کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: f


نتایـــج جستجــــو:

abrogation of agreement : لغو قرارداد
absolute from liability : برائت ذمه شدن
absolute bill of sale : انتقال مالکین کالا، به صورت مطلق
absolute certification : گواهی مطلق
absolute difference : تفاوت مطلق
absolute efficiency : کارآیی مطلق
absolve from an obligation : از تعهدی بری الذمه شدن
absorbtion of cost (expense) : جذب هزینه
absorption-costing (full-costing) income : سود هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل)
abstract of account : خلاصه حساب
abstract of title, title deed : سند مالکیت، استعلام ثبتی
abstract of transactions : خلاصه معاملات
academy of accounting historians : آکادمی (فرهنگستان) مورخین حسابداری
accelerated method of depreciation : روش نزولی استهلاک
accelerated rate of depreciation : نرخ تصاعدی استهلاک
acceptable level of beta risk : سطح قابل پذیرش خطر بتا
acceptable risk of assessing control risk too low (ARACR) : ریسک قابل پذیرش، برآورد ریسک کنترل در سطح بسیار پایین
acceptable risk of incorrect acceptance (ARIA) : ریسک پذیرش نادرست
acceptable risk of incorrect rejection (ARIR) : ریسک رد نادرست
acceptance for honor : قبولی یا پذیره نویسی برای حفظ آبرو
acceptance of a bill : قبولی یک برات
acceptance supra protest (acceptance for honour) : قبولی یا پرداخت برات پس از نکول (واخواهی)
accommodation bill (note, paper) accommodation draft, windbills, kite : پشت نویسی، ضمانت، برات سازشی / دوستانه
accord and satisfaction : تامین رضایت طبق قرارداد
account balance figure : رقم مانده حساب
account form balance sheet : ترازنامه به شکل حساب
account format : شکل حساب، به شکل حساب
account of contractee : حساب صاحب پیمان
account of expenses : حساب مخارج
account of goods purchased : حساب کالای خریداری شده
account of goods sold : حساب کالای فروخته شده
accountable officer : یک مقام رسمی، مقام پاسخگو
accountant′s fee : حق الزحمه حسابدار
accountant′s license (certificate) : پروانه حسابداری، گواهینامه حسابداری
accounting and auditing enforcement releases : اطلاعیه هایی در اجرای ظوابط حسابداری و حسابرسی
accounting entry of overhead : ثبت حسابداری سربار
accounting figures : ارقام حسابداری
accounting files : پرونده حسابداری
accounting for changing price : حسابداری تغییر قیمت ها
accounting for lease : حسابداری اجاره
accounting for leased assets : حسابداری دارایی های استیجاری
accounting for pension plans : حسابداری طرح های بازنشستگی
accounting for public interest (API) : حسابداری برای تامین منافع عموم
accounting for replacement investments : حسابداری سرمایه گذاریهای جایگزینی
accounting fund : وجوه حسابداری
accounting information system (AIS) : سیستم اطلاعاتی حسابداری
accounting officer : مسئول حساب،ذیحساب،رئیس حسابداری
accounting principles; fundamental accounting concepts : اصول حسابداری،مفاهیم حسابداری
accounting profit : سود حسابداری
accounting rate of return (ARR) : نرخ بازده حسابداری
ABC inventory classification : طبقه بندی موجودی ها بر حسب ارزش نسبی آنها
AICP A professional standards : استانداردهای حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریکا
a statement of basic accounting theory (ASOBAT) : تئوری بنیادی حسابداری
abandonment of operations : تعطیل یا توقف عملیات
abnormal defective unit : محصول معیوب غیر عادی
abnormal performance index (API) : شاخص عملکرد غیر عادی
abolition of use of the ledgers : لغو استفاده از دفاتر
bond refunding : جایگزینی اوراق قرضه
bond sinking fund : سپرده وجوه برای بازپرداخت اوراق قرضه
bond-refunding decision : تصمیم جایگزینی اوراق قرضه
book of account, account book : دفتر حساب
book of final entry : دفتر ثبت نهایی (دفترکل)
book of original entry, book of prime entry : دفترثبت اصلی (اولیه)
book of prime ent : دفتر روزنامه
common customs tariff : تعرفه مشترک گمرکی
common external tariff : تعرفه مشترک خارجی
common factor : عامل مشترک
common pension fund of banks : صندوق بازنشستگی مشترک بانک ها
common stock fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری
community of interest, fusion : اشتراک منافع
companies house (companies registration office) : اداره ثبت شرکت ها
companies of equal size : شرکتهای هم ردیف
critical review of balance sheet : بررسی انتقادی ترازنامه
critical success factors : عوامل اصلی (حیاتی) موفقیت
cross elasticity of demand : کشش تقاضا
cross foot : جمع افقی، امتحان جمع
cross footing, cross check : جمع کردن افقی، عمودی (جهت بالا بردن حجم ساختگی)
cross of market : دامنه بازار، گستردگی بازار
cross reference : عطف متقابل، شماره عطف
cross reference between journal and ledger : شماره عطف دفاتر روزنامه و کل
cross-defauh clause : بند مربوط به روز شدن کل بدهی
cross-referencing : عطف گذاری متقابل
crossfooting test : کنترل جمع ردیف و ستون محاسبات (که به وسیله حسابرس انجام می شود).
crucial financial decision : تصمیم وخیم مالی
cumulative effect of accounting change : اثر انباشته تغییرات حسابداری
cumulative effect of change in accounting principles : اثر انباشته تغییر در اصول حسابداری
cumulative effect(s) : اثرات (آثار) انباشته
cumulative loss, deficit, accumulated deficit : زیان انباشته
cumulative preferred capital stock : سهم سرمایه ای ممتاز با سود انباشته
cumulative preferred dividends in arrears : سود معوق سهام ممتاز جمع شونده
cumulative preferred share (stock) : سهم ممتاز با سود انباشته
currency adjustment charge = currency adjustment factor (CAC = CAF) : هزینه تعدیل نرخ پول = ضریب تعدیل نرخ پول
currency future : پیمان های آتی در مورد ارزهای خارجی
currency, exchange, foreign currency : ارز
current audit file : پرونده جاری حسابرسی
current cost attribution profit : سود قابل تخصیص با ارزش جاری
current cost financial statement : صورتهای مالی با ارزش جاری
current cost operating profit : سود عملیاتی با ارزش جاری
current cost profit and loss account : حساب جاری سود و زیان با ارزش های جاری
current cost system of accounting : سیستم حسابداری مبتنی بر بهای / ارزشهای جاری
current credit (fund) : اعتبار جاری
current fair value : ارزش متعارف جاری
current fi1e : پرونده جاری حسابرسی
current financial position : موقعیت مالی جاری
current flow of payments : جریان جاری پرداخت ها
current flow of receipts : جریان جاری دریافت ها
current fund : حساب مستقل وجود اعتبارات جاری، وجوه عمومی
current maturing protion of long-term debt : حصه جاری بدهی بلند مدت
current operating performance approach : روش / رویکرد نتایج عملیات جاری
current operating performance concept : مفهوم (نظریه) عملکرد جاری
current portion of long-term debt : حصه (سهم) جاری بدهی بلندمدت
donee beneficiary, third-party beneficiary : شخص ثالث ذینفع
dormant (non-executive) member of directors : عضو غیر موظف هیات مدیره
double account form balance sheet : ترازنامه به شکل حساب دو طرفه
double account form books : دفاتر به سبک حسابداری دو طرفه
double shift employee : کارمند دو نوبت کار
double shift working : کار د نوبت کاری
double taxation relief : معافیت از مالیات مضاعف
double-account format : شکل حساب های دو طرفه
double-entry system of accounting double-entry accounting system : سیستم حسابداری ثبت دو طرفه
double-taxation relief : جبران مالیات مضاعف
doubtful (account-debt) : (حساب های، بدهی، مطالبات) مشکوک الصول
doubtful accounts expense : هزینه حساب های مشکوک الصول
doubtful debt : بدهی مشکوک الوصول
doubtful debt provision, allowance for : ذخیره مطالبات
accounts classification : طبقه بندی حسابها
accounts payable master file : پرونده اصلی حسابهای پرداختنی
accounts receivable factor : عاملیت حساب های دریافتنی
accounts receivable financing : تامین مالی از طریق حسابهای دریافتنی
accounts, financial statements : حسابها،صورتهای مالی
accrual method of accounting : روش حسابداری تعهدی
accumulated benefit investment : منافع انباشته سرمایه گذاری (اندوخته ها و انباشته)
accumulated fund (capital fund) : وجوه انباشته، حساب مازاد
accumulated profit : سود انباشته
accumulated profits (accumulated earnings) : سود انباشته
accumulation factor : ضریب بهره مرکب(اصل و بهره)
accumulation of capital : تراکم سرمایه،انباشت سرمایه
accurate valuation of assets : ارزیابی دقیق(و درست) داراییها
acknowledge of check : خبر وصول چک ، آگاهی از وصول چک
acknowledge of goods : خبر وصول کالا
acknowledgement of debt : قبولی بدهی
acknowledgement of receipt, letter of acknowledgment : اعلام وصول
acknowledgement, notificatjon, statement : اعلام، تصدیق، اعلام وصول، اعلامیه
acquired profit : سود حاصله
acquisition cost, cost of acquisition : قیمت خرید، بهای تمام شده تحصیل
acquisition price of bonds : قیمت تحصیل اوراق قرضه
act and forbeatance : فعل و ترک
act of bankruptcy, bankruptcy, bankruptcy, collapse : قانون ورشکستگی
action for avoidance : اقدام برای لغو
action, enforcement : اقدام
active audit file : پرونده دائر حسابرسی ، پرونده در جریان حسابرسی
active balance of account : مانده فعال (در گردش) حساب
active balance of payments : مانده فعال (در گردش) پرداخت ها
active file : پرونده دائر (در گردش)
activity accounting responsibility accounting, profitability accounting : حسابداری سنجش و مسئولیت
activity documentation, activity file : پرونده فعالیت
activity flexible budgeting : بودجه بندی انعطاف پذیر فعالیتها
activity format : چارچوب (ساختار) فعالیت، شکل (قالب) فعالیت
actual (real) cost of production : هزینه واقعی تولید
actual capacity of production : ظرفیت واقعی تولید
actual factory overhead : سربار واقعی کارخانه
actual factory volume : حجم واقعی (تولید) کارخانه
actual fixed overhcad : سربار ثابت واقعی
actual labor hours, actual hours of work, actual hours : ساعات کار واقعی
actual retirement of bonds : بازخرید واقعی اوراق قرضه
ad referendum : قرارداد شرطی
ad valorem tariff : تعرفه بر مبنای ارزش
additional appropriation (fund) : اعتبار اضافی مصوب، تخصیص اعتبار اضافی
additional benefits : مزایای اضافی
additional funds : وجوه اضافه شده
additional tests of controls : آزمونهای اضافی کنترلها
additions of the payroll : ضمائم لیست حقوق
adequate provision for depreciation : ذخیره کافی برای استهلاک
adjudication order of bankrupcy : اعلام حکم ورشکستگی
adjustable rate preferred : سهام ممتاز با نرخ سود متغیر
adjustable rate preferred stock : سود سهام ممتاز با نرخ متغیر
adjusted cost of goods sold : بهای تعدیل شده کالای فروش رفته
adjusted gross profit : سود ناویژه تعدیل شده
adjustment of final accounts : تعدیل حساب های نهایی
administration and finance section (Dep) : بخش اداری و مالی
administration, admitted (adm.), office, department : اداره، اداره کل، مجاز، مسلم، اداره کردن
administrative settlement of a customs offence : رفع اختلاف یک تخلف گمرکی
admission of liability : قبول بدهی، قبول تعهدات
admission of partner : ورود شریک
advance for import registration : مساعده ثبت سفارش واردات
advance free of interest : مساعده بی بهره
advance from purchasers : پیش دریافت از خریداران
advance payment free of interest : پیش پرداخت بدون بهره
advance purchase, short purchase, forward purchase : پیش خرید
advance refunding : تامین مالی از قبل
advanced financial accounting : حسابداری مالی پیشرفته
advanced freight : پیش کرایه
advances from customers, customer advances : پیش دریافت از مشتریان
advantages of book-keeping : مزایای دفتر اداری
adverse variance, unfavorable variance : انحراف نا مساعد
advice of arrival : اطلاعیه ورود، رسید
advice of delivery : اعلام (اطلاعیه) حمل
advice of dispatch : اطلاعیه ارسال کالا
advice of fate : اعلام وضعیت
advice of payment : اطلاعیه پرداخت
advice of receipt (A.R) : اعلام وصول
advice of shipment, advice of delivery : اطلاعیه حمل کالا با کشتی
advising bank I notifying bank : بانک ابلاغ کننده اعتبار، بانک کارگزار فروشنده
advising of credit : ابلاغ اعتبار
advisor′s fee, consuhant′s fee : حق الزحمه مشاور
affidavit : سوگندنامه، اقرارنامه با قید سوگند
affiliate, associate, dependant : وابسته، ملحق کردن، وابسته کردن
affiliated company : شرکت وابسته
affiliated person : مقام ذی نفوذ
affiliates : واحدهای وابسته (تابعه)
affiliation structure : ساختار وابستگی
affirm, verify, substantiate, prove attest : اثبات کردن، گواهی کردن، تایید کردن،تنفیذ
affirmation : تصدیق (اثبات)
affluent society : جامعه مصرفی، جامعه رفاه
affreightment : پیمان نامه حمل دارایی
afloats : کالاهای در راه
after closing the accounts : پس از بستن حسابها
after date : از تاریخ
after delivery of a product : بعد از حمل کالا
after performance of a service : پس از انجام خدمات
after sight : پس از رویت
after the expiry of the year : پس ازانقضای سال
after-closing trial balance : تراز آزمایشی اختتامی
after-tax nominal return : بازده اسمی بعد از (کسر) مالیات
after-the-fact edit : ویرایش بعد از پردازش
aftertax basis : ترخ بازده پس از مالیات
age of pensioner : سن مستمری بگیر
aged trial balance, aging of accounts : تراز آزمایشی بر حسب تاریخ سررسید بدهی مشتریان، جدول سنی بدهکاران
agency fee (facility fee) : حق الزحمه نمایندگی
agency fund : وجوه امانی، حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی سایر سازمان ها
agent funds : وجوه عامل
agent representative / factor : عامل، نماینده، کارگزار
aging of receivables : تجزیه سنی حساب های دریافتنی
aging of receivables : زمان بندی مطالبات
air way bill of lading : بارنامه هوایی
aircraft : هواپیما، وسایط نقلیه هوایی
aircraft cargo manifest : اظهارنامه بار هوایی،بارنامه کل (مانیفست) کالای هواپیما
airfreight consignment : ارسال محموله هوایی
alienation of assets : تصرف دارایی ها
all purpose financial statement : صورت مالی برای کلیه مقاصد
all-figures : کلیه ارقام
all-financial resources concept : اصل تعیین همه منابع مالی
allied company= affilited company : شرکت وابسته
allocatable profit : سود قابل تخصیص
allocate resources to functions : تخصیص هزینه به دوایر (تولید)
allocation of cost : مبانی تخصیص
allocation of cost to jobs : تسهیم (تخصیص) هزینه
allocation of fund : تسهیم (تخصیص) هزینه به شماره کارها
allocation of overhead, overhead : تخصیص (تسهیم) وجوه نقد
allocation of preliminary judgment about materiality : قضاوت اولیه درباره سطح اهمیت
allocation of resources, resources allocation : تسهیم (تخصیص) منابع
allocation of variances : تخصیص انحرافات هزینه
allocation of wages : تسهیم (تخصیص) دستمزد
allocationally efficient market : بازاری که از لحاظ تخصیص سرمایه، کارا می باشد
allowable overdraft : اضاقه برداشت مجاز (بانکی)
allowance for bad debts, provision for bad debts : ذخیره مطالبات سوخت شدنی
allowance for doubtful accounts : ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
allowance for efficiency : ذخیره کارآیی
allowance for overvaluation of branch inventory : اضافه قیمت موجودی کالای شعبه
allowance for purchase discount : ذخیره ای برای تخفیف خرید
allowance for re-arrangement of machinery : ذخیره تجدید آرایش ماشین آلات
allowance for returns : ذخیره برگشتی ها
allowance for sales discount : حساب ذخیره برای تحقیقات فروش
allowance for sales returns : ذخیره برگشتی های فروش
allowance for sampling risk : حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری
allowance for sampling risk (ASR,precision) : حداکثر ریسک قابل قبول نمونه گیری (دقت)
allowance for uncollectible accounts : ذخیره مطالبات لاوصول
alteration of asset for improvement : تغییر دارایی جهت بهبود
alteration of capital, change in capital : تغییر در سرمایه
alteration of the articles of association : تغییرات مفاد اساسنامه
alteration of the articles of statute : تغییرات مفاد اساسنامه
aheration of the books : تغییر و اصلاح دفاتر
alternation of capital : تغییر در سرمایه
alternatives indentification : شناسایی راهکارهای موجود، شناسایی بدلیها
ambiguity, uncertainty, uncleared effects : ابهام
american institute of certified public accountants (AICPA) : انجمن حسابداران رسمی آمریکا
american society of certified public accountants (ASCPA) : جامعه حسابداران رسمی آمریکا
amortization fund : وجوه استهلاک
amortization of bond discount and premium : تخصیص (استهلاک) صرف و کسر اوراق قرضه
amortization of capitalized costs : انقضای مخارج سرمایه ای شده، استهلاک مخارج منظور شده به حساب دارایی
amortization of cost of issued bonds : استهلاک هزینه های انتشار اوراق قرضه
amortization of goodwill : استهلاک (انقضاء) سرقفلی
amortization of intangible assets : استهلاک دارایی های نامشهود
amortization of lease : استهلاک اجاره
amortization of loan : استهلاک وام (از طریق ذخیره و پرداخت تدریجی)
amortization reserve funds : وجوه اندوخته استهلاک
amount certified : مبلغ تایید شده
amount written-off : مبلغ به هزینه برده شده
amounts transferred : مبالغ انتقال یافته
amounts written off : مبالغ به هزینه برده شده
analysis and classification : تجزیه و تحلیل و طبقه بندی
analysis and classification of costs : تجزیه و تحلیل و طبقه بندی هزینه ها
analysis of accounts : تجزیه و تحلیل حسابها
analysis of costs : تجزیه و تحلیل هزینه ها
analysis of differences : تجزیه و تحلیل اختلافات
analysis of financial statement : تجزیه و تحلیل صورت های مالی
analysis report on performance : گزارش تحلیلی عملیات
analytical function : تابع نمایش تحلیلی
analyzing profitability, profitability analysis : تجزیه و تحلیل سودآوری
annual cash flow : گردش وجوه سالیانه
annual patent fee : حق الامتیاز سالانه
annual rate of return : نرخ)بازده سالانه (سالیانه)
annual report of directors : گزارش سالانه مدیران
annuity beneficiary : شخص ذی نفع
annuity compound amount factor : عامل مبلغ ترکیبی سالواره
annuity fund : وجوه قسط السنین، صندوق مستمری
annuity future value factor : فاکتور ارزش آتی سالواره
annuity method of depreciation : استهلاک به روش قسط السنین
annuity present value factor : فاکتور ارزش فعلی سالواره
annuity, pension, age .allowance, life annuity, life interest : مستمری،مقرری
anticipated (or anticipatory) profit : سود مورد نظر
appeal for tenders : درخواست مزایده (مناقصه)
applicant (for the credit) : متقاضی (اعتبار)، تقاضا کننده
application (request) for loan : تقاضا (درخواست) وام
application for listing : تقاضای شرکت ها جهت پذیرش در بورس
application for shares through broker : تقاضای (خرید) سهام از دلال
application form : فرم درخواست، فرم تقاضای کار
application form for credit : فرم درخواست اعتبار
application form for share : فرم درخواست خرید سهام
appointment of independent auditor : انتصاب حسابرس مستقل
appointment of new directors : انتصاب مدیران جدید
apportionment of cost to processes : سرشکن کردن هزینه به مراحل
appraisal definition : برآورد استهلاک
appraisal fee : حق الزحمه ارزیابی
appraisal method of depreciation : روش ارزیابی در تعیین استهلاک
appreciation of value : ترقی ارزش
appropriation of cost to departments : تسهیم (سرشکنی) هزینه به دوایر
appropriation of overhead to department : تسهیم هزینه های سربار به دوایر
appropriation of overhead to processes : تسهیم (سرشکنی) سربار به مراحل
appropriation of retained earing : تخصیص سود انباشته
appropriation refund : استرداد بودجه تخصیص یافته، استرداد مانده اعتبار مصرف نشده (دولتی)
approval of the balance sheet : تصویب ترازنامه
approval of the budget : تصویب بودجه
approval of the directors′ remuneration : تصویب حق الزحمه مدیران
approval of transaction : تایید شرایط
approval, confirmation, authorization, confirm : تصویب، تایید
approximate figure : رقم تقریبی
arbitrary transfer pricing : قیمت گذاری اختیاری انتقالات داخلی
arbitration fee : حق الزحمه داوری
area franchise : حق الامتیازفروش منطقه ای
array figures : ارقام (اعداد) سری، سری اعداد
arrears of taxes : بقایای مالیات ، پرداخت های معوق مالیات ، بدهی های مالیات
arrival draft : برات اعتباری ورود کالا
article of incorporation : اساس نامه شرکت
articles of association, memorandum of association (incorporation), corporate charter, instrument of association, letters patent memorandum of association, articles of partnership : شرکتنامه، اساسنامه شرکت تضامنی، اساسنامه شرکت غیر سهامی
artifical capital : سرمایه ساختگی (مصنوعی)
artificial intelligence : هوش مصنوعی
artificial person : شخصیت حقوقی
aspect, feature : جنبه، حالت
assessment of control risk : ارزیابی (برآورد) ریسک کنترل
assessment of duties : تعیین حقوق و عوارض گمرکی
assessment of internal audit need : برآورد نیاز به حسابرسی داخلی
assessment of tax : ارزیابی (تشخیص) مالیات
asset classification : طبقه بندی دارایی ها در ترازنامه
asset in the hand of third party : دارایی در دست شخص ثالث
asset revaluation, revaluation of assets : تجدید ارزیابی دارایی
asset side of the balance sheet : طرف داراییهای ترازنامه
asset-backed fund : وجوه یا پشتوانه دارایی ها
assets in the hand of third parties : داراییهای دردست اشخاص
assignment for the benefit of creditors : امانت گذاردن نزد شخص ثالث
assignment of accounts receivable : گرو گذاشتن حسابهای دریافتنی
assignment of lease : واگذاری مورد اجاره توسط موجر
assignment of life policies : واگذاری حق بیمه عمر به دیگری
assignment, draft : واگذاری، تخصیص، تسهیم، تکلیف، تعویض، حواله
assistant finance manager : معاون مدیر مالی
associate of the institute of chartered accountants in England and Wales (AICAEW) : عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
associated company = affiliated company : واحد تجاری فرعی، شرکت وابسته
associating cause and effect : رابطه علت و معلولی
association of accounting technicians (AAT) : انجمن تکنسین های حسابداری
association of authorized public accountants (AAPA) : انجمن حسابداران مجاز
association of south East Asian nations (ASEAN) : اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن)
assumed life of asset : عمر فرضی دارایی
assumptions for budget preparation : مفروضات تهیه بودجه
asttest function : خدمات گواهی دهی، خدمات اعتباردهی
asymmetric information : عدم دسترسی یکسان به اطلاعات، اطلاعات نامتقارن
asymmetrical information : اطلاعات نامتقارن
attest audit, financial audit, statement : حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی اعتباردهی، نام دیگر حسابرسی مستقل
attest audit, financial audit, statementaudit : گواهی دادن، نقش اعتباردهی
attorney paper, ower of attorney, proxy (document) : وکالتنامه
attorney′s fees : حق الزحمه وکیل
attributable profit : سود قابل انتساب
audit brief : توجیه گروه حسابرسی، توجیه گروه رسیدگی
audit certification : تاییدیه حسابرسی
audit failure : قصور حسابرسی
audit fee (auditors′ remuneration) : حق الزحمه حسابرسی
audit file : پرونده حسابرسی
audit finding : یافته های حسابرسی
audit finn : موسسه حسابرسی
audit functions : وظایف حسابرسی
audit of accounts : حسابرسی حسابها
audit office : دفتر حسابرسی، اداره حسابرسی
audit questionnaire form : فرم پرسشنامه حسابرسی
audit software : نرم افزار حسابرسی
auditing at the end of the year : حسابرسی آخر سال
auditing principles, principles of auditing : اصول حسابرسی
auditing standards execufue committee : کمیته اجرایی استانداردهای حسابرسی
auditor′s certificate : گواهی حسابرس، تاییدیه حسابرس
authority for payment : مجوز (اختیار) پرداخت
authority option for reimbursement : اختیار با مجوز استرداد وجه
authorization form for payment, payment authorization form : فرم دستور پرداخت
authorization option for reimbursement : حق اختیار در استرداد وجه
authorized signing officer : دارنده امضاء
automated system for customs data) (ASYCUDA) : سیستم خودکار برای داده های گمرکی (آسیکودا)
availability of books : در دسترس بودن دفاتر
available for sale : آماده برای فروش
available-for-sale : آماده برای فروش
available-for-sale securities : اوراق بهادار آماده برای فروش
average collection period / average number of days receivables outstanding : دوره وصول مطالبات تجاری
avoidance clause, defeasance clause : شرط لغو، قید فسخ، ماده الغاء قرارداد
avoidance of a contract : لغو یک قرارداد
avoidance of takeover : احتراز (اجتناب) از تصاحب، بلعیده شدن شرکت
award of damages : جبران خسارت
back door financing : تامین مالی غیر مستقیم، تامین مالی از طرق غیر متعارف
back freight : هزینه عودت کالا
balance at the end of the year, end of the year balances : مانده های آخر سال
balance brought forward (B/F) : مانده نقل از صفحه قبل (سال قبل)
balance carried forward (C/F) : مانده قبل به صفحه بعد (سال بعد)
balance of accounts : مانده حساب ها
balance of external claims : مانده مطالبات
balance of foreign exchange : موازنه ارزی
balance of foreign trade : تراز تجارت خارجی
balance of goods and services : تراز کالاها و خدمات
balance of payment : مانده پرداخت، تراز پرداخت، موازنه پرداخت
balance of revenue and expense : موازنه دخل و خرج
balance of trade, trade balance : موازنه تجاری، تراز بازرگانی
balance off : مانده گیری، افتتاح حساب ها، انتقال مانده حساب ها به دوره جدبد
balance sheet (statement of financial position) : ترازنامه، صورت وضعیت مالی
balance sheet classification : طبقه بندی حساب ها در ترازنامه
balance sheet format : شکل ترازنامه
balance sheet value of asset : ارزش ترازنامه ای دارایی
balance sheetproforma : ترازنامه فرضی (با ارقام فرضی)
balancing figure : عدد متعلق به مانده دو حساب، رقم تعادل
balancing of portfolio : پوشاندن ریسک
bank certificate : گواهی بانک
bank confirmation, bank report,confirmation letter (from bank) : تاییدیه به بانک
bank credit, lines of credit : اعتبار بانکی وام بانکی، تسهیلات بانکی
bank draft (banker′s cheque; banker′s draft) : حواله بانکی، برات بانکی
bank facilities : تسهیلات بانکی
bank float : فاصله زمانی بین پرداخت وجه به بانک و امکان برداشت از آن حساب
bank overdraft, cash overdraft : اضافه برداشت (ازحساب) بانکی
bank′s draft, bank bill : برات بانکی
bank′s transfer : حواله بانکی
banker′s cheque, draft, cashier′s cheque : چک بانکی
banker′s draft order cheque : چک حواله کرد
bankruptcy of partnership : ورشکستگی شرکت سهامی
bankruptcy verdict, adjudication of (in) bankruptcy : حکم ورشکستگی
banks pension fund : صندوق بازنشستگی بانک ها
barbell portfolios : مجموعه اوراق قرضه
bargaining tariff : تعرفه چانه زنی
base stock method of valuation (valuing) : روش موجودی پایه در ارزیابی
basic (fundamental) accounting concept, fundamental accounting concepts : مفاهیم اساسی حسابداری
basic of accounting : مبنای حسابداری
basic of apportionment : مبنای تسهیم
basic of customs duty : ماخذ حقوق گمرکی
basing of accounting, accounting procedure : روش عمل حسابداری
basis of allocation : اساس تسهیم
basis of allotment : اساس تخصیص
basis of apportionment : مبنای تخصیص
basis of appropriation : اساس تخصیص وجه
basis of contribution : مبنای پرداخت حق بیمه
basis of cost allotment : اساس تخصیص هزینه
bearer certificate : گوهینامه بی نام
bearer sale, forward sale : فروش سلف (سهام)
bearer share certificate : گواهینامه سهم بی نام
bed and breakfast : شام تا بام ، شب تا صبح
begining of financial year : اول (آغاز) سال مالی
begining of the year to date : از اول سال تا این تاریخ
beginning of month (B.O.M) : اول ماه
beginning of year (B.O.Y) : آغاز سال
benchmark protfolio : پرتفولیوی الگو (معیار)
beneficial interest : بهره سودمند، بهره ناشی از سرمایه گذاری، حقوق انتفاعی
beneficial owner, orginal owner : مالک اصلی (واقعی)
beneficial ownership : مالکیت نسبت به منافع
beneficial, beneficiary : ذی نفع
beneficiary bank : بانک ذی نفع
beneficiary′s bank : بانک کارگزار
benefit : منفعت، فایده، نفع رساندن
benefit accumulated postretirement obligation : بدهی مزایای انباشته بعد از بازنشستگی
benefit analysis : تحلیل هزینه / فایده
benefit expense (cost) : هزینه مزایا
benefit in kind : مزایای غیر نقدی
benefit list : آزمایش فایده
benefit -cost analysis : تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت، مقایسه منافع حاصل با هزینه های مربوطه
benefit-cost ratio, profitability ratio : نسبت سودآوری، مقایسه هزینه و سود
benefits plan : طرح مزایا
benefits-provided ranking : اولویت بندی بر مبنای ارائه خدمات
best profit equilibrium point : نقطه تعادل بهترین سود
best profit point : نقطه بهترین سود
beta coefficient : ضریب بتا (B)
beta factor : فاکتور بتا
bid bond, bond, letter of guarantee : ضمانتنامه، اوراق پیشنهاد در مناقصه (خرید)
bill for negotiation : برات قابل معامله
bill of credit, credit bill : برات اعتباری
bill of entry (customs) : صورت اقلام ورودی، اظهارنامه ورودی (درگمرکات)
bill of exchange, draft, bid, draught, letter of exchange : برات، حواله، سفته، حواله دیداری یا وعده دار
bill of goods : صورت مخارج کالا
bill of lading (B/L), invoice, bill,Shipment bill : بارنامه، سند حمل کالا
bill of material : لیست (مصرف) مواد مصرف مشخصات مواد، برگ درخواست مواد
bill of particular : صورت مشخصات (افراد، حقوق افراد)
bill of quantities (bill of materials) : فهرست اقلام مورد نیاز
bill of sale : سند فروش، مبایعه نامه
bill of sight : اعلامیه موقت (دیداری)
bill payable after sight : برات قابل پرداخت پس از رویت
bills for collection : بروات قابل وصول (وصولی)
blank or zero balance confirmation : تاییدیه خالی یا بدون درج مانده حساب
blank transfer : نقل و انتقال سهام بدون نام انتقال دهنده و کسی که سهام به او انتقال می یابد
block flowchart : نمودار ساده گردش کار
block purchase of shares : خرید سهام به دفعات
blocked funds : وجوه مسدود شده
blueprint for fraud : طرح تقلب
board of arbitration : هیئت داوران
board of conciliation : هیات مصالحه
board of directors : هیئت مدیره، هیئت رئیسه
board of governors : هیات رئیسه
board of inspectors : هیات بازرسان
board of supervisors : هیئت نظار
board of trustees : هیات امنا
boarding and search of means : ورود به وسایط نقلیه و بازرسی آن
bond carrying amount, carrying value of bond : ارزش دفتری اوراق قرضه
bond fund : صندوق اوراق قرضه
book of secondary entry, book of second entry, book of final entry : دفتر ثبت ثانوی
book profit : سود دفتری
book value (of a plant asset) : ارزش دفتری (دارایی ثابت مشهود)
books of account : دفاترکل، روزنامه و سایر ثبت های حسابداری
borrowed funds, loan funds : وجوه استقراضی
borrowing from banks : اخذ وام از بانکها
borrowing power of securities : قابلیت وام گیری اواراق بهادار
bottom-up forecasting : پیش بینی بر مبنای از پایین به بالا
boundary of opportunity set : حد و مرز مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری
branch of contract : نقض قرارداد
breach of contract, break of contract : نقض قرارداد،رعایت نکردن مفاد قرارداد
breach of fiduciary duty : خیانت در امانت، زیر پاگذاشتن وظیفه امانت داری
breach of trust : خیانت در امانت اعتمادشکنی،ارتکاب جرم به وسیله امین
breadth of market theory : تجزیه و تحلیل نوسانات بازار
break of clause : نقض مفاد
breath of market, depth of market : عمق بازار
brokerage commission, brokerage fee task work : کارمزدی، حق العمل کارگزار در بورس
brought forward (b/f) : نقل به صفحه بعد
budget classification : طبقه بندی بودجه
budget deficit : کسر بودجه
budget forecast : پیش بینی بودجه
budget format : شکل بودجه
budget manual, budget format, budget instruction : کتابچه بودجه، راهنمای بودجه
budget performance report : گزارش مقایسه بودجه و عملکرد
budget surplus and deficit : اضافه وکسری بودجه
budgetary control of purchase : کنترل بودجه ای خرید
budgetary fund : صندوق بودجه ای
budgeted factory overhead : سربار بودجه ای کارخانه
budgeted fixed cost : هزینه ثابت بودجه ای
budgeted -fixed overhead : سربار ثابت بودجه ای
budgeted margin (gross) profit : سود ناویژه بودجه ای
budgeted performance : عملیات (اجرایی) بودجه ای
budgeted profit : سود بودجه ای
buffer stock : موجودی احتیاطی
bundle of rights : حقوق ناشی از مالکیت
burden of debt : بار بدهی
business failure : شکست تجاری
business functions for the sales : فعالیتهای تجاری چرخه فروش و وصول مطالبات
call (to), call for payment (to) : دعوت به پرداخت کردن
call feature : ویژگی بازخرید
call for payment : دعوت به پرداخت، مطالبه پرداخت
call for tender (to) : آگهی مناقصه دادن، دعوت به مناقصه، دعوت از پیشنهاددهندگان
call-up, subpoena, summons, sum of the years, digits method : احضاریه، جلب
callable at the option of the corporation : قابل بازخرید به انتخاب / اختیار شرکت
callable preference shares : سهام ممتاز با سود انباشته
callable preferred stocks : سهام ممتاز قابل بازخرید قبل از سررسید
Canadian institute of chartered accountants (ClCA) : انجمن حسابداران رسمی کانادا
canon of ethics : اخلاقیات
capital asset, fixed asset, plant asset : دارایی ثابت، دارایی سرمایه ای
capital coefficient : ضریب سرمایه
capital deficit : کسری سرمایه
capital flight, beneficiary : فرار سرمایه
capital formation : تشکیل سرمایه
capital fonnation gain (or loss) : سود یا زیان تشکیل سرمایه
capital fund : منابع سرمایه ای
capital funds appropriation : تخصیص اعتبارات سرمایه ای
capital increase, increase of capital : افزایش سرمایه ای
capital paid in excess of par value : صرف سهام
capital projects fund : حساب مستقل پروژه ها، حساب پروژه های سرمایه گذاری عمرانی
capital recovery factor : فاکتور بازیابی سرمایه
capital recovery, recovery of capital : بازیافت سرمایه
capital redemption reserve funds : وجوه اندوخته ای باز خرید سرمایه
capital reserve funds : وجوه اندوخته سرمایه ای
capital stock certificate book : دفترثبت سهام
capital structure (financial structure) : ترکیب سرمایه، ساختار سرمایه (ساخت سرمایه)
capital transfer tax (CTl) : مالیات نقل و انتقال سرمایه
capitalization of borrowing cost : به حساب داراریی بردن هزینه استقراض
capitalization of borrowing expenses : منظور نمودن مخارج استقراضی
capitalization of interest : ارزش فعلی بهره هایی که درآینده وصول خواهند شد
cargo inspection fee : حق الزحمه بازرسی (محموله) کشتی
cargo manifest : مانیفیست محموله (بار)
cargo ship, freighter : کشتی باری
carriage forward : پس کرایه شده
carriage outward(s), freight out : هزینه حمل کالای فروخته شده
carried forward (c/f) : نقل به دوره بعد
carried forward revenue (income) : درآمد نقل به سال بعد
carry over file : پرونده دائمی
carry-forward working paper : کاربرگ دایمی
carrying value, book value, value transferred, variable cost : ارزش دفتری، ارزش انتقالی به دوره بعد
carryover file : پرونده دائمی
cash basis (of accounting) : روش نقدی حسابداری
cash benefits : مزایای نقدی
cash change fund : حساب پول خرد
cash deficit provision : ذخیره کسری صندوق
cash deficit, cash shortage : کسری وجه نقد
cash due from : وجه نقد طلبکار از
cash float : پول خرد
cash float amount : مبلغ تنخواه گردان
cash flow : جریان نقدی، گردش وجوه نقد
cash flow adequacy ratio : نسبت کفایت جریان نقدی
cash flow from investing activities : گردش وجوه فعالیت های سرمایه ای
cash flow from operating activities : گردش وجوه فعالیت های عملیاتی
cash flow method : روش گردش وجوه نقد
cash flow per share : جریان نقدی هر سهم
cash flow period : دوره گردش وجوه
cash flow position statement : صورت وضعیت گردش وجوه نقدینه
cash flow return on asset : بازده نقدی دارایی
cash flow statement : صورت جریان نقدی ، صورت جریان وجوه نقد
cash flow to capital expenditure ratio : نسبت جریان نقدی به هزینه سرمایه، بازده نقدی دارایی
cash flows from financing activities : جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
cash forecast : پیش بینی نقدینگی
cash from operations ratio, cash flow ratio : نسبت گردش نقدی
cash in flows : جریانات نقدی ورودی
cash in process of collection : پول در جریان وصول ، موجودی نقد در جریان وصول
cash in safe : موجودی نقد در صندوق
cash inflow, inflow of cash : جریان ورود وجوه نقد
cash office : اداره صندوق
cash on delivery of goods : تحویل کالا در محل کار (...نام محل مقرر)
cash on delivery of parcel : تحویل بسته در مقابل وجه نقد
cash out flow : جریان خروج پول (جریان پرداخت ها)
cash over draft : اضافه برداشت بانکی
cash received from work certified : وجه نقد دریافتی از بابت کار گواهی شده
cash resources, funds : منابع نقدی
casual profit : سود اتفاقی
causal factors : عوامل علت و معلولی
centeral office, principal office, head office : مرکز اصلی اداره
central administration of customs : اداره کل گمرک
central insurance pension fund : صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی
centralization of affairs : تمرکزامور
centralization of data : تمرکز اطلاعات
centralization of records : تمرکز اسناد و مدارک
centralized filing : بایگانی متمرکز
certificate clearance : برگ تصفیه حساب، گواهی ترخیص
certificate of accounts : گواهی حسابها
certificate of accounts by auditor : گواهی حسابها توسط حسابرس
certificate of analysis : گواهی بررسی، گواهی آنالیز
certificate of bonds : گواهی اوراق قرضه
certificate of compliance : گواهی تطبیق
certificate of deposit : گواهی سپرده، سند سپرده بانکی
certificate of deposit (CD), deposit certificate : گواهینامه سپرده
certificate of incorporation : گواهی تاسیس شرکت
certificate of indebtedness : ورقه قرضه، گواهینامه بدهکاری
certificate of insurance : بیمه نامه
certificate of insured assets : گواهی دارایی های بیمه شده
certificate of loss : گواهی محو اسناد
certificate of manufacture : گواهی ساخت
certificate of measurement : گواهی مقدار
certificate of origin : سند حمل، گواهی مبداء
certificate of partial completion,provisional completion certificate : گواهی موقت انجام کار
certificate of partnership : گواهی مشارکت
certificate of practical completion : گواهی (صورت مجلس) تحویل موقت
certificate of protest, protest : گواهی نکول (واحد برات)
certificate of provisional : گواهی (تحویل) موقت کار
certificate of quality, manaufaturer′s or supplier′s quality or inspection certificate : گواهی کیفیت، گواهی کیفیت یا بازرسی فروشنده یا تولید کننده
certificate of quantity : گواهی کمیّت
certificate of receipt : گواهی رسید، گواهی وصول
certificate of registry : گواهی ثبت
certificate of value : گواهی ارزش
certificate of weight, weight note, weight certificate : گواهی وزن
certificate of work completed : گواهی کار انجام شده
certificate of work in progress : گواهی کار در مراحل تکمیل (ساخت)
certificate to commence business : پروانه راه اندازی شرکت
certificate, confirmation, certification : تاییدیه
certification of debt : تاییدیه بدهکاری
certification of incorporation : شرکت نامه
certification,certificate : تصدیق (گواهی)
certified : گواهی شده، تایید شده
certified accountant : حسابدار رسمی، حسابدار خیره
certified accounts : حساب های تایید شده
certified audit report : گزارش تایید شده حسابرسی
certified autitor′s report : گزارش حسابرس مجاز (حسابدار رسمی)
certified books : دفاتر گواهی شده
certified check : چک بانکی، چک تایید شده
certified financial planner (CFP) : کارشناس یا متخصص برنامه ریزی مالی
certified financial statement : صورت مالی گواهی شده
certified infonnation systems auditor (CISA) : حسابرس رسمی سیستم های اطلاعاتی
certified internal auditor (QA) : حسابرس داخلی خبره، حسابرس رسمی داخلی
certified invoice : سیاهه تایید شده، فاکتور گواهی شده
certifiedmanagement accountant.(CMA) : حسابدار رسمی مدیریت
certified officer, chargeable officer : مامور مجاز تصدیق (یا امضاء)
certified public accountant : حسابدار رسمی
certified public accountant (CPA) : حسابدار رسمی، حسابدارعمومی مجاز
certified statement : صورتحساب (صورت وضعیت) گواهی شده
certified stock : کالای تایید شده
certified work : کار گواهی شده
certified work completed : کار انجام شده گواهی شده
certifier : گواهی دهنده (تایید کننده)
certifing employee, certified employee : کارمند مجاز
certify : گواهی کردن، تصدیق کردن، تایید کردن
certify accounts : تایید (تصدیق) کردن حسابها
certify invoice for payment : تایید صورتحساب جهت پرداخت
certify invoices : تایید کردن سیاهه ها ، تایید کردن فاکتورها
certify the correction of the contents : گواهی صحت محتویات
certifying officer : مقام ارشد
cessation of learning : توقف یادگیری
cessation of work : تعطیل کار
chainnan of the board of directors : رییس هیئت مدیره
chamber of commerce : اتاق بازرگانی
chamber of industry : اتاق صنایع
change of occupation : تغییر شغل
charge by way of legal mortgage : استیفای طلب از عین مرهومه
charge forward : دستورالعملی مبنی بر اینکه هزینه های حمل کالا به وسیله حق العمل کار پرداخت خواهد شد.پرداخت هزینه در آینده
charge off, cost transfer, shifting of cost : انتقال هزینه (تغییر پرداخت هزینه)، به حساب زیان منظور کردن، از دفتر خارج کردن
charge to, charge off : هزنیه محسوب کردن
chlirging wharf / charging berth /discharging port : لنگرگاه بارگیری،اسکله بارگیری
chart of accounts : فهرست حسابها
chartered association of certified accountant (CACA) : انجمن حسابداران خبره انگلستان
chartered institute of management accountants (ClMA) : انجمن حسابداران خبره مدیریت (انگلستان)
chartered institute of public finance and accountancy (CIPF A) : انجمن رسمی حسابداری و امور مالی (انگلستان)
chartered institute of taxation : موسسه حسابداران خبره مالیاتی
cheated, cheatee, defrauded : مغبون (گول خورده)
check figure : اموال گرو گذارده شده
check forgery : جعل چک
checking of goods : بررسی کالا، بازرسی کالا
checking of goods stock : رسیدگی موجودی کالا
cheque drawn in favour of creditor : چک صادره در وجه بستانکار
cheque-in facility : چکی که به وسیله دستگاه نوشته شود
chief accountant : حسابدار ارشد، حسابدار کل
chief executive officer (CEO) : مدیر عامل
chief financial officer (CFO) : مدیر مالی، مدیر ارشد مالی
chief inspector : بازرس ارشد
child allowance. child′s benefit : حق اولاد، مدد معاش اولاد
chronological indexing of records : طبقه بندی زمانی اسناد و مدارک
circuJarimtion of debtors : اخذ تاییدیه از همه بدهکاران شرکت
circuJarimtion of debtors : گرفتن تاییدیه از همه بدهکاران شرکت
circularize, confinmation : تاییدیه
circulating file : فایل گردان
circulation of cost. flow of costs : جریان گردش هزینه
civil pension fund : صندوق بازنشستگی کشوری
claim for damages : ادعای خسارت کردن
claim for recovery : ادعای جبران خسارت
claim guarantee form : مطالبه پرداخت ضمانتنامه
claim of compensation : ادعای خسارت
claim of insurance : ادعای خسارت بیمه
clarify, clearness : صاف کردن، روشن کردن، روشنی، شفافیت، گویایی
classes of factory overhead : طبقات سربار کارخانه
classes of inventories : انواع مختلف موجدی کالا، طبقات مختلف موجودی
classes of shareholders : طبقات صاحبان سهام
classes of shares : طبقات سهام
classification by activity : طبقه بندی برحسب رشته فعالیت
classification by object : طبقه بندی برحسب موضوع
classification error : اشتباه ناشی از طبقه بندی اقلام
classification of accounts, classifying the accounts, accounts classification : طبقه بندی حسابها
classification of goods : طبقه بندی کردن کالاها
classification, grading, rating : درجه بندی، طبقه بندی
classified balance sheet : ترازنامه طبقه بندی شده
classified records : اسناد و مدارک طبقه بندی شده
classified stock : سهام طبقه بندی شده
classifying records and documents : طبقه بندی اسناد و مدارک
claused bill of lading : بارنامه مقیّد (سفید)
clean (opinion-report), fairness report,fairness report : گزارش غیر مشروط
clean acceptance of a bill : قبولی بی قید و شرط یک برات
clean bill of exchange : برات بی نقض
clean bill of lading : بارنامه بدون قید
clean draft : برات بدون قید و شرط
cleaning of the site : آماده سازی محل کارگاه
clear the goods from customs, release the goods from the customs : ترخیص کالا از گمرک
clear, payoff : تسویه حساب کردن
clearance for home use : ترخیص جهت مصرف داخلی (قطعی)
clearing banks office : اداره پایاپای بانکها
clearing house funds : وجوه اتاق پایاپای
clearing of the site : آماده سازی محل کارگاه
clearnace from obligation : برائت ذمه
close off : بستن شرکت
rclosed-end fund, closed-end investment company : شرکت سرمایه گذاری محدود، صندوق مشترک
rclosed-end mutual fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری با تعداد سهام ثابت (محدود)
closing date of accounts : تاریخ بستن حسابها
closing date of books : تاریخ بستن دفاتر
closing inventory, inventory at end of period : موجودی آخر دوره
closing the books of original entry : بستن دفاتر ثبت اولیه
coceptual framework of accounting : مفاهیم نظری حسابداری
code of account : رمز حساب
code of conduct, ethics, code of professional conduct, rule of conduct : آیین رفتار حرفه ای، اخلاق حرفه ای
code of ethics : آیین رفتار حرفه ای، ضوابط اخلاقی
code of professional ethics : ضوابط اخلاق حرفه ای (آیین نامه انضباطی)
coefficent of wriation : ضریب پراکندگی
coefficient : ضریب (تغییر)
coefficient of correlation : ضریب همبستگی
coefficient of correlation placement : دفتر خصوصی، دفتر محرمانه
coefficient of correlation, correlation coefficient : ضریب همبستگی
coefficient of determination : ضریب تشخیص، ضریب تعیین
coefficient of efficiency : ضریب کارآیی
coefficient of variation (CV) : ضریب تغییر (ات)
collateral forgery : جعل چک
collection charges, collection fee : هزینه وصولی
collection float : سوخت بهره متعلق به مبلغ سرمایه گذاری شده
collection of cheq .ie, cheque collection : وصول چک
collection of data : جمع آوری اطلاعات
collection of goods : دریافت کالا
collection of overhead costs : جمع آوری هزینه های سربار
collection of premium : وصول اضافه ارزش سهام
collective responsibility of managers (directors) : مسئولیت دسته جمعی مدیران
collective responsibility of partners : مسئولیت دسته جمعی شرکاء
collectorship office : اداره تحصیل داری
combined financial statement : صورت مالی ترکیبی
combined profit and loss account : صورتحساب ترکیبی سود و زیان
comfort letter : نامه پشتیبانی، تایید به غیر رسمی، تایید به حسابرس مستقل، نامه اطمینان دهی
comment on accounts, interpretation of accounts : تفسیر حسابرسها
commercial benefit tax (CBT) : مالیات سود بازرگانی
commercial bill (draft), trade bill : برات تجاری
commercial draft, trade bill : حواله تجاری
commercial law (code), commercial law,Jaw of merchant, trade (commercial)law, business 1aw : قانون تجارت، قانون بازرگانی
commercial letter of credit : اعتبارنامه بازرگانی (تجاری)
commission rate (fee) : درصد کمیسیون، درصد حق الزحمه
commitment fee : کارمزد حساب اعتبا ری در بانک
commitments for capital expenditure : تعهد مخارج سرمایه ای
committed facility : تعهد اعتبار
company formation : تاسیس شرکت
company in process of liquidation : شرکت در حال انحلال
company in the process of formation : شرکت در شرف تاسیس
company law, law of corporations, : قانون شرکتها
company profit tax. : مالیات بر سود شرکت
company′s primary stage of work : مرحله اولیه کار شرکت
company′s profit making : سود آوری شرکت
company′s profit position : وضع سوددهی شرکت
comparability of companies : قابل قیاس (مقایسه) شرکت ها
comparative figure : رقم نظیر، رقم مشابه، اعداد مقایسه ای
comparative financial statements : صورت های مالی مقایسه ای
comparative tendering from a selected list : مناقصه محدود، مناقصه از لیست خاص
comparative tendering from an open list,general tender : مناقصه عمومی
comparisons to nonfinancial data : مقایسه با اطلاعات غیر مالی
compendium of classification opinion : خلاصه آرا، طبقه بندی
compensation of employees : پاداش کارکنان
compensatory fiscal policy : سیاست جبران کننده مالی
comperative profit and loss account : صورتحساب مقایسه ای سود و زیان
competence of evidence : قابل قبول بودن شواهد
competence, professional competence : صلاحیت حرفه ای
competent autharity in finance affairs : مقام مجاز در امور مالی
competent information : اطلاعات صحیح و قابل قبول
competitive offer : پیشنهاد قابل رقابت
compilation of financial statements : تهیه و تنظیم صورتهای مالی
complete market, perfect market : بازار کامل ، بازار کارا
completed-performance method : روش تکمیل عملکرد
completion of a contract : امضای قرارداد
completion of financial statements : تکمیل صورت های مالی
completion of review : مرحله تکمیل (بررسی)
complexity, complexity or volatility of activities : پیچیدگی فعالیت ها
compliance with standards of conduct : رعایت استانداردهای رفتار حرفه ای
component of business, segment of the businesS : بخشی از واحد تجاری
composite life depreciation : استهلاک مرکب
composite life method of depreciation : روش (عمر ترکیبی)
composite rate of depreciation : نرخ مرکب استهلاک
composition agreement, deed of arrangement : قرارداد ارفاقی، توافق با طلبکاران
compound amount factor : فاکتور مبلغ مرکب
compound amount of I $ per period : بهره مرکب حاصل از سرمایه گذاری یک دلار
compound amount of A rials : بهره مرکب حاصل از سرمایه گذاری یک سال
compound financial instrument : اوراق بهادار مالی دوگانه، مرکب
compounding of interest : دفعات محاسبه بهره در سال، انباشت بهره
computer fraud : تقلب رایانه ای
concept of capital maintenance : مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه
concept of monetary transactions : مفهوم مبادلات پولی
conceptual framework, theoretical framework : چارچوب نظری، ساختار مفهومی، مبانی نظری
conciliation officer : میانجی
condensed financial statements : صورت های مالی فشرده
conditional endorsement, qualified endorsement : ظهرنویسی مشروط
conditional letter of credit : اعتبار اسنادی مشروط
confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) : کنفدراسیون حسابداران، آسیایی و حوزه اقیانوس آرام
confidence : قابلیت اطمینان، اطمینان، اعتماد
confidence coefficient, confidence rate : ضریب اطمینان
confidence index : شاخص اطمینان
confidence interval : بازده اطمینان، دامنه اطمینان، فاصله اطمینان
confidence limit : حد اطمینان، حد اعتماد
confidential : سری، محرمانه
confidential account : حساب محرمانه
confidential audit : حسابرسی بطور محرمانه
confidential audit inquires : تحقیقات محرمانه حسابرسی
confidential client information : اطلاعات محرمانه صاحبکار
confidential information : اطلاعات محرمانه
confidential inspection : بازرسی محرمانه
confidential nature : ماهیت محرمانه
confidential papers : اوراق و اسناد محرمانه
confidential records : اسناد و مدارک محرمانه
confidentiality : رازداری
confidentiality principle : اصل رازداری محرمانه بودن اطلاعات صاحبکار
confirm : تایید کردن
confirm accounts by auditor (to) : تایید کردن حسابها توسط حسابرس
confirmation : گرفتن تاییدیه، تاییدخواهی
confirmation of accounts : تایید درستی حسابها
confirmation of existence of asset : تایید وجود دارایی
confirmation of existence of debt : تایید وجود بدهی
confirmation of value of asset : تایید ارزش دارایی
confirmation request : درخواست تاییدیه
confirmation, certification, verification : تصدیق (تایید)
confirmed asset : دارایی تایید شده
confirmed credit : اعتبار تایید شده
confirmed irrevocable credit : اعتبار غیر قابل برگشت تایید شده
confirmed letter of credit : اعتبار اسنادی تایید شده
confirmed liability (debt) : بدهی تایید (تصدیق) شده
confirming bank : بانک تایید کننده
confirming house : سازمان معتمد، موسسه تأیید کننده
confiscate (to) : توقیف کردن (ضبط کردن)
confiscated goods : کالای ضبطی
confiscation : ضبط (توفیق ، مصادره)
confiscation risk : ریسک مصادره اموال
contlict of interest : تضاد منافع
conform, accord : مطابق بودن
confrontation strategy : استراتژی مواجهه
confusion of records : درهم برهمی مدارک و اسناد
conglomerate financial statement : ترازنامه تلفیقی بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مختلف
conservative forecast : پیش بینی محافظه کارانه
considerable credit (fund) : اعتبار قابل توجه
consignment profit and loss statement : صورتحساب سود وزیان کالای امانی
consignment, layer, freight, load, cargo : محموله
consolidated balance sheet after acquisition : ترازنامه تلفیقی پس از تحصیل
consolidated cash·flow statement : صورت جریان وجوه نقدی تلفیقی
consolidated financial statements : صورت های مالی تلفیقی
rconsolidated group of companies : گروه شرکت های تلفیقی
consolidated profit : سود شرکت های تلفیقی
consoidated profit and loss account : صورت سود و زیان تلفیقی
consolidated working fund : اعتبار جاری مشترک
consolidation of shares : تلفیق سهام
conspicuous defect : عیب آشکار، نقص مشهود
constant cost, fixed cost : هزینه ثابت (دائمی)
constant percent of decreasing balancing : روش (درصد درآمد) در استهلاک
construction period, manufacturing period : دوره ساخت، دوره احداث دارایی
constructive fraud : معادل تقلب، تقلب بنیادی
constructive retirement of bonds : بازخرید / ابطال تصنعی اوراق قرضه
constructive retirement of preferred stock : بازخرید / ابطال تصنعی سهام ممتاز
consulting fee : هزینه های مشاوره
consumable life : عمر مفید، عمر قابل بهره برداری
container bill of Lading : بارنامه حمل با کانتینر
content and organization, format and content : شکل و محتوا
contingency reserve funds : وجوه اندوخته احتمالی (احتیاط)
contingency theory of management accounting : تئوری اقتضایی حسابداری مدیریت
contingent (contingency) fund : وجوه احتیاطی
contingent fee : حق الزحمه احتمالی (معلق)
contingent profit, contingent gain, gain contingency : سود احتمالی
continuing franchise fee : حق الزحمه دائم حق الامتیاز فروش، حق فرانشیز مستمر
continuity of existence : تداوم بقا
continuous life : عمر دائم، عمر نامحدود
continuous, constant, fured : ثابت، مستمر
contract conditions excluding specifications : شرایط پیمان بدون مشخصات اختصاصی
contract for deed : سند ثبتی
contract in set form : قرارداد تیپ
contract on a cost plus fee basis : قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده باضافه درصدی حق الزحمه
contract on cost plus fee : قرارداد برحسب حق الزحمه براساس درصدی از بهای تمام شده
contract rate of interest : نرخ بهره قراردادی یا اسمی
contributed capital from treasury stock transactions : مازاد حاصل از مبادلات سهام خزانه
contribution basis of employer : میزان حق بیمه کارفرما
contribution in aid of construction : کمک به اجرای طرح عام المنفعه
contribution margin ratio (contribution -to-sales ratio; production-vohune ratio;profit-vohune ratio) : نسبت حاشیه سود، ضریب سود نهایی
contribution margin, sales margin, gross margin, gross profit, ratio profit, margin on sales : حاشیه فروش، حاشیه قابل مشارکت
contribution rate forecast : پیش بینی نرخ حق بیمه
control file : پرونده کنترل
control function : عمل کنترلی
control of accounts : نظارت بر حسابها
control of stocks : کنترل موجودی ها
conversion factor : ضریب تبدیل ، عامل تبدیل
conversion of debt to equity : تبدیل بدهی به سرمایه (مثلا اوراق قرضه یا مشارکت به سهام)
conversion of foreign. currencies : تبدیل ارز خارجی
conversion of liabilities : تبدیل بدهی ها
conversion of operations : پیوستگی زمانی عملیات
conversion of shares : تبدیل سهام
conversion of single entry to double entry system : تبدیل سیستم یکطرفه به سیستم دوطرفه
conversion or translation of foreign currencies : تبدیل (تسعیر)
convertible preferred stock : اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت
convertible stock, convertible preferred stock : سهام ممتاز قابل تبدیل به سهام عادی
conveyance of assets : انتقال نامه اموال (دارایی ها)
conveyance, deed of transfer : انتقال نامه
cooling-off period : دوره آرامش موقت، (برای حل مسالمت آمیز اختلاف نظرها)
coordination of accounts : هماهنگی حسابها
corner portfolio : بهترین مجموعه سرمایه گذاری، پرتفوی بهینه، پرتفوی گوشه
corporate charter, articles of association : اساسنامه شرکت سهامی
corporate failure prediction : پیش بینی ورشکستگی شرکت
corporate financial structure : ساختار مالی شرکتهای سهامی
corporate fraud : تقلب در شرکت که ممکن است به نفع شرکت یا علیه آن باشد
corporate liquidation, dissolution of limited companies : انحلال شرکتهای سهامی
corporate profit : سود حاصل از شراکت
corporation profit and loss : صورتحساب سود و زیان شرکت (موسسه)
correction factor : فاکتور اصلاحی ، عامل اصلاحی
correction of errors : اصلاح اشتباهات
correlation articulation of financial statements : همبستگی (پیوستگی) بین صورتهای مالی
correlation coefficient : ضریب همبستگی
correspondence file : پرونده مکاتبات
corresponding figures : اعداد مشابه (در حسابها یا دفاتر)
corroborating information : اطلاعات مثبته، اطلاعات تایید کننده
cost accounting information (data) : اطلاعات حسابداری صنعتی
cost allocation, allocation of cost, assignment of cost : تخصیص هزینه، انباشت هزینه، فرایند جمع آوری هزینه ها (با پیشرفت فرایند تولید)
cost and freight (C & F) : قیمت تحویل کشتی به اضافه هزینه ی حمل تا مقصد، پرداخت کرایه حمل کالا و بیمه تا مقصد
cost and freight (C&F) : قیمت سی، اند، اف، قیمت کالا با هزینه حمل
cost and. freight (C&F) price : قیمت کالا به اضافه کرایه حمل
cost and freight (CFR) : قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد
cost benfit relationship : رابطه هزینه و منفعت
cost classification : طبقه بندی هزینه ها
cost curve function : تابع منحنی هزینه
cost definition : تعریف هزینه
cost determination, cost finding : تعیین بهای تمام شده
cost effectiveness : اثربخشی هزینه، اقتصادی بودن
cost efficient : توجیه پذیر از نظر هزینه
cost elements, factors of cost, elements of cost : عوامل هزینه
cost forecast : پیش بینی هزینه
cost function : تابع هزینه، برآورد هزینه های یک محصول
cost identification : شناسایی هزینه
cost indifference point : نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده
cost insurance and freight (CIF) : سیف (هزینه به ااضفه بیمه به اضافه کرایه حمل)
cost insurance and freight price (CIF) : قیمت سیف
cost of acquisition. acquisition cost : هزینه تحصیل (دریافت)
cost of capital : هزینه تامین مالی، هزینه تامین سرمایه
cost of capital rate : نرخ هزینه سرمایه
cost of carry : هزینه تامین مالی
cost of carrying : هزینه نگاهداری موجودی کالا
cost of conversion : مخارج تبدیل
cost of financing capital : هزینه تامین سرمایه
cost of goods available for sale : بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
cost of goods manufactured : بهای تمام شده کالای ساخته شده (تولید شده)
cost of goods sold (COGS) : بهای تمام شده کالای فروش رفته
cost of goods sold budget : بودجه قیمت تمام شده کالای فروش رفته
cost of goods sold, cost of sales, cost of merchandise : بهای تمام شده کالای فروخته شده
cost of installation, installation cost (expense) : هزینه نصب
cost of issuing : هزینه انتشار
cost of issuing debt : هزینه انتشار بدهی
cost of living allowance : فوق العاده سختی معیشت، کمک هزینه معیشت
cost of living index : شاخص هزینه زندگی
cost of prefferred stock : بهای تمام شده سهام ممتاز
cost of protection : هزینه حمایت
cost of removal : هزینه جابجایی
cost of sales adjustment : تعدیل در قیمت تمام شده فروش، اصلاح هزینه فروش
cost of sales adjustment for estimated returns : تعدیل قیمت تمام شده
cost of sales′ adjustment (COSA) : تعدیل بهای تمام شده کالای فروش رفته
cost of service : بهای خدمت
cost of service rendered : بهای خدمت انجام شده
cost of site preparation : مخارج بعدی
cost of variance : نوسانات هزینه
cost of work certified : بهای تمام شده کار گواهی شده
cost of work finished : بهای تمام شده کار پایان یافته
cost of work in process : قیمت تمام شده کار در جریان تکمیل
cost offsets : اقلام خنثی کننده بهای تمام شده
cost plus transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات (داخلی)
cost recovery, recovery of cost : بازیافت هزینه
cost transfer : هزینه انتقال
cost volume profit relationship : رابطه سود، حجم و هزینه (تولید)
cost, insurance and freight (CIF) : قمیت کالا، بیمه وکرایه حمل تا بندر مقصد
cost, insurance, freight and exchange variation : قیمت، بیمه، هزیه حمل و تغییرات ارز
cost, insurance, fright (C.I.F) price : قیمت کالا به اضافه هزینه بیمه و حمل
cost-benefit constraint : محدودیت (اصل) فزونی منافع بر مخارج
cost-effectiveness analysis : تجزیه و تحلیل هزینه و سود، اثربخشی
cost-plus fixed fee contract : قرارداد برحسب قیمت تمام شده باضافه حق الزحمه ثابت
cost-plus transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی برحسب چند درصد اضافه
cost-volume-profit (CVP) analysis : تجزیه و تحلیل رابطه بین هزینه، حجم، سود
costing of inventory : هزینه یابی موجودی
costs not associated with future revenues : مخارج غیر مرتبط با درآمدهای فروش آینده
counter-offer : جواب پیشنهاد
counterfeit : جعل
counterfeit money : پول جعلی
counterfeiting : ساختن نسخه جعلی
counterfoil (check) : ته چک
.counters (of a bank) : باجه، گیشه (بانک)
country of origin : کشور مبدا کالا
court of accounts : دیوان محاسبات
court of appeal : دادگاه استیناف
court of review : دادگاه تجدیدنظر
covenant of equal coverage : تعهدات مندرج در اوراق قرضه
cover for bank notes : پشتوانه اسکناس
covered by any form of insurance : تحت پوشش انواع بیمه
CPA uniform examination : آزمون های سراسری حسابداران رسمی آمریکا
creation of a company : ایجاد یک شرکت
credit card draft : حواله کارت اعتبار
credit facilities : تسهیلات اعتبار (اعتباری)
credit reporting agency (credit reference agency; credit rating agency) : موسسه رده بندی کننده اعتبار شرکت ها
credit risk rate of interest, day rate, daily rate : نرخ روزانه
credit side of account : طرف بستانکار حساب
credit transaction, forward deal : معامله به وعده، معامله نسیه
creditable financial institution : موسسه مالی معتبر
creditor′s buffer : سرمایه ثابت شرکت غیر قابل تقسیم و کاهش
criminal liability for accountants : مسئولیت کیفری حسابداران / جزائی / مخدنی
critical event theory of revenue recognition : تئوری رویداد اساسی شناسایی درآمد
current portion of long-term loan : حصه جاری وام طویل المدت
current position of the company : موقعیت جاری شرکت
current rate of yield : نرخ جاری بازده
current sources, current funds : منابع جاری
current-cost operating profit : سود عملیاتی مبتنی بر ارزش کنونی اقلام
custody (of goods) : حفاظت و نگهداری کالا
customer default : نقض قرارداد به وسیله مشتری یا خریدار
customs entry, bill of Entry : اظهارنامه گمرکی
customs formalities : تشریفات گمرکی
customs fraud : تقلب گمرکی / تخلف گمرکی
customs frontier : مرز گمرکی
customs offence : تخلف گمرکی، تقلب گمرکی
customs office : اداره گمرک، دفتر گمرک
customs officer : کارمند گمرک، مقام گمرکی
customs officials : مقامات گمرکی
customs tariff : تعرفه گمرکی
cut off· : قطع، قطع کردن ثبت عملیات، آزمایش میان بر، تفکیک مقطع زمانی
cut off date : تاریخ قطعی (انقطاع) (مودجودی گیری، رسیدگی، حسابرسی)
cut off rate of investment : نرخ بازدارنده سرمایه گذاری
cut off the entry : قطع ثبت حساب ها (به منظور خاص)
cut-off bank statement : صورتحساب مقطعی بانک
cut-off point : حد انقطاع، حد قابل گذشت
cut-off procedure : روش انقطاع عملیات، روزش میان بر
cut-off statement : صورتحساب موقت (میان دوره ای)
cut-off test : آزمون انقطاع زمانی، مقطع گیری زمان
cut-off verification : رسیدگی مقطعی، آزمون انقطاع
cutoff misstatements : تحریفات مقطع گیری زمانی
cycle of business : دوره کسب ، چرخه تجارت
cycle of operations : گردش عملیات، چرخه عملیات
data financial information : مجموعه اطلاعات مالی
data flow : جریان اطلاعات، گردش داده ها
data freight receipt : رسید آماری حمل
date of acceptance : تاریخ قبولی
date of acquisition : تاریخ تحصیل، تاریخ مالکیت
date of arrival : تاریخ ورود
date of authorising financial statements for issue : تاریخ تصویب صورت های مالی
date of completion, date of practical completion : تاریخ پایان کار
date of effect, effective date,date of entry : ثبت (دفاتر)
date of grace : تاریخ مهلت
date of issuance / issuing : تاریخ صدور
date of issue : تاریخ صدور (دفترچه بیمه)
date of maturity : تاریخ سررسید
date of order, date of practical completion : تاریخ سفارش
date of payment, payment date : تاریخ پرداختا
date of practical completion : تاریخ عملی پایان کار
date of redemption : تاریخ بازخرید
date ofrepayment : تاریخ بازپرداخت
date of revision : تاریخ تجدید (دفترچه بیمه)
date of shipment : تاریخ حمل
dated draft : برات موعددار
day of cancellation : تاریخ فسخ
day shift : نوبت کار روز
days of charge : مهلت ادای دین
days of sickness, sick days : روزهای بیماری
dead file, dead record : بایگانی راکد
dead weight (DW) load factor : ظرفیت بارگیری (شامل وزن کلیه کالاها، مسافرین، کارکنان، مواد سوختی، مصرفی، آب و روغن و غیره)
dead, out of date : منسوخ، بی حرکت، کساد، مرده ، منسوخ، کهنه
debenture issued at a deficit : اوراق قرضه منتشره به کسر
debenture redemption funds : وجود بازخرید اوراق قرضه
debt collection for realisation : وصول طلب با نقد کردن وثیقه
debt factoring : فروش مطالبات، فروش دین، واگذاری مطالبات
debt financing : تامین (مالی) بدهی
debt of honour : بداهی شرافتی
debt refunding : جایگزینی اوراق بدهی
debtors follow-up actions : اعمال تعقیبی بدهکاران
deception, fraud, fraudulent : تقلب، سوء استفاده، کلاه برداری
declaration form : فرم اظهارنامه
declaration of arrival or departure : اظهارنامه ورود یا خروج
declaration of dividend : اعلام سود تقسیمی
declaration of interest : اعلام بهره
declaration of origin : اظهارنامه مبدا
declaration of solvency : اعلام توان واریز دیون
declassified cost : تعیین مجدد بهای اقلام تشکیل دهنده یک محصول
declining-balance method of depreciation : استهلاک به روش مانده نزولی
deduction from gross income : کم کردن هزینه ها از درآمد ناخالص
deductions from earning of employees : کسور مربوطه به درآمد کارکنان
deductions from net income : کم کردن از سود خالص
deductions made of wages : کسورات دستمزد
deed of convenant : تعهد، عمل مربوط به تعهد، تعهدنامه
deed of gift : بخشش نامه (هبه نامه)
deed of partnership : قرارداد مشارکت
deed of rent : سند اجاره
deed of sale : قباله فروش
deed of transfer : سند انتقال
deed of trust = trust deed : سند گروی، سند وثیقه
defalcation : اختلاس، کلاهبرداری
default : قصور ورزیدنع کوتاهی در انجام تعهدات
default by subscribers : قصور (پرداخت) پذیره نویسان
default by the principal : نکول توسط واگذارنده
default interest : بهره معوق
default premium : صرف عدم پرداخت بدهی، صرف نکول (ناتوانی در پرداخت)
default risk : ریسک نکول، ریسک عدم پرداخت
default value : ارزش قراردادی، پیش قرار
default-free bonds : اوراق قرضه بدون ریسک نکول
defaulted notes : اسناد سوخت شده، اسناد نکول شده
defeasance : تسویه پیش از موعد
defeasance clause : شرط ابطال، شرط لغو
defeasance provision : شرط ابطال، شرط فسخ
defect : نقص، عیب
defective accounts : حساب های نادرست
defective units : واحدهای معیوب
defences : مدافعات ، دفاعیات
defendant : مدعی علیه، مدافع
defensive stocks : سهام تدافعی، سهام مقاوم، سهامی که تغییرات قیمت آنها از تغییرات متوسط بازار کمتر است.
defer : به تعویق انداختن
deferment, deferral : انتقال به دوره بعد
deferral (or deferment) : پیش دریافت، درآمد کسب نشده
deferred (revenue, income, credit) revenue collected in advance : پیش دریافت درآمد، درآمد انتقالی به دوره های آینده
deferred annuity : قسط با دوره تنفس، اقساط مساوی معوق
deferred asset : دارایی معوق (پیش پرداخت دوره بعد)
deferred cash payment : پرداخت نقدی معوق
deferred charge : مخارج انتقالی به دوره های آتی، پیش پرداخت هزینه، هزیه های انتقالی
deferred compensation : حقوق و مزایای انتقالی به دوره های آتی
deferred compensation plan : طرح پرداخت آتی
deferred consideration agreement : قرارداد مربوط به تاخیر انداختن پرداخت وجه
deferred contract premium : صرف پیمان انتقالی به دوره آتی
deferred cost (expense) : هزینه دوره های آتی (هزینه معوق)
deferred cost of goods sold : قیمت تمام شده انتقالی کالای فروش رفته
deferred cost of purchases : هزینه سنوات آتی خرید
deferred credit (deferred liability) : پیش دریافت، درآمد انتقالی به دوره های آتی
deferred creditor : طلبکار تاجر ورشکسته
deferred credits or revenue : درآمدهای انتقالی به دوره های آتی
deferred debit (deferred asset; deferred expense) : پیش پرداخات هزینه
deferred debt : قلمی از اقلام بدهی تاجر ورشکسته که نمی توان آن را قبل از تصفیه سایر دیون پرداخت کرد.
deferred dividend : سود سهام معوق (مربوط به آینده)
deferred expense = deferred charge;prepaid expense : پیش پرداخت هزینه، هزینه معوق
deferred gross profit : سود ناویژه (ناخالص) انتقالی به دوره های آتی
deferred income : پیش دریافت درآمد، درآمد معوق
deferred income tax : مالیات بر درآمد دوره آتی، انتقالی به دوره بعد
deferred interest : بهره انتقالی (در سررسید پرداخت می شود)
deferred interest bond : اوراق قرضه بدون بهره
deferred interest income : درآمد بهره انتقالی یا معوق
deferred liability : بدهی بلندمدت، پیش دریافت درآمد
deferred method, deferral method,deffered method : روش انتقال به دوره های آتی، روش انتقالی
deferred payment : پرداخت معوق
deferred payment credit : اعتبار برای پرداخت های معوق
deferred payment project (pIan) : طرح پرداخت مدت دار
deferred payment sale, installment sale : فروش اقساطی
deferred profit : سود انتقالی به دوره های آتی
deferred profit sharing pIan : طرح سهیم کردن در منافع آتی
deferred repairs = deferred maintenance : ذخیره تعمیرات
deferred revenue : پیش دریافت درآمد، درآمد انتقالی به دوره های آتی
deferred tax credit : اعتبار مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد)
deferred tax debt : بدهی مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد)
deferred tax, back duty : مالیات معوق، مالیات انتقالی به دوره های آتی
deferred taxation : مالیات بندی معوق (مربوط به آینده)
deferred-payment sale : فروش قسطی
defferential income : درآمد تفاضلی (درآمد فروش، مبنای هزینه متغیر)
deficiency account or statement : حساب (صورتحساب) غرما
deficiency,shortage shorts : کمبود، کسری، عیب و نقص
deficient in money : بی پول
deficit, shortage : کسری، کمبود، زیان
define : تعریف کردن، تعیین کردن
Adefined benefit plan : طرح (بازنشستگی) با مزایای معین
defined contribution : سهم بازنشستگی
definite income : درآمد قطعی
definite loss : ضرر قطعی
definite profit : سود قطعی
definitely determinable liability : بدهی قطعی، بدهی معلوم و مشخص
deflating (deflation) : تورم زدایی، کاهش قیمت ها، رکود
deflation cost : هزینه ضد تورم
deflationary : ضد تورمی
deflator : عامل تعدیل کننده
defraud : از راه خلاف (غیرقانونی) کسی را از حق یا مالکیت خود محروم کردن،
defrauder : کلاه بردار
defuh in payments : قصور در پرداخت ها
defunct company : شرکت ورشکسته یا منحل شده
defunct company, Iiguidated company : شرکت منحله
degree of combined leverage (DCL) : درجه اهرم ترکیبی
degree of completion : درجه تکمیل
degree of correspondence : درجه (میزان) انطباق
degree of financial leverage (DFL) : درجه اهرم مالی
degree of focus : درجه تمرکز
degree of operating leverage (DOL) : درجه اهرم عملیاتی
degree of risk : میزان خطر (احتمال خطر)
degree of total leverage : درجه اهرم کل
delay of cash outflow : عقب انداختن جریان نقدی خروجی
delegation of authority : تفویض اختیار به رده های پایین تر
delegation of powers : احاله اختیار
delegation of responsibility : تفویض مسئولیت
delegation of work : تفویض کار
delivered at frontier (DAF) : تحویل کالا در مرز
delivered at frontier (DAF) : تحویل در مرز (DAF)
delivered duty paid ( ... named port of destination) : تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (...نام محل مقرر در مقصد)
delivered duty unpaid (DDU) ( ... named port of destination) : تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (... نام محل مقرر در مقصد)
delivered ex ship (DES) ( .. .named port of destination) : تحویل کالا روی عرشه کشتی در بند مقصد (.... نام بندر مقصد)
delivery of benefits : ارائه مزایا (بیمه ای)
delivery of deed : واگذاری سند مالکیت
delivery of goods : تحویل کالا
delivery of health care, health care delivery, provision of heahh care : ارائه خدمات درمانی
demand draft, sight bill, sight draft, short bill : برات دیداری
demand for payment : تقاضای پرداخت
demand function : تابع تقاضا
denomination of shares : نام گذاری طبقات سهام
departmental cost of production report : گزارش هزینه تولید دوایر
departmental distnbution of cost : توزیع هزینه به دوایر
departmental rate of return : نرخ بازده برحسب قسمت ها
departure from historical cost : انحراف از بهای تمام شده تاریخی
deposit on letter of credit : سپرده اعتباری اسنادی
deposit, fiduciary, trust funds : امانت، سپرده
depreciation funds invested : وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده
depreciation funds, sinking funds : وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده
depreciation reserve funds : وجوه اندنوخته استهلاکی
depreciation written off : استهلاک منظور شده (به هزینه برده شده)
depth of market : عمق بازار
derivative financial instruments, derivative securities : اوراق بهادار (ابزار مالی) مشتقه
description of goods : مشخصات کالا
description of goods purchased : مشخصات کالای خریداری شده
description, specification : شرح مشخصات، توضیح، توصیف، تشریح
design of products-services or processes : طراحی محصولات، خدمات یا فرایندها
detail of account : ریز حساب
detail of working capital : صورت ریز سرمایه در گردش
detailed finding : یافته های تفصیلی
detective controls, transfer controls : کنترل های اکتشافی
devaluation of share, dilution : کاهش ارزش سهم
deviation from the mean : انحراف از میانگین (آمار)
difference estimation : برآورد تفاضلی، برآورد اختلاف
different fiscal periods : دوره های مالی متفاوت
different levels of production : سطوح مختلف تولید
differential : تفاوت قیمت، تفاضلی
differential cost analysis : تجزیه و تحلیل بهای تمام شده تفاصلی
differential cost items : اقلام تفاضلی بهای تمام شده
differential costing : هزینه یابی تفاضلی (نهائی)
differential investment : سرمایه گذاری تحت شرایط مختلف
differential pricing : عرصه یک نوع کالا با قیمت های متفاوت
differentiated marketing : بازاریابی بر مبنای نیازهای متفاوت
dificiency, shortage, deficit, short : کمبود، کسری، عیب و نقص
diflation : رکود
digit, figure, number : رقم (عدد)
direct aJlocation basis of apportionment : رش (تخصیص مستقیم) در تسهیم
direct division of medical care : بخش درمان مستقیم
direct factory cost : هزینه مستقیم کارخانه
direct factory overhead : هزینه سربار مستقیم کارخانه
direct financial interest : منافع مالی مستقیم
direct financing : تامین مالی مستقیم، مستقیم تدارک مالی
direct labor efficiency variance : انحراف کارآیی کار مستقیم، انحراف کارآیی
direct labour efficiency variance (labour efficiency variance) : انحراف کارایی دستمزد مستقیم
direct labour rate of pay variance (labour rate variance) : انحراف نرخ دستمزد
direct manufacturing costs : هزینه های مستقیم ساخت
direct production cost of sales : هزینه فروش تولید مستقیم
direct test of financial balances : آزمون مستقیم مانده ها
direct write off : حذف کردن مستقیم
direct write-off method : روش حذف مستقیم
direct -effect illegal acts : اعمال غیر قانونی دارای اثر مستقیم
director production cost of sales : بهای تمام شده کالای فروش رفته
directors′ report, report of directors : گزارش مدیران
disaggregation of financial data : جداسازی اطلاعات مالی
disbursement office : اداره پرداخت نقدی
discharging berth, discharging wharf : اسکله تخلیه
discharging wharf : بندر محل تخلیه
disclaimer of opinion, denial of opinion : امتناع از اظهارنظر، عدم اظهارنظر
disclosure in financial reporting : افشار در گزارشگری مالی
disclosure of accounting policies : افشاء خط مشی های حسابداری، افشاء رویه های مالی
disclosure of facts : افشای حقایق
disclosure of financial policies : افشای رویه های مالی
disclosure of replacement cost information : افشای اطلاعات بهای جایگزینی
disclosure of segments of an enterprise : افشای اطلاعات قسمت های احد تجاری
disclosure principle, principle of disclosure : اصل افشا، اصل افشاء حقایق
discount and premium amortization of bonds : استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه
discount factor (present-value factor) : عامل تعیین کننده ارزش فعلی (تخفیف، تنزیل)
discount forfeited : تخفیف نقدی استفاده نشده
discount rate, rate of discount : نرخ تخفیف، نرخ تنزیل
discount, deficit, shortage : کسر سهام
discounted cash flow : تنزیل گردش وجوه، جبران نقدینه تنزیل شده
discounted cash flow (DCF) : ارزش فعلی جریان های نقدی، جریان های نقدی تنزیل شده
discounted cash flow methods : رش های تنزیل (گردش وجوه، وجوه نقد)
discounted cash flows : جریان نقدینه تنزیل شده
discounted value of bills : ارزش تنزیلی برات
discounting future earnings : تنزیل درآمدهای آتی
disenfranchise : سلب حق
dishonour cheque, cheque without found, crossed cheque : چک بی محل، چک مسدود
dismissal. lay off : اخراج
disposal of a business segment : فروش، توقف عملیات، مصادره توسط نهادهای دلتی
disposal of a segment of an enterprise : واگذاری قسمتی از یک واحد تجاری
disposal of assets : فروش داراییها
disposition of variances : بستن انحرافات
disqualification of accountant : عدم صلاحیت حسابدار
dissolution and liquidation of a partnership : انحلال و تصفیه شرکت تضامنی
dissolution of a joint stock company : انحلال شرکت سهامی
dissolution of company : انحراف شرکت
dissolution of limited companies : انحلال شرکت های سهامی
distributable (profit-income), profit available for distribution : سود قابل توزیع
distributable profits : سود قابل تقسیم
distributed profit : سود توزیع شده
distnbution of dividend, dividend distribution : توزیع سود سهام
diversifiable risk : ریسک تنوع پذیر
diversification : تنوع بخشیدن به فعالیت های شرکت، گسترش دادن دامنه فعالیت ها
diversification across industry : تنوع بخشی در حوزه صنعت
dividend preferences : اولویت های سود سهام
dividends in arrears, passed dividends,arears of dividend, dividends in arear : سود سهام معوق
divisional profit accounting : حسابداری سودبخشی مراحل
dock, quay, Jetty, wharf, wet dock : بارانداز، اسکله
document in proof : دلیل مستند
document of title : سندد مالکیت
documentary bill of exchange : برات اسنادی
documentary credit(s), documentary letter of credit (documentary) : اعتبار اسنادی
documentary draft : حواله یا برات
documentary evidence of origin : مدرک مستند مبدا
documentary letter of credit : اعتبارنامه اسنادی
documentary, documented, formal : مستند
documents flow chart : نمودار گردش اسناد، نمودار خط سیر اسناد
domicile of a bill. : محل پرداخت برات یا حواله
dominant firm : واحد تجاری مسلط
draft : حواله، حواله بانکی، چرکنویس،
draft agreement : پیش نویس قرارداد
draft at sigbt = sight draft : برات به ریت، برات دیداری
draft audit report : پیش نویس گزارش حسابرسی
draft book : دفتر حوالجات (دفتر بروات)
draft budget : بودجه پیشنهادی
draft partnership agreement : پیش نویس قرارداد مشارکت
drafts drawee : حواله های ارزی
draw up a declaration / fill in the declaration : تنظیم کردن اظهارنامه
DuPont formula : فرمول دو پانت
dual professional care : اعمال مراقبت حرفه ای
due from bank : طلب از بانک
due professional care : مراقبت های تخصصی و حرفه ای
duplicate confirmation : تاییدیه المثنی
durability Of. documents : قابلیت دوام اسناد
duration of shipment : دوره حمل (زمان حمل)
duration of the work : مدت انجام کار
duties of accountant, accountant duties : وظایف حسابدار
duty = tariff : حقوق گمرکی، عوارض، وظیفه
duty free : معاف از حقوق و عوارض گمرکی
duty free goods : کالای معاف از گمرک
duty-free list : صورت اموال معاف (از گمرک)
dysfunctional behavior : رفتار غیر حرفه ای
dysfunctional decision making : تصمیم گیری غیر حرفه ای
early extinguishment of a debt : بازپرداخت بدهی قبل از سررسید
early retirement of bonds : بازخرید اوراق قرضه قبل از سررسید
early retirement of debt (bonds) : بازخرید/ ابطال زودتر از موعد بدهی
earn profit (to), profit (to) : سود به دست آوردن
earning (profit) forecast : پیش بینی سود
earnings available for ordinary shareholders : سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی
earnings before interest and after tax(ABIAT) : درآمد پس از وضع مالیات و قبل از کسر بهره
earnings before interest and tax(EBIT) : سود قبل از بهره و مالیات به علاوه هزینه بهره
earnings from operation : عاید حاصل از عملکرد (سود ویژه)
ease of formation : سهولت تشکیل (تاسیس)
ease of transferability of ownership : سهولت انتقال مالکیت
economic (profit-income), economic earnings : سود اقتصادی
economic and financial affairs : امر اقتصادی و دارایی
economic benefits : منافع اقتصادی
economic cocept of income : مفهوم اقتصادی درآمد (سود)
economic factors, functional : عامل تبعی یا اقتصادی
economic life : عمر مفید، عمر اقتصادی
economic life of asset : عمر اقتصادی دارایی
economic life of leased property : عمر اقتصادی دارایی مورد اجاره
economic manufacturing quantity : با صرفه ترین مقدار ساخت
economic self-sufficiency : خودکفایی اقتصادی
economic usefu1ness : فایده اقتصادی
economic value of the firm : ارزش اقتصادی واحد تجاری
economic wafare : جنگ اقتصادی
exposure draft : پیش نویس نهایی، متن پیشنهادی
express liability, specific debt : بدهی مخصص
extension of credits : تمدید اعتبارات
extent of infonnation dissemination : حجم انتشار اطلاعات، دامنه توزیع اطلاعات
extent of testing : اندازه آزمون
extent of tests : دامنه حسابرسی
external audit fee : حق الزحمه حسابرسی خارجی
external auditor = public accountant =certified public accountant : حسابرس مستقل، حسابرس خارجی
external bill, foreign bill : برات بیگانه
external financial reporting : گزارشگری مالی خارجی
external financial statements : صورت های مالی خارجی (برون سازمانی)
external financing, self financing : تامین مالی خارجی
external users (of financial statement) : استفاده کنندگان خارجی با برون سازمانی
extinguishment of debt, early : تسویه بدهی
extraordinary cash flow : جریان های نقدی غیر مترقبه
extraordinary performance : عملکرد فوق العاده
fabrication : ساخت، کالای ساخته
face amount (or value) : ارزش اسمی، مبلغ اسمی
face value of bond : ارزش اسمی اوراق قرضه
face value, naminal value : ارزش اسمی (ظاهری)
face-to face control : کنترل رودرویی
facilities and equipment : امکانات و تجهیزات
facilities and limitations : تسهیلات و محدودیت ها
facility : وسایل و تجهیزات، اعتبار
facility fee : کارمزد، حق الزحمه
factitious statement : صورتحساب ساختگی
factitious, artificia1, forged : ساختگی
governmental funds : حساب های مستقل برای وجوه دولتی، انواع وجوهی که در سازمان های دولتی، برای تامین هتدف های خاص در نظطر می گیرند
grade accounts, classify accounts : طبقه بندی کردن حساب ها
grand father clause : حفظ اعتبار قوانین قبلی
granting of long-term credits : اعطای اعتبار بلندمدت
granting of short-term credits : اعطای اعتبارات کوتاه مدت
graphical format : شکل نموداری
gratuitous loan (or free loan) : وام قرض الحسنه
gratuitous transfer tax : مالیات بر نقل و انتقال بلاعوض
gratuity fund : صندوق بیمه عمر کارگزاران
gross (income-profit), gross profit on sale, profit margin : سود ناخالص
gross (margin-profit) method : روش سود ناخالص
gross (profit-margin) variance : سود ناویژه مغایرت (انحراف)
gross book wlue of asset : ارزش دفتر ناویژه دارایی
gross cash flow : گردش نقد ناخالص
gross cost of goods sold : ارزش ناخالص کالای فروش رفته
gross domestic product at factor : تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل
gross fixed asset : دارایی ثابت ناخالص
gross marg in percentage, gross profit percentage : درصد سود ناخالص
gross margin (gross profit; gross profit margin) : سود ناویژه، سود ناخالص، حاشیه فروش
gross margin ratio (gross profit percentage) : نسبت سود ناویژه، درصد سود ناویژه
gross margin, gross profit ratio : نسبت سود ناخالص
gross margine analysis, gros;s profit analysis : تجزیه و تحلیل سود ناویژه
gross national product at factor : تولید ناخالص ملی به قیمت عوامل
economics of scale (scale effect) : صرفه جویی به مقیاس
econonny and efficiency audit : حسابرسی صرفه اقتصادی و کارآیی
econonny of scale : صرفه جویی مقیاس
econonny, vFM audit : کارایی و اثربخشی
econpmic manufacturing quantity : با صرفه ترین مقدار ساخت
effect of changing prices : اثر تغییر قیمت ها، اثر قیمت فروش
effective annual rate : نرخ بهره موثر
effective audit : رسیدگی موثر، حسابرسی موثر
effective control : کنترل موثر
effective cost of debt : هزینه موثر استقراض
effective date : تاریخ موثر، تاریخ قطعی
effective finance decision : صمیم قاطع مالی
effective interest nnethod : رش مبتنی بر نرخ بهره موثر
effective interest rate nnethod : روش نرخ بهره موثر
effective interest rate, effective rate of interest : نرخ موثر بهره، نرخ واقعی بهره
effective internal audit : حسابرسی داخلی اثربخشی
effective nneasures : معیارهای اثربخشی
effective rate of return : نرخ موثر بادهی
effective ratio : نسبت (ضریب) موثر، نسبت کارایی
effective yield : بازده موثر
effective-interest nnethod : روش بهره موثر
effectiveness : اثربخشی، تاثیر، موثر بودن
effectiveness audit : حسابرسی از لحاظ کارایی و اثربخشی
effectiveness nneasures : معیارهای اثربخشی
effects of changing prices : آثار تغییر قیمت ها
efficiency : کارآیی، دارای راندمان بالا، رابطه بین مصرف محصول (داده ستاده)
efficiency (variance) : انحراف کارائی
efficiency and economy : کارآیی و توجیه اقتصادی
efficiency frontier : محدوده کارآیی
efficiency percentage : درصد کارآیی
efficiency point : حدکارآیی
efficiency rate : ضریب کارآیی
efficiency ratio : نسبت کارایی
efficiency variance : انحراف کارایی
efficiency, performance : کارایی (راندمان)
efficiency-effectiveness audit (comprehensive audit; extended scopeaudit) : حسابری جامع یا فراگیر
efficient : کارآمد، کارا
efficient audit : حسابرسی کارا، حسابرسی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان
efficient capital market : بازار سرمایه کارا
efficient management : مدیریت کارامد
efficient market hypothesis : فرضیه بازار کارا
efficient market hypothesis (EMH) : فرضیه بازارهای کارا (کارآمد)
efficient portfolio : مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری
eight-hour shift : نوبت کاری هشت ساعته
eighty-fifty : هشتاد به پنجاه
elasticity of cost : کشش (انعطاف) هزینه
elasticity of demand : کشش تقاضا
elasticity of financial statements : عناصر صورت های مالی
elasticity of income : کشش (انعطاف) درآمد
elasticity of supply : کشش عرضه
elasticity of working capital : اجزای سرمایه در گردش
election or remowl of legal inspectors : انتخاب یا عزل بازرسان
electronic fund transfer (EFI) : انتقال الکترونیکی وجوه
electronic funds transfer at point of sales (EFTPOS) : انتقال وجوه الکترونیکی در لحظه فروش
electronic funds transfer system (EFTS) : سیستم الکترنیکی انتقال جود
electronic transfer of funds (ETF) : نقل و انتقال وجوه از طریق سیستم الکرونیک عناصر قیمت تمام شده
elements of cost : (اجزای) قیمت تمام شده
elements of financial statements,environment of accounting : محیط حسابداری، عناصر صورت های مالی
elements of working capital, working capital components : اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش
eligible investment, qualified investment : سرمایه گذاری واجد شراریط (قابل قبول)
elimination of non-value-added operations : حذف عملیات فاقد ارزش افزوده
embedded audit :facility : روش حسابرسی به کمک رایانه
defalcation, peculation : اختلاس، دستبرد، کلاهبرداری، دزدی
emergency facilities : تسهیلات فوری (ضروری)
emergency fund : وجوه اضطراری
emerging issues task froce statements (EITF) : بیانیه های کمیته ویژه مسائل اضطراری
emphasis of matter paragraph : بند تاکید بر موضوع (مطلب) خاص
employee benefits : مزایای شغلی
employee fraud : تقلب کارمندان
employee′s contribution for insurance : بیمه سهم کارمند
employees′ benefit cost : هزینه مزایای کارکنان
employees′ benefits, salaried benefits : مزایای کارمندان
employees′ termination benefits : مزایای پایان خدمت کارکنان
employer′s contribution for insurance : بیمه سهم کارفرما
employment market, job market,efficient market : بازار کار
employment of capital : اشتغال سرمایه
employment of labo : اشتغال به کار
employment office : اداره کار
end of fiscal (financial) year : آخر سال مالی
end of month (EOM) : آخر ماه
end of year : آخر سال مالی
end of year (EOY) : آخر سال مالی
ending finished goods inventory budget : بودجه موجودی کالای ساخته شده پایان دنره
endorsement in full : پشت نیسی کامل
endowment found : حساب مستقل وجوه موقوفه
endowment fund : وجوه اهدایی
endownment fund : حساب مستقل وجوه موقوفه
enforce : مجبور کرن، اعمال کردن، به اجرا درآوردن
enforcement of a judgment : اجرای احکم
enforcement order : دستور اجرا
enforcement procedure : شیوه اجرا
enforcement, completion : اجراء، اقدام، تکمیل
engagement letter (letter of engagement) : قرارداد حسابرسی
enterance fee, fee : حق ورودی
enterprise performance : عملکرد واحد اقتصادی
enterprise standard industrial classification (ESIe) : کد مربوط به طبقه ای که شرکت در آن قرار می گیرد.
entry for warehousing : ورود به انبار، قبض انبار، (برای کالاهایی که مشمول حقوق گمرکی هستند)
entry frontier : مرز ورودی
entry in book of accounts : ثبت در دفاتر حساب
environment of accounting : محیط حسابداری
equalization fund(s) : وجوه برابر سازی
equation of payments : موازنه / برابرسازی در پرداخت ها
equipment bond (trust certificate) : اوراق قرضه رهنی
equipment financing : تامین مالی تجهیزات
equity finance : تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی
equity financing : تامین مالی از طریق انتشار سهام
equity method for investments : روش ارزش ویژه سرمایه گذاری ها
equity method of accounting : حسابداری ارزش ویژه
equity method of accounting for long-term investment : روش ارزش ویژه در سرمایه گذاری بلندمدت
equivalent units (effective units) : معادل آحاد، معادل واحد تکمیل شده
equivalent units of production : معادل آحاد تمکیل شده
error cause indentification : شناسایی علت (علل) اشتباه
errors of accounts : اشتباهات حساب ها
errors of principle in entry : اشتباه اصولی در ثبت
errors of principle, principle errors : اشتباهات اصولی
essential data for auditing : مجموعه اطلاعات مورد لزوم حسابرسی
essentials of investments : اصول سرمایه گذاری ها
establish a factory : تاسیس کردن کارخانه
establishing financial accounting standards : تدوین استانداردهای حسابداری مالی
establishment of premium rates : برقراری نرخ های حق بیمه
establishment, foundation : تاسیس، بنا نهادن ، بنیانگذاری
estimate of cash requirements : برآورد وجوه نقد مورد نیاز
estimate of costs : تخمین مخارج
estimated economic life : عمر مفید اقتصادی برآورد شده، عمر مفید برآوردی
estimated economic useful life : عمر مفید اقتصادی برآوردی
estimated factory overhead : سربار پیش بینی شده / برآورد شده کارخانه
estimated life : عمر تخمینی
estimated life of asset : عمر تخمینی دارایی
estimated physical life : عمر طبیعی (فیزیکی) تخمینی
estimated profit : سود تخمینی
estimated statement of cost : صرتحساب تخمین هزینه
estimated statement of income : صورتحساب تخمین درآمد
estimated time of arrival : زمان تقریبی ورود
estimated time of departure (EID) : زمان تقریبی عزیمت
estimated useful life : عمر مفید برآوردی
estimated value of stock : ارزش تخمینی موجودی
estimates of future dividends : برآورد سود آتی سهام
estimation of cash-flow. : تخمین گردش وجوه
estimation of cost : برآورد هزینه
estimation of loss : تخمین ضرر
estimation of profit : تخمین سود
estimation of scrap value : تخمین ارزش قراضه
estimation of stock in hand : تخمین موجودی انبار
ethical duty of accountant : وظیفه اخلاقی حسابدار
ethical duty of auditor : ظیفه اخلاقی حسابرس
evaluating audit finding : ارزیابی یافته های حسابرسی
evaluation of internal control : بررسی سیستم کنترل داخلی
evaluation of work done : ارزیابی کار انجام شده
event of default : در صورت نقض مفاد قرارداد
tevents after the balance sheet date : رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
evidence of conformity : دلیل مطابقت
evidences required for auditing : مدارک و دلائیل مورد لزوم حسابرسی
evidentiary effect : اثر مشهود، نتیجه مشهود
ex factory : (بهای) تحویل کالا در کارخانه
ex work, ex factory : در کارخانه، تحویل در کارخانه
ex-factory : بهای تحویل در کارخانه
ex-interest, interest free : بدون بهره جاری
examination of accounts : رسیدگی به حساب ها
examination of accounts by auditor : رسیدگی به حساب ها توسط حسابرسی
examination of goods : وارسی و ارزیابی کالا
examining and evaluating information : بررسی و ارزیابی اطلاعات
except -for opinion, except opinion : نظر استثنادار (بند شرط)
exception letter, letter of protest : اعتراض نامه
exceptional cash flows : جریان های نقدی استثنایی
excess of income over expense,marginal balance : مازاد درآمد بر هزینه
excess profits tax : مالیات بر سود اضافی
exchange control department (office) : اداره نظارت بر ارز
exchange control performance checks : کنترل بر ارز، محدود کردن ارز
exchange difference : تفاوت تسعیر
exchange equalization fund : صندوق تعدیل نرخ ارز (برابری ارز)
exchange exposure (foreign exchange exposure; currency exposure) : قرار گرفتن در معرض ریکس ناشی از نگهداری پول خارجی
exchange of currency : تبدیل (تسعیر) ارز
exchange of goods : مبادله کالا
exchange of shares : مبادله سهام
exchange offer : پیشنهاد معاوضه
exchange rate fluctuations : نوسانات نرخ ارز
exchange stabilization fund : صندوق تثبیت ارز
exchanger, currency exchanger foreign exchanger, brocker : صراف
exchanges of dissimilar goods and services : مبادله کالاها و خدمات غیر مشابه
exchanges of similar goods and services : مبادله کالاها و خدمات مشابه
excluded income (tax), tax free income : درامد معاف از مالیات
exclusion for debt : اقدام برای وصول طلب
exclusion of subidiaries from consolidation : حذف واحدهای فرعی از شرکت تلفیقی
execution of agreement, Performance of agreement (contract) : اجرای قرارداد
execution, conduct, performance : اجرا، به عمل درآوردن
exempt transfer : معاف از مالیات انتقال سرمایه
exemption for tax : معافیت از مالیات
exemption from payment of debt : برائت از پرداخت دین
exemptions from preparing : معاف از تهیه صورت های مالی تلفیقی
consolidated financial statements : حدود اعمال اختیار
existance of asset : (حسابرسی) وجود
existing facilities : ارزش بازار
expectation of profits beyond normal : سرقفلی, انتظار سود بیش از حد متعارف
expected cash flow : گردش وجود نقد مورد انتظار
expected future cost : بهای تمام شده آتی مورد انتظار
expected inflation rate of interest : نرخ مورد تورم
expected life : عمر مفید دارایی ، عمر مورد انتظار
exPected rate of occurrence : ضریب مورد انتظار وقوع / رویداد، ضریب رویداد مورد انتظار
expected rate of return : نرخ بازده مورد انتظار
expected value of perfect information (EVPI) : ارزش مرد انتظار اطلاعات کامل
expeected life of asset : عمر مورد انتظار دارایی
expendable funds : حساب مستقل وجوه قابل تصرف
expended appropriation (fund) : اعتبار مصرف شده، آن بخش از وجوه تخصیص یافته که برابر با مخارجی باشد که برای رویداد مورد بحث به مصرف رسیده است.
expenditures forecast : پیش بینی مخارج
expense efficiency audit : حسابرسی کارائی هزینه
expiration of period : انفصال مدت
expiry date of the credit : تاریخ انقضای اعتبار
expiry date of the letter of guarantee : تاریخ انقضای مدت ضمانتنامه
export of capital : صدور سرمایه
export of goods : صدور کالا
export regulation office : اداره مقررات صادرات
factor : کارگزار، عامل، ضریب، سازمان یا شرکت خریدار مطالبات
factor (to) : خرید دین
factor analysis : تجزیه و تحلیل عامل ها
factor beta : ضریب بتای عامل
factor cost : هزینه عامل
factor loading : شناسایی و تعیین ضریب عوامل
factor of production : عوامل تولید
factor risk : ریسک عامل
factor risk premium : صرف ریسک عامل
factorage, brokerage, commission : حق العمل، حق المعملکاری
factoring : عاملیت، سیاهه نویسی فروختن مطالبات به موسسه ای که کارش وصول مطالبات است.
factoring accounts receivable : فروش حساب های دریافتنی، واگذار کردن حساب های دریافتنی به موسسات وصول کننده طلب
factors of production : عوامل تولید
factory : کارخانه، مراکز تجاری
factory burden, factory overhead cost : هزینه سربار کارخانه، هزینه های ثابت کارخانه
factory clerical staff : کارکنان دفتری کارخانه
factory cost (expense), manufacturing cost : هزینه کارخانه، هزینه تلید
factory cost of goods : بهای کارخانه ای کالا (بدون هزینه های اداری و بازاریابی)
factory cost per unit : بهای کارخانه هر واحد
factory cost summary : خلاصه هزینه کارخانه
factory costs (factory expenses) : هزینه های تولید
factory departmentalization : تفکیک کارخانه به دوایر
factory expense : هزینه کارخانه
factory expense headings : سرفصل هزینه های کارخانه
factory foreman : مباشر کارخانه
factory general expense (cost) : هزینه عمومی کارخانه
factory indirect cost : هزینه غیر مستقیم کارخانه
factory machinery depreciation : استهلاک ماشین آلات کارخانه
factory order : سفارش کارخانه
factory overhead (indirect manufacturing cost) : سربار تولید
factory overhead absorption rate : نرخ جذب سربار کارخانه
factory supplies : مواد مصرفی کارخانه، ملزومات کارخانه (مواد غیر مستقیم)
facuhative endorsement : ظهرنویسی اختیاری
fading : محو شدن
fail (to) : تنزل کردن، افت کردن
fail position : اوراق تحویل نشده
fail-back pay : مزد زمان توقف کار
failure : قصور، ناتوانی، نارسائی، عدم توفیق، شکست
failure in payment : نکول، عدم توانایی پرداخت
fair : نمایشگاه، بازار مکاره
fair (price- value) : قیمت عادله ، قیمت منصفانه
fair average quality (FAQ) : مرغوبیت جنس در حد استاندارد
fair competition : رقابت مشروع
fair market price (value) : ارزش منصفانه بازار، قیمت عادله بازار
fair presentation : ارائه مطلوب (منصفانه)
fair profit : سود عادلانه
fair rate : نرخ عادله
fair rate of return : نرخ عادله بازده
fair return : بازده عادلانه
fair trade price : قیمت مشروع تجاری
fair value : ارزش روز محصول به قیمت عادله، قیمت متعارف
fair value (mark-to-market) method : روش ارزش متعارف (تعدیل با ارزش بازار)
fair value of leased property : ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره
fair value pooling : ادغام با قیمت عادلانه
fair wear and tear : فرسایش طبیعی، استهلاک متعارف
fair-trade price : قیمت تجاری منصفانه (معقول)
fair-value accounting : حسابداری ارزش متعارف
fairly : منصفانه
fairness : منصفانه، مطلوبیت ارائه، قابلیت قبول (حساب)
fairness audit report, clean audit report : گزارش غیر مشروط حسابرسی
fall in price, price drop : سقوط قیمت
false accounting : حساب سازی
false balance sheet : ترازنامه کاذب
false document : سند کاذب
false inventory : صورت برداری نادرست (کاذب) ، موجودی کالای نادرست
false papers : اسناد کاذب (غیر قانونی)
false representation : ارائه و یا اظهاریه دروغین
false statement : صورتحساب کاذب (قلابی)
falsify, distortion : تحریف مورد انتظار
family allowance : کمک هزینه خانوادگی، حق تاهل
family partnership : شرکت تضامنی خانوادگی
family supplement, benefits for family,family allowance, dependent′s allowance : کمک عائله مندی
fanout : تجزیه یک حساب به دو یا چند حساب
fare (rent-hire) expense : هزینه کرایه
farm out : واگذاری مسئولیت
farther in : تاریخ انقضای زودتر
farther out : تاریخ انقضای دیرتر
FAS price : قیمت تحویل وسیله نقلیه
fas, free along side : قیمت به علاوه هزینه حمل تا بندر مبدا
fashion goods : کالاهای مطابق روز (مد)
fashionable goods : کالاهای متداول
fastest estimated budget : بودجه طبق آخرین برآورد
fate : وضعیت، سرنوشت برات از لحاظ قبول و یا نکول آن
fate of collections : وضعیت وصول مطالبات
fate of goods : وضعیت کالا
fault : تقصیر
faulty : معیوب
favorable direct labor variance : انحراف مساعد دستمزد مستقیم
favorable material price variance : انحراف مساعد نرخ مواد
favorable material usage variance : انحراف مساعد مصرف مواد
favorable opinion : نظر موافق
favorable overhead variance : انحراف مساعد سربار
favorable price variance : انحراف مساعد قیمت
favorable rate variance : انحراف مساعد نرخ مواد
favorable trade balance : موازنه مساعد تجاری
favorable usage variance : انحراف مساعد مصرف
favorable variance : مغایرت (انحراف) مساعد
favorable volume variance : انحراف مساعد حجم
favorable wage efficiency variance : انحراف مساعد کارآیی دستمزد
favorable wage rate : انحراف مساعد نرخ دستمزد
feasibility : امکان پذیری، عملی بودن
feasibility study : بررسی امکانات، برری مقدورات، مطالعه امکان سنجی
feasible : قابل اجرا، عملی بودن، توجیه پذیر
feasible cost : هزینه عمل شدنی
feasible solution : جواب، راه حل موجه (مقدور)
federal fund rate : نرخ بهره بین بانک ها
federal reserve bank : بانک مرکزی آمریکا
federation of manufacturers : اتحادیه تولید کنندگان
fee charged : هزینه دریافت شده
fee for service : پرداخت حق الزحمه
fee schedule listing : لیست حق الزحمه
fee, wage : اجرت، حق الزحمه
feedback : بازخورد، باز خور (نتایج)، بازتاب (اطلاعات)
feedback value : ارزش بازخورد
feeder vesse : کشتی سوخت رسان
fees received on issues of shares : حق الزحمه دریافتی بابت صدور سهام
fees received on transfers of shares : حق الزحمه دریافت بابت انتقال (سهام)
felexible exchange rate : نرخ انعطاف پذیر ارز
fellow of chartered institute of management accountants (FCLMA) : عضو پیوسته انجمن حسابداران مدیریت
fellow of the chartered association of certified accountants (FCCA) : عضو پیوسته انجمن حسابداران رسمی (چارترد)
fellow of the institute of credit management (FICM) : عضو موسسه مدیریت اعتبارات در انگلستان
fellow subsidiary company : شرکت فرعی عضو
fiat : حکم، فرمان، دستور
FIATA combined transport BIL : بارنامه حمل ترکیبی «فیاتا»
fictitious account : حساب ساختگی (واهی)
fictitious asset : دارایی موهوم
fictitious cash : موجودی نقد موهوم (واهی)
fictitious credit : اعتبار غیر قابل استفاده
fictitioU;S employee : کارمند صوری (ساختگی)
fictitious liability : بدهی واهی (ساختگی)
fictitious profit : سود واهی
fictitious transaction : معاملات جعلی
fictitious voucher : سند روزنامه ساختگی (جعلی)
fictitious worker on payroll : کارگر صوری در لیست دستمزد
fidelity bond : ضمانت در مقابل اختلاس، بیمه تضمین درستکاری کارکنان، دریافت تضمین از کارکنان
fidelity insurance : بیمه سرقت، بیمه دزدی
fiduciary : قیم، امین، معتمد، امانت، سپرده
fiduciary advance payment : پیش پرداخت امانی
fiduciary asset : دارایی امانتی
fiduciary bond : ضمانت شرافتی، قرادراد اعتباری، قرضه شرافتی
fiduciary currency : پول اعتباری (اسکناس)
fiduciary funds, trust fund : حساب مستقل وجوه امانی
fiduciary loan : وام اعتباری (بدون ضمانت)
field allowance : فوق العاده خارج از مرکز (ناحیه)
field experiments : تجربیات (مطالعات) میدانی
field work : اجرای عملیات رسیدگی، کار حسابرس در خارج از موسسه حسابرسی
field work standards : استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی (رسیدگی)
FIFO method (of process costing) : روش اولین صادره از اولین وارده در هزینه یابی مرحله ای
fifty-one percent subsidiary : شرکت فرعی پنجاه و یک درصدی
figure(s) : رقم (در جمع ارقام)
file integrity : اصالت پرونده
file maintenance : به روز رسانی پرونده، نگهداشت فایل
final account : حساب قطعی، حساب نهایی
final accounts with audit report : حساب های نهایی با گزارش حسابرسی
final accounts with directors report : حساب های نهایی با گزارش مدیران
final adjustments : اصلاحات نهایی ، تعدیلات نهایی
final analysis : تجزیه و تحلیل نهایی
final approval : تصویب نهایی
final approval of the budget : تصویب نهایی بودجه
final audit : حسابرسی نهایی
final audit report : گزارش نهایی حسابرسی
final balance : مانده نهایی
final balance sheet : ترازنامه نهایی
final budget : بودجه نهایی
final certificate : گواهی قطعی، گواهی (صورتمجلس)، تحویل قطعی
final certificate of completion : گواهی قطعی اتمام کار
final consumer : مصرف کننده نهایی
final destination : مقصد نهایی
final dividend , year-end dividend : سود تقسیمی نهایی ، سود پایان سال
final expense : هزینه نهایی
final handover : تحویل دادن قطعی
final installment : آخرین قسط پرداختی
final pay scheme : مبنای آخرین حقوق (در بازنشستگی)
final payment : پرداخت قطعی، پرداخت نهایی
final price : قیمت نهائی
final product : کالای نهایی / محصول نهایی
final sales volume variance : انحراف حجم فروش نهائی
final settlement : قراراد ارفاقی، تصفیه نهایی
final statement : صورت وضعیت قطعی
final take-over (acceptance) : صورت وضعیت قطعی، تحویل قطعی
finance : تامین (تدارک) مالی کردن، مالی
finance company : شرکت تامین مالی
finance department, treasnry : خزانه داری
finance lease : اجاره با تامین مالی، اجاره سرمایه ای
finance manager : مدیر مالی
finance responsibility : مسئولیت مالی
finance, financial resources, funds resources : منابع مالی
financial (capital) lease : اجاره مالی (سرمایه ای)
financial accountant : حسابدار مالی
financial accounting : حسابداری مالی
financial accounting and reporting : حساابداری و گزارشگری مالی
financial accounting concepts : مفاهیم حسابداری مالی
financial accounting data : مجموعه اطلاعغات حسابداری مالی
financial accounting foundation (FAF) : بنیاد حسابداری مالی
financial accounting standards advisory council (FASAC) : شورای مشورتی استانداردهای حسابداری مالی
financial accounting standards board (FASB) : هیئت استانداردهای حسابداری مالی
financial accounting system : سیستم حسابداری مالی
financial activity : فعالیت مالی
financial advisor : مشاور مالی
financial affairs : امور مالی
financial analysis : تجزیه و تحلیل مالی
financial analyst : تحلیلگر مالی
financial appraisal : ارزیابی مالی
financial audit : حسابرسی مالی
financial authority : صاحب اختیار مالی
financial books : دفاتر مالی
financial break-ewn point : نقطه سر به سر مالی
financial budget : بودجه مالی
financial capability : توان مالی
financial claim : ادعای مالی
financial compliance audit : حسابرسی مالی رعایت
financial controls : کنترل های (داخلی) مالی
financial crisis : بحران مالی
financial data processing : پردازش اطلاعات مالی
financial decision making : تصمیم گیری مالی
financial diary : وقایع روزانه مالی
financial difficulties, pecuniary dificutties : مشکلات مالی
financial director′s report : گزارش مدیر مالی
financial distress : پریشانی مالی
financial document : سند مالی
financial expenses, finance expense (cost) : هزینه مالی
financial facilities : تسهیلات مالی
financial facilities expense : هزینه تسهیلات مالی
financial flexibility : انعطاف پذیری مالی
financial forecast, financial projections : پیش بینی مالی
financial found accounting : حسابداری منابع مالی
financial history : پیشینه مالی، تاریخچه مالی
financial implications : بازتاب های مالی، پیامدهای (تبعات) مالی
financial index : شاخص مالی
financial information : اطلاعات مالی
financial institution : موسسه مالی، نهاد مالی
financial instrument : ابزار مالی، ورقه بهادار مالی
financial intermediary : واسطه مالی
financial lease : اجاره مالی (سرمایه ای)
financial ledger : دفتر مالی
financial ledger control account : حساب کنترل دفتر مالی (در دفاتر هزینه)
financial leverage : اهرم مالی
financial leverage index : شاخص وام سنجی، شاخص سودمندی وام
financial leverage multiplier : ضریب اهرم مالی
financial liability (obligation) : تعهد مالی، بدهی مالی
financial liquidity : نقدینگی مالی
financial management : مدیریت مالی
financial manager, controller : مدیر امور مالی
financial mixture : ترکیب مالی
financial operation, transaction : عملیات (عملکرد) مالی
financial performance : عملکرد مالی
financial period, fiscal period : دوره مالی
financial plan : برنامه مالی
financial planning : برنامه ریزی مالی
financial policy : (سیاست، رویه) مالی، خط مشی مالی
financial position (condition) : وضعیت مالی
financial position of borrower : وضع مالی وام گیرنده
financial problem : مشکل مالی
financial projection : پیش بینی خالص مالی
financial ratio : نسبت مالی
financial ratio analysis : تحلیل نسبت های مالی
financial records : پرونده / ثبت تهای مالی
financial regulation : مقررات مالی
financial report : گزارش مالی
financial reporting : گزارشگری مالی
financial reporting council (FRC) : گزارشگری مالی خارجی
financial reporting standard (FRS) : شورای گزارشگری مالی
financial reporting standard for smaller entities (FRSSE) : استانداردهای گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک
financial resources : منابع مالی
financial reward : پاداش مالی، جایزه مالی
financial risk : خطر مالی
financial sales records : مدارک مالی فروش
financial scandal : رسوایی مالی
financial services : خدمات مالی
financial societies : محافل مالی
financial source, resource : منبع مالی
financial statement : صورتحساب مالی
financial statement assertions : ادعاهای (مندرج در) صورت های مالی
financial statement audit : حسابرسی صورت های مالی
financial statement cycles : چرخه های مربوط به صورت های مالی
financial statement disclosure checklist : فهرست موارد افشا در صورت های مالی
financial statements (reports,information) : گزارشات مالی
financial status : وضع مالی
financial strength : قدرت مالی
financial structure : ساختار (بنیه) مالی
financial success : موفقیت مالی
financial support : حمایت مالی
financial systems : سیستم های مالی
financial transaction : رویداد (معاملات) مالی
financial unit : دستگاه (واحد) مالی
financial weakness : ضعف مالی
financial wealth : ثروت مالی
financial wellbeing, financial health : سلامت مالی، رفاه مالی
financial year : سال مالی (سال حسابداری)
financing : تامین منابع مالی
financing activity : فعالیت تامین مالی
financing, affairs : امور تامین مالی
financing agent : عامل (کارگزار) مالی
financing agreement : قرارداد تامین مالی
financing and investment decisions : تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری
financing and obligation : تامین مالی و تعهد (بدهی)
financing cost : هزینه تامین مالی
finaIcing cycle : چرخه تامین مالی
financing decision : تصمیم تامین مالی
financing internal control : کنترل داخلی مالی
financing lease : تامین مالی از طریق رهن و اجاره
financing strategy : استراتژی تامین مالی
finder : واسطه، دلال
finder fee : کمیسیون، حق دلالی
finding : یافته
finding write-up sheet : کاربرگ نکات عمده حسابرسی
fine bank bill : برات بانکی معتبر
fine bill : برات دارای امضای درجه یک، برات ممتاز
fine rate : نرخ ممتاز (عالی)، کمترین نرخ
fine, penalty : جریمه، جریمه مالیاتی
finish stock (goods) : موجودی کالای ساخته شده
finished (goods-stock) warehouse : انبار کالای ساخته شده
finished goods ready for sale : کالای ساخته شده آماده فروش
finished goods stock (finished goods inventory) : موجودی کالای ساخته شده
finished goods stock account : حساب موجودی کالای ساخته شده
finished goods stock insurance : بیمه کالای انبار شده
finished goods stocks budget : بودجه کالای ساخته شده
finished goods store : انبار موجودی کالای ساخته شده
finished goods, completed gooods : کالای ساخته شده، کالای تکمیل شده
finished product : محصول ساخته شده
fire insurance : بیمه آتش سوزی
fire loss : زیان ناشی از آتش سوزی
fire policy : بیمه نامه آتش سوزی
firm : شرکت، واحد تجاری
firm name : نام بنگاه اقتصادی
firm offer : پیشنهاد الزام آور (استوار)
firm order : سفارش قطعی
firm policy : خط مشی سازمان، سیاست سازمان
firm purchase commitment : تعهد قطعی خرید
firm quote : قیمت مقطوع
firm size : اندازه شرکت
firm′s capital ,structure : ساختار سرمایه شرکت
firm′s earnings : عایدات شرکت
firm, enterprise : بنگاه
first (initial) audit : حسابرسی نخستین
first board : تاریخ تحویل آتی
first class creditors : بستانکاران درجه اول (دارای اولویت)
first class papers : اسناد درجه یک
first collateral (security) : وثیقه اول
first cost : موضوع هزینه، بهای تمام شده اصلی
first half of the financial year : نیمه اول سال مالی
first hand experience : تجربه دست اول
first in, first out (FIFO) : اولین صادره از اولین وارده
first in, first out (FIFO) : اولین صادره از اولین وارده
first line bond : سند قرضه مقدم
first mortgage : رهن دست اول
first mortgage debenture : اوراق قرضه رهنی با اولویت نخست
first order goods : کالای رده اول
first preferred stock : سهام ممتاز با اولویت اول
first price, orginal price : قیمت اصلی
first quater : سه ماخهه اول ، فصل اول
first rate : عالی (درجه یک)
first shift : نوبت کار اول
first year operation : عملکرد سال اول
fiscal control : کنترل مالی
fiscal discount rate : نرخ تنزیل مالی
fiscal entity : شخصیت مالی، واحد مالی
fiscal period : دوره مالی
fiscal policy, financial policy : سیاست مالی (پولی)
fiscal stimulation : انگیزش مالی
fiscal year : سال مالی
fix : تعیین و تثبیت قیمت
fixed : ثابت (مقطوع)
fixed amount, constant amount : مبلغ ثابت
fured annuity : مستمری ثابت
fixed asset : دارایی ثابت
fixed asset at cost : دارایی ثابت به قیمت(بهای) تمام شده
fixed asset coverage ratio : نسبت تامین وام از محل دارایی ثابت
fixed asset depreciation : استهلاک دارایی ثابت
fixed asset register : دفتر (ثبت) دارایی ثابت
fixed asset reserve : اندوخته دارایی ثابت
fixed asset turnover ratio : نسبت گردش دارایی ثابت
fixed assets : داراییهای ثابت
fixed assets master file : پرونده اصلی دارایی های ثبات
fixed assets turnover : گردش دارایی ثابت
fixed assets turnover ratio : نسبت گردش دارایی ثابت
fixed bonus system : طرح پاداش ثابت
fixed budget, static budget : بودجه ثابت
fixed capital expenditure : هزینه سرمایه ای ثابت
fixed capital goods : کالای سرمایه ای ثابت
fixed cost : اقلام ثابت بهای تمام شده
fixed cost (fixed expense) : هزینه ثابت
fixed cost allocation : تسهیم (تخصیص) هزینه ثابت
fixed cost equation : معادله هزینه ثابت
fixed cost per period : هزینه ثابت هر دوره
fixed cost per unit : هزینه ثابت هر واحد
fixed credit : اعتبار ثابت
fixed debt (liability) : بدهی ثابت (دراز مدت)
fixed deposit : سپرده ثابت، سپرده تضمینی
fixed exchange rate : نرخ های ثابت ارز، نرخ کنرتل شده ارز
fixed income : درآمد ثابت
fixed liability = long- term liability : بدهی ثابت (بلندمدت)
fixed loan, fixed rate loan : وام با بهره ثابت
fixed manufacturing cost : هزینه ثابت ساخت
fixed obligation : تعهد ثابت
fixed overhead : سربار ثابت
fixed overhead absorption rate : نرخ جذب سربار ثابت
fixed overhead budget variance : انحراف بودجه سربار ثابت
fixed overhead capacity variance : انحراف ظرفیت سربار ثابت
fixed overhead cost, fixed cost : هزینه سربار ثابت
fixed overhead standard : استاندارد سربار ثابت
fixed overhead total variance : انحراف کل سربار ثابت
fixed price construction contract : قرارداد مقطوع ساختمانی
fixed price contract : قرارداد مقطوع، قرارداد براساس قیمت های مقطوع
fixed resale price : حداقل قیمت
fixed selling price : قیمت ثابت فروش
fixed term : دوره ی زمانی معین
fixed term deposit : سپرده ثابت مدت دار
fixed-assets turnover : گردش دارایی های ثابت
fixed -sum credit : اعتبار دارای سقف ثابت
fixture : منصوبات
fixtures and fittings : منصوبات و ملزومات ساختمان
flag of convenience : کشتی با پرچم غیر
flash report : گزارش اصلاحی، گزارش فوری
flat bond, ex-bond : سند قرضه بدون بهره
flat market : بازار راکد
flat price : قیمت یکنواخت (یک قیمت)
flexibility and liquidity : انعطاف پذیری و نقدینگی
flexibility of price : انعطاف پذیری قیمت
flexibility of rates : انعطاف پذیری نرخ ها
flexible : قابل انعطاف (تغییرپذیر)
flexible (floating) exchange rate : نرخ متغیر ارز
flexible budget : بودجه قابل انعطاف
flexible manufacturing system (FMS) : سیستم انعطاف پذیر تولید
flexible. price : قیمت انعطاف پذیر
flexible rate : نرخ انعطاف پذیر ارز
flexitime : برنامه کار انعطاف پذیر
flier : معامله گر سفته، سفته باز
float : چک های در جریان وصول، منابع مالی در دسترس
float time : زمان راه اندازی
floater : اوراق وثیقه
floating : متغیر، شناور
floating (debt-liability) : بدهی شناور (در جریان)
floating (flexible) exchange rate : نرخ ارز متغیر ، نرخ ارز شناور
floating asset = current asset : دارایی جاری
floating bond : سند قرضه کوتاه مدت
floating capital ,working capital, circulating capital : سرمایه در گردش
floating charge : هزینه متغیر، وثیقه شناور
floating credit : اعتبار در جریان، اعتبار جاری
floating debt : بدهی های جاری (کوتاه مدت)
floating debt : بدهی متغیر
floating exchange rate : نرخ ارز متغیر
floating policy : بیمه نامه متغیر
floating prices : تعیین (تثبیت) قیمت ها
floating rate : نرخ شناور (سود)، نرخ متحرک
floating rate loan : وام با نرخ شناور
floating-rate certificate of deposit : سپرده با نرخ بهره متغیر
floating-rate loan : وام با نرخ بهره متغیر
floats : اسناد در جریان وصول (سررسید کوتاه)
floor price : قیمت کف
floor value : ارزش پایه
flotation : عرضه سهام شرکت، برای نخستین بار به مردم، دعوت از مردم برای پذیره نویسی
flotsam : کالای آب خورده در کشتی
flow : جریان داشتن (یافتن)، گردش، جریان
flow capital : سرمایه جاری
flow chart : نمودار گردش کار، نمودگر جریان کار
flow lines : خطوط راهنما
flow of funds, fund flow : گردش وجوه
flow of goods : جریان گردش کالا (محصول)
flow of money : گردش پول
flow of payments : گردش پرداخت ها
flow of receipts : گردش دریافت ها
flow report : گزارش تغییرات در وضعیت
flow statement : صورت جریان حساب ها، صورت وجوه دریافتی و مصارف، تغییرات وضع مالی
flow-of-funds analysis : تجزیه و تحلیل جریان وجوه
flow-through method : روش فراگیر
flowchart : نمودار گردش کار، نمودگر جریان کار، نمودار گردش عملیات ، فلوچارت
fluctuation : نوسان، تغییر قیمت
fluctuation limit : حد مجاز تغییر قیمت
fluctuations : نوسانات
fluid asset : دارای نقدشدنی
FOB airport : فوب فرودگاه
FOB destination : فوب مقصد
FOB price : قیمت کالا به شرط تحویل در مبدا (محل تولید)
FOB pricing : قیمت گذاری بر مبنای فروش کالا با قید تحویل در مبدا
FOB shipping point (origin) : فوب مبدا
focal date, on due date : راس مدت
folio column of the account : ستون عطف حساب
folio reference : ستون عطف، شماره عطف صفحه (در دفاتر و اسناد)
follow-up : پیگیری
follow-up file : پرونده تحت بررسی
follow-up reviews : بررسی های پیگیری
following the crowd : تبعیت از عامه
food subsidy : کمک خواربار
foot(ing) : جمع عمودی
foot-notes to the balance sheet : یادداشت های زیر ترازنامه
footing : جمع زدن عمودی
footing test : آزمون جمع اقلام
footing up : جمع ستونی یا عمودی (حساب)
footnote : یادداشت های پیوست
for account of : از طرف (به حساب)
for payment of : در ازاء
for the year ending (ended) : برای سال مالی منتهی به ...
for-profit organizations : سازمان های انتفاعی
forbearance : خودداری
force major : عامل قهری، وضعیت اضطراری، فورس ماژور
forced loan : وام اجباری (اضطراری)
forced sale : فروش اجباری
forced saving : پس انداز اجباری
forced -sale value : قیمت فروش الزامی
forecast data : اطلاعات پیش بینی شده
forecast of income : پیش بینی درآمد
forecast, foresight, provision,anticipation, anticipatory breach,forecasting predictionforecasting prediction : پیش بینی
foreclose : توقیف / ضبط کردن ملک رهنی
foreclosed assets : داراییهای توقیف، ضبط شده
foreclosure : توقیف اموال، ضبط اموال
foreign bill : برات ارزی، برات خارجی
foreign bill of exchange : برات خارجی
foreign branch : شعبه خارجی (خارج از کشور)
foreign corporation : شرکت خارجی
foreign currency : ارز خارجی، واحد پول کشور بیگانه
foreign currency conversion : تبدیل پول خارجی
foreign currency exchange : تسعیر اقلام ارزی، تبدیل ارزی
foreign currency exchange loss : زیان حاصل از تسغیر ارز
foreign currency loan : وام ارزی
foreign currency reserves : ذخایر پول خارجی
foreign currency securities : اوراق بهادار ارزی
foreign currency translation : تبدیل ارز
foreign entity : واحد تجاری خارجی
foreign exchange : تبدیل ارز
foreign exchange control : کنترل ارزهای خارجی
foreign exchange cover : ارز پشتوانه
foreign exchange difference : اختلاف تبدیل ارز خارجی
foreign exchange rate, rate of exchange : نرخ تسعیر ارز، نرخ برابری ارز
foreign exchange regulations : مقررات تسعیر ارز
foreign exchange reserves / external reserves : ذخایر ارزی
foreign exchange risk : خطر تسعیر ارز
foreign exchange rules : قوانین تسعیر ارز
foreign exchanges : مبادلات ارزی
foreign investor : سرمایه گذار خارجی
foreign market, exchange market : بازار ارز خارجی
foreign monetary items : اقلام پول خارجی
foreign nationals : اتباع خارجی
foreign operations : عملیات (مبادلات) خارجی
foreign payment order : حواله ارزی (کتبی و تلگرافی)
foreign port of unloading : بندر خارجی که بایستی کالا در آنجا تخلیه شود
foreign return : بازده خارجی
foreign stock : سهام خارجی
foreign trade : تجارت خارجی
foreign trade financing : تامین مالی تجارت خارجی
foreign-exchange dealer : صراف
foreman, supervisor, steward : مباشر
forensic accounting : حسابداری مربوط به امور دادگاه (مسائل دادگاهی) ، حسابداری دادگستری
forensic accountant : کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حسابداری
forensic audit : حسابرسی موارد دادگاهی
forensic auditors : حسابرسان امور دادگاهی
foreseeable loss : زبان قابل پیش بینی
foreseen user : استفاده کننده پیش بینی شده
foresseeable users : استفاده کنندگان قابل پیش بینی
forfeit, penalty : جریمه، تاوان، غرامت
forfeiture : ضرر، جریمه، تنزل ارزش
forfeiture clause ′ : شرط ضرر
forfortures receipt : رسید متصدی حمل و نقل
forge : جعل کردن
forged check : چک جعلی
forged paper : سند جعلی
forged, fabrication, counterfeit : جعلی (ساختگی)
forger, forger of document : سند ساز
forgery : جعل اسناد، سندسازی، جعل، تقلب
forgery insurance : بیمه جعل (سند)
forgivable loan : وام قابل بخشش
form over substance : رجحان شکل بر محتوا
formal : رسمی،‌صوری، قانونی، مدنی
formal acceptance : پذیرش رسمی
formal delivery, formal acceptance : تحویل رسمی
formal notice : یادداشت رسمی
format and content : شکل و محتعوا
forms (or levels) of market efficiency : شکل های مختلف (سطوح) کارایی بازار سرمایه
forthcoming year accounts : حساب های سال آینده
forward (future) rate : نرخ های آتی
forward combination : ادغام با شرکت بعد از خود
forward contract : پیمان آتی، قرارداد سلف
forward cover : پیش خرید ارز
forward exchange contract : قرارداد نرخ آتی ارز، مبادله ارزی سلف
forward exchange market : بازرا سلف ارز
forward financial statement : صورت های مالی آینده
forward integration : ادغام با واحد تجاری بعد از خود
forward interest rate : نرخ بهره با دوره تنفس
fotward market, in foreign exchange : بازار پیش خرید ارز، بازار سلف
forward price : قیمت سلف
forward purchase : پیش خرید، خرید سلف
forward rate : نرخ ارز سلف (وعده دار)، نرخ آتی
forward selling, selling in advance : پیش فروش
forward shipment : حمل آتی
forward -liiking information : اطلاعات آینده نگر
forward-rate agreement : قرارداد نرخ وام آینده
forwarded : از پیش فرستاده شده، حمل شده
forwarder, carrier : متصدی حمل و نقل / حمل کننده / موسسه حمل و نقل، جامل
forwarding : حمل و نقل
forwarding agency : نمایندگی حمل و نقل
forwarding agent : نماینده حمل و نقل
forwarding charges : هزینه های ارسال
forwarding country : کشور فرستنده
forwarding instructions, shipping instructions : دستورات حمل
founder, establisher, institutor,promoter : موسس، بنیانگذار
founders′share : سهام موسسه شرکت
four-column general journal : دفتر روزنامه چهار ستونی
fractional reserve : اندوخته جزئی
fractional share : پاره سهم
fractional year depreciation : استهلاک بخش از سال
fragmentation : معامله متقابل
franchise fee : حق فرانشیز
franchise tax : مالیات بر حق فرانشیز (اسم تجاری)
franchise, deductible : اجازه استفاده از نام تجاری، واگذاری حق انحصاری
franchise, royalty, copyright : حق امتیاز
franco : بدون مخارج تحویل، رایگان، مجانی
franctional currency, coins, change money, change fund, cach float : پول خرد
fraud : کلاهبرداری، تقلب
fraud conveyance : نقل و انتقال اموال به قصد فریب بستانکاران
fraud identification, neutralization and deterrence : شناسایی، خنثی سازی و پیشگیری تقلب، و نام نرم افزاری است که این کار را انجام می دهد.
fraud in sales : تدلیس و غبن در معامله
fraud investigation : بررسی تقلب
fraud misappropriation of money : اختلاس (سوء استفاده)
fraud risk factors : عوامل ریسک تقلب
fraudulent bankruptcy : ورشکستگی نامشروع (به تقلب)
fraudulent document : اسناد تقلبی
fraudulent trading : تجارت نامشروع
fraudulent, manipulation : حساب سازی نامشروع، آمیخته با تقلب
fraund risk assessment : برآورد ریسک تقلب ، ارزیابی ریسک تقلب
free air departure (FAD) : تحویل در داخل هواپیما
free alongside ship (FAS) : تحویل در کنار کشتی
free and open market : بازار آزاد
free box : صندوق مجانی
free capital : سرمایه آزاد
free carrier : تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده
free carrier ( ... named place) : تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده (... نام محل مقرر)
free cash flow : جریان نقد آزاد
free economy : اقتصاد آزاد
free currency : پول آزاد، پول قابل تسعیر به ارزهای دیگر
free in and out (FlO) : مخارج یادگیری و تخلیه بر عهده اجاره کننده کشتی
free list : فهرست کالاهای معاف از حقوق گمرکی
free market economy : اقتصاد بازار آزاد
free movement of capital : آزادی جابجایی سرمایه
free of charge : مجانی، رایگان
free of duty, duty free, free of charge : معاف از حقوق گمرکی
free of error and bias : عاری از هر نوع خطا و سوگیری
free of income tax : معاف از مالیات بردرآمد
free of tax : بدون مالیات، معاف از مالیات
free on board FOB) : تحویل روی عرشه (FOB)
free on charge (FOC) : بدون هزینه، مجانی (FOC)
free on rail : تحویل کالا در ترن، تحویل در راه آهن
free on rail road (FOR) : تحویل کالا روی واگن قطار
free on truck : تحویل کالا در کامیون
free overside : تحویل از کشتی، تحویل روی کشتی در مقصد
free port : بندر آزاد
free rate, open rate : نرخ آزاد، نرخ رسمی
free reserve : اندوخته آزاد (قابل تقسیم)
free riding : کسب سود بدون سرمایه گذاری
free security : اوراق بهادار آزاد
free trade zone : منطقه آزاد تجاری
free trade, open trade : تجارت آزاد
freehold : ملکی که رهن و وثیقه نباشد
freehold share : سهم مشاع عرصه ساختمان
freight : هزینه حمل، کرایه، حمل و نقل دریایی
freight (expense-charge-cost) : هزینه حمل
freight all kinds : انواع هزینه حمل
freight allowance : ذخیره کرایه حمل
freight audit agency : آژانس بازرسی حمل کالا
freight bill : صورتحساب حمل (ارسال) کالا
freight carriage : بازبری، کرایه، هزینه حمل
freight charge, shipping expense : مخار حمل، محموله
freight collect : هزینه حمل در مقصد دریافت می شود
freight commission : کارمزد حمل
freight contracting : عقد قرارداد حمل
freight cost : هزینه حمل
freight declaration : اظهارنامه بار(گیری)
freight forward : هزینه حمل در مقصد پرداخت می شود
freight forwarder, forwarding : واسطه حمل و نقل، کارگزار حمل
freight in (charge) : هزینه حمل وارده
freight in expense : هزینه حمل به داخل
freight in, carriage inward(s) : هزینه حمل کالای خریداری شده
freight in, transportation in : حمل به داخل
freight inward : کرایه حمل ورودی، هزینه تحویل
freight manifest : اعلامیه کرایه و بارکشی، مانیفست بار
freight on shipments : کرایه حمل محصولات
freight out : حمل به خارج
freight out charge : هزینه حمل صادره
freight out expense : هزینه حمل به خارج
freight outward : کرایه حمل به خروجی
freight paid : هزینه حمل پرداخت شده
freight payable at destination carriage forward (=c ... collect) / freight collect : هزینه حمل در مقصد پرداخت می شود
freight prepaid : هزینه حمل پیش پرداخت شده
freight rate : نرخ کرایه بار
freight rebate : تخفیف هزینه حمل، تخفیف کرایه بار
freight tax : مالیات کرایه حمل
freight, transport, shipping, carriage : حمل، حمل و نقل، باربری
friendly merge : ادغام دوستانه
friendly overture : تماس دوستانه
friendly takeover : تصاحب دوستانه
fright : کرایه حمل
fright charge : کرایه بار
fringe benefits : فوق العاده با پاداش کارکنان، مزایای جانبی
fringe payments, fringe benefits : مزایای شغلی
front running : دست پیش گرفتن
front-end fee : کارمزد وام
frontier : مرز، سیر حد
frontier customs : گمرک مرزی (سرحدی)
frontier traffic : دادوستد مرزی
frozen account : حساب مسدود شده
frozen asset : دارایی بلوکه (مسدود)
frozen funds : اعتبار بلوکه (غیر قابل مصرف)
frustration : بر هم زدن یا بر هم خوردن (قرارداد)
frustration of contract : فسخ قرارداد
FTA World Share Index : شاخص سهام فعال در سراسر دنیا که به وسیله تایمز مالی ارائه می شود
fuel inventory : موجودی مواد سوختنی
full cost pricing : قیمت گذاری براساس کل هزینه
full-paid interest : بهره تمام پرداخت شده
fulfill : برآورده ساختن، برآوردن
fulfilment (of a contract) / perfonnance (of a contract) : اجرای (قرارداد)
full absorption costing : هزینه یابی جذبی کامل
full accrual method : روش تعهدی کامل
full capacity : ظرفیت کامل، گنجایش کامل
full capacity output : محصول ظرفیت کامل
full consolidation : تلفیق کامل
full container load (FCL) : ظرفیت پرکانتینر ، ظرفیت کامل کانتینر
full costing method (full costs) : روش هزینه یابی کامل
full coupon bond : اوراق قرضه با نرخ بهره بازار
full disclosure concept : مفهوم افشای کامل
full disclosure principle : اصل افشای کامل
full disclosure, adequate disclosure : افشای کافی (کامل)
full employment : اشتغال کامل
full equity method : روش ارزش ویژه کامل
full load : ظرفیت کامل، گنجایش کامل
full paid debt : بدهی کلا پرداخت شده
full reliance : اعتماد کامل
full work related disability : از کار افتادگی کلی ناشی از کار
full-cost data : اطلاعات بر حسب مجموع هزینه
full-fledged liability : بدهی کامل
full-paid capital stock : سهامی که کل ارزش آن پرداخت شده باشد.
full-paid shares : سهامی که تماما پرداخت شده باشد.
full-time directors : مدیران تمام وقت
full-time salary : حقوق تمام وقت
full-time work : کار تمام وقت
fully diluted earning per share (FD EPS) : سود تقلیل یافته هر سهم
fully-paid up share capital : سرمایه سهمی تمام پرداخت شده
function costing : هزینه یابی بر مبنای واحد سازمانی ، بهایابی بر مبنای عملکرد
functional basis split : تقسیم کار براساس وظایف
functional budget : بودجه یک واحد سازمان، بودجه عملیات، بودجه دوایر
functional budgets : بودجه عملیاتی
functional classification : طبقه بندی بر حسب واحد سازمانی، طبقه بندی برمبنای وظیفه
functional distribution of cost : توزیع عوامل هزینه
functional expense classification : هزینه ها بر حسب وظایف
functional fixation : ثبات عملکرد
functional statement : صورت هزینه ها بر حسب واحدهای سازمانی
fund : حساب، وجه، پول، سرمایه، صندوق، تامین بودجه کردن
fund account : حساب مستقل
fund balance : تراز یا مانده حساب مستقل
fund equity : سرمایه حساب مستقل
fund trial balance : تراز آزمایشی حساب مستقل
fund types : انواع حساب های مستقل
fundamental accounting assumption : مفروضات اساسی حسابداری
fundamental accounting concepts : مفاهیم بنیادین حسابداری
fundamental accounting equation : معادله اساسی حسابداری
fundamental accounting principles : اصول اساسی حسابداری
fundamental error : اشتباه با اهمیت
fundamental error, substantive error : اشتباه اساسی
fundamentalism : بنیادگرایی
fundamentak of management accounting : اصول (زیربنایی) حسابداری مدیریت
funded : دارای اعتبار و پشتوانه
funded loan : وام پشتوانه دار ، وام با پشتوانه مالی
funding decision : تصمیم گیری برای تامین مالی
funding excess : مازاد منابع بازنشستگی
funding loan : وام تامین وجوه
funds account : حساب اعتبارات
funds acquisition′ : تحصیل وجوه
funds application : مصرف وجوه
funds asset : دارایی متعلق به اعتبار
funds collected for third parties : وجوه دریافتی به نیابت از طرف اشخاص ثالث
funds flow : گردش وجوه، جریان وجوه
funds flow analysis : تجزیه، و تحلیل جریان وجوه
funds flow to long-term debt ratio : نسبت جریان نقدی به بدهی های بلندمدت
funds flow to total debt ratio : نسبت جریان نقدی به کل بدهی ها
funds inflow : جریان گردش ورود وجوه
funds obtained (received) collections : وجوه دریافتی به نیابت از طرف اشخاص ثالث
funds provided by operations : وجوه حاصل از عملیات
funds remitted : وجوه ارسالی
funds sources, source(s) of funds,source of cash : منابع وجوه
funds statement : صورت جریان وجوه
furniture and fixture : اثاثه و منصوبات
fusion : اشتراک منافع
future benefits : منافع آتی
future cash flows : جریان های نقدی آتی، جریان های آتی وجه نقد
future consumption : مصرف آتی
future costs : هزینه های آتی
future event : رویداد آتی
future period : دوره آتی
future service potential : خدمات بالقوه آتی
future trends in accounting : روندهای آتی (در) حسابداری
future value : ارزش آتی (آینده)
future value factor : فاکتور ارزش آتی ، عامل ارزش آتی
future value of 1 : ارزش آتی یک، ارزش یک ریال (یا هر واحد پول دیگر) در آینده
future value of 1 rial table : جدول ارزش آینده یک ریال
future value of a deferred annuity : ارزش آتی اساط مساوی انتقالی به دوره های آتی
future value of a single amount : ارزش آتی مبلغ (مقدار) واحد
future value of an annuity : ارزش آتی اقساط مساوی قابل دریافت / پرداخت در اول دوره
future value of an annuityordinary : ارزش آتی اقساط مساوی قابل دریافت / پرداخت در آخر دوره
future value table of an ordinary annuity of 1 Rial : جدول ارزش آینده اقساط عادی یک ریال
futures (futures contract) : قراردادهای سلف ، قرادادهای آتی
futures market : بازار معاملات پیمان های آتی
futures option : اختیار خرید و یا عدم خرید قراردادهای سلف
futurology : پیشگویی
GNP deflator : شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص ملی
gain (loss) of purchasing power : سود (زیان) قدرت خرید
gain on sale of assets : سود (غیر عملیاتی) حاصل از فروش داراییها
gain, benefit, interest : منفعت، نفع بردن، به دست آوردن، درآمد (سود) غیر عملیاتی
galloping inflation : تورم شتابنده، تورم حاد
game theory (theory of games) : نظریه بازی ها
gearing (capital gearing; equity gearing; financial gearing leverage) : گرفتن وام
general accounting (audit) office : دیوان محاسبات
general accounting office auditor : حسابرس دیوان محاسبات
general conditions of contract,general terms of contract : شرایط عمومی پیمان (قرارداد)
general definition : تعریف کلی / عمومی
general factory manager : مدیر کل کارخانه
general fixed assets : دارایی های ثابت یک واحد (سازمان) دولتی
general fixed-assets account group : گروهی از حساب هایی که برای ثبت داریای های ثابت عمومی یک واحد دولتی به وجود می آورند.
general fund : حساب مستقل عمومی، وجوه عمومی، منابع مالی عمومی
general gift : هبه عام ، هدیه عام
general meeting of shareholders : مجمع عمومی صاحبان سهام
general plant services, general factory services : خدمات عمومی کارخانه
general purchasing power of money : قدرت خرید عمومی پول
general purpose financial statements : صورت های مالی که هدف های عمومی را تامین می کنند.
general shortage of labour, shortage of manpower : کمبود عمومی کار
general system of preferences (GSP) : سیستم عمومی ترجیحات
general tariff : تعرفه عمومی (یک ماخذ حقوق گمرکی)
general terms of contract : شرایط عمومی پیمان
generalized audit software : نرم افزار عمومی حسابرسی
gift-edged : اوراق قرضه بسیار معتبر
gifts with reservation of benefit : هدیه با شرط بهره مند شدن از منافع آن
global system of trade preferencess (GSTP) : نظام جهانی ترجیحات تجاری
glut supply of goods : عرضه فراوان کالا
go-go fund : صندوق سرمایه گذاری پر خطر
goal difficulty : هدفی که دستیابی به آن مشکل است
gold and foreign exchange reserve : ذخایر طلا و ارز
good afloat : کالای در راه
good business reasons for issuing : دلایل تجاری مناسب برای انتشار ...
good faith : حسن نیت
good faith deposit : ودیعته با حسن نیت
good faith duty : با حسن نیت کامل
good units, safe units : واحدهای سالم محصول
goods available for sale : کالای آماده برای فروش
goods in custody of the customs : کالاهای در اختیار گمرک
goods in free circulation, authorized goods : کالاهای مجاز
goods in hand of agent : کالا نزد نماینده (یا کارگزار)
goods in hand of others : کالا در دست دیگران
goods inventory at the end of the year : موجودی کالای ساخته شده آخر سال (آخر دوره)
goods manifest : مانیفست کالا
goods of inferior quality, Junk : بنجل
goods profit percentage : درصد سود روی کالا
goods received from home office,shipments from center : کالای دریافتی از مرکز
goodwill write-off reserve : یک حساب ذخیره که سرقفلی را زاز آن کمی کنند.
head office current account : حساب جاری مرکز، حساب جاری اداره مرکزی
head office expense : هزینه اداره مرکزی
head office, central office, headquarter : دفتر مرکزی
headmaster, manager, boss, chief,president : رییس، کارفرما، مدیر
headquarter for prisoners of war′s affairs : ستاد رسیدگی به امور آزادگان (اسرای جنگی)
hedging function : تامین پوشش
hierarehy of activities : سلسله مراتب فعالیت ها
high council of tax : شورای عالی مالیاتی
high flyer : سهام با نوسان شدید قیمت
high level staff, heavy level staff : کارمندان سطوح بالا
high rate of interest : نرخ سنگین بهره
highest in first out (HIFO) : اولین صادره از بالاترین قیمت های وارده (گرانترین وارده)
highest in, first out (HIFO) : اولین صادره از بالاترین قیمت های وارده
historical cost of the goods : بهای تمام شده تاریخی موجودی ها
historical cost versus current fair value : مقابل ارزش متعارف جاری بهای تمام شده تاریخی
historical rate of return : نرخ بازده تاریخی
holder of check : دارنده چک
holder of the record : صاحب سهم
holders of the company : دارندگان (صاحبان) شرکت
holding gain net c nflation : سود نگهداری کالا پس از احتساب آثار تورم
honoured draft (bilI) : برات قبولی نوشته
horirontal form : شکل افقی (ترازنامه)، شکل محاسباتی
horirontal transfers : انتقالات افقی
house of issue : موسسه تامین سرمایه
human information processing accounting : حسابداری رفتاری
human infonnation processing (HIP) : پردازش اطلاعات انسانی، مطالعه یا تحقیق درباره فرایندهای تصمیم گیری
hyperinflation : تورم عنان گسیخته، تورم شدید
Iran airline pension fund : صندق بازنشستگی هواپیمایی کشور
Iran insurance company pension fund : صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران
ideal efficiency : کارآیی مطلوب
identifiable assets : دارایی های قابل شناسایی، دارایی های اثبات شده
identifiable assets and liabilities : دارایی ها و بدهی ها با هویت مشخص
identifiable assets test : آزمون دارایی های قابل شناسایی
identifiable intangible assets : داراییهای نامشهود قابل شناسائی
identification : احراز هویت، شناسایی
identify : شناسایی کردن، هویت، شخصیت
identify stock (to) : تعیین عینیت (هویت) موجودی
idle capacity variance (capacity usage variance, fixed overhead capacity variance) : انحراف ظرفیت سربار ثابت
idle cash, surplus funds : وجه بلا استفاده ، وجوه راکد
idle facilities : تسهیلات راکد
idle facilities cost : هزینه تسهیلات راکد
idle facitlity expense : هزینه تسهیلات بلا استفاده
illogical reasons of auditor : دلائل غیر منطقی حسابرس
illusory profit : سود فریبنده، سود گمراه کننده
imbalance of orders : عدم تعادل سفارشات
gross profit : سود ناخالص، سود ناویژه، تفاوت بین فروش و قیمت تمام
gross profit analysis : تجزیه و تحلیل سود ناخالص
gross profit margin : حاشیه سود ناخالص
gross profit method : روش سود ناخالص
gross profit on sales : سود ناخالص فروش
gross profit percentage : درصد سود ناویژه
gross profit ratio : نسبت سود ناخالص، درصد سود ناخالص
gross profit test : آزمون سود ناخالص
gross realized profit : سود ناویژه تحقق یافته
gross redemption yield (effective yield;yield to maturity) : نرخ بازده داخلی اوراق قرضه که در تاریخ معین خریداری و تا سررسید نگهداری می شود.
gross-price method (of recording purchase, sales discounts) : روش مبتنی بر ناخالص قیمت. هنگام ثبت خرید و تخفیف از فروش
gross-profit ratio : نسبت سود ناویژه
group accounts (group financial statement) : صورت های مالی تلفیقی، صورت های مالی گروهی
group life insurance : بیمه زندگی گروهی
group of accounts : گروه حساب ها
group of seven : گرونه هفت
group relief : معافیت مالیاتی گروه
grouping financial statement : ارائه صورت های مالی واحدهای فرعی به صورت خلاصه و ارائه توضیح لازم
growth fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری رو به رشد
guarantee fund : سپرده تضمینی
guaranteed funds : وجوه تضمین شده
guaranteed investment certificate . : گواهی سرمایه گذاری تضمین شسده
guidelines for internal auditors : رهنمودی برای حسابرسان داخلی
half -secret trust : وصیت فاقد موصی له
hand over of site : تحول محل کحارگاه
hand -over of site : تحویل موقت
hand-over, issue of final certificate : تحویل قطعی
handbook of internal accounting controls : راهنمای کنترل های داخلی حسابداری
handicraft economy : اقتصاد مبتنی بر صنایع دستی
handling of goods : جابجایی کالا
head of accounting, head of accounts,accounting general, cheif accountant : رییس حسابداری
head of auditing department : رییس اداره حسابرسی
head of bookkeeping section : رییس دایره دفترداری
head of budget department : رییس اداره بودجه
head of cost accounting department : رئیس اداره حسابداری صنعتی
head of department : رییس اداره
head of financial affairs : رییس امور مالی
head of financial department : رییس اداره خدمات مالی
head of financial planning department : رییس اداره برنامه ریزی مالی
head of general accounting department : رییس کل حسابداری
initial distribution of income : توزیع اولیه درآمد
initial distribution of wealth : توزیع اولیه ثروت
initial franchise fee : حق فرانشیز اولیه
initial public offering (lPO) : عرضه (انتشار) عمومی اولیه اوراق بهادار
initial public offering (lPO) : عرضه اولیه اوراق بهادار
inland bill of exchange, domestic, bill of exchange : برات داخلی
inland feright : هزینه حمل داخلی
inland waterway bill of lading : بارنامه آبراه داخلی
input output statement of funds : صورتحساب منابع و مصارف وجوه
input-output coefficient : ضرایب داده ، ستانده
inquiry of the client′s attorney : پرس و جو از وکیل حقوقی صاحبکار
inside information : اطلاعات داخلی / محرمانه / خصوصی
insolvency liquid deficiency : کمبود نقدینگی
inspection certificate : گواهی بازرسی
inspection department (office) : اداره بازرسی
inspection of employers : بازرسی کارفرمایان
inspection of goods : بازرسی کالا
inspection of goods finished : بازرسی کالای ساخته شده
inspection of purchased goods : بازرسی کالای خریداری شده
inspection of purchased material : بازرسی مواد خریداری شده
inspector of taxes : ممیز مالیاتی
inspector′s fee : حق الزحمه بازرس
instability index of earnings : شاخص بی ثباتی سود
letter of credit (LC) : اعتبار اسنادی (اعتبارنامه)
letter of credit (documentary credit) : اعتبار اسنادی، اعتبارنامه بانکی
letter of declaration : اظهارنامه
letter of engagement : قرارداد حسابرسی
letter of guarantee issue cost : هزینه صدور ضمانت نامه
letter of indemnity : ورقه تضمین خسارت
letter of inquiry : درخواست تاییدیه وکیل حقوقی
letter of intent (LOI) : تفاهم نامه
letter of protest : واخواست نامه
letter of recommendation,representation by management : تاییدیه مدیران
letter of representation, representation letter : نامه تائید صحت اطلاعات تسط مدیران (تاییدیه مدیریت)
letter of understanding : یادداشت تفاهم
letter of violation : تخلفنامه
level of activity : سطح فعالیت
level of aggregation : سطح / میزان تجمیع
level of attainment : سطح فعالیت
levels of market efficiency : سطوح کارآیی بازار
liability certificate, certificate of debt : گواهی (تاییدیه) بدهی
liability for endorsement : بدهی حاصل از ظهرنویسی، بدهی احتمالی
liability of auditors : مسئولیت (تعهد) حسابرسان
liable for damages : مسئول خسارت
liable for payment : مسئول پرداخت
liable for payment of debts : مسئول پرداخت بدهی ها
life annuity : مستمری (قسط) مادام العمر
life annuity installments : مستمری قسط السنین
life assurance : بیمه عمر
life cycle : دوره حیات، چرخه عمر
life income funds : صندوق درآمد مادام العمر
life insurance : بیمه عمر
life insurance policy : بیمه نامه عمر
life interest : حق عمری، حبس مال مادام العمر
life long annuity : مقرری سالانه مادام العمر
life of machine : عمر ماشین
life table of asset : جدول عمر قابل استفاده دارایی
life tenant : مالکیت مادام العمر
life-cycle budget : بودجه چرخه عمر محصول
life-cycle budgeting : بودجه بندی برمبنای چرخه عمر محصول
life-cycle costing : تعیین بهای تمام شده دارایی برمبنای چرخه عمر
life-periods method : روش مجموع سنوات
life-cashflow consequences : تاثیر روش اولین صادره از آخرین وارده برگردش نقدینگی
Iift-on, lift-off = lo-lo : بارگیری و تخلیه کشتی با جرثقیل
likely errors in the financial statements : اشتباهات احتمالی در صورت های مالی
limitation of action, limitation period : مرور زمان
limited life : عمر محدود
limited power of attoreny (LPOA) : وکالت محدود
limited recourse financing : وام با تضمین خاص
limited testing of the system : آزمون محدود سیستم
limiting factor (principal budget factor) : عامل محدود کننده
line and staff relations : روابط صفی و ستادی
line of credit : حد (میزان) اعتبار، اعلامیه ارائه اعتبار (اعطای خط اعتباری)
linear cost function : تابع هزینه خطی
impairment of assets : زیاندیدگی دارایی ها، کاهش ارزش داریی ها
impairment of value : کاهش ارزش، زیاندیدگی ارزش
imperfect auditing : حسابرسی ناقص (ناتمام)
Limperfect competition : رقابت ناقص
imperfect competitive market : بازار رقابت ناقص
imperfect market : بازار ناقص
imperfect markets school : مکتب بازارهای ناقص
implementation of law : اجرای قانون
import tariff : تعرفه گمرک ، تعرفه واردات
importance factor : عامل اهمیت
imprest cash (fund) : تنخواه گردان
imprest petty cash fund : حساب مستقل تنخواه گردان
improper interference of auditor : دخالت بی مورد حسابرس
in progress of completion : در دست تکمیل
in restraint of trade : تحت محدودیت تجاری
in transit funds, cash in transit : وجوه در راه
inactive audit file : پرونده راکد حسابرسی
incentive fee. bonus, compensation,reward, remuneration. fee, premium,incentive, carriage outwards gratuity. : پاداش، پرداخت بر مزد از بابت خدماتی که انجام داده، جایزه
inception of the lease : شرع قرارداد اجاره
incidence of cost (expenditure) : تعلق واقعی هزینه
incidence of tax : تعلق (تحمل) واقعی مالیات
incidental beneficiary : ذینفعی که در سایه اجرای قرارداد که بر حسب تصادف موجب مزایی می شود، منتفع می گردد.
income before deduction of tax : درامد قبل از کسر مالیات
income before extraordinary items : سوود قبل از اقلام غیر مترقبه
income from : درآمد حاصل از
income from cash penalties : درآمد حاصل از جرایم نقدی
income from continuing operation : درآمد حاصل از عملیات جاری
income from contribution : درآمد حاصل از حق بیمه
income from discontinued operations : درآمد حاصل از عملیات متوقف شده
income from discount, discount earning : درآمد حاصل از تخفیف
income from investment : درآمد حاصل از سرمایه گذاری
income from members : درآمد حاصل از اعضاء
income from sales, revenue from sales : درآمد حاصل از فروش
income from SUbscription : رآمد حاصل از آبونمان
income fund : صندق سرمایه گذاری با هدف کسب درآمد
income statement, profit and loss statement : صورت سود و زیان
income summary, profit and (or) loss summary : خلاصه سود و (یا) زیان
income, revenue, profit, earning : درآمد
incompatible duties (functions) : وظایف مانعه الجمع، وظایف، متناقض، وظایف ناسازگار
incompatible functions : اقدام ناشایست
incorporation of audit firms : شرکت های تضامنی حسابرسی با مسئولیت محدود
incovertiable bill of exchange : برات ارزی غیر قابل تبدیل
increase of capital : افزایش سرمایه
increase of premium : افزایش حق بیمه
increasing volume of production : افزایش حجم تولید
increment of income : نمو درآمد ، رشد درآمد
increment(al) cost. final cost, marginal cost, manufacturing cost : هزینه نهایی
incremental benefit : تغییر در سود
incremental cash flow : جریان نقد اضافی
incremental net benefit : تغییر در خالص منافع
indefeasible, irrevocable : غیر قابل فسخ
indemnifier : خسارت پرداز
indemnify : پرداخت غرامت، جبران خسارت، غرامت (تاوان) دادن
indentify asset : تعیین هویت دارایی
independence from line operations : استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی
independence of access : استقلال از لحاظ دسترسی
independence of auditors : استقلال حسابرس، حسابدار مستقل
independence of mind : استقلال رای
independence of position : استقلال از لحاظ جایگاه سازمانی
independence of reportiog : استقلال از لحاظ گزارشگری
independence-in-fact : استقلال واقعی
independent examination of auditor : رسیدگی مستقل حسابرسی
independent financial adviser (IFA) : مشاور مالی مستقل
independent international finance expert : متخصص مستقل مالی بین المللی
independent professional accountants : حسابداران مستقل حرفه ای
independet appraisal function : وظیفه ارزیابی مستقل
index fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری وابسته به شاخص
index of retail prices : شاخص قیمت های خرده فروشی
index of wholesale prices, holesale price index : شاخص قیمت های عمده فروشی
indexing (and cross·referencing) : طبقه بندی اسناد و تطبیق آنها در کاربرگ های حسابرسی
indications of source : علائم محل ساخت (مبدا)
indirect division of medical care : بخش درمان غیر مستقیم
indirect factory wages : دستمزد غیر مستقیم کارخانه
indirect financial interest : منافع مالی غیر مستقیم
indirect quoted free exchange rate : نرخ آزاد تبدیل غیر مستقیم
indirect-effectillegal acts : اعمال غیر قانونی دارای تاثیر غیر مستقیم
individual and collective responsibility of partners : مسئولیت فردی و جمعی شرکاء
indorsed draft : حواله ظهرنویسی شده
ineffectiveness : نارسایی، عدم توفیق
inefficiency : فقدان کارائی، عدم کارایی
inefficient : عدم توفیق
inefficient protfulio : پرتقوی غیر کارآ (غیر بهینه)
inefficient use : استفاده غیر موثر
infation : تورم
infavorable trade balance, adverse trade balance : موازنه نامساعد تجاری
inference : استنباط، استنتاج، نتیجه
inferior goods : اجناس نامرغوب
inflated profit : سود بادکرده
inflated stock : موجودی تورمی
inflation : تورم
inflation accounting : حسابداری تورمی
inflation rate : نرخ تورم، افزایش سطح کل قیمت ها
inflation -indexed security : اوراق بهادار شاخص بندی شده با سطح تورم
inflationary : تورمی
inflationary changes : تغییرات تورمی
inflationary factors : عوامل تورمی
inflationary influence : تاثیر تورمی
inflationary period : دوره تورمی
inflection accounting : حسابداری تورمی
inflow of cash : جریان ورود وجه نقد
inflow of foreign funds : ورود سرمایه های خارجی
inflow-outflow : ورودی ، خروجی
influence : نفوذ کردن
influential : بانفوذ
influential organizations : سازمان های ذی نفوذ (تاثیرگذار)
inforce, valid, reliable, reputable,honoured, valid : معتبر
informal : مدون نشده
informal opinion : اظهار نظر آگاهانه
infonnal procedures : روش های غیر مدون
informal records : مدارک اسناد غیر رسمی
information : اطللاعات، مجموعه ای از واقعیت ها، آگجاهی
information and communication : اطلاعات و گزارشگری
information asymmetry : عدم تقارن اطالعات، عدم دسترسی یکسان به اطلاعات
information content of devidends hypothsis : فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام
information economic theory : تئوری اقتصادی بودن اطلاعات
information economics : اطلاعاتی که می تواند بر تغییرات (رفتار) اقتصادی اثر بگذارد.
information for financial control : اطلاعات جه کنترل مالی
information for management control : اطلاعات جهت کنترل مدیریتی
information hypothesis : فرضیه (نظریه) اطلاعات
information inductance : تلقین اطلاعات
information induction : استقرا اطلاعات
information intermediaries : واسطه های اطلاعاتی
information needs : نیازهای اطلاعاتی
information overload : انباشت بیش از حد اطلاعات، ارائه بیش از حد اطلاعات
information report : گزارش شاطلاعاتی
information retrieval : بازیابی اطلاعات
information risk : ریسک اطلاعات
information statistic : آمار اطلاعاتی
information system : سیستم اطلاعاتی
information systems management : مدیریت سیستم های اطلاعاتی
information technology : تکنولوژی اطلاعاتی
infonnation technology (IT) : مخفف تکنولوژی اطلاعاتی، فن آوری اطلاعات
information technology strategy : استراتژی تکنولوژی اطلاعات
information theory : تئوری اطلاعاتی
informed authority : مقام آگاه
informed opinion : اظهارنظر آگاهانه
infrastructure (social overhead capital) : زیرساختار
infrequent items : اقلام غیر مستمر
infrequent occurence : وقوع غیر مکرر
infringe legal powers : تجاوز از اختیاز قانونین کردن
infringement : تخطی از شرایط قرارداد، نقص مفاد قرارداد
infringement on other′s rights : تجاوز به حقوق دیگران
ingredients of primary qualities : عناص تشکیل دهنده ویژگی های کیفی اولیه
inherent vice (of goods) : عیب و نقص ذاتی (کالا)
installation costs (fee) : هزینه های نصب
installation of accounting system : برقراری سیستم حسابداری
installment financial services : خدمات مالی اقساطی
installment funds : وجوه اقساطی
installment method of accounting : روش حسابداری (فروش) اقساطی
installment method of recognition : شناسایی به روش قساطی
installment payment, annuity due,payment of installments : پرداخت اقساطی
institue of credit management : انجمن میران اعتبارات
institute of certified pubtic accountants : انجمن حسابداری رسمی
institute of accountants : موسسه حسابداران
institute of administrative accountants : انجمن حسابداران اداری
institute of auditors : موسسه حسابرسان
institute of chartered accountants in England and Wales (ICAEW) : انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
institute of chartered accountants in Ireland (lCAI) : انجمن حسابداران خبره در ایرلند
institute of chartered accountants of Scotland (lCAS) : انجمن حسابداران خبره در اسکاتلند
institute of chartered accountatnts : موسسه حسابداران خبره
institute of cost and management accountants (lCMA) : انجمن حسابداران هزینه و مدیریت
institute of cost and management accountants : انجمن حسابداران هزینه و مدیریت
institute of credit management : انجمن مدیران اعتبارات
institute of external auditors : موسسه حسابرسان خارجی
institute of internal auditors (IlA) : انجمن حسابرسان داخلی
institute of management accountants (IMA) : انجمن حسابداران مدیریت
institute of proffesional accountants : موسسه حسابداران حرفه ای
institute of public accountants : موسسه حسابداران عمومی (رسمی)
instruction, procedure, code of practice : دستورالعمل، آموزش حسابداری
instrument (financial instrument) : ابزار مالی، سند، مدرک
instrument of assignment : سند واگذاری
instrument of commerce : سند تجاری
insufficient capacity : ظرفیت غیر کافی
insufficient competent evidence : فقدان شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان
insufficient investment : سرمایه گذاری غیر کافی
insurance certificate : گواهی بیمه، مدرک بیمه
insurance fund : منابع بیمه ای
insurance fund investment : سرمایه گذاری وجوه بیمه
insurance part of medical care : بخش بیمه ای خدمات درمانی
insurance premium, premium fee schedule, contribution, net premium : حق بیمه، قسط بیمه
insurance reserve funds : وجوه اندوخته بیمه
insurancedemand for auditing : تقاضای پوشش بیمه برای حسابرس
intangible fixed assets : دارایی های ثابت نامشهود
integrated test facility : امکان آزمون همگام
integrated test facility (lTF) : یک سیستم رایانه دارای برنامه کد و داده های خاص که یک موسسه حسابرسی آن را در سیستم رایانه صاحب کار قرار می دهد.
integrity and reliability of information : صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات
inter company profit : سود داخلی (بین شرکت ها)
inter company transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی
inter fund transfers. : مبالغ انتقالی بین اعتبارات
inter period allocation of tax : تخیص بین دوره ای مالیات
inter service department transfers eftpos electronic funds transfer at point of sale : انتقال الکترونیکی پول به هنگام فروش
inter-bank offered rate : نرخ پیشنهادی ما بین بانک ها
inter-company inventory transfer : انتقال موجودی بین شرکت ها
inter-company profit : سود داخلی (بین قسمت های مختلف واحد تجاری)
inter-company profit or loss : سود یا زیان بین شرکت ها
inter-company transfer pricing : قیمت گذاری اتنقالات داخلی بین شرکت ها
inter-department profit : سود فی ما بین دوایر
inter-department transfers : انتقالات بین ادارات (دوایر)
inter-firm comparisons : مقایسه های فی ما بین بنگاه ها
inter-fund transfer : انتقال وجه بین اعتبارات
inter-process profit : سود بین مراحل
inter-segment transfers : انتقالات بین بخش ها (قسمت ها)
interbank funds : وجود فی ما بین بانک ها
intercompany profit : سود حاصل از فعالیت درون گروهی یک شرکت یا سود بین شرکت های گروه
interdepartmental profit : سود بین واحدهای سازمانی
interest cover (fixed -charge-coverage ratio) : پوشش بهره
interest for delay : بهره دیرکرد
interest formulas : فرمول محاسبه بهره (بهره مرکب)
interest method of amortization : روش انقضای مبتنی بر نرخ بهره، روش بهره استهلاک
interest rate, rate of interest : نرخ بهره
interest-free banking : بانکداری بدون بههر (ربا)
interest-free loan : وام بدون بهره، قرض الحسنه
interests, benefits, gains, cost-benefit : حقوق، منافع
interfirm comparison : مقایسه چند شرکت
interfund accounts : حساب نقل و انتقال بین وجوه مستقل دلتی
interfund transfer : انتقالات میان حساب های مستقل دولتی
interim certificate : گواهی مقدماتی
interim closing of accounts : بستن میان دوره ای حساب ها (به طور موقت)
interim financial reporting : گزارش مالی میان دره ای
interim financial statements (interim accounts′ interim report) : صورت های مالی میان دوره
intermediate cash flows : جریان های نقدی میان دوره ای
intermediate-term financing : تامین مالی میان مدت
internal audit file : پرونده حسابرسی داخلی
internal audit findings : یافته های حسابرسی داخلی
internal audit office : دفتر حسابرسی داخلی
internal expansion financing : رشد از طریق استفاده از منابع مالی داخلی
internal financial controls, internal rate of return : کنترل های مالی داخلی
internal financial reporting : گزارشگری مالی داخلی
internal financing : تاین مالی داخلی (از منابع داخل شرکت)
internal fraud : تقلب درون سازمانی
internal rate of return (IRR) : نرخ بازده داخلی
internal traffic : تردد داخلی
internal verification, verification : ممیزی ، تایید صحت ثبت عملیات
international association of book-keepers : جامعه دفتر داران بین المللی
international bank for reconstruction and development (IBRD) : بانک بین المللی ترمیم و توسعه
international centre for settlement : مرکز بین المللی تصفیه
international chamber of commerce(ICC) : اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
trinternational committee for accounting cooperation (ICAq : کمیته بین المللی همکاری حسابداری
international congress of accountants (ICA) : کنگره بین المللی حسابداران
international coordination committee for the accounting profession (lCCAP) : کمیته بین المللی همکاری حسابداری
international customs declaration form : اظهارنامه بین المللی گمرکی مدل
international development fund : صندوق بین المللی توسعه
international federation of accountants (IFAC) : فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک)
international finance : مالیه بین المللی
international finance corporation : شرکت مالی بین المللی
international finance expert : متخصص مالی بین المللی
international financial sources : منابع مالی بین المللی
international financing : تامین مالی بین المللی
international monetary fund (IMF) : صندوق بین المللی پول
international mutual fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری بین المللی
international organization for securities commission (IOSCO) : کمیسیون سازمان های بین المللی برای اوراق بهادار
international sources of funds : منابع بین المللی اعتبار
interpretation of control reports : تفسیر گزاراشات کنترلی
interpretation of financial comparisons : تفسیر سنجش های مقایسه ای مالی
interpretation of financial reports : تفسیر گزارشات مخالی
interpretation of variances : تفسیر مغایرات (انحرافات)
intra-company transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی
intrinsic value of an option : ارزش ذاتی برگ اختیار معامله
inventory at begining period of goods : موجودی اول دوره کالای
inventory at end of the period : موجودی کالای در جریان ساخت آخر دوره
inventory certificate : گواهی موجودی انبار (که صاحبکاران باید به حسابرسان ارائه دهند)
inventory certification : تاییدیه انبار
inventory classification : طبقه بندی موجودی کالا
inventory cut-off (date) : (تاریخ) انقطاع انبارگردانی
inventory financing : تامین مالی موجودی ها
inventory holding profits (gains) : سود حاصل از نگهداری موجودی کالا
inventory of real estate : موجودی اموال غیر منقول
inventory profit (income) : سود موجودی کالا، سود نگهداری موجودی ها
inventory turnover period, average number of days, inventory in stock : متوسط گردش موجودی کالا
invested funds : وجوه سرمایه گذاری شده
investiable (investabte) funds : وجوه آماده سرمایه گذاری
investigation, review, study inspection,review engagement, verification : بررسی (تعیین)، بازرسی، رسیدگی
investment cash flows : جریان های نقدی سرمایه گذاری
investment certificate : گواهی سرمایه گذاری
investment in default : اوراق بهادار تحت تملک سازمان که امکان سوخت آنها وجود دارد.
investment in foreign money : سرمایه گذاری ارزی
investment of funds : سرمایه گذاری وجوه
investment of resene funds : سرمایه گذاری اندوخته وجوه
invoice confirmation : تایید فاکتور / سیاهه
invoice for goods received : سیاهه کالای رسیده ، فاکتور کالای دریافتی
inward bill of lading : بارنامه ورودی
inward manifest or import manifest : اظهارنامه ورود (کالا)
irregularity of accounts : بی نظمی حسابها
irrevocable and confirmed documentary credits : اعتبارات اسنادی برگشت ناپذیر و تایید شده
irrevocable confirmed L/C : اعتبار اسنادی تایید شده غیر قابل برگشت
irrevocable letter of credit : اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت
irrevocable non-confirmed L/C : اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت تایید نشده
issuance of bonds : انتشار اوراق قرضه
issue of material : صدور (ارسال) مواد
issue of shares, stock issue : انتشار سهام
items of asset : اقلام دارایی
items of credit : اقلام بستانکاری
Jihad Sazandegy pension fund : صندوق بازنشستگی وزارت جهاد سازندگی
jo′aalah, contract of reward : جعاله
job classification : طبقه بندی برحسب شغل (کار)، طبقه بندی مشاغل
job costing , Gob order costing, specific order costing : هزینه یابی سفارش کار
job method of cost accounting : روش حسابداری هزینه یابی کارمزدی
job specification : مشخصات کار
joint product method of cost accounting : روش حسابداری هزینه یابی محصول مشترک
joint product offer : فروش یک کالا همراه یک کالای دیگر
joint tariff : تعرفه مشترک
journal sale form : فرم دفتر روزنامه فروش
judgemental method(of risk adjustment) : روش قضاوتی (تعدیل ریسک)
junior refunding : اوراق قرضه درجه دوم
just, fair : مناسب، منصفانه
justice and fairness : عدالت و انصاف
justified price : قیمت عالانه، قیمت معقول
justify : توجیه کردن
key factor : عامل کلیدی (عامل اساسی)
key profitability factor : عامل کلیدی سودآوری
kind of commodity / kind of the goods : نوع کالا
kite-flying : بلند پروازی، سفته بازی، گزاف گویی
London inter bank offered rate (LIBOR) : نرخ بهره کوتاه مدت بین بانکی لندن
labour (wages) efficiency variance : انحراف کارآیی دستمزد
labour efficiency variance : انحراف کارآیی دستمزد، نیروی کار
labour hour absorption rate of overhead : نرخ جذب ساعتی سربار
labour related benefits : مزایای مربوط به کارگران
labour-hour method of depreciation : روش (ساعت کار) برای محاسبه اسهلاک، استهلاک بر مبنای ساعت کارکرد
Iabour-off the job pay : پرداخت مزد ایام بیکاری
lack of order of accounts : بی ترتیبی حساب ها
laddered portfolios : سرمایه گذاری های پلکانی
lag factor : فاکتور خرید (فروش) نسیه
lag in payment of salary : تاخیر در پرداخت حقوق
lag in payment of wages : تاخیر در پرداخت دستمزد
laissez-faire : بدون نظم
language of business : زیان تجارت، زیان واحد تجاری
lapse of stock option : انقضای مدت استفاده از اختیار خرید سهام (انقضای مهلت استفاده از برگ اختیار معالمه سهم)
last day of field work : آخرین روز اجرای عملیات رسیدگی
last-in-:6.rst-out cost (LIFO cost) : روش اولین صادره از آخرین وارده
late payment fine : زیان دیرکرد
latent defect : عیب ناپیدا، نقص پنهان
law of corporations (company act) : قانون شرکت ها
law of diminishing return : قانون بازده نزولی
law of probability : قانون احتمالات
law of succession : قانون وراثت، قانون (تقسیم) میراث
law of supply and demand : قانون عرضه و تقاضا
lawful expense : هزینه قانونی (مشروع)
lawful heir, heir at law : وارث قانونی
lawless, unlawful, illegal : غیر قانونی
layoff, vacation : تعطیل، انتظار خدمت کارگر، حالت تعلیق
lease financing : تامین مالی از طریق اجاره
leave of absence with pay : مرخصی با استفاده از حقوق
left-over capacity : ظرفیت باقی مانده، ظرفیت مازاد ظرفیت خالی
legacy, field, inheritance, heritage : میراث، ارث ترکه
legal currency, the currency of the country : پول رسمی (رایج) کشور
legal entity (or person), artificial person,legal entity : شخص (شخصیت) حقوقی
legal entity of the company : شخصیت حقوقی شرکت
legal fee : حق المشاوره، حق الوکالت
legal form : شکل قانونی
legal formality : تشریفات قانونی
legal format : شکل قانونی
legal inspector′s fee : حق الزحمه بازرس قانونی
legal notification : اظهارنامه (اخطاریه) قانونی
legal office (or department) : اداره حقوق (قضائی)
legal reserve funds : وجوه اندوخته قانونی
legal right of set-off : حق تهاتر
legal status of deceased partner : وضعی حقوقی شریک فوت شده
legal status of new partner : وضعیت حقوقی شریک جدید
legal transfer : نقل و انتقال رسمی اوراق بهادار
legal validity of shares : اعتبار قانونی سهام
legibility of documents : قابلیت خوانایی اسناد
legitimate expense for tax : هزینه مشروع (مجاز) برای مالیات
legitimate method o.f costing : روش معقول (مشروع) هزینه یابی
letter of agreement, agreement,consent letter, letter of consent : موافقت نامه سرمایه گذاری
letter of allotment : تسهیم نامه (صورت یا برگ تسهیم)
letter of application : تقاضای استخدام
letter of authorization : کالتنامه
letter of awareness : اخطاریه
letter of comfort : التزام اخلاقی، معرفی نامه
letter of commitment, warranty, written undertaking : تعهدنامه
liquidation dividend profit (earning) guaranteed, gurenteed profit : سود تسویه
liquidation of a company : تصفیه یک شرکت
liquidation value of assets : ارزش برچیدگی دارایی ها
liquidity of a bank : نقدینگی یک بانک
liquidity of accounts : به نقد تبدیل کردن حساب ها
liquidity of assets : قابلیت نقدینگی دارائیها
liquidity of papers : قابلیت نقدینگی اوراق و اسناد
liquidity preferences : ارجحیت های نقدینگی
list of accounts payable : صورت حساب های پرداختنی (بدهی ها)
list of accounts receivable : صورت حساب های دریافتنی (طلب ها)
list of accounts, chart of accounts,accounting manual : فهرست حساب ها
list of assets : صورت دارایی ها
list of creditors : صورت طلبکاران
list of debtors : صورت بدهکاران
list of doubtful debts : صورت بدهی های مشکوک الوصول
list of investments : صورت سرمایه گذاری ها
list of liabilities (debts) : صورت بدهی ها
list of prices : صورت قیمت ها، فهرست بها
list of rent received : صورت اجاره دریافتنی
listing of non-cash investment and financing activities : فهرست فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی غیر نقدی
living expenses, cost of living : هزینه زندگی
load fund : صندوق سرمایه گذاری با هزینه کارمزد
loadable, executable, feasible : قابل اجرا
loading for contingencies : کارمدزی که بابت هزینه های احتمالی به حق بیمه اضافه می شود
loading participation in profit : هزینه مشترک در سود
loan fee : حق الزحمه وام
loan from partners : وام دریافتنی از شرکاء
loan on overdraft : وام اضافه برداشت
loan repayment factor : فاکتور بازپرداخت وام
loanable funds : وجوه قابل استقراض، وجوه وام دادنی
loaned flat : وام بدون بهره
local safe keeping (LSK) : اوراق بهادار متعلق به مشتری
long form auditing : حسابرسی تفصیلی (مفصل)
long form auditor′s report long form report, long-term report : گزارش بلند (گزارش تفصیلی) حسابرس
long format : صورت تفصیلی
long run frequency : فراوانی بلندمدت، نسبت پرداخت سود سهام در بلندمدت
long run performance : اجرای بلندمدت
long run profit maximization : به حداکثر رسانی طویل المدت سود
long run profitability : قابلیت سوددهی بلندمدت
long term (strategic) financial plans : برنامه های مالی بلندمدت (راهبردی)
long term financing : تامین مالی بلندمدت
long term forecast : پیش بینی درازمدت
long term refundable deposits : سپرده های قابل استرداد دراز مدت
loose leaf : کارت یا اوراق آزاد
loose leaf ledger : دفتر کل مجلد (اوراق جداشدنی)
loss and gain = profit and loss : سوود و زیان
loss carried forward, loss carryforward : زیان انتقال یافته به دوره های آتی
loss from abnormal spoilage : زیان حاصل از ضایعات غیر عادی
loss from discontinued operations : زیان حاصل از عملیات متوقف شده
loss function : تابع زیان
sloss of chaim : فقدان غرامت، زیان نامعلوم
loss of value (or fall in value) : افت ارزش
loss on manufacture : انتقال کالا از واحد تولید به احد کالای ساخته شده به قیمتی کمتر از بهای تمام شده
loss on stocks due to fall in price : زیان موجودی ها بر اثر سقو قیمت
loss relief : معافیت مالیاتی به دلیل زیان شرکت
lost usefulness (depreciation) : استهلاک یا از دست رفتن توان سوددهی دارایی
lot tolerance percent defective : درصد کالای خراب در یک محموله
low of cost and net realizable value rule : قاعده مبتنی بر اقل «بهای تمام شده» و «خالص ارزش بازیافتنی»
low-load fund : صندوق سرمایه پگذاری با سرمایه اندک
lower of cost or market (LCM) rule : قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار
lower of cost or market price (value) : حداقل قیمت تمام شده یا قیمت بازار
lower of cost or market rule : قاعده اقل بهای تمام شه یا قیمت بازار
lower of cost or market valuation : ارزیابی براساس اقل قیمت تمام شده
lucrative profit opportunities : فرصت ها (امکانات) زیاد سوددهی
lump sum freight : هزینه حمل مقطوع
machine-hours method of depreciation : استهلاک به روش ساعت کار ماشین آلات
mail order of payment : دستور پرداخت کتبی
mail transfer : حواله کتبی، حواله پستی
main function : وظیفه اصلی
main office : دفتر مرکزی
maintenance of capital : نگهداشت سرمایه
maintenance of physical capital : نگهداشت سرمایه فیزیکی (مادی)
major defect : نقائص اصلی و عمده
major effects : تاثیرات عمده
make provision, forecast : پیش بینی کردن
maker (signatory) of promissory note : صادر کننده (امضاء کننده) سفته
maker of a note : صادر کننده سند
mala fide : از روی سوء نیت (اصطلاح بورس)
malfeasance : مرتکب اشتباه شدن
management accounting data (infonnation) : مجموعه اطلاعات حسابداری مدیریت
management fee : حق الزحمه مدیریت
management infonnation system (MIS) : سیستم اطلاعات مدیریت
management letter of representation : تائیدیه مدیریت
management letter, letter of recommendation : نامه مدیریت
management of cash : اداره وجوه نقد
management override of internal controls : زیر پا گذاردن کنترل های داخلی
management perfonnance : میزان مهارت موفقیت در یک فعالیت
management perfonnance audit : حسابری عملکرد مدیریت، (حسابرسی عملیاتی)
manager′s fee : حق الزحمه مدیر
managerial finance, financial management : مدیریت مالی
managerial function : وظیفه مدیریتی
mandatory labour, forced labour,compulsory labour : کار اجباری
manifest : اظهارنامه بار، شرح محموله
manifest (cargo) : بارنامه عمومی (هر نوع وسیله نقلیه)
manipulation of accounts : حساب سازی
manner of combining interests : روش ترکیب منافع
manual of accounting == accounting manual : دستورالعمل حاسابداری
manufacture : ساختن، تولید کردن
manufacturer : سازنده، تولید کننده (کارخانه دار)
manufacturing : تولیدی، ساخت
manufacturing accounting : حسابداری تولید
manufacturing budget : بودجه ساخت (کالا)
manufacturing company : شرکت تولیدی
manufacturing cost (expense), output cost, product cost : هزینه تولید (محصول)
manufacturing cost of finished goods : بهای تمام شده کالای ساخته شده
manufacturing cost of goods produced : هزینه ساخت، هزینه تولید کالای ساخته
manufacturing cost variance : مغایرت هزینه ساخت
manufacturing efficiency : کارایی ساخت
manufacturing enterprice : موسسه صنعتی
manufacturing measure : معیار ساخت (تولید)
manufacturing mix : ترکیب ساخت
manufacturing order : سفارش تولید
manufacturing overhead : سربار تولید (ساخت)
manufacturing overhead allocated : سربار تخصیص یافته توید
manufacturing process : مرحله ساخت، جریان ساخت (فرایند تولید)
manufacturing productivity : بهره وری ساخت
manufacturing profit (or loss) : سود (یا زیان) تولید
manufacturing progresses : مراحل ساخت
rmanufacturing resource planning (MRP) : برنامه ریزی منابع تولیدی
manufacturing statement : صورت هزینه کالای ساخت شده
manufacturing time : زمان تولید
marcroeconomic factors : مولفه های اقتصاد کلان، متغیرهای کلان اقتصادی
margin of profit ratio : نسبت حاشیه اطمینان، نسبت حاشیه ایمنی
margin of safety (MS) : حاشیه ایمنی
marginal balance, final balance : مانده نهایی، مازاد درآمد به هزینه های متغیر
marginal cash flow : گردش نهایی وجوه نقد
marginal cost function : تابع هزینه نهایی
marginal cost of capital (MCC) : هزینه نهایی سرمایه
marginal cost of production : هزینه نهائی تولید
marginal efficiency of investment : بازده نهایی سرمایه گذاری
marginal productivity of capital : بهره وری نهایی سرمایه
marginal profit (income) : سود نهایی
marginal rate of tax : نرخ نهایی مالیات
marginal rate, final rate : نرخ نهائی
marine bill of lading : بارنامه دریایی (کالا)
marked (of marking) to the market : تعدیل با قیمت (ارزش) بازار
marked cheque, stamped cheque,enfaced check : چک ممهور ، چک مهر شده
market discount function : تابع تنزیل بازار، کارکرد / نقش تنزیلی بازار
market expectation theory of the term structure : تئوری انتظارات بازار ساختار زمانی نرخ بهره
market failure : شکست / نارسایی بازار، قصور بازار
market for management labor : بازار خدمات مدیران حرفه ای
market forces : نیروهای بازار ، قدرت های بازار
market index of stock prices : شاخص بازار قیمت سهام
market portfolio : پرتقوی بازار، مجمعه سرمایه گذاری های بازار
market rate of discount : نرخ بازار تنزیل
market rate of interest, market price per share : نرخ بهره در بازار
market rate of investment : نرخ بازار سرمایه
market risk -return function : تابع ریسک و بازده بازار
market tendency is falling : روند بازار رو به تنزل است
market value = fair value : ارزش بازار، ارزش روز
market value method for investments : روش ارزش بازار سرمایه گذاری ها
market value of stock (goods) : ارزش بازاری کالا
market-based transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی بر مبنای قیمت بازار
master file : پرونده اصلی
matching concept of cost and income : تضمین هزینه با درآمد
matching of cost with revenue : تطابق هزینه با درآمد
material effect : اثر با اهمیت، تاثیر عمده
material information : اطلاعات مهم
material requisition, material requisition form, material requisition record : برگ دادخواست مواد
material specifications : خصوصیات مواد
material transfer note : سند انتقال مواد
materials issued at an inflated price : مواد صادره به قیمتی بیش از قیمت خرید
materials issued in excess of requirements : مواد صادره زائد بر احتیاج
maternity benefits : مزایای ایام استراحت بارداری
maturity of debt : موعد پرداخت بدهی
maturity of loan : تاریخ پرداخت وام
maturity value of debt : ارزش سررسید بدهی
maximization of contribution margin,contribution margin maximization : حداکثر کردن حاشیه فروش
maximization of income : حداکثر کردن درآمد
maximum efficiency : حداکثر کارایی
maximum efficiency rate : ضریب حداکثر کارایی
maximum period of payment : حداکثر دوره بازپرداخت
maximum transfer price : بالاترین قیمت انتقالی
means of clearing : وسائل (اسناد) واریز و تسویه
means of control : ابزارهای کنترل
means of entry : وسیله ثبت در دفتر
means of payment : وسائل پرداخت
means of transportation : وسایل حمل و نقل
measurement in terms of money : اندازه گیری در قالب پول
measurement of revenue : اندازه گیری درآمد عملیاتی
measures of dispersion : معیارهای پراکندگی
medium-term forecast : پیش بینی میان مدت
member of the association of accounting technicians (MAAT) : عض انجمن تکنسین های حسابداری انگلستان
member′s entrance fee : حق ورودیه عضو
members of the household : افراد خانوار
memorandum of association : اساس نامه
memorandum of financipg : برگ تامین وجوه
merit rate of employee : درجه شایستگی کارمند
method of accounting for treasury stock : روش حسابداری سهام خزانه
method of calculation : روش محاسبه
method of measurement : روش اندازه گیری
method of neglect : روش اغماض
method of pricing : روش قیمت گذاری
method of pricing goods dispatched : روش قیمت گذاری محصول ارسالی
method of valuation : روش ارزیابی
method of valuing : روش تعیین ارزش
methods of absorbing overhead : روش های جذب سربار
methods of allocation : روش های تخصیص
methods of judging efficiency : روشهای تشخیص کارائی
minimization of cost : حداقل کردن بهای تمام شده
minimum acceptable rate of return : حداقل نرخ بازده قابل قبول
minimum benefits : حداقل مزایا
minimum efficiency : حداقل کارایی
minimum level of cash : حداقل سطح موجودی نقدد
minimum level of cash holding : حداقل سطح نگهداری موجودی نقد
minimum transfer price : کمترین قیمت انتقالی
ministry of commerce : وزارت بازرگانی
ministry of cooperative : وزارت تعاون
ministry of economic and finance : وزارت امور اقتصادی و دارائی
ministry of finance : وزارت دارایی
ministry of industry : وزارت صنایع
ministry of labor and social affairs : وزارت کار و امور اجتماعی
minor defects : نقائص جزئی
minority of shareholders : اقلیت صاحب سهام
minute book of board of directors : دفتر خلاصه مذاکرات هیات مدیره
minute book of general meeting : دفتر خلاصه مذاکرات مجمع عمومی
minutes of directors, minutes of board of directors : صورت جلسات هیات مدیره
minutes of general meeting : صورت جلسات مجمع عممومی
misclassification : طبقه بندی نادرست
misfeasance : استفاده نادرست، حیف و میل، تخصیص نادرست (در حسابداری دولتی)
misleading financial statements : صورت های مالی گمراه کننده
mismatching of cost with revenue : عدم تطابق دقیق هزینه ها با درآمد
misstatements of facts : تحریف حقایق
misuse of public funds : القاء شبهه، قلب حقیقت، بیان کاذب، بیان خلاف واقع
mixed cost formula method : روش فرمول هزینه مختلط
mixed tariff : تعرفه مختلط
mode of transportation : شیوه و روش حمل و نقل
modification of books of accounts : تغییر شکل دفاتر حساب
modification of terms : تعدیل شرایط
modified : تعدیل شده، تجدیدنظر شده
modified accelerated cost recovery system : سیستم تعدیل شده بازیافت سریع بهای تمام شده
modified account : حساب تغییر شکل داده
modified accrual basis : روش تعهدی اصلاح شده
modified auditor′s report : گزارش تعدیل شده حسابرس
modified books (ledgers) : دفاتر تغییر شکل داده
modified cash basis : مبنای نقدی تعدیل شده، روش نقدی اصلاح شده
modified equity method : روش ارزش ویژه تعدیل شده
modified historical cost accounting system : سیستم بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده
modified temporal method : روش موقت اصلاح شده
modified treasury stock method : روش تعدیل شده سهام خزانه
modifing language : عبارت تعدیلی
molding forces : شکل دهنده ها
monetization of debts : تبدیل به پول کردن دیون
money converted into foreign currency : پول تبدیل شده به ارز خارجی
money order, transfer (money),remittance : حواله پول / حواله وجه واگذاری
money rate of interest : نرخ پولی بهره (نرخ نقدی بهره)
money-off offer : فروش یا تخفیف
money-refund offer : فروش قابل پس دادن
moneyed, man of money : پول دار
monopolistic right, franchise, exclusive right : حق انحصار
monotonous application of cost : سرشکنی (تسهیم) یکنواخت هزینه
mortality of asset : فناپذیری دارایی
mortality of stock : فناپذیری موجودی کالا
mortgage certification : گواهینامه رهنی
muhi-shift : چند نوبتی
muhi-shift work : کار چندنوبتی
multilevel affiliation : خرید و ادغام شرکت ها
multiple tariff system : سیستم تعرفه متعدد
multiple-step format : شکل چند مرحله ای
multiplied by number of insured years : ضربدر سنوات حق بیمه
multiplier effect : ضریب تکاثر درآمد
multiplier principle of investment,investment multiplier : ضریب افزایش سرمایه گذاری
multiproduct firm : شرکت چند محصولی
mutual fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری
mutual fund custodian : امانت دار
mutual fund open-end fund : شرکت سرمایه گذاری محدود
mutual investment funds : وجوه سرمایه گذاری متقابل
named port of destination : بندر مقصد مشخص
named port of shipment : بندر مشخص برای حمل
narrative form = report form : فرم گزارش
national commission on fraudulent financial reporting : کمیسیون ملی رسیدگی به تقلب در گزارش های مالی
nature of inventories : ماهیت موجودی ها
negative cash flow : جریان نقدی منفی
negative confirmation : تاییدیه منفی (در حسابرسی)
negative verification : تاییدیه منفی
negotiable certificate of deposit : گواهی سپرده بانکی قابل معامله
negotiated transfer pricing : قیمت گذاری توافقی انتقالات داخلی
net application of funds : خالص مصارف وجوه
net benefit : منفعت خالص
net cash flow : گردش خالص وجوه نقد
net export of goods and services : خالص صادرات کالا و خدمات
net funds : خالص منابع, خالص وجوه
net identifiable assets : خالص داراییهای قابل شناسایی
net payment of sa1ary : خالص پرداخت حقوق
net worth to fixed assets ratio : نسبت ازش ویژه به دارایای های ثابت
next in first out (NIFO) : اولین صادره از وارده آتی (بعدی)
night shift : نوبت کار شب
nominal rate (of interest) = coupon rate : نرخ بهره اسمی یا اعلام شده
nomination of directors : کاندیدا شدن مدیران
nomination of inspectors : کاندیدا شدن بازرسان قانونی
non convertible preferred stock : سهام ممتاز غیر قابل تبدیل
non interest bearing loan, non - interest loan, interest free· loan, loaned flat : وام بدون بهره
non management fraud : تقلب غیر مدیریتی
non tariff barriers : موانع غیر تعرفه ای
non-acceplance of bill : عدم قبولی برات
non-audited financial statements,unaudited statements : صورت های مالی حسابرسی نشده
non -commercial pr.ofit oriented establishment : موسسه غیر تجاری انتفاعی
non -confirmed credit : اعتبار تایید نشده
non -confirmed letter of credit : اعتبار اسنادی تایید نشده
non -conformity : عدم تطابق دقیق هزینه ها با درآمد
non -convertible preferred stock : سهام ممتاز غیر هزینه قابل تبدیل
non -financial income : درآمد غیر مالی
non-fund items : اقلام غیر مرتبط با وجوه
non-homogenous financial data : اطلاعات مالی ناهمگن
non-profit : غیر انتفاعی
non-profit organizations (company) : موسسات، سازمان های غیر انتفاعی
non -profitable, uneconomic : غیر اقتصادی، غیر سودمند
non -refundable : غیر قابل استرداد
non-revolving bank facility : اعتبار با دوره تنفس
nonmonetary transfer : مبادله غیر پولی
nonsufficient fund check : چک بلامحل، چک برگشت شده به علت کسر موجودی
nontariff measures (NTMs) : اقدامات غیر تعرفه ای
nontariff trade barriers : موانع تجاری غیر تعرفه ای
normal financing principles : اصول معاملات دو جانبه (دو کشور)
normal hours of work : ساعات عادی کار
normal level of activity : سطح عادی فعالیت
norrnin,al rate of interest : نرخ اسمی بهره
not charged, not accounted for : به حساب نیامده (به حساب منظور نشده)
not for profit organi2ation : سازمان غیر انتفاعی
notes of meetings : صورتجلسات
notes to financial statements : یادداشت های پیوست صورت های مالی
notice of change : یادداشت (نامه) تغییرات
notification : ابلاغ، اعلام، اخطاریه
notification of intended return : برگشت کالا
notify : خبر دادن، مطلع ساختن، توجه دادن
notifying bank : بانک اعلام کننده (بانک کارگزار)
notional profit : سود ظاهری
number of days of sickness : تعداد روزهای بیماری (بیمه شده)
number of dependents : تعداد افراد تحت تکفل (بیمه شده)
numerical scale point for importance : ضریب کمی اهمیت، ضریب مقداری اهمیت
object classification of cost : طبقه بندی موضوعی هزینه
objective classification : طبقه بندی عینی (هزینه ها)
objective function : تابع مورد هدف
objective information : اطلاعات عینی
objective professional judgement : قضاوت حرفه ای بی طرفانه
objectives of financial reporting : اهداف گزارشات مالی
objectives of financial statements : اهداف صورت های مالی
obligatory decrease of capital, oblicatory event : کاهش اجباری سرمایه
observation frequency : فراوانی مشاهده شده
occupational safety : حفاظت کار
of contract : پیمانکار عمومی (پیمانکار انواع پیمان ها)
of price fluetuation : ترقی و تنزل قیمت (نوسان قیمت)
of relative cost : ضریب هزینه نسبی
off balance sheet items : اقلام زیر ترازنامه
off balance sheet risk : ریسک تامین مالی خارج از ترازنامه
off risk : خالی از خطر، بدون ریسک
off-board : معاملات خارج از بورس
off-line : گسسته، منفصل
off-setting : تهاتر، پایاپای
off-setting asset account : حساب کاهنده دارایی
off-setting error : اشتباه متقابل، اشتباه جبرانی
off-shore : دور از کرانه، مقابل ساحل، واقع در فلات
off-type : ناجور، مغایر با نوع عادی و معمولی
offence : جرم، لغز، تخلف
offend : تخلف کردن، مرتکب خلاف شدن
offender : متخلف
offer acceptanceand : اشتباه متقابل، اشتباه جبرانی
offer and acceptance : ایجاب و قبول (در معاملات)
offer and demand : عرضه و تقاضا
offer commercial : پیشنهاد (تجارتی)
offer price : قیمت پیشنهادی
offer wanted : گرفتن مظنه قیمت خرید
offer, propose : پیشنهاد کردن، تعارف کردن، عرضه
offeree : طرف قبول
offering : عرضه سهام
offering circular : اعلامیه فروش
offering date : تاریخ عرضه
offering price : قیمت پیشنهادی
office en route : دفتر گمرکی بین راهی
office equipment : تجهیزات یا اثاثه اداری
office furniture and fixtures : اثاثیه و لوازم اداری
office hours : ساعات اداری
office of departure : دفتر گمرکی مبدا
office of destination : فتر گمرکی مقصد
office of loading : دفتر پمرکی بارگیری
office of paying master : دفتر رئیس پرداخت
office of unloading : دفتر گمرکی تخلیه
office supplies : ملزومات اداری
officer : مامور، افسر، عضو هیات رئیسه
officer, executive director : مدیر اجرائی
officers of a company : مدیران و مقامات ارشد یک شرکت
official discount rate : نرخ رسمی تنزیل
official document (paper) : سند رسمی
official list : فهرست رسمی
official receiver (OR) : مسئول یا مامور اداره امور ورشکستگی
official, administrative : رسمیف اداری
officials, responsibilities : مسئولین، مقام های رسمی
offset : معامله افست، تسویه، پایاپای، خنثی کردن، حساب کاهنده، حساب متهاتر
offset clearing : پایاپای (تهاتر)
offset debt, reciprocal debt : بدهی متقابل (در مقابل طلب)
offset requirement : شرط پایاپای (نیاز جبرانی)
offseting entry, contra entry : ثبت متقابل (بدهکار در مقابل بستانکار)
offsetting asset accounts : حساب های کاهنده داریایی
offsetting cost with revenue : تهاتر درآمد با بهای تمام شده
offsetting errors, compensating errors : دو اشتباه که یکدیگر را خنثثی کنند، اشتتباهات متقابل
offshore account : حساب برون مرزی
offshore banking : بانکداری برون مرزی
offshore company : شرکت فراساحل
offshore contract : قرارداد در خارج از کشور
offshore fund : صندوق برون مرزی
oil ministry pension fund : صندوق بازنشستگی وزارت نفت
old age benefits : عواید ایام گیری
old age pension fund : صندوق بیمه بازنشستگی
oldness of asset, age of asset : قدمت دارائی
on account of : بابت
on behalf of : از طرف
on board / afloat : در کشتی / دو حرکت شناور
on cost transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی بر مبنای قیمت تمام شده
on offer : آماده ترخیص داخلی
on-time performance : عملکرد به موقع
one shift work : کار یک نوبتی
one shift worker : کارگر یک نوبتی
one-shift operations : عملیات یک نوبتی
one-side confidence interval : بازده اطمینان یک طرفه
open item file : پرونده اقلام باز
open letter of credi : اعتبار اسنادی باز
open-end fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری با سرمایه نامحدود (معتبر)
open-ended mutual funds : یک صندوق مشترک سرمایه گذاری که تعداد سهام آن مشخص نیست
passenger manifest : صورت مسافران، مانیفیست مسافران
patent office : اداره ثبت اختراع
pattern of cost allocation : الگوی تخصیص هزینه
pay a draft at sight : پرداخت برات دیداری
payoff : بازدهی (برگشت وجه)
pay office : اداره پرداخت
primary offering : عرضه اولیه اوراق بهادار
primary reserve fund : وجوه اندوخته اولیه
prime bill of exchange : برات اسنادی ممتاز
principal budget factor : عامل کلیدی (اصلی) بودجه
principal office of the partnership : مرکز اصلی مشارکت
principle of conservation : اصل محافظه کاری
principle of consistency : اصل ثبات و هماهنگی
principle of consistency for comparison : اصل ثبات رویه جهت
principle of consolidating statements : اصل تلفیق کردن صرت های مالی
principle of disclosure : اصل افشای (حقایق)
principle of exceptions : اصل توجه به انحرافات بودجه ای
principle of realimtion : اصل تحقوق
principles of consolidating financial statements : اصول تلفیق کردن
principles of cost accounting : اصول حسابداری قیمت تمام شده
principles of double entry accounting : اصول حسابداری دو طرفه
principles of the code : اصول آیین رفتار
prior, financial period adjustments : اصطلاحات دوره مالی قبل
prior preferred stock : سهام ممتاز با حق تقدم
prior right of creditors : حقوق ممتاز اعتبار دهندگان
prior year profit : سود سال های قبل
private financing : تامین مالی خصوصی
private offering : عرضه خصوصی
private securities litigation reform act : قابل اصلاحیه پیگرد قانونی اوراق بهادار بخش خصوصی
private treaty pro-forma invoice : معامله اشخاص وابسته، معامله داخلی، معامله خصوصی
privileged information : اطلاعات ممتاز
privileges, benefits, advantages, rewards : مزایا
privity of contract : مسئولیت طرفین قرارداد
pro forma data : اطلاعات (داده های) فرضی / پیش بینی شده
pro-forma financial statements : صورت های مالی پیش بینی شده
pro-forma invoice : پیش فاکتور، پروفرما، صورتحساب موقت
pro-ration of costs : تسهیم بندی هزینه (به دوایر ، به آحاد)
pro-ration of joint costs : تسهیم بندی هزینه مشترک (به دوایر ، به آحاد تولید)
probabilistic forecasting : پیش بینی مبتنی بر احتمالات
probability frequency function : یک تابع ریاضی که نشان دهده احتمال رخداد رویدادهای تصادفی در یک سیستم مبتنی بر رویدادهای تصادفی است.
probability of bankruptey : احتمال ورشکستگی
probability of loss : احتمال ضرر و زیان
probability of loss, likelihood of loss (income) : احتمال ضرر (درآمد)
probability of obtaining loan : احتمال اخذ وام
probable life : عمر احتمالی
probable life of asset : عمر احتمالی دارایی
probable life of machinery : عمر احتمالی ماشین آلات
problem definition : تعریف مسئله
procedures to obtain an understanding of internal control : روش های شناخت از کنترل های داخلی
proceeds from... : عایدات حاصل از ...
proceeds of discounting : وجوه حاصل از تنزیل
proceeds of sale, sales revenue : عواید فروش، وجوه حاصل از فروش
process of financial reporting : فرایند گزارشگری مالی
process profit : سود مرحله ای (سود ساخت) مرله
processing flow-chart : نمودار جریان پردازش اطلاعات در برنامه
processing information : اطلاعات در حال پردازش
processing of the order : انجام سفارش
operating (income-profit) : سود عملیاتی
operating (period-cycle), cycle of operations : دوره گردش عملیات
operating and financial review : بررسی وضع مالی و عملیاتی شرکت
operating cash inflows : جریان های وجه نقد ورودی حاصل از عملیات
operating effectiveness : سودمندی عملکرد درجه (عملیات)
operating efficiency : کارآیی عملی (موثر)
operating incom (or profit) : سود عملیاتی
operating performance : عملکرد، میزان مهارت و موقتی حاصل از هر نوع فعالیت
operating performance ratio(s) : نسبت های عملیاتی (عملکرد)
operating profit : سود عملکرد
operating result(s), results of operations : نتایج عملیات، سود یا زیان خالص
operational control information system : سیستم اطلاعاتی کنترل عملیات
opposite side of account : طرف مقابل حساب
optimal portfolios : پرتفوی بهینه، مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری
optimum perfonnance : اجرای مطلوب (عملیات)
optimum tariff : تعرفه ی بهینه
opulation of interest : جامعه آماری مورد نظر
order confirmation : تاییدیه سفارش
order fitting cost : هزینه انجام سفارش
order for foreclosure : حکم تملیک
order for goods : سفارش کالا
order form : حواله سفارش
order of (O/O) : حواله کرد
ordinary profit : سود ناشی از فعالیت های شرکت
ordinary shareholder′s equity (ordinary shareholder′s funds) : ارزش سهام عادی پس از کسر سهام ممتاز
organization for economic cooperation and development (OECD) : سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
organization for european economic cooperation (OEEC) : سازمان همکاری اقتصادی اروپا
orginal shareholder, shareholder of record : سهامدار اصلی
origin of risk : منشاء خطر ، منشا ریسک
original issue of shares : انتشار اولیه سهام
other information included in annual reports : سایر اطلاعات مندرج در گزارشات سالاته
out flow : خروجی
out flow of capital : خروجی سرمایه
out for a bid . : مزایده
out of control : خارج از کنترل
out of date, overdue : موعد گذشته، منقضی، منسوخ، کهنه
out of line : بی تناسب
out of order : خارج از نظم
out of pocket costs, actual expenditures : مخارج واقعی، هزینه های پرداخت فوری
out of station allowance : فوق العاه خارج از مرکز
out of stock (o/s) : غیر موجود، خارج از موجودی
out ward manifest : اعلامیه خروج
out-of-date check : چک تاریخ گذشته
out-of-pocket costs : هزینه های خاص که جهت انجام یک کار به ناچار پرداخت می شود.
out-of-sample data : اطلاعات (داده های) خارج از نمونه
outflow of cash : جریان خروج وجه نقد
outside the power of directors : خارج از اختیارات مدیران
outward manifest : اعلامیه خروج کالا
over absorption (overall feasibility) : اضافه جذب
over absorption of fured cost : اضافه جذب سربار ثابت
over life of project : در طول عمل، مدت پروژه
overall efficiency : افزایش کارایی، کاهش هزینه
overall feasibiity : امکان پذیری (از لحاظ کلی)
overdraft, overdue account : اضافه برداشت
overdraftcash : اضافه برداشت نقدی (از حساب بانک)
overdue (drafts) : (برات) سررسید گذشته
overfright : بار اضافی
overhead cost, overhead fficiency variance : هزینه سربار
overhead efficiency variance (productivity variance; overhead productivity variance) : انحراف کارایی سربار
overqualified : بالاتر از شرایط احراز
overstaffing : مازاد کارکنان
overstatement of revenue : بزرگنمایی، یا فزون نمایی درآمد
overtime free : هزینه اضافه کار
overvaluation of stock : اضافه ارزیابی موجودی
owner of the goods : صاحب کالا
ownership of assets : مالکیت دارایی
ownership right, right of possession,property right, proprietary right : حق مالکیت
paid in capital for treasury stock : صرف سهام خزانه
paid in capital from retirement of treasury stock : سرمایه پرداخت شده از ابطال سهام خزانه
paid inexcess of par value : پرداخت مازاد بر ارزش اسمی
paid sick leave, sickness benefit : پرداخت دستمزد ایام بیماری
paid-in capital in excess of par : صرف سهام
paper profit : سود تحقوق نیافته، سود صوری
par exchange rate, exchange parity,foreign exchange rate : نرخ برابری ارز
par of exchange : نسبت واحد پول یک کشور به واحد پول کشور دیگر
par rate of exchange, official exchange rate : نرخ رسمی ارز
par value of currency : نرخ اسمی ارز
par value of securities : قیمت اسمی اوراق بهادار
par value of shares : قیمت اسمی سهام
par value of stocks, face value of shares,stated value of share, stock par value : ارزش اسمی سهام
parcel of bills : بسته بروات
parent company′s percentage of ownership : درصد مالکیت شرکت اصلی
parent′s percent of ownership : درصد مالکیت شرکت اصلی
parenthesis-free notation : یادداشت بدون پرانتز
parenthetical information : ارائه اطلاعات در داخل پرانتز
partial relief : بخشودگی جزئی
partially participating preferred stock : سهام ممتاز با مشارکت جزئی در سود باقی مانده
participating preference share : سهم ممتاز که دارنده آن سود تقسیمی ثابتی دریافت می کند و پس از این که سهامداران عادی درصد مشخصی از سود دریافت کردند، وی در بقیه سود سهیم می شود.
participation certificate : ورقه یا برگ مشارکت
participation funds : وجوه مشارکتی
particular format of accounting books : شکل خاص دفاتر حساب
particular forms of cost functions : اشکال خاص توابع هزینه
particular profit and loss expense : هزینه خاص سود و زیان
partly finished : تا اندازه ای ساخته شده ، نیمه ساخته
partly finished goods, semi finished goods : کالای نیمه ساخته
partly finished stock : موجودی کالای تا اندازه ای تمام
partly finished store : انبار کالای نیمه ساخته
partners of the company : شرکاء شرکت
partnership financial statements : صورت های مالی شرکت تضامنی
partnership profit : سود شرکت غیر سهامی
passage of title : انتقال مالکیت
pay officer, pay master : متصدی پرداخت
pay-off period of asset : دوره بازدهی دارایی
pay-off period of investment : دوره پرداخت سرمایه گذاری
payable to bearer of bill bearer bill : برات در وجه حامل
payee of the check, receiver of check : گیرنده چک
payee of the note : دریافت کننده وجه سند، گیرنده سند
paying out profit : سود پرداخت کردنی (قابل تقسیم)
payment against a draft : پیش پرداخت در مقابل برات
payment in foreign currency : پرداخت به ارز خارجی
payment of a debt, discharge : پرداخت بدهی، ایفای تعهد، برائت ذمه، پرداخت بدهی به اعتبار
payment of claim : پرداخت ادعا، پرداخت خسارت
payment of wage : پرداخت دستمزد
payment on behalf of : پرداخت از طرف
payment term, terms of pament : شرایط پرداخت
payoff = pay-off : نتیجه، حاصل، قسط نهایی بدهی
payoff period = pay-off period : دوره بازیابی سرمایه
payoff table : جدول عایدات
payroll master file : پرونده اصلی حقوق و دستمزد
peak efficiency : حداکثر کارآیی
pecuniary benefit : خالص وجوه نقد یا معادل پول حال از یک معامله، پس از کم کردن هزینه های مربوطه
pecuniary dificulties : مشکلات پولی
pegging, market price fixing : تثبیت قیمت بازار
pelf, unlawful (illigal) property : مال نامشروع
penalty agreed beforehand : غرامت مقطوع
pending expenses, suspense cost,deferred expense, accrued expense : هزینه معوق
pension (fund- pool), retirement fund : صندوق بازنشستگی وزارت نفت
pension and saving fund : صندوق پس انداز و بازنشستگی
pension benefits : مستمری
pension fund : صندوق بازنشستگی
pension funds investment : سرمایه گذاری وجوه بازنشستگی
pension office : اداره بازنشستگی
pension plan fund : صندوق طرح بازنشستگی
pension reserve funds : وجوه ذخیره بازنشستگی
pension reserve funds investment : سرمایه گذاری وجوه اندوخته بازنشستگی
percent of ownership : درصد مالکیت
percent of sales method : روش درصد فروش
percentage of completion : درصد تکمیل
percentage of completion method : روش تعیین درصد تکمیل کار
percentage of debtors to turnover : درصد بدهکاران به حجم فروش
percentage of gross profit to sales : درصد سود ناویژه به فروش
percentage of gross profit to turnover : درصد سود ناویژه به حجم فروش
percentage of net sales : درصد فروش خالص
percentage of receivables : درصد وصولی ها
percentage of the time : درصد دفعات
percentage profit : سود درصدی
percentate of credit sales : درصد فروش های نسیه
pereferential discount rate : نرخ ممتاز تنزیل (یا تخفیف)
peresentation for paymant : ارائه برای پرداخت (برات)
perfect capital market : بازار کامل سرمایه
perfect competition : رقابت کامل
perfect loss : زیان مطلق، زیان خالص
perfect markets school : مکتب بازارهای کامل
perfect monopoly : انحصار کامل
perfect negative correlation : همبستگی منفی کامل
perfection standard : استاندارد کامل (ایده آل)
perfectly competitive market : بازار رقابت کامل
perforated check (cheque) : جک منگنه شده (باطل شده)
perform : عمل کردن، اجرا کردن
perform customs formalities : انجام دادن تشریفات گمرکی
performance : عملکرد
sperformance accounting, constant money accounting : حسابداری بر حسب کارکرد
performance appraisal, performance evaluation : ارزیابی عملکرد
performance audit : حسابرسی عملکرد
performance bond (letter of) guarantee : سند تضمین اجرای کار
performance bond guarantee (P .B.G) : تضمین نامه حسن انجام کار
performance bond letter of guarantee : تضمین نامه اجرای کار
performance bond, performnce guarantee, surety bond : ضمانتنامه حسن انجام کار، تضمین عملکرد
performance budget : بودجه عملکرد (محصول)
performance budget expenditure : مخارج بودجه عملیاتی
performance budget funds : اعتبارات بودجه عملیاتی
performance budget period : دوره بودجه عملیاتی
performance budgeting : بودجه بندی عملیاتی (دولتی)
performance data : مجموعه اطلاعات اجرایی
performance evaluation : ارزیابی عملکرد
performance gap : شکاف عملکرد
performance goals : هدف های عملیاتی
performance guarantee insurance : بیمه ضمانت عمل ، بیمه ضمانت اجرایی
performance indicators : شاخص های عملکرد
performance measures : سنجش عملکرد
performance of audit work : اجرای عملیات حسابرسی (داخلی)
performance of work : اجرای عملیات
performance quarantee : ضمانت اجرا، مقیاس، سنجش عملیات، مقیاس سنج عملیات
performance report : گزارش عملکرد
performance standard : استاندارد عملکرد
performance test : آزمون عملکرد
performance withhokiing : سپرده حسن انجام کار، کسور وجه الضمنان
period for acceptance of tenders, tender acceplance period : مدت قبول پیشنهادات شرکت در مناقصه
period for remedying defects : مدت (دوره) رفع نقایص، مدت زمان اعتبار حق اقلامه دعوا، مدت زمان بین سفارش کالا و تحویل آن (به خریدار)
period of account : هزینه های دوره ای، هزینه دوره محاسباتی
period of credit : دوره اعتبار
period of credit allowed : دوره مجاز اعتبار (طلب)
period of delivery : دوره تحویل
period of guarantee, warranty period : دوره تضمین
period of hire : دوره اجاره
period of insurance : مدت بیمه
period of military service : مدت خدمت سرباری
period of office, term of office : دوره تصدی
period of payment, grace period : مهلت پرداخت، دوره پرداخت
periodic payment with present value of 1 : پرداخت اقساط با ارزش فعلی یک
periodical profits : سودهای متناوب
permanent audit file, permanent file of auditing : پرونده دائمی حسابرسی
permanent decline in value of investment : کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری
pennanent difference : تفاوت همیشگی
pennanent tariff committee : کمیته دائمی تعرفه
perpetual inventory master file : پرونده اصلی ثبت دائمی موجودی کالا
personal account of partner : حساب های شخصی شرکاء (در دفاتر کل)
personal effects : لوازم شخصی
personal financial planning : برنامه ریزی مالی شخصی
personal financial statements : صورت های مالی فردی / انفرادی
personal financing : تامین مال شخصی
personal observation of auditor : مشاهدات شخصی حسابرس
personal related b′enefits : مزایای پرسنلی کارکنان
personal relief : معافیت مالیاتی شخصی
personnel & administration function : امور (فعالیت) اداری و پرسنلی
personnel′s salary and related benefits : حقوق و مزایای کارکنان
personnel′s transfer expense : هزینه انتقال کارکنان
personnel, staff, workers : کارکنان
persumption of fraud : احتمال تقلب
phantom profit : سود موقت
philosophy of auditing : فلسفه حسابرسی
physical flow : گردش فیزیکی
physical flow of inventory : گردش فیزیکی موجودی ها
physical flow schdule : جدول گردش موجودی ها
place and date of issue : محل و تاریخ صدور
place of delivery : محل تحویل
place of discharge / place of unloading : محل تخلیه
place of loading : محل بارگیری
place of receipt : محل دریافت، محل رسید
plaintiff : شاکی
planned direct hours of work : ساعات کار مستقیم طبق برنامه
plant expansion fund : وجوه برای گسترش کارخانه
plant expanssion and replacement funds : وجوه جایگزینی و توسعه داراییها
pledging of receivables : گروگذاری مطالبات
plicy reserve funds : وجوه ذخیره بیمه
point of separation of product : نقطه تفکیک سازی کالا
points forward, next audit notes : کاربرگ نکات حسابرسی
politicalimtion of standard setting : جریان سیاسی تدوین استانداردها
pooling of interest : اتحاد (اشتراک) منافع
pooling of interest method, pooled approach : روش اتحاد منافع، روش متمرکز
pooling of interests method : روش یک کاسه کردن منافع، روش تجمیع منافع
port duty, port fees : عوارض بندری
port of delivery : بندر تحویل (کالا)
port of discharge : بندر تخلیه (کالا)
port of entry : بندر ورود
port of exit : بندر خروج
port of lading : بندر بارگیری
port officer : رئیس بندر
portfolio : پرتفوی، مجموعه اوراق بهادار، سبد اوراق بهادار
portfolio baJancing (diversification) . : متنوع ساختن سرمایه گذاری ها
portfolio construction : تشکیل پرتفوی، ایجاد مجموعه سرمایه گذاری
portfolio entry : ثبت موجودی اوراق بهادار
portfolio insurance (portfolio protection) : بیمه کرن پرتفوی اوراق بهادار
portfolio investment : سرمایه گذاری در اوراق بهادار
portfolio management : مدیریت پرتفولیو
portfolio of projects : مجموعه ای از پروژه های سرمایه ای
portfolio of securities : مجموعه سرمایه گذاری در اوراق بهادار
portfolio performance evaluation : ارزیابی عملکرد مجموعه سرمایه گذاری
portfolio return : بازده پرتفوی (مجموعه سرمایه گذاری)
portfolio revision : بازنگری در پرتفوی
portfolio risk : ریسک مجموعه سرمایه گذاری
portfolio theory : تئوری پرتفوی، نظریه مجموعه سرمایه گذاری
portfolio turnover rate : ضریب گردش مجموعه سرمایه گذاری
portion of long-term liabilities : حصه جاری بدهی های بلندمدت
ports and warehouses office : اداره بنادر و انبارها
position allowance, differntial bonus : فوق العاده شغل
positive cash flow : جریان های نقدی مثبت
positive confirmation : تاییدیه مثبت (تایید صریح)
positive verification : تاییده مثبت
positive verification of asset : اثبات مثبت (صریح) دارایی
post office order, post order, mail order : حواله پستی
post-retirement benefits : منافع پس از بازنشستگی، مستمری بازنشستگی
postponement of inception : تعویق شروع کار
spotential ability of borrower to repay : توانایی بالقوه وام گیرنده در بازپرداخت
potential benefits : منافع بالقوه
potential conflict of interest : تضاد منافع بالقوه
potential future benefits : منافع بالقوه آتی
potentially exempt transfer : انتقال دارایی مادام العمر به دیگری
power of a test : قدرت یک آزمون
power of attorney : وکالت نامه
power of sale : اختیار فروش ، قدرت فروش
power to refuse : اختیار رد
powers and duties of auditing : اختیارات و وظایف حسابرسی
powers and duties of board of direcctors : اختیارات و وظایف هیات مدیره
powers and duties of legal inspector : اختیار و وظایف بزارس قانونی
powers stated in articles of association : اختیارات اعطائی اساسنامه
practice office : موسس (دفتر) حسابرسی
pre-acquisition profits : سودهای پیش از خرید
pre-incorporation profit : سود قبل از تشکیل شرکت
pre-operation profit : سود قبل از بهره برداری
pre-preferential debt : دین فوق ممتاز، بدهی فوق ممتاز
precision and reliability of auditor : دقت و قابلیت اعتماد حسابرس
precision of accountant work : درجه دقت کار حسابدار
precision of audit work : درجه دقت کار حسابرسی
predetermined profit : سود از قبل تعیین شده
predicted difference : اختلاف پیش بینی
prefered shareholders′ interest : منافع صاحبان سهام ممتاز
preference : حق تقدم انجام معامله، امتیاز، برتری، رجحان
preference (stock-share), gilt-edged shares : سهام ممتاز
preference as to assets in the event of liquidation : انحلال شرکت
preference as to dividends : اولویت در دریافت سود سهام
preference bond : سند قرضه ممتاز
preference dividend : سود سهام ممتاز، سود تقسیمی سهام ممتاز
preference in liquidation : اولویت در بازیافت مبلغ اسمی سهام هنگام تصفیه
preference right in liquidation : حق اولویت در تصفیه
preference right, preemptive right : حق تقدم (اولویت)
preference share : سهم ممتاز
preference share capital : آن بخش از سرمایه که از سهام ممتاز تشکیل شده باشد
preference share dividend : سود سهمی ممتاز
preference shareholder equity : حقوق صاحبان سهام ممتاز
preference shares certificate : گواهینامه سهام ممتاز
preference shares dividend, preferred dividends : سود سهام ممتاز
preferential : برخوردار از حقوق ممتاز
preferential claim : طلب ممتاز (طلب مقدم)
preferential creditor : بستانکار با اولویت
preferential debt, senior debt : بدهی مقدم (ممتاز)
preferential dividend, preferred dividend : سود سهام مقدم (ممتاز)
preferential duty : حقوق و عوارض گمرکی ترجیحی
preferential exchange rate : نرخ ترجیحی ارز
preferential rate : نرخ ترجیحی (امتیازی)
preferential tariff : تعرفه ممتاز (ترجیحی)
preferential timeseter : حق تقدم (یا اولویت) در پرداخت
preferential trade agreement : موافقتنامه تجاری ترجیحی دو جانبه تجاری
preferred (-stock) dividend : سود متعلق به دارنده سهام ممتاز
preferred (stock - shares) : سهام ممتاز
preferred capital stock : سهام ممتاز
preferred creditor : طلبکاران ممتاز (مقدم)
preferred dividends coverage : نسبت پوشش سود سهام ممتاز
preferred ordinary shares : سهام عادی مقدم
preferred shareholders : صاحبان سهام متاز
preferred stock ratio : نسبت سهام ممتاز
preferring creditors : بستانکاران ممتاز (با حق تقدم)
prefix notation : علامت پیشوند (عملیات چهارگانه حساب)
preformance guarantee : ضمانت حسن انجام کار
prefrential creditors : طلبکاران مقدم (ممتاز)
pre funding : بازخرید قبل از سررسید اوراق قرضه
preliminary budget forecast : پیش بینی مقدماتی بودجه
preliminary expense of project : هزینه های مقدماتی طرح
preliminary expenses (cost) of production : هزینه های مقدماتی تولید
preliminary phase of review : مرحله مقدماتی بررسی
premium on preferred shares : صرف سهام ممتاز
premium value of bonds : ارزش اوراق قرضه با صرف
prepayment of income tax : پیش پرداخت مالیات بر درآمد
prepayment of tax, prepaid taxes,taxes paid in advances : پیش پرداخت مالیات
present a cheque for payment : چکی را برای وصول ارائه کردن
present value of asset : ارزش روز دارایی
present fiscal (financial year) : سال مالی فعلی
present of financial statement : ارائه صورت های مالی
present value factor : فاکتور ارزش فعلی
present value interest factor (PVIF) : عامل بهره ارزش فعلی
present value of 1 : ارزش فعلی یک که در پایان هر یک از دوره های بعد به دست آید
present value of an ordinary annuity : ارزش فعلی اقساط مساوی قابل دریافت یا پرداخت در پایان دوره
present value of deferred annuity : ارزش فعلی اقساط مساوی انتقالی به دوره های آتی
present value of expected cash flows : ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار
present value of investment, present value of a single amount : ارزش فعلی مبلغ واحد
present value table of 1 Rial : جدول ارزش فعلی یک ریال
present value table of an annuity of 1 rial at beginning of period : جدول ارزش فعلی اقساط اول دوره یک ریال
present value table of an annuity of 1 Rial : جدول ارزش فعلی اقساط عادی یک ریال
presentation faithful : ارائه درست
presentation for acceptance : ارائه برای قبولی (برات)
presentation of financial statements : نحوه ارائه صورتحساب های مالی
presentation of invoice : ارائه صورتحساب
presentation of the budget : نحوه ارائه بودجه
presents fairly : به نحو مطلوب نشان می دهد
presumption of fact : استنباط مبتنی بر امارات و شواهد
presumption of law : استنباط قانونی
pretax cash inflow : جریان ورود پول از قبل از مالیات
pretax rate of return : نرخ بازده پیش از کسر مالیات
prevailing accounting ratios, accounting fationable ratios : نسبت های متداول حسابداری
previous audit file : پرنده حسابرسی قبلی
price difference : تفاوت قیمت
price fixing agreement : موافقت نامه تثبیت قیمت
price fixing, price stabilization : تثبیت قیمت، قیمت گذاری انحصاری همراه با تبانی محدود کردن عرضه
price floor : حد پایین قیمت، قیمت کف
price fluctuation risk : ریسک ناشی از نوسان قیمت
price fluctuations : نوسان قیمت
price freeze : تثبیت قیمت ها
price index number of current cost accounting : شاخص عددی قیمت برای حسابداری به ارزش جاری، شاخص محاسبه ارزش جاری
price level fluctuations : نوسانات سطح قیمت
price method of valuing : در ارزش گذاری (مواد) ساده
price, cost, finished cost, value worth : بها
price-fixing policy : سیاست تثبیت قیمت
price-index, index of prices : شاخص قیمت ها
price-indifference point : نقطه بی تفاوتی قیمت
price-rate system of wages : سیستم نرخ مقداری (تولید) دستمزد
price-sensitive information : اطلاعات درباره تغییر قیمت سهام شرکت
pricing and extension fraud : تقلب در قیمت نهایی و جع قیمت
pricing full cost : قیمت گذاری براساس کل هزینه
prima facie : در نظر اول، در بادی امر، قابل قبول (در نطر اول)
prima facie evidence : قرائن ظاهری
primary audit objective (VFM) : (اولیه) حسابرسی هدف اصلی
primary beneficiary : ذینفع اول (نخست)
primary classification : طبقه بندی اولیه
primary financial statements : صورت های مالی اساسی
primary functions : وظایف اولیه
production unit method of application : روش واحد تولید در تسهیم سربار
production unit method of depreciation : استهلاک براساس روش واحد تولید
production work flow : گردش کار تولید
production-unit method (units of production method) of depreciation : روش استهلاک مبتنی بر آحاد تولید
productivity of capital : بهره وری سرمایه
productivity of investment : بهره وری (سودمندی) سرمایه گذاری
productivity of work : بهره وری کار
profession : حرفه، کار تخصصی
profession′s position : جایگاه حرفه، موقعیت حرفه
professional accountant : حسابداری حرفه ای، حسابدار رسمی، حسابرس قسم خورده
professional accountant′s society : انجمن حسابداران حرفه ای
professional auditor : حسابرس حرفه ای
professional checking : رسیدگی حرفه ای
professional checking on accounts : رسیدگی حرفه ای به حساب ها
professional consitituencies : تشکیلات حرفه ای، نهادهای حرفه ای
professional control (inspection) : نظارت حرفه ای
professional engagement : قرارداد حسابرسی
professional equipment : لوازم حرفه ای
professional ethics : اخلاق حرفه ای، آیین رفتار حرفه ای
professional expertise : تخصص حرفه ای
professional investors : سرمایه گذاری حرفه ای
professional judgement : قضات حرفه ای و تخصصی
professional liability insurance : بیمه تعهدات حرفه ای
professional misconduct : اشتباه حرفه ای
professional obligation, professional duty : وظیفه حرفه ای
professional opinion : عقیده حرفه ای
professional proficiency : صلاحیت و مهارت تخصصی و حرفه ای
professional reputation : شهرت حرفه ای
professional responsibility : مسئولیت حرفه ای
professional silence : رازداری حرفه ای، سکوت حرفه ای
professional skepticism : تردید حرفه ای
professional skill : مهارت حرفه ای
professional speculator : سفته باز حرفه ای
professional standards : استاندارد حرفه ای
professional, practitioner : حرفه ای، متخصص
professionalism : حرفه گرائی
professionally qualified : صلاحیت حرفه ای
proficiency : پیشرفت، ترقی، مهارت، تخصص
profile measurement : سنجش وضعیت موجود
profit : سود، نفع، بهره بردن
profit & loss statement : صورت سود و زیان
profit (earning) after interest and tax(EAIT) : سود پس از مالیات و بهره
profit (earning) before interest and tax(EBIT) : سود قبل از مالیات و بهره
profit (making-taking) : سوددهی (سودآوری)
profit after all expenses : سود پس از کسر کلیه هزینه ها
profit and loss (p and l) : سود و زیان
profit and loss account (p&L account) : حساب سود و زیان
profit and loss account for the year : حساب سود و زیان سال
profit and loss account fonnat : شکل صورت سودد و زیان
profit and loss account, income statement : حساب خلاصه سود و زیان، صورت سود و زیان
profit and loss appropriation account : حساب تقسیم سود و زیان
profit and loss budget : بودجه سود و زیان
profit and loss ratios : نسبت های سود و زیان
profit and loss retained : سود یا زیان انباشته
profit and loss statement, income statement : صورتحساب درآمد، صورت سود و زیان
profit and loss summary : خلاصه سوود و زیان
profit and loss summary account : حساب خلاصه سود و زیان
profit and loss variance : انحراف سود و زیان
profit appropriation account,appropriation account : حساب تقسیم سود
profit available for appropriation : سود قابل تخصیص
profit available for distnbution : سود قابل تقسیم
profit available for distribution,distributable profits : سود قابل تقسیم
profit before tax : سود قبل از مالیات
profit before tax deduction : سود قبل از کسر (مالیات)
profit cannibalism : افراط در تخفیف و ارزان
profit directed activity : فعالیت انتفاعی
profit for the period (tenn) : سود دوره
profit forecast : پیش بینی سود
profit goal : حد سود
profit incentive : انگیزه سوددهی (سود)
profit making : کسب سود، تحصیل سود
profit margin : حاشیه سود، نسبت سود به فروش
profit margin on sales : حاشیه فروش
profit margin percentage : درصد سود روی قیمت
profit margin, profit on price : سود روی قیمت، حاشیه سود خالص
profit margins on individual products : سود نهایی هر محصول
profit maximization : حداکثرسازی سود
profit minus cost : سود پس از کسر هزینه
profit on completed contract : سود مقاطعه (پیمان)
profit on instalhnent sale : سود تحقوق یافته فروش اقساطی
profit on sale : سود فروش
profit on sale of asset : سود فروش دارایی
profit on uncompleted contract : سود پیمان ناتمام
profit on under completion contract : سود مقاطعه (پیمان) در حال انجام
profit oppotunities : فرصت های سوددهی
profit or loss on change of asset : سود یا زیان در تعویض دارایی
profit organization : سازمان غیر انتفاعی
profit oriented organization : سازمان انتفاعی (با هدف سود)
profit overstated : سود اغراق آمیز
profit overstated to obtain higher commission : سود اغراق آمیز (بیش از واقع) جهت دریافت کمیسیون بیشتر
profit path : مسیر سود
profit per share : سود هر سهم
profit planning : برنامه ریزی سود
profit prior to consolidation : سود قبل از تلفیق شرکت
profit prior to incorporation : سود قبل از تاسیس
profit prior to operation : سود قبل از عملیات (سود غیر عملیاتی)
profit restraints : موانع سود
profit sharing : تسهیم سود
profit sharing bond : سند قرضه سهیم در سود
profit sharing employees : سود کارکنان در منافع شرکت
profit sharing plan : طرح سهیم کردن کارکنان در منافع
profit sharing ratio : نسبت تسهیم سود
profit standards : معیارهای سد
profit tax : مالیات بر سود
profit to turnover ratio : نسبت سود به فروش
profit variance : انحراف سود و زیان
profit volume ratio : نسبت حجمی سود (سود ناویژه به حجم فروش)
profit zone : نقطه سودآوری ، منطقه سودآوری
profit, gain, income, earnings : سود، درآمد
profit-sharing plan, income sharing plan : طرح تقسیم سود
profit-sharing scheme : طرح سهیم کردن کارکنان در سود
profitability : سود آوری، سوددهی، سودمندی
profitability accounting : حسابداری سنجش مسئولیت
profitability analysis : تجزیه وتحلیل سوددهی
profitability comparison : مقایسه سودمندی
profitability comparison of projects : مقایسه سودمندی طرح ها
profitability comparison, profit center,income center, profit center : مرکز سود
profitability index : شاخص سودمندی
profitability index (PI) : شاخص سودآوری
profitability of alternative projects : سودمندی پروژه های جایگزین
profitability of investment : سودمندی (کفایت) سرمایه گذاری
profitability of production : سودآئری محصول
profitability of projects : سودمندی طرح ها
profitability ratios : نسبت های سودآوری
profitability restraints : موانع سوددهی
profitability standards : معیارهای سوددهی
profitability yield : حاصل (بازده) سودآوری
profitable,gainful, profitable : پرسود (سودمند)، پر فایده، سودبخش
profitless : بی سود
proforma : پیش نویس، سیاهه
proforma amount : مبلغ فرضی
proforma balance sheet : ترازنامه پیش بینی شده
proforma budget : بودجه پیش نویس
proforma income statement : صورتحساب فرضی درآمد (پیش نویس)
proforma invoice : سیاهه مقدماتی، پیش فاکتر
proforma source and application of funds : صورت وضعیت پیش بینی منابع و مصارف وجوه
proforma statement : صورت وضعیت تخمینی (برآوردی)
program flowchart : نمودگر برنامه، نمودار گردش کار برنامه
programmed contro5, standing data file controls : کنترل های برنامه ریزی شده
programmed :fixed cost : هزینه ثابت برنامه ریزی شده
prohibitive tarrif : تعرفه بازدارنده (ورود یا صدور کالا)
project classification : طبقه بندی پروژه ها
procuration fee : حق العمل تحصیل وام (قرضه)
procurement fraud : تقلب تدارکاتی
product completed, finished product : محصول تکمیل شده
product financing arrangement : قرارداد تامین مالی محصول
product flow, product turnover : گردش محصول
product life cycle : چرخه حیات محصول، دوره عمر محصول
product life expectancy : عمر مورد انتظار محصول
production basis of revenue recognition : شناسایی درآمد بر مبنای تولید
production cost of sales : بهای تمام شده (تولید) کالای فروش رفته
production forecast : پیش بینی (بودجه تولید)
production function : تاریخ تولید، رابطه عوامل تولید با محصول
production hours method of depreciation : روش (ساعات کار تولید) در (محاسبه) استهلاک
production hours method of application : روش (ساعات کار تولید) در تسهیم
production limiting factors : عوامل محدود کننده تولید
production of goods to the customs : ارائه کالا به گمرک
production order (manufacturing requisition) : دستور تولید، سفارش تولید (درخواست نوع محصول)
production points system of payment : پرداخت براساس طرح پاداش امتیازی
ratio of gross profit to sale, gross profit ratio : نسبت سود ناویژه به فروش
ratio of net profit to capital : نسبت سود ویژه به سرمایه
ratio of net sales to assets : نسبت فروش خالص به داراییها
ratio of profit to sale, proportion of profit to sale : نسبت سود به فروش
rationing of exchange : جیره بندی ارز
rationing of goods : جیره بندی کالا
ratios used for valuation : نسبت های ارزشیابی
re-appoinment of legal inspectors : انتصاب مجدد بازرسان قانونی
re-classify : طبقه بندی کردن مجدد
special revenue fund : حساب مستقل درآمدهای اختصاصی
special-purpose financial statement : صورت مالی که برای هدف خاصی تهیه شود
special-purpose funds : حساب های مستقل خاص
special-revenue fund : صندوق درآمدهای خاص
specific : خاص، مشخص، مورد خاص
specific audit : حسابرسی خاص
specific authorization : تصویب خاص
specific bank guarantee : تضمین صادرات
specific commitments : تعهدات خاص
specific deposit : سپرده به منظور خاص
specific disclosure : افشای موارد خاص
specific item sampling : نمونه گیری اقلام مشخص
specific order cost accounting system : سیستم حسابداری قیمت تمام شده سفارش معین
specific unit cost method : روش بهای تمام شده هر واحد مشخص
specific-order costing : هزینه یابی سفارش کار
specific-purpose financial statements : صورت های مالی تهیه شده برای مقاصد خاص
specification : مشخصات (ذکر خصوصیات)
specification analysis : تجزیه تحلیل مشخصات
specification of goods : مشخصات کالا
specify : تصریح کردن
split offering : عرضه تدریجی
split shift : نوبت کار دو وقتی
stability of price : ثبات قیمت
stabilization fund : صندق تثبیت
stabilization, furing : تثبیت
stage of completion : میزان تکمیل کار
stagflation : رکود اقتصادی همراه با تورم
stakeholder(s), beneficiary, endorsee,indorsee : ذینفعان
standard bank confinnation form : شکل استاندارد تاییدیه بانک
standard errot of the estimated coefficient : خطای استاندارد ضریب برآوردی
standard error of the sample means : اشتباه معیار میانگین نمونه
standard factory cost : بهای استاندارد کارخانه
standard fixed overhead cost : هزینه استاندارد سربار ثابت
standard hours of work : ساعات استاندارد کار
standard manufacturing overhead : سربار استاندارد ساخت
standard of auditing : استاندارد حسابرسی
standard of checking of accounts : معیار رسیدگی به حساب ها
standard of deferred payments : معیار پرداخت های مربوط به آینده، استاندارد پرداخت های معوق
standard of reporting : استاندارد گزارش نویسی
standard operating profit : سود استاندارد عملیاتی
standard rate of pay : نرخ پرداخت استاندارد
standards for accreditation : استانداردهای اعتبارسنجی
standards for follow-up : استانداردهای پیگیری
standards of performance : استانداردهای عملکرد
standing cost, fixed (cost-expensecharge) : هزینه ثابت
standing owner, left over owner : مالک باقیمانده اموال
stated rate of interest : نرخ بهره اعلام شده
stated value of securities : ارزش اسمی اوراق بهادار
statement from incomplete records : صرت مالی تهیه شده از روی مدارک ناقص
statement of accounting principles : بیانیه اصول حسابداری
statement of assets and liabilities : صورت وضعیت دارائی ها و بدهی ها
statement of auditing standards (SAS) : بیانیه استانداردهای حسابرسی
statement of capital, capital statement : صورتحساب سرمایه
statement of cash flows : صورت جریان وجوه نقد
statement of changes in financial position : صورت تعییرات در وضع مالی
statement of changes in owners′ equity : صورت تغییرات در حقوق مالکان
statement of changes in retained earnings : صرت تغییرات در سود انباشته
statement of changes in stockholders′ equity : صرت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
statement of changes in working capital : صورت تغییرات در سرمایه در گردش
statement of concepts, concepts statement : بیانیه مفاهیم
statement of cost : صرتحساب قیمت تمام شده
statement of earnings : صورت عایدات / سود
statement of financial position, financial statement, statement position : صرت وضعیت مالی
statement of income : صورت سود و زیان
statement of liquidation : صورت وضعیت میعان
statement of internal auditing standards (SIAS) : بیانیه استانداردهای حسابرسی داخلی
statement of movements in shareholders′ fund : صورت تغییرات وضع مالی سازمان
statement of operations, operating statement : صورتحساب عملیات
statement of owner′s equity : صورتحساب حقوق صاحب سرمایه
statement of profit or loss (gain or loss) : صورت وضعیت سود یا زیان
statement of receipts and disbursement : صورت دریافت ها و پرداخت ها
statement of receipts and payments : صودرت وضعیت دریافت ها و پرداخت ها
statement of recommended practice(SORP) : توصیه های اجرایی استانداردهای حسابداری
statement of results of operations : صورت نتایج عملکرد، صورت نتایج عملیات
statement of retained earnings : صورت وضعیت سود (زیان) انباشته
statement of revenues and expenditure : صورتحساب درآمد و هزینه
statement of shareholders′(stockholders) equity : صورتحساب حقوق صاحبان سهام
statement of source and applications of funds : صورت منابع و مصارف وجوه
statement of standard accounting practice (SSAP) : استانداردهای عملیات حسابداری (استانداردهایی را که باید در مرحله عمل به کار برد)
statement of total recognized gains and losses : صورت کل سود و زیان غیر عملیاتی شناسایی شده
statement of transactions : صورت معاملات، صورت کل سود و زیان
statement of valuation : صورت وضعیت ارزیابی
statement of valuation of stock, statement of valuing stocks (goods) : صورت وضعیت ارزیابی موجودی کالا
statement of valuing asset : صورت وضعیت ارزیابی دارائی
statements on standards of sttestation engagements (SSAEs) : بیانیه های استانداردهای خدمات اعتباردهی
statistical data, proforma information : اطلاعات (داده های) آماری
statistical forecast : پیش بینی آماری
status report of inventory, stock report : گزارش وضعیت موجودی
statute of limitations : محدودیت قانونی
project finance : تامین مالی پرژه
project financing : تامین مالی طرح
project performance cost variance : انحراف هزینه عملکرد / اجرای پروژه
project rate of return : نرخ بازده طرح
project statement, statement of project : صورت وضعیت پروژه
projected benefit obligation (PBO) : بدهی مزایای پیش بینی شده
projected benefit-cost methods : روش های پیش بینی هزینه و سود
projected cash flow : گردش وجوه پیش بینی شده
projected financial statement : صورت مالی پیش بینی شده، گزارش مالی پیش بینی شده
projected profit and loss statement : صورتحساب پیشنهادی (برآوردی) سود و زیان
projection (financial) : گزارش های مالی فرضی
projects classification : طبقه بندی پروژه ها
promote a company, float a company : شرکتی را به راه انداختن
promoters′ profit : سود موسسین
prompt to pay, ready for payment : آماده پرداخت
proof : مستند طلب خواهی
proof beyond a reasonable doubt : توان اثبات قطعی
proof list : برگ (صورت) غلط گیری
proof of accuracy : اثبات صحت (صورت های مالی به ارزش های جاری همگن)
proof of cash : صورت مغایرت (بانک) چهارستونی، تایید نقد
proof of cash receipts : صورت مغایرت دریافت های نقدی
proof of debt : مدرک (دلیل) بدهی
proof of delivery : گواهی تحویل
proof of loss : دلیل وجود خسارت یا زیان در بیمه
proof of ownership : دلیل مالکیت
proof verification : اثبات، تایید، تصدیق
proper books of account : دفاتر واقعی حساب
property income certificate (PINC) : گواهی میزان مالکیت شخص در یک دارایی
proportion of profit to expense : نسبت درآمد به هزینه
proportional performance method : روش نسبت کارکرد
proportional-performance method : روش عملکرد نسبی
proposed budget, draft budget : بودجه پیشنهادی
proposition, proposal, offer, motion tender, suggestion : پیشنهاد، قضیه، موضوع
proprietary funds : حساب مستقل وجوه سرمایه ای
prospective financial information : اطلااعات مالی برآوردی
prospective financial statements : صورت های مالی برآوردی
prospective financial statements,pro forma statements : صورت های مالی پیش بینی شده (فرضی)
protection tariff : تعرفه حمایتی
protection, safety : ایمنی، حفاظت، نگهداری
protective tariff : تعرفه حمایتی سنگین
protest fee : حق الزحمه واخواست ، حق الزحمه اعتراض
provident fund, contingency fund : وجوه احتیاطی، صندوق احتیاطی
provident reserve funds : وجوه اندوخته احتیاطی
provision for accrued expense : ذخیره هزینه معوق
provision for bad debts (a provision for doubtful debt, allowance for doubtful accounts) : ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول
provision for cash discounts, cash discount provision : ذخیره تخفیفات نقدی
provision for cash requirements : ذخیره احتیاجات نقدی
provision for cash shorts : ذخیره کسورات صندوق
provision for contingent debt : ذخیره بدهی احتمالی
provision for contingent losses : ذخیره زیان های احتمالی
provision for current year tax : ذخیره مالیات سال جاری
provision for decrease in value of inventory : ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
provision for decrease value of investment : ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
provision for depreciation : ذخیره برای استهلاک، استهلاک انباشته
provision for discounts (allowances) : ذخیره تخفیفات نقدی
provision for discounts allowable : ذخیره تخفیفات قابل قبول
provision for discounts payable : ذخیره تخفیفات پرداختنی
provision for foreseeable losses : ذخیره زیان های قابل پیش بینی
provision for forward purchases : ذخیره پیش خرید
provision for forward sales : ذخیره پیش فروش
provision for inventory decline : ذخیره زوال (کاهش) موجودی انبار
provision for renewal : ذخیره تجدید (تعویض)
provision for returns and allowances : ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات
provision for sales returned : ذخیره برگشت از فروش
provision for staff termination benefits : ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
provision for stock valuation adjustment : ذخیره تعدیل ارزیابی
provision for tax, tax provision : ذخیره مالیات
provision for unsecured liablities : ذخیره مطالبات تضمین نشده
provision for valuation of stock, stock valuation provision : ذخیره ارزیابی موجودی کالا، ذخیره استهلاک
provision for vested benefits : ذخیره مزایای قطعی
provision for warehouse stock adjustment : ذخیره تعدیل موجودی انبار
provision of direct services : ارائه خدمات درمان مستقیم
provisional letter of credit : اعتبار اسنادی موقت
provisional share certificate : گواهینامه موقت خرید سهام
proxy fight : جمع آوری وکالتنامه
proxy, proxy form : وکالت نامه، نماینده
psychological affiliation : وابستگی اخلاقی و عاطفی ، وابستگی روانشناختی
public benefit, qualified endorsement,public interest : منافع عمومی
public finance : مالیه عمومی
public financing, public finance, national finance : تامین مالی عمومی، تدارک مالی دولت
public fund : حساب مستقل وجوه عمومی
public information : اطلاعات در دسترس عموم، پیش شبینی شده
public issue of shares : نشر عمومی سهام
public offering : عرضه (اوراق بهادار) به عموم
public offering of shares : عرضه سهام به عموم
public offering price : قیمت عرضه عمومی اوراق بهادار
public trust fund : حساب مستقل امانی عمومی
public welfare program : برنامه رفاه عمومی
publication of financial statements : انتشار صورت های مالی
purchase cut-off test : آزمون انقطاع زمانی خرید
purchase financial documents,financial purchase records : مدارک مالی خرید
purchase fund : حساب مستقل برای بازخرید اوراق قرضه
purchase method of combination : روش خرید در مورد اغام شرکت ها
purchase of parent bonds : خرید اوراق قرضه شرکت اصلی
purchase product for resale : محصل خریداری شده جهت فروش مجدد
purchase requisition for stock : درخواست خرید موجودی انبار
purchasing function : امور تدارکات
purchasing officer : کارپرداز
purchasing power capital maintenance concept of income : تئوری حفظ قدرت خرید سرمایه
pure interest rate, pure rate of interest : نرخ خالص بهره
pure profit : سود خالص
putting up for sale : در معرض فروش
pyramid of ratios : هرم نسبت ها
qualification : صلاحیت، تحصیلات، واجد شرایط، (در حسابرسی) مشروط
qualification, details, description : مشخصات
qualified : واجد صلاحیت، دارای شرایط، مشروط
qualified acceptance : واجد صلاحیت، دارای شرایط، مشروط، با قید و شرط
qualified accountant : حسابدار واجد شرایط
qualified audit opinion : اظهارنظر مشروط حسابرس
qualified audit report, qualified endorsement : گزارش مشروط حسابرسی
qualified auditor′s report : گزارش مشروط حسابرس
qualified endorsement : ظهرنویسی مقید، پشت نیسی مشرط
qualified opinion : اظهار نظر مشروط
qualified report (or certificate) : گزارش مشروط
qualified stock option : قرارداد واگذاری برگ اختیار خرید سهام به کارکنان
qualifying : صلاحیت
qualifying asset : دارایی واجد شرایط
qualifying certificate : گواهی صلاحیت
qualifying clauses : مواد اصلاحی
qualifying language : عبارت شرطی، بند شرط گزارش حسابرسی
qualifying loss : زیان قابل قبول (از نظر مالیاتی)
qualitative characteristics of accounting information : ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
qualitative factors : عوامل کیفی
quality factors : عوامل کیفی
quality information : اطلاعات کیفی
quality of earnings : کیفیت سود
quality of performance : کیفیت عملکرد
quantifiability : قابلیت سنجش / اندازه گیری
quantification : مقداری کردن، کمی کردن
quantified : کمی
quantitative infonnation : اطلاعات کمی
quarantine certificate : گواهی قرنطینه
quarterly financial statements : صورت های مالی سه ماهه / فصلی
Racketeer Influ.enced and Corrupt Organization (RICO) : سازمان پوشش دهنده باندهای تبهکار، سازمان های جنایی مالی (مانند پولشویان)
Request For Proposal (RFP) : درخواست اعلام آمادگی برای شرکت در مزایده یا مناقصه
Roll On / Roll Off vessel (RO/RO vessel) : کشتی رو
railway bill of lading : بارنامه راه آهن
random figures : ارقام تصادفی
ranking of projects : رده بندی پروژه ها
rate (amount) of saving : میزان پس انداز
rate fixing department : اداره تثبیت قیمت
rate of apportionment of overhead : نرخ تسهیم سربار
rate of conversion : نرخ تسعیر ارز
rate of duty : نرخ عوارض، نرخ حقوق گمرکی
rate of exchange : نرخ ارز
rate of hour : نرخ ساعتی، نرخ هر ساعت
rate of inflation : نرخ تورم
rate of interest : نرخ بهره
rate of investment : نرخ سرمایه گذاری
rate of premium : نرخ حق بیمه، نرخ جایزه
rate of profit per article (goods) : نرخ سود هر واحد کالا
rate of profit per production : نرخ سود هر واحد تولید
rate of profit, profit rate : نرخ سود
rate of return : نرخ بازده
rate of return on investment, investment rate of return, yield rate of investment : نرخ بازده سرمایه گذاری
rate of return over cost : نرخ بازده برحسب هزینه
rate-fixing : تثبیت نرخ
ratification : تصدیق، تصویب
ratio of current assets to current liabilities : نسبت دارایی جاری به بدهی های جاری
ratio of equity to liabilities : نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها
realizable value of accounts receivable : ارزش بازیافتنی (قابل حقوق) حساب های دریافتنی
reallocation of cost : تسهیم (تشخیص) مجدد هزینه
receipt of goods : رسید کالا
receiver of payment payee : گیرنده وجه
receivers′ certificate : گواهی نامه تصفیه
reciprocal account(s), offset account,contra account : حساب متقابل (پایاپای)
reciprocal of payback period, pay back reciprocal : معکوس دوره بازیافت
reciprocal transfers : انتقالات دو جانبه
reclassification : طبقه بندی مجدد
reclassification entry : ثبت تجدید طبقه بندی، اصلاحات طبقه بندی
reclassification of accounts : طبقه بندی مجدد حساب ها
reclassify : طبقه بندی مجدد
recognition of income : شناخت درآمد
reconciliation (reconcilement) of accounts : تطبیق حساب ها
record of service : سابقه خدمت
record of work done : سابقه کار انجام شده
recovery, realize, payoff, retrieve : بازیافت، بازیابی
rectification : اصلاح (دفاتر، اشتباه، اسناد)
rectification note : اصلاح (دفاتر، اشتباه، اسناد)، تصحیح
redraft, cross bill, renewed bill : برات تجدید شده (حواله مجدد)
reduced profit method : روش تقلیل سود
reference : بازگشت، عطف
reference and control report : گزارش عطف کنترل
reference bank : بانک مرجع
reference ′file : فایل (پرونده) مرجع
referre, judgy, umpire : داور (یک دعوی)، حکم، قاضی، دادرس
refinancing : تجدید مالی مجدد، تاخمین مالی مجدد
reflect : منعکس کردن، انعکاس دادن
refund the over payment or excess : استرداد اضافه پرداختی
registering of deeds : ثبت اسناد
registration fee : هزینه ثبت، حق سفارش
registration for value added tax : ثبت مالیات بر ارزش افزوده
registration of companies : ثبت شرکت ها
registration of trade mark, trade mark registry : ثبت علائم تجاری
registretion office : اداره ثبت اسناد
reimbursement of funds : بازپرداخت اعتبارات (استرداد اعتبارات)
rejection report of goods received : گزارش عدم پذیرش کالا
release of fund(s), appropriate : واگذاری اعتبار
release of mortgage : فک رهن (واگذاری گرویی) ، برگرداندن وجه رهن
release of seizure : رفع توقیف
relevant information : اطلاعات مربوط
reliability of evidence : قابل اتکاء بودن شواهد
reliability of financial reporting : قابل اتکاء بودن گزارشگری مالی
reliability of records : قابلیت اعتماد اسناد و مدارک
relief : کمک، اعانه، امداد
relief consignment : محموله امدادی
relief funds : وجوه اعانه
relief payments : کمک های امدادی
relif from import duties : معافیت از حقوق و عوارض ورودی
remaining service life : عمر مفید باقی مانده
removal of the site installation : برچیدن کارگاه
remuneration of directors, directors′fee, manager′s remuneration : حق الزحمه مدیران
rendering of service : انجام خدمت
renewal fee : حق الزحمه بازسازی
rrenewal of a lease : تمدید قرارداد اجاره
rent of an annuity : قسط مادام العمر
rent of finished goods warehouse : اجاره انبار کالای ساخته شده
repayment of loan : بازپرداخت وام
replenish of petty cash : تجدید کردن تنخواه گردان
report of legal inspectors, legal inspectors′report, : گزارش بازرسان قانونی
repossession of goods : تملیک مجدد کالا، تملیک کردن
representational faithfulness : بیان صادقانه
representative of shareholder : نماینده صاحب سهم
representative office : دفتر نمایندگی
repurchase offer : پیشنهاد بازخرید
request for quotation : استعلام بها
requisition of material : برگه درخواست مواد
reserve for contingency : ذخیره احتیاطی
reserve for encumbrances-prior year : اندوخته تعهدات قطعی نشده سنواتی
reserve for inventory : ذخیره موجودی ها
reserve for obsolescence : ذخیره نابابی (کهنگی و فرسودگی)
reserve for outstanding expenses,provision for accrued expenses : ذخیره هزینه های معوق
reserve for renewal : ذخیره بازسسازی
reserve for replacement : ذخیره جایگزینی (تعیض)
reserve for retirement : ذخیره بازنشستگی
responsibilities of inspectors : مسئولیت بازرسان
restore of maintain the economic benefits : حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی
restraint of trade : بستن راه داد و ستد
restraints, difficulties : موانع
restriction of imports : محدودیت واردات
resuhs of operations : نتایج عملیات
retained profit, retained earnings,accumulated earnings : سود انباشته
retired draft : لاشه برات
retirement allowance, retiring pension,old age benefits : حقوق بازنشستگی، مستمری
return freight : کرایه برگشت
return of capital : بازگشت سرمایه
return of goods, goods returned : کالای برگشت داده شده، اعاده کالا
return of guarantee : استرداد ضمانتنامه
return of investment : برگشت سرمایه گذاری
revaluation of assets : ارزیابی مجدد دارایی ها، تجدید ارزش دارایی ها
review for subsequent events subsequent events reviewed : بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
revocable funds : وجوه برگشت پذیر
revocable letter of credit : اعتبار اسنادی قابل برگشت
revolving credit, line of credit : اعتبار مداوم، اعتبار در گردش
right of access to accounts : حق دسترسی به حساب ها
right of access to books : حق دسترسی به دفاتر
right of way : حق گذر (حق العبور)
rightful claimant : مدعی حق
rightful claims : دعاوی حقه
rightful, party entitled : ذی حق بحق)
rights and interests (benefits) : حقوق و منافع
risk coefficient : ضریب خطر
risk factors : عوامل خطر
risk focused approach : روش مبتنی بر ریسک
risk free : بدون ریسک
risk free rate : نرخ بدون احتمال ضرر ، نرخ بدون ریسک
risk of incorrect rejection (alpha risk) : خطر رد کردن نادرست
risk of over auditing : احتمال خطر حسابرس بیش از اندازه
risk of over reliance : خطر اتکای بیش از اقع
risk of ownership : خطر مالکیت
risk of under reliance : خطر اتکای کمتر از واقع
risk of unwarranted reliance unwarranted reliance risk : احتمال خطر اتکای توجیه ناپذیر
risk-indifferent : بی تفاوت به ریسک
rotation of directors : چرخش مدیران
rotation shift : نوبت کاری گردش (چند نوبتی)
round figure, even lot : رقم روند(رند) ، رقم بدون اعشار
round off : سرراست کردن (رقم یا عدد)، حذف برخی از اقلام با هدف گرد کردن عدد ، روند(رند) کردن
rounded amount, significant amount : مبلغ سر راست
rounding off : روند(رند) کردن
rule of thumb : حساب سرانگشتی
rules of conduct : مقررات اخلاقی
rules of origin : قواعد مبدا
safe : صندوق آهنی محکم (گاو صندوق)، ایمنی، صندوق
safe deposit : گاوصندوق، صندوق نسور
safe investment : سرمایه گذاری اطمینان بخش
safe keeping and filing : نگهداری و بایگانی مطمئن
safeguard measures : اقدامات حفاظتی
safeguard(ing) : حفاظت
safeguarding of assets : حفاظت دارایی ها از طریق کنترل های داخل
safekeeping : نگهداری اوراق بهادار
safety : امنیت
safety of asset : ایمنی دارایی
safety of goods : ایمنی کالا
safety of stock : ایمنی موجودی کالا
safety stock (= reserve stock) : سطح اطمینان بخش نگهداری موجودی کالا
salary and related benefits : حقوق و مزایای مربوطه
salary deductions, deductions made of salary : کسورات حقوق
salary pay, payment of salary : پرداخت حقوق
sale with option of redemption (repurchase) : فروش با حق بازخرید
sale with option of return : فروش با حق برگشت
sales figure : ارقام فروش ، رقم فروش
sales finance company : شرکت تامین مالی جهت فروش ، شرکتی که وام به فروشندگان می دهد
sales forecast : پیش بینی فروش
sales forecasting : پیش بینی فروش (بودجه فروش)
sales to fixed assets ratio : نسبت فروش به دارایی های ثابت، گردش دارایی های ثابت
sales value at split off method : روش ارزش فروش در نقطه تفکیک
sales value at split-off allocation : تخصیص برمبنای ارزش فروش در نقطه تفکیک
sales volume = volume of sales : حجم فروش
samples of no commercial : نمونه های فاقد ارزش
sampling frame : چارچوب نمونه گیری
sampling offer : عرضه آزمایشی نمونه
satisfactory results : نتایج مطلوب
satisfactory return on asset employed : بازده رضایتبخش روی دارایی بکار رفته
satisfactory return on investment : بازده رضایتبخش روی سرمایه
satisfice : تکافو، کافی بودن، رضایتمند
satisfy : راضی شدن، راضی کردن
saving fund : صندوق پس انداز
saving of work : صرفه جویی ر کار
scale and unit of measurement : مقیاس و واحد اندازه گیری
scale of measurement : مقیاس سنجش
scale of prices : مقیاس قیمت ها
scale of production : مقیاس تولید
schedule of assets, list of assets : فهرست دارایی ها
schedule of calls : فهرست مطالبات
schedule of changes in working capital : جدول تغییرات سرمایه در گردش
schedule of changes in working capital components : جدول تغییرات در اجزای تشکیل دهنده سرمایه در گردش
schedule of costs : فهرست هزینه ها
schedule of prices : جدول قیمت ها
schedule of quotations : جدول مظنه ها
schedules of depreciation : جداول استهلاک
scheme of composition : توافق (قرار و مدار) تصفیه با طلبکاران
scientific management : مدیریت علمی
scope of audit work : حدود رسیدگی های حسابرسی
scope of coverage : حیطه پوشش، حوزه عمل
scope of examination : دامنه رسیدگی
scope of internal audit work : حدود رسیدگی های حسابرسی داخلی
scope of work : دامنه انجام کار (حدود کار)
scrip issue, share (stock) certificate, stock certificate : گواهی سهام
script certification : گواهینامه موقت (سهام ، طلب)
sealed draft, marked bill : برات ممهور
seasonal fluctuations : نوسانات فصلی
seasonal tariff : تعرفه فصلی
second beneficiary, secondary beneficiary : ذینفع دوم (ثانوی)
second five year plan : برنامه پنجساله دوم
second half of the financial year : نیمه دوم سال مالی
secondary classification : طبقه بندی مجدد (ثانوی)
secondary offering : عرضه ثانویه اوراق بهادار
secret provision, secret reserve =secretariate office : دبیرخانه
secure financing : تامین مالی مطمئن
secured debt (liability), collaterized debt,full-fledged liability : بدهی تضمین شده
securities act of 1346 : قانون اوراق بهادار مصوب 1346
segment of an enterprise (business) : قسمتی از یک واحد تجاری
segmental reporting (line of business reporting) : گزارش بخشی از شرکت
segregation of duties : تفکیک وظایف
selected list tender, competitive tender from a selected list : مناقصه محدود
self checking number : اعداد خودآزما
self interest, personal interest : نفع شخصی
self suficiency : خودکفایی
self-actualization : خودشکوفایی
self-balancing : تراز متوازن
self-balancing account : حساب خود توازن
self-balancing entries : ثبت های خود تراز
self-checking : خودآزما
self-checking figure : رقم خود کنترل
self-employed : صاحب شغل آزاد، کاسب کار، خویش کارفرمایی ، کسی که برای خودش کار می کند.
self-employment retirement plans : برنامه بازنشستگی خویش کارفرمایی
self-evaluation : خودارزیابی
self-insurance : بیمه خویش کارفرمائی، بیمه شخصی
self-liquidating cycle : چرخه گردش وجوه نقد، دوره تبدیل داراییهای جاری به وجه نقد
self-regulation : خودتنظیمی، خودگردانی
self-regulatory organizations : سازمان خودگردان
self-retirement saving : پس انداز بازنشستگی شخصی
self-sustaining fund : صندوق خود کفا
self-test questions : سوالات خودآزمایی
sell off : ارزان فروختن
semi fixed cost : اقلام نیمه ثابت بهای تمام شده
semi official employee : کارمند نیمه رسمی
semi-finished : نیمه تمام
semi-finished stock(s) : موجودی کالای نیمه ساخته
semi-fixed cost (stepped cost) : هزینه نیمه ثابت
semi-fixed cost items : اقلام نیمه ثابت بهای تمام شده
semi-official : به طور نیمه رسمی
separation of accounts : تفکیک حساب ها
separation of ownership and control : تفکیک مالکیت و کنترل
separation of rights and powers : تفکیک حقوق و اختیارات
separation of service : انفصال از خدمت
separation point (split-off point) : نقطه تفکیک
separation point cost of production : هزینه محصول در نقطه تفکیک
sequential (of step) method : روش متوالی یا مرحله ای
service benefits : مزایای خدمت
service fee : حق الزحمه خدمت
service life of a machine : عمر خدمت یک ماشین
service life of asset, asset service life : سنوات خدمت دارایی
service yield basis of depreciation : محاسبه استهلاک براساس بازده خدمت
set-off, compensatory amount : جبران، غرامت، حذف
setteling account, settlement of account : حساب تسویه (حساب تصفیه)
settlement of a credit : تسویه اعتبار
settlement of a dispute : رفع اختلاف
settlement of account on dissolution : تصفیه حساب هنگام انحلال
settlement of bank account : مفاصا حساب بانکی
settlement of budget(bill) : (لایحه) تفریغ بودجه
settlement of claim : تسویه خسارت
settlement of debt on time : تسویه بدهی در سررسید
share (stock) certificate : ورقه سهم
share certificate book, stock certificate book : دفتر گواهینامه سهام، دفتر سهام
share method of issuing : روش انتشار سهام
share offering : عرضه سهام
share transfer (stock transfer) : انتقال سهم
shareholders′ equity (shareholders′ funds) : حقوق (حق مالی) صاحبان سهام
sharing of responsibility : مشارکت در مسئولیت
shift allowance : فوق العاده نوبت کاری
shift differential : تفاوت دستمزد نوبت کار
shift pay : پرداخت مزد نوبت کاری
shift premium : پاداش نوبت کاری
shift, shift worker, shift working, shifting : نوبت کاری، نوبتکاری، تغییر
shiftwork : کار نوبت کاری
ship commercial manifest : بارنامه تجاری کشتی
ship′s commercial manifest : مانیفست تجاری کشتی
shipment from home office : کالای ارسالی از دفتر مرکزی
shipment to branch in excess of cost : حمل کالای ارسالی به شعبه بیش از بهای تمام شده
shipping and ports organization pension fund,) : صندق بازنشستگی کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی
short form audit report : گزارش کوتاه حسابرسی
short form report : گزارش به شکل کوتاه
short form reporting : گزارش نویسی کوتاه (مختصر)
short of credit : کمبود اعتبار
short of money, short of cash : کم پولی
short run fluctuations : نوسانات کوتاه مدت
short run performance : اجرای کوتاه مدت
short run profit maximization : به حداکثر رساندن کوتاه مدت سود
short-term financing : تامین مالی از محل منابع کوتاه مدت، تامین مالی کوتاه مدت
shortage of goods, stock deficiency : کسری کالا، کمبود کالا
shortage of stock : کسری موجودی کالا
shortage, decrease, deficit, short : کسری، کسر بودجه، کمبود (کاهش)
shut down of factory : تعطیل کارخانه
shut-down, holiday, day off : تعطیلی
sickness benefit : دستمزد ایام بیماری
sight bill (of exchange) draft at sight : برات رویت
sight draft, sight bill : برات، برات رویتی، برات وصولی دیداری
sight manifest : اعلامیه موقت، اظهاریه موقت
sight test of auditor : بررسی نظری حسابرس
sighting a draft : برات را به رویت رساندن
significance mean : میانگین تاثیر
significant : مهم، دارای اهمیت، معنادار
significant digits, significant figures : ارقام مهم معنی دار
significant figure, cardinal number : عدد اصلی، رقم با اهمیت
significant influence : اعمال نفوذ زیاد
significant variance : انحراف عمده / قابل توجه
signing officer : دارنده امضاء مجاز
simple allocation of overhead : تسهیم (تخصیص) ساده سربار
simplified financial statements : صورت های مالی خلاصه شده
simplify, summarize : خلاصه (ساده) کردن
simultanous equation method of apportionment : روش معادلات چند مجهولی در تسهیم هزینه
singificant figure : عدد اصلی، عدد مهم
single premium life insurance : بیمه عمر با پرداخت یک بار حق بیمه
sinking fund factor : فاکتور اقساطی سالواره
sinking fund investment : سرمایه گذاری وجوه استهلاک
sinking fund method : روش وجوه استهلاکی
sinking-fund bond : اوراق قرضه وجوه استهلاکی
sinking-fund depreciation method (annuity method) : روش استهلاک مبتنی بر وجوه استهلاکی
sinking-fund reserve : اندوخته وجوه استهلاکی
social benefits : مزایای اجتماعی
social insurance fund : صندوق بیمه اجتماعی
social security benefits : مزایای تامین اجتماعی
social security fund : صندوق تامین اجتماعی
social welfare : رفاه اجتماعی
socio-economic factors : عوامل اجتماعی و اقتصادی
soft currency : ارز ضعیف، ارز کم توان
soft data : اطلاعات غیر قطعی (یا غیر عینی)
soft dollars : سفارش بدون کارمزد
soft goods : کالای زود مصرفی
soft loan : وام کم بهره
soft market : بازار ضعیف (کم عمق)
soft option : راه حل کم خطر
soft spot : بازار ضعیف محلی
solicitor′s fee : حق الزحمه وکیل (مشاور) حقوقی
sound finance position : وضع مال خوب (سالم)
sound financial institutions : موسسات مالی صحیح العمل
sound financial policy : سیاست مالی مناسب
source of funds : منابع وجوه
source of working capital : منابع سرمایه در گردش
source(s) of financial information : منابع اطلاعات مخالی
sources and applications (uses) of funds : منابع و مصارف وجوه
sources, funds, resources : منابع
special conditions for sub-contracts : شرایط اختصاصی پیمان های دست دوم
rspecial conditions of contract, special terms of contract : شرایط خاص پیمان
special fund : صندوق ویژه (یک حساب مستقل)
special fund reserve : اندوخته وجوه خاص
special offering : عرضه ویژه
special offering or bid : پیشنهاد مناقصه، مزایده خاص
statutory books of account : دفاتر حساب قانونی
statutory books, books of original entry : دفاتر قانونی
statutory meeting, founders meeting : مجمع موسس
sterile reserve funds : وجوه اندوخته ای بی مصرف
rstipulation of a contract : مفاد قرارداد
stock (share) classification : طبقه بندی سهام
stock of wealth : ثروت انباشته
stoppage of trade : قطع معاملات، منع معاملات
stowage fee : حق بارگیری و چیدن کالا
stowage manifest : اظهارنامه بارگیری
str letter of credit : اعتبار اسنادی فسخ ناپذیر
straight line method of depreciation : استهلاک طبق روش خط مستقیم
street certificate : گواهی خارج از دفاتر ثبت
stright bill of lading : بارنامه غیر قابل انتقال
subject to provisions of law : مشمول مفاد قانون
submission of a claim : تسلیم دادخواست
submission of the tender : تسلیم پیشنهاد مناقصه
subsidiary and affiliated companies : شرکت های فرعی وابسته
substance over form : رجحان محتوا بر شکل
sufferance, consent : رضایت
sufficiency : کفایت، کافی بدون
sufficient competent evidential matter : مدارک کافی و مستند (مستدل)
sufficient evidence : شواهد کافی
sufficient information : اطلاعات کافی
sufficient skepticism : شک کافی
sum of the years digits (SYD) : مجموع سنوات (یکی از روش های استهلاک)
summarized financial statements : صورت مالی مالی خلاصه شده
summary of significant accounting policies : خلاصه اهم رویه های حسابداری
sundry bills for collection (S.B.C) : اسناد متفرقه وصولی
supervision fee : حق الزحمه مباشرت
supervisory board, board of supervisors : هیات ناظر (نظارت)
supplement for spouse and family : حق همسر و کمک عائله مندی
suppliers of funds : تامین کنندگان وجوه
surety bond, bail bond, bill of guarantee, letter of guarantee : ضمانتنامه
surplus from consolidation : مازاد حاصل از ادغام
surplus value of shares : ارزش بازخرید سهام
surrender (of document) : واگذاری (اسناد)
surrender value of contract : ارزش ختم قرارداد
surrender value of policy : ارزش فسخ بیمه نامه
swap credit facilities : تسهیلات اعتباری متقابل
system of cross referencing : روش شماره عطف گذاری (در دفاتر)
system of internal auditing : سیستم حسابرسی داخلی
system of internal check : سیستم رسیدگی دخلی
take-over, affiliation : تحت کنترل درآوردن
taking of inventory, stocktaking : انبارگردانی
tangible fixed assets : داراییهای ثابت مشهود
target rate of return pricing : قیمت گذاری برمبنای بازده نرخ مورد نظر
tariff : تعرفه
tariff advertising : تثبیت تعرفه
tariff floor : کف هزینه
tariff ceiling : سقف تعرفه
tariff description : شرح تعرفه ای
tariff escalation : افزایش تعرفه
tariff heading (or subheading) : شماره تعرفه (یا شماره فرعی شش رقمی)
tariff listing : فهرست بندی تعرفه ها
tariff nomenclature : نمانکلاتور تعرفه ای
tariff peaks : تعرفه های بالا / حداکثر تعرفه
tariff preference, preferential tariff : تعرفه ترجیحی
tariff rate : نرخ تعرفه (گمرکی)
tariff regulations : مقررات تعرفه بندی
tariff schedule : جدول تعرفه
tariff structure I nomanchature : جدول تعرفه گمرکی
tariffication : تعرفه بندی
tax (taxation) schedules, schedules of tax : جداول مالیاتی
tax anticipation certificate : تاییدیه پیش پرداخت مالیات
tax deferred : مالیات پرداختنی، مالیات انتقالی
tax deposit certificate : گواهی سپرده مالیاتی، گواهی پیش پرداخت مالیات،
tax effect : اثر مالیاتی
tax effect accounting : حسابداری آثا مالیاتی
tax exempt, free of tax : معاف از مالیات
tax form : فرم اظهارنامه مالیاتی
tax free(tax-free) : معاف از مالیات
tax official, excise man : مامور مالیاتی
tax-deferred income : سود (درآمد) مشمول مالیات انتقالی به دره های آتی
tax-effective : طبق مالیات
taxable profit : سود مشمول مالیات
techtrical offer : پیشنهاد فنی (در مناقصه)
technical specifications : مشخصات فنی
temporal write down of asset : کاهش موقت در ارزش شداریای
temporary disability benefits : مزایای از کار افتادگی موقت
temporary share certificate · : گواهینامه موقت سهام
temporary storage of goods / shed : انبار موقت کالا
tenant in sufferance : مستاجر عدوانی
term and condition of the credit : ضوابط و شرایط اعتبار
term funds : وجوه مشروط
term life insurance : قرارداد بیمه عمر
term of office of inspectors : دوره تصدی بازرسان
terminal cash flow : جریان نقدی نهایی
terminal value terms of years absolute : ارزش نهایی
terminal year, final year : سال نهایی (کار ، طرح)
tennination benefits : مزایای پایان خدمت کارکنان
terms of delivery : شرایط تحویل کالا
terms of discount : شرایط تخفیف
terms of issue of bonds : شرایط صدوور اوراق قرضه
terms of loan : شرایط وام
terms of payment : شرایط پرداخت، نحوه پرداخت
terms of redemption : شرایط بازخرید
terms of reference : حیطه اختیارات
terms of repayment : شرایط بازپرداخت
terms of sale : شرایط فروش، مدت فروش
terms of transaction : شرایط معامله
terms of years absolute : اجاره داری (بلندمدت)، رقابت (حق انتفاع واگذاری)
test of controls : آزمون کنترل ها
test of details of balances : آزمون (ها) جزئیات مانده حساب ها
test of details risk : خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزییات
test sample of the goods : آزمایش کردن نمونه کالا
tests of controls : آزمون روش های کنترلی، آزمون (های) کنترل ها
tests of profitability : آزمون های سودآوری
tests of solvency : آزمون های توان پرداخت بدهی
theft risk : خطر دزدی (بیمه)
theft, pilferage, non delivery : سرقت، دله دزدی، عدم تحویل
theoretical value of right : ارزش نظری حق تقدم خرید سهام
theory ′of chance : نظریه شانس
theory of constraints : تئوری محدودیت ها
theory of games : تئوری بازی ها، نظریه بازی ها
theory verification : تبیین تئوری (نظریه)
third party beneficiary : شخص ثالث ذینفع
three shift system : روش کار سه نوبتی، روش کار تمام وقت
through bill of lading / through BIL : بارنامه سراسری
through traffic : عبور یکسره
throwaway offer : ارائه مظنه قیمت
till float : پول خرد، موجودی پول خرد
time draft, draft at tenor : برات مدت دار
time of supply : زمان تحویل کالا به مشتری
time value of money : ارزش زمانی پول
timely information : اطلاعات به موقع
times interest covered, time value of money ,time-value (time permium) : ارزش زمانی (صرف زمان) پول
timing of cash flow : زمان بندی گردش وجوه
timing of revenue recognition : زمان بندی شناخت درآمد
title of accounts : عنوان حساب ها
top-down forecasting : پیش بینی از سطح بالا به پایین
trade deficit : کسر بازرگانی
trade fraud : تقلب تجاری
trading certificate : جواز کسب
trading profit : سود عملکرد (سود عملیاتی)
training benefits : مزایای کارآموزی
transaction flow : جریان مبادله، معامله
transfer (money), transfer (goods) : انتقال، حواله (پول)، انتقال (کالا)
transfer credit risk : ریسک اعتبار خارجی
transfer deed : سند انتقال
transfer expenditures : مخارج انتقالی
transfer expense : هزینه جابجایی
transfer fee : هزینه اگذاری
transfer incomes : درآمدهای انتقالی
transfer of ownership test : آزمون انتقال مالکیت
transfer payments : نقل و انتقال، تحویل، واگذاری، سندد واگذاری
transfer pricing : قیمت گذاری انتقالات داخلی
transfer pricing based on cost : قیمت گذاری لانتقالات داخلی بر مبنای بهای تمام شده
transfer tax : مالیات انتقالی
transferable documentary credits : اعتبارات اسنادی قابل انتقال
transferable payment : پرداخت قابل انتقال
transferable securities : اوراق بهادار قابل انتقال
transferee : انتقال گیرنده، تحویل گیرنده، منتقل الیه
transferer (transferor) : انتقال دهنده
transit freight : هزینه حمل ترانزیتی
transit traffic : عبور ترانزیتی ، ترافیک ترانزیتی
translation of foreign currency translation, foreign exchange, foreign currency coversion, conversion of : تسعیر نرخ ارز
foreign currency : تسعیر ارز، تبدیل
transporting expense, freight : هزینه حمل و نقل
traveler′s letter of credit : اعتبارنامه مسافرتی
treasury funds : وجوه خزانه
treasury officer : ذیحساب، عامل خزانه
trend finding, treIid analysis : تجزیه و تحلیل روند، روندیابی
trend of equity, trend of net worth : روند ارزش ویژه
trend of financial condition : روند وضع مالی
trial offer : عرضه آزمایشی
truckway bill of lading : بارنامه حمل با کامیون
true and fair : درست و منصفانه
true and fair view, true and fair present fairly : ارائه تصویری واقعی و منصفانه
trust and agency fund : صندوق امانی و نمایندگی
trust fund : سپرده امانی، وجوه سپرده
trustee, trustee in bankruptcy, fiduciary : امین، امانت گیر، مودع، متولی، معتمد
turnover of accounts receivables : گردش حساب های دریافتنی (بدهکاران)
turnover of warehouse materials : دوره گردش در انبار
turnover, flows : گردش، برگشت، گردش معاملات
unaffiliated parties : اشخاص غیر وابسته
unanoted appropriations funds : اعتبارات مصوب تخصیص نیافته (در بخش دولتی)
unanticipated cost (expense), qnforeseeo cost : هزینه پیش بینی نشده
unappropriated earns (funds) : منافع تخصیص نیافته
unclassified balance sheet : ترازنامه طبقه بندی نشده
uncleared effects : اسناد واریز نشده، اسناد در جریان
uncollectable accounts allowance (allowance for uncollectable accounts) : ذخیره حساب های لاوصول، ذخیره مطالبات غیر قابل وصول
uncollected funds : وجوه لاوصول، جوه دریافت نشده
unconditional letter of credit : اعتبار اسنادی غیر مشروط
unconfirmed : تایید نشده
unconfirmed profits : سودهای تحقق نیافته
understaffing : کمبود کارکنان
understatement of costs : کم نمایی هزینه ها
understatement of ending inventory : ارائه (گزارش) کمتر از واقع موجودی پایان دوره
understatement of liability : کم نمای بدهی
undistributed profit : سود تقسیم نشده
unefficiency : عدم کارایی
unemployment benefit : کمک بیکاری
unemployment fund : صندوق تامین بیکاری
uneven cash flows : جریان های نقدی نابرابر (نامساوی یا غیر یکنواخت)
unexpected, unforeseen, extraordinary : غیر مترقبه
unfavorable : نامساعد
unfavorable cost variance : انحراف نامساعد هزینه
unfavorable events : رویدادهای نامطلوب
unfavorable material usage variance : انحراف نامساعد مصرف مواد
unfavorable price variance : انحراف نامساعد قیمت
unfavorable usage varience : انحراف نامساعد مصرف
unfavorable variance : انحراف نامساعد
unforeseeable events : رویدادهای غیر قابل پیش بینی
unforeseen loss : ضرر غیر مترقبه (پیش بینی نشده)
unforseeable event : رویداد غیر قابل پیش بینی
unfunded debt : بدهی بی پشتوانه
unidentifiable intangible assets : دارایی های نامشهود غیر قابل شناسائی
uniform : یکنواخت، مشابه، متحدالشکل، یکنواخت کردن
uniform accounting system : سیستم حسابداری متحدالشکل (یکنواخت)
uniform business rate (UBR) : نرخ مالیات یکسان بازرگانی
uniform classification of accounts : طبقه بندی متحدالشکل حساب ها
uniform commercial code (UCC) : قانون همسان (استاندارد) تجارت
uniformity : متحدالشکلی، همسانی رویه ها، رعایت مقررات یا عرف
uniformity of allocation : یکنواختی در تسهیم
unilateral relief : بخشودگی یک جانبه
unit labor-hour method of depreciation : روش احد ساعات کار در محاسبه استهلاک
unit of measure : واحد سنجش
unit of risk : واحد خطر
unit of sampling : واحد نمونه گیری
unit production method of depreciation : محاسبه استهلاک برمبنای آحاد تولید
united nations conference on trade and development (UNCTAD) : (انکتاد)، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
uniting of interests : یکی شدن منافع
units manufactured : آحاد ساخته شده
units of cost : واحد هزینه
units of output method of depreciation : استهلاک به روش بازده دارائی
units of production (UOP) : روش استهلاک آحاد تولید
units of work performed method : روش آحاد کار انجام پذیرفته
unlawful : غیر شرعی
unlevered firm : شرکت بدون بدهی
unlimited -indefinite life : عمر نامحدود
unloading of aircraft : تخلیه هواپیما
unloading of ship : تخلیه کشتی
unpublished price-sensitive information : اطلاعات منتشر شده حسس نسبت به قیمت
unqualified auditor : حسابرس فاقد صلاحیت
unqualified opinion : نظر مقبول
unqualified report : گزارش مقبول
unrestricted income funds : وجوه درآمد مصرف نامحدود
unstratified sampling : نمونه گیری طبقه بندی نشده
unstuffing (UK) (unloading of container) : تخلیه (تخلیه کالا از کانتینر)
unusefullife : عمر غیر قابل استفاده عمر غیر سودمند
unusual or infrequent items : اقلام غیر عادی یا غیر مکرر
useful : مفید، دارای مزیت، سودمند
useful economic life : عمر مفید اقتصادی
useful evidence : شواهد مفید
useful information : اطلاعات مفید
useful life (economic life; service life) : عمر مفید، دوره بهره برداری
useful life of asset : عمر مفید داریی
useful load (= carrying capacity) : ظرفیت مفید (= ظرفیت حمل)
usefulness : مفید بودن، سودمندی
users of financial statements : استفاده کنندگان صورت های مالی
utility function : تابع مطلوبیت
valid document, creditable document, significant document : سند معتبر
validity of the credit : معتبر بون یا پایدار بودن اعتبار
valuation of by-product at joint point : ارزیابی محصول فرعی در محصول مشترک
valuation of by-product at separation point : ارزیابی محصول فرعی در نقطه تفکیک
valuation of by-products : ارزیابی محصولات فرعی
valuation of goods : اررزیابی کالا
valuation of goodwill : ارزیابی سرقفلی
valuation of incompleted work : ارزیابی کار ناتمام
valuation of joint product : ارزیابی محصول مشترک
valuation of stock above cost, valuation of stock bellow cost : ارزیابی موجودی کالا کمتر (بیشتر) از قیمت
value for money audit : حسابرسی کارایی و اثربخشی، حسابرسی صرفه جویی
value of asset : ارزش دارایی
value of bond : ارزش ورقه قرضه
value of debt : ارزش بدهی
value of marginal product : ارزش محصول نهایی
value of money, money worth : ارزش پول، قدرت خرید پول
value shifting : انتقال ارزش مال بدون مالیات، انتقال بدون افزایش مالیات
value transferred : ارزش انتقالی
valuer′s fee : حق الزحمه ارزیاب
variable budget, flexible budget : بودجه انعطاف پذیر، بودجه متغیر
variable cash flow : الگوی متغیر گردش نقدی
variable factor of cost : عامل متغیر هزینه
variable factory cost : هزینه متغیر کارخانه
variable factory overhead : سربار متغیر کارخانه
variable manufacturing cost : هزینه متغیر ساخت
variable overhead efficiency variance : انحراف کارایی سربار متغیر
variablility of returns : تغییرپذیری بازده ها، نوسان بازده ها
variety of accounts : تنوع حساب ها
velocity of money : سرعت گردش پول
verbal information : اطلاعات شفاهی
verifiability : قابل حسابرسی بودن، قابلیت تایید یا رد، قابلیت رسیدگی
verifiable : قابل تایید (قابل بازبینی و اثبات)
verifiable data : اطلاعات قابل رسیدگی (قابل حسابرسی)
verification : بازبینی و اثبات (در آزمون محتوا)
verification of assets : اثبات دارایی ها ، تایید دارایی ها
verification of bills payable : اثبات بروات پرداختنی
verification of capital : اثبات سرمایه
verification of contingent liabilities : اثبات بدهی های احتمالی
verification section : قسمت بازبینی
verification, examination : رسیدگی، تجزیه تحلیل مسائل
verifier : بازبینی و اثبات (در آزمون محتوا)
verify : بازبنی و اثبات (از طریق تطبیق با واقعیت)
vertical flowchar : نمودگر عمودی ، فلوچارت عمودی
vertical form : شکل عمودی
violation of agreement : نقص قرارداد
vital cost of production : هزینه اساسی تولید، هزینه حیاتی تولید
vital processes of production : مراحل اساسی تولید
volume efficiency : کارایی حجم
volume efficiency variance : انحراف کارایی حجم
volume of shares traded : حجم سهام داد و ستد شده
voluminous data (infonnation) : اطلاعات حجیم (زیاد)
voluntary decrease of capital : کاهش اختیاری سرمایه
voting power of shareholders : اختیار رای صاحبان سهام
waiver of compliance : حکم تعلیق رعایت (مفاد قرارداد)
waiver of right : اسقاط حق
manufacturing cycle efficiency(MCE) : کارایی چرخه تولید
manufacturing cycle time : زمان چرخه تولید
manufacturing cell : سلول تولیدی
method of least squares : روش کمترین مجذورات
manufacturing overhead budget : بودجه سربار کارخانه
manufacturing cost budgets : بودجه هزینه های تولید
margin of safety : حاشیه ایمنی
minimum rate of return : حداقل نرخ بازده مورد انتظار
over applied factory overhead : اضافه جذب سربار کارخانه
predetermined factory overhead rate : نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه
profit center : مرکز سود
relevant range of activity : دامنه مربوط فعالیت
standard bill of material : صورت مصرف استاندارد مواد اولیه
static-budget variance of operating profit : انحراف بودجه ثابت سود عملیاتی
strategic profitability analysis : تجزیه و تحلیل استراتژیک سودآوری
theory of constrains : تئوری محدودیت ها
transfer pricing : قیمت انتقال داخلی
underapplied factory overhead : کسر جذب سربار کارخانه
variable overhead efficiency variance : انحراف کارایی سربار متغیر کارخانه
weighted average cost of capital : میانگین موزون هزینه تامین مالی
anti-fraud : ضد تقلب
safety stock : موجودی ایمنی
features and characteristics costing : هزینه یابی خاص
diversification : تنوع بخشی
firm-specific risk : ریسک خاص شرکت
inflation rate risk : ریسک نرخ تورم
inflation : تورم
financial risk : ریسک مالی
firm size : اندازه شرکت
required rate of return(RROR) : نرخ بازده مورد نظر
multi-factor model : مدل چند عاملی
firm specific : (عامل) خاص شرکت
fundamental beta : بتای اساسی
cutt-off ration : نسبت برشی، نسبت مقطعی
economic significance : اهمیت اقتصادی
bill of material : لیست مواد و قطعات
coefficient of correlation : ضریب همبستگی
cost of money : ارزش پول
defect : عیب
finished goods : کالای تکمیل شده
finite replenishment rate : نرخ بازپرسازی محدود
fixed order quantity method : روش مقدار سفارش ثابت
forecasting error : خطای پیش بینی
information system : سیستم اطلاع رسانی
judgmental forecast : پیش بینی نظری
manufacturer : تولید کننده
safety stock : ذخیره اطمینان
warehousing charges, warehousing fees : هزینه انبارداری
warfage (dues) : حق (عوارض) باراندازی
warrant for payment : تعهد (دستور) پرداخت
wastage of processes : ضایعات مراحل
waterway bill of lading : بارنامه راه آبی
weak efficiency : کارایی ضعیف
weak point in financing : نقطه ضعف در تامین مالی
weak-form market efficiency : شکل ضعیف کارایی بازار
weekly paid staff : کارمندان حقوق بگیر هفتگی
weight factor : عامل وزن، معیار اهمیت
weight of evidence : وزن شواهد
weightfug : موزون کردن، ضریب دادن
weighting factor : ضریب اهمیت ، عامل وزنی
welfare expenditure : هزینه رفاه عمومی
welfare services : خدمات رفاهی
whole life insurance, straight line insuranc : بیمه مادام العمر
wild fluctuations : نوسانات شدید (قیمت)
willful misrepresentation : عمداً بد جلوه دادن
windfall gain : نفع بادآورده
windfall income : درآمد غیر مترقبه (باد آورده)
windfall loss : زیان غیر مترقبه
windfall profit : سود بادآورده
windfall property : مال بادآورده
windfall, acquired without cost : بادآورده
withdrawal of a partner : خروج (کناره گیری) شریک
work certified : کار گواهی شده
work turnover, labor turnover, job flow : گردش کاری
workable letter of credit : اعتباراسنادی قابل استفاده
working capital fund : اعتبار سرمایه در گردش
working life : عمر کاری، عمر مفید
worth of work : ارزش کار
worth of work in process : ارزش کار در جریان پیشرفت
writ of entry : حکم تملک مجدد
write of. delete, ommit : حذف کردن
write off : حذف حساب، انتقال مانده
write·off of bad debts : حذف مطالبات سوخت شده
written narrative of the system explain and predict : شرح نوشته سیستم کنترل های داخلی، توضیح نوشتار شرح و پیش بینی سیستم کنترل های داخلی
written narrative of the system : شرح نوشته سیستم
written off goodwill, goodwill written off : سرقفلی مستهلک شده
wrongful trading : معامله نادرست و غیر عمدی که منجر به ورشکستگی شرکت شود.
year ahead, next year, following year, forthcoming year : سال آینده
year of assessment : سال مالیاتی
year of insurance : سنوات پرداخت حق بیمه
year of services, service life : سنوات خدمت
year-end profit : سود پایان دره
years of record : مدت سابقه کار
yield of bonds : بازده اوراق قرضه
yield of capital : بازده سرمایه
yield of invested capital : بازده سرمایه گذاری
yield of sale : حاصل فروش
yield of sale of asset : حاصل فروش دارایی
yield rate of capital, rate of return on capital : نرخ بازده سرمایه
yield rate, rate of return : نرخ بازده سرمایه
yield variance of direct materiah : مغایرت بازده مواد مستقیم
zero defects : بدون عیب و نقص
zero-beta portfolio : پرتفوی دارای بتای صفر
zero-defect policy : سیاست مبتنی بر از بین بردن عیب و نقص
zone freight rate : نرخ کرایه حمل منطقه ای
zone of acceptability : ظرفیت قابل قبل
factor analysis approach : رویکرد تحلیل عاملی
factor analysis : تحلیل عاملی
market price of risk : قیمت بازاری ریسک
zero-beta portfolio : پرتفو با بتای صفر
two-factor model : مدل دو عاملی
minimum variance zero beta portfolio : پرتفو با بتای صفر و حداقل واریانس
low variability portfolio(LVP) : پرتفو با نوسان پذیری پایین
high variability portfolio(HVP) : پرتفو با نوسان پذیری بالا
low of one price : قانون وجود یک قیمت
factor loading : بارهای عاملی
superior performance : عملکرد مطلوب
inferior performance : عملکرد نامطلوب
time weighted rate of return : نرخ موزون زمانی بازده
risk adjusted measure of performance : ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک
floating bar chart : نمودار میله ای شناور
differential return : بازده تفاضلی
defense : منفعل
informational ratio : نسبت اطلاعاتی
financial company : شرکت مالی
performance attribution analysis : تحلیل اسنادی عملکرد
allocation effect : اثر تخصیص
selection effect : اثر انتخاب
segment specific : خاص بخشی
fundamentalist : تحلیلگر بنیادی
capital market efficiency : کارایی بازار سرمایه
forward rate agreement : قراداد نرخ آتی
forward foreign exchange rate contract : قرارداد نرخ ارز خارجی آتی
London international financial features and option exchange(LIFّّFE) : بازار اوراق مشتقه بین المللی لندن
forward price : قیمت آتی
out of the money : با ارزش بودن
futures price : قیمت آتی
portfolio selection problem : مسئله انتخاب پرتفوی
fair gamble : بازی عادلانه
pay off : پرداخت کردن
utility of wealth function : تابع مطلوبیت ثروت
indifference curve : منحنی بی تفاوتی
minimum variance portfolio(MVP) : حداقل ریسک پرتفوی، پرتفوی با واریانس حداقل
efficient set : مجموعه کارا
informational efficiency : کارایی اطلاعاتی
allocational efficiency : کارایی تخصیصی
operational efficiency : کارایی عملیاتی
weak form : شکل ضعیف
semi-strong form : شکل نیمه قوی
strong form : شکل قوی
efficient market hypothesis : فرضیه بازار کارا
filter rules : قواعد مبادله
weak-end effect : اثر آخر هفته
january effect : اثر ژانویه
index portfolio : پرتفوی شاخصی
index fund : صندوق شاخصی
center for research in security price(CRSP) : مرکز تحقیقات قیمت اوراق بهادار
national association of securities dealers(NASD) : انجمن ملی معامله گران(دلالان) اوراق بهادار
info culture : فرهنگ اطلاعاتی
info structure : ساختار اطلاعاتی
infra-structure : زیر ساخت اطلاعاتی
corporate finance : مدیریت مالی شرکت
portfolio management : مدیریت پرتفوی، مدیریت سبد سهام
financial market : بازار مالی
financial asset : دارایی مالی
mutual fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری
certificate of deposit : گواهی سپرده
forward linkages : پیوندهای رو به جلو، فعالیت های رو به جلو(بالا دست)
index of technological progress(ITP) : شاخص پیشرفت فنی
physical quality of life index(PQLI) : شاخص کیفیت فیزیکی زندگی
marginal net social benefit(MNSB) : خالص منفعت نهایی اجتماعی
marginal net private benefit(MNPB) : خالص منفعت نهایی خصوصی
general agreement on tariffs & trade(GATT) : موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، موافقت نامه گات
food and agricultural organization(FAO) : سازمان غذا و کشاورزی
wage fund : هزینه دستمزد
take off stage : مرحله خیز
scale of production : مقیاس تولید
family size : اندازه خانواده
the microeconomic theory of fertility : نظریه اقتصاد خرد باروری
trickledown theory of development : نظریه توسعه رخنه به پایین
gini coefficient : ضریب جینی
great leap forward : خیز بزرگ به جلو
food stamp : کوپن غذا
negotiable certificate of deposit(CDS) : گواهی سپرده قابل معامله
default risk : ریسک عدم پرداخت
face value : ارزش اسمی
the london interbank offered rate(LIBOR) : نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن(لایبور)
federal national mortgage association : موسسه رهنی فدرال آمریکا
future contract : قرارداد آتی، قرارداد تحویل آتی
floors contract : قرارداد کف
close-end fund : صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
open-end fund : صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
growth fund : صندوق رشدی
growth-income fund : صندوق رشدی، درآمدی
income fund : صندوق درآمدی
financial time-stock exchange 100 index(FTSE) : شاخص بورس لندن(فوتسی)
far east : خاور دور
europe,australia,far east(EAFE) : شاخص اروپا، استرالیا، خاور دور
portfolio management : مدیریت پرتفوی
modern portfolio theory : نظریه نوین پرتفوی
fundamental analysis : تجزیه و تحلیل بنیادی
cash flow(CF) : جریان وجه نقد
fund family : صندوق هم خانواده
services fees : هزینه های خدمات
transfer agent : کارگزار انتقال، عامل انتقال
direct-marketed fund : صندوق بی واسطه
front-end load : کارمزد افتتاحی
exchange fee : کارمزد انتقال
redemption fee : کارمزد بازخرید
fee on reinvestment dividends : کارمزد سرمایه گذاری سود مجدد نقدی
other fees : سایر هزینه ها
management fee : حق الزحمه مدیریت، کارمزد مدیریت
best effort : بهترین کوشش
fund distributer : توزیع کننده صندوق سرمایه گذاری
contingent deferred sales charge(CDSC) : هزینه های فروش معوق مشروط
fraud risk assessment : ارزیابی ریسک تقلب
conflict of interest : تضاد منافع
return fraud : تقلب برگشت کالا
accounts payable fraud : تقلب حساب های پرداختنی
cheque fraud : تقلب چک
computer fraud : تقلب رایانه ای
employee-level fraud : تقلب رده کارکنان
financial statement fraud : تقلب صورت های مالی
mortgage fraud : تقلب وام رهنی
identity fraud : تقلب هویت
forgery : جعل
denial of service attack(DOS) : حمله از دور خارج کردن خدمات
identity theft : دزدی هویت
firewall : دیوار آتشین
fraudulent financial reporting : گزارشگری مالی متقلبانه
white-collar crime fighter : پیکار با تبه کاری یقه سفیدان
fraud aware : آگاهی تقلب
the association of certified fraud examiners(ACFE) : انجمن بازرسان رسمی تقلب
zero tolerance toward fraud : کوتاه نیامدن در مقابل تقلب
soft indicators : شاخص های نرم، نماگرهای نرم
cheque fraud and tampering : تقلب و دست کاری چک
travel and entertainment(T&E) fraud : تقلب هزینه های ماموریت و تفریحات
shell company fraud : تقلب شرکت کاغذی
vendor master file fraud : تقلب در پرونده اصلی فروشندگان
purchasing card(p-card) fraud : تقلب کارت خرید
association for financial professional(AFP) : انجمن کارشناسان مالی
the national association of purchasing card professional(NAPCP) : انجمن ملی کارشناسان کارت تدارک
cheque interception and forgery of endorsement : دزدیدن چک صادر شده و جعل پشت نویسی آن
the U.S office of the comptroller of the currency : اداره ممیزان پول آمریکا
hidden cheque fraud : تقلب چک مخفی
delegation of authority(DOA) : تفویض اختیار
segregation of duties(SOD) : تفکیک وظایف
federal foreign corrupt practices act(FCPA) : قانون فدرال روش های فساد مالی خارجی
nonprofit project : طرح غیرانتفاعی
channel stuffing : فروش سازی، فروش چپانی
confidence scheme : ترفند اعتماد
personal identifying information(PII) : اطلاعات هویتی شخصی
national retail federation(NRF) : فدراسیون خرده فروشان آمریکا
fraudulent returns : بازپس گیری متقلبانه، برگشتی های متقلبانه
counterfeiting : دغل کاری
managing the business risk of fraud : مدیریت ریسک تجاری تقلب
accounting rate of return : نرخ بازده حسابداری
advanced manufacturing environment : محیط پیشرفته تولید
applied factory overhead : سربار جذب شده کارخانه
actual factory overhead : سربار واقعی کارخانه
back flush costing : هزینه یابی معکوس، هزینه یابی با تاخیر
coefficient of correlation : ضریب همبستگی
coefficient of determination : ضریب تعیین
cost of production report : گزارش هزینه تولید
cash outflow : جریان خروجی وجه نقد
cash inflow : جریان ورودی وجه نقد
cost of capital : هزینه تامین مالی، هزینه سرمایه
cost of goods sold : بهای تمام شده کالای فروش رفته
cost-volume-profit analysis : تجزیه و تحلیل هزینه،حجم فعالیت و سود
direct labor efficiency variance : انحراف کارایی کار مستقیم
estimated level of production : برآورد سطح تولید
estimated factory overhead costs : برآورد هزینه های سربار کارخانه
fixed standard : استاندارد ثابت
factory overhead : سربار کارخانه
fixed costs : هزینه های ثابت
flexible manufacturing system(FMS) : سیستم تولید قابل انعطاف
flexible budget : بودجه قابل انعطاف
fixed budget : بودجه ثابت
financial budget : بودجه مالی
flexible budget variance : انحراف بودجه قابل انعطاف
internal rate of return : نرخ بازده داخلی
life cycle costing : هزینه یابی چرخه زندگی
cash flow : جریان وجوه نقد
cost flow : جریان هزینه
cost of goods available for sale : بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش
costs of conversation : مخارج تبدیل
dollar-value life method : روش ارزشیابی موجودی پایان دوره بر مبنای اولین صادره از آخرین وارده با استفاده از شاخص قیمت
external financial reporting : گزارشگری مالی برون سازمانی
factory overhead : سربار کارخانه
fair value : ارزش متعارف
floor : حد پایین
freight-in cost : هزینه حمل به داخل
gross profit method : روش سود ناخالص
historical cost of the goods : بهای تمام شده تاریخی کالاها(موجودی ها)
inventory profit : سود نگهداری موجودی ها
lower of cost or market rule : قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
nature of inventories : ماهیت موجودی ها
net of discount approach : روش خالص مبلغ خرید
next-in, first out(N.I.F.O) : اولین صادره از وارده آتی
operating profit : سود عملیاتی
passage of title : انتقال مالکیت
specific identification method : روش شناسایی ویژه
taking of inventory : انبارگردانی
valuation of inventories : ارزشیابی موجودی ها
accrual method of accounting : روش حسابدرای تعهدی
financial accounting standards board(FASB) : شورای استانداردهای حسابداری مالی
financial statements articulated : صورت های مالی به هم بسته
maintenance of capital : حفظ سرمایه
maintenance of financial capital : حفظ سرمایه مالی
maintenance of real capital : حفظ سرمایه واقعی
conceptual framework of accounting : ساختار مفاهیم، ساختار نظری حسابداری
continuity of operation : پیوستگی زمانی عملیات
conversion of liabilities : تبدیل بدهی ها(به نوعی سهام)
defer : اقلام یا حساب هایی را به دوره های بعد انتقال دادن
deferred revenue : درآمد انتقالی
deferred gross profit : سود ناخالص انتقالی
full disclosure : افشای کامل
efforts : سعی و تلاش با هدف مشخص
efforts and achievements : کوشش ها و دستاوردها
efforts and expended method : روش کار و تلاش صرف شده
elements of financial statements : عناصر صورت های مالی
automatic transfer machine(ATM) : ماشین خودپرداز(ATM)
loanable fund theory : نظریه وجوه قابل استقراض
liquidity preference theory : نظریه رجحان نقدینگی کینز
crowding-out effect : اثر جبرانی
inflationary pressures : فشارهای تورمی
importation inflation : تورم وارداتی
finance house : خانه های مالی
over draft : اضافه برداشت
principle of liquidity : اصل نقدینگی
principle of benefit : اصل منفعت
principle of security : اصل امنیت
sight draft : برات دیداری
time draft : برات مدت دار
draft : برات
clean bill of exchange : برات ساده
documentary bill of exchange : برات اسنادی
through bill of lading : بارنامه سراسری
bank for international settlement(BIS) : بانک بین المللی تسویه
south african reserve bank : بانک مرکزی آفریقای جنوبی
hyper-inflation : تورم شدید، تورم افسار گسیخته
bank of Greece : بانک مرکزی یونان
clean floating : شناور خالص(عدم دخالت دولت در تعیین نرخ ارز)
dirty floating : شناور ناقص(دخالت دولت در تعیین نرخ ارز)
fixed exchange rate : نرخ ارز ثابت
wire transfer : انتقال از طریق سیم(مانند فکس، تلفن و ...)
fiat money : پول بدون پشتوانه فلزی
variable or offered currency : واحد پول(ارز) متغیر
foreign exchange market : بازار ارز
fixed forward : معاملات سلف ثابت
option forward : معاملات سلف اختیاری
forward : سلف
exchange rate differential : تفاوت نرخ ارز
swift(society worldwide interbank financial telecommunication) : سوییفت
international chamber of commerce : اتاق بازرگانی بین المللی
balance of payments : تراز پرداخت ها
floating managed exchange rate system : نظام شناور ارز مدیریت شده
clean floating exchange rate system : نظام ارز شناور واقعی
effective exchange rate : نرخ ارز موثر
audit professional : حسابرس حرفه ای
code of professional conduct/ethics : آیین رفتار حرفه ای
confidentiality : رازداری
conflicts of interest : تضاد منافع
continuing professional development : ارتقا مستمر حرفه ای
enforcement : اجرا
finance : امور مالی
financial accounting : حسابداری مالی
financial instruments : ابزارهای مالی
financial reporting : گزارشگری مالی
fraud : تقلب
fraud detection : کشف تقلب
functional skills : مهارت های کاربردی
historical financial information : اطلاعات مالی تاریخی
information technology knowledge : دانش فناوری اطلاعات
lifelong learning : آموزش مداوم – یادگیری مداوم
off-the-job training : آموزش خارج از محیط کار
performance measurement : سنجش عملکرد
post-qualification period : دوره پس از کسب صلاحیت
power of reasoning : قدرت استدلال
professional accountant : حسابدار حرفه ای
professional associations : انجمن های حرفه ای
professional behavior : رفتار حرفه ای
professional body : نهاد حرفه ای
professional competence : صلاحیت حرفه ای
professional discernment : تشخیص حرفه ای
professional growth : رشد حرفه ای
professional judgment : قضاوت حرفه ای
professional pronouncements : بیانیه های حرفه ای
professional skepticism : تردید حرفه ای
professional skills : مهارت های حرفه ای
professional values : ارزش های حرفه ای
self-learning : خودآموزی
self-management : مدیریت بر خود
verifiability : قابلیت تایید
verifiable : قابل تایید
verification : تایید
principle of balance sheet continuity : اصل تداوم و استمرار ترازنامه
scientific management : مدیریت علمی
full set of financial statement : مجموعه کامل صورت های مالی
net income for a period : سود خالص دوره
satisfaction : تسویه
representationally faithful : واقعیت نما
supplementary information : اطلاعات مکمل
firm contract : قرارداد قطعی و ابطال ناپذیر
substance over form : برتری محتوا بر شکل ظاهری
significant : با اهمیت
confusion marketing : بازاریابی سردرگمی
financial prosperity : رفاه مالی
financial health : سلامت مالی
comprehensive annual financial report(CAFR) : گزارش جامع مالی سالانه
confederation of asian and pacific accountants(CAPA) : کنفدراسیون حسابداران آسیا و اقیانوسیه
FTSE : فوتسی(بورس لندن)
FTSE index : شاخص فوتسی(بورس لندن)
european court of auditors : دادگاه حسابرسان اروپا
transaction file : فایل رایانه ای معاملات
forward-rate agreement(FRA) : قرارداد نرخ آتی
financial reporting council(FRC) : شورای گزارشگری مالی
general accounting office(GAO) : اداره حسابداری عمومی
Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD) : سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) : سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک
Earnings before taxes (EBT) : سود قبل از مالیات
bill of activities : فهرست فعالیت ها
circumstance of changes : مقتضیات تغییرات
imperfectly correlated : همبستگی ناقص
marginal benefit : فایده نهایی،منفعت نهایی
perfect correlation : همبستگی کامل
improve factory layouts : بهبود نحوه استقرار ماشین آلات
facility-level costs : هزینه های سطح کارخانه
build–operate–transfer(BOT) : قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال
build-own-operate-transfer(BOOT) : قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال
build-transfer-operate(BTO) : قرارداد احداث، انتقال، بهره برداری
build-transfer(BT) : قرارداد ساخت و انتقال
build-lease-transfer(BLT) : قرارداد احداث، اجاره، انتقال
zero defect concept : مفهوم نقص صفر
stock exchange of Hong Kong(SEHK) : بازار بورس هونگ کونگ
sales function : بخش فروش، واحد فروش
kinds of taxes : انواع مالیات
life-cycle costing : هزینه یابی چرخه زندگی(معمولا برای دارایی)
payroll software : نرم افزار حقوق و دستمزد
non fexible price : قيمت انعطاف ناپذير
inferior goods : کالای پست
price elasticity of demand : کشش قیمتی تقاضا
all or none offering(AON) : تعهد فروش تمامی سهام یا هیچ
all financial resources : تمامی منابع مالی
end of period adjustments : تعدیلات(اصلاحات) پایان دوره
accounting software : نرم افزار حسابداری
a summary of the accounting cycle : خلاصه چرخه حسابداری
free market economy : اقتصاد بازار آزاد
marginal rate of transformation(MRT) : نرخ نهایی جانشینی
stagflation : رکود تورمی
cross-elasticity of demand : کشش متقاطع(ارتباطی) تقاضا
income-elasticity of demand : کشش درآمدی تقاضا
indifference curve : منحنی بی تفاوتی
marginal rate of substitution(MRS) : نرخ نهایی جانشینی
income effect : اثر درآمدی
substitution effect : اثر جانشینی
production function : تابع تولید
marginal product of labor(MPL) : تولید نهایی نیروی کار
average product of labor(APL) : متوسط نیروی کار
total product of labor(TPL) : تولید کل نیروی کار
effective financial management : مدیریت مالی موثر
financial position : موقعیت مالی
marginal rate of technical substitution L for K(MRTSLK) : نرخ نهایی جانشینی فنی
total fixed cost(TFC) : هزینه ثابت کل
average fixed cost(AFC) : هزینه ثابت متوسط
lower of cost or market(LCM) : اقل بهای تمام شده یا بازار
LIFO liquidation gain : سود تسویه به روش لایفو
accounting for growth : حسابداری رشد
the financial numbers game : بازی ارقام مالی
information age : عصر اطلاعات
failure costs : هزینه های ناکامی(هزینه هایی که ناشی از نقص محصولات است)
internal failure costs : هزینه های ناشی از نارسایی ها(ناکامی های) داخلی
external failure costs : هزینه های نارسایی(ناکامی) ناشی از عوامل بیرونی
sales formula : فرمول فروش
profitability in relation to investment : سودآوری نسبت به سرمایه گذاری
cash analysis and financial forescast : تجزیه و تحلیل وجوه نقد و پیش بینی های مالی
deviation from expected cash flow : انحراف از جریان نقدی مورد انتظار
direct cost of sales commision : هزینه های مستقیم کمیسیون فروش
call feature : ویژگی بازخرید
flotation costs : هزینه های انتشار اوراق بهادار
control of disbursements : کنترل پرداخت ها
compensating balances and fees : مانده های جبرانی و کارمزدها
default risk : ریسک عدم وصول
productive efficiency : کارآیی بهره‌وری
some qualifications : چند ویژگی
perfect correlation : همبستگی کامل
dependence of cash flows over time : وابستگی جریان های نقدی در طول زمان
efficient frontier line : خط مقدم موثر(کارا)
feasible combination and dominance : ترکیبات ممکن و ترکیبات برتر
ascent of money : ترقی پول
allocative efficiency : کارآیی تخصیصی
accounting for successful farm management : حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه
agreement for sale : پیش دریافت قراردادهای بلند مدت فروش
agricultural and agri-food canada : [وزارت] کشاورزی و فرآورده های غذایی دولت فدرال کانادا
multi-enterprise farms : مزارع چند بنگاهی
custom farming : کشاورزی اجرتی
canadian farm business management program : برنامه مدیریت واحدهای کشاورزی کانادا
canadian commercial farms : مزارع تجارتی کانادا
dairy task force : گروه ویژه گاوداریهای شیری
farm business : واحد کشاورزی، امور تجاری مزرعه
FCA(fellow of the institute of chartered accountants) : عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره
The canadian institute of chartered accountants : انجمن حسابداران خبره کانادا
years of life lost : سال های زندگی از دست رفته
X-inefficiency : ناکارایی X
welfare : رفاه
welfare economics : اقتصاد رفاه
value for money table : جدول ارزش پولی
utility function : تابع مطلوبیت
unemployment benefit : بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری
trade-off : مبادله - جایگزینی
transfer earnings : عواید انتقالی
transfer payment : پرداخت انتقالی
time trade-off : مبادله زمان
Townsend\'s index of deprivation : شاخص محرومیت تاونسند
time preference : ترجیح( رجحان یا ارجحیت) زمانی
terms of trade : رابطه مبادله
theory of second best : نظریه بهینه دوم
substitution effect : اثر جانشینی
state preference model : مدل ترجیح حالت
statistical significance : معنی داری آماری
stochastic frontier analysis : تحلیل مرز تصادفی
specificity : اختصاصیت
specific quality of life measurment instruments : ابزارهای خاص سنجش کیفیت زندگی
federal income tax : مالیات بر درآمد فدرال
soft currency : پول ضعیف
Truck-mounted cranes of various types : انواع جرثقیل های پشت کامیونی
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت