کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: tax


نتایـــج جستجــــو:

absive tax shelter : سپر مالیاتی نامشروع، طفره رفتن از پرداخت مالیات
abusive tax shelter : سپری برای فرار از مالیات
accessions tax : مالیات بر اقلام اهدایی
double taxation : مالیات بندی مضاعف ، اخذ مالیات مضاعف
double taxation agreement : قرارداد مربوط به مالیات مضاعف
double taxation relief : معافیت از مالیات مضاعف
double-taxation relief : جبران مالیات مضاعف
accumulated tax allocation : تخصیص مالیات انباشته
ad valorem duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی بر حسب ارزش
advalorem tax : مالیات بر مبنای ارزش اسمی (اموال،دارایی)
advance corporation tax (ACI) : پیش پرداخت مالیات شرکت
after-tax nominal return : بازده اسمی بعد از (کسر) مالیات
aftertax basis : ترخ بازده پس از مالیات
alternative minimum tax : روش حداقل مالیات
amount due to taxation : مبلغ بدهی بابت مالیات
arrears of taxes : بقایای مالیات ، پرداخت های معوق مالیات ، بدهی های مالیات
assess tax, tax, levy : مالیات (بستن، وصول کردن، وضع کردن)
tax assessment : برگ تشخیص مالیات
assessment of tax : ارزیابی (تشخیص) مالیات
back taxes : مالیات عقب افتاده
capital transfer tax (CTl) : مالیات نقل و انتقال سرمایه
capital yield tax : مالیات بازده سرمایه
chartered institute of taxation : موسسه حسابداران خبره مالیاتی
commercial benefit tax (CBT) : مالیات سود بازرگانی
company income tax : مالیات بر درآمد شرکت
company profit tax. : مالیات بر سود شرکت
company′s tax rate : نرخ مالیاتی شرکت
compensatory tax : مالیات جبرانی
comprehensive (income) tax allocation : تخصیص مالیات به درآمدهای پایان دوره
consolidated tax return : اظهارنامه مالیاتی تلفیقی
consumption tax, excise tax : مالیات بر مصرف، مالیات اموال داخلی
corporation income tax : مالیات بر درآمد موسسه (یا شرکت)
corporation tax (CT) : مالیات بر شرکت
corporation tax law : قانون مالیات شرکتها
corporations tax, company′s tax : مالیات شرکت
customs tax : عوارض گمرکی
death taxes : مالیات بر ارث
deferred income tax : مالیات بر درآمد دوره آتی، انتقالی به دوره بعد
deferred tax credit : اعتبار مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد)
deferred tax debt : بدهی مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد)
deferred tax, back duty : مالیات معوق، مالیات انتقالی به دوره های آتی
deferred taxation : مالیات بندی معوق (مربوط به آینده)
direct and indirect tax : مالیات مستقیم و غیرمستقیم
direct tax. : مالیات مستقیم
direct tax. rate : نرخ مالیات مستقیم
direct taxation act, direct tax law(act) : قانون مالیات های مستقیم
duty, duties, excise, excise tax, toll, task : عوارض
earnings before interest and after tax(ABIAT) : درآمد پس از وضع مالیات و قبل از کسر بهره
earnings before interest and tax(EBIT) : سود قبل از بهره و مالیات به علاوه هزینه بهره
extraordinary tax : مالیات فوق العاده ، مالیات غیرمترقبه
gradual tax : مالیات تدریجی
gratuitous transfer tax : مالیات بر نقل و انتقال بلاعوض
employee′s income tax : مالیات بردرآمد کارمند
employment taxes : مالیات حقوق
equivalent taxable yield : معادل نرخ بازده مشمول مالیات
estate tax : مالیات بر املاک، مالیات بر دارایی
excess profits tax : مالیات بر سود اضافی
excess tax payable : مالیات اضافه پرداختنی
excess tax, surtax : مالیات اضافی
excise duties, excise tax : مالیات بر مصرف کالای داخلی
excise tax : مالیات اموال داخلی، مالیات بر مصرف
excluded income (tax), tax free income : درامد معاف از مالیات
exemption for tax : معافیت از مالیات
export duties and taxes : حقوق و عوارض خروجی (صدور)
export tax : مالیات بر صادرات
franchise tax : مالیات بر حق فرانشیز (اسم تجاری)
free of income tax : معاف از مالیات بردرآمد
free of tax : بدون مالیات، معاف از مالیات
freight tax : مالیات کرایه حمل
general property tax : مالیات بر دارایی، مالیات بر اموال
general sales tax : مالیات عمومی بر فروش کالا
heavy tax : مالیات سنگین
hidden tax : مالیات پنهان، مالیات غیر مستقیم
high council of tax : شورای عالی مالیاتی
higher-rate tax : نرخ بالاتر مالیات بردرآمد
Iranian income tax law : قانون مالیات بر درآمد ایران
inspector of taxes : ممیز مالیاتی
liable to tax, taxable, retable : مشمول مالیات
light taxation : مالیات بندی سبک ، اخذ مالیات کم
import and export duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی و خروجی
import duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی
in-lieu tax : مالیات معوض
incentive taxation : مالیات بندی انگیزشی
incidence of tax : تعلق (تحمل) واقعی مالیات
income before deduction of tax : درامد قبل از کسر مالیات
income subject to tax, taxable income : سود مشمول مالیات
income tax : مالیات مستقیم بردرآمد
income tax acts : قوانین مالیات بردرآمد
income tax allocation : تخصیص مالیات بردرآمد
income tax allowance : بخشودگی مالیات بر درآمد
income tax assessment : ارزیابی مالیات بر درآمد
income tax collection : وصول مالیات بر درآمد
income tax disputes : دعاوی مالیات بر درآمد
income tax equalization provision : ذخیره برابری مالیات بر درآمد
income tax law : قانون مالیات بر درآمد ایران
income tax liability : بدهی مالیات بر درآمد
income tax month : ماه مالیات بر درآمد
income tax paid : مالیات بر درآمد پراختی ، مالیات بر درآمد پرداخت شده
income tax payable : مالیات بر درآمد پراختنی
income tax payable provision : ذخیره مالیات بر درآمد پرداختنی
income tax rate : نرخ مالیات بر درآمد
income tax rate schedule : جدول نرخ مالیات بر درآمد
income tax regulations : مقررات مالیات بر درآمد
income tax return : اظهارنامه مالیاتی
income tax schedules : جدول مالیات بر درآمد
income-tax allocation : تخصیص مالیات بر درآمد
incometax declaration (statement) : اظهارنامه مالیات بر درآمد
indirect tax, excise tax : مالیات غیر مستقیم
indirect taxation : مالیات غیر مستقیم
indirect taxes : مالیات های غیر مستقیم
individual income tax : مالیات بر درآمد فردی
inherent tax : مالیات بر ارث
inheritance tax return : مالیات بر ارث متوفی
inheritance tax waiver : مفاصا حساب مالیات بر ارث
inheritance tax, succession tax, death duty, estate duty : مالیات بر ارث متوفی
inter period allocation of tax : تخیص بین دوره ای مالیات
inter period tax allocation : تخصیص مالیاتی بین دوره ها
inter-period tax allocation : تخصیص مالیات میان دوره
intraperiod tax allocation : تخصیص مالیات بین اقلام صورت های مالی
investment tax credit (LTC) : تخفیف / مزایای مالیاتی سرمایه گذاری خاص، تشویق مالیاتی
iteraperiod tax allocation : تخصیص مالیات در دوره
land tax : مالیات بر اراضی
legitimate expense for tax : هزینه مشروع (مجاز) برای مالیات
marginal rate of tax : نرخ نهایی مالیات
moratorium to pay tax : مهلت قانونی پرداخت مالیات
multiple taxation : مالیات بندی ترکیبی
non-taxable : غیر مشمول مالیات
occupation tax : عوارض کسب
occupational tax : مالیات پیشه وران و اصناف
overseas-income taxation : مالیات بر درآمدهای خارج از کشور
payroll tax : مالیات حقوق و دستمزد
payroll tax rate : نرخ مالیات حقوق و دستمزد
per capital tax, capitation tax : مالیات سرانه
personal income tax : مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
personal property tax : مالیات بر اموال شخصی
personal tax exemption : بخشودگی مالیاتی اشخاص حقیقی
petroleum revenue tax (PR T) : مالیات بر سود حاصل از استخراج نفت
poll tax, head tax : مالیات سرانه، مالیات سرشماری
pre-tax income : سودد قبل از کسر مالیات
prepaid tax : مالیات پیش پرداخت شده
prepayment of income tax : پیش پرداخت مالیات بر درآمد
prepayment of tax, prepaid taxes,taxes paid in advances : پیش پرداخت مالیات
presumption income tax : مالیات بر درآمد از روی قرائن
pretax accounting income : سود حسابداری قبل از کسر مالیات
pretax cash inflow : جریان ورود پول از قبل از مالیات
pretax rate of return : نرخ بازده پیش از کسر مالیات
pretax yield : بازده قبل از کسر مالیات
profit (earning) after interest and tax(EAIT) : سود پس از مالیات و بهره
profit (earning) before interest and tax(EBIT) : سود قبل از مالیات و بهره
profit before tax : سود قبل از مالیات
profit before tax deduction : سود قبل از کسر (مالیات)
profit tax : مالیات بر سود
progressive tax, gradual tax : مالیات تصاعدی
progressive taxation : مالیات بندی تصاعدی
prohibitive tax : مالیات گزافی که صدور یا ورود کالا را غیر ممکن می سازد ، مالیات بازدارنده
stamp duty, stamp tax : هزینه تمبرف عوارض (مالیات) تمبر
property tax, estate tax : مالیات بر دارایی، مالیات بر املاک و مستغلات
proportional tax : مالیات متناسب (که به سطوح درآمدی تعلق می گیرد)
provision for current year tax : ذخیره مالیات سال جاری
provision for tax, tax provision : ذخیره مالیات
purchase tax : مالیات خرید
recoverable advance corporation tax : بازیافت مالیات پیش پرداخت شده
registration for value added tax : ثبت مالیات بر ارزش افزوده
salary tax : مالیات حقوق
social-security tax : مالیات تامین اجتماعی
tax : مالیات
tax (taxation) schedules, schedules of tax : جداول مالیاتی
tax abatement : تخفیف مالاتی
tax accounting : حسابدار مالیاتی
tax act : قانون مالیات
tax advantage : مزیت مالیاتی
tax allocation : تخصیص مالیات، امتیاز مالیاتی
tax allowance, tax exemption : بخشودگی مالیاتی، امتیاز مالیاتی
tax anticipation certificate : تاییدیه پیش پرداخت مالیات
tax assessor : ارزیاب مالیاتی، ممیز مالیاتی
tax audit : حسابرسی مالیاتی
tax auditor : حسابرس مالیاتی
tax authorities : مقامات مالیاتی
tax avoidance : ترفند مالیاتی برای به حداقل رساندنن مالیات با استفاده از فنون و روش های محاسباتی
tax base (basis) : پایه (مبنای) مالیات
tax bracket : درآمدهای مشمول مالیات
tax burden, tax pressure : فشار (بار) مالیات
tax code : کد مالیاتی
tax collected in advance : پیش دریافت مالیات
tax collector : مامور وصول مالیات، تحصیلدار مالیاتی
tax court : دادگاه رسیدگی به شکایت های مربوط به مالیات ، دادگاه مالیاتی
tax credit : اعتبار مالیاتی
tax data : اطلاعات مالیاتی ، داده های مالیاتی
tax day : روز مالیات
tax deducted at source : مالیات مسکوره در منبع ، مالیات تکلیفی
tax deductions : کسور مالیاتی
tax deferred : مالیات پرداختنی، مالیات انتقالی
tax deposit certificate : گواهی سپرده مالیاتی، گواهی پیش پرداخت مالیات،
tax effect : اثر مالیاتی
tax effect accounting : حسابداری آثا مالیاتی
tax evasion : فرار از پرداخت مالیات به صورت قانونی
tax exclusion = tax exemption : معافیت مالیاتی، بخشودگی مالیاتی
tax exempt, free of tax : معاف از مالیات
tax form : فرم اظهارنامه مالیاتی
tax free(tax-free) : معاف از مالیات
tax harmonization : همگون کردن سیستم های مالیات بندی
tax haven : (بهشت) پناهگاه مالیاتی
tax in kind : مالیات کالایی
tax law : قانون مالیات
tax liability : تعهد مالیاتی
tax loophole : راه فرار مالیاتی
tax loss : زیان قابل قبل مالیاتی
tax loss carry back : تخفیف مالیات زیان سال های قبل
tax official, excise man : مامور مالیاتی
tax on income : مالیات بر درآمد
tax paid in advance : پیش پرداخت مالیات
tax payer, rate payer : مودی مالیاتی، مالیات دهنده
tax period : دوره مالیاتی
tax policy : سیاست مالیاتی
tax provision, taxation provision : ذخیره مالیاتی
tax rate : نرخ مالیات
tax rate changes : تغییرات نرخ مالیات
tax ratio : نسبت مالیات بر درآمد
tax rebate : استرداد مالیات
tax return = tax declaration : اظهارنامه مالیاتی
tax return guide : راهنمای تنظیم فرم اظهارنامه مالیاتی
tax saving : صرفه جویی مالیاتی
tax shelter scam : استفاده تقلبانه برای معافیت مالیاتی
tax shield : سپر مالیاتی
tax supplement : مکمل مالیات
tax surplus : مازاد مالیاتی
tax system : سیستم مالیاتی
tax tables : جدول مالیاتی
tax treatment : روش مالیاتی
tax treaty : ثبت مالیات
tax year : سال مالیاتی
tax, taxation : مالیات
tax-deductible : مبلغی که می تواند از درآمد مشمول مالیات کم کرد
tax-deferred income : سود (درآمد) مشمول مالیات انتقالی به دره های آتی
tax-effective : طبق مالیات
tax-exempt : معافیت مالیاتی
tax - exempt bond : اوراق قرضه معاف از مالیات
tax-exempt income : سود معاف از مالیات
taxable : مشمول مالیات
taxable base : پایه مالیات، ماخذ مالیات
taxable capacity : ظرفیت مالیاتی
taxable earning; : عواید مشمول مالیات
taxable event : رویداد مالیاتی
taxable income : درآمد مشمول مالیات
taxable profit : سود مشمول مالیات
taxable supply : کالا و خدمات مشمول مالیات
taxation : مالیات بندی
taxation brackets : طبقات مالیاتی
taxation liability, tax liability : بدهی مالیاتی
taxman : نام غیر رسمی برای «ممیز مالیاتی»
transfer tax : مالیات انتقالی
unit tax : مالیات بر واحد کالا
value added tax (VAT) : مالیات بر ارزش افزوده
wealth tax : مالیات بر ثروت
withholding tax : مالیات تکلیفی
yield tax : مالیات بر بازده
zero tax bracket : درآمد معاف از مالیات
taxation : مالیات
regressive tax : مالیات کاهشی(نوعی مالیات که با افزایش درآمد نرخ آن کاهش می یابد)
progressive tax : مالیات افزایشی(نوعی مالیات که با کاهش درآمد نرخ آن افزایش می یابد)
comprehensive income-tax allocation : تخصیص مالیات میان دوره ، تخصیص مالیات بر درآمد جامع
Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD) : سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) : سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک
Earnings before taxes (EBT) : سود قبل از مالیات
tax rate : نرخ مالیات
taxpayer : مودی مالیاتی، پرداخت کننده مالیات
kinds of taxes : انواع مالیات
cascading tax : مالیات مضاعف- مالیات آبشاری
taxability : مالیات پذیری
large taxpayer unit(LTU) : واحد(اداره) مودیان بزرگ مالیاتی
state income tax : مالیات بر درآمد دولت
federal income tax : مالیات بر درآمد فدرال
tax trial, tax legal procedure,tax judgement : دادرسی مالیاتی
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت