کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکته صوتی مالیاتی 51
نکته صوتی مالیاتی 52
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

تعیین مالیات مقطوع سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100

تعیین مالیات مقطوع سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی، مطابق جداول پیوست با رعایت گروه بندی استان ها به شرح زیر تعیین می گردد:

1- استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:

گروه (1): شهر تهران.

گروه (2): استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان، مازندران، سایر شهرهای استان تهران (غیر از شهر تهران).

گروه (3): استان های آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.

گروه (4): استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی.

گروه (5): استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد و اردبیل.

2- مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 3 الی 7 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین می گردد.

        گروه بندی استان ها

شهرها/ شهرستان ها

استان گروه (1)

استان های گروه (2)

استان های گروه (3)

استان های گروه (4)

استان های گروه (5)

مراکز استان

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

شهرها/ شهرستان های طبقه (الف)

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

شهرها/ شهرستان های طبقه (ب)

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %

 3- در خصوص مالکین تاکسی یا وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات خودروی اول کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم می باشد لذا خودروی اول معاف از مالیات بوده و همچنین با توجه به امکان استفاده خودروهای بعدی از مازاد معافیت خودروی اول و نظر به اینکه فعالیت اصلی مؤدی با خودروی اول انجام شده است، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (1) پیوست تعیین شده است.

در خصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی و وانت) می باشند با توجه به اینکه فعالیت اصلی مؤدی مربوط به خودروی اول می باشد و همچنین برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمی شود، لذا مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25 % (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مؤدی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25 % به شرح فوق به صورت مقطوع خواهد بود.

4- مؤدیانی که در سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، مالیات آن ها بر اساس مدت کارکرد قطعی می گردد.

5- صاحبان مشاغلی که مشمول این دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1395 نخواهند داشت.

6- صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند نسبت به پرداخت مالیات مقرر عملکرد سال 1395 حداکثر تا پایان خردادماه 1396 اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده موجب تعلق جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم به مالیات متعلقه می باشد.

7- مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا سایر مراجع از جمله مراجع دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها برابر جدول شماره 1 پیوست این دستورالعمل محاسبه و وصول گردد.

8- مالیات عملکرد صاحبان خودروهایی که در سال 1396 به صورت قطعی به اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 10 % (ده درصد) بیشتر از جداول موضوع این دستورالعمل برحسب مدت فعالیت و رعایت سایر بندهای این دستورالعمل مطالبه خواهد شد.

تبصره: فروشندگان خودروهای مزبور، برای عملکرد سال 1396 تا تاریخ انتقال، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و انجام سایر تکالیف مقرر مربوط به خودروی موردنظر نخواهند بود.

9- مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه که در جداول پیوست قید نگردیده است، می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.

10- نظر به اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد لذا اعمال مقررات مواد 137، 165، 172 و سایر موارد مشابه در خصوص این گونه مؤدیان منتفی است.

 

سید کامل تقوی نژاد

 

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1395

مدت اجرا: مطابق دستورالعمل

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903537 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

جدول (1) مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل انواع تاکسی و انواع وانت بار (از قبیل: پیکان، مزدا، نیسان، تویوتا و...)

ارقام: به ریال

ردیف

مدل

تاکسی سواری یا هر سیستم، ون و خودروهای مشابه

انواع وانت و وانت یخچال دار

شمسی

میلادی

مالیات خودروی اول

مالیات خودروی دوم و خودروهای بعدی

مالیات خودروی اول

مالیات خودروی دوم و خودروهای بعدی

1

1395

2016

0

950.000

0

1.900.000

2

1394

2015

0

900.000

0

1.800.000

3

1393

2014

0

850.000

0

1.700.000

4

1392

2013

0

800.000

0

1.600.000

5

1391

2012

0

750.000

0

1.500.000

6

1390

2011

0

700.000

0

1.400.000

7

1389

2010

0

650.000

0

1.300.000

8

1388

2009

0

600.000

0

1.200.000

9

1387

2008

0

550.000

0

1.100.000

10

1386

2007

0

500.000

0

1.000.000

11

1385 و پایین تر

2006 و پایین تر

0

400.000

0

900.000

 

جدول (2) مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل انواع مینی بوس و میدی بوس و اتوبوس های شهری و برون شهری

ارقام: به ریال

ردیف

مدل

انواع مینی بوس و میدی بوس

انواع اتوبوس شهری

انواع اتوبوس برون شهری

شمسی

میلادی

1

1395

2016

5.973.000

8.238.750

8.803.500

2

1394

2015

5.650.500

7.612.500

8.424.000

3

1393

2014

5.317.500

7.027.500

8.044.500

4

1392

2013

5.212.500

6.412.500

7.665.000

5

1391

2012

4.897.500

5.812.500

7.285.500

6

1390

2011

4.554.000

5.204.250

6.906.000

7

1389

2010

4.294.800

4.601.250

6.526.500

8

1388

2009

4.048.500

4.121.700

6.147.000

9

1387

2008

3.802.200

3.667.050

5.767.500

10

1386

2007

3.555.600

3.212.400

5.388.000

11

1385

2006

3.209.450

2.757.750

5.008.500

12

1384

2005

3.063.000

2.303.100

4.629.000

13

1383

2004

2.817.000

1.848.450

4.249.500

14

1382

2003

2.570.400

1.393.800

3.870.000

15

1381

2002

2.325.000

937.710

3.490.500

16

1380

2001

2.079.000

900.000

3.400.000

17

1379

2000

1.831.500

870.000

3.350.000

18

1378

1999

1.585.500

850.000

3.300.000

19

1377

1998

1.339.500

800.000

3.200.000

20

1376

1997

1.095.000

750.000

3.100.000

21

1375 و پایین تر

1996 و پایین تر

1.000.000

700.000

3.000.000

 

جدول (3) مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل انواع کامیون و کامیونت

ارقام: به ریال

ردیف

مدل       ظرفیت

تا 3 تن

بیشتر از 3 تا 7 تن

بیشتر از 7 تا 10 تن

بیشتر از 10 تا 16 تن

شمسی

میلادی

1

1395

2016

4.648.500

6.450.000

7.800.000

9.495.000

2

1394

2015

4.499.250

6.300.000

7.647.000

9.310.500

3

1393

2014

4.395.000

6.150.000

7.494.000

9.126.000

4

1392

2013

4.290.750

6.000.000

7.341.000

8.941.500

5

1391

2012

4.186.500

5.850.000

7.188.000

8.757.000

6

1390

2011

4.082.250

5.700.000

7.035.000

8.572.500

7

1389

2010

3.978.000

5.550.000

6.882.000

8.388.000

8

1388

2009

3.873.750

5.400.000

6.729.000

8.203.500

9

1387

2008

3.769.500

5.250.000

6.576.000

8.019.000

10

1386

2007

3.665.250

5.100.000

6.423.000

7.834.500

11

1385

2006

3.561.000

4.950.000

6.270.000

7.650.000

12

1384

2005

3.456.750

4.800.000

6.117.000

7.465.500

13

1383

2004

3.352.500

4.650.000

5.964.000

7.281.000

14

1382

2003

3.248.250

4.500.000

5.811.000

7.096.500

15

1381

2002

3.144.000

4.350.000

5.658.000

6.912.000

16

1380

2001

3.039.750

4.200.000

5.505.000

6.727.500

17

1379

2000

2.935.500

4.050.000

5.352.000

6.543.000

18

1378

1999

2.831.250

3.900.000

4.374.000

6.358.500

19

1377

1998

2.727.000

3.750.000

6.221.000

6.174.000

20

1376

1997

2.622.750

3.600.000

4.068.000

5.989.500

21

1375

1996

2.518.500

3.450.000

3.915.000

5.805.000

22

1374

1995

2.414.250

3.300.000

3.762.000

4.372.500

23

1373

1994

2.310.000

3.150.000

3.609.000

4.188.000

24

1372

1993

2.205.750

3.000.000

3.456.000

4.003.500

25

1371

1992

2.101.500

2.850.000

3.303.000

3.819.000

26

1370

1991

1.997.250

2.700.000

3.150.000

3.634.500

27

1369

1990

1.893.000

2.550.000

2.997.000

3.450.000

28

1368

1989

1.788.750

2.400.000

2.844.000

3.265.500

29

1367

1988

1.684.500

2.250.000

2.691.000

3.081.000

30

1366

1987

1.580.250

2.100.000

2.610.000

2.952.000

31

1365 و پایین تر

1986 و پایین تر

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2.900.000

 

جدول (4) مالیات عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل انواع کمپرسی و تریلی کش

ارقام: به ریال

ردیف

مدل         ظرفیت

تا 3 تن

بیشتر از 3 تا 7 تن

بیشتر از 7 تا 10 تن

بیشتر از 10 تا 16 تن

از 16 تن به بالا

شمسی

میلادی

1

1395

2016

4.417.500

5.613.000

7.267.500

8.625.000

11.325.000

2

1394

2015

4.325.550

5.502.000

7.108.500

8.430.000

11.047.500

3

1393

2014

4.233.600

5.391.000

6.949.500

8.235.000

10.770.000

4

1392

2013

4.141.650

5.280.000

6.790.500

8.040.000

10.492.500

5

1391

2012

4.049.700

5.169.000

6.631.500

7.845.000

10.215.000

6

1390

2011

3.957.750

5.058.000

6.472.500

7.650.000

9.937.500

7

1389

2010

3.865.800

4.947.000

6.313.500

7.455.000

9.660.000

8

1388

2009

3.773.850

4.836.000

6.154.500

7.260.000

9.382.500

9

1387

2008

3.681.900

4.725.000

5.995.500

7.065.000

9.105.000

10

1386

2007

3.589.950

4.614.000

5.836.500

6.870.000

8.827.500

11

1385

2006

3.498.000

4.503.000

5.677.500

6.675.000

8.550.000

12

1384

2005

3.406.050

4.392.000

5.518.500

6.480.000

8.272.500

13

1383

2004

3.314.100

4.281.000

5.359.500

6.285.000

7.995.000

14

1382

2003

3.222.150

4.170.000

5.200.500

6.090.000

7.717.500

15

1381

2002

3.130.200

4.059.000

5.041.500

5.895.000

7.440.000

16

1380

2001

3.038.250

3.948.000

4.882.500

5.700.000

7.162.500

17

1379

2000

2.946.200

3.837.000

4.723.500

5.505.000

6.885.000

18

1378

1999

2.854.350

3.726.000

4.564.500

5.310.000

6.607.500

19

1377

1998

2.762.400

3.615.000

4.405.500

5.115.000

6.330.000

20

1376

1997

2.670.450

3.504.000

4.246.500

4.920.000

6.052.500

21

1375

1996

2.578.500

3.393.000

4.087.500

4.350.000

5.775.000

22

1374

1995

2.486.550

3.282.000

3.928.500

4.188.000

5.497.500

23

1373

1994

2.394.600

3.171.000

3.769.500

4.026.000

5.220.000

24

1372

1993

2.302.650

3.060.000

3.610.500

3.864.000

4.942.500

25

1371

1992

2.210.700

2.949.000

3.451.500

3.702.000

4.665.000

26

1370

1991

2.118.750

2.838.000

3.292.500

3.540.000

4.387.500

27

1369

1990

2.026.800

2.727.000

3.133.500

3.378.000

4.110.000

28

1368

1989

1.934.850

2.616.000

2.974.500

3.216.000

3.832.500

29

1367

1988

1.842.900

2.505.000

2.815.500

3.054.000

3.555.000

30

1366

1987

1.836.000

2.394.000

2.656.500

2.892.000

3.277.500

31

1365 و پایین تر

1986 و پایین تر

1.750.000

2.300.000

2.500.000

2.800.000

3.200.000

 

دانلود بخشنامه اصلی

زمان‌ارسال: 24 خرداد 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

فیلم‌های آموزشی متنوع در ایستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت