت اجاره : prepaid rent
 • مالیات پیش پرداخت شده : prepaid tax
 • از قبل پرداخت کردن، پیش پرداخت کردن : prepay
 • پیش پرداخت کردن : prepay, pay in advance
 • پیش پرداخت : prepayment (payment in advance)
 • پیش پرداخت مالیات بر درآمد : prepayment of income tax
 • پیش پرداخت مالیات : prepayment of tax, prepaid taxes,taxes paid in advances
 • پیش پرداخت سال جاری : prepayment-current year
 • پیش پرداخت سنواتی : prepayment-prior years
 • پیش پرداخت خرید محصولات : produce advance
 • بازیافت مالیات پیش پرداخت شده : recoverable advance corporation tax
 • تاییدیه پیش پرداخت مالیات : tax anticipation certificate
 • گواهی سپرده مالیاتی، گواهی پیش پرداخت مالیات، : tax deposit certificate
 • پیش پرداخت مالیات : tax paid in advance
 • مالیات پیش پرداخت شرکت : a.c.t
 • دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز