کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکته صوتی مالیاتی 51
نکته صوتی مالیاتی 52
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

آیا پرونده ارزش افزوده قابل طرح در هیات 216 است؟

سوال:

برگ دعوت به کمیسیون بدوی عملکرد  مالیات سال 93 ارزش افزوده به کارگر آن کارگاه ابلاغ و بعداٌ رای کمیسیون بدوی بدون رعایت تبصره 1 ماده 203 ق.م.م واحد مالیاتی اقدام به صدور برگ قطعی نموده است و با اعتراض مودی نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی واحد مالیاتی اظهار داشته بعد از اجرائیات نیز نمی تواند در اجرای ماده 216 ق.م.م در کمیسیون مطرح شود. ایا بخشنامه در مورد عدم طرح مالیات ارزش افزوده صادر گردیده است؟ لطفاٌراهنمایی فرمائید.

پاسخ اول:

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۳ در خصوص ارزش افزوده دو هئیت نداریم :
۱- هیات ۲۱۶
۲- هیات ۲۵۱

پاسخ دوم:

با توجه به بخشنامه 106/93/200 برابر تبصره 2 ماده 216 ق.م.م ایا قابل طرح نمی باشد؟

پاسخ سوم:

خیر ۲۱۶ برای مالیاتهای غیر مستقیم که مرجع دیگری قابل طرح نباشد. مثل نوشابه گاز.

پاسخ چهارم:

در هیات۲۱۶ قابل طرح می باشد هر مودی حق دارد دو بار به کمیسیون مراجعه نماید حتی اگر تجدید نظر هم رای صادر نماید ولی مودی از نظر ابلاغ ثابت نماید که  مفاد۲۰۳ رعایت نشده در ۲۱۶ قابل طرح می باشد.

پاسخ پنجم:

قبلا به استناد تبصره ۲ماده ۲۱۶ قابل طرح بود که سازمان ان بخشنامه را لغو کرد وفقط در صورت احراز شرایط تبصره ۱ قابل طرح میباشد۰

متن بخشنامه:

شماره : 200/93/106

تاریخ : 1393/09/10

موضوع : نحوه اعمال حکم تبصره (2)‌ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط : , 216 , قانون مالیات های مستقیم
به موجب ماده(33) قانون مالیات بر ارزش افزوده. احکام فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/06 و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده(216) قانون مذکور. در خصوص قانون مالیات برارزش افزوده جاری می باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم (قانون مالیات بر ارزش افزوده) در مواردی که مطالبه مالیات قانونی نیست (اعم از شکلی یا ماهوی) هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط می باشد. بنابراین در اجرای تبصره مذکور مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هیات حل اختلاف بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد خواهد بود.

چنانچه پرونده مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از صدور این بخشنامه. در هر یک از هیات های تبصره ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و منجر به صدور رای بدوی شده باشد این امر مانع از رسیدگی هیات تجدید نظر موضوع تبصره 2 ماده مذکور نخواهدبود.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

متن بخشنامه لغو بخشنامه 200/93/106

مفاد این بخشنامه به موجب بخشنامه 70-95-200 مورخ 11-10-1395 مبنی بر امکان طرح پرونده-های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیات موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می-گردد.

شماره: 70-95-200

تاریخ: 11-10-1395


به موجب ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده. احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون مالیات های مستقیم ) درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می-باشد.در این چارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجراء به اطلاع می رساند:

1-به استناد قسمت اخیر تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم که مقرر گردیده است "مفاد تبصره یادشده شامل آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود. نخواهد بود";بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات-های مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده. مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات-های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات-ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی-باشد.

2-به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده(به استثنای سایر مالیات-ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور می-باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است. در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت واردبودن شکایت.در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدید نظر ضمن صدور رای به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رای مقتضی حسب مورد اقدام می-نماید.بنا به مراتب مذکور. مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء مفاد ماده (251) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر امکان شکایت مودی یا رئیس امور مالیاتی از رای آن مرجع به شورای عالی مالیاتی. قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .

بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 1393/09/10 مبنی بر امکان طرح پرونده های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیات موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می گردد.

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

زمان‌ارسال: 10 بهمن 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

فیلم‌های آموزشی متنوع در ایستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت