فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار( با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون مالیات بر ارزش ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در رشته حسابداری ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به آموزش حسابداری ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره شماره های ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده 169 قانون مالیات ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت کاناز ...
نرم افزار متااستاک جهت انجام تحلیل تکنیکال بورس و همچنین سهام استفاده می شود. می توان گفت نرم ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، کارایی آن بالاست ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را تهیه و آماده ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز) نسخه ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کرده ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ها و شماره ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی اول
نکته صوتی مالیاتی دوم
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه فارسی به انگلیسی لغت: بازده


نتایـــج جستجــــو:

 • نرخ بازده حسابداری : accounting rate of return (ARR)
 • بازده فوق العاده : abnormal gain
 • بازده غیر متعارف (غیر عادی) : abnormal return
 • بازده اوراق قرضه : bond yield
 • بازده انباشته غیر عادی : cumulative abnormal return (CAR)
 • بازده اسمی بعد از (کسر) مالیات : after-tax nominal return
 • ترخ بازده پس از مالیات : aftertax basis
 • درصد سالانه، نرخ بهره / بازده سالانه : annual percentage rate (APR)
 • نرخ)بازده سالانه (سالیانه) : annual rate of return
 • بازده مورد انتظار : anticipated return, Expected Return (ER)
 • بازده موجود : available return
 • روش میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری : average annual return on investment method
 • بازده متوسط : average yield
 • بازده اساسی : basic yield, nominal return
 • غلبه بر بازار (کسب بازده بیش از بازده متعارف بازار) : beating the market
 • ضریب بازدهی سرمایه ، نسبت بازده سرمایه : capital output ratio
 • مالیات بازده سرمایه : capital yield tax
 • بازده سرمایه : capital yield, capital return
 • بازده نقدی دارایی : cash flow return on asset
 • نسبت جریان نقدی به هزینه سرمایه، بازده نقدی دارایی : cash flow to capital expenditure ratio
 • بازده نقدی : cash yeild
 • نرخ بازده مرکب : compounded interest rate return
 • بازده اطمینان، دامنه اطمینان، فاصله اطمینان : confidence interval
 • بازده ثابت (دائمی) : constant return
 • نرخ جاری بازده : current rate of yield
 • بازده جاری تا سررسید، ارزش جاری : current yield to maturity
 • بازده جاری (بهره) : current yield, current return (coupon yield)
 • بازده معامله گران : dealers′spread
 • نرخ بازده برحسب قسمت ها : departmental rate of return
 • بازده نزولی (رو به کاهش) : diminishing return, decreasing return
 • انحراف بازده مواد مستقیم : direct materials yield variance
 • بازده ناشی از تخفییف قیمت : discount yield
 • بازده سود سهام : dividend yield, return on dividend
 • بازده عواید (حاصل عواید) : earning yield
 • بازده سود ناخالص سهم، سود تقسیمی بر حسب درصدی از ارزش سهام (ارزش بازار) : gross dividend yield
 • بازده موثر : effective yield
 • بازده مورد انتظار تعادلی : equiibrium expected return
 • معادل نرخ بازده : equivalent bond yield
 • معادل نرخ بازده مشمول مالیات : equivalent taxable yield
 • بازده معادل : equivalent yield
 • بازده اضافی، پاداش (قبول) خطر : excess return
 • نرخ بازده مورد انتظار : expected rate of return
 • بردار بازده مورد انتظار : expected return vector
 • بازده مورد انتظار تا تاریخ سررسید : expected yield -to-maturity
 • نرخ عادله بازده : fair rate of return
 • بازده عادلانه : fair return
 • بازده خارجی : foreign return
 • بازده بالا : high return
 • بازده بالای سرمایه گذاری : high return on investment
 • اوراق قرضه دارای بازده زیاد : high-yield bonds
 • نرخ بازده تاریخی : historical rate of return
 • بازده تاریخی : historical yield
 • بازده دوره نگهداری : holding-period yield
 • نرخ بازده داخلی اوراق قرضه که در تاریخ معین خریداری و تا سررسید نگهداری می شود. : gross redemption yield (effective yield;yield to maturity)
 • بازده ناخالص از دارایی های خالص : gross return on net assets
 • بازده ناخالص از دارایی های خالص : gross yield
 • نسبت بازدهی اولیه، درآمد ناخالص سالانه اولیه قلم دارایی تقسیم بر هزینه های اولیه همان یک دارایی : initial yield
 • کنترل های نهاده ، بازده : input-output controls
 • بازده ضمنی : implied return
 • دارایی های بی بازده : inactive asset
 • بازده صعودی : increasing return
 • بازده حاصل از سرمایه گذاری : interest on investment
 • بازده بهره : interest yield
 • نرخ بازده داخلی : internal rate of return (IRR)
 • خط بازده مورد انتظار یکسان : isoexpected return line
 • بیشترین بازده سرمایه گذاری : largest return on investment
 • قانون بازده نزولی : law of diminishing return
 • اوراق قرضه با بازده کم : low coupon bonds
 • سرمایه گذاری بازده کم : low-return capital
 • بازده نهایی سرمایه گذاری : marginal efficiency of investment
 • بازده نهایی سرمایه : marginal return on capital
 • تابع ریسک و بازده بازار : market risk -return function
 • انحراف بازده مواد : materials yield variance
 • بازده تا سررسید، ارزش سررسید، ارزش در سررسید، ارزش اسمی : maturity yield
 • به حداکثر راندن بازده سرمایه گذاری : maximize return on investment
 • بازده مورد انتظار : mean return
 • حداقل نرخ بازده قابل قبول : minimum acceptable rate of return
 • نرخ های بازده متعدد : multiple solution rates
 • منحنی بازده منفی : negative yield curve
 • بازده خالص، بازده ویژه : net yield
 • بازده اطمینان یک طرفه : one-side confidence interval
 • رش مقایسه بازده (سرمایه گذاری ها ، طرح ها) : pay back method
 • بازدهی (برگشت وجه) : payoff
 • بازده کیفیت فرایند : process quality yield
 • بازده، محصول، برون داد : output
 • دوره بازدهی دارایی : pay-off period of asset
 • بازده پرتفوی (مجموعه سرمایه گذاری) : portfolio return
 • منحنی بازده مثبت(صعودی) : positive yield curve
 • نرخ بازده پیش از کسر مالیات : pretax rate of return
 • بازده قبل از کسر مالیات : pretax yield
 • قیمت گذاری برمبنای بازده سرمایه : pricing based on return on capital
 • حاصل (بازده) سودآوری : profitability yield
 • نرخ بازده طرح : project rate of return
 • بازده وعده داده شده تا تاریخ سررسید : promised yield-to-maturity
 • بازده سریع (برگشت سریع منافع) : quick return
 • بازده دارائی : Return On Assets (ROA)
 • بازده حقوق صاحبان سهام : Return On Equity (ROE)
 • بازه سرمایه گذاری، بازده دارایی : Return On Investment (ROI),yield on investment
 • بازده فروش : Return On Sales (ROS)
 • بازده مجموعه دارائیها : Return On total Assets (ROA)
 • بازده حقوق صاحبان سهام : Return on Owners′ Equity (ROE)
 • نرخ بازده : rate of return
 • نرخ بازده سرمایه گذاری : rate of return on investment, investment rate of return, yield rate of investment
 • نرخ بازده برحسب هزینه : rate of return over cost
 • بازده دارایی ها : return on assets
 • بازده سرمایه : return on capital
 • بازده سرمایه بکار رفته : return on invested capital
 • بازده سرمایه به ارزش بازار : return on share market value
 • بازده حقوق صاحبان سهام : return on shareholder′s equity
 • بازده روی کل داراییها : return on total assets
 • نسبت بازده : return ratio
 • ریسک و بازده : risk and reward
 • بازده فروش : sales yield, return on sales
 • بازده رضایتبخش روی دارایی بکار رفته : satisfactory return on asset employed
 • بازده رضایتبخش روی سرمایه : satisfactory return on investment
 • بازده خدمت : service yield
 • محاسبه استهلاک براساس بازده خدمت : service yield basis of depreciation
 • روش شخدمت، بازده : service-output method
 • بازده اجتماعی سرمایه : social return on capital
 • قیمت گذاری برمبنای بازده نرخ مورد نظر : target rate of return pricing
 • بازده سرمایه گذاری هدف / مورد توقع : target return on investment
 • بازده مبتنی بر زمان : time-weighted return
 • استهلاک به روش بازده دارائی : units of output method of depreciation
 • بازده متغیر : variable yield
 • اوراق بهادار با بازده متغیر : variable-yeild securities
 • تغییرپذیری بازده ها، نوسان بازده ها : variablility of returns
 • انرحاف بازده مواد اولیه : material yield variance
 • حداقل نرخ بازده مورد انتظار : minimum rate of return
 • بازده سرمایه گذاری : return on investment(ROI)
 • بازده نقدی : dividend yield
 • نرخ بازده مورد نظر : required rate of return(RROR)
 • بازده منحصر به فرد : unique return
 • بازده اضافی : excess return
 • اختلاف بازده، فزونی بازده سهام بورس بر بهره حاصل از اوراق قرضه دولتی : yield gap, yield spread
 • بازده اوراق قرضه : yield of bonds
 • بازده سرمایه : yield of capital
 • بازده سرمایه گذاری : yield of invested capital
 • بازده سهام عادی : yield on common stock
 • صرف بازده : yield premium
 • نرخ بازده سرمایه : yield rate of capital, rate of return on capital
 • نرخ بازده سرمایه : yield rate, rate of return
 • ساختار بازده : yield structure
 • مالیات بر بازده : yield tax
 • بازده تا تاریخ بازخرید : yield to cal (YTC) yield to redemption
 • بازده (بهره) تا درخواست واریز : yield to can
 • بازده (بهره) تا سررسید : yield to maturity
 • مغایرت بازده مواد مستقیم : yield variance of direct materiah
 • ایجاد بازده، تولید بازده : return generation
 • نرخ موزون زمانی بازده : time weighted rate of return
 • بازده موزون زمانی : time weighted return
 • بازده تفاضلی : differential return
 • بازده تا سررسید : yield to maturity
 • بازده، برگشت : return
 • نرخ بازده : return rate
 • خط بازده همسان : isoexpected return line(IRL)
 • متوسط بازده اضافی انباشته : cumulative average excess return
 • بازده جاری : current yield
 • نرخ بازده حسابداری : accounting rate of return
 • نرخ بازده داخلی : internal rate of return
 • منحنی بازده : yield curve
 • قانون بازده نزولی : diminishing returns law
 • چیره شدن بر منحنی بازده : riding the yield curve
 • دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

  بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

  مجوز سایت از وزارت ارشاد

  logo-samandehi

  محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

  تماس با سید مصطفی هاشمی

  رزومه کاری اینجانب

  1398discount.gif

  ارتباط از طریق واتساپ

  کاناز اسپید

  فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

  کانال کاناز اسپید در آپارات

  دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

  دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

  آمار کاربران سایت