فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری

فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری(کاملا کاربردی و عملی)   ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل اکسل به VCF) (نسخه 13) با قابلیت پشتیبانی کامل از ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(مطابق با آخرین ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 12.1 (نسخه آنتوریوم)   به روزرسانی در تاریخ ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...
دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی
کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: depreciation


نتایـــج جستجــــو:

accelerated depreciation : استهلاک تصاعدی (با نرخ بیش از معمول)
accelerated method of depreciation : روش نزولی استهلاک
accelerated rate of depreciation : نرخ تصاعدی استهلاک
double declining balance (DDB),depreciation method : روش استهلاک مانده نزولی مضاعف
accrued depreciation : استهلاک انباشته
accumulated ′depreciation (aggregate, depreciation) : استهلاک انباشته
accumulated depreciation provision : ذخیره استهلاک انباشته
adequate provision for depreciation : ذخیره کافی برای استهلاک
aggregate deoreciation, accumulated depreciation : استهلاک انباشته
amortization (depreciation) schedule : جدول استهلاک
annuity method of depreciation : استهلاک به روش قسط السنین
appraisal method of depreciation : روش ارزیابی در تعیین استهلاک
appreciation depreciationand : ترقی و تنزل (بها یا قیمت)
asset depreciation : استهلاک دارایی
backlog depreciation : استهلاک برمبنای دارایی تجدید ارزیابی شده
book value method depreciation : دوش استهلاک بر اساس ارزش دفتری
building depreciation : استهلاک ساختمان
building equipment depreciation : استهلاک تجهیزات ساختمان
capital expenditure depreciation : استهلاک هزینه سرمایه ای
composite depreciation : استهلاک گروهی دارایی های غیر مشابه
composite life depreciation : استهلاک مرکب
composite life method of depreciation : روش (عمر ترکیبی)
composite rate of depreciation : نرخ مرکب استهلاک
current-cost depreciation : استهلاک بر مبنای ارزش فعلی دارایی ها
declining-balance method of depreciation : استهلاک به روش مانده نزولی
depreciation : استهلاک، کاهش پیاپی
depreciation adequacy : تخصیص درست استهلاک انباشته
depreciation adjustment : تعدیل استهلاک
depreciation base (basis) : مبنای استهلاک
depreciation couble-declining balance (DDB) : استهلاک مانده نزولی مضاعف
depreciation funds invested : وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده
depreciation funds, sinking funds : وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده
depreciation method : روش استهلاک
depreciation privision on (ot) asset : ذخیره استهلاک دارایی
depreciation provision : ذخیره استهلاک
depreciation rate (ratio) : ضریب استهلاک، نرخ استهلاک
depreciation recapture : بازیافت استهلاک
depreciation reserve : اندوخته استهلاک
depreciation reserve funds : وجوه اندنوخته استهلاکی
depreciation reserve ratio : ضریب اندوخته استهلاک
depreciation taken into account : استهلاک به حساب منظور شده
depreciation written off : استهلاک منظور شده (به هزینه برده شده)
depreciation, amortization : کاهش ارزش ، مستهلک کردن
extra ordinary depreciation : اسهلاک غیر مترقبه
extraordinary depreciation : استهلاک ناشی از فرسایش
equal-instalment depreciation : استهلاک به روش خط مستقیم، استهلاک به اقساط مساوی
equipment depreciation : استهلاک تجهیزات
exchange depreciation : کاهش ارزش پول یک کشور نسبت به واحد پول کشور طرف معامله
factory machinery depreciation : استهلاک ماشین آلات کارخانه
fixed asset depreciation : استهلاک دارایی ثابت
fractional year depreciation : استهلاک بخش از سال
group depreciation : استهلاک گروهی
linear depreciation : استهلاک خطی
labour-hour method of depreciation : روش (ساعت کار) برای محاسبه اسهلاک، استهلاک بر مبنای ساعت کارکرد
lost usefulness (depreciation) : استهلاک یا از دست رفتن توان سوددهی دارایی
machine-hours method of depreciation : استهلاک به روش ساعت کار ماشین آلات
machinery depreciation : اسهلاک ماشین آلات
ordinary depreciation : استهلاک عادی
plant depreciation : استهلاک کارخانه
policy depreciation : روش مستهلک کردن دارایی های ثابت
production unit method of depreciation : استهلاک براساس روش واحد تولید
production-unit method (units of production method) of depreciation : روش استهلاک مبتنی بر آحاد تولید
production hours method of depreciation : روش (ساعات کار تولید) در (محاسبه) استهلاک
properlty depreciation : استهلاک اموال
provision for depreciation : ذخیره برای استهلاک، استهلاک انباشته
replacement value depreciation : استهلاک براساس ارزش جایگزینی
schedules of depreciation : جداول استهلاک
sectional depreciation : استهلاک بخش به بخش
service yield basis of depreciation : محاسبه استهلاک براساس بازده خدمت
sinking-fund depreciation method (annuity method) : روش استهلاک مبتنی بر وجوه استهلاکی
straight line depreciation : استهلاک برحسب خط مستقیم
straight line method of depreciation : استهلاک طبق روش خط مستقیم
unit labor-hour method of depreciation : روش احد ساعات کار در محاسبه استهلاک
unit production method of depreciation : محاسبه استهلاک برمبنای آحاد تولید
units of output method of depreciation : استهلاک به روش بازده دارائی
Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD) : سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) : سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران