فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری

فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری(کاملا کاربردی و عملی)   ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل اکسل به VCF) (نسخه 13) با قابلیت پشتیبانی کامل از ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(مطابق با آخرین ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 12.1 (نسخه آنتوریوم)   به روزرسانی در تاریخ ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...
دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی
کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: joint


نتایـــج جستجــــو:

common / joint : مشترک
co-product, joint product : محصول مشترک
corporate joint venture, joint venture : مشارکت خاص، شرکت سهامی خاص
costing joint-product : تعیین هزینه محصول مشترک
dissolution of a joint stock company : انحلال شرکت سهامی
individual and collective responsibility,several and joint liability (responsibility) : مسئولیت فردی دسته جمعی
joint : مشترک، مشاع، (در حقوق) تضامنی
joint account : حساب مشترک
joint account agreement : توافق نامه حساب مشترک
joint and several bond : سند قرضه با ضمانت چند مشاعی
joint and several liabilities : دیون تضامنی، مسئولیت تضامنی، بدهی مشترک
joint and several liability bond Goint bond) : اوراق قرضه با ضمانت مشترک
joint audit : حسابرسی (رسیدگی) مشترک
joint bond : تعهد یا ضمانت مشترک
joint contract (agreement) : قرارداد مشتری
joint cost, common cost : هزینه مشترک، بهای تمام شده مشترک
joint demand : تقاضای مشترک
joint heir : وارث مشترک
joint holders : دارندگان مشاع
joint insurance : بیمه اشتراکی
joint liability (debt) : بدهی مشاع، مسئولیت مشترک (در مورد یک بدهی)
joint ownership, co-ownership : مالکیت مشاع (مشترک)
joint probability : احتمال مشترک
joint process : فرآیند مشترک
joint product : محصول مشترک
joint product cost : بهای تمام شده محصول مشترک
joint product costing : هزینه یابی محصول مشترک
joint product method of cost accounting : روش حسابداری هزینه یابی محصول مشترک
joint product offer : فروش یک کالا همراه یک کالای دیگر
joint production : تولید مشترک
joint rate : نرخ مشترک
joint service costing : هزینه یابی خدمات مشترک
joint services account : حساب خدمات مشترک
joint stock company : شرکت سهامی
joint stock partnership : شرکت مختلط سهامی
joint tariff : تعرفه مشترک
joint tenancy : مالکیت مشاع، اجاره مشترک
joint tenant : مالیات مشترک، مستاجر مشترک
joint use agreement : قرارداد استفاده مشترک
joint variance : مغایرت (انحراف) مشترک
joint venture account : حساب مشارکت عملی (تجارت مشترک)
joint-and-severalliability : مسئولیت مشترک در برابر یک بدهی
jointly and severally : وام با ضمانت مشترک
jointly responstbility : مسئولیت مشترک (مشترکاً)
private joint stock company : شرکت سهامی خاص
pro-ration of joint costs : تسهیم بندی هزینه مشترک (به دوایر ، به آحاد تولید)
participation, corporate, joint venture,partnership, cooperation : مشارکت
partner in joint account : شریک با حساب مشترک
partnership agreement, joint venture agreement : قرارداد بین شرکای یک شرکت تضامنی
public joint-stock company : شرکت سهامی عام
public owned company, public joint stock company, public limited (joint stock),public corporation, publicly-held corporation : شرکت سهامی عام
valuation of by-product at joint point : ارزیابی محصول فرعی در محصول مشترک
valuation of joint product : ارزیابی محصول مشترک
joint probability distribution : توزیع احتمال مشترک
joint audit : حسابرسی مشترک(چند موسسه با هم)
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران