فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری

فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری(کاملا کاربردی و عملی)   ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل اکسل به VCF) (نسخه 13) با قابلیت پشتیبانی کامل از ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(مطابق با آخرین ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 12.1 (نسخه آنتوریوم)   به روزرسانی در تاریخ ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...
دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی
کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: SPE


نتایـــج جستجــــو:

accounting aspects : جنبه های حسابداری
critical-perspective research : تحقیقات انتقادی
alternative examiner, alternative inspector : بازرس علی البدل
amount paid in specie : مبلغ پرداختی نقدی (به پول یا سکه)
aspect, feature : جنبه، حالت
board of inspectors : هیات بازرسان
capital paid in specie : سرمایه پرداخت شده نقدی
cargo inspection fee : حق الزحمه بازرسی (محموله) کشتی
certificate of quality, manaufaturer′s or supplier′s quality or inspection certificate : گواهی کیفیت، گواهی کیفیت یا بازرسی فروشنده یا تولید کننده
chief inspector : بازرس ارشد
coined money, specie : پول مسکوک
compensatory spendinQ budget : بودجه جبرانی مصرفی
confidential inspection : بازرسی محرمانه
contract conditions excluding specifications : شرایط پیمان بدون مشخصات اختصاصی
description, specification : شرح مشخصات، توضیح، توصیف، تشریح
dispensation, exemption : معافیت، بخشودگی / معافیت گمرکی
dispersion analysis : تجزیه و تحلیل پراکندگی
dual aspect concept : مفهوم دو طرفه بودن حساب ها
dual aspect entry, double entry : ثبت دو طرفه (حساب)
express liability, specific debt : بدهی مخصص
election or remowl of legal inspectors : انتخاب یا عزل بازرسان
engrossment, speculation : احتکار
examiner, investigator, inspector : بازرس
expenditures, costs, disbursments,expenses, spendlings, charges : مخارج، هزینه های سرمایه ای
inspect : بازرسی کردن، بررسی کرند، بازدید کردن
inspect the goods, control the goods,checking the goods, control the goods : بازرسی کردن کالا
inspect, examine : بازرسی کردن کالا
inspection : بازرسی از موسسات حسابرسی
inspection certificate : گواهی بازرسی
inspection department (office) : اداره بازرسی
inspection duties : وظایف بازرسی
inspection of employers : بازرسی کارفرمایان
inspection of goods : بازرسی کالا
inspection of goods finished : بازرسی کالای ساخته شده
inspection of purchased goods : بازرسی کالای خریداری شده
inspection of purchased material : بازرسی مواد خریداری شده
inspection report : گزارش بازرسی
inspection section : بخش بازرسی
inspection time : زمان بازرسی / کنترل
inspection, survery, examination : بازرسی، رسیدگی، معاینه، بازدید
inspector : بازرس، بازبین
inspector general : بازرس کل
inspector of taxes : ممیز مالیاتی
inspector′s fee : حق الزحمه بازرس
investigation, review, study inspection,review engagement, verification : بررسی (تعیین)، بازرسی، رسیدگی
job costing , Gob order costing, specific order costing : هزینه یابی سفارش کار
job specification : مشخصات کار
legal inspector′s (statutory examiner′s)checklist : چک لیست بازرس قانونی
legal inspector′s fee : حق الزحمه بازرس قانونی
material specifications : خصوصیات مواد
measures of dispersion : معیارهای پراکندگی
nomination of inspectors : کاندیدا شدن بازرسان قانونی
over spend : تجاوز از اعتبار مصرف شده
overhead usage, overhead spending : مصرف سربار
pending expenses, suspense cost,deferred expense, accrued expense : هزینه معوق
sperformance accounting, constant money accounting : حسابداری بر حسب کارکرد
perspective : دورنما
powers and duties of legal inspector : اختیار و وظایف بزارس قانونی
practice inspection, practice review : بررسی کار حسابرس به منظور کنترل کیفیت
preliminary prospectus : پیش آگهی پذیره نویسی
preshipment inspection : بازرسی قبل از حمل
professional control (inspection) : نظارت حرفه ای
professional speculator : سفته باز حرفه ای
re-appoinment of legal inspectors : انتصاب مجدد بازرسان قانونی
special purpose auditing : حسابرسی به منظور خاص
special purpose balance sheet : ترازنامه به منظور خاص
special purpose checking : رسیدگی به منظور خاص
special report : گزارش ویژه، گزارش مخصوص
special reserve : اندوخته خاص
special revenue fund : حساب مستقل درآمدهای اختصاصی
special stock-taking : صورت برداری ویژه از موجودی ها
special-purpose financial statement : صورت مالی که برای هدف خاصی تهیه شود
special-purpose funds : حساب های مستقل خاص
special-revenue fund : صندوق درآمدهای خاص
specialist expert : کارشناس، متخصص
speciality store : انبار کالای ویژه
specialized goods : کالای اختصاصی
specialty goods : کالای ویژه
specie : پول فلزی
specific : خاص، مشخص، مورد خاص
specific audit : حسابرسی خاص
specific authorization : تصویب خاص
specific bank guarantee : تضمین صادرات
specific commitments : تعهدات خاص
specific deposit : سپرده به منظور خاص
specific disclosure : افشای موارد خاص
specific item sampling : نمونه گیری اقلام مشخص
specific order cost accounting system : سیستم حسابداری قیمت تمام شده سفارش معین
specific unit cost method : روش بهای تمام شده هر واحد مشخص
specific-order costing : هزینه یابی سفارش کار
specific-purpose financial statements : صورت های مالی تهیه شده برای مقاصد خاص
specification : مشخصات (ذکر خصوصیات)
specification analysis : تجزیه تحلیل مشخصات
specification of goods : مشخصات کالا
specify : تصریح کردن
specimen signature : نمونه امضاء
speculation : حدس، پیش بینی، سفته بازی
speculative : پر خطر
speculative contracts : قراردادهای سفته بازی
speculative-grade bonds : اوراق قرضه با ریسک بالا
speculator : سفته باز، سوداگر
spend : خرج کردن، گذراندن
prospect theory : تئوری چشم انداز، تئوری مشتری احتمالی
prospective approach : روش تسری به دوره های آینده
prospective basis : تسری به دوره های آینده
prospective financial information : اطلااعات مالی برآوردی
prospective financial statements : صورت های مالی برآوردی
prospective financial statements,pro forma statements : صورت های مالی پیش بینی شده (فرضی)
prospectus : آگهی پذیره نویسی، آگهی عرضه (سهام، اوراق)
prosper : به رونق مالی رسیدن
random inspection : بازرسی تصادفی (اتفاقی)
remission, dispensation : بخشودگی، معافیت
report of legal inspectors, legal inspectors′report, : گزارش بازرسان قانونی
responsibilities of inspectors : مسئولیت بازرسان
selected inspector : بازرس منتخب (برگزیده)
special agency : نمایندگی ویژه
special agent : نماینده خاص
special audit report : گزارش ویژه حسابرسی
special auditor : حسابرس ویژه (خاص)
special bid : عرضه ویژه (خاص)
special cargo : کالای ویژه، محموله ویژه
special circumstances : شرایط خاص (ویژه)
special conditions for sub-contracts : شرایط اختصاصی پیمان های دست دوم
rspecial conditions of contract, special terms of contract : شرایط خاص پیمان
special contingency reserve : ذخیره برای زیان ها یا هزینه های احتمالی آینده
special deposit, legal reserve : سپرده قانونی، سپرده ویژه
special drawing rights : حق برداشت ویژه
special endorsement : ظهرنویسی با ذکر نام گیرنده
special fund : صندوق ویژه (یک حساب مستقل)
special fund reserve : اندوخته وجوه خاص
special items : اقلام خاص
special offering : عرضه ویژه
special offering or bid : پیشنهاد مناقصه، مزایده خاص
special order : سفارش ویژه
special premium : حق بیمه خاص
statutory examiner, legal inspector : بازرس قانونی
technical specifications : مشخصات فنی
term of office of inspectors : دوره تصدی بازرسان
use, usage, consumption, spending,disposal : مصرف
variable overhead spending variance : انحراف مصرف (هزینه) سربار متغیر
spending variance : انحراف هزینه
firm-specific risk : ریسک خاص شرکت
firm specific : (عامل) خاص شرکت
segment specific : خاص بخشی
specialist : متخصص
prospectus : کتابچه پذیره نویسی
specific identification method : روش شناسایی ویژه
special drawing right(S.D.R) : حق برداشت مخصوص
historical perspective : چشم انداز تاریخی
financial prosperity : رفاه مالی
special purpose entity : واحد تجاری با اهداف خاص
speculative motive : انگیزه سوداگرانه
standardizing the dispertion : استاندارد کردن پراکندگی
specificity : اختصاصیت
specific quality of life measurment instruments : ابزارهای خاص سنجش کیفیت زندگی
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران