فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری

فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری(کاملا کاربردی و عملی)   ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل اکسل به VCF) (نسخه 13) با قابلیت پشتیبانی کامل از ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(مطابق با آخرین ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 12.1 (نسخه آنتوریوم)   به روزرسانی در تاریخ ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...
دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی
کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: audit


نتایـــج جستجــــو:

acceptable audit risk (AAR) : ریسک قابل پذیرش حسابرسی
accounting and auditing enforcement releases : اطلاعیه هایی در اجرای ظوابط حسابداری و حسابرسی
current audit file : پرونده جاری حسابرسی
active audit file : پرونده دائر حسابرسی ، پرونده در جریان حسابرسی
ad hoc audit : حسابرسی موردی/ویژه
agenda audit sheet : دستور کار حسابرسی
ambiguous audit report : گزارش مبهم حسابرسی
analytical auditing : روش تحلیلی در حسابرسی
annual audit : حسابرسی سالیانه
annual auditing, yearly audit : حسابرسی سال به سال (همه ساله)
annual internal audit report : گزارش سالانه حسابرسی داخلی
anuual audit : حسابرسی سالانه
appointment of independent auditor : انتصاب حسابرس مستقل
ascertainment in auditing : تحقیق در حسابرسی
assessment in auditing : ارزیابی حسابرسی
assessment of internal audit need : برآورد نیاز به حسابرسی داخلی
attest audit : حسابرسی اعتباردهی، نام دیگر حسابرسی مستقل
attest audit, financial audit, statement : حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی اعتباردهی، نام دیگر حسابرسی مستقل
attest audit, financial audit, statementaudit : گواهی دادن، نقش اعتباردهی
audit : حسابرسی، بازبینی، بررسی
audit adjustment entries : ثبت های تعدیلی حسابرسی
audit and accounting guidelines (AAG) : رهنمودهای حسابداری و حسابرسی
audit approach : رویکرد حسابرسی
audit assurance : اطمینان دهی حسابرسی
audit audiences, documentary evidence, evidential matter, audit evidence : شواهد حسابرسی
audit brief : توجیه گروه حسابرسی، توجیه گروه رسیدگی
audit certification : تاییدیه حسابرسی
audit committee : کمیته حسابرسی
audit committee charter : آیین نامه (منشور) کمیته حسابرسی
audit completion checklist : فهرست حسابرسی
audit considerations : ملاحظات حسابرسی
audit cycle : چرخه حسابرسی
audit decision aids : چک لیستهای راهنمای حسابرسی
audit engagement : قرارداد جاری
audit evidence : شواهد حسابرسی
audit failure : قصور حسابرسی
audit fee (auditors′ remuneration) : حق الزحمه حسابرسی
audit file : پرونده حسابرسی
audit finding : یافته های حسابرسی
audit finn : موسسه حسابرسی
audit functions : وظایف حسابرسی
audit instructions : دستور العملهای حسابرسی
audit literature : ادبیات حسابرسی
audit objectives : هدف های حسابرسی
audit of accounts : حسابرسی حسابها
audit office : دفتر حسابرسی، اداره حسابرسی
audit opinion : اظهارنظر حسابرس
audit period : دوره حسابرسی
audit plan (audit planning memorandum) : برنامه حسابرسی، طرح حسابرسی
audit practice : عمل، (روال) کار حسابرسی
audit procedure : روش کار حسابرسی، روش رسیدگی حسابرسی
audit process : مراحل (فرآیند) حسابرسی
audit program : برنامه حسابرسی
audit questionnaire : پرسشنامه حسابرسی
audit questionnaire form : فرم پرسشنامه حسابرسی
audit recommendations : پیشنهادهای حسابرسی
audit relationsships : روابط حسابرسی
audit report : گزارش حسابرسی
audit risk : احتمال خطر حسابرسی
audit risk model : مدل احتمال خطر حسابرس
audit rotation : تعویض) چرخش حسابرسان
audit sample : نمونه حسابرسی
audit sampling : نمونه گیری در حسابرسی
audit software : نرم افزار حسابرسی
audit stamp : مهر حسابرسی
audit standards, auditing standards : استانداردهای حسابرسی
audit strategy : استراتژی حسابرسی، طرح کلی حسابرسی
audit techniques : فنون حسابرسی
audit terms : اصطلاحات تخصصی حسابرسی
audit test check : رسیدگی آزمایشی حسابرسی
audit test deck : حسابرسی رایانه ای با اطلاعات آزمایشی
audit test, audit trail : آزمون حسابرسی
audit trail : ردیابی اسناد، زنجیره عطف
audit work schedules : جداول زمان بندی عملیات حسابرسی
audit working paper : کاربرگ حسابرسی
audit year : سال حسابرسی
audit(ing) : حسابرسی
audit (ing) manual : دستورالعمل حسابرسی
auditability : قابل حسابرسی، قابلیت حسابرسی
audited : حسابرسی شده
audited accounts : حساب های حسابرسی شده
audited accounts latest : آخرین حسابهای حسابرسی شده
audited amount : مبلغ حسابرسی شده
audited consolidated accounts : حساب های تلفیقی حسابرسی شده
audited statement : صورتحساب حسابرسی شده
auditee : قسمت مورد رسیدگی
auditee response : پاسخ قسمت مورد رسیدگی
auditing around the computer : حسابرسی با استفاده از رایانه
auditing at intervals (throug the year) : حسابرسی در فواصل سال
auditing at the end of the year : حسابرسی آخر سال
auditing department : دایره حسابرسی ، بخش حسابرسی
auditing guidelines : رهنمودهای حسابرسی
auditing latest : آخرین حسابرسی
auditing practices board (APB) : هیئت اجرایی حسابرسی
auditing practices committee (APC) : کمیته اجرایی حسابرسی
auditing principles, principles of auditing : اصول حسابرسی
auditing report, audit report : گزارش حسابرسی
auditing standards board : هیات استانداردهای حسابرسی
auditing standards execufue committee : کمیته اجرایی استانداردهای حسابرسی
auditing, to audit : حسابرسی کردن
auditor : حسابرس
auditor′s certificate : گواهی حسابرس، تاییدیه حسابرس
auditor′s examination : آزمایش (امتحان) حسابرس
auditor′s policy : رویه حسابرس ، خط مشی حسابرس
auditor, public accontant : حسابرس
auditors′ standard report : گزارش استاندارد حسابرسان
authorized auditor : حسابرس مجاز، حسابرس رسمی
balance sheet audit : حسابرسی ترازنامه (ای)
basic audit process : فرآیند اساسی حسابرسی
certificate of accounts by auditor : گواهی حسابها توسط حسابرس
certified audit report : گزارش تایید شده حسابرسی
certified infonnation systems auditor (CISA) : حسابرس رسمی سیستم های اطلاعاتی
certified internal auditor (QA) : حسابرس داخلی خبره، حسابرس رسمی داخلی
company auditor : حسابرس شرکت
compliance audit : حسابرسی رعایت
comprehensive audit : حسابرس جامع
comprehensive auditing dictionary : فرهنگ جامع حسابرسی
comptroller,auditor : ناظر،ذیحساب، حسابرس، مقام ارشد مالی
compulsory audit : حسابرسی اضطراری
computer assisted audit techniques (CAAT) : فنون حسابرسی به کمک رایانه
computer audit : حسابرسی رایانه
computer-assisted audit : حسابرسی به کمک رایانه
confidential audit : حسابرسی بطور محرمانه
confidential audit inquires : تحقیقات محرمانه حسابرسی
confirm accounts by auditor (to) : تایید کردن حسابها توسط حسابرس
continous audit : حسابرسی مستمر
contract audit : حسابرسی قراردادها
conversion audit : حسابرسی تغییرات
detailed audit : حسابرسی کامل، رسیدگی تضمینی
detailed auditing : حسابرسی کردن عمیق (به ریز)
draft audit report : پیش نویس گزارش حسابرسی
extended audit scope : حسابریس با دامنه گسترده
external audit fee : حق الزحمه حسابرسی خارجی
external auditing : حسابرسی مستقل
external auditor = public accountant =certified public accountant : حسابرس مستقل، حسابرس خارجی
external auditor′s opinion : اظهار نظر حسابرس مستقل
external auditor′s report : گزارش حسابرس مستقل
external auditor, independent auditor : حسابرس مستقل، حسابرس خارجی
extended audit scope : دامنه تفصیلی حسابرسی ، محدوده تفصیلی حسابرسی
governmental auditing : حسابرسی دولتی
econonny and efficiency audit : حسابرسی صرفه اقتصادی و کارآیی
econonny, vFM audit : کارایی و اثربخشی
effective audit : رسیدگی موثر، حسابرسی موثر
effective internal audit : حسابرسی داخلی اثربخشی
effectiveness audit : حسابرسی از لحاظ کارایی و اثربخشی
efficiency-effectiveness audit (comprehensive audit; extended scopeaudit) : حسابری جامع یا فراگیر
efficient audit : حسابرسی کارا، حسابرسی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان
embedded audit :facility : روش حسابرسی به کمک رایانه
engineering audit : حسابرسی مهندسی
environment audit (green audit) : بررسی اثر فعالیت های یک سازمان بر محیط زیسیت
essential data for auditing : مجموعه اطلاعات مورد لزوم حسابرسی
ethical duty of auditor : ظیفه اخلاقی حسابرس
evaluating audit finding : ارزیابی یافته های حسابرسی
evidences required for auditing : مدارک و دلائیل مورد لزوم حسابرسی
examination of accounts by auditor : رسیدگی به حساب ها توسط حسابرسی
expense efficiency audit : حسابرسی کارائی هزینه
expert auditor : حسابرس خبره (متخصص)
fairness audit report, clean audit report : گزارش غیر مشروط حسابرسی
final accounts with audit report : حساب های نهایی با گزارش حسابرسی
final audit : حسابرسی نهایی
final audit report : گزارش نهایی حسابرسی
financial audit : حسابرسی مالی
financial compliance audit : حسابرسی مالی رعایت
financial statement audit : حسابرسی صورت های مالی
first (initial) audit : حسابرسی نخستین
forensic audit : حسابرسی موارد دادگاهی
forensic auditors : حسابرسان امور دادگاهی
freight audit agency : آژانس بازرسی حمل کالا
general accounting (audit) office : دیوان محاسبات
general accounting office auditor : حسابرس دیوان محاسبات
general audit (auditing) : حسابرسی کل
general audit objectives : هدف های کلی حسابرسی
general auditor : حسابرس کل
generalized audit program : برنامه حسابرسی عمومی
generalized audit software : نرم افزار عمومی حسابرسی
generally accepted accounting (auditing) standards (GAAS) : استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
generally accepted auditing principles : اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری
give authority to auditor : اختیار دادن به حسابرس
high -quality audit : حسابرسی با کیفیت بالا
horizontal audit : حسابرسی افقی
illogical reasons of auditor : دلائل غیر منطقی حسابرس
guidelines for internal auditors : رهنمودی برای حسابرسان داخلی
head of auditing department : رییس اداره حسابرسی
liability of auditors : مسئولیت (تعهد) حسابرسان
limited audit : حسابرسی محدود
imperfect auditing : حسابرسی ناقص (ناتمام)
improper interference of auditor : دخالت بی مورد حسابرس
in depth auditing : حسابرسی عمیق (حسابرسی عمیقی)
in-charge auditor : سرپرست گره رسیدگی حسابرسی، حسابرس مسئل
inactive audit file : پرونده راکد حسابرسی
inadequate auditing : حسابرسی ناکافی (نامناسب)
incoming auditor, successor auditor : حسابرس جانشین، حسابرس جدید (آتی)
incomplete audit : حسابرسی ناتمام
incorporation of audit firms : شرکت های تضامنی حسابرسی با مسئولیت محدود
independence of auditors : استقلال حسابرس، حسابدار مستقل
independend international auditor : حسابرس مستقل بین المللی
independent audit (auditing), external audit : حسابرسی مستقل
independent audit report : گزارش حسابریس مستقل
independent auditor : حسابرس مستقل بین المللی
independent examination of auditor : رسیدگی مستقل حسابرسی
initial audit : حسابرس نخستین
institute of auditors : موسسه حسابرسان
institute of external auditors : موسسه حسابرسان خارجی
institute of internal auditors (IlA) : انجمن حسابرسان داخلی
insurancedemand for auditing : تقاضای پوشش بیمه برای حسابرس
interim audit (auditing) : حسابرسی طی سال، حسابرسی ضمنی، حسابریس میان دوره ای
interim audit procedures : روش های ریسدگی ضمنی
interim audit work : حسابرسی ضمنی
internal audit adjustments : تعدیلات اصلاحی حسابرسی داخلی
internal audit approach : رویکرد حسابرسی داخلی
internal audit check : رسیدگی حسابرسی داخلی
internal audit department : اداره حسابرسی داخلی
internal audit file : پرونده حسابرسی داخلی
internal audit findings : یافته های حسابرسی داخلی
internal audit manual : دستورالعمل حسابرسی داخلی
internal audit objectives : هدف های حسابرسی داخلی
internal audit office : دفتر حسابرسی داخلی
internal audit procedure : رویه عمل حسابرسی داخلی
internal audit program : برنامه حسابرسی داخلی
internal audit questionuaire : پرسشنامه حسابرسی داخلی
internal audit recommendations : پیشنهادهای حسابرسی داخلی
internal audit records : مدارک و اسناد حسابرس داخلی
internal audit report : گزارش حسابرسی داخلی
internal audit resourdes : منابع حسابرسی داخلی
internal audit standards : استانداردهای حسابرس داخلی
internal audit(ing) services : خدمات حسابرسی داخلی
internal auditing : حسابرسی داخلی
internal auditing standards (lAS) : استانداردهای حسابرسی داخلی
internal auditor : حسابرس داخلی
international auditing practices committee (IAPC) : کمیته اجرایی حسابرسی بین المللی، یک کمیته ثابت در فدراسیون بین المللی حسابداران
international standards on auditing(ISA) : استانداردهای بین المللی حسابرسی
joint audit : حسابرسی (رسیدگی) مشترک
junior auditor : کمک حسابرس
long form auditing : حسابرسی تفصیلی (مفصل)
long form auditor′s report long form report, long-term report : گزارش بلند (گزارش تفصیلی) حسابرس
management perfonnance audit : حسابری عملکرد مدیریت، (حسابرسی عملیاتی)
management review (or audit) : بررسی یا حسابرسی مدیریت
mandated audit : حسابرسی اجباری ، حسابرسی الزامی
merging audit evidence : ادغام شواهد حسابرسی
minor accountant, auditor, accountant assistant : کمک حسابدار (حسابدار جزء)، کمک حسابدار
modern auditing : حسابرسی نوین
modified auditor′s report : گزارش تعدیل شده حسابرس
monotonous auditing : حسابرسی یکنواخت
national auditing standards : استانداردهای ملی حسابرسی
non-audit services : خدمات غیر حسابرسی
non-audited financial statements,unaudited statements : صورت های مالی حسابرسی نشده
principal auditor : حسابرس اصلی
procedural audit (or review) : بررسی کنترل های داخلی و سایر روش های مورد استفاده سازمان به وسیله یک حسابرس خارجی
process audit : فرایند حسابرسی
operational audit(ing) : حسابرس عملیاتی
operational internal audit plan : طرح عملیاتی حسابرسی داخلی
opinion paragraph (auditing) : بند اظهارنظر
over-audit : رسیدگی بیش از اندازه
parent company auditor : حسابرس شرکت مادر
performance audit : حسابرسی عملکرد
performance of audit work : اجرای عملیات حسابرسی (داخلی)
periodic audit program : برنامه حسابرسی متناوب
periodic audit, repeated audit : حسابرسی دوره ای (مکرر)
periodic internal audit reports : گزارش های دوره ای حسابرسی داخلی
permanent audit file, permanent file of auditing : پرونده دائمی حسابرسی
perpetual audit : رسیدگی مداوم به موجودی کالا
personal observation of auditor : مشاهدات شخصی حسابرس
pessimist auditor : حسابرس بدبین
philosophy of auditing : فلسفه حسابرسی
pIanning audit : برنامه ریزی حسابرسی
pIanning audit work : برنامه ریزی عملیات حسابرسی
points forward, next audit notes : کاربرگ نکات حسابرسی
post audit : حسابرسی حین اجرای طرح، حسابرسی عملیاتی پروژه ها
post audit reviews : برری های پس از انجام حسابرسی
post audit review : بررسی پس از انجام رسیدگی
postaudit : حسابرسی پس از رویداد مالی
powers and duties of auditing : اختیارات و وظایف حسابرسی
pre audit : حسابرسی قبلی، نظارت قبل از خرج
pre audit procedure : روش عمل سابرسی قبل از (انجام، پرداخت)
pre-audit, pre-auditing : حسابرسی قبل از عملیات
preaudit : پیش از حسابرسی
precision and reliability of auditor : دقت و قابلیت اعتماد حسابرس
precision of audit work : درجه دقت کار حسابرسی
predecessor auditor : حسابرس قبلی
preliminary audit : حسابرسی اولیه
present audit, current audit : حسابرس فعلی
previous audit : حسابرس قبلی
previous audit file : پرنده حسابرسی قبلی
prey ious audit program : برنامه حسابرسی قبلی
previous audit report : گزارش حسابرسی قبلی (گزارش قبلی حسابرسی)
previous auditor : حسابرس قبلی
previous year′s audit : حسابرسی سال قبل
primary audit objective (VFM) : (اولیه) حسابرسی هدف اصلی
primary auditor : حسابرسی که واحد تجاری اصلی را حسابرسی می نماید. حسابرسی مسئول اظهار نظر صورت های تلفیقی
professional auditor : حسابرس حرفه ای
program audit(ing) : حسابرسی برنامه
project audit : حسابرسی پروژه
special purpose auditing : حسابرسی به منظور خاص
specific audit : حسابرسی خاص
standard of auditing : استاندارد حسابرسی
statement of auditing standards (SAS) : بیانیه استانداردهای حسابرسی
statement of internal auditing standards (SIAS) : بیانیه استانداردهای حسابرسی داخلی
statement on auditing : بیانیه های حسابرسی
statutory audit : حسابرسی قانونین (طبق مقررات قانون)
proper audit : حسابرس صحیح (چنانچه باید)
qualified audit opinion : اظهارنظر مشروط حسابرس
qualified audit report, qualified endorsement : گزارش مشروط حسابرسی
qualified auditor′s report : گزارش مشروط حسابرس
quality audit : حسابرسی با کیفیت
query by auditor : پرسش (یا ایراد) توسط حسابرس
risk of over auditing : احتمال خطر حسابرس بیش از اندازه
risk-based audit : حسابریس مبتنی بر ریسک
scope of audit work : حدود رسیدگی های حسابرسی
scope of internal audit work : حدود رسیدگی های حسابرسی داخلی
secondary audit objective : هدف دوم حسابرسی
short form audit report : گزارش کوتاه حسابرسی
sight test of auditor : بررسی نظری حسابرس
social responsibilities audit : حسابرسی مسئولیت های اجتماعی
special audit report : گزارش ویژه حسابرسی
special auditor : حسابرس ویژه (خاص)
substantive audit tests : آزمون های ماهوی حسابرسی
system of internal auditing : سیستم حسابرسی داخلی
system -based audit : حسابرسی مبتنی بر سیستم کنترل های داخلی
systems-based audit : حسابرسی مبتنی بر سیستم
tax audit : حسابرسی مالیاتی
tax auditor : حسابرس مالیاتی
unaudited : حسابرسی نشده
unbiased auditor : حسابرس بی غرض ، حسابرس بی طرف
unqualified auditor : حسابرس فاقد صلاحیت
value for money audit : حسابرسی کارایی و اثربخشی، حسابرسی صرفه جویی
vital importance audit : حسابرسی خیلی با اهمیت
year under audit : سال مورد رسیدگی
year-end audit : حسابرسی آخر سال
audit analytics : تحلیل شناسی حسابرسی
audit and assurance : حسابرسی و خدمات اطمینان بخش
audit professional : حسابرس حرفه ای
computer-assisted audit techniques(CATTs) : روش های حسابرسی به کمک کامپیوتر
environmental audit(green audit) : حسابرسی محیط زیست، حسابرسی سبز
european court of auditors : دادگاه حسابرسان اروپا
joint audit : حسابرسی مشترک(چند موسسه با هم)
social audit : حسابرسی اجتماعی
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران