نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 11.4 ( نسخه رز) به روزرسانی در تاریخ 1396/07/06 (با قابلیت ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(1396)

  فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(مطابق ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD)

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 2   همراه با فیلم آموزش نرم ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

  نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05 ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل فایل اکسل به VCF) (نسخه 10.8) با قابلیت پشتیبانی کامل ...
سال 1396- سال اقتصاد مقاومتی-اشتغال

سوال مالیاتی- چگونگی اصلاح برگ قطعی صادره

سوال مالیاتی- چگونگی اصلاح برگ قطعی صادره 

در این مطلب از سایت کاناز اسپید نظر چند تن از اساتید مالیاتی در خصوص اصلاح برگ قطعی صادره مورد توجه قرار می گیرد.

سوال

اگر برگ تشخیصی توسط مودی مورداعتراض ودر هیات بدوی مطرح ودرامد تعدیل گردد وبخاطرعدم اعتراض از طرف مودی قطعی وتوسط واحد مالیاتی برگ قطعی
بادرج شماره برگ تشخیص صادر ودرامدمشمول ومالبات مندرج دران هم مغایر با رای بدوی وبرگ تشخیص است وبه اجرا ارسال وتوسط مودی به برگ اجرای اعتراض
شده حال پرونده قابل طرح درکدام یک از هیاتها میباشد
1-درهیات 216 بااین توضیح که برگ قطعی بدون پایه واساس صادرشده؟
2-درهیات 251 مکررچون امکان اصلاح برگ قطعی وجود ندارد ومودی نیز به برگ تشخیص
اعتراض ودرهیات بدوی مطرح شده؟
3-مودی مبلغ برگ قطعی را پرداخت ودراجرای ماده242اقدام نماید؟

*******
پاسخ اول
درباره آراء موضوع ماده 216 ق.م.م
1- چنانچه رای هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره 2 آن بوده باشد. رای صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

2- اگر شکایت بر اساس تبصره 1 ماده 216 ق.م.م حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است. در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رای بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می نماید. حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلا" مورد رسیدگی و صدور رای هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد. اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند . این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رای آن مرجع. برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلا از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد. در این صورت هیئت موضوع ماده 216 فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رای صادره ازسوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رای هیئت مورد بحث ادعای مودی دایر بر
انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود. و چنین رایی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.در ارتباط با گزینه دوم یعنی طرح شکایت در هیئت ۲۵۱ مکرر اگر دلایل مستند و کافی برای برای ناعادلانه بودن مبلغ قطعی شده داشته باشد می توان نتیجه رای را به نفع خود تغییر دهد می تواند به استناد به ماده ۲۵۱ مکرر اقدامات لازم را انجام دهد این ماده در مورد مالیات های مستقیم و غیر مستقیم قطعی شده است که در مرجع دیگری قابل طرح نیست یعنی طبق قانون تمامی مراحل را پشت سر گذاشته و همچنین به استناد مدارک و دلایل کافی ادعای غیر عادلانه بودن مالیات قطعی
شده را دارد.و می توان درخواستی را طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی ارائه دهید . وزیر اقتصاد و دارایی با اختیارات خود پرونده مورد نظر را به هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع میدهد.

در ارتباط با گزینه سوم و پرداخت مالیات و پس از آن طرح شکایت و استرداد طبق ماده ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم اراء صادره در این مورد در شورای عالی
مالیاتی قابل طرح می باشد .
لذا با توجه ‌به مستندات مطرح در سوال گزینه دوم شاید روش مناسب تر جهت احقاق حق ضایع شده مودی می باشد .
*******
پاسخ دوم
فرض فرمایید مالیات طبق رای قطعی شده هیات حل اختلاف 10 واحد تعیین شده باشد ،اگر واحد مالیاتی در اثر اشتباه محاسباتی 15 واحد مطالبه و وصول کرده بود ، اداره مالیاتی موظف است طبق ماده 242 ق.م.م مالیات اضافی دریافت شده و قابل استرداد را ظرف یک ماه به مودی پرداخت نماید.قانون گذار در این ماده در راستای اجرای عدالت مالیاتی و رفع ظلم از مودی حتی پرداخت خسارات 1.5 درصد در ماه را تکلیف کرده است.
در شرایط این سوال ماخذ و دستور هیات حل اختلاف مالیاتی بخاطر اشتباه محاسباتی رعایت نشده است.اگر اشتباه محاسباتی در هیات حل اختلاف صورت گرفته بود - مثلا اگر طبق رای هیات با کسر 40 واحد از 100 واحد درآمد مشمول ماخذ 65 را بجای 60 واحد اعلام کرده بود مودی پس از ابلاغ برگ قطعی اشتباه حق داشت از هیات بخواهد برگ قطعی اشتباه را باطل و دستور صدور برگ قطعی صحیح از ماخذ 60 واحد را صادر
نماید- در شرایط این سوال اداره امور مالیاتی می تواند با تقاضای مودی، برگ قطعی اشتباه و غیر قانونی را به نمایندگی از هیات حل اختلاف صادر کننده رای باطل نموده،مالیات قطعی شده هیات حل اختلاف از ماخذ صحیح ، که مورد اعتراض مودی و اداره مالیاتی نبوده را مطالبه و وصول نماید.اگر مودی و اداره مالیاتی هر دو قبول دارند مالیات قطعی 10 واحد است در حقیقت برگ قطعی صادر نشده و برگ صادره با مطالبه 15 واحد از هنگام صدور باطل بوده است.رای دیوان در ابطال بند های 2و3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م در راستای ممانعت از ظلم به مودی بوده در اینجا می توان بدون اینکه وقت مودی و مسئولان و هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده های مذکور گرفته شود. اداره امور مالیاتی با اختیار حاصل از ماده 242 ق.م.م برگ قطعی باطل را با درخواست مودی و گزارش واحد مالیاتی طبق ماخذ صحیح اصلاح نماید.

به نظر نمیاد دادستانی و یا هیچ بازرسی ایراد بگیرد که چرا برگ قطعی صحیح اصلاح شده پس از گرفتن وقت وزیر و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی صادر نشده است ؟
اگر در مواردی صراحت قانونی وجود نداشت بنظر میاد می شود با استنباط از روح قانون خلع قانونی را ، با انتخاب عادلانه ترین و کم هزینه ترین راه ، حل نمود.اگر در ماده ای اجازه داده شده اضافه پرداختی مودی را ، با خسارت تعیین شده به مودی ، استرداد کنیم ، با استنباط از آن ماده می توان مانع اضافه پرداختی و خسارت به دولت و مودی هم شد.
پاسخ سوم
با درخواست مودی و نیز موافقت رئیس گروه مالیاتی قابل اصلاح است و نیازی به مراجعه به هیاتهای فوق نمی باشد چرا که یک اشتباه در صدور برگ قطعی صورت گرفته است
پاسخ چهارم
اولا اصلاح توسط امور مالیاتی امکان پذیر نیست چون بند ۲ و ۳ ماده ۳۳ ایین نامه اجرایی ۲۱۹ ابطال شد.
دوما ۲۱۶ در خصوص به اجرا گذاشتن و شکایت مودی از نحوه اجرایی و نحوه قطعیت می باشد
سوما ماده ۲۴۲ راجب استرداد می باشد که هنوز پرداختی صورت نگرفته است.
چهارما ماده ۲۵۱ مکرر اخرین مرحله رسیدگی خواهد بود ولی
قبل از ان مودی طبق ماده ۲۵۱ از طریق شکایت به شورایعالی مالیاتی به استناد نقص رسیدگی اقدام نماید .
در صورتیکه در شورایعالی مالیاتی نتیجه نگرفت به ۲۵۱ مکرر شکایت نماید .
پاسخ پنجم
باسلام پرونده بعلت عدم اعتراض مودي به قطعيت رسيده، فلذا مهلت اعتراض به شورايعالي مالياتي نيز منقضي شده است
پاسخ ششم
١ - قطعيت ماليات ايرادى نداشته كه در اجراى تبصره يك ماده ٢١٦ قانون مالياتهاى مستقيم مطرح شود
٢ - در ماده ٢٤٩ نيز مقرر شده چنانچه در صدور راى اشتباه شده باشد با راى اصلاحى اشتباه محاسبه هيئت حل اختلاف مالياتى اصلاح شود
بنابراين هيچيك از دو مورد فوق در ارتباط با سوال مطروحه مصداق ندارد اين اشتباه بر اثر درج نادرست درآمد مشمول ماليات در برگ قطعى است بنابراين بايستى در سيستم مكانيزه راهكار مناسبى براى رفع اين نقيصه پيش بينى و ايجاد گردد.
پاسخ هفتم
تبصره 1 در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت ‌حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت‌، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی ‌رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد کرد. رأی ‌صادره ‌از هیأت حل اختلاف ‌قطعی است‌. با عنایت به متن تبصره 1 اداره امور مالیاتی باید پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی 216 ارسال و با عنایت به اینکه قطعیت برگ قطعی فاقد طی مراحل صحیح رسیدگی انجام شده است برگ قطعی و عملیات اجرائی را ابطال و با عنایت به عدم اعتراض مودی رای بدوی ماخذ رای 216 قرار گیرد.
پاسخ هشتم
باعنایت به متن رای دادنامه شماره ۴۵۶ مورخه ۱۳۸۸/۵/۲۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور برگ قطعي اصلاحي متضمن افزايش ماليات(که دقیقا اصلاح این گونه اوراق با منافع مودی دارای تضاد است نه اصلاح برگ قطعی متضمن کاهش مالیات) تعيين شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدي و تعيين تکليف اعتراض وي در اين خصوص توسط مراجع ذيصلاح، موقعيت قانوني ندارد لیکن شایسته بود دیوان در انتهای رای نیز اب.طال را مشروط به افزایش برگ قطعی اصلاحی می نمود تا اوراق قطعی اصلاحی به نفع مودی که هم مورد قبول مودی و هم مورد تائید سازمان امور مالیاتی می باشدنیاز به طی مسیر های طولانی و پروسه اداری نباشد لیکن در انتهای رای متاسفانه کل بند های مورد اعتراض را ابطال نموده است.

متن رای فوق الاشاره
نظر به اينکه الزام اشخاص حقيقي ياحقوقي به پرداخت ماليات بردرآمد منوط به انجام تشريفات قانوني مربوط به تنظيم برگ تشخيص مالياتي و ابلاغ آن به شخص مؤدي و طي مراحل قانوني از جمله صدور رأي قطعي توسط هيأت حل اختلاف مالياتي است و به دلالت ماده 294 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مأخذ مورد محاسبه ماليات و رفع اشتباه در محاسبه در اين مورد از جمله وظايف هيأت حل اختلاف مالياتي است و صدور برگ قطعی اصلاحي متضمن افزايش ماليات تعيين شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدي و تعيين تکليف اعتراض وي در اين خصوص توسط مراجع ذيصلاح، موقعيت قانوني ندارد. بنابراين مفاد بندهاي 2 و 3 ماده 33 آيين‎نامه اجرایی ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر صدور برگ قطعي مالياتي اصلاحي متضمن افزايش ماليات و اجراي آن بدون اطلاغ مؤدي و رسيدگي به اعتراض وي در اين باب توسط مراجع ذيصلاح قانوني که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختيارات وزارت امور اقتصادي و دارايي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و بندهاي مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
پاسخ نهم
قطعيت ماليات با صدور برگ قطعى ماليات دو امر كاملا متفاوت است قطعيت پس از تمكين مودى به درآمد مشمول مندرج در برگ تشخيص قطعيت مى يابد چنانچه ماموران مالياتى در هنگام صدور برگ قطعى در درج درآمد مشمول ماليات يا ماليات متعلقه اشتباه نمايند به قطعيت ماليات هيچ خدشه اى وارد نمى شود ليكن برگ ماليات قطعى اشتباه است و مودى نمى تواند به قطعيت پرونده ايراد وارد نمايند بنابراين هيئت ماده ٢١٦ مجاز به ورود به قطعيت پرونده نمى باشد.
محبت فرماييد در اين مورد ارايه طريق نموده مودى چگونه به قطعيت پرونده ايراد وارد نمايد.
پاسخ دهم
با سلام ارایه راهکار طرح پرونده در هیات 216 برای احیای روند قطعیت بوده بدون شک اداره امور مالیاتی از طریق برگ مالیات قطعی که باشتباه صادر شده است از مودی مطالبه مالیات از ماخذ برگ تشخیص مالیات مینماید این در حالیست که مالیات واقعی از ماخذ رای هیات بدوی میبایست مطالبه گردد. در نتیجه مودی محترم مالیاتی با اعلام اعتراض به برگ مالیات قطعی درخواست احیای روند صحیح قطعیت مینماید مرجع صالح در این مرحله هیات موضوع 216 میباشد چون اصولا اداره امور مالیاتی صلاحیت تنفیذ مجدد رای هیات نخستین را ندارد .
پاسخ یازدهم
برگ قطعی سند فیزیکی قطعیت مالیات مطالبه شده مودی می باشد که با عنایت به ابتدای رای فوق الشاره مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت مالیات (به واسطه صدور برگ قطعی صادر شده ) منوط به تشریفات خاص قانونی می باشد لذا در صدور این برگ قطعی تشریفات اولیه که عبارت از صدور برگ مطالبه اعتراض مودی و توافق می باشد درست اعمال شده لیکن در صدور برگ قطعی تشریفات توجه به ماخذ تعدیل شده نشده است لذا به این استناد الزام مودی به پرداخت از طریق برگ اجرا قابل اعتراض توسط مودی می باشد.
پاسخ دوازدهم
قطعیت مالیات مبانی و مولفه های دارد
مثلا مالیات مورد قبول مودی که در اظهارنامه ابراز شده . تبصره ۲ ماده ۲۱۰
این مالیات را نمی شود یک ریال بیشتر مطالبه کرد
یااقدام طبق مواد ۲۳۸ و۲۳۹
یا پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای بدوی و عدم اعتراض به آن مواد ۲۴۴ و۲۴۷
یا با صدور رای هیات تجدیدنظر ماده ۲۴۷
یا آرای صادره از هیاتهای همعرض ماده ۲۵۷ و هیاتهای ۲۱۶ و ۲۴۳ و...
و آرا صادره از ۲۵۱ مکرر
آرا موضوع ماده ۱۶۱ در مورد تامین اموال نیز همین حکم را دارد.
در متن اوراق قطعی هم درج میشود که این مالیات بر اساس چه چیزی قطعی شده است .
وقتی ارکان قطعیت از جمله مراحل طی شده و خصوصا درآمد مشمول مالیات یا ماخذ یا سبب تعلق مالیات غلط باشد و مالیات غلط باشد و آن اساسی که مالیات بر
آن اساس قطعی شده غلط باشد پس قطعیت غلط است مخدوش است و به آن خدشه وارد شده
وچون قطعیت قانونی نبوده و وصول مالیات قبل از قطعیت قانونی به اجرا گذارده شده لذا اعمال تبصره ۱ ماده ۲۱۶ مجاز خواهد بود.

22 اردیبهشت 1396 نویسنده: سید مصطفی هاشمی 0
ارسال نظر
نرم افزار حسابداری فراپیام
تماس با سید مصطفی هاشمی
کانال کاناز اسپید در آپارات
فیلم آموزش مالیات بر حقوق
کانال تلگرام کاناز اسپید
افزونه اکسل اعتبارسنجی همه کاره برای حسابداران
نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز
فروشگاه محصولات آموزش حسابداری
دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی
ساخت آنلاین کد QR
پلیس فتا