آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

5 پرسش و پاسخ مالیاتی حسابداری مشاغل

5 پرسش و پاسخ مالیاتی حسابداری مشاغل

 

در این مطلب 5 پرسش و پاسخ مالیاتی درباره حسابداری مالیاتی مشاغل قرار داده شه است. امید است که مورد استفاده حسابداران گرامی قرار گیرد.

 

مثال 1- اداره امور مالیاتی بر اساس اطلاعات اقتصادی کسب شده از طرح جامع مالیاتی، درآمد مشمول مالیات مشاغل قبل از معافیت آقای احمدی را در سال 1396 مبلغ 450.000.000 ریال تعیین نموده است. در صورتی که نامبرده اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، مالیات سال 1396 نامبرده را محاسبه نمایید؟

(معافیت موضوع ماده 84 ق.م.م برای مشاغل در سال 1396 180.000.000 ریال می­باشد.)

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ماده 101

294.000.000=180.000.000-450.000.000

 

نرخ ماده 131 ق.م.م × 270.000.000

مالیات سال 1396 آقای فلاحت

40.500.000 = 15% × 294.000.000

 

مثال 2- آقایان شاکری، پورمند و رحیمی که به ترتیب و با نسبت 2، 1 و 3 مالکان بیمارستان سنندج (مشاغل گروه اول) می­باشند، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1395 خود را در موعد مقرر تسلیم ادارۀ مالیاتی نموده ­اند. در صورتی که معافیت موضوع ماده 84 ق.م.م سالیانه برای مشاغل ، 180.000.000 ریال باشد، سهم معافیت ماده 84 ق.م.م هر شریک را محاسبه نمایید؟

کل معافیت موضوع ماده 101

360.000.000 = 2 × 180.000.000

معافیت سهم هر شریک

 360.000.000/3=120000000

 

مثال 3- در صورتی که یک باب مغازه به نام پنج شریک (یوسفی، احدی، خیری و نقدی) باشد که دو شریک (یوسفی و احدی) با هم رابطه زوجیت داشته باشند، معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 ق.م.م شریک (خیری) در سال 1396 را محاسبه نمایید؟

(معافیت سالانه در سال 1396 مبلغ 180.000.000 ریال می­باشد.)

مطابق تبصره (1) ماده 101 ق.م.م، در مشارکت­های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می­گردد.

کل معافیت موضوع ماده 101

360.000.000 = 2 × 180.000.000

معافیت سهم  شریک (خیری)

360.000.000/4=90000000

 

مثال 4- آقای رشیدی دارنده کارت بازرگانی (مشاغل گروه اول) در زمینه واردات تلفن همراه فعالیت می­نماید. نامبرده اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 خود را در موعد مقرر با ابراز مبلغ پانزده میلیارد ریال فروش تلفن همراه و مبلغ سیزده میلیارد ریال بابت هزینه­ها و نهایتاً مبلغ دو میلیارد ریال سود ویژه تسلیم ادارۀ امور مالیاتی نموده است که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آن اداره اجرا نگردیده است. مطابق دفترچه ضرایب سال مزبور ضریب مالیاتی عمده­فروشی تلفن همراه بیست درصد نسبت به فروش می­باشد. ضمناً معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در سال 1396 سالانه 180.000.000 ریال می­باشد. مطلوب است محاسبه مالیات آقای رشیدی با توجه به مفروضات ذیل:

الف- در صورتی که دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ادارۀ امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود.

درآمد مشمول مالیات قبل از معافیت ماده 101

2.000.000.000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ماده 101

1.820.000.000=2000000000-180000000

نرخ ماده 131 ق.م.م × 1.820.000.000

75.000.000= 15% × 500.000.000

100.000.000= 20%* 500.000.000

ب- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مؤدی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ادارۀ امور مالیاتی قابل رسیدگی تشخیص داده شود، لیکن مبلغ 450.000.000 ریال از هزینه­های حمل فاقد اسناد و مدارک مثبته و مبلغ 800.000.000 ریال هزینه مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) باشد.

 

نکته بسیار مهم:مطابق بند (29) ماده 148 ق.م.م، صرفاً ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی، هزینه قابل قبول مالیاتی می­باشد.

 

مجموع هزینه­های غیرقابل قبول

1.250.000.000 = 800.000.000 + 450.000.000

درآمد مشمول مالیات قبل از معافیت ماده 101

3.250.000.000 = 1.250.000.000 + 2.000.000.000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ماده 101

3.070.000.000 = 180.000.000 - 3.250.000.000

نرخ ماده 131 ق.م.م × 3.070.000.000

75.000.000 = 15% × 500.000.000

100.000.000 = 20% × 500.000.000

مالیات

 

ج- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ادارۀ امور مالیاتی مردود تشخیص داده شود و متعاقباً هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده 97 ق.م.م (اصلاحیه مورخ 1380/11/27) نظر اداره امور مالیاتی را در مورد مردود بودن دفاتر قبول نماید.

درآمد مشمول مالیات قبل از معافیت ماده 101

3.000.000.000 = 20% × 15.000.000.000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ماده 101

2.820.000.000 = 180.000.000 - 3.000.000.000

نرخ ماده 131 ق.م.م × 2.820.000.000

75.000.000 = 15% × 500.000.000

100.000.000 × 20% × 500.000.000

مالیات

 205000000/380000000=820000000*0.25

 

مثال 5- آقای زنجانی در سال 1396 به شغل تولید و فروش صنایع دستی اشتغال دارد. اداره امور مالیاتی با توجه به اظهارنامه تسلیمی برای مؤدی مبلغ 400.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت تعیین نموده است. در صورتی که مؤدی به تمام تکالیف قانونی خود عمل نموده باشد، مالیات نامبرده را در سال 1396 محاسبه نمایید؟

(معافیت سالانه مشاغل در سال 1396 مبلغ 180.000.00 ریال می­باشد.)

مطابق ماده 142 ق.م.م صرفاً درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت­های تعاونی و اتحادیه­های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. و فرش ماشینی شامل این معافیت نیست.

درآمد مشمول مالیات قبل از معافیت ماده 101

400.000.000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت ماده 101

220.000.000 = 180.000.000 - 400.000.000

مالیات به نرخ صفر درآمد معاف

0 = 0% × 220.000.000

زمان‌ارسال: 6 خرداد 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت