نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 11.4 ( نسخه رز) به روزرسانی در تاریخ 1396/07/06 (با قابلیت ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(1396)

  فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(مطابق ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD)

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 2   همراه با فیلم آموزش نرم ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

  نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05 ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل فایل اکسل به VCF) (نسخه 10.8) با قابلیت پشتیبانی کامل ...
سال 1396- سال اقتصاد مقاومتی-اشتغال

آموزش اکسل در حسابداری-توابع مالی و حسابداری اکسل

در این مطلب از سایت کاناز اسپید تمام توابع مالی و حسابداری اکسل به صورت مختصر آموزش داده می شود. برخی از توابع نیز به صورت گسترده و کامل توضیح داده می شود که در جلوی عنوان تابع مالی از عبارت توضیح بیشتر استفاده شده است.

PDURATION- تعداد دوره‌های مورد نیاز» برای آنکه یک سرمایه به یک ارزش مشخص برسد را محاسبه می کند.(توضیح بیشتر)

RRI- نرخ بهره معادل» برای رشد یک سرمایه را محاسبه می کند.(توضیح بیشتر)

ACCRINT - بهره معوق برای وثیقه‌ای که بهره دوره‌ای پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.
ACCRINTM - بهره معوق برای وثیقه‌ای که هنگام سررسید بهره پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.
AMORDEGRC - استهلاک هر دوره حسابداری را با استفاده از یک ضریب استهلاک بازمی‌گرداند.
AMORLINC - استهلاک هر دوره حسابداری را بازمی‌گرداند.
COUPDAYBS - تعداد روزهای از شروع یک دوره کوپن تا تاریخ تسویه را بازمی‌گرداند.
COUPDAYS - تعداد روزهای یک دوره کوپن که حاوی تاریخ تسویه است را بازمی‌گرداند.
COUPDAYSNC - تعداد روزهای از تاریخ تسویه به تاریخ بعدی کوپن را بازمی‌گرداند.
COUPNCD - تاریخ کوپن بعدی پس از تاریخ تسویه را بازمی‌گرداند.
COUPNUM - تعداد کوپن‌های قابل پرداخت بین تاریخ تسویه و تاریخ سررسید را بازمی‌گرداند.
COUPPCD - تاریخ کوپن قبلی قبل از تاریخ تسویه را بازمی‌گرداند.
CUMIPMT - بهره جمع‌شونده پرداختی بین دو دوره را بازمی‌گرداند.
CUMPRINC - اصل جمع‌شونده پرداخت‌شده بین دو دوره یک وام را بازمی‌گرداند.
DB - استهلاک یک دارایی برای دوره خاصی را با استفاده از روش fixed-declining balance بازمی‌گرداند.
DBD - استهلاک یک دارایی برای دوره خاصی را با استفاده از روش double-declining balance یا روش دیگری که شما مشخص می‌کنید، بازمی‌گرداند.
DISC - نرخ تنزیل یک وثیقه را بازمی‌گرداند.
DOLLARDE - قیمت دلار در یک اعشار را به قیمت دلار در یک عدد دسیمال تبدیل می‌کند.
DOLLARRFR - قیمت دلار در یک عدد دسیمال را به قیمت دلار در یک عدد اعشار تبدیل می‌کند.
DURATION - مدت زمان سالیانه وثیقه‌ای را با پرداخت‌های بهره دوره‌ای بازمی‌گرداند.
EFFECT - نرخ بهره سالیانه مؤثر را بازمی‌گرداند.
FV - ارزش آتی یک سرمایه‌گذاری را بازمی‌گرداند.
FVSCHEDULE - ارزش آتی یک اصل اولیه پس از اعمال یک سری نرخ‌های بهره مرکب را بازمی‌گرداند.
INTRATE - نرخ بهره برای یک وثیقه کاملاً سرمایه‌گذاری‌شده را بازمی‌گرداند.
IPMT - پرداخت بهره برای یک سرمایه‌گذاری برای دوره خاصی را بازمی‌گرداند.
IRR - نرخ بازده داخلی برای یک سری جریان‌های نقدی را بازمی‌گرداند.
ISPMT - بهره پرداختی در طول دوره خاصی از یک سرمایه‌گذاری را محاسبه می‌کند.
MDURATION - مدت زمان تغییریافته Macaulay برای وثیقه‌ای با ارزش برابر فرضی 100 دلار را بازمی‌گرداند.
MIRR - نرخ بازده داخلی که در آن جریان‌های نقدی مثبت و منفی با نرخ‌های متفاوت سرمایه‌گذاری می‌شود را بازمی‌گرداند.
NOMINAL - نرخ بهره اسمی سالیانه را بازمی‌گرداند.
NPER - تعداد دوره‌های یک سرمایه‌گذاری را بازمی‌گرداند.
NPV - ارزش خالص کنونی یک سرمایه‌گذاری را براساس یک سری جریان‌های نقدی و نرخ تنزیل بازمی‌گرداند.
ODDFPRICE - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه را با یک دوره اول فرد بازمی‌گرداند.
ODDFYIELD - بازدهی یک وثیقه را با یک دوره اول فرد بازمی‌گرداند.
ODDLPRICE - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه را با یک دوره آخر فرد بازمی‌گرداند.
PMT - پرداخت دوره‌ای یک مستمری را بازمی‌گرداند.
PPMT - پرداخت اصل برای یک سرمایه‌گذاری برای یک دوره مشخص را بازمی‌گرداند.
PRICE - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه که به صورت دوره‌ای بهره پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.
PRICEDISC - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه تنزیل‌شده را بازمی‌گرداند.
PRICEMAT - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی یک وثیقه که هنگام سررسید بهره پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.
PV - ارزش کنونی یک سرمایه‌گذاری را بازمی‌گرداند.
RATE - نرخ بهره دوره‌ای یک مستمری را بازمی‌گرداند.
RECEIVED - مقدار دریافتی هنگام سررسید برای یک وثیقه کاملاً سرمایه‌گذاری‌شده را بازمی‌گرداند.
SLN - خط مستقیم استهلاک یک سرمایه برای یک دوره را بازمی‌گرداند.
SYD - استهلاک ارقام حاصل جمع سال‌ها برای یک وثیقه در یک دوره خاص را بازمی‌گرداند.
TBILLEQ - بازدهی معادل اوراق قرضه برای یک Treasury Bill را بازمی‌گرداند.
TBILLPRICE - قیمت هر 100 دلار ارزش اسمی برای یک Treasury Bill را بازمی‌گرداند.
TBILLYIELD - بازدهی برای یک Treasury Bill را بازمی‌گرداند.
VDB - استهلاک یک سرمایه برای دوره خاص یا بخشی را با استفاده از روش declining balance بازمی‌گرداند.
XIRR - نرخ بازده داخلی یک جدول جریان‌های نقدی که ضرورتاً دوره‌ای نمی‌باشد را بازمی‌گرداند.
XNPV - ارزش خالص کنونی برای یک جدول جریان‌های نقدی که ضرورتاً دوره‌ای نمی‌باشد را بازمی‌گرداند.
YIELD - بازدهی یک سرمایه که بهره دوره‌ای می‌پردازد را بازمی‌گرداند.
YIELDDISC - بازدهی سالیانه برای یک وثیقه تنزیل‌شده را بازمی‌گردند؛ برای مثال، یک Treasury Bill.
YIELDMAT - بازدهی سالیانه یک وثیقه که هنگام سررسید بهره پرداخت می‌کند را بازمی‌گرداند.

امیدوارم آموزش این توابع مالی در سایت کاناز اسپید موجب ارتقا دانش اکسل شما شود.

9 فروردین 1396 نویسنده: سید مصطفی هاشمی 0
ارسال نظر
نرم افزار حسابداری فراپیام
تماس با سید مصطفی هاشمی
کانال کاناز اسپید در آپارات
فیلم آموزش مالیات بر حقوق
کانال تلگرام کاناز اسپید
افزونه اکسل اعتبارسنجی همه کاره برای حسابداران
نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز
فروشگاه محصولات آموزش حسابداری
دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی
پلیس فتا