فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با سامانه آنلاین(1396)

  فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه ...

نرم افزار حقوق و دستمزد برای اشخاص و شرکت ها

  نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز محصولی از سایت کاناز اسپید می باشد و سعی شده که با ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

  نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD)

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 2   همراه با فیلم ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل فایل اکسل به VCF) (نسخه 10.6) با قابلیت تبدیل ...

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: duties


نتایـــج جستجــــو:

accountants′ duties : وظایف حسابداران
ad valorem duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی بر حسب ارزش
antidumping duties : عوارض ضد دامپینگ
applicable to customs duties : مشمول حقوق و عوارض گمرکی
assessment of duties : تعیین حقوق و عوارض گمرکی
custom duties : عوارض (تعرفه های) گمرکی
customs duties : حقوق گمرکی
duties of accountant, accountant duties : وظایف حسابدار
duties on buver′s account : حقوق گمرکی به حساب خریدار است
duty, duties, excise, excise tax, toll, task : عوارض
excise duties, excise tax : مالیات بر مصرف کالای داخلی
export duties and taxes : حقوق و عوارض خروجی (صدور)
inspection duties : وظایف بازرسی
import and export duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی و خروجی
import duties : حقق گمرکی، عوارض گمرکی
import duties and taxes : حقوق و عوارض ورودی
incompatible duties (functions) : وظایف مانعه الجمع، وظایف، متناقض، وظایف ناسازگار
major duties : تکالیف عمده
obligations.and duties : تعهدات و ظایف
powers and duties of auditing : اختیارات و وظایف حسابرسی
powers and duties of board of direcctors : اختیارات و وظایف هیات مدیره
powers and duties of legal inspector : اختیار و وظایف بزارس قانونی
relif from import duties : معافیت از حقوق و عوارض ورودی
responsibilities and duties : مسئولیت ها و وظایف
segregation of duties : تفکیک وظایف
segregation of duties(SOD) : تفکیک وظایف
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز