آموزش حسابداری حقوق و دستمزد(مقدماتی)

فیلم آموزش‌حسابداری‌حقوق‌و‌دستمزد با اکسل(مقدماتی)  به زبان ساده و ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار ...

فیلم آموزش‌ حسابداری‌ حقوق‌ و‌ دستمزد با اکسل و نرم‌افزار‌ حسابداری(پیشرفته)

فیلم آموزش‌حسابداری‌حقوق‌و‌دستمزد با اکسل و نرم ...

نرم‌افزار تبدیل‌شماره‌موبایل‌به‌VCF کاناز

نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز (تبدیل اکسل‌به‌VCF) (نسخه ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و  ارسال‌معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(نسخه ...

افزونه‌تبدیل‌تاریخ کاناز برای اکسل

  افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 12.7 (نسخه آنتوریوم)   به روزرسانی در تاریخ ...

فیلم آموزش‌تهیه و ارسال‌لیست‌بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست‌بیمه با نرم‌افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

ضمانت محصولات سایت

ضمانت 7 روز آموزش حسابداری

آمار کاربران سایت

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: debt


نتایـــج جستجــــو:

absconding debtor : بدهکار فراری (برای فرار از دین)
ability to service debt : قدرت پرداخت (اصل و فرع) بدهی
bonded debt : بدهی شرکت ناشی از انتشار اوراق قرضه
bonds, debenture, bearer, securities bond debentures, debenture stock, debt bond : اوراق قرضه
book debt : بدهی دفتری، دین دفتری
current cash debt coverage : نسبت پوشش بدهی نقدی جاری
current debt to net worth ratio : نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
current debts to owners equity : نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سرمایه
current maturing protion of long-term debt : حصه جاری بدهی بلند مدت
current portion of long-term debt : حصه (سهم) جاری بدهی بلندمدت
doubtful (account-debt) : (حساب های، بدهی، مطالبات) مشکوک الصول
doubtful debt : بدهی مشکوک الوصول
doubtful debt provision, allowance for : ذخیره مطالبات
accrued debt (liability) : بدهی معوق(تحقق نیافته،پرداخت نشده)
acknowledgement of debt : قبولی بدهی
active debt : بدهی موثر (بهرده دار)
agregrate debt (liability) : بدهی کل) بدهی مجموع
allowance for bad debts, provision for bad debts : ذخیره مطالبات سوخت شدنی
arrear debt arrearage : بدهی معوق
bad (check, debt) : لاوصول (چک، بدهی)
bad debt : طلب سوخته، طلب قابل سوخت
bad debt expense : هزینه مطالبات سوخت شده
bad debt provision : ذخیره مطالبات سوخت شده
bad debt realized : بازیافت مطالبات سوخت شده
bad debts allowance account : حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
debts recovered : بازیافت مطالبات سوخت شده
bank debt : بدهی بانکی
burden of debt : بار بدهی
cash debt coverage ratio : نسبت پوشش بدهی های نقدی
certificate of indebtedness : ورقه قرضه، گواهینامه بدهکاری
certification of debt : تاییدیه بدهکاری
circuJarimtion of debtors : اخذ تاییدیه از همه بدهکاران شرکت
circuJarimtion of debtors : گرفتن تاییدیه از همه بدهکاران شرکت
clearing debt : بدهی تهاتری
collectible debt : بدهی وصول شدنی
confirmation of existence of debt : تایید وجود بدهی
confirmed liability (debt) : بدهی تایید (تصدیق) شده
consolidated debt : بدهی تلفیقی
conversion of debt to equity : تبدیل بدهی به سرمایه (مثلا اوراق قرضه یا مشارکت به سهام)
convertible debt (conveI′t!-ble bonds) : اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت
corporate debt securities : اوراق بهادار بدهی شرکتهای سهامی
cost of issuing debt : هزینه انتشار بدهی
credit balance in debtor′s ledger : مانده بستانکار در دفتر بدهکاران
dead weight debt : وام بی وثیقه
debit, debtor, indepted : بدهکار (مقروض)
debt : دین،‌بدهی
debt adjusting : تعدیل بدهی
debt collection : وصول بدهی
debt collection agency : موسسه وصول مطالبات
debt collection for realisation : وصول طلب با نقد کردن وثیقه
debt conversion : تبدیل بدهی
debt discount : کسر اوراق قرضه، تخفیف بدهی
debt equivalent : معادل بدهی
debt extinguishment : بازخرید / تصفیه بدهی
debt factoring : فروش مطالبات، فروش دین، واگذاری مطالبات
debt financing : تامین (مالی) بدهی
debt item : رقم بدهی
debt limit : سقف بدهی، حداکثر میزان بدهی
debt monetization : تبدیل بدهی به پول
debt of honour : بداهی شرافتی
debt refunding : جایگزینی اوراق بدهی
debt to equity ratio : نسبت کل بدهی
debt to net worth : خالص ارزش بدهی بدهی در مقابل کل
debt versus equity : بدهی در مقابل سرمایه
debt-coverage ratio : نسبت پوشش بدهی
debt-equity ratio : نسبت بدهی به ارزش ویژه نسبت بدهی به حقوق سهامداران مالی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
debt-to-net worth ratio : نسبت ارزش، خالص بدهی (کل بدهی) به ارزش ویژه
debted partner : شریک بدهکار
debtor collection period (average collection period) : متوسط دوره وصول مطالبات
debtor, obligator, indebted, liable : مدیون، قرض دار، بدهکار
debtors control account : حساب کنترل بدهکاران
debtors follow-up actions : اعمال تعقیبی بدهکاران
debtors subsidiary ledger : دفتر معین بدهکاران
deferred debt : قلمی از اقلام بدهی تاجر ورشکسته که نمی توان آن را قبل از تصفیه سایر دیون پرداخت کرد.
deferred tax debt : بدهی مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد)
delayed debt : بدهی به تاخیر افتاده (پرداخت نشده)
demand debt : بدهی عندالمطالبه
deterred debt : بدهی انتقالی (به دوره های بعد)
early extinguishment of a debt : بازپرداخت بدهی قبل از سررسید
early retirement of debt (bonds) : بازخرید/ ابطال زودتر از موعد بدهی
express liability, specific debt : بدهی مخصص
external debt : بدهی خارجی
extinguishment of debt, early : تسویه بدهی
gross bonded debt : کل بدهی یک نهاد دولتی
gross debt : بدهی ناخالص
effective cost of debt : هزینه موثر استقراض
emerging debt instruments : ابزارهای جدید بدهی، اوراق بهادار بدهی نوظهور، تبدیل بدهی ها به اوراق بهادار
equity capital to long-term debt ratio : نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
equity capital to total debt ratio : نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
estimated debt (liability) : بدهی تخمینی
exclusion for debt : اقدام برای وصول طلب
exemption from payment of debt : برائت از پرداخت دین
fixed debt (liability) : بدهی ثابت (دراز مدت)
floating (debt-liability) : بدهی شناور (در جریان)
floating debt : بدهی های جاری (کوتاه مدت)
floating debt : بدهی متغیر
full paid debt : بدهی کلا پرداخت شده
funds flow to long-term debt ratio : نسبت جریان نقدی به بدهی های بلندمدت
funds flow to total debt ratio : نسبت جریان نقدی به کل بدهی ها
general long-term debt : بدهی بلندمدت را که باید از محل درآمدهای عمومی پرداخت کرد.
general long-term debt accounting group : یک گروه از بدهی های بلندمدت (در یک GROUP سازمان دولتی)
liability certificate, certificate of debt : گواهی (تاییدیه) بدهی
liability, debt, due : بدهی، تعهد، الزام، دین
liable for payment of debts : مسئول پرداخت بدهی ها
inclusive debt comprehensive debt : بدهی جامع
indebt, debited, debiting debit : بدهکار کردن
indebtedness : بدهی، هر نوع بدهی، جمع بدهی ها
indebtedness ratio, debt ratio : نسبت بدهی
indirect debt (liability) : بدهی غیر مستقیم، بدهی احتمالی
installment debt (liability) : بدهی اقساطی
inter-company debt : بدهی فیمابین گروه شرکت ها
intermediate time debt : بدهی متوسط المدت
internal debt : قرض داخلی ، بدهی داخلی
internal national debt : قرض ملی داخلی
joint liability (debt) : بدهی مشاع، مسئولیت مشترک (در مورد یک بدهی)
lag in payment by debtors : تاخیر پرداخت بدهکاران
list of debtors : صورت بدهکاران
list of doubtful debts : صورت بدهی های مشکوک الوصول
list of liabilities (debts) : صورت بدهی ها
loan to capital ratio, capital structure ratio, debt-equity ratio : نسبت وام به سرمایه
lock - in captial, loan captial, debt captial : سرمایه وامی، سرمایه حبس شده
long term (debt-liability) debt capital : بدهی بلندمدت
long term debt : بدهی بلندمدت (امی که سررسید آن بیش از یکسال باشد)
long term debtors : بدهکاران بلندمدت
long term debts to net worth ratio : نسبیت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
loss on bad debt : ضرر حاصل از مطالبات سوخت شده
marketable debt security : اوراق بهادار بدهی قابل خرید و فروش
matured debt (liability) : بدهی سررسیده
maturing (debt-liability) : بدهی در حال سررسید
maturity of debt : موعد پرداخت بدهی
maturity value of debt : ارزش سررسید بدهی
medium-term debt : بدهی بلندمدت
monetary debt : بدهی پولی
monetization of debts : تبدیل به پول کردن دیون
mortgage debt : بدهی رهنی
national debt : قرض ملی، بدهی دولت
net worth to long-term debt ratio : نسبت ارزش ویژه به بدهی های بلندمدت
not matured debt : بدهی موعد نرسیده
offset debt, reciprocal debt : بدهی متقابل (در مقابل طلب)
passive debt : بدهی بی بهره
principal debtor : بدهکار اصلی (عمده)
private debt : بدهی خصوصی (شخصی)
ordinary debt : بدهی عادی (معمول)
outstanding debts : دیون معوق (پرداخت نشده)
overdue debt, past due debt : بدهی سررسید گذشته، مطالبات معوق
payment of a debt, discharge : پرداخت بدهی، ایفای تعهد، برائت ذمه، پرداخت بدهی به اعتبار
percapita debt : بدهی سرانه
percentage of debtors to turnover : درصد بدهکاران به حجم فروش
perpetual debt : وام مادام العمر
personal debt (liability) : بدهی شخصی (شخص حقیقی)
pre-preferential debt : دین فوق ممتاز، بدهی فوق ممتاز
preferential debt, senior debt : بدهی مقدم (ممتاز)
productive debt : بدهی سودمند (مولد)
proof of debt : مدرک (دلیل) بدهی
provision for bad debts (a provision for doubtful debt, allowance for doubtful accounts) : ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول
provision for contingent debt : ذخیره بدهی احتمالی
public debt = national debt : قرضه ملی، بدهی یک نهاد دولتی به مردم
secured debt (liability), collaterized debt,full-fledged liability : بدهی تضمین شده
secured debtor : بدهکار با ضامن
sell up a debtor : دارایی بدهکاری را جهت وصول طلب فروختن
senior debt : اوراق قرضه اولویت دار
senior debtors : بدهکاران مقدم
settlement of debt on time : تسویه بدهی در سررسید
short-term debt ratio : نسبت بدهی های کوتاه مدت
short-term debt, short-term borrowing : قرض کوتاه مدت
sundry debtors : بدهکاران متفرقه
surrender a debt : از بدهی صرفنظر کردن
trade debtors, trade debt, trade liability : بدهی تجاری
troubled debt restructuring : تمدید وام مسئله دار (دردسرساز)
unamortized debt : بدهی مستهلک نشده
uncollectable debt : بدهی غیر قابل وصول
unfunded debt : بدهی بی پشتوانه
unsecured liability (debt) : بدهی بدون ضمانت
unsettled liability (debt), outstanding debt : بدهی تسویه نشده
value of debt : ارزش بدهی
write·off of bad debts : حذف مطالبات سوخت شده
subordinated debt : دیون غیر ممتازه
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد
تماس با سید مصطفی هاشمی

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

ارتباط با پلیس فتا

پلیس فتا