کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن حسابداران خبره ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون مالیات بر ارزش ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در رشته حسابداری ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار( با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به آموزش حسابداری ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کرده است. ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره شماره های ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده 169 قانون مالیات ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت کاناز ...
نرم افزار متااستاک جهت انجام تحلیل تکنیکال بورس و همچنین سهام استفاده می شود. می توان گفت نرم ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، کارایی آن بالاست ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را تهیه و آماده ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز) نسخه ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ها و شماره ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی اول
نکته صوتی مالیاتی دوم
نکته صوتی مالیاتی سوم
نکته صوتی مالیاتی چهارم
نکته صوتی مالیاتی پنجم
نکته صوتی مالیاتی ششم
نکته صوتی مالیاتی هفتم
نکته صوتی مالیاتی هشتم
نکته صوتی مالیاتی نهم
نکته صوتی مالیاتی دهم
نکته صوتی مالیاتی یازدهم
نکته صوتی مالیاتی دوازدهم
نکته صوتی مالیاتی سیزدهم
نکته صوتی مالیاتی چهاردهم
نکته صوتی مالیاتی پانزدهم
نکته صوتی مالیاتی شانزدهم
نکته صوتی مالیاتی هفدهم
نکته صوتی مالیاتی هجدهم
نکته صوتی مالیاتی نوزدهم
نکته صوتی مالیاتی بیستم
نکته صوتی مالیاتی بیست و یکم
نکته صوتی مالیاتی بیست و دوم
نکته صوتی مالیاتی بیست و سوم
نکته صوتی مالیاتی بیست و چهارم
نکته صوتی مالیاتی بیست و پنجم
نکته صوتی مالیاتی بیست و ششم

آموزش حسابداری دولتی-بخش دوم

آموزش حسابداری دولتی-بخش دوم

ادبیات حسابداری دولتی:
وظیفه‎ای است که دراجرای آن اشخاص ، دلایل و توضیحات قانع کننده‎ای برای ادای مسئولیتهائی که به عهده آنها محول گردیده است‎،‎فراهم نموده و‎گزارشهای لازم را ارائه می نمایند .
فرهنگ لغات:
الزام شخص به توضیح و تشریح ، همراه با ارائه دلائل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است .

•Accountability
خط‎ مشی و نظارت بر امورمالی کشور توسط اصول 51 تا 55 قانون اساسی ترسیم می شود که به شرح زیر می باشند :
اصل 51 : هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون .
اصل 52 : بودجه‎ سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد .
اصل 53 : کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‎داری کل متمرکز می شود و همه‎ی پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام می گیرد .
اصل 54 : دیوان محاسبات مستقیماً زیر‎نظر مجلس شورای اسلامی اداره می شود ، استقلال دیوان محاسبات را به عنوان حسابرس مستقل حکومت تامین نموده است .
اصل 55 : دیوان محاسبات کشور مکلف است که کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده است و و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده است .
* اهداف
* مفاهیم
* گزارشگری مالی دولتی
* اصول بنیادی حسابداری
•چارچوب نظری باید بر مبنای تصمیم گیری تدوین گردد .
•چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی باید بر مبنای مسئولیت پاسخگویی تدوین گردد .
اصل قابلیتهای حسابداری وگزارشگری
اصل حسابهای مستقل
اصل تعداد حسابهای مستقل
اصل گزارشگری داراییهای سرمایه ای
اصل حسابداری بدهی های بلندمدت
اصل معیار اندازه گیری ومبنای حسابداری صورتهای مالی جامع دولت
اصل بودجه بندی وکنترل بودجه ای
اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد
اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی،درآمد، مخارج وهزینه
اصل گزارشگری مالی سالانه
اصل قابلیتهای حسابداری وگزارشگری
یک سیستم حسابداری دولتی باید موارد زیر را امکانپذیر سازد :
الف ) انطباق با اصول پذیرفته شده حسابداری
(قابل ذکر است که اگر فقط قوانین و مقررات ملاک قرارگیرد و اصول پذیرفته شده حسابداری نادیده گرفته شود در این صورت پیشرفت مبانی نظری و علمی حسابداری متوقف خواهد شد.)
ب ) انطباق با قوانین و مقررات و مفاد قراردادهای مربوط
(قابل ذکر است که اگر فقط اصول پذیرفته شده حسابداری ملاک قرارگیرد و قوانین و مقررات نادیده گرفته شود در این صورت موجب عدم پاسخگویی سازمانهای دولتی خواهد شد.)

مشخصات یک حساب مستقل :
بنابراین ایجاد یک حساب مستقل مستلزم تحقق 2 شرط زیر می باشد :
وجود یک واحد مالی مستقل
وجود یک واحدی حسابداری جداگانه
انواع حسابهای مستقل :
1- حساب مستقل وجوه دولتی

2- حساب مستقل وجوه سرمایه ای

3- حساب مستقل وجوه امانی
1.انواع حساب مستقل وجوه دولتی :
حساب مستقل وجوه عمومی
حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی
حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهیهای عمومی
حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای
2.انواع حساب مستقل وجوه سرمایه ای :
حساب مستقل وجوه خدمات و تدارک داخلی
حساب مستقل وجوه انتفاعی
3.انواع حساب مستقل وجوه امانی :
حساب مستقل وجوه بازنشستگی
حساب مستقل وجوه موقوفه
حساب مستقل وجوه سپرده
اصل تعداد حسابهای مستقل :
واحد های دولتی باید حسابهای مستقلی را ایجاد و نگهداری نمایند که از نظر قانونی و سلامت امورمالی ضروری است .
ایجاد حسابهای مستقل غیر ضروری موجب عدم انعطاف پذیری و پیچیدگی بیش از حد اداره امور مالی و کاهش کارآیی آن می شود .
ایجاد حساب مستقل موکول به وجود مجوز قانونی و تشخیص مراجع ذیصلاح خواهد بود .
هرگونه نقل و انتقال بین حسابهای مستقل منحصراً بر طبق قوانین و مقررات ناظر بر حسابهای مستقل دولت یا سازمانهای غیر انتفاعی صورت می گیرد.
انجام هرگونه نقل و انتقال بین حسابهای مستقل بدون مجوز قانونی جرم محسوب می شود.
اصل گزارشگری داراییهای سرمایه‏ای(اصل حسابداری داراییهای ثابت )
انواع داراییهای سرمایه ای :
سد ها
جاده ها
تونلها

 

پلها
شبکه آبرسانی
شبکه های روشنایی
سیستم آب و فاضلاب
داراییهای بلندمدتی که غیر منقول بوده و به صورت معمول عمر آن بیش از اغلب دارایی های سرمایه ‏ای می باشد .
زمین
آماده سازی زمین
ساختمان
تعمیرات اساسی ساختمان
وسائط نقلیه
ماشین آلات
تجهیزات
آثار هنری و تاریخی
داراییهای زیر بنایی
سایر داراییهای مشهود و غیر مشهود که دارای عمر مفید بیش از یکسال می باشنند
ارزیابی دارایی های سرمایه‎ای :
خرید = بهای خرید +هزینه های جانبی استقرار
اهدایی= ارزش منصفانه + هزینه های جانبی
اصل حسابداری بدهیهای بلند مدت
اصل معیار اندازه گیری و مبنای حسابداری صورت های مالی‎جامع‎ دولت
اصل بودجه بندی و کنترل :
الف ) هریک از واحد های دولتی باید یک بودجه سالانه تنظیم نماید .
ب ) سیستم حسابداری باید مبنایی برای کنترل بودجه مصوب فراهم نماید .
ج ) در بودجه ، حسابها و گزارشهای مالی هریک از حسابهای مستقل باید اصطلاحات و طبقه بندیهای متداول مورد استفاده قرار گیرد .
بودجه بیان رسمی سیاستهای مالی بوده
بودجه برنامه مالی و بیان مقاصد مالی بوده
بودجه ابزار کنترل قانونی است
بودجه مبنایی برای ارزیابی عملکرد فراهم می نماید
اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد :
اعتبار مصوب : یک اجازه کلی قانونی است که از طرف قوه مقننه به قوه مجریه یک کشور داده می شود تا کالا وخدماتی مورد نیاز برای تحقق هدفهای معین راخریداری نماید .
تخصیص اعتبار : اجازه‎ای است که دولت به واحدهای تابعه خود می دهد تا از تمام یا قسمتی از از اعتبارات مصوب بودجه کل کشور که قبلاً به تصویب قوه مقننه رسیده است ، استفاده نمایند .
تامین اعتبار : یعنی « اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته برای هزینه معین » .

در برخی دیگر از کشورها تامین اعتبار با استفاده از روش ثبت حسابداری دوطرفه و به وسیله ثبت و نگهداری حسابهای بودجه ای صورت می گیرد .
یعنی علاوه بر حسابهای عادی مانند داراییها و بدهیها و هزینه ها و . . . ، از یکسری حسابهای بودجه ای نیز استفاده می شود .
در برخی از کشور‎ها از جمله ایران اعتبارات مصوب ، تخصیص‎یافته و تعهدات قطعی نشده ، هزینه ها و سایر پرداختها در دفاتر آماری که به دفتر تامین اعتبار موسوم است ثبت و کنترل می شود .

اصل طبقه بندی حساب وجوه انتقالی ، درآمد، مخارج ، هزینه

بخش مالی
جداول آماری
صورتهای مالی جامع
صورتهای مالی حسابهای مستقل
یادداشتهای همراه صورتهای مالی

صورتهای جامع مالی دولت باید :
اطلاعات مربوط به کل دولت را بدون توجه به انواع و نمایش جداگانه حسابهای مستقل ، گزارش نماید.
اطلاعات مربوط به فعالیتهای امانی را حذف نماید .
دولت و واحدهای تابعه آن از یکدیگر تفکیک شوند.
فعالیتهای از نوع دولتی را از نوع بازرگانی تفکیک نماید .
کلیه داراییها ، بدهیها ، درآمدها ، هزینه ها ، عایدات و زیانها را بر اساس معیار جریان منابع اقتصادی اندازه گیری و بر مبنای حسابداری تعهدی کامل ، گزارش نماید .
ترازنامه
صورت حساب درآمد
صورت حساب مخارج
صورتحساب تغییرات در مازاد تخصیص نیافته
جداول آماری :
جداول آماری اطلاعات مقایسه ای چند دوره مالی را معمولاً 10 سال یا بیشتر را ارائه می دهند . همچنین حاوی اطلاعاتی غیر از اطلاعات حسابداری است مانند : اطلاعات جمعیتی و اقتصادی ، نرخ مالیات و ...
ضرورت تدوین استاندارد‎های ملی حسابداری و حسابرسی دولتی و غیر انتفاعی :
حسابرسان ، استانداردهای حسابداری مصوب مراجع صلاحیت دار حرفه ای یا قانونی را به عنوان معیاری برای قضاوت در مورد صورتهای مالی واحدهای تحت حسابرسی مورد استفاده قرار می دهند .
بنابراین فقدان استانداردهای حسابدای مصوب در هر کشوری نه تنها موجب بلا تکلیفی حسابداران و تهیه کنندگان گزارشهای مالی می شود بلکه قضاوت حسابرسان نسبت به صورتهای مالی را نیز با اشکال مواجه می نماید .

زمان‌ارسال: 13 مهر 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

logo-samandehi

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت