محصولات کاناز
نویسنده: ایمان ثابتی بیلندی اندازه کتاب: وزیری نوع چاپ: سیاه و سفید تعداد ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
مدرس: سید مصطفی هاشمی (مدیر مالی، کارشناس ارشد حسابداری و عضو انجمن حسابداران ...
مدرس: سید مصطفی هاشمی (مدیر مالی، کارشناس ارشد حسابداری و عضو انجمن حسابداران ...
مدرس: سید مصطفی هاشمی (مدیر مالی، کارشناس ارشد حسابداری و عضو انجمن حسابداران ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن حسابداران خبره ایران و عضو XBRL) اندازه ...
صفر تا صد حسابداری صادرات و رفع تعهد ارزی به زبان ساده و روان و کاملا کاربردی ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
نویسنده: ایمان ثابتی بیلندی اندازه کتاب: وزیری نوع چاپ: سیاه و سفید نوبت چاپ: ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
بدون شک نرم افزار نوسا یکی از قویترین و راحت ترین (user friendly) نرم افزارهای ...

کتاب آموزش دادرسی مالیاتی باآموزش لایحه نویسی

پیج اینستاگرام کاناز اسپید

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات
کاناز اسپید » آموزش حسابرسی » آموزش خلاصه اصول حسابرسی 1

آموزش خلاصه اصول حسابرسی 1

   موضوع: آموزش حسابرسی

آموزش حسابرسی 2

1- خلاصه آموزش حسابرسی 1
2- پیشرفت صنعت وتجارت وایجاد قوانین واعمال نظر دولت در صنایع وشركتها موجب شده كه آنهاحسابهاو صورتهای را به تایید حسابرسان برسانند.

3-حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد ومدارك یك موسسه یا واحد تجاری جهت تهیه گزارشی كه حسابرس راجع به روش حسابداری وصحت صورتهای مالی اظهارنظركند.

4-موضوع حسابداری تهیه وتنظیم سند حسابداری است .حسابدارفعالیتها را روزانه ثبت میكند ونسبت به صحت آنها تردید ندارد اما حسابرس گزارش تهیه واظهارنظر میكند

5-داشتن اطلاعات جامعی از اصول حسابداری-روشها استانداردهای مقبول حسابداری وحسابرسی –اطلاعات عمومی –اشنای با قوانین ومقررات مالی –شهامت درابراز عقیده از ویژگیهای حسابرس است.

6-انواع حسابرسی مستقل عبارت است از :
از نظر دلیل ارجاع كار 2-ماهیت رسیدگی 3-زمان انجام رسیدگی 4-شیوه انجام كار

7- انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع كار :
الف-حسابرسی الزامی
ب-حسابرسی اختیاری

8- انواع حسابرسی از نظر ماهیت رسیدگی :
الف-بررسی سیستم
ب-رسیدگهای اثباتی
ج-رسیدگی ویژه

9-انواع حسابرسی از نظر زمان انجام كار :
الف-حسابرسی ضمنی
ب-حسابرسی نهایی
ج-حسابرسی مداوم

10-انواع حسابزسی از نظر شیوه انجام كار:
الف-سندرسی
ب-ترازنامه ای

11-رسیدگی های حسابرسی عبارتند از :
1-مجاز بودن معامله 5-ارزیابی
2-تحقق معامله 6-درآمد وهزینه
3-موجودی صندوق 7-سود وزیان
4-اثبات داراییها 8- ثبت معاملات

12-گزارش حسابرسان مستقل در سه قسمت به شرح ذیل میباشد:
1-بند مقدمه
2-بند دامنه رسیدگی یا بند میانی
3- بند اظهار نظر.

13-وسیله اصلی سنجش اعتبار ترازنامه وصورت حساب سود وزیان-رد یابی ارقام مالی در دفاتر حسابد اری است.

 


14-بند دامنه یا میانی گزارش حسابرسان مستقل نوع وماهیت حسابرسی را بیان می كند .ودر انتهای گزارش اظهار نظر ارائه میشودكه شامل:1-مقبول 2- مشروط 3-مردود

15-آیین رفتار حرفه ای عبارت است ازمجموعه اصول اخلاقی و ضوابط مربوط به كار در یك حرفه مستقل كه اجرای آن برای اعضای حرفه الزامی میباشد.

16-صورتهای مالی شامل :ترازنامه-صورت حساب سودو زیان-صورتسود زیان انباشته وصورت گردش وجوه نقد به انضمام یاداشت های پیوست آنها میباشد.

17-مفاهیم اساسی حسابداری شامل موارد ذیل است:
1-مفهوم موسسه دایر
2- مفهوم تعلق درآمد و هزینه
3- مفهوم ثبات رویه
4- مفهوم احتیاط

18-اصول بنیادی حسابرسی عبارت است از:
1-استقلال وبیطرفی
2-كفایت دانش وتجربه
3-دقت دركار
4-حفظ اسرار

19-اهم موازین رفتار حرفه ای:
1-منع تبلیغات
2-منع تآیید پیش بینی
3-معین بودن حق الزحمه
4-اشتغال تمام وقت
5-انجام حسابرسی وصدور گزارش
6-محدودیتها ضمن رسیدگی

20-استانداردهای قابل قبول حسابرسی:
1-استانداردهای عمومی
2-استانداردهای اجرای عملیات
3-استانداردهای گزارشگری

21-در استانداردهای عمومی باید محدوده بررسی در قراردادها صریحا درج شود و در گزارش حسابرسی مشخص گردد

22-دانستن و اجرای برنامه حسابرسی-استفاده از افراد واجد شرایط و با تجربه-تهیه ونگهداری كار برگها حسابرسی وپرونده های حسابرسی بخشی از استاندارد های عملیاتی است

23-اهداف كلی اجرای سیستم كنترل داخلی:
حفظ وثبت صحیح و به موقع همه عملیات والی و بدهیها كلیه هزینه و منابع مصرفی درآمدها

24-استانداردهای گزارشگری:
1-بخش مربوط به اظهار نظر راجع به نتایج رسیدگی
2-بخش مربوط به یاداشت پیوست صورتهای مالی
3- بخش مربوط به محتوی گزارش

25-بخش های محتوی گزارش حسابرسی:
1-تشریح قبول مسؤلیت رسیدگی و حدودكار
2- ایرادات و نتایج قابل ذكر رسیدگیها وشروط گزارش
3-اظهار نظر

26-در اتخاذ تصمیم نسبت به اظهار نظر رجع به صورتهای مالی موارد ذیل مجاز است:
1-اهمیت نسبی
2-استفاده به گزارش حسابرسی یك حسابرس
3- امضاءحسابرس
27-حسابرسان آن دسته از افراد هستند كه با اتكا به اظهار نظر و گزارش حسابرسی آنها در مورد
وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای تجاری تصمیم گیری می كنند.

28-مسئولیت قانونی حسابرسان ممكن است حاصل از سهل انگاری –قصور-تقلب-عدم اجرای كامل قرارداد توسط حسابرسان باشد.

29-سهل انگاری حسابرسان عبارت است از تخطی از وظایف قانونی وانجام ندادن وظایف طبق استانداردهای حرفه ای می باشد.

30-تصور حسابرسان عبارت از عدم دقت كافی در كار رسیدگی به صروتهای مالی . بی توجهی كامل نسبت به مسئولیتهای حرفه ای . خود یابی توجهی نسبت به استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می باشد.

31- تقلب عبارت است از تحریف حقایق با اهمیت توسط كسی كه میداند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایق با كمال بی توجهی نسبت به صحت آنها به قصد فریب دیگران .

32- طبقه بندی مسئولیت حسابرسان:
1- مسئولیت حاصل از قصور اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه
2- مسئولیت ناشی از اظهار خلاف واقع با سوء نیت

33- حسابرس در موارد ذیل مسئو ل ناشی از قصور و اهمال می باشد:
1- عدم مراجعه به اساسنامه . صورتحساب هیات مدیره . مصوبات مجمع
2- انجام كار توسط سرپرستان و كاركنان حسابرس
3- عدم افشاء مطالبات مشکوک الوصول

34-رعایت موارد ذیل دعاوی احتمالی علیه حسابرس را محدود می سازد:
- تاكید بر رعایت استاندارد
- تاكید بر كیفیت بجای كمیت
- اعمال دقت بیشتر

35-برای اخذ زیان از حسابرس موارد ذیل باید اثبات شود:
1- تقسیر ناشی از سهل انگاری بوده 2- زیان آنها در اثر اتكا به اظهار نظر حسابرسان بوده است .

36- اقدامات حسابرس در قبال تهدیدها:
1- تاكیر بر رعایت استانداردها
2- استفاده از مشاوران حقوقی مربوطه
3- كسب آگاهی از صاحب كار
4- تقوست نیروی انسانی ماهر در موسسه
37- حسابرسی مستقل به روشی اطلاق می گردد كه توسط شخص یا اشخاصی مستقل از دستگها یا شركت رسیدگی را انجام دهد.

38-پرسشنامه کنترل داخلی برای بررسی کنترل های برنامه ای مناسب نمی باشد.

39- حسابداری مستقل به فردی گویند كه خدمات حسابداری و سایر امور همانند را در قبال دریافت حق الزحمه حرفه اصلی خود قرار داده باشد

40- شركت های سهامی به معنی امروز از قرن پانزدهم هجری شروع گردیده و زادگاه فن حسابرسی را انگلتان می دانند.

41- مشهور ترین مجامع حرفه ای حسابداری و حسابرسی . انستیتوی حسابداران خبره در انگلستان و ویلز و انستیتوی حسابداران رسمی آمریكاست.

42- اولین موسسه حسابرسی ایرانی (خصوصی) در سال 1340 در ایران تاسیس گردید و اولین قانون در سال 1311 ه .ش وضع شد .

43- تصویب قانون مالیات بر درآمد در مجلس شورای ملی سابق در سال 1335 نخستین مرحله رسمیت حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران است.

44- در تیرماه 1342 نخستین جامعه حسابداران . حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو تاسیس و این جامعه به نام «انجمن قانونی محاسبان قسم خورده و كارشناسان حساب ایران» به ثبت رسید.

45- انتخاب حسابداران رسمی به عهده شورای مركب از وزیر دارایی . رئیس كل بانك مركزی . دیوان محاسبات . اتاق صنایع و معادن . اتاق بازرگانی و سه نفر از حسابداران متخصص.

46- گزراش حسابدار رسمی باید حاوی نكات ذیل باشد.
- اظهار نظر نسبه به قانونی بودن دفاتر مودی طبق قوانین تجارت و سایر مقررات
- تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مودی

47- در موارد زیر از خدمات حسابداران استفاده می كند.
- حسابرسی و بازرس قانونی پذیرفته شده در بورس . سایر شركتهای سهامی و غیر سهامی . موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

48-در موسسات حسابرسی مسئولیت اصلی كارها در مقابل صاحبكار با حسابرس شریك می باشد.-

49- سازمان اداری یك موسسه حسابرسی . مسئول سرپرستی و نظارت دو یا چند شركت را بر عهده دارد و برنامه رسیدگی رویه حسابداری جدول زمان بندی را تهیه می كند.

50- حسابرس ارشد فردی است كه مسئولیت كامل طرح و اجرای حسابرسی در یك شركت و تهیه گزارش مربوط به ان را بر عهده دارد.

51- وظیفه حسابرس و كمك حسابرس رسیدگی به قسمت هایی می باشد كه توسط حسابرسان ارشد به آن واگذار می شود.

52- سیستم كنترل كیفیت هر موسسه حسابرسی باید به گونه ای باشد كه اطمینان دهد . كاركنان حرفه ای همواره در جریان آخرین تحولات فنی و حرفه ای قرار می گیرند.

53- اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی بیان می دارد «عملیات حسابرسی باید به نحو كافی و مناسب برنامه ریزی شود و بركاركنان نظارت كافی شود.

54- برنامه ریزی حسابرسی عبارت است از نظارت و رسیدگی و تعیین ماهیت و خصوصیات عملیات صاحبکار و كلیه اقدامات سیستماتیك که وصول به هدف را ممكن می سازد.

55- یكی از مهمتریم نكاتی كه باید مورد توافق حسابرس و صاحبكار قرار گیرد . مبلغ حق الزحمه حسابرسی است .

56- برخی اقدامات درجهت رفع فصلی بودن كار حسابرسان مستقل :
ـ تغییر سال مالی و عدم تطبیق با سال شمسی
ـ انعقاد قرار داد درجهت رفع دائمی بین صاحبكار و حسابرس

57- نحوه كسب اطلاعات لازم در مورد سیستم های كنترل داخلی صاحبكار شامل مصاحبه با كاركنان مسئول ، بازدید از محل كار و كار خانه ، مطالعه آئین نامه ها و مقررات صاحبكار می باشد .

58ـ هدف عمده از استقرار كنترل داخلی دست یابی به اطلاعات حسابداری قابل دسترس و قابل اتكا است .

59ـ رسیدگیهایی كه حسابرسان قبل از پایان سال مالی شروع می كنند را دوره ضمن سال می گویند.

60ـ محصول نهایی كار حسابرسان گزارشی است كه در آن حسابرسان نسبت به صورتهای مالی صاحبكار اظهار نظر می كنند.

61ـ گزارشهای حسابرسان مستقل بعد از سال 1989 دارای سه بخش می باشد:
ـ بند مقدمه
ـ بند حدود رسیدگی
ـ بند اظهار نظر

62- حسابرسان در موارد زیر گزارش مقبوله ارائه می دهند:
- ابهام- عدم رعایت یكنواختی اصول مربوطه
-تقسیم مسئولیت انحراف توجیه شده از اصول مربوطه
تاكید بر یك موضوع خاص

63- اگر تغییر در اصول حسابداری و روش اجرای آن اثر با اهمیتی در قابلیت مقایسه ای صورتهای مالی داشته باشد باید حسابرس در بند توضیحی به آن اشاره كند.

64- در مواردی كه حسابرسان با محدودیت خیلی مهم در رسیدگی مواجه باشند عدم اظهار نظر را ارئه می كنند.
65-حدود و نوع و اجرای كنترل های داخلی بیش از هر موضوع دیگر در تعیین روشهای حسابرسی و حجم رسیدگی های حسابرس موثر می باشد .

66- انواع ارکان سازمانی واحدهای اقتصادی
اركان تصمیم گیری
- اركان اجرایی

67- مجمع عمومی صاحبان سهام ،هیات مدیره ، هیئت امناء ، شوراهای عالی برخی از اركان تصمیم گیری می باشند .

68- هیات مدیره ، هیئت عامل ، مدیر عامل ، مدیران اجرایی ، كاركنان در واحدهای اقتصادی برخی از اركان اجرایی می باشند.

69- كنترلهای حاكم بر وادح اقتصادی :
كنترل های از خارج
كنترل های داخلی
1- حفاظت اموال 2- قابل اعتماد بودن 3-بالا بودن سطح كاراریی شركت برخی از اهداف اصلی كنترل داخلی است .

71- انواع كنترلهای داخلی :
كنترلهای عملیاتی
كنترلهای مالی

72- كنترلهای عملیاتی آن دسته از كنترلهایی می باشد كه به امور مالی مربوط نیستند از قبیل نحوه استخدام ، نحوه انبار داری

73- كنترلهای مالی آن دسته از كنترلهایی هستند كه جهت اطمینان از صحت و تمامیت ثبت معاملات واحد به كار میروند.

74- انواع كنترلهای داخلی مالی :
كنترلهای پایه ای
كنترلهای انظباطی

75-كنترلهای پایه عبارت است از حداقل كنترل داخلی جهت فعالیت های مالی یك واحد اقتصادی بدون توجه به حجم فعالیت های هر واحد اقتصادی

76- كنترل انظباطی :شامل كنترلهایی است كه به خودی خود لازم نیست اما با گسترش حجم فعالیت الزام آور می شود.

77- انواع كنترلهای انظباطی :
كنترلهای سرپرستی
كنترلهای حفاظتی
تقسیم وظایف

78-كنترلهای سرپرستی عبارت است از بررسی و آزمایش كنترلهای پایه انجام شده توسط مقام مسئولی مستقل از انجام دهندگان كنترلهای پایه

79- استفاده از تاسیسات اطفاء حریق جهت اموال ،جلوگیری از دسترسی افراد غیر مسئول به موجودیهای كالا ، تامین پوشش بیمه مناسب و حفظ مهر شركت برخی از كنترلهای حفاظتی است.

80- تقسیم وظایف عبارت است از اینكه مسئولیت های بین كاركنان تقسیم شود به فردی كه هیچ كس مسئولیت انجام و ثبت یك معادله را از ابتدا تا انتها بر عهده نداشته باشد.

82- انواع راههای پرداخت وجوه:
1- توسط صندوق دستی
2- توسط صندوق شركت
3- توسط بانك

101- پرسشنامه كنترل داخلی فقط حاوی جواب بلی یا خیر میباشد.

102- پرسشنامه كنترل داخلی مانند فعالیتهای واحد اقتصادی به پنج قسمت تقسیم میشود.

103- آنچه در تكمیل پرسشنامه كنترلهای داخلی حسابرسی باید افشا شود موارد وجود یا عدم وجود كنترلهای داخلی مطلوب است.

104- اگر وجود كنترلهای داخلی تائید شد وظیفه حسابرسی كنترل اجرای صحیح كنترل داخلی میباشد.

105- در پرسشنامههای كنترل داخلی پایه وجود یا عدم وجود كنترلهای پایه مورد سوال قرار میگیرد.

106- پرسشنامههایی كه علاوه بر كنترلهای پایه، كنترلهای داخلی انضباطی نیز در آنها وجود دراد پرسشنامههای كنترل داخلی استاندارد گویند.

107- در صورت وجود كنترل داخلی حسابرسی جهت حصول اطمینان از آن باید اقدامات ذیل را انجام دهد.
الف) تدوین برنامه حسابرسی
ب) انجام رسیدگیهای عملیاتی
ج) نتیجهگیری از رسیدگیها

108- تدوین و تنظیم برنامه حسابرسی مناسب توسط حسابرسان ارشد و سرپرستان انجام میشود.

109- برنامه ساده برنامهای میباشد كه دارای كنترلهای یكسانی برای تمام واحدهای اقتصادی میباشد.

110- برنامه حسابرسی كه باری هر واحد به صورت خاص تهیه منیشود برنامه اختصاصی گویند.

111- جمعبندی كلی از تمام موارد نقاط ضعف و قوت در قالب گزارشی به ناك نكات قابل توضیحی انجام میگیرد.

112- فواید نكات قابل توجه ضمنی به شرح ذیل اسیت:
1- برنامه ریزی حسابرسی نهایی
2- تهیه گزارشی موسوم به برنامه مدیریت
113- طبقهبندی اطلاعاتو ارزشیابیها، شامل روشهای ارزشیابی موجودی كالا، روشهای استهلاك داراییهای ثابت و امثال آن است.

114- سومین استاندارد اجرای عملیات بیان میدارد كه مدارك كافی، مستدل و قابل اطمینان باید از طریق بازرسی مشاهده، استعلام و اخذ تائیدیه تحصیل گردد.

115- مدرك مستند عبارت است از هر نوع اطلاعاتی كه موضوعی را رد یا اثبات كند.

116- برخی از انواع مدارك و اطلاعات حسابرسی:
1- مشاهده عینی
2- اظهارات اشخاص ثالث
3- اسناد معتبر رسمی و غیررسمی
4- معاملات حسابرسی

117- عواملی كه در كیفیت و اعتبار مدارك اهمیت دارد:
1- تحصیل مدارك از منابع مستقل
2- وجود كنترلهای داخلی قوی در حسابداری مؤسسه
3- تحصیل بدون واسطه مدارك

118- مشاهده عینی توسط خود حسابرس از قویترین مدراك حسابرسی است.

119- اعتبارات اشخاص ثالث منوط به دو نكته است:
1- صلاحیت حرفهای، اخلاقی و تجاری تائید كننده
2- دست اول و بدون واسطه بودن اظهارات

120- اسناد مختلف از جمله فاكتورهای خرید و فروش، سندهای دریافت و پرداخت، حواله انبار، قراردادها، صورتجلسات هیأت مدیره و … از رایجترین مدارك مورد استفاده حسابرسان است.

121- در بعضی موارد برای تائید موضوعی حسابرس میتواند به اظهارات رسمی یا غیررسمی مدیران و كاركنان مؤسسه تحت رسیدگی اتكا كند.

122- منطقیترین راه برای اطمینان از صحت محاسبات این است كه حسابرس خود آنها را تكراركند.

123- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:
رویدادهایی كه شرایط وقوع آن در تاریخ ترازنامه یا قبل آن ایجاد دشه و آنهای كه بعد از تاریخ ترازنامه ایجاد شده است.

124- رویدادهایی كه بعد از تاریخ ترازنامه رخ میدهد باید درصورتهای مالی منعكس شود یا صورتهای مالی را اصلاح نمود.

125- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه در صورتهای مالی افشا نمیگردند.

126- در شرایطی كنترلهای داخلی به عنوان مدرك حسابرسی مقبول است كه كنترلها واقعاً وجود داشته و حسابرس از كافی و مؤثر بودن آنها اطمینان حاصل نمایند.

127- اطلاعات و دفاتر جزو مدارك نسبتاً ضعیف حسابرسی به شمار میرود.

128- برخی از روشهای حسابرسی:
- شمارش و بازرسی عینی - سند رسمی - محاسبه مجدد
- دریافت تائیدیه از اشخاص ثالث - مداقه - پرس و جو

129- انواع تائیدیه از اشخاص ثالث:
1- از بانك 3- از كاركنانی كه از شركت وام گرفتهاند
2- از بدهكاران و بستانكاران 4- از صندوقدار شركت

130- انواع تائیدیه از بدهكاران و بستانكاران :
1- تائیدیه مثبت 2- تائیدیه مثبت .منفی
3- تائیدیه منفی

131- سند رسی عبارت است از رسیدگی به معاملات ثبت شده از طریق مراجعه به اسناد اولیه و اطمینان نسبت به صحت و سقم مندرجات دفاتر و مدارك آنها.

132- نكات قابل توجه در سندرسی:
1- كافی بودن اسناد 2- معتبر بودن اسناد
3- ماهیت معامله 4- معقول بودن معامله
5- تصویب معاملات 6- صحت ثبت معاملات

133- مداقه عبارت است از خوب نگاه كردن به ثبت های مندرج در حساب های مختلف برای تشخیص اقلام غیر عادی

134- تكنیك محاسبه در عین حال ساده ترین و قاطع ترین روش حسابرسی در موارد محاسباتی است.

135- پیگیری عبارت است از رسیدگی به عملیاتی كه بعد از ثبت یك معامله در دفاتر حسابداری اتفاق افتاده است.

136- روش میان بر یعنی قطع كامل یك عده از عملیات در پایان سال مالی یا در هر تاریخ مشخص

 


137-انواع نمونه گیری:
1- نمونه گیری ساده 2- نمونه گیری آماری

138- رسیدگی به دفاتر و مدارك معین بیشتر برای تائید مندرجات حسابهای كنترل در دفتر كل بكار می رود.

139- انجام عملیات حسابرسی در محل موسسه مورد رسیدگی به علت مشاهدات و ملاحظات نتایج بسیار بهتری به دست می دهد.

140- نمونه گیری عبارت است از انتخاب نمونه ای از یك مجموعه بزرگ و تطبیق نتایج ان به كل مجموعه

141- نكات مهم هنگام جمع آوری مدارك حسابرسی:
1- ارزیابی سیستم كنترل داخلی
2- رسیدگی آزمایشی اسناد و اطلاعات حسابداری مربوطه

142- رسیدگی آزمایشی به مدارك حسابداری عبارت است از بررسی قسمتی یا نمونه هایی از معاملات به منظور اطمینان از سحت آنهاست.

143-اصطلاح جامعه حسابداری به كار میرود عبارت است از كلیه اقلام مشابهی كه می توان آنها را در یك گروه طبقه بندی كرد.

144- سیستم نمونه گیری قطعه ای از نظر آماری روش مطلوبی نیست . زیرا در این روش نمونه ها از بین كلیه اقلام جامعه آماری انتخاب نمی شود.

145- روش نمونه گیری تصادفی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد كه كلیه افراد جامعه دارای شانیس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند.

146- نمونه ای را غیر آماری (قضاوتی) گویند كه حسابرسان برای برآورد احتمال نمونه گیری به جای تكنیكهای آماری از قضاوت حرفه ای استفاده كنند.

147-جدول اعداد تصادفی برنامه های كامپیوتری ایجاد اعداد تصادفی و انتخاب منظم از جمله روشهای متداول انتخاب تصادفی است.

148- ساده ترین شیوه انتخاب تصادفی اقلام استفاده از یك جدول اعدا تصادفی است.

149- انتخاب منظم روشی است كه از روش انتخاب تصادفی كمتر وقت می گیرد و انتخاب از یك یا چند نقطه شروع تصادفی آغاز می شود.

150- طبقه بندی روش تقسیم جامعه به گروههای كوچكتر و به نسبت همگنی كه طبقه بندی نامیده می شود.

151- نمونه گیری قطعه ای شامل تمام اقلام موجود در یك دوره انتخابی از زمان . بخش انتخاب شده ای از ردیف اعداد یا قسمت انتخابی از ردیف الفباست.

152- هر برآورد یا ضریب وقوع یا كمیت عددی است .

153- خطر بروز خطای نمونه گیری . یعنی تفاوت بین ضریب وقوع یا مبلغ واقعی موجود در جامعه با نتیجه نمونه همواره در روشهای نمونه گیری وجود دارد.

154- حدود مجاز احتمال خطر نمونه گیری دامنه ای است به شكل + و – از نتایج نمونه . كه مقدار واقعی ویژگیهای جامعه مورد سنجش احتمالاٌ در آن قرار می گرد.

155- آزمونهای محتوا برای كشف اشتباهاتی با اهمیتی طراحی میشود كه ممكن است در صورتهای مالی وجود داشته باشند.

156- برخی از مراحل عملی آزمونهای محتوا:
1- تعیین هدف آزمون 3- انتخاب روش نمونهگیری
2- تعریف جامعه 4- تعیین اندازه نمونه

157- انواع احتمال قطع نمونهگیری برای آزمونهای محتوا: 1- خطر آلفا
2- خطر بتا

158- روشهایی كه برآورد ریالی را برای حسابرسان امكان پذیر میسازد، طرحهای نمونه گیری براساس متغییر نامیده میشود.

159- انحراف استاندارد یك جامعه نشاندهنده تغییرپذیری یا پراكندگی مقادیر هر یك از اقلام در اطراف میانگین جامعه است.

160- خطای قابل تحمل حداكثر مبلغ اشتباهی است كه میتواند در حساب وجود داشته باشد بدون آنكه سبب تحریف عمده در صورتهای مالی شود.

161- حسابرسان اندازه نمونه را براساس احتمال نمونهگیری موردنظر بر مبنای برآوردی از انحراف استاندارد تعیین میكند.

162- روش براورد میانگین در هر واحدمتوسط مبلغ هر قطعه را به عنوان مبنای براورد مقدار كل جامعه تخمین میزند.

163- از روشهای جایگزینی براورد میانگین میتوان به براورد نسبتی و براورد تفاضلی اشاره نمود.

164- حسابرسان هنگام استفاده از براورد تفاضلی از یك نمونه برای براورد متوسط تفاضل بین مبلغ حسابرسی شده و ارزش دفتری افراد جامعه استفاده میكند.

165- برآورد نسبتی هنگامی مؤثرتر است كه اندازه اشتباهات با ارزش دفتری اقلام تناسب داشته باشد.

166- تفاضلهای عمده بین نمونهگیری آماری و غیر آماری برای ازمونهای محتوا در مراحل تعیین اندازه نمونه و ارزیابی نتایج نمونه است.

167- تعمیم اشتباهات به جامعه اصلاً از دو راه انجام میگیرد كه كاربرد روشهای تفاضلی و نسبتی است.

 


168- كاربرگ حسابرسی رابط بین گزارش حسابرسی و مدارك و دفاتر صاحب كار است وكلید كارهای انجام شده توسط حسابرس را مستند و گزارش حسابرسان را توجیه میكند.

169- فرمها و یادداشتهای حسابرسی ممكن است یادداشتهای مربوط به تعطیل ارقام حسابهای دفاتر یا یادداشتهای مربوط به صورت مغایرت بانك و نظایر آن باشد.

170- حسابرسی به همان اندازه در حفظ و نگهداری اطلاعات و …….. مسئول است كه وكیل یا پزشك و داروساز در نگهداری اطلاعات محرمانه مشتریان خود مسئول هستند.

171- مالكیت كاربرگهای حسابرسی متعلق به حسابرسان است و صاحب كار هرگز نمیتواند حسابرسان را موظف كند تا كاربرگها را در اختیار وی قرار دهند.

172- برخی از فواید كاربرگ حسابرسی:
1- تأمین پشتوانهای برای تهیه گزارش نهایی حسابرسی
2- در دفاع از اخطار نظر حسابرس ومالكی كه در گزارش حسابرسی مندرج است
3- راهنمایی و كمك در برنامهریزی انجام حسابرسیهای اینده

173- بطور كلی گزارش ما بررسی نتیجه نهایی و كار حسابرس است و تهیه گزارشهای حسابرسی بدون كاربرگ حسابرسی امكانپذیر نمیباشد.

174- كابرگ مستندترین وسیله حسابرسان است تا نشان دهند كه استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی را رعایت كردهاند.

175- دومین استاندارد و اجرای عملیات حسابرسی مربوط به كنترل داخلی است.

176- دومین استاندارد برای عملیات حسابرسی مربوط به كنترل داخلی است.

177- حسابرسان باید پیوسته نسبت به تغییرات ساختار وكنترل داخلی وعملیات صاحب كار كه میتواند روشهای اتسافده شده در سال قبل را برای سال جاری نامناسب سازد هوشیار باشند.

178- كاربرگهای حسابرسی منعكس كننده معلومات فنی و مهارت حرفهای حسابرسان میباشد.

179- حسابرس ورزیده و با تجربه كسی است كه از نوشتن مطالب جزئی پیش پا افتاده و غیرلازم در كاربرگهای حسابرسی پرهیز كند.

180- كاربرگهای حسابرسی فقط به ثبت اعداد و مبالغ اختصاص ندارد. بلكه كلیه اطلاعات مورد لزوم را كه حسابرس لازم میبیند شامل باشد.

181- عرف معمول حسابرس این است كه باید حتیالامكان تجزیه و تحلیل هر حساب و سایر مطالب مربوط به آن در خدمه یاداداشت جداگانه حسابرسی انجام گیرد.

182- كاربرگ حسابرسی باید طوری طراحی گردد كه بتوان ستونهای عمودی و دیگری به ان اضافه كرد و یا در انتهای صفحات آن مطالب پیشبینی نمشده را نوشت.

183- كاربرگهای حسابرسی: 1- عمومی 2- نهایی واصلی 3- تعدیلات و اصلاحات 4- فرعی- تجزیه و تحلیل و محاسباتی 5- مدارك تائید كننده

184- كاربرگ عمومی شامل طرحهای كلی و برنامه حسابرسی، پرسشنامههای كنترل داخلی حسابداری و بلرنامه زمانبندی میباشد.

185- برنامههای حسابرسی شرح كارزها و عملیاتی است كه بایستی به ریز و به تفضیل مورد رسیدگی قرار گیرد.

186- برنامه حسابرسی مدرك مستدل و دائیم از كارهای انجام دشه، روشهای متخذه و نام اشخاصی كه مسئول اجرای آنها بودهاند.

187- تراز آزمایشی حسابرسی در واقع نوعی كاربرگ است كه توسط حسابرسی تهیه میشود.

188- كاربرگ تراز آزمایشی كاربرگ كلیدی است كه تمام كاربرگهای فرعی را كنترل و خلاصه میكند.

189- اشتباهات ممكن است: 1- جابهجایی ثبت ارقام در دفاتر 2- اشتباهات در مبالغ ثبت شده در دفاتر 3- اشتباهات حاصل از عدم ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر

190- حسابرسان اصلاحات طبقهبندی را برای اقلامی تهیه میكنند كمه ثبت دفاتر درست باشند برای ارائه مطلوب صو.رتهای مالی باید طبقهبندی صورت گرفته تجدید نظر شود.

191- حسابرسی باید در طبقهبندی هزینهها دقت كند و اقلام هزینه را در دفاتر مربوط ثبت كند و عدم توجه به این مهم صورت سود و زیان گمراه كننده خواهد بود.

192- در كاربرگهای حسابرسی مانده حسابهایی كه مربوط به یك موضوع میباشد با هم تلفیق و تحت یك عنوان نشان داده میشود.

193- فایده تلفیق مانده حسابهای مشابه: سرپرستان حسابرسی میتوانند در رسیدگی به كاربرگهای حسابرسی ار ارقام مهم را بررسی و در صورت لزوم به فرمهای تلفیقی مراجعه كنند.

194- اصلاح صورتحسابهای نهایی از طریق كاربرگهای حسابرسی بلامانع است.

195- حسابرس اصلاحات مربوط به عنوان حسابها را در كاربرگ خود مینویسد و اصلاح مانده حسابها باید حتماً به صاحب كار داده شود و تأكید گردد تا دفاتر خود را به همان ترتیب اصلاح كند.

196- تلفیق ماندههای بستانكار دفتر بدهكاران با مانده حسابهای بستانكاران كه حسابرسان اغلب با آن ………… میباشند نیازی به جابهجایی و اصلاح در دفاتر ندارد.

197- كلیه اطلاعات بدست آمده از سند رسمی- تجزیه و تحلیل – مقایسه ، بررسیهای عینی از نوع كاربرگ فرعی میباشد.

198- منظور از تجزیه و تحلیل نشان دادن تمام تغییر اقساطی دروه مورد رسیدگی مربوط به كلیه حسابهای دفتر كل صاحب كار میباشد.

199-تجزیه وتحلیل بیشتر در اثبات حسابهایی استفاده میشود که طی سال معاملات زیادی در آن ثبت نشده باشد مانند:حساب اموال وماشین آلات

200-انواع پرسشنامهای کنترل داخلی:
1- پرسشنامه كنترلهای داخلی پایه
2- پرسشنامه كنترل داخلی استاندارد

201- برای اثبات ارتباط بین این دو قلم كسب شده از منابع مختلف از كاربرگ صورت مغایرت استفاده میشود.
202- انواع مدارك تائید كننده

1- صورتجلسات و قراردادها 2- تائیدیههای دریافتی از بانكها و بستانكاران و اشخاص ثالث

203- انواع پروندههای حسابرسی:

1- پورنده دائمی

2- پرونده جاری

204- اهداف پروندههای دائم: 1- در اختیار قرار دادن اطلاعاتی كه بیش از یك دوره كاربرد دارند. 2- اطلاعات راجع به خط مشی و تشكیلات صاحب كار

205- كاربرگهای مربوط به دوره رسیدگی در پورنده جاری نگهداری میگردد.

206- پرونده جاری معمولاً با كاربرگهای عمومی، شامل پیشنویس و گزارش حسابرسان شروع میشود. صورتهای مالی

207- برای سهولت مراجعه به هر یك از كاربرگهای پرونده جاری باید از روش عطفگذاری متقابل استفاده میشود.

208- برای هر یك از عناوین اصلی حساب كه در صورتهای مالی منعكس است یك كاربرگ اصلی اختصاص مییابد.

209- معمولاً مؤسسات حسابرسی كاربرگهای حسابرسی را تا 5 سال در دسترس نگهداری میكنند و سپس آنها را به بایگانی راكد میفرستند.

210- در تهیه كاربرگ اصول حسابرسی به طور كام لرعایت شود و از درج مخاطب اضافی و غیر مربوط در آنها خودداری میشود.

211- ماهیت و نوع رسیدگی حسابرسی باید در هر كاربرگ درج شود

212- مطابلب در موضوعاتی كه دارای اهمیت كافی میباشند باید در یك صفحه مستقل نوشته شود همچنین باید از نوشتن در پشت كابرگها خودداری شود.

213- كلیه كاربرگها باید به تراز آزمایشی حسابرسی ربط داده شود.

214- منابع ومدارك و حسابهایی كه مطالب مندرج در كاربرگهای حسابرسی از انها استخراج شده است باید به طور واضح در كاربرگها معرفی شوند.

215- در تمام مواقع از كاربرگهای حسابرسی باید مراقبت كافی به عمل اید، در تمام مدت رسیدگی حسابرسی باید در نگهداری آنها غفلت نككند.

216- نتیجهگیری حسابرسان درباره هر یك از جنبههای كار باید در كاربرگها درج شود.

217- بررسی سرپرستان عموماً بلافاصله پس از تكمیل هر كاربرگ انجام میشود ولی برای مدیران و شركاء مؤسسه حسابرسی اغلب نزدیك به پایان كار انجام میشود.

218- كنترل كیفیت حسابرسی برای شركتهای سهامی عام و شركتهایی كه در بررسی اوراق بهادار پذیرفته شدهاند با شركتهای كوچك باید اختلاف داشته باشد.

219- نخستین و مهمترین نكتهای كه باید حسابرسی از آن آگاه شود منظور ومقصود صاحب كار از حسابرسی پیشنهادی است.

220- برخی از مقاصد حسابرسی:
1- كشف تقلب و سوء استفاده
2- تحصیل اعتبار و وام از بانك
3- انجام اصلاح در سیستم حسابداری مؤسسه مورد رسیدگی

221- اهم اطلاعات اولیه كه توسط حسابرسی جمع آوری میگردد:
1- سوابق مالی

2- نحوه اداره و سازماندهی
3- حجم عملیات

4- هدف از انجام حسابرسی
5- روشها و كنترلها

222- هدف از كسب اطلاعات اولیه:
1- انجام برنامهریزی های لازم توسط حسابرسی
2- تصمیمگیری در مورد قبول یا عدم قبول كار ارجاع شده

223- اهم موراد كه باید در قرارداد حسابرسی ذكرشود:
1- نام طرفین قرارداد 2- موضوع قرارداد 3- حدود و دامنه اطلاعات 4- حقالزحمه حسابرسی و نحوه پرداخت

224- انواع اطلاعات و مدارك و شواهدی كه حسابرسی طی رسیدگی خود جمعآوری میكند:
1- اطلاعاتی كه ماهیت دائمی دارند
2- اطلاعات مربوط به یك مقطع زمانی

225- پرونده جاری حسابرسی پروندهای میباشد كه برای حسابرسی حسابهای هر سال یك شركت باید تشكیل داد.

226- قسمتهای عمده یك پرونده جاری حسابرسی:
1- مدارك و كاربرگهای مرتبط با حسابرسی ضمنی
2- كلیه مكاتبات انجام شده با واحد اقتصادی
3- رسیدگیها و اطلاعات مرتبط با سرمایهگذاریها

227- مهمترین اقداماتی كه امروزه در حسابرسی به عمل میاید عبارت است:
1- جمعآوری اطلاعات و اسناد در هر مورد
2- ربط و ضبط این اطلاعات و اسناد به یكدیگر

228- برخی از مواردی كه هر سال باید به روز شده و در پرونده دائمی ثبت شود.
1- مشخصات و تاریخچه 2- سازمانی و تشكیلات 3- صورتجلسات 4- سیستمهای مالی

229- برنامه حسابرسی عبارت است از برنامهای كه در هر مورد نحوه عمل حسابرس را جهت انجام رسیدگیهای وی مشخص مینماید.

230- تهیه برنامه به منظور ایجاد هماهنگی در انجام حسابرسی و همچنین اطمینان از انجام كلیه عملیات حسابرسی میباشد.

231- برخی از محاسن برنامه حسابرسی:
1- سهولت در تقسیم كار بین كارمندان حسابرسی 2- از بین رفتن امكان فراموش شدن بعضی رسیدگیها 3- امكان ادامه كار در صورت وقفه

232- برخی از معایب برنامه حسابرسی:
1- ابتكار در كارمندان حسابرسی از بین میرود 2- در ماهیت حسابها و نحوه رسیدگی به انها دقت نمیشود

233- برنامه حسابرسی در سه قسمت به شرح ذیل طبقهبندی شده است:
1- رسیدگی و بررسی عمومی دفاتر و مدارك حسابداری
2-رسیدگی مالیاتی
3-رسیدگی حسابها

234-بدیهی است در مواردی كه پاسخ مودی دریافت نشده است بایستی قبل از اجرای برنامه نظر سرپرست استفسار شود.

235-مشخصات اولین ثبت در دفتر روزنامه به شكل زیر یاداشت گردد:
1- تاریخ 2-ثبت 3- شماره سند 4- شرح 5-مبلغ (بدهكار یا بستانكار)

236- با بررسی دفاتر تعاونی مشخص می شود كه موسسه از دفاتر روزنامه و كل مشترك استفاده می كند یا به طور جداگانه .

237- باید شماره تاریخ پلمپ كلیه دفاتر قانونی سال مورد روی مهر و امضاء اداره ثبت شركتها یادداشت می رسیدگی را به تفكیك از كنیم.

238- با بررسی دفاتر تعاونی از موارد موضوعه در دفتر نویسی باید صورتی تهیه شود.

239- برای اینكه از سردرگمی و دوباره كاری و در نتیجه كاهش ازش موسسه حسابرسی جلوگیری شود اجرای برنامه های حسابرسی ضروری به نظر می رسدو

240- برخی از برنامه های ضروری :
آشنایی با فعالیت شركت
آشنایی با مقررات داخلی شركت
شناسایی روابط شركت با اشخاص
اشنایی با تصمیمات مراجع ذیصلاح

241- سرپرست حسابرسی موظف است كلیه قرارداد های بین شركت و افراد خارجی یا كاركنان شركت را اخذ و مطالعه ، خلاصه ای از آن را برای ضبط در پرونده دائمی یادداشت نماید.

242-برخی از اهداف بررسی حسابهای صندوق و بانك:
1- كلیه دریافتها به موقع و عیناٌ در دفاتر ثبت شود.
2- كلیه پرداختها واقعاٌ انجام شده باشد

243- در مورد اسناد مربوط یه خریذ داراییهای ثابت طرف حساب در دفتر اموال پیگیری شود.

244-تعدادی از اهداف بررسی اوراق و اسناد بهادار:
1- مطابقت مبلغ مندرج در تراز نامه با اسناد و مدارك و دفاتر
2- تطبیق مبلغ دفتری با ارزش واقعی اوراق

245- حسابرسی باید اسناد و اوراق بهادار فروخته شده یا واگذاری به اشخاص را در سال مورد رسیدگی بررسی نماید.

246- برخی از اهداف رسیدگی به حساب بدهكاران :
1- مطابقت مانده بده كاران در تراز نامه با دفاتر و اسناد رسمی
2- مستند بودن ارزش و قابلیت وصول بدهكاران

247- در برنامه رسیدگی به حساب بدهكاران حسابرس باید شركاء _ مدیران وشركتهای وابسته با شركت اصلی را تجزیه و تحلیل نماید.

248-برخی از اهداف رسیدگی به حسابهای موجودی جنسی :
1- مطابقت مقدار و مبلغ موجودی كالا در تراز نامه با دفاتر و اسناد
2- ارزیابی كنترلهای داخلی

249- در برنامه رسیدگی به حساب موجودیهای جنسی حسابرس انقطاع عملیات فروش را تجزیه و تحلیل كند.

250-در برنامه رسیدگی به حساب موجودهای جنسی حسابرس باید بر شمارش موجودیهای جنسی در پایان سال نظارت كند.

251- برخی از اهداف رسیدگی به سرمایه گذاریها:
1- تعیین ارزش واقعی سرمایه گذاریها و تطبیق آن با مبالغ دفتری
2- بررسی بدهیهای احتمالی حاصل از تعهدات

252- سرمایه گذاریها ممكن است در شركتهای سهامی به صورت با نام و بی نام بوده و یا به صورت سهم الشركه در شركتهای غیر سهامی باشد.

253- در برنامه رسیدگی به حساب ذخیره استهلاك داراییهای ثابت حسابرس باید مانده اول دوره را در اولین سال حسابرسی تجزیه و تحلیل نماید.

254- در برنامه رسیدگی به حساب ذخیره استهلاك دارائیهای ثابت حسابرس باید ذخیره های برگشتی را سند رسی نموده و محاسبات آن را كنترل نماید.

255-انواع دارائیهای غیر مشهود:
1- دارائیهای غیر مادی
2- هزینه های استفاده نشده یا مخارج سازمانی

256- برخی از اهداف واقعی دارایی در تراز نامه به حساب دارائیهای غیر مادی :
1- ارزش واقعی دارائی در تراز نامه منعكس شده است.
2- مطابقت داشتن مبلغ مندرج در تراز نامه با اسناد و مدارك

257-حق امتیاز . سرقفلی . حق اختراع . حق تالیف.برخی از دارائیهای غیر مادی است .

258-در برنامه رسیدگی به حساب دارائیهای غیر مادی حسابرس باید بهای تمام شده مستهلك نشده اقلام فروخته شده یا احتمالی یا انتقالی را محاسبه نماید.

259- در برنامه رسیدگی به حساب هزینه های استفاده نشده حسابرس باید ایجاد و افزایش در سال مورد رسیدگی را سند رسی نماید.

260-برخی از اهداف رسیدگی به حساب اسناد پرداختی :
1- منطبق بودن مبلغ مندرج در ترازنامه با اسناد و مدارك
2- ارزیابی كنترل داخلی شركت از نظر صدور . پرداخت

261-در برنامه رسیدگی به حساب اسناد پرداختی حسابرس باید اسناد پرداختی را كه سررسید آنها گذشته و یا هنوز واریز نشده است را رسیدگی كامل نماید.

262-حسابرس در برنامه رسیدگی به حساب هزینه معوق باید محاسبات اقلام معوق هزینه را كنترل نماید .

263- برخی از اهداف رسیدگی به حساب بدهیهای طویل المدت :
1- بدهی واقعی در دفاتر انعكاس دارد یا خیر؟
2- بدهی مندرج در ترازنامه با دفاتر و اسناد مطابقت دارد.

264- برخی از اهداف رسیدگی به حساب اندوخته :
1- كنترل محاسبات شركت
2- انطباق مبالغ مندرج در ترازنامه با دفاتر و اسناد مربوطه

265- برخی از اهداف رسیدگی به حساب خرید:
1- واقعی بودن حساب خرید
2- ارزیابی كنترلهای داخلی

266- برخی از اهداف رسیدگی به حساب فروش:
1- واقعی بودن حساب فروش
2- بررسی نوسانات فروش
3- ارزیابی كنترل داخلی

267- برخی اهداف رسیدگی به حساب هزینه :
1- واقعی بودن مبلغ پیش پرداخت یا هزینه معوق در ترازنامه
2- واقعی بودن هزینه های سال مورد رسیدگی

268-برخی از اهداف رسیدگی به حساب درآمدهای متفرقه :
1- منظور شدن درآمد واقعی سال به حساب
2- صحیح بودن طبقه بندی در آمدها

269-گردآوری اطلاعات در پرونده ها و همچنین انعكاس رسیدگیهای انجام شده و نتایج جاصله از آن از طریق كاربرگ حسابرسی صورت می گیرد.

270- برخی از مطالب كاربرگ رسیدگی :
1- موضوع رسیدگی
2- نتایج حاصل از رسیدگی
3- مانده حساب با جمع اقلام

271- در برنامه رسیدگی به سرمایه گذارهای حسابرس باید فروش سهام و سرمایه گذاریها را تجزیه و تحلیل و صورت كاملی از فروش سهام در بورس را تهیه كند.

272-حسابرس باید سهام خریداری در سال مورد رسیدگی را سند رسی نماید و مجوزهای مربوطه را ملاحظه كند و مبلغ پرداختی را در حساب بانك كنترل نماید.

273- حسابرس باید حساب سود و زیان حاصل از فروش سهام را رسیدگی نماید و برای محاسبه سود و زیان واقعی به تفكیك سود سهام از مبلغ سهام توجه كند.

274-اگر سرمایه گذاری به صورت سهم الشركه باشد حسابرس باید حساب سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری و فروش آن را بررسی كامل و صورتی از آن را تهیه كند.

275- حسابرس از شركتی كه در ان سرمایه گذاری شده است تائیدیه در خصوص مبلغ سرمایه گذاری و بهره سال مورد رسیدگی اخذ نماید.

276-برخی از اهداف رسیدگی به حساب دارائیهای ثابت :
1- اثبات وجود كلیه داردائیهای ثابت منعكس در تراز نامه
2- مقبول بودن ذخیره استهلاك دارائیهای ثابت .

277-در برنامه رسیدگی به حساب دارئیهای ثابت حسابرس باید صورتی از دارائیهاس ثابت شركت را به تفكیك انواع مختلف دارائیها را اخذ یا شخصاٌ تهیه كند .

278- حسابرس در برنامه رسیدگی به دارائیهای ثابت باید رسید انبار ها . انبار لوارم . اسقاط یا خارج شده از گردش را ملاحظه كند.

279-حسابرس باید بیمه نامه های مربوطه به دارائیهای ثابت را مطالعه نموده و مشخصات آنها را به طور خلاصه یادداشت نماید .

280-حسابرس باید درآمدهای دریافتی حاصل از واگذاری حق انتفاع دارائیهای ثابت را تجزیه و تحلیل كند.

281- حسابرس باید عادلانه بودن بهای تمام شده دارائیهای ثابت یا دارائیهای در جریان ساخت را بررسی نماید.

282-برخی از اهداف رسیدگی به حساب ذخیره استهلاك دارائیهای ثابت :
1- صحیح و اطمینان بخش بودن محاسبات شركت
2- كافی بودن ذخابر استهلام محسوبی.

 


283-نشریات حسابرسی .كنترلهای داخلی مربوط به سیستمهای كامپیوتری اغلب به كنترلهای عمومی یا كنترلهای كاربردی طبقه بندی شده است.

284- قسمت های نمودار سازمانی :
طراحی سیستم .برنامه نویسی . عملیات تصدی دستگاهها. بایگانی برنامه ها و پرونده ها . آماده سازی اطلاعات . گروه كنترل اطلاعات .

285-هرگاه مسئولیتهای دفتر داری و حفاظت دارئیها مربوط ادغام شود. فرصت پنهان ساختن اختلاس دارائیها برای كاركنان افزایش می یابد.

286-هدف ار مستند سازی سیستم . تهیه شرح كلی یك سیستم پردازش نمودگرهای سیستم و تشریح و ماهیت اطلاعات ورودی . عملیات خروجی است .

287-رایج ترین كنترلهای سخت افزارها :
1- بازتاب 2- خودآزمایی 3- پردازش دوباره 4- كنترل توازن

288-یكی از اهداف كنترلهای حفاظتی امكان بازسازی پرونده های كامپیوتری در صورت نابودی یا اسیب دیدگی آنهاست.

289-طراحی كنترلهای اطلاعات ورودی . اولین كنترل از كنترلهای كاربردی است .

290-كنترلهای پردازش برای اطمینان از قابلیت اتكا و صحت پردازش اطلاعات طراحی می شود.

291- سیستم عامل باید فعالیت های هر محل را برای بررسی گروه كنترل سیستم و به منظور یافتن شواهد استفاده های غیر مجاز . ثبت كند .

292-در سیستمهای كامپیوتری عادی برای هر كاربردی یك پرونده تهیه و نگهداری می شود .

293-ارزیابی كنترلهای داخلی در سیستم كامپیوتری با بررسی كنترلهای عمومی آغاز می شود .

294-رایج ترین روش تشریح سیستم كنترل داخلی در كاربرگهای حسابرسی نمودگر سیستم می باشد.

295-پرسشنامه های كنترل داخلی برای بررسی كفایت كنترلهای برنامه ای مناسب نیست .

296- از جمله روشهای آزمون كنترل برنامه . حسابرسی پیرامون كامپیوتر و حسابرسی درون كامپیوتر می باشد.

297- مزیت برنامه های كنترل شده این است كه حسابرسان می توانند صاحبكار را هم با اطلاعات اصلی و هم با اطلاعات آزمایشی آزمون كنند.

298- ارزش نرم افزار عمومی حسابرسی در این است كه حسابرس می تواند اطلاعات اصلی را مستقیماٌ پردازش كند.

299-برخی از روشهای اصلی موجودی ها:
1-آزمون انقطاع خرید وفروش
2-اثبات اقلام موجود در انبار های عمومی
300-گزارش مربوط به طرح سیستم اطلاعاتی را برای شناخت سیستم کنترلی طراحی شده در اختیار حسابرسان استفاده کننده قرار میدهد.

1- خلاصه آموزش حسابرسی 1 2- پیشرفت صنعت وتجارت وایجاد قوانین واعمال نظر دولت در صنایع وشركتها موجب شده كه آنهاحسابهاو صورتهای را به تایید حسابرسان برسانند. 3-حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد ومدارك یك موسسه یا واحد تجاری جهت تهیه گزارشی كه حسابرس راجع به روش حسابداری وصحت صورتهای مالی ...
نظرات
ارسال نظر
تعداد بازدید: 3265 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0

مجوزهای سایت از وزارتخانه

مجوز سایت از وزارت ارشاد

تمام کلیپ‌های اینستاگرام ما اینجاست

سینمای حسابداری

نکات صوتی مالی و مالیاتی

پادکست 72- مشوق تبصره 2 ماده 38 ق.م.ا.ا
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 073
نکته صوتی مالیاتی و بیمه ای 074
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی
تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

کاناز اسپید

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید