آموزش حسابداری|نرم افزار حسابداری||آموزش حسابداری مالیاتی||

فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری

فیلم آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم افزار حسابداری(کاملا کاربردی و عملی)   ...

نرم افزار تبدیل شماره موبایل به VCF کاناز

نرم افزار تبدیل اکسل به VCF کاناز (تبدیل اکسل به VCF) (نسخه 13) با قابلیت پشتیبانی کامل از ...

فیلم آموزش ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و  ارسال معاملات فصلی مالیاتی با نرم افزار و سامانه آنلاین(مطابق با آخرین ...

دانلود نرم افزار متااستاک 11

   دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس)  به همراه فیلم ...

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز

نرم افزار حقوق و دستمزد کاناز نسخه 12.5 (نسخه آنتوریوم)   به روزرسانی در تاریخ ...

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین

 فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا کاربردی و عملی) به ...

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز

نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز (نسخه 3) به همراه فیلم آموزش نرم افزار به روز ...

فیلم آموزش ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار و سامانه آنلاین

فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات برحقوق بانرم افزار(با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز)

نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک و براساس زمانبندی به کانال تلگرام(کاناز)- نسخه 3 به همراه ...

نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کاناز

  نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) نسخه 3  همراه با فیلم آموزش ...

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)

نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان(نسخه 2)   به روز رسانی در تاریخ: 1395/09/05   ...
دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی
کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: EAD


نتایـــج جستجــــو:

absorbed overhead, applied overhead : سربار جذب شده
absorption rate (overhead absorption rate; recovery rate) : درصد جذب سربار، نرخ جذب سربار
account heading : سرفصل حساب، عنوان حساب
accounting entry of overhead : ثبت حسابداری سربار
actual factory overhead : سربار واقعی کارخانه
actual overhead cost : هزینه واقعی سربار
allocation of overhead, overhead : تخصیص (تسهیم) وجوه نقد
applied overhead : سربار جذب شده، سربار تخصیص داده شده
applying overhead to production : جذب (تخصیص) سربار به تولید
appropriation of overhead to department : تسهیم هزینه های سربار به دوایر
appropriation of overhead to processes : تسهیم (سرشکنی) سربار به مراحل
balance sheet heading : عنوان ترازنامه
breadth of market theory : تجزیه و تحلیل نوسانات بازار
budget expenditure head : سرفصل بودجه
budgeted factory overhead : سربار بودجه ای کارخانه
budgeted -fixed overhead : سربار ثابت بودجه ای
budgeted overhead : سربار بودجه ای
budgeted variable overhead : سربار متغیر بودجه ای
bull spread : شکاف خوش بینانه
burden center, o′ .erhead (burden) center : مرکز سربار، حساب سربار
calendar spread : شکاف تقویمی
capacity overhead variance : انحراف ظرفیت سربار
centeral office, principal office, head office : مرکز اصلی اداره
classes of factory overhead : طبقات سربار کارخانه
collection of overhead costs : جمع آوری هزینه های سربار
controlable overhead cost : هزینه سربار قابل کنترل
dead account : حساب راکد ، حساب بدون گردش
dead file, dead record : بایگانی راکد
dead heading pay : هزینه ایاب و ذهاب
dead lock : بن بست
dead loss : زیان خالص
dead market : بازار راکد
dead pledge : گرو زمین و کالا
dead stock : سرمایه بیکار، کالای بنجل
dead weight : وزن یک کشتی (بدون محموله)
dead weight (DW) load factor : ظرفیت بارگیری (شامل وزن کلیه کالاها، مسافرین، کارکنان، مواد سوختی، مصرفی، آب و روغن و غیره)
dead weight debt : وام بی وثیقه
dead weight tonnage : وزن کامل
dead, out of date : منسوخ، بی حرکت، کساد، مرده ، منسوخ، کهنه
deadline : موعد
deadlock : بن بست
dealers′spread : بازده معامله گران
delivery lead time : فاصله زمانی بین دادن سفارش و تحویل گرفتن کالا
departmental actual overhead : سربار واقعی دوایری
departmental overhead rate : نرخ سربار دایره ای (دوایر)
determined overhead rate : نرخ تعیین شده سربار
direct factory overhead : هزینه سربار مستقیم کارخانه
direct overhead : سربار مستقیم
direct overhead cost, direct overhead : هزینه سربار مستقیم
distribution (cost-expense-overhead) : هزینه توزیع
grace period, deadlllle : مهلت زمانی جهت رفع مواد تخطی از شرایط قرارداد، مهلت شروع بازپرداخت وام، مهلت
estimated factory overhead : سربار پیش بینی شده / برآورد شده کارخانه
estimated overhead : سربار برآورده شده
expenditure variance (overhead expenditure variance) : انحراف هزینه سربار
expense heading : سرفصل هزینه
factory burden, factory overhead cost : هزینه سربار کارخانه، هزینه های ثابت کارخانه
factory expense headings : سرفصل هزینه های کارخانه
factory overhead (indirect manufacturing cost) : سربار تولید
factory overhead absorption rate : نرخ جذب سربار کارخانه
favorable overhead variance : انحراف مساعد سربار
finished goods ready for sale : کالای ساخته شده آماده فروش
fixed overhead : سربار ثابت
fixed overhead absorption rate : نرخ جذب سربار ثابت
fixed overhead budget variance : انحراف بودجه سربار ثابت
fixed overhead capacity variance : انحراف ظرفیت سربار ثابت
fixed overhead cost, fixed cost : هزینه سربار ثابت
fixed overhead standard : استاندارد سربار ثابت
fixed overhead total variance : انحراف کل سربار ثابت
general overhead : سربار عمومی
go ahead : منافع خود را ترجیح دادن
head office current account : حساب جاری مرکز، حساب جاری اداره مرکزی
head office expense : هزینه اداره مرکزی
head office, central office, headquarter : دفتر مرکزی
head tally clerk : متصدی بارشماری
head teller : سرتحویلدار
headline earnings per share : گزارش خاص در مورد سود هر سهم
headmaster, manager, boss, chief,president : رییس، کارفرما، مدیر
headquarter for prisoners of war′s affairs : ستاد رسیدگی به امور آزادگان (اسرای جنگی)
horizontal spread : شکاف افقی
idle capacity variance (capacity usage variance, fixed overhead capacity variance) : انحراف ظرفیت سربار ثابت
idle capital, dead capital : سرمایه راکد (بیکار)
gross spread : هزینه انتشار اوراق بهادار
guardian, headmaster : سرپرست،ولی
head lease : قرارداد اجاره اصلی
head of accounting, head of accounts,accounting general, cheif accountant : رییس حسابداری
head of auditing department : رییس اداره حسابرسی
head of bookkeeping section : رییس دایره دفترداری
head of budget department : رییس اداره بودجه
head of cost accounting department : رئیس اداره حسابداری صنعتی
head of department : رییس اداره
head of financial affairs : رییس امور مالی
head of financial department : رییس اداره خدمات مالی
head of financial planning department : رییس اداره برنامه ریزی مالی
head of general accounting department : رییس کل حسابداری
indirect overhead : سربار غیرمستقیم
indivisible overhead, on-cost overhead : سربار غیر قابل تقسیم
infrastructure (social overhead capital) : زیرساختار
intercommodity spread : شکاف کالایی
labour hour absorption rate of overhead : نرخ جذب ساعتی سربار
lead : رهبری، هدایت
lead schedule : کاربرگ اصلی
lead time : فرجه زمانی، فاصله زمانی بین دادن سفارش دریافت کالا یا جنس
leader merchandising : پیشرو در عرضه، پیشرو در قیمت گذاری
leadership : راهبردی، هدایت
leadership leading : تعجیل و تاخیر
leading indicators : شاخص های پیشرو
leading insurer : بیمه گر اصلی
lower quartile, lead time : اقل بهای تمام شده یا قیمت روز، ربع تحتانی
make ready time : زمان آماده سازی، زمان راه اندازی دستگاه
manufacturing overhead : سربار تولید (ساخت)
manufacturing overhead allocated : سربار تخصیص یافته توید
methods of absorbing overhead : روش های جذب سربار
misleading : گمراه کننده، گمراه کردن
misleading financial statements : صورت های مالی گمراه کننده
money spread : شکاف قیمتی
narrowing the spread : کاهش حاشیه سود
option spread : فرم سفارش
output level overhead variance : انحراف سربار در سطح محصول
over-absorbed overhead : اضافه جذب (هزینه) سربار
over-applied overhead : اضافه جذب (هزینه) سربار
overabsorbed indirect (overhead) costs : اضافه جذب هزینه های سربار
overallocated indirect (overhead) costs" : اضافه تخصیص هزینه های سرربار
overapplied (overhead) cost : مازاد هزینه جذب شده
overhead (overhead cost) : سربار، هزینه سربار
overhead absorb : اضافه جذب
overhead absorbtion, overapplied overhead : جذب (هزینه) سربار
overhead adjustment account : حساب تعدیل سربار
overhead analysis sheet (overhead distnbution summary) : سرشکن کردن سربار، کارت تجزیه تحلیل هزینه سربار
overhead appropriation : تسهیم، سرشکن کردن، تقسیم کردن
overhead capacity variance : مغایرت ظرفیت سربار
overhead charge : هزینه بالاسری
overhead control account : حساب کنترل سربار
overhead cost variance : مغایرت هزینه سربار
overhead cost, overhead fficiency variance : هزینه سربار
overhead crane : جرثقیل سقفی (بالاسری)
overhead efficiency variance (productivity variance; overhead productivity variance) : انحراف کارایی سربار
overhead expenses : هزینه های سربار (بالاسری)
overhead per unit : نرخ واحدی سربار
overhead price variance : مغایرت قیمت سربار ، انحراف قیمت سربار
overhead usage, overhead spending : مصرف سربار
overheads : هزینه های بالا سری ، هزینه های سربار
per capita income = income per head : درآمد سرانه
perpendicular spread : شکاف عمودی
accounts heading : سرفصل حساب های شخصی (در دفاتر کل)
poll tax, head tax : مالیات سرانه، مالیات سرشماری
predetermined overhead rate : نرخ سربار از پیش تعیین شده
price spread : شکاف قیمت
productive overhead, production overhead : سربار تولیدی
procurement lead time : مدت زمان تدارک (کالا)
production overhead cost : هزینه سربار تولید، هزینه سربار کارخانه
production overhead rate : نرخ سربار تولید
production overhead variance : انحراف سربار تولید
readjustment : تعدیل مجدد
ready money, money at hand : پول دم دست، پول موجود، نقد
standard fixed overhead cost : هزینه استاندارد سربار ثابت
standard manufacturing overhead : سربار استاندارد ساخت
standard overhead cost : هزینه استاندارد سربار ثابت
prompt money (cash), ready cash : پول فی المجلس (آماده، فوری)
prompt to pay, ready for payment : آماده پرداخت
purchase-order lead time : زمان تحویل سفارش خرید
purchasing lead time : مدت زمان بین سفارش کالا و تحویل آن (به خریدار)
rate of apportionment of overhead : نرخ تسهیم سربار
set up time, make-ready time : زمان آماده سازی
simple allocation of overhead : تسهیم (تخصیص) ساده سربار
social overhead cost : هزینه بالاسری اجتماعی
steady price : قیمت یکنواخت
tariff heading (or subheading) : شماره تعرفه (یا شماره فرعی شش رقمی)
unabsorbed overhead, underapplied overhead : سربار جذب نشده
under-absorbed overhead : کم اهمیت تر، کمتر از حد انتظار
under-applied overhead : کسر جذب (هزینه)سربار
underabsorbed overhead (underapplied overhead) : سربار جذب نشده
variable factory overhead : سربار متغیر کارخانه
variable overhead : سربار متغیر
variable overhead efficiency variance : انحراف کارایی سربار متغیر
variable overhead spending variance : انحراف مصرف (هزینه) سربار متغیر
variable overhead standard : استاندارد سربار متغیر
ver-applied overhead, over-the-counter : اضافه جذب (هزینه) سربار
manufacturing overhead budget : بودجه سربار کارخانه
over applied factory overhead : اضافه جذب سربار کارخانه
predetermined factory overhead rate : نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه
underapplied factory overhead : کسر جذب سربار کارخانه
variable overhead efficiency variance : انحراف کارایی سربار متغیر کارخانه
lead time : فاصله زمانی بین سفارش و دریافت آن،زمان تدارک
lead time demand : زمان تدارک تقاضا
overhead : سربار، بالاسری
wide quotation, bid-ask spread : اختلاف قیمت خرید و فروش
year ahead, next year, following year, forthcoming year : سال آینده
yield gap, yield spread : اختلاف بازده، فزونی بازده سهام بورس بر بهره حاصل از اوراق قرضه دولتی
breadth : ریشه ای
social overhead capital : سرمایه بالاسری اجتماعی
leading sector : بخش پیشتاز، بخش پیشگام
applied factory overhead : سربار جذب شده کارخانه
actual factory overhead : سربار واقعی کارخانه
cost leadership : رهبری هزینه
estimated factory overhead costs : برآورد هزینه های سربار کارخانه
factory overhead : سربار کارخانه
factory overhead : سربار کارخانه
lead an lccounting leam : رهبری تیم(گروه) حسابداری
steady-state model : مدل وضعیت ایستا
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران