فیلم‌آموزش‌ارسال‌لیست‌مالیات‌برحقوق بانرم‌افزار و سامانه آنلاین

فیلم‌آموزش تهیه و ارسال‌لیست‌مالیات‌بر‌قوق بانرم افزار(با نسخه ...

فیلم آموزش‌حسابداری‌حقوق‌و‌دستمزد با اکسل و نرم‌افزار‌حسابداری

فیلم آموزش‌حسابداری‌حقوق‌و‌دستمزد با اکسل و نرم افزار‌حسابداری(کاملا ...

نرم‌افزار تبدیل‌شماره‌موبایل‌به‌VCF کاناز

نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز (تبدیل اکسل‌به‌VCF) (نسخه ...

فیلم آموزش‌ارسال‌معاملات‌فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و  ارسال‌معاملات‌فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(نسخه ...

افزونه‌تبدیل‌تاریخ کاناز برای اکسل

  افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزارحقوق‌و‌دستمزد کاناز

نرم افزار‌حقوق‌و‌دستمزد کاناز نسخه 12.6 (نسخه آنتوریوم)   به روزرسانی ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...
دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی
کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: LEV


نتایـــج جستجــــو:

acceptable level of beta risk : سطح قابل پذیرش خطر بتا
acceptable quality level (AQL) : سطح قابل قبول کیفیت، سطح کیفیت قابل قبول
activity level : سطح فعالیت
actual capacity level : سطح (میزان) ظرفیت واقعی
alleviate : تخفیف دادن، کمترکردن، کاستن از
assess tax, tax, levy : مالیات (بستن، وصول کردن، وضع کردن)
average stock level : سطح متوسط موجودی
capacity level : سطح ظرفیت
capacity level output. : محصول در سطح ظرفیت
capacity-level production : تولید در سطح ظرفیت اسمی
capital levy : مالیات بر ارث
capitalization ratio, leverage ratio : نسبت دارایی های ثابت به خالص حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)، نسبت سرمایه گذاری
combined leverage : اهرم ترکیبی
degree of combined leverage (DCL) : درجه اهرم ترکیبی
degree of financial leverage (DFL) : درجه اهرم مالی
degree of operating leverage (DOL) : درجه اهرم عملیاتی
degree of total leverage : درجه اهرم کل
denominator level : سطح مبنا، سطح فعالیت عادی مخرج کسر
desired quality level : سطح کیفیت مطلوب
different levels of production : سطوح مختلف تولید
expected activity level : حجم مورد انتظار فعالیت، سطح فعالیت مورد انتظار
financial leverage : اهرم مالی
financial leverage index : شاخص وام سنجی، شاخص سودمندی وام
financial leverage multiplier : ضریب اهرم مالی
forms (or levels) of market efficiency : شکل های مختلف (سطوح) کارایی بازار سرمایه
gearing (capital gearing; equity gearing; financial gearing leverage) : گرفتن وام
gearing ratios (leverage ratios) : نسبت بدهی ها، نسبت های اهرمی
gearing, leverage : اهرمی عمل کردن وام
general price level : سطح عمومی قیمت
general price level accounting : حسابداری سطح عمومی قیمت ها
general price level index : شاخص سطح عمومی قیمت ها
general price level accounting : حسابداری تغییرات سطح عمومی قیمتها، حسابداری تورمی
high level staff, heavy level staff : کارمندان سطوح بالا
level of activity : سطح فعالیت
level of aggregation : سطح / میزان تجمیع
level of attainment : سطح فعالیت
level premium : حق بیمه ثابت
levels of market efficiency : سطوح کارآیی بازار
leverage : اهرم، اهرمی (عمل کردن)
leverage lease : خرید به منظر اجاره
leverage ratio, gearing ratio : نسبت اهرمی
leveraged buy out (LBO) : خرید اهرمی، تصاحب از طریق استقراض
leveraged company : شرکت با بدهی
leveraged lease : اجاره بلندمدت اهرمی
leveraged stock : سهام خریداری شده از طریق وام
levy : برآورد مالیات، وضع مالیات
levy assessment : عوارض دولتی (شهرداری)، عوارضف ارزیابی مالیات
inventory level : سطح موجودی انبار
irrelevant : نامربوط، بی معنا
maximum stock level holding : حداکثر سطح نگهداری موجودی
minimum level of cash : حداقل سطح موجودی نقدد
minimum level of cash holding : حداقل سطح نگهداری موجودی نقد
multilevel affiliation : خرید و ادغام شرکت ها
normal activity level : سطح فعالیت عادی
normal level of activity : سطح عادی فعالیت
operating leverage : اهرم عملیاتی
operation leverage : اهرم عملیاتی
optimal level : سطح مطلوب
optimum stock level : حد مطلوب موجودی
output level overhead variance : انحراف سربار در سطح محصول
practical activity level : سطح فعالیت عملی
precision level : سطح دقت
price level : سطح قیمت
price level adjustment : تعدیل سطح قیمت
price level fluctuations : نوسانات سطح قیمت
price-level accounting : حسابداری برمبنای تغییر در سطح قیمت
price-level adjusted cost : بهای تمام شده تعدیل شده بر مبنای سطح قیمت ها
price-level changes, changes in the price level : تغییر سطح قیمت ها
product-level (sustaining) activities : فعالیت های نگهداری سطح محصول
production denominator level : سطح فعالیت تولید
proprietary insurance, level premium insurance : بیمه با حق بیمه ثابت
quality level : سطح کیفیت
quantity level : سطح (میزان) مقداری
relevance : مهم، اثرگذار، ارتباط
relevant : مربوط، مرتبط
relevant accounts : حساب های مهم یا اثرگذار
relevant cost : هزینه مهم یا اثرگذار
relevant cost items : اقلام مربوط بهای تمام شده
relevant evidence : شواهد مربوط
relevant income (relevant revenue) : درآمد مهم یا اثرگذار
relevant information : اطلاعات مربوط
reorder level : سطح سفارش مجدد
stock level : سطح موجودی
stock level average : حد متوسط سطح (میزان) موجودی
stock level minimum : حداقل سطح (میزان) موجدی
stock service level : سطح تقاضای کالا
training levy : مالیات کارآموزی
unlevered firm : شرکت بدون بدهی
wage level : سطح دستمزد
relevant range of activity : دامنه مربوط فعالیت
relevant costs : هزینه های مربوط
relevant revenues : درآمدهای مربوط
leverage : اهرم
customer service level : سطح خدمت رسانی به مشتری
order level : سطح سفارش
reorder level : سطح سفارش مجدد
warehousing levies : عواض انبارداری
leveraged position : موقعیت اهرمی
low-level equilibrium trap theory : نظریه دام تعادل در سطح پایین
employee-level fraud : تقلب رده کارکنان
estimated level of production : برآورد سطح تولید
postgraduated level : دوره بالاتر از کارشناسی
undergraduated level : دوره پایین تر از کارشناسی
relevant cost : هزینه مربوط
unit-level activity driver : محرک فعالیت سطح واحد محصول
batch-level costs : هزینه های سطح دسته محصول
product-level costs : هزینه های سطح محصول
facility-level costs : هزینه های سطح کارخانه
unit-level costs : هزینه های سطح واحد محصول
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران