کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: expens


نتایـــج جستجــــو:

absorbtion of cost (expense) : جذب هزینه
account analysis expense : تجزیه و تحلیل حساب های هزینه
account of expenses : حساب مخارج
current expense, revenue expense (expense), (expenditure-cost) : هزینه جاری، هزینه عملیات عادی
current period expense (cost) : هزینه دوره جاری
doubtful accounts expense : هزینه حساب های مشکوک الصول
accrued expense (accrued dividend) : هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده،ذخیره هزینه های پرداختنی
actual expenses : مخارج واقعی ، هزینه های واقعی
administrative cost (expense) : هزینه اداری
advertising charges (expenses) : مخارج آگهی و تبلیغات
allied expenses (shared) : مخارج وابسته (مشترک)
annual charges (expenses) : هزینه های سال
average cost (expense) : متوسط هزینه
bad debt expense : هزینه مطالبات سوخت شده
balance of revenue and expense : موازنه دخل و خرج
benefit expense (cost) : هزینه مزایا
billing cost (expense) : هزینه صدور فاکتور (یا صورتحساب)
bond issue expense (cost) : هزینه انتشار اوراق قرضه
budgeted cost (expense, expenditure) : هزینه بودجه ای (بودجه شده)
building rental charge (expense) : هزینه اجاره (کرایه) ساختمان
bulding maintenance cost (expense) : هزینه نگهداری ساختمان
capitalization of borrowing expenses : منظور نمودن مخارج استقراضی
capitalized cost (expense), capital expenditure (cost) : هزینه سرمایه ای، مخارج سرمایه ای
carring interest expense : هزینه یهره انتقال به دارائی
cheap, inexpensive : کم بها، ارزان
cleaning expense : هزینه پاکسازی
committed cost (expense) : هزینه تعهد شده
compensation expense : هزینه تخفیف تشویقی
contingent charge (expense) : هزینه احتمالی
controllable cost (expense) : هزینه قابل کنترل
conversion cost, exchange expense : هزینه تسعیر (ارز ، پول)
cost (expense) recognition, expense recognition : شناخت هزینه
cost (expense) trend : روش هزینه
cost control, expense control : کنترل هزینه، نظارت بر هزینه
cost distribution, expense distribution : توزیع هزینه، تخصیص هزینه ها، سرشکن کردن سربار
cost down expense : تقلیل دادن هزینه
cost of installation, installation cost (expense) : هزینه نصب
curtailed cost (expense) : هزینه کاسته شده
day by day control, over expenses (costs) : کنترل روزبروز (روزانه)
deferred cost (expense) : هزینه دوره های آتی (هزینه معوق)
deferred debit (deferred asset; deferred expense) : پیش پرداخات هزینه
deferred expense = deferred charge;prepaid expense : پیش پرداخت هزینه، هزینه معوق
departmental expense analysis sheet : کارت (برگ) تجزیه تحلیل هزینه های دوایر
depot expenses : هزینه انبار راه آهن
direct charges (expenses) : مخارج مستقیم
distributing expenses : مخارج توزیع و پخش
distribution (cost-expense-overhead) : هزینه توزیع
extraordinary expense : هزینه غیر مترقبه
gross expensiture (expense, cost) : هزینه ناخالص (خرح ناخالص)
emergency expense : هزینه ضروری
entertainment expense : هزینه پذیرائی
estimated annual expense : هزینه سالیانه تخمینی (برآورد شده)
estimated expense (cost) : هزینه تخمینی
exceptional expense : هزینه استثنائی
excess of income over expense,marginal balance : مازاد درآمد بر هزینه
exorbitant expense : هزینه فق العاده (کمرشکن)
expenditures, costs, disbursments,expenses, spendlings, charges : مخارج، هزینه های سرمایه ای
expense : هزینه مقتضی شده، هزینه جاری (نقدی)
expense (cost) control, expenditure control : کنترل هزینه
expense (expenditure) account charges account : حساب خرج
expense account : حساب هزینه، حساب خرج
expense analysis sheet : کارت های تجزیه و تحلیل هزینه های سربار کارخانه
expense budget : بودجه جاری، بودجه هزینه
expense center, cost center : مرکز هزینه
expense control : کنترل هزینه ها
expense distnbution : تخصیص هزینه، تسهیم هزینه
expense efficiency audit : حسابرسی کارائی هزینه
expense estimate : تخمین هزینه
expense heading : سرفصل هزینه
expense ledger, cost ledger : دفتر هزینه
expense materials, material used,consumables : مواد مصرفی
expense ratio : نسبت هزینه
expense recognition : شناخت هزینه ف شناسایی هزینه(ثبت هزینه در دفاتر)
factory cost (expense), manufacturing cost : هزینه کارخانه، هزینه تلید
factory costs (factory expenses) : هزینه های تولید
factory expense : هزینه کارخانه
factory expense headings : سرفصل هزینه های کارخانه
factory general expense (cost) : هزینه عمومی کارخانه
fare (rent-hire) expense : هزینه کرایه
final expense : هزینه نهایی
financial expenses, finance expense (cost) : هزینه مالی
financial facilities expense : هزینه تسهیلات مالی
fixed cost (fixed expense) : هزینه ثابت
freight (expense-charge-cost) : هزینه حمل
freight charge, shipping expense : مخار حمل، محموله
freight in expense : هزینه حمل به داخل
freight out expense : هزینه حمل به خارج
functional expense classification : هزینه ها بر حسب وظایف
general and administrative expenses : هزینه های عمومی و اداری
general expense (expensiture) : هزینه عمومی
general expenses budget : بودجه هزینه های عمومی
general operating expense : هزینه های اداری و فروش، هزینه عمومی عملیات
generic expense : هزینه های متعلق به یک طبقه از محصولات
head office expense : هزینه اداره مرکزی
house rental expense (charge) : هزینه اجاره مسکن
idle facitlity expense : هزینه تسهیلات بلا استفاده
initiatory expense (cost) : هزینه اولیه
light and heating expense : هزینه روشنایی و حرارت
incidental expenses : مخارج اتفاقی
income and expenditure (expense) : درآمد و خرج
income and expense summary : خلاه حساب سود و زیان، حساب خلاصه سود و زیان
incredible expense : هزینه باور نکردنی
indirect cost (indirect expenses) : هزینه های غیر مستقیم، هزینه سربار
indirect costs, indirect expenses : هزینه های غیر مستقیم
indirect material, prime costs, indirect expense : مواد غیرمستقیم، مواد اولیه غیر مستقیم
induced charge (expense) : هزینه القایی
inevitable chare (expense) : هزینه قطعی و حتمی
insurance expense : هزینه بیمه
interest expense : هزینه بهره
law expense : هزینه حقوقی
lawful expense : هزینه قانونی (مشروع)
legitimate expense for tax : هزینه مشروع (مجاز) برای مالیات
liquidation expense : هزینه تسویه
living expenses, cost of living : هزینه زندگی
long term prepaid expenses : پیش پرداخت بلندمدت هزینه ها
machine rent charge (expense) : هزینه اجاره ماشین
maintenance cost (expense) : هزینه تعمیر و نگهداشت
managed costs (expenses) : مخارج برنامه ریزی شده
management expenses : مخارج مدیریت
manufacturing cost (expense), output cost, product cost : هزینه تولید (محصول)
market research expense : هزینه برریس باززار
marketing and administrative expense : هزینه بازاریابی و اداری
marketing cost (expense) : هزینه بازاریابی
miscellaneous expense, other expense : هزینه متفرقه
moving expense : هزینه جابه جایی
national expenditure, national cost (expense) : هزینه ملی
non-cash cost (expense, expensediture) : هزینه غیر نقدی
non-controllable costs (expenses) : مخارج غیر قابل کنترل
non-recurring cost (expense) : هزینه غیر مستمر
occupancy expense : هزینه اشغال فضا
on-cost, indirect cost (expense),indirect expense : هزینه غیر مستقیم
prime cost, original cost, direct expenses : بهای اولیه، هزینه های اولیه (مستقیم)
priority expense : هزینه مقدم بر
operating expense (cost) : هزینه عملیاتی
operational expense : هزینه عملیاتی، هزینه عملیات عادی واجد تجاری
orginal cost (expense, expenditure) : هزینه اصلی
overhead expenses : هزینه های سربار (بالاسری)
packing and loading expense : هزینه بسته بنی و بارگیری
packing expense (charge) : هزینه بسته بندی
padding expenses : فزون نمایی هزینه ها
particular expense : هزینه خاص
particular profit and loss expense : هزینه خاص سود و زیان
pending expenses, suspense cost,deferred expense, accrued expense : هزینه معوق
periodic expense, period cost, time cost : هزینه دوره
personnel recruiting expense : هزینه استخدامی کارکنان
personnel′s transfer expense : هزینه انتقال کارکنان
petty charges (expenses) : مخارج جزئی
petty expense : هزینه جزئی
postage (post) and telephone expense : هزینه پست و تلفن
pre-incorporation expense : هزینه قبل از تشکیل (ثبت) شرکت
pre-production expenses (charges) : مخارج قبل از تولدی
preliminary expense of project : هزینه های مقدماتی طرح
preliminary expense, prime cost,primary cost : هزینه اولیه (مقدماتی)
preliminary expenses (cost) of production : هزینه های مقدماتی تولید
preoperation expense : هزینه قبل از بهره برداری
preoperational expense (cost) : هزینه قبل از شروع عملیات
prepaid asset = prepaid expense : پیش پرداخت هزینه
prepaid expense : پیش پرداخت هزینه
preproduction expense (cost) : هزینه قبل از راه اندازی تولید
previous year′s expense : هزینه سال قبل
profit after all expenses : سود پس از کسر کلیه هزینه ها
product warranty expense : هزینه ضمانت تولید
standard expense (cost, charge,expenditure) : هزینه استاندارد
standing cost, fixed (cost-expensecharge) : هزینه ثابت
promotion expense, establishment expense : هزینه تبلیغات، هزینه ترویج، هزینه های راه اندازی یک واحد سازمانی
proportion of profit to expense : نسبت درآمد به هزینه
provision for accrued expense : ذخیره هزینه معوق
public expenditure (expense) : مخارج عمومی
publication expense : هزینه طبع و نشر
record keeping expense : هزینه ضب اسناد
recoverable cost (expense) : هزینه بازیافتنی، هزینه قابل جبران (استرداد)
recoverable expense, reimbursable expense, recoveries : هزینه قابل برگشت
renovation cost (expense) : هزینه نوسازی
repair cost / expense : هزینه تعمیر
reserve for outstanding expenses,provision for accrued expenses : ذخیره هزینه های معوق
share issue expense : هزینه انتشار سهام
shut-down cost (expense) : هزینه ایام تعطیلی
social cost (expense) : هزینه اجتماعی
stockkeeping charge, (expense) : هزینه نگهداری موجودی کالا
sundry expenses : هزینه های متفرقه
traceable cost, direct( expense-cost) : هزینه مستقیم، هزینه قابل ردیابی
transfer expense : هزینه جابجایی
transporting expense, freight : هزینه حمل و نقل
travel allowance and expense : هزینه سفر و فوق العاده ماموریت
unanticipated cost (expense), qnforeseeo cost : هزینه پیش بینی نشده
unavoidable cost (expense) : هزینه غیر قابل اجتناب
unrecorded expense : هزینه ثبت نشده
unusual charge (expense) : هزینه غیر عادی
utilities expense : هزینه آب، برق و تلفن
variable cost (expense) : هزینه متغیر، اقلام متغیر بهای تمام شده
warranty expense : هزینه تضمین کالا
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت