آموزش حسابداری حقوق و دستمزد(مقدماتی)

فیلم آموزش‌حسابداری‌حقوق‌و‌دستمزد با اکسل(مقدماتی)  به زبان ساده و ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار ...

فیلم آموزش‌ حسابداری‌ حقوق‌ و‌ دستمزد با اکسل و نرم‌افزار‌ حسابداری(پیشرفته)

فیلم آموزش‌حسابداری‌حقوق‌و‌دستمزد با اکسل و نرم ...

نرم‌افزار تبدیل‌شماره‌موبایل‌به‌VCF کاناز

نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز (تبدیل اکسل‌به‌VCF) (نسخه ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و  ارسال‌معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(نسخه ...

افزونه‌تبدیل‌تاریخ کاناز برای اکسل

  افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 12.7 (نسخه آنتوریوم)   به روزرسانی در تاریخ ...

فیلم آموزش‌تهیه و ارسال‌لیست‌بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست‌بیمه با نرم‌افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

ضمانت محصولات سایت

ضمانت 7 روز آموزش حسابداری

آمار کاربران سایت

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: fit


نتایـــج جستجــــو:

accounting profit : سود حسابداری
current cost attribution profit : سود قابل تخصیص با ارزش جاری
current cost operating profit : سود عملیاتی با ارزش جاری
current cost profit and loss account : حساب جاری سود و زیان با ارزش های جاری
accumulated benefit investment : منافع انباشته سرمایه گذاری (اندوخته ها و انباشته)
accumulated profit : سود انباشته
accumulated profits (accumulated earnings) : سود انباشته
acquired profit : سود حاصله
activity accounting responsibility accounting, profitability accounting : حسابداری سنجش و مسئولیت
additional benefits : مزایای اضافی
adjusted gross profit : سود ناویژه تعدیل شده
allocatable profit : سود قابل تخصیص
analyzing profitability, profitability analysis : تجزیه و تحلیل سودآوری
anticipated (or anticipatory) profit : سود مورد نظر
assignment for the benefit of creditors : امانت گذاردن نزد شخص ثالث
attributable profit : سود قابل انتساب
benefit : منفعت، فایده، نفع رساندن
benefit accumulated postretirement obligation : بدهی مزایای انباشته بعد از بازنشستگی
benefit analysis : تحلیل هزینه / فایده
benefit expense (cost) : هزینه مزایا
benefit in kind : مزایای غیر نقدی
benefit list : آزمایش فایده
benefit -cost analysis : تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت، مقایسه منافع حاصل با هزینه های مربوطه
benefit-cost ratio, profitability ratio : نسبت سودآوری، مقایسه هزینه و سود
benefits plan : طرح مزایا
benefits-provided ranking : اولویت بندی بر مبنای ارائه خدمات
best profit equilibrium point : نقطه تعادل بهترین سود
best profit point : نقطه بهترین سود
book profit : سود دفتری
budgeted margin (gross) profit : سود ناویژه بودجه ای
budgeted profit : سود بودجه ای
cash benefits : مزایای نقدی
casual profit : سود اتفاقی
child allowance. child′s benefit : حق اولاد، مدد معاش اولاد
combined profit and loss account : صورتحساب ترکیبی سود و زیان
commercial benefit tax (CBT) : مالیات سود بازرگانی
company profit tax. : مالیات بر سود شرکت
company′s profit making : سود آوری شرکت
company′s profit position : وضع سوددهی شرکت
comperative profit and loss account : صورتحساب مقایسه ای سود و زیان
consignment profit and loss statement : صورتحساب سود وزیان کالای امانی
consolidated profit : سود شرکت های تلفیقی
consoidated profit and loss account : صورت سود و زیان تلفیقی
contingent profit, contingent gain, gain contingency : سود احتمالی
contribution margin ratio (contribution -to-sales ratio; production-vohune ratio;profit-vohune ratio) : نسبت حاشیه سود، ضریب سود نهایی
contribution margin, sales margin, gross margin, gross profit, ratio profit, margin on sales : حاشیه فروش، حاشیه قابل مشارکت
corporate profit : سود حاصل از شراکت
corporation profit and loss : صورتحساب سود و زیان شرکت (موسسه)
cost benfit relationship : رابطه هزینه و منفعت
cost volume profit relationship : رابطه سود، حجم و هزینه (تولید)
cost-benefit constraint : محدودیت (اصل) فزونی منافع بر مخارج
cost-volume-profit (CVP) analysis : تجزیه و تحلیل رابطه بین هزینه، حجم، سود
current-cost operating profit : سود عملیاتی مبتنی بر ارزش کنونی اقلام
deferred gross profit : سود ناویژه (ناخالص) انتقالی به دوره های آتی
deferred profit : سود انتقالی به دوره های آتی
deferred profit sharing pIan : طرح سهیم کردن در منافع آتی
Adefined benefit plan : طرح (بازنشستگی) با مزایای معین
definite profit : سود قطعی
delivery of benefits : ارائه مزایا (بیمه ای)
distributable (profit-income), profit available for distribution : سود قابل توزیع
distributable profits : سود قابل تقسیم
distributed profit : سود توزیع شده
divisional profit accounting : حسابداری سودبخشی مراحل
earn profit (to), profit (to) : سود به دست آوردن
earning (profit) forecast : پیش بینی سود
economic (profit-income), economic earnings : سود اقتصادی
economic benefits : منافع اقتصادی
gross (income-profit), gross profit on sale, profit margin : سود ناخالص
gross (margin-profit) method : روش سود ناخالص
gross (profit-margin) variance : سود ناویژه مغایرت (انحراف)
gross marg in percentage, gross profit percentage : درصد سود ناخالص
gross margin (gross profit; gross profit margin) : سود ناویژه، سود ناخالص، حاشیه فروش
gross margin ratio (gross profit percentage) : نسبت سود ناویژه، درصد سود ناویژه
gross margin, gross profit ratio : نسبت سود ناخالص
gross margine analysis, gros;s profit analysis : تجزیه و تحلیل سود ناویژه
employee benefits : مزایای شغلی
employees′ benefit cost : هزینه مزایای کارکنان
employees′ benefits, salaried benefits : مزایای کارمندان
employees′ termination benefits : مزایای پایان خدمت کارکنان
estimated profit : سود تخمینی
estimation of profit : تخمین سود
excess profits tax : مالیات بر سود اضافی
expectation of profits beyond normal : سرقفلی, انتظار سود بیش از حد متعارف
fair profit : سود عادلانه
family supplement, benefits for family,family allowance, dependent′s allowance : کمک عائله مندی
fictitious profit : سود واهی
fixtures and fittings : منصوبات و ملزومات ساختمان
for-profit organizations : سازمان های انتفاعی
fringe benefits : فوق العاده با پاداش کارکنان، مزایای جانبی
fringe payments, fringe benefits : مزایای شغلی
future benefits : منافع آتی
gain, benefit, interest : منفعت، نفع بردن، به دست آوردن، درآمد (سود) غیر عملیاتی
gifts with reservation of benefit : هدیه با شرط بهره مند شدن از منافع آن
goods profit percentage : درصد سود روی کالا
illusory profit : سود فریبنده، سود گمراه کننده
gross profit : سود ناخالص، سود ناویژه، تفاوت بین فروش و قیمت تمام
gross profit analysis : تجزیه و تحلیل سود ناخالص
gross profit margin : حاشیه سود ناخالص
gross profit method : روش سود ناخالص
gross profit on sales : سود ناخالص فروش
gross profit percentage : درصد سود ناویژه
gross profit ratio : نسبت سود ناخالص، درصد سود ناخالص
gross profit test : آزمون سود ناخالص
gross realized profit : سود ناویژه تحقق یافته
gross-profit ratio : نسبت سود ناویژه
income statement, profit and loss statement : صورت سود و زیان
income summary, profit and (or) loss summary : خلاصه سود و (یا) زیان
income, revenue, profit, earning : درآمد
incremental benefit : تغییر در سود
incremental net benefit : تغییر در خالص منافع
inflated profit : سود بادکرده
inter company profit : سود داخلی (بین شرکت ها)
inter-company profit : سود داخلی (بین قسمت های مختلف واحد تجاری)
inter-company profit or loss : سود یا زیان بین شرکت ها
inter-department profit : سود فی ما بین دوایر
inter-process profit : سود بین مراحل
intercompany profit : سود حاصل از فعالیت درون گروهی یک شرکت یا سود بین شرکت های گروه
interdepartmental profit : سود بین واحدهای سازمانی
interests, benefits, gains, cost-benefit : حقوق، منافع
inventory holding profits (gains) : سود حاصل از نگهداری موجودی کالا
inventory profit (income) : سود موجودی کالا، سود نگهداری موجودی ها
key profitability factor : عامل کلیدی سودآوری
labour related benefits : مزایای مربوط به کارگران
liquidation dividend profit (earning) guaranteed, gurenteed profit : سود تسویه
loading participation in profit : هزینه مشترک در سود
long run profit maximization : به حداکثر رسانی طویل المدت سود
long run profitability : قابلیت سوددهی بلندمدت
loss and gain = profit and loss : سوود و زیان
lucrative profit opportunities : فرصت ها (امکانات) زیاد سوددهی
manufacturing profit (or loss) : سود (یا زیان) تولید
margin of profit ratio : نسبت حاشیه اطمینان، نسبت حاشیه ایمنی
marginal profit (income) : سود نهایی
maternity benefits : مزایای ایام استراحت بارداری
minimum benefits : حداقل مزایا
net benefit : منفعت خالص
non -commercial pr.ofit oriented establishment : موسسه غیر تجاری انتفاعی
non-profit : غیر انتفاعی
non-profit organizations (company) : موسسات، سازمان های غیر انتفاعی
non -profitable, uneconomic : غیر اقتصادی، غیر سودمند
not for profit organi2ation : سازمان غیر انتفاعی
notional profit : سود ظاهری
old age benefits : عواید ایام گیری
prior year profit : سود سال های قبل
privileges, benefits, advantages, rewards : مزایا
process profit : سود مرحله ای (سود ساخت) مرله
operating (income-profit) : سود عملیاتی
operating incom (or profit) : سود عملیاتی
operating profit : سود عملکرد
order fitting cost : هزینه انجام سفارش
ordinary profit : سود ناشی از فعالیت های شرکت
paid sick leave, sickness benefit : پرداخت دستمزد ایام بیماری
paper profit : سود تحقوق نیافته، سود صوری
particular profit and loss expense : هزینه خاص سود و زیان
partnership profit : سود شرکت غیر سهامی
paying out profit : سود پرداخت کردنی (قابل تقسیم)
pecuniary benefit : خالص وجوه نقد یا معادل پول حال از یک معامله، پس از کم کردن هزینه های مربوطه
pension benefits : مستمری
percentage of gross profit to sales : درصد سود ناویژه به فروش
percentage of gross profit to turnover : درصد سود ناویژه به حجم فروش
percentage profit : سود درصدی
periodical profits : سودهای متناوب
personal related b′enefits : مزایای پرسنلی کارکنان
personnel′s salary and related benefits : حقوق و مزایای کارکنان
phantom profit : سود موقت
post-retirement benefits : منافع پس از بازنشستگی، مستمری بازنشستگی
potential benefits : منافع بالقوه
potential future benefits : منافع بالقوه آتی
pre-acquisition profits : سودهای پیش از خرید
pre-incorporation profit : سود قبل از تشکیل شرکت
pre-operation profit : سود قبل از بهره برداری
predetermined profit : سود از قبل تعیین شده
profit : سود، نفع، بهره بردن
profit & loss statement : صورت سود و زیان
profit (earning) after interest and tax(EAIT) : سود پس از مالیات و بهره
profit (earning) before interest and tax(EBIT) : سود قبل از مالیات و بهره
profit (making-taking) : سوددهی (سودآوری)
profit after all expenses : سود پس از کسر کلیه هزینه ها
profit and loss (p and l) : سود و زیان
profit and loss account (p&L account) : حساب سود و زیان
profit and loss account for the year : حساب سود و زیان سال
profit and loss account fonnat : شکل صورت سودد و زیان
profit and loss account, income statement : حساب خلاصه سود و زیان، صورت سود و زیان
profit and loss appropriation account : حساب تقسیم سود و زیان
profit and loss budget : بودجه سود و زیان
profit and loss ratios : نسبت های سود و زیان
profit and loss retained : سود یا زیان انباشته
profit and loss statement, income statement : صورتحساب درآمد، صورت سود و زیان
profit and loss summary : خلاصه سوود و زیان
profit and loss summary account : حساب خلاصه سود و زیان
profit and loss variance : انحراف سود و زیان
profit appropriation account,appropriation account : حساب تقسیم سود
profit available for appropriation : سود قابل تخصیص
profit available for distnbution : سود قابل تقسیم
profit available for distribution,distributable profits : سود قابل تقسیم
profit before tax : سود قبل از مالیات
profit before tax deduction : سود قبل از کسر (مالیات)
profit cannibalism : افراط در تخفیف و ارزان
profit directed activity : فعالیت انتفاعی
profit for the period (tenn) : سود دوره
profit forecast : پیش بینی سود
profit goal : حد سود
profit incentive : انگیزه سوددهی (سود)
profit making : کسب سود، تحصیل سود
profit margin : حاشیه سود، نسبت سود به فروش
profit margin on sales : حاشیه فروش
profit margin percentage : درصد سود روی قیمت
profit margin, profit on price : سود روی قیمت، حاشیه سود خالص
profit margins on individual products : سود نهایی هر محصول
profit maximization : حداکثرسازی سود
profit minus cost : سود پس از کسر هزینه
profit on completed contract : سود مقاطعه (پیمان)
profit on instalhnent sale : سود تحقوق یافته فروش اقساطی
profit on sale : سود فروش
profit on sale of asset : سود فروش دارایی
profit on uncompleted contract : سود پیمان ناتمام
profit on under completion contract : سود مقاطعه (پیمان) در حال انجام
profit oppotunities : فرصت های سوددهی
profit or loss on change of asset : سود یا زیان در تعویض دارایی
profit organization : سازمان غیر انتفاعی
profit oriented organization : سازمان انتفاعی (با هدف سود)
profit overstated : سود اغراق آمیز
profit overstated to obtain higher commission : سود اغراق آمیز (بیش از واقع) جهت دریافت کمیسیون بیشتر
profit path : مسیر سود
profit per share : سود هر سهم
profit planning : برنامه ریزی سود
profit prior to consolidation : سود قبل از تلفیق شرکت
profit prior to incorporation : سود قبل از تاسیس
profit prior to operation : سود قبل از عملیات (سود غیر عملیاتی)
profit restraints : موانع سود
profit sharing : تسهیم سود
profit sharing bond : سند قرضه سهیم در سود
profit sharing employees : سود کارکنان در منافع شرکت
profit sharing plan : طرح سهیم کردن کارکنان در منافع
profit sharing ratio : نسبت تسهیم سود
profit standards : معیارهای سد
profit tax : مالیات بر سود
profit to turnover ratio : نسبت سود به فروش
profit variance : انحراف سود و زیان
profit volume ratio : نسبت حجمی سود (سود ناویژه به حجم فروش)
profit zone : نقطه سودآوری ، منطقه سودآوری
profit, gain, income, earnings : سود، درآمد
profit-sharing plan, income sharing plan : طرح تقسیم سود
profit-sharing scheme : طرح سهیم کردن کارکنان در سود
profitability : سود آوری، سوددهی، سودمندی
profitability accounting : حسابداری سنجش مسئولیت
profitability analysis : تجزیه وتحلیل سوددهی
profitability comparison : مقایسه سودمندی
profitability comparison of projects : مقایسه سودمندی طرح ها
profitability comparison, profit center,income center, profit center : مرکز سود
profitability index : شاخص سودمندی
profitability index (PI) : شاخص سودآوری
profitability of alternative projects : سودمندی پروژه های جایگزین
profitability of investment : سودمندی (کفایت) سرمایه گذاری
profitability of production : سودآئری محصول
profitability of projects : سودمندی طرح ها
profitability ratios : نسبت های سودآوری
profitability restraints : موانع سوددهی
profitability standards : معیارهای سوددهی
profitability yield : حاصل (بازده) سودآوری
profitable,gainful, profitable : پرسود (سودمند)، پر فایده، سودبخش
profitless : بی سود
ratio of gross profit to sale, gross profit ratio : نسبت سود ناویژه به فروش
ratio of net profit to capital : نسبت سود ویژه به سرمایه
ratio of profit to sale, proportion of profit to sale : نسبت سود به فروش
standard operating profit : سود استاندارد عملیاتی
statement of profit or loss (gain or loss) : صورت وضعیت سود یا زیان
projected benefit obligation (PBO) : بدهی مزایای پیش بینی شده
projected benefit-cost methods : روش های پیش بینی هزینه و سود
projected profit and loss statement : صورتحساب پیشنهادی (برآوردی) سود و زیان
promoters′ profit : سود موسسین
proportion of profit to expense : نسبت درآمد به هزینه
provision for staff termination benefits : ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
provision for vested benefits : ذخیره مزایای قطعی
public benefit, qualified endorsement,public interest : منافع عمومی
pure profit : سود خالص
rate of profit per article (goods) : نرخ سود هر واحد کالا
rate of profit per production : نرخ سود هر واحد تولید
rate of profit, profit rate : نرخ سود
reduced profit method : روش تقلیل سود
restore of maintain the economic benefits : حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی
retained profit, retained earnings,accumulated earnings : سود انباشته
retirement allowance, retiring pension,old age benefits : حقوق بازنشستگی، مستمری
rights and interests (benefits) : حقوق و منافع
salary and related benefits : حقوق و مزایای مربوطه
service benefits : مزایای خدمت
short run profit maximization : به حداکثر رساندن کوتاه مدت سود
sickness benefit : دستمزد ایام بیماری
social benefits : مزایای اجتماعی
social security benefits : مزایای تامین اجتماعی
taxable profit : سود مشمول مالیات
temporary disability benefits : مزایای از کار افتادگی موقت
tennination benefits : مزایای پایان خدمت کارکنان
tests of profitability : آزمون های سودآوری
trading profit : سود عملکرد (سود عملیاتی)
training benefits : مزایای کارآموزی
unconfirmed profits : سودهای تحقق نیافته
undistributed profit : سود تقسیم نشده
unemployment benefit : کمک بیکاری
profit center : مرکز سود
static-budget variance of operating profit : انحراف بودجه ثابت سود عملیاتی
strategic profitability analysis : تجزیه و تحلیل استراتژیک سودآوری
windfall profit : سود بادآورده
year-end profit : سود پایان دره
marginal net social benefit(MNSB) : خالص منفعت نهایی اجتماعی
marginal net private benefit(MNPB) : خالص منفعت نهایی خصوصی
nonprofit project : طرح غیرانتفاعی
cost-volume-profit analysis : تجزیه و تحلیل هزینه،حجم فعالیت و سود
gross profit method : روش سود ناخالص
inventory profit : سود نگهداری موجودی ها
operating profit : سود عملیاتی
deferred gross profit : سود ناخالص انتقالی
principle of benefit : اصل منفعت
marginal benefit : فایده نهایی،منفعت نهایی
profitability in relation to investment : سودآوری نسبت به سرمایه گذاری
unemployment benefit : بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد
تماس با سید مصطفی هاشمی

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

ارتباط با پلیس فتا

پلیس فتا