فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری

فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری(کاملا کاربردی و عملی)   ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل اکسل به VCF) (نسخه 13) با قابلیت پشتیبانی کامل از ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(مطابق با آخرین ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 12.1 (نسخه آنتوریوم)   به روزرسانی در تاریخ ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...
دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی
کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: earn


نتایـــج جستجــــو:

accounting earnings : سود(عایدات)حسابداری
abnormal earnings : سودهای غیر عادی، سود غیر متعارف
accrual basis, earning basis : مبنای تعهدی،روش تعهدی
accumulated profits (accumulated earnings) : سود انباشته
appropriated retained income (retained or earned smplus) : سود انباشته تخصیص یافته
basic earning (income) : درآمد پایه
basic earning′! per share (BEPS) : سود اولیه (پایه) هر سهم
capital earning; : عواید سرمایه
cash disbursements journal, cash payment earned : دفتر روزنامه پرداخت نقدی
cash earning(s) : عواید نقدی
cessation of learning : توقف یادگیری
clarify, clearness : صاف کردن، روشن کردن، روشنی، شفافیت، گویایی
clearnace from obligation : برائت ذمه
consolidated retained earnings : سود انباشته تلفیقی
deductions from earning of employees : کسور مربوطه به درآمد کارکنان
diluted earning per share : سد تقلیل یافته هر سهم
diluted earnins per share (DEPS) : سود تقلیل یافته هر سهم
discount earned : تخفیف دریافتی
discounting future earnings : تنزیل درآمدهای آتی
earn : تحصیل کردن (درآمد)، به ست آوردن
earn profit (to), profit (to) : سود به دست آوردن
earn-out agreement (contingent contract) : قرارداد مشرط در خرید یک شرکت
earn-out provision, subscription right (or warrant), contingent pay : پرداخت (حق الزحمه) مشروط، پرداخت احتمالی
earned (revenue-income) accrued income : درآمد تحقق یافته
earned capital : سرمایه کسب شده
earned income : درآمد تحقق یافته
earned surplus = retained earnings : مازاد مکتسب، مازاد تحقق یافته
earned surplus unappropriated : مازاد مکتسب تقسیم نشده
earnest money : بیعانه
earning (profit) forecast : پیش بینی سود
earning asset : دارایی مولد (سودآور)
earning dividend : سود سهام
earning per share (EPS) : سود هر سهم
earning potential : توان بالقوه کسب درآمد
earning power : توان سوددهی، قدرت سودآوری
earning process : فرآیند کسب سود، فرآیند کسب درآمد
earning yield : بازده عواید (حاصل عواید)
earning(s) per share : درآمد حاصل از هر سهم
earnings available for ordinary shareholders : سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی
earnings before interest and after tax(ABIAT) : درآمد پس از وضع مالیات و قبل از کسر بهره
earnings before interest and tax(EBIT) : سود قبل از بهره و مالیات به علاوه هزینه بهره
earnings from operation : عاید حاصل از عملکرد (سود ویژه)
earnings on stockholders′ capital : عواید سرمایه سهامداران
earnings process : فرایند کسب درآمد
earnings ratio : نسبت های عواید درآمدی
earnings retained : سود انباشته
earnings statement = income statement : صورتحساب درآمد و هزینه، صورتحساب درآمد
earnings variability : نوسان درآمد
earnings yield : نسبت سود هر سهم به قیمت بازار همان سهم
earnings, proceeds, incomes : عواید، درامد
earnings-to-price ratio : نسبت سود به قیمت
economic (profit-income), economic earnings : سود اقتصادی
economic earning : عایدی اقتصادی (منافع اقتصادی)
gross (income-earnings) : درآمد ناخالص
gross earnings = gross income : درآمد (عایدات) ناخالص
employer′s earnings : عایدات کارفرما
equired earning rate : نرخ مقرر تحصیل درآمد
exchange earnings : درآمد حاصل از تسعیر ارز
firm′s earnings : عایدات شرکت
fully diluted earning per share (FD EPS) : سود تقلیل یافته هر سهم
headline earnings per share : گزارش خاص در مورد سود هر سهم
instability index of earnings : شاخص بی ثباتی سود
income earned, earned income : درآمد کسب شده
income from discount, discount earning : درآمد حاصل از تخفیف
income, revenue, profit, earning : درآمد
liquidation dividend profit (earning) guaranteed, gurenteed profit : سود تسویه
long run earnings : عایدات بلندمدت
operating earnings : عایدات عملیاتی
pay-as-you -earn : پرداخت به قدر عالیدی، پرداخت در برابر خدمت
plough back earnings : عواید نگهداری جهت سرمایه گذاری
pre-operation earnings : عواید قبل از بهره برداری
pre acquisition earnings : سود قبل از تحصیل
price / earning multiple approach : روش ضریب قیمت به سود
price earning ratio : نسبت قیمت درآمد
price earnings ratio (PE ratio) : نسبت قیمت به سود
price-earning ratio : نسبت قیمت به درآمد سهم
profit (earning) after interest and tax(EAIT) : سود پس از مالیات و بهره
profit (earning) before interest and tax(EBIT) : سود قبل از مالیات و بهره
profit, gain, income, earnings : سود، درآمد
statement of changes in retained earnings : صرت تغییرات در سود انباشته
statement of earnings : صورت عایدات / سود
statement of retained earnings : صورت وضعیت سود (زیان) انباشته
property(s) earning power : قدرت تحصیل درآمد مالی
purchased preacquisition earnings : خرید سود قبل از تحصیل
quality of earnings : کیفیت سود
retained profit, retained earnings,accumulated earnings : سود انباشته
taxable earning; : عواید مشمول مالیات
time interest earned : دفعات واریز بهره
times interest earned : دفعات واریز بهره
unappropriated earns (funds) : منافع تخصیص نیافته
unappropriated retained earnings : سود انتقال نیافته به حساب ذخائر
undistributed investee earning; : سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر
unearned : تحصیل نیافته
unearned discount : تخفیف کسب نشده
unearned increment : سود بادآورده
unearned interest : بهره تحقوق نیافته
unearned items : اقلام تحصیل نشده / تحقوق نیافته
unexpected quarterly earnings : سود فصلی غیر منتظره
wage earner, wage worker : مزدبگیر
high price to earning ratio : نسبت قیمت به درآمد بالا
low price to earning ratio : نسبت قیمت به درآمد پایین
learning curve : منحنی یادگیری
earn : کسب کردن
earnings : درآمد، خالص سود و زیان عملیاتی دوره
earnings power : توان سود آوری
earned surplus : مازاد سودهای سنواتی
distance learning : آموزش از راه دور
learning gaps : کمبودهای آموزشی
lifelong learning : آموزش مداوم – یادگیری مداوم
self-learning : خودآموزی
earning power : توان سوددهی
Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD) : سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) : سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک
Earnings before taxes (EBT) : سود قبل از مالیات
turnover and earning power : گردش دارایی ها و توانایی کسب درآمد
transfer earnings : عواید انتقالی
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران