کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکته صوتی مالیاتی 51
نکته صوتی مالیاتی 52
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

آموزش اکسل در حسابداری-توابع مالی و حسابداری اکسل

در این مطلب از سایت کاناز اسپید تمام توابع مالی و حسابداری اکسل به صورت مختصر آموزش داده می شود. برخی از توابع نیز به صورت گسترده و کامل توضیح داده می شود که در جلوی عنوان تابع مالی از عبارت توضیح بیشتر استفاده شده است.

PDURATION- تعداد دوره‌های مورد نیاز» برای آنکه یک سرمایه به یک ارزش مشخص برسد را محاسبه می کند.(توضیح بیشتر)

RRI- نرخ بهره معادل» برای رشد یک سرمایه را محاسبه می کند.(توضیح بیشتر)

ACCRINT - بهره معوق برای وثیقه‌ای که بهره دوره‌ای پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.
ACCRINTM - بهره معوق برای وثیقه‌ای که هنگام سررسید بهره پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.
AMORDEGRC - استهلاک هر دوره حسابداری را با استفاده از یک ضریب استهلاک بازمی‌گرداند.
AMORLINC - استهلاک هر دوره حسابداری را بازمی‌گرداند.
COUPDAYBS - تعداد روزهای از شروع یک دوره کوپن تا تاریخ تسویه را بازمی‌گرداند.
COUPDAYS - تعداد روزهای یک دوره کوپن که حاوی تاریخ تسویه است را بازمی‌گرداند.
COUPDAYSNC - تعداد روزهای از تاریخ تسویه به تاریخ بعدی کوپن را بازمی‌گرداند.
COUPNCD - تاریخ کوپن بعدی پس از تاریخ تسویه را بازمی‌گرداند.
COUPNUM - تعداد کوپن‌های قابل پرداخت بین تاریخ تسویه و تاریخ سررسید را بازمی‌گرداند.
COUPPCD - تاریخ کوپن قبلی قبل از تاریخ تسویه را بازمی‌گرداند.
CUMIPMT - بهره جمع‌شونده پرداختی بین دو دوره را بازمی‌گرداند.
CUMPRINC - اصل جمع‌شونده پرداخت‌شده بین دو دوره یک وام را بازمی‌گرداند.
DB - استهلاک یک دارایی برای دوره خاصی را با استفاده از روش fixed-declining balance بازمی‌گرداند.
DBD - استهلاک یک دارایی برای دوره خاصی را با استفاده از روش double-declining balance یا روش دیگری که شما مشخص می‌کنید، بازمی‌گرداند.
DISC - نرخ تنزیل یک وثیقه را بازمی‌گرداند.
DOLLARDE - قیمت دلار در یک اعشار را به قیمت دلار در یک عدد دسیمال تبدیل می‌کند.
DOLLARRFR - قیمت دلار در یک عدد دسیمال را به قیمت دلار در یک عدد اعشار تبدیل می‌کند.
DURATION - مدت زمان سالیانه وثیقه‌ای را با پرداخت‌های بهره دوره‌ای بازمی‌گرداند.
EFFECT - نرخ بهره سالیانه مؤثر را بازمی‌گرداند.
FV - ارزش آتی یک سرمایه‌گذاری را بازمی‌گرداند.
FVSCHEDULE - ارزش آتی یک اصل اولیه پس از اعمال یک سری نرخ‌های بهره مرکب را بازمی‌گرداند.
INTRATE - نرخ بهره برای یک وثیقه کاملاً سرمایه‌گذاری‌شده را بازمی‌گرداند.
IPMT - پرداخت بهره برای یک سرمایه‌گذاری برای دوره خاصی را بازمی‌گرداند.
IRR - نرخ بازده داخلی برای یک سری جریان‌های نقدی را بازمی‌گرداند.
ISPMT - بهره پرداختی در طول دوره خاصی از یک سرمایه‌گذاری را محاسبه می‌کند.
MDURATION - مدت زمان تغییریافته Macaulay برای وثیقه‌ای با ارزش برابر فرضی 100 دلار را بازمی‌گرداند.
MIRR - نرخ بازده داخلی که در آن جریان‌های نقدی مثبت و منفی با نرخ‌های متفاوت سرمایه‌گذاری می‌شود را بازمی‌گرداند.
NOMINAL - نرخ بهره اسمی سالیانه را بازمی‌گرداند.
NPER - تعداد دوره‌های یک سرمایه‌گذاری را بازمی‌گرداند.
NPV - ارزش خالص کنونی یک سرمایه‌گذاری را براساس یک سری جریان‌های نقدی و نرخ تنزیل بازمی‌گرداند.
ODDFPRICE - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه را با یک دوره اول فرد بازمی‌گرداند.
ODDFYIELD - بازدهی یک وثیقه را با یک دوره اول فرد بازمی‌گرداند.
ODDLPRICE - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه را با یک دوره آخر فرد بازمی‌گرداند.
PMT - پرداخت دوره‌ای یک مستمری را بازمی‌گرداند.
PPMT - پرداخت اصل برای یک سرمایه‌گذاری برای یک دوره مشخص را بازمی‌گرداند.
PRICE - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه که به صورت دوره‌ای بهره پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.
PRICEDISC - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه تنزیل‌شده را بازمی‌گرداند.
PRICEMAT - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه که هنگام سررسید بهره پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.
PV - ارزش کنونی یک سرمایه‌گذاری را بازمی‌گرداند.
RATE - نرخ بهره دوره‌ای یک مستمری را بازمی‌گرداند.
RECEIVED - مقدار دریافتی هنگام سررسید برای یک وثیقه کاملاً سرمایه‌گذاری‌شده را بازمی‌گرداند.
SLN - خط مستقیم استهلاک یک سرمایه برای یک دوره را بازمی‌گرداند.
SYD - استهلاک ارقام حاصل جمع سال‌ها برای یک وثیقه در یک دوره خاص را بازمی‌گرداند.
TBILLEQ - بازدهی معادل اوراق قرضه برای یک Treasury Bill را بازمی‌گرداند.
TBILLPRICE - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی برای یک Treasury Bill را بازمی‌گرداند.
TBILLYIELD - بازدهی برای یک Treasury Bill را بازمی‌گرداند.
VDB - استهلاک یک سرمایه برای دوره خاص یا بخشی را با استفاده از روش declining balance بازمی‌گرداند.
XIRR - نرخ بازده داخلی یک جدول جریان‌های نقدی که ضرورتاً دوره‌ای نمی‌باشد را بازمی‌گرداند.
XNPV - ارزش خالص کنونی برای یک جدول جریان‌های نقدی که ضرورتاً دوره‌ای نمی‌باشد را بازمی‌گرداند.
YIELD - بازدهی یک سرمایه که بهره دوره‌ای می‌پردازد را بازمی‌گرداند.
YIELDDISC - بازدهی سالیانه برای یک وثیقه تنزیل‌شده را بازمی‌گردند؛ برای مثال، یک Treasury Bill.
YIELDMAT - بازدهی سالیانه یک وثیقه که هنگام سررسید بهره پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.

امیدوارم آموزش این توابع مالی در سایت کاناز اسپید موجب ارتقا دانش اکسل شما شود.

زمان‌ارسال: 9 فروردین 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

فیلم‌های آموزشی متنوع در ایستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت