کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن حسابداران خبره ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون مالیات بر ارزش ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در رشته حسابداری ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار( با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به آموزش حسابداری ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کرده است. ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره شماره های ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده 169 قانون مالیات ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت کاناز ...
نرم افزار متااستاک جهت انجام تحلیل تکنیکال بورس و همچنین سهام استفاده می شود. می توان گفت نرم ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، کارایی آن بالاست ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را تهیه و آماده ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز) نسخه ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ها و شماره ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی اول
نکته صوتی مالیاتی دوم
نکته صوتی مالیاتی سوم
نکته صوتی مالیاتی چهارم
نکته صوتی مالیاتی پنجم
نکته صوتی مالیاتی ششم
نکته صوتی مالیاتی هفتم
نکته صوتی مالیاتی هشتم
نکته صوتی مالیاتی نهم
نکته صوتی مالیاتی دهم
نکته صوتی مالیاتی یازدهم
نکته صوتی مالیاتی دوازدهم
نکته صوتی مالیاتی سیزدهم
نکته صوتی مالیاتی چهاردهم
نکته صوتی مالیاتی پانزدهم
نکته صوتی مالیاتی شانزدهم
نکته صوتی مالیاتی هفدهم
نکته صوتی مالیاتی هجدهم
نکته صوتی مالیاتی نوزدهم
نکته صوتی مالیاتی بیستم
نکته صوتی مالیاتی بیست و یکم
نکته صوتی مالیاتی بیست و دوم
نکته صوتی مالیاتی بیست و سوم
نکته صوتی مالیاتی بیست و چهارم
نکته صوتی مالیاتی بیست و پنجم
نکته صوتی مالیاتی بیست و ششم

احکام مالیاتی بودجه 98

تبصره 1
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) بیست درصد( ٢٠ %) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد(14.5%) شرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد( ٣%) موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ جدول شماره( ٥) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

ک-
١- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین میشود.
٢- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
٣- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود نیز مشمول جزء ( ١) این بند میباشد.
٤- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
ل- اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمیشود.

تبصره ٦
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/04 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون(330،000،000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده(به استثنای تبصره‌های(1) و (2) ماده(86) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(10%) و نسبت به مازاد یک ونیم برابر تا دو ونیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد(15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد(20%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد(25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد(35%) می‌باشد. میزان معافیت اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(258،000،000) ریال تعیین می‌شود.

ب- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست ( ٢٠٠ ) ریال از
مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد( ١٠٠ %) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد ( ٩٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از محل حساب مذکور در
ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. بیست درصد(٢٠ %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد ( ٨٠%)
برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس
از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ج- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر ششماه یکبار
گزارش این معافیتها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه مینماید. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری
اسلامی ایران محسوب خواهد شد.

ه-
١- متن زیر به جزء( ١) بند(پ) ماده( ٣٢ ) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود:
شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
٢- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها میباشد.

و- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین
نماید. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور
اقتصادی و دارایی میرسد.

ز- مطابق ماده ( ١٢ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ٢) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود
ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار ( ٢٠٠٠ ) ریال ، از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار ( ١٠٠٠ )ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین گاز و برق
مبلغ ده هزار ( ١٠.٠٠٠ ) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ١٦٠١٨٥ و ١٦٠١٨٦ جدول شماره ( ٥) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده
مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه درصد ( ٥٠ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.


ماده ( ٣٨ ) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی « ص» و « ث» ی- در اجرای بندهای
که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد عوارضی را که توسط دولت تعیین می گردد را دریافت و به ردیف درآمدی شماره ١٦٠١٨٩ واریز نماید. منابع وصولی
٥٣٠٠٠٠ جدول شماره ( ٩) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) - تا سقف ده هزار میلیارد ( ١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ) ریال از محل ردیف ٤٥
قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با
الویت مشارکت بخش خصوصی مصرف گردد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به
پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید.

تبصره 7:
ه- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ١٣٩٧ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در
تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین
تا سقف چهار هزار میلیارد ( ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال بهصورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف « سود سهام » و « مالیات » مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت
مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال زا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام نماید.

تبصره 8:

ج- اخذ رسید و یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله موضوع مواد ( ٤٢ و ٤٣ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده از معامل یا موکل آن توسط مراجع
صدور سند الزامی است.

د - هر گونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و
عوارض موضوع ماده ( ١٣ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد
سالهای ١٣٩٧ و ١٣٩٨ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ( ٣٤ ) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب
١٣٩٤ ، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده میباشد.

و- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازمالاجراء شدن قانون جدید در سال ١٣٩٨ تمدید میشود.

ز- عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 برای عملکردهای 1397 و 1398 به عبارت "سی برابر" اصلاح می‌شود.

تبصره ١٠

الف - شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد ( ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از
شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد بهصورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ١٦٠١١١ جدول شماره ( ٥) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در
اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول
شماره( ٧) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه
موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.

تبصره 14:
٢- به منظور تحقق کامل ردیف ( ٣) دریافتیها (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده ( ٤٨ ) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت ملی گاز ایران،
نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکین اقدام نماید. منابع وصولی پس از واریز به خزانه داری کل کشور، ابتدا صرف تسویه سود سهام معوقه و مالیاتهای معوقه
شرکتهای تابعه وزارت نفت شده و باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد.

و- برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
زمان‌ارسال: 23 اسفند 1397 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

logo-samandehi

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت