کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: DE


نتایـــج جستجــــو:

absconding debtor : بدهکار فراری (برای فرار از دین)
abstract of title, title deed : سند مالکیت، استعلام ثبتی
academy of accounting historians : آکادمی (فرهنگستان) مورخین حسابداری
accelerated depreciation : استهلاک تصاعدی (با نرخ بیش از معمول)
accelerated method of depreciation : روش نزولی استهلاک
accelerated rate of depreciation : نرخ تصاعدی استهلاک
accepting additional order : قبول سفارش اضافی
accepting order : قبول سفارش
accident damage to property : خسارت اتفاقی وارده بر دارایی
accident insurance : بیمه حادثه، بیمه تصادف
account detail(s), breakdown : ریز حساب
account′s code : کد حساب، شماره حساب
accountants′ index : کتابنامه حسابداران
accounting as an ideology : حسابداری به عنوان یک مکتب(ایدئولوژی)
accounting code : کد حسابداری
accounting department : دایره حسابداری
accounting evidence : شواهد حسابداری
accounting guidelines : رهنمودهای حسابداری
accounting identity : هویت عملی حسابداری
accounting model : الگوی حسابداری،مدل حسابداری
ability to service debt : قدرت پرداخت (اصل و فرع) بدهی
abnormal defective unit : محصول معیوب غیر عادی
abnormal performance index (API) : شاخص عملکرد غیر عادی
bond-refunding decision : تصمیم جایگزینی اوراق قرضه
bonded debt : بدهی شرکت ناشی از انتشار اوراق قرضه
bonded goods : کالاهای گرو گزارده شده در انبار گمرک
bonded warehouse : انبار تضمینی، انبار کالای گروگزاده شده
bonds redemption : بازخرید اوراق قرضه در سررسید
bonds, debenture, bearer, securities bond debentures, debenture stock, debt bond : اوراق قرضه
bonus dividend : سود سهمی، سود جایزه
book debt : بدهی دفتری، دین دفتری
commodity code : کد کالا
cross elasticity of demand : کشش تقاضا
cross-defauh clause : بند مربوط به روز شدن کل بدهی
crucial financial decision : تصمیم وخیم مالی
cum dividend : قیمت سهم (شامل سود تعلق گرفته)
cumulative dividend : سود سهام انباشته
cumulative dividend shares : سود سهمی (جایزه) انباشته
cumulative dividends : سود سهمی (انباشته)
cumulative loss, deficit, accumulated deficit : زیان انباشته
cumulative preferred dividends in arrears : سود معوق سهام ممتاز جمع شونده
cumulative shares, cumulative dividend shares : سهام با سود انباشته
currency bonds, continued bonds,irredeemable bonds, perpetual bonds, perpetual debentures : اوراق قرضه داخلی
current cash debt coverage : نسبت پوشش بدهی نقدی جاری
current debt to net worth ratio : نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
current debts to owners equity : نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سرمایه
current maturing protion of long-term debt : حصه جاری بدهی بلند مدت
current portion of long-term debt : حصه (سهم) جاری بدهی بلندمدت
double dealing : دوگانگی، دودوزه بازی در معاملات
double declining balance (DDB),depreciation method : روش استهلاک مانده نزولی مضاعف
double declining balance method : روش مانده نزولی، روش مضاعف نزولی
double-declining method : روش نزولی مضاعف
doubtful (account-debt) : (حساب های، بدهی، مطالبات) مشکوک الصول
doubtful debt : بدهی مشکوک الوصول
doubtful debt provision, allowance for : ذخیره مطالبات
Dow-Jones industrial average index(DJIA) : شاخص متووسط (میانگین) صنعتی داوجونز
down trend, decreasing trend : روند نزولی
downside risk : ریسک کاهش قیمت، ریسک تنزل
accounts payable subsidiary ledeger, accounts payable sub-ledger accounts payable ledger : دفتر معین حساب های پرداختنی،دفتر معین بستانکاران
accrued debt (liability) : بدهی معوق(تحقق نیافته،پرداخت نشده)
accrued depreciation : استهلاک انباشته
accrued expense (accrued dividend) : هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده،ذخیره هزینه های پرداختنی
accrued liabilities, unrecorded liabilities : بدهیهای ثبت نشده،بدهی های معوق،بدهیهای ناشی از هزینه های تحقق یافته
accumulated depletion : تحلیل منابع انباشته
accumulated ′depreciation (aggregate, depreciation) : استهلاک انباشته
accumulated depreciation provision : ذخیره استهلاک انباشته
accumulated dividend, cumulative dividend (cum.div) : سود سهام انباشته سود تقسیمی انباشته، سود تقسیمی تعلق گرفته
acknowledgement of debt : قبولی بدهی
active debt : بدهی موثر (بهرده دار)
active trade : تجارت فعال (سود دار)
active trade balance : موازنه بازرگانی مثبت، مانده تجاری مساعد
active trade market : بازار تجاری فعال (با رونق)
activity code : کد فعالیت شغلی (نوع فعالیت)
activity variance = production volume variance, denominator variance : انحراف حجم فعالیت
ademption : رجوع از وصیت
adequate disclosure : افشای کافی
adequate planning : برنامه ریزی کافی
adequate provision : ذخیره کافی (مناسب)
adequate provision for depreciation : ذخیره کافی برای استهلاک
adjudication order of bankrupcy : اعلام حکم ورشکستگی
adjustable dividends : سود سهام متغیر
adjusted debit balance (ADB) : مانده بدهی تعدیل شده
administration and finance section (Dep) : بخش اداری و مالی
administration order : دستور دادگاه
administration, admitted (adm.), office, department : اداره، اداره کل، مجاز، مسلم، اداره کردن
advance deposit requinnent : ودیعه ثبت سفارش واردات
advice of delivery : اعلام (اطلاعیه) حمل
advice of shipment, advice of delivery : اطلاعیه حمل کالا با کشتی
affiliate, associate, dependant : وابسته، ملحق کردن، وابسته کردن
after delivery of a product : بعد از حمل کالا
against delivery : در مقابل (حمل کالا یا تحویل سهام)
agenda sheet, work order : دستور کار، یادداشت نکات
agent, correspondent, broker, underwriter, jobber : کارگزار، نماینده، کارگزار، واسطه
aggregate deoreciation, accumulated depreciation : استهلاک انباشته
aggregate indemnity : غرامت کلی
aggregate market demand : تقاضای کل بازار
aggressive attitude : برخورد پرخاشگرانه
agreement regarding international trade in steel : موافقتنامه درباره تجارت بین المللی فولاد
agregrate debt (liability) : بدهی کل) بدهی مجموع
aida (attention, interest , desire , action) : مراحل چهارگانه خرید کالا
all-share index : شاخص کل سهام
allocation, appropriation, apportioent,proportionalto recorded amount : تسهیم، روش تخصیص متناسب با مبلغ ثبت شده
allowance for bad debts, provision for bad debts : ذخیره مطالبات سوخت شدنی
alternatives indentification : شناسایی راهکارهای موجود، شناسایی بدلیها
amended entries : ثبت های تصحیح شده
amended invoice : سیاهه خرید اصلاحی
amended statement : صورتحساب اصلاح شده
amortization (depreciation) schedule : جدول استهلاک
amortize, depreciate : مستهلک کردن (هزینه، بدهی، وام، پرداخت) پرداخت تدریجی وام
amortized, depreciated : مستهلک شده
amounts on order : مبلغ سفارش
analytical evidence : شواهد تحلیلی
analytical-deductive : تحلیلی، قیاسی
annuity method of depreciation : استهلاک به روش قسط السنین
antidumping code : مقررات (شرایط) ضد دامپینگ
appeal for tenders : درخواست مزایده (مناقصه)
appointment of independent auditor : انتصاب حسابرس مستقل
appraisal definition : برآورد استهلاک
appraisal method of depreciation : روش ارزیابی در تعیین استهلاک
appreciation depreciationand : ترقی و تنزل (بها یا قیمت)
appropriation act (bill, ordinance, resolution, or order) : بودجه مصوب برای هزینه
appropriation of cost to departments : تسهیم (سرشکنی) هزینه به دوایر
appropriation of overhead to department : تسهیم هزینه های سربار به دوایر
arrear debt arrearage : بدهی معوق
asset depreciation : استهلاک دارایی
asset destroyed : دارایی منهدم شده
asset side : طرف دارایی (در ترازنامه، در حساب)
asset side of the balance sheet : طرف داراییهای ترازنامه
asset surrendered : دارایی واگذار شده
asset under construction : دارایی در جریان ساخت و تکمیل
assets lost or destroyed : داراییهای از دست رفته
associated undertaking : واحد فرعی
audit and accounting guidelines (AAG) : رهنمودهای حسابداری و حسابرسی
audit audiences, documentary evidence, evidential matter, audit evidence : شواهد حسابرسی
audit considerations : ملاحظات حسابرسی
audit decision aids : چک لیستهای راهنمای حسابرسی
audit evidence : شواهد حسابرسی
audit risk model : مدل احتمال خطر حسابرس
audit test deck : حسابرسی رایانه ای با اطلاعات آزمایشی
auditing department : دایره حسابرسی ، بخش حسابرسی
auditing guidelines : رهنمودهای حسابرسی
authoritative guidelines : رهنمودهای آمرانه / قاطع
average bond, indemnity bond : ضمانتنامه جبران خسارت
average deviation : انحراف متوسط (آمار)
avoidance clause, defeasance clause : شرط لغو، قید فسخ، ماده الغاء قرارداد
back order : سفارش تحویل نشده
backlog depreciation : استهلاک برمبنای دارایی تجدید ارزیابی شده
bad (check, debt) : لاوصول (چک، بدهی)
bad debt : طلب سوخته، طلب قابل سوخت
bad debt expense : هزینه مطالبات سوخت شده
bad debt provision : ذخیره مطالبات سوخت شده
bad debt realized : بازیافت مطالبات سوخت شده
bad debts allowance account : حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
debts recovered : بازیافت مطالبات سوخت شده
balance of foreign trade : تراز تجارت خارجی
balance of trade, trade balance : موازنه تجاری، تراز بازرگانی
balance sheet consideration : ملاحظات قابل توجه در ترازنامه
bank correspondent : بانک طرف معامله
bank debt : بدهی بانکی
bank declaration : اظهارنامه بانکی
bank deposit : سپرده بانکی
bank deposit account : حساب سپرده بانکی
bank deposit liability : بدهی سپرده بانکی
bank money order : حواله بانکی
banker′s order : حواله بانکی، دستور به بانک
banker′s draft order cheque : چک حواله کرد
banking deposit account : حساب سپرده بانکی
barter trade : تجارت پایاپای
batch-order costing, batch costing : هزینه یابی سفارشات دسته ای
benefits-provided ranking : اولویت بندی بر مبنای ارائه خدمات
bid, tender : مزایده، مناقصه، پیشنهاد برای خرید
bidder : پیشنهاددهنده (در مناقصه با مزایده)
bilateral trade : تجارت دو جانبه
bilateral trade agreement : موافقتنامه تجاری دو جانبه
bill broker discount broker, bill dealer : کارگزار اوراق خزانه، دلال سفته یا برات
bill holder : برات دار، گیرنده وجه برات
bond holder : صاحب اوراق قرضه
bond indenture : شرایط اوراق قرضه
book value method depreciation : دوش استهلاک بر اساس ارزش دفتری
border customs : گمرکات مرزی
bordereau : پته
bought deal : فروش اوراق قرضه یا سهام، صورت یکجا به بانک ها
bounded : گروی گمرک
breath of market, depth of market : عمق بازار
broker, dealer, tout, trader : کارگزار بورس، تاجر بورس،دلال، واسطه
budget deficit : کسر بودجه
budget guideline : راهنمای بررسی بودجه
budget surplus and deficit : اضافه وکسری بودجه
budgeted trade account : حساب عملکرد بودجه ای
building depreciation : استهلاک ساختمان
building equipment depreciation : استهلاک تجهیزات ساختمان
burden center, o′ .erhead (burden) center : مرکز سربار، حساب سربار
burden coverage ratio : نسبت بار مالی وامها و تسهیلات
burden of debt : بار بدهی
burden rate : نرخ سربار عمومی (در افتصاد)
business agency, trade representation : نمایندگی تجاری
business decision making : تجاری تصمیم گیری
business name, trade name : نام واحد تجاری
business-value-added : ارزش افزوده تجاری
buy limit order : سفارش خرید به قیمت محدود
buy order : سفارش خرید
buy stop order : سفارش خرید بهتر از قیمت تعیین شده
cable order : سفارش تلگرافی
cach on delivery : نقد به هنگام تحویل
call deposit account : حساب سپرده دیداری
call deposit interest : بهره سپرده دیداری
call for tender (to) : آگهی مناقصه دادن، دعوت به مناقصه، دعوت از پیشنهاددهندگان
call loan, money at call, demand loan : وام عند المطالبه (بدون سررسید)، وام دیداری
call premium, securities redeemable,redemption premium : صرف بازخرید، اوراق بهادار قابل بازخرید (عندالمطالبه)، اوراق بهاداری که از انتشار دهنده می تواند پیش از سررسید، وقیمتی مشخص، بازخرید کند
call value, redemption value, call price,surrender value : ارزش بازخرید
callable deposit : سپرده عندالمطالبه (دیداری)
capital deficit : کسری سرمایه
capital expenditure depreciation : استهلاک هزینه سرمایه ای
capital market disorders : اختلالات (بی نظمی های) بازار سرمایه
capital orders : سفارش کارهای سرمایه ای
capital redemption : بازخرید سرمایه (سهام)
capital redemption reserve : ذخیره بازخرید سرمایه
capital redemption reserve funds : وجوه اندوخته ای باز خرید سرمایه
capital-asset pricing model (CAPM) : مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
capitalization-weighted market index : شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش بازار سهام
cargo declaration : اظهارنامه محموله (بار)
carrying amount, recorded amount : مبلغ انتقالی، ارزش دفتری (ارزش اسمی)، مبلغ ثبت شده
cash debt coverage ratio : نسبت پوشش بدهی های نقدی
cash deficit provision : ذخیره کسری صندوق
cash deficit, cash shortage : کسری وجه نقد
cash dividend : سود نقدی تقسیمی
cash dividend declared : سود سهام نقدی اعلام شده
cash dividend paid : سود سهام نقد پرداخت شده
cash flow adequacy ratio : نسبت کفایت جریان نقدی
cash on delivery : پرداخت نقدی به مجرد تحویل کالا
cash on delivery (COD) : نقد هنگام تحویل ، پرداخت وجه هنگام دریافت محموله
cash on delivery of goods : تحویل کالا در محل کار (...نام محل مقرر)
cash on delivery of parcel : تحویل بسته در مقابل وجه نقد
cash order : سفارش نقدی
centeralization tendency : تمایل به مرکز
certificate of deposit : گواهی سپرده، سند سپرده بانکی
certificate of deposit (CD), deposit certificate : گواهینامه سپرده
certificate of indebtedness : ورقه قرضه، گواهینامه بدهکاری
certification of debt : تاییدیه بدهکاری
change order : دستور تغییر پیمان (متناسب با، مبلغ پیمان)
cheated, cheatee, defrauded : مغبون (گول خورده)
checking account in detail : رسیدگی به ریز حساب
order cheque : به حواله کرد دریافت کننده
chronological indexing of records : طبقه بندی زمانی اسناد و مدارک
circuJarimtion of debtors : اخذ تاییدیه از همه بدهکاران شرکت
circuJarimtion of debtors : گرفتن تاییدیه از همه بدهکاران شرکت
circumstantional evidence : شواهد ضمنی
civil code (Jaw) : قانون مدنی
claim under a guarantee : مطالبه تحت ضمانتنامه
classes of shareholders : طبقات صاحبان سهام
clear and understandable : روشن و قابل فهم
clearing (or deposit) bank, saving bank : بانک پس انداز
clearing debt : بدهی تهاتری
closed trade : تجارت مسدود (غیر آزاد)
code : علامت، رمز، شماره کالا، مجموعه هر چیزی، کد
code book : دفتر رمز
code number : شماره رمز
code of account : رمز حساب
code of conduct, ethics, code of professional conduct, rule of conduct : آیین رفتار حرفه ای، اخلاق حرفه ای
code of ethics : آیین رفتار حرفه ای، ضوابط اخلاقی
code of professional ethics : ضوابط اخلاق حرفه ای (آیین نامه انضباطی)
coefficient of determination : ضریب تشخیص، ضریب تعیین
coincident indicators : شاخصهای همزمان
collectible debt : بدهی وصول شدنی
collection order : دستور وصول
comanies under common management : شرکتهای تحت مدیریت مشترک واحد، شرکتهای زیر نظر مدیریت واحد
commercial bank, trade bank : بانک تجارتی
commercial bill (draft), trade bill : برات تجاری
commercial draft, trade bill : حواله تجاری
commercial law (code), commercial law,Jaw of merchant, trade (commercial)law, business 1aw : قانون تجارت، قانون بازرگانی
commercial-merchandise mark, trade mark, trade name : علامت تجاری
company under government supervision : شرکت تحت پوشش دولت
comparative tendering from a selected list : مناقصه محدود، مناقصه از لیست خاص
comparative tendering from an open list,general tender : مناقصه عمومی
compensation deposit balance : مانده جبرانی سپرده (حداقل در حساب سپرده بانک)
compensation, Indemnity, Penalty : تاوان، غرامت، جبران زیان، خسارت
compensatory evidential matter : شواهد جبرانی / جبران کننده
competence of evidence : قابل قبول بودن شواهد
competent evidential matter : شواهد معتبر و «مهم» در حسابرسی، شواهد قابل قبول
competitive bought deal : مقایسه قیمت های پیشنهادی
completed job-orders : سفارشات کار تکمیل شده
compliance deviation : انحراف رعایت
compliance evidence : شواهد رعایتی
composite depreciation : استهلاک گروهی دارایی های غیر مشابه
composite life depreciation : استهلاک مرکب
composite life method of depreciation : روش (عمر ترکیبی)
composite rate of depreciation : نرخ مرکب استهلاک
composition agreement, deed of arrangement : قرارداد ارفاقی، توافق با طلبکاران
compounded interest rate return : نرخ بازده مرکب
computer aided design (CAD) : طراحی به کمک رایانه
conclusive evidence : شواهد قطعی
condens approach : رویکرد فشردن
condensed financial statements : صورت های مالی فشرده
condensed report : گزارش خلاصه شده
confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) : کنفدراسیون حسابداران، آسیایی و حوزه اقیانوس آرام
confidence : قابلیت اطمینان، اطمینان، اعتماد
confidence coefficient, confidence rate : ضریب اطمینان
confidence index : شاخص اطمینان
confidence interval : بازده اطمینان، دامنه اطمینان، فاصله اطمینان
confidence limit : حد اطمینان، حد اعتماد
confidential : سری، محرمانه
confidential account : حساب محرمانه
confidential audit : حسابرسی بطور محرمانه
confidential audit inquires : تحقیقات محرمانه حسابرسی
confidential client information : اطلاعات محرمانه صاحبکار
confidential information : اطلاعات محرمانه
confidential inspection : بازرسی محرمانه
confidential nature : ماهیت محرمانه
confidential papers : اوراق و اسناد محرمانه
confidential records : اسناد و مدارک محرمانه
confidentiality : رازداری
confidentiality principle : اصل رازداری محرمانه بودن اطلاعات صاحبکار
confirmation of existence of debt : تایید وجود بدهی
confirmed liability (debt) : بدهی تایید (تصدیق) شده
considerable credit (fund) : اعتبار قابل توجه
consideration : تعهد، عوض، ثمن، مابه ازا
consistent, identical : مشابه، یکنواخت، هماهنگ، یکسان
consolidated debt : بدهی تلفیقی
conspicuous defect : عیب آشکار، نقص مشهود
constant percent of decreasing balancing : روش (درصد درآمد) در استهلاک
constructive dividend : پرداخت به سهامدار
consumer debenture : عرضه مستقیم اوراق قرضه
consumer price index : شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
contingent order : سفارش مشروط
contract delay : تأخیر قراردادی
contract for deed : سند ثبتی
contractor′s deposit : سپرده مقاطعه کار (پیمانکار)
contribution department : اداره وصول حق بیمه
control model : الگوی اعمال کنترل
controlled company, company under control : شرکت تحت کنترل
controner department : اداره کنترولر
controlling shareholder : سهامدار کنترل کننده
conversion of debt to equity : تبدیل بدهی به سرمایه (مثلا اوراق قرضه یا مشارکت به سهام)
conversion price index : شاخص تبدیل قیمت
convertible debt (conveI′t!-ble bonds) : اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت
conveyance, deed of transfer : انتقال نامه
corporate debt securities : اوراق بهادار بدهی شرکتهای سهامی
corporate dividend policy . : سیاست تقسیم سود شرکت سهامی
corporate modeling : الگوسازی برای شرکت
corprorate insiders : افراد داخل شرکت
correspondence file : پرونده مکاتبات
correspondent : کارگزار، نماینده
correspondent agent : نماینده طرف معامله (یا طرف حساب)
correspondent bank : بانک کارگزار (طرف معامله)
corroborating evidence : شواهدی که از نظر اهمیت در درجه دوم قرار دارند، شواهد مکملم، شواهد تایید کننده
corroborating evidential matter : شواهد تایید کننده، شواهد مکمل
corroborative evidence : شواهد موید
cost accounting department : اداره حسابداری بهای تمام شده
cost definition : تعریف هزینه
cost determination, cost finding : تعیین بهای تمام شده
cost identification : شناسایی هزینه
cost index, price index : شاخص قیمت
cost of issuing debt : هزینه انتشار بدهی
cost of living index : شاخص هزینه زندگی
cost of service rendered : بهای خدمت انجام شده
counter trade : تجارت متقابل
credentials : اعتبارنامه
credit balance in debtor′s ledger : مانده بستانکار در دفتر بدهکاران
credit side : طرف بستانکار
credit side of account : طرف بستانکار حساب
credit transaction, forward deal : معامله به وعده، معامله نسیه
creditors′subsidiary ledger, accounts payable subsidiary ledeger : دفتر معین بستانکاران
current-cost depreciation : استهلاک بر مبنای ارزش فعلی دارایی ها
customer default : نقض قرارداد به وسیله مشتری یا خریدار
customer′s deposit : سپرده مشتریان
customers′ advance or deposits receivabies : پیش دریافت یا سپرده های دریافتی از مشتریان
customs declarations : اظهارنامه گمرکی
customs department : دایره گمرک
dangling debit : بدهکار معلق
data envelopment analysis (DEA) : تحلیل پوششی اطلاعات
date of order, date of practical completion : تاریخ سفارش
date of redemption : تاریخ بازخرید
day order : سفارش روزانه
de-recognition : برگشت شناسایی
deabenture : اوراق قرضه تضمین نشده
dead account : حساب راکد ، حساب بدون گردش
dead file, dead record : بایگانی راکد
dead heading pay : هزینه ایاب و ذهاب
dead lock : بن بست
dead loss : زیان خالص
dead market : بازار راکد
dead pledge : گرو زمین و کالا
dead stock : سرمایه بیکار، کالای بنجل
dead weight : وزن یک کشتی (بدون محموله)
dead weight (DW) load factor : ظرفیت بارگیری (شامل وزن کلیه کالاها، مسافرین، کارکنان، مواد سوختی، مصرفی، آب و روغن و غیره)
dead weight debt : وام بی وثیقه
dead weight tonnage : وزن کامل
dead, out of date : منسوخ، بی حرکت، کساد، مرده ، منسوخ، کهنه
deadline : موعد
deadlock : بن بست
deal, dealing, transaction, trade : معامله، بستن یک قرارداد، اندازه
dealer : دلال (معامله گر)
dealers′spread : بازده معامله گران
dealing : خرید و فروش، رفتار، معامله
dealing arrangements : نحوه توزیع
dealing period : دوره معامله
dear money : پول گران
death duty (estate duty) : مالیات بر ارث
death taxes : مالیات بر ارث
debenture (bond) interest : بهره اوراق قرضه
debenture bond, bond : سند قرضه
debenture capital : سرمایه ناشی از فروش اوراق قرضه
rdebenture holders : صاحب اوراق قرضه
debenture issued : اوراق قرضه منتشر شده
debenture issued at a deficit : اوراق قرضه منتشره به کسر
debenture redemption funds : وجود بازخرید اوراق قرضه
debenture redemption reserve : اندوخته بازخرید اوراق قرضه
debenture stock (debenture) : سهم قرضه (بدون تاریخ ولی دارای تعهد پرداخت)
debenturenaked : اوراق قرضه بدون تضمین / بدون وثیقه
debentures issued at a premium : اوراق قرضه صادر شده به صرف
debit advice : اعلامیه بدهکار
debit balance : مانده بدهکار در دفتر بستانکاران
debit card : کارت بدهکار
debit entry : ثبت بدهکار
debit items : اقلام بدهی
debit limit : حد بدهی
debit memo : اعلامیه بدهکار
debit memorandum : اعلامیه بدهکار
debit note : برگ بدهکار
debit side : طرف بدهکار حساب، طرف راست
debit, debtor, indepted : بدهکار (مقروض)
debt : دین،‌بدهی
debt adjusting : تعدیل بدهی
debt collection : وصول بدهی
debt collection agency : موسسه وصول مطالبات
debt collection for realisation : وصول طلب با نقد کردن وثیقه
debt conversion : تبدیل بدهی
debt discount : کسر اوراق قرضه، تخفیف بدهی
debt equivalent : معادل بدهی
debt extinguishment : بازخرید / تصفیه بدهی
debt factoring : فروش مطالبات، فروش دین، واگذاری مطالبات
debt financing : تامین (مالی) بدهی
debt item : رقم بدهی
debt limit : سقف بدهی، حداکثر میزان بدهی
debt monetization : تبدیل بدهی به پول
debt of honour : بداهی شرافتی
debt refunding : جایگزینی اوراق بدهی
debt to equity ratio : نسبت کل بدهی
debt to net worth : خالص ارزش بدهی بدهی در مقابل کل
debt versus equity : بدهی در مقابل سرمایه
debt-coverage ratio : نسبت پوشش بدهی
debt-equity ratio : نسبت بدهی به ارزش ویژه نسبت بدهی به حقوق سهامداران مالی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
debt-to-net worth ratio : نسبت ارزش، خالص بدهی (کل بدهی) به ارزش ویژه
debted partner : شریک بدهکار
debtor collection period (average collection period) : متوسط دوره وصول مطالبات
debtor, obligator, indebted, liable : مدیون، قرض دار، بدهکار
debtors control account : حساب کنترل بدهکاران
debtors follow-up actions : اعمال تعقیبی بدهکاران
debtors subsidiary ledger : دفتر معین بدهکاران
debug & debugging : اشکال زدائی، رفع اشکال
decay : نقصان، کاهش
deceased account : حساب متوفی (شخص فوت شده)
deceased partner : شریک متوفی
deceased partner account : حساب شریک متئوفی
decentertized system : سیستم غیر متمرکز
decentralization : عدم تمرکز، تمرکززدایی
decentralize : تفویض اختیار به رده های پایین تر
decentralized budget : بودجه غیر متمرکز
decentralized buying : خرید غیر متمرکز
decentralized organization : سازمان غیر متمرکز
deception, fraud, fraudulent : تقلب، سوء استفاده، کلاه برداری
decile : یک دهم
decision center : مرکز تصمیم گیری
decision guidelines : رهنمودهای تصمیم گیری، دستورالعمل تصمیم گیری
decision interval : فاصله تصمیم گیری
decision makers : تصمیم گیرندگان
decision making : تصمیم گیری، اتخاذ تصمیم
decision making process : فرآیند تصمیم گیری
decision model approach : رویکرد / مدل تصمیم گیری
decision rule : قاعده تصمیم گیری
decision structure : ساختار تصمیم
decision support systems (DSS) : سیتسم های تسهیل کننده فرایند تصمیم گیری
decision symbol : نشانه تصمیم گیری
decision table : جدول تصمیم گیری
decision theory : تئوری تصمیم
decision to buy or lease : تصمیم خرید یا اجاره
decision to produce or buy : تصمیم ساخت یا خرید (کالا، ماشین)
decision tree analysis : تجزیه و تحلیل درخت تصمیم گیری
decision-marking cost : هزینه تصمیم گیری
decisive analysis : تجزیه و تحلیل قاطع
deck : عرشه کشتی
deck cargo : بار روی عرشه
deck load : ظرفیت عرضه
declarant : اظهار کننده، بیان کننده
declaration : اعلام، اعلامیه، اظهاریه
declaration form : فرم اظهارنامه
declaration of arrival or departure : اظهارنامه ورود یا خروج
declaration of dividend : اعلام سود تقسیمی
declaration of interest : اعلام بهره
declaration of origin : اظهارنامه مبدا
declaration of solvency : اعلام توان واریز دیون
declare the goods : اظهار کردن کالا (به گمرک)
declared capital = stated capital : سرمایه اعلام شده
declared dividend : سود سهامی اعلام شده، سود تقسیمی که به صورت رسمی به وسیله هیئت مدیره اعلام شود.
declassified cost : تعیین مجدد بهای اقلام تشکیل دهنده یک محصول
decline : کاهش ارزش
declining method : روش نزولی
declining rate : کاستن نرخ
declining-balance method of depreciation : استهلاک به روش مانده نزولی
decommissioning cost : هزینه های قطع فعالیت
decrease endorsement : تصدیق یا تایید کاهش
decrease in assets : کاهش داراییها
decrease in working capital : کاهش در سرمایه در گردش
decreasing cost : هزینه (قیمت تمام شده) نزولی
decreasing rate : نرخ نزولی
decrement : کاهش نسبت به مبنا
decremental cost : بهای تمام شده تفاضلی
deducbble : مبلغ قابل کسر، فرانشیز بیمه
deduction : (منطق) استنتاج، از کل به جزء رفتن، کم کردن هزینه از درآمد
deduction at source : کسر در منبع (مالیات)
deduction from gross income : کم کردن هزینه ها از درآمد ناخالص
deductions from earning of employees : کسور مربوطه به درآمد کارکنان
deductions from net income : کم کردن از سود خالص
deductions made of wages : کسورات دستمزد
deed of convenant : تعهد، عمل مربوط به تعهد، تعهدنامه
deed of gift : بخشش نامه (هبه نامه)
deed of partnership : قرارداد مشارکت
deed of rent : سند اجاره
deed of sale : قباله فروش
deed of transfer : سند انتقال
deed of trust = trust deed : سند گروی، سند وثیقه
deed, document, bond, bill, instrument : سند رسمی، قباله
deep discount : کسر بسیار زیاد اوراق قرضه
deep discount or zero-coupon bonds (notes) : اوراق قرضه / اسناد بدون بهره یا با تخفیف هنگفت
deep market : بازار پرکشش
defalcation : اختلاس، کلاهبرداری
default : قصور ورزیدنع کوتاهی در انجام تعهدات
default by subscribers : قصور (پرداخت) پذیره نویسان
default by the principal : نکول توسط واگذارنده
default interest : بهره معوق
default premium : صرف عدم پرداخت بدهی، صرف نکول (ناتوانی در پرداخت)
default risk : ریسک نکول، ریسک عدم پرداخت
default value : ارزش قراردادی، پیش قرار
default-free bonds : اوراق قرضه بدون ریسک نکول
defaulted notes : اسناد سوخت شده، اسناد نکول شده
defeasance : تسویه پیش از موعد
defeasance clause : شرط ابطال، شرط لغو
defeasance provision : شرط ابطال، شرط فسخ
defect : نقص، عیب
defective accounts : حساب های نادرست
defective units : واحدهای معیوب
defences : مدافعات ، دفاعیات
defendant : مدعی علیه، مدافع
defensive stocks : سهام تدافعی، سهام مقاوم، سهامی که تغییرات قیمت آنها از تغییرات متوسط بازار کمتر است.
defer : به تعویق انداختن
deferment, deferral : انتقال به دوره بعد
deferral (or deferment) : پیش دریافت، درآمد کسب نشده
deferred (revenue, income, credit) revenue collected in advance : پیش دریافت درآمد، درآمد انتقالی به دوره های آینده
deferred annuity : قسط با دوره تنفس، اقساط مساوی معوق
deferred asset : دارایی معوق (پیش پرداخت دوره بعد)
deferred cash payment : پرداخت نقدی معوق
deferred charge : مخارج انتقالی به دوره های آتی، پیش پرداخت هزینه، هزیه های انتقالی
deferred compensation : حقوق و مزایای انتقالی به دوره های آتی
deferred compensation plan : طرح پرداخت آتی
deferred consideration agreement : قرارداد مربوط به تاخیر انداختن پرداخت وجه
deferred contract premium : صرف پیمان انتقالی به دوره آتی
deferred cost (expense) : هزینه دوره های آتی (هزینه معوق)
deferred cost of goods sold : قیمت تمام شده انتقالی کالای فروش رفته
deferred cost of purchases : هزینه سنوات آتی خرید
deferred credit (deferred liability) : پیش دریافت، درآمد انتقالی به دوره های آتی
deferred creditor : طلبکار تاجر ورشکسته
deferred credits or revenue : درآمدهای انتقالی به دوره های آتی
deferred debit (deferred asset; deferred expense) : پیش پرداخات هزینه
deferred debt : قلمی از اقلام بدهی تاجر ورشکسته که نمی توان آن را قبل از تصفیه سایر دیون پرداخت کرد.
deferred dividend : سود سهام معوق (مربوط به آینده)
deferred expense = deferred charge;prepaid expense : پیش پرداخت هزینه، هزینه معوق
deferred gross profit : سود ناویژه (ناخالص) انتقالی به دوره های آتی
deferred income : پیش دریافت درآمد، درآمد معوق
deferred income tax : مالیات بر درآمد دوره آتی، انتقالی به دوره بعد
deferred interest : بهره انتقالی (در سررسید پرداخت می شود)
deferred interest bond : اوراق قرضه بدون بهره
deferred interest income : درآمد بهره انتقالی یا معوق
deferred liability : بدهی بلندمدت، پیش دریافت درآمد
deferred method, deferral method,deffered method : روش انتقال به دوره های آتی، روش انتقالی
deferred payment : پرداخت معوق
deferred payment credit : اعتبار برای پرداخت های معوق
deferred payment project (pIan) : طرح پرداخت مدت دار
deferred payment sale, installment sale : فروش اقساطی
deferred profit : سود انتقالی به دوره های آتی
deferred profit sharing pIan : طرح سهیم کردن در منافع آتی
deferred repairs = deferred maintenance : ذخیره تعمیرات
deferred revenue : پیش دریافت درآمد، درآمد انتقالی به دوره های آتی
deferred tax credit : اعتبار مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد)
deferred tax debt : بدهی مالیاتی انتقالی (به دوره های بعد)
deferred tax, back duty : مالیات معوق، مالیات انتقالی به دوره های آتی
deferred taxation : مالیات بندی معوق (مربوط به آینده)
deferred-payment sale : فروش قسطی
defferential income : درآمد تفاضلی (درآمد فروش، مبنای هزینه متغیر)
deficiency account or statement : حساب (صورتحساب) غرما
deficiency,shortage shorts : کمبود، کسری، عیب و نقص
deficient in money : بی پول
deficit, shortage : کسری، کمبود، زیان
define : تعریف کردن، تعیین کردن
Adefined benefit plan : طرح (بازنشستگی) با مزایای معین
defined contribution : سهم بازنشستگی
definite income : درآمد قطعی
definite loss : ضرر قطعی
definite profit : سود قطعی
definitely determinable liability : بدهی قطعی، بدهی معلوم و مشخص
deflating (deflation) : تورم زدایی، کاهش قیمت ها، رکود
deflation cost : هزینه ضد تورم
deflationary : ضد تورمی
deflator : عامل تعدیل کننده
defraud : از راه خلاف (غیرقانونی) کسی را از حق یا مالکیت خود محروم کردن،
defrauder : کلاه بردار
defuh in payments : قصور در پرداخت ها
defunct company : شرکت ورشکسته یا منحل شده
defunct company, Iiguidated company : شرکت منحله
degree of combined leverage (DCL) : درجه اهرم ترکیبی
degree of completion : درجه تکمیل
degree of correspondence : درجه (میزان) انطباق
degree of financial leverage (DFL) : درجه اهرم مالی
degree of focus : درجه تمرکز
degree of operating leverage (DOL) : درجه اهرم عملیاتی
degree of risk : میزان خطر (احتمال خطر)
degree of total leverage : درجه اهرم کل
del credere : ضمانت فروشنده، تضمین اعتبار
del credere agent : حق العمل کار ضامن، عامل فروش که بدهی خریدار را تضمین می کند
delay in payment, lag in payment : تاخیر در پرداخت
delay in settlement : تاخیر در تسویه
delay of cash outflow : عقب انداختن جریان نقدی خروجی
delayed debt : بدهی به تاخیر افتاده (پرداخت نشده)
delayed delivery : تحویل با تاخیر
delayed income : درآمد معوقه
delayed recognition : شناسایی با تاخیر
delegant : حواله دهنده (بدهکار به طلبکار خود)
delegation of authority : تفویض اختیار به رده های پایین تر
delegation of powers : احاله اختیار
delegation of responsibility : تفویض مسئولیت
delegation of work : تفویض کار
delist : حذف عضویت شرکت در بورس، از فهرست خارج کردن
deliver the goods to the warehouse : تحویل کالا به انبار
deliver, hand over : تحویل دادن
delivered : تحویلی (تحویل شده)
delivered at frontier (DAF) : تحویل کالا در مرز
delivered at frontier (DAF) : تحویل در مرز (DAF)
delivered duty paid ( ... named port of destination) : تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (...نام محل مقرر در مقصد)
delivered duty paid (DDP) : تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
delivered duty unpaid (DDU) ( ... named port of destination) : تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (... نام محل مقرر در مقصد)
delivered es quary (DEQ) : تحویل در اسکله
delivered ex quay (DEQ) : تحویل کالا روی اسکله در بند مقصد
delivered ex ship (DES) : تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد
delivered ex ship (DES) ( .. .named port of destination) : تحویل کالا روی عرشه کشتی در بند مقصد (.... نام بندر مقصد)
delivered goods : کالای تحویلی (حمل شده)
delivered price : قیمت تحویل تا بندر
deliverer : تحویل دهنده
delivery : تحویل، انتقال کالا از یک شخص به شخص دیگر
delivery and shipment : (زمان) تحویل و حمل
delivery basis : شناسایی درآمد بر مبنای تحویل کالای فروش رفته
delivery carrier : کشتی حمل کننده
delivery charge, carrying charge : هزینه حمل و نقل انتقالی به دارائی
delivery date : تاریخ تحویل
delivery department : اداره تحویل
delivery lead time : فاصله زمانی بین دادن سفارش و تحویل گرفتن کالا
delivery method : روش تحویل، روش حمل
delivery note, order : حواله تحویل (کالا)، برگ ترخیصیه
delivery notice : یادداشت مربوط به تحویل
delivery of benefits : ارائه مزایا (بیمه ای)
delivery of deed : واگذاری سند مالکیت
delivery of goods : تحویل کالا
delivery of health care, health care delivery, provision of heahh care : ارائه خدمات درمانی
delivery order turnover : برگه ترخیصیه، حواله تحویل (کالا) برگشت، گردش، گردش معاملات، گردش موجودی انبار.
delivery period : مدت تحویل سفارش (مواد)
delivery points : محل تحویل، مقصد کالا
delivery receipt : رسید تحویل کالا
delivery services : خدمات تحویل کالا
delivery time : زمان تحویل
delivery to dock : تحویل بارانداز، تحویل اسکله
delivery versus payment (DVP) . : تحویل در ازای وجه
demand bill : برات رویت، برات دیداری (مواد 241 و 255 قانون تجارت)
demand cost : هزینه عندالمطالبه (بر طبق تقاضا)
demand curve : منحنی تقاضا
demand debt : بدهی عندالمطالبه
demand deposit : سپرده دیداری، سپرده جاری
demand draft, sight bill, sight draft, short bill : برات دیداری
demand for payment : تقاضای پرداخت
demand function : تابع تقاضا
demand loan : وام دیداری (بدون سررسید)
demand management : کنترل تقاضا
demand note : برگ درخواست (پرداخت)
demand oriented pricing : قیمت گذاری با توجه به شرایط تقاضا
demand pull : تورم ناشی از افزایش تقاضا
demand, requirement : تقاضا، تقاضای شخص برای کالا یا خدمت
demand -pull inventory system : سیستم موجودی کالای مبتنی بر کشش تقاضا
demanding, claimable : مورد مطالبه
demerger : تجزیه یک شرکت بزرگ
demise : اجاره زمین (قرارداد)
demise charter : اجاره دربست کامل
demurage charge : هزینه جریمه تاخیر (کشتی ، کامیون)
demurrage : کرایه بابت معطلی کشتی یا وسیله ی نقلیه باربری، زیان دیرکرد بارگیری یا تخلیه ، دموراژ
denomination of shares : نام گذاری طبقات سهام
denominator level : سطح مبنا، سطح فعالیت عادی مخرج کسر
denominator variance = volume variance : انحراف مبنای جذب سربار
department cost : هزینه دایره (هزینه بخش)
department cost summary : خلاصه هزینه دایره (اداره)
department, bureau, section : اداره (دایره، بخش)، بخش، واحد مستقل از سازمان
departmental accounting : واحد مستقل
departmental accounts : حساب های دوایر
departmental actual overhead : سربار واقعی دوایری
departmental cost of production report : گزارش هزینه تولید دوایر
departmental direct cost : هزینه مستقیم دایره ای (هر دایره)
departmental distnbution of cost : توزیع هزینه به دوایر
departmental expense analysis sheet : کارت (برگ) تجزیه تحلیل هزینه های دوایر
departmental overhead rate : نرخ سربار دایره ای (دوایر)
departmental rate of return : نرخ بازده برحسب قسمت ها
departments : دوایر
departure : حرکت، عزیمت، عدول، مقصد
departure from historical cost : انحراف از بهای تمام شده تاریخی
departure station : مبدا حرکت
dependant variable : متغیر وابسته، متغیر تابع
dependent′s allowance : فوق العاده عائله تحت تکفل
depletable : دارایی استهلاک پذیر (در منابع طبیعی)
depleted cost : باقیمانده دارایی پس از کم کردن
depletion : استهلاک منابع طبیعی
depletion accounting : روش محاسبه ی استهلاک منابع طبیعی
depletion allowance : ذخیره تهی شدن (استهلاک) مخازن و منابع طبیعی
depletion asset : دارایی نقصان پذیر (تهی شدنی)
depletion base : مبنای استهلاک منابع طبیعی
depletion rate : نرخ استهلاک منابع طبیعی
depletive stock : موجودی کالای نقصان پذیر
deposit : سپرده، واریز کردن وجه
deposit account : حساب سپرده
deposit checks : چک های واگذار شده به بانک
deposit claims : مطالبات سپرده ای
deposit in transit : سپرده بین راهی، وجونه در راه
deposit insurance : بیمه سپرده
deposit method : روش سپرده
deposit on letter of credit : سپرده اعتباری اسنادی
deposit on order registration : سپرده ثبت سفارشی
deposit payable : سپرده پرداختنی
deposit ratio : نسبت سپرده ای (سپرده ها به سرمایه)
deposit receivable : سپرده دریافتنی
deposit sheet : برگ درخواست سپرده (یا امانت)
deposit slip : اعلامیه (فیش) پرداخت سپرده
deposit turnover : گردش سپرده
deposit warrant : مجوز سپرده پذیری
deposit, fiduciary, trust funds : امانت، سپرده
depositary : امانت دار، سپرده پذیر، بانک یا موسسه سپرده پذیر
depositor : سپرده گذار، دارنده حساب
depository : انبار امانات (سپرده ها)، محل تودیع سپرده (اعم از بانک یا محل دیگر)
depository receipt : رسید بانک
depository trust company (DTC) : شرکت سپرده امانی
deposits in transit : وجوه بین راهی، وجوه در راه
depot : انبار (انبار راه آهن)
depot expenses : هزینه انبار راه آهن
depreciable : قابل استهلاک، استهلاک پذیر
depreciable amount : مبلغ قابل استهلاک
depreciable asset : دارایی استهلاک پذیر (در منابع طبیعی)
depreciable cost : بهای تمام شده مشمول استهلاک، بهای تمام شده استهلاک پذیر
depreciate : مستهلک کردن
depreciated asset : دارایی مستهلک شده
depreciated book value : ارزش دفتری مستهلک شده
depreciated cost : بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته
depreciated cost (depreciated value) : خالص ارزش دفتری دارایی
depreciated cost, unamortized cost,amortized cost : بهای تمام شده مستهلک شده
depreciated original cost : بهای تمام شده اولیه منهای استهلاک انباشته
depreciated replacement cost : بهای جایگزینی مستهلک شده
depreciated value : ارزش دفتری، بهای تمام شده مستهلک شده
depreciation : استهلاک، کاهش پیاپی
depreciation adequacy : تخصیص درست استهلاک انباشته
depreciation adjustment : تعدیل استهلاک
depreciation base (basis) : مبنای استهلاک
depreciation couble-declining balance (DDB) : استهلاک مانده نزولی مضاعف
depreciation funds invested : وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده
depreciation funds, sinking funds : وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده
depreciation method : روش استهلاک
depreciation privision on (ot) asset : ذخیره استهلاک دارایی
depreciation provision : ذخیره استهلاک
depreciation rate (ratio) : ضریب استهلاک، نرخ استهلاک
depreciation recapture : بازیافت استهلاک
depreciation reserve : اندوخته استهلاک
depreciation reserve funds : وجوه اندنوخته استهلاکی
depreciation reserve ratio : ضریب اندوخته استهلاک
depreciation taken into account : استهلاک به حساب منظور شده
depreciation written off : استهلاک منظور شده (به هزینه برده شده)
depreciation, amortization : کاهش ارزش ، مستهلک کردن
depression, recession, recession : کسادی، رکود خفیف، افت و پس نشست تولید و تجارت و تجارت اشتغال
deprival value : زیان ناشی از بلا استفاده بودن یک قلم دارایی، ارزش فقدان، ارزش جبرانی
dept-equity swap : تعویض بدهی با سهام
depth of market : عمق بازار
depth testing : آزمون عمقی
depth tests : آزمون فراگیر
deputy chairman : نایب رییس هیات مدیره
deputy director : قائم مقام مدیر
deputy governor : قائم مقام رئیس
deputy manager : قائم مقام مدیر
derate : پایین آوردن نرخ (مالیات)
deregistration : توقف ثبت ریدادهای مالی
deregulation : مقررات زدایی، حذف مقررات
derelict asset (property), abandoned asset : دارایی متروک (بی صاحب)
derivation product : محصول مشتق (فرعی)
derivative : اوراق بهادار مشتقه، ابزارهای مالی
derivative financial instruments, derivative securities : اوراق بهادار (ابزار مالی) مشتقه
derivative market : بازار ابزارهای مالی ، بازار مشتقه
derived product : محصول مشتق (شده)
derogation clause : شرط فسخ
derogatory stipulation : شرط زیان آور
descending tops : سیر نزولی
descent : تحصیل اموال شخص مرده که وصیت نکرده است
description of goods : مشخصات کالا
description of goods purchased : مشخصات کالای خریداری شده
description, specification : شرح مشخصات، توضیح، توصیف، تشریح
descriptive approach : روش (رویکرد) توصیفی
descriptive captions : عنان های توصیفی
descriptive model : الگوی توصیفی
descriptive statistics : آمار توصیفی
descriptive theory = positive theory : تئوری اثباتی
design of products-services or processes : طراحی محصولات، خدمات یا فرایندها
desirability statement : صورتحساب شرایط مطلوب
desirability, adequacy : مطلوبیت
desired quality level : سطح کیفیت مطلوب
desired result : نتیجه مطلوب، حاصل فعالیت قسمت
desk check : کنترل عینی گردش کار برنامه
detail account : حساب تفصیلی
detail accounting : حسابداری تشریحی (جزء به جزء)
detail of account : ریز حساب
detail of working capital : صورت ریز سرمایه در گردش
detail review, detail study : بررسی تفصیلی
detailed account : دفتر معین، حساب مشروح (حاوی جزئیات)
detailed accounting : حسابداری تفصیلی
detailed audit : حسابرسی کامل، رسیدگی تضمینی
detailed auditing : حسابرسی کردن عمیق (به ریز)
detailed budget : بودجه به ریز
detailed calculation : محاسبه به ریز
detailed checking : رسیدگی به ریز (کامل)
detailed drawings : نقشه های تفصیلی
detailed finding : یافته های تفصیلی
detailed guidance : رهنمود تفصیلی
detailed income statement : صورتحساب سود و زیان به شکل تفصیلی
detailed statement : صورتحساب با شرح ریز (کامل)
details as per attached sheet : جزئیات طبق ورقه پیوست
detect : تفتیش، بازرسی، کشف
detection control : کنترل های کشف
detection risk : ریسک عدم کشف تحریفات
detective controls, transfer controls : کنترل های اکتشافی
deteriorating economic positions : اوضاع نابسامان اقتصادی
deterioration : فرسودگی
determinable liabilities : بدهی های قابل تعیین
determinatoin : اتخاذ تصمیم، تعیین تکلیف نهایی
determine : اظهار نظر، تعیین کردن
determined overhead rate : نرخ تعیین شده سربار
deterred debt : بدهی انتقالی (به دوره های بعد)
devaluation : از ارزش انداختن کاهش رسمی ارزش (پول, بها، نرخ)
devaluation of share, dilution : کاهش ارزش سهم
develop, expand : توسعه دادن
developing countries : کشورهای در حال توسعه
developing, under development : در حال توسعه
development and research cost : هزینه توسعه و تحقیق
development budget : بودجه عمرانی (توسعه ای)
development project : پروژه عمرانی
development, expansion : توسعه
deviation : انحراف، تغییر مسیر
deviation from the mean : انحراف از میانگین (آمار)
deviation rate : ضریب انحراف، ضریب مغایرت
deviation rate occurrence rate,exception rate : ضریب انحراف
devise : تقسیم ماترک متوفی طبق وصیت نامه
devolution : تمرکز زدایی
dificiency, shortage, deficit, short : کمبود، کسری، عیب و نقص
diluted earnins per share (DEPS) : سود تقلیل یافته هر سهم
diminishing return, decreasing return : بازده نزولی (رو به کاهش)
direct access storage devices (DASD) : انبارهای دسترسی مستقیم
direct debit : حق برداشت مستقیم، دستور برداشت مستقیم
direct departmental charges : هزینه های مستقیم دوایر
direct evidence : شواهد مستقیم
disclaimer of opinion, denial of opinion : امتناع از اظهارنظر، عدم اظهارنظر
disclosure checklist (index) : فهرست موارد افشاء
disclosure guidelines : رهنمودهای افشاء
discount, deficit, shortage : کسر سهام
discountstrade : تخفیفات مقداری، تخفیفات تجاری
discretionary order : سفارش تحت کنترل، سفارش اختیاری
dispatch order : سفارش حمل سریع
dispatcher, sender : فرستنده
distnbution of dividend, dividend distribution : توزیع سود سهام
dividend : سود تقسیمی، سود سهم
dividend control (dividend limitation) : محدود کردن مبلغی سود تقسیمی به سهامداران
dividend coverage ratio : نسبت پوشش سود سهام
dividend decision : تصمیمات مربوط به تقسیم سود
dividend declared : سود سهام اعلام شده
dividend declared and unpaid : سود سهام اعلام شده و پرداخت هنشده
dividend distribution : توزیع سود سهام
dividend guaranteed, guranteed dividend : سود سهام تضمین شده
dividend in arrears : سود معوق سهام
dividend in kind : سود غیر نقدی سهام
dividend on common stocks : سود سهام عادی
dividend paid : سود سهام پرداخت شده
dividend payable : سود سهام پرداختنی
dividend payment date : تاریخ پرداخت سود سهام
dividend payout : نسبت سوود تقسیمی
dividend per share (DPS) : سود تقسیمی هر سهم، سود نقدی (یا پرداخت شده) هر سهم
dividend policy : سیاست تقسیم سود
dividend preferences : اولویت های سود سهام
dividend receivable : سود سهام دریافتنی
dividend received : سود سهام دریافت شده (دریافتی)
dividend reinvestment plan : طرح سرمایه گذاری مجدد سود تقسیمی
dividend stability : ثبات سود سهام
dividend stripping : تهی سازی سود سهام
dividend unpaid : سود سهام پرداخت نشده
dividend yield, return on dividend : بازده سود سهام
dividends : سود سهام
dividends declared, declared dividend : سوم سهام اعلام شده
dividends in arrears, passed dividends,arears of dividend, dividends in arear : سود سهام معوق
dividends payable : سد تقسیمی پرداختنی
dividends payable in stock : سود سهمی پرداختنی
documentary evidence : شاهد مستند، سند کتبی
documentary evidence of origin : مدرک مستند مبدا
done deal : انجام شده
draw up a declaration / fill in the declaration : تنظیم کردن اظهارنامه
dysfunctional decision making : تصمیم گیری غیر حرفه ای
early extinguishment of a debt : بازپرداخت بدهی قبل از سررسید
early retirement of debt (bonds) : بازخرید/ ابطال زودتر از موعد بدهی
earning dividend : سود سهام
earnings available for ordinary shareholders : سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی
earnings on stockholders′ capital : عواید سرمایه سهامداران
economic department : بخش اقتصادی
economic development accounting : حسابداری توسعه اقتصادی
economic order quantity (EOQ) : باصرفه ترین مقدار سفارش ، مقدار اقتصادی سفارش
economic value added (EVA) : ارزش افزوده اقتصادی
express liability, specific debt : بدهی مخصص
extended audit scope : حسابریس با دامنه گسترده
extended bond : سند قرضه تمدید شده
extended term insurance : بیمه تمدید شده (مدت تمدید شده)
extended trial balance : تراز آزمایشی تفکیک شده
extended trial balance : تراز آزمایش بسط داده شده، تراز آزمایشی گسترده
extended value chain : زنجیره گسترش یافته ارزش
external auditor, independent auditor : حسابرس مستقل، حسابرس خارجی
external debt : بدهی خارجی
external decision makers : تصمیم گیرندگان برون سازمانی
external evidence : شواهد برون سازمانی
external-internal evidence : شواهد برون = درون سازمانی
extended audit scope : دامنه تفصیلی حسابرسی ، محدوده تفصیلی حسابرسی
extinguishment of debt, early : تسویه بدهی
extra dividend : سود سهام فوق العاده (اضافی)
extra ordinary depreciation : اسهلاک غیر مترقبه
extraordinary depreciation : استهلاک ناشی از فرسایش
grace period, deadlllle : مهلت زمانی جهت رفع مواد تخطی از شرایط قرارداد، مهلت شروع بازپرداخت وام، مهلت
grade accounts, classify accounts : طبقه بندی کردن حساب ها
gross bonded debt : کل بدهی یک نهاد دولتی
gross debt : بدهی ناخالص
gross dividend : ناخالص سود تقسیمی
gross dividend per share : سود ناخالصث هر سهم، کل ناخالص سود تقسیمی را که شرکت در یک سال پرداخت می کند تقسیم بر تعداد سهام عادی در دست عموم
gross dividend yield : بازده سود ناخالص سهم، سود تقسیمی بر حسب درصدی از ارزش سهام (ارزش بازار)
economical developnnent : توسعه اقتصادی
economical order size : اندازه سفارش شاقتصادی
economical recession, depression,economic downturn : رکود اقتصادی
effective cost of debt : هزینه موثر استقراض
effective finance decision : صمیم قاطع مالی
efficiency-effectiveness audit (comprehensive audit; extended scopeaudit) : حسابری جامع یا فراگیر
elastic demand : تقاضای با کشش
elasticity of demand : کشش تقاضا
elimination of non-value-added operations : حذف عملیات فاقد ارزش افزوده
embedded audit :facility : روش حسابرسی به کمک رایانه
defalcation, peculation : اختلاس، دستبرد، کلاهبرداری، دزدی
emerging debt instruments : ابزارهای جدید بدهی، اوراق بهادار بدهی نوظهور، تبدیل بدهی ها به اوراق بهادار
empirical evidence : شواهد تجربی
employee′s deductions : کسورات کارمند
endowment deed : وقف نامه
enforcement order : دستور اجرا
equal-instalment depreciation : استهلاک به روش خط مستقیم، استهلاک به اقساط مساوی
equal-weighted market index : شاخص بازار با وزن مساوی
equalizing dividend : برابرسازی سود سهام
equipment depreciation : استهلاک تجهیزات
equities, liabilities and shareholder′s equity : بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
equity capital to long-term debt ratio : نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
equity capital to total debt ratio : نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
equity dividend cover : نسبت سود تقسیمی به سود خالص شرکت
error cause indentification : شناسایی علت (علل) اشتباه
estimated debt (liability) : بدهی تخمینی
estimated time of departure (EID) : زمان تقریبی عزیمت
estimates of future dividends : برآورد سود آتی سهام
eurodollar deposit : سپرده خارجی
event of default : در صورت نقض مفاد قرارداد
events; incidents : وقایع
evidence : گواهی کردن، شهادت دادن، با مستندات گواهی کردن، شواهد، مدرک
evidence mix : ترکیب شواهد
evidence of conformity : دلیل مطابقت
evidences required for auditing : مدارک و دلائیل مورد لزوم حسابرسی
evident : روشن، مشهود
evidential matter, evidence : شواهد، مدارک مستند (مستدل)
evidentiary effect : اثر مشهود، نتیجه مشهود
ex dividend price : قیمت بدون سود سهام
ex-dividend : بدون سود سهام
ex-dividend share : سهم بدون سود
excess deductions account (EDA) : حساب کسورات مازاد
excess present value index : شاخص مازاد، ارزش فعلی، شاخص ارزش فعلی اضافی
exchange control department (office) : اداره نظارت بر ارز
exchange dealer : دلال ارز
exchange declaration : اظهارنامه ارزی
exchange depreciation : کاهش ارزش پول یک کشور نسبت به واحد پول کشور طرف معامله
exchange devaluation : تنزل رسمی ارزش ارز
exchange trade : معامله عمده در بورس
excluded income (tax), tax free income : درامد معاف از مالیات
excluded property : دارایی خارج کشور
excludeing value added VAT, excluding vat : بدون مالیات بر ارزش افزده
exclusion for debt : اقدام برای وصول طلب
exclusive dealing : معامله استثنایی، خرید و فروش استثنایی
exemption from payment of debt : برائت از پرداخت دین
expand, broaden : گستره کردن، گسترش دادن
expanded testing : آزمون های گسترده
expected deviation rate : ضریب انحراف مورد انتظار
expended : خرج شده
expended appropriation (fund) : اعتبار مصرف شده، آن بخش از وجوه تخصیص یافته که برابر با مخارجی باشد که برای رویداد مورد بحث به مصرف رسیده است.
export credits guarantee department(ECGD) : تضمین صادرات
export declaration : اظهارنامه صاراتی
factory burden, factory overhead cost : هزینه سربار کارخانه، هزینه های ثابت کارخانه
factory departmentalization : تفکیک کارخانه به دوایر
factory machinery depreciation : استهلاک ماشین آلات کارخانه
factory order : سفارش کارخانه
fair trade price : قیمت مشروع تجاری
fair-trade price : قیمت تجاری منصفانه (معقول)
family supplement, benefits for family,family allowance, dependent′s allowance : کمک عائله مندی
fas, free along side : قیمت به علاوه هزینه حمل تا بندر مبدا
favorable trade balance : موازنه مساعد تجاری
federal fund rate : نرخ بهره بین بانک ها
federal reserve bank : بانک مرکزی آمریکا
federation of manufacturers : اتحادیه تولید کنندگان
feeder vesse : کشتی سوخت رسان
fidelity bond : ضمانت در مقابل اختلاس، بیمه تضمین درستکاری کارکنان، دریافت تضمین از کارکنان
fidelity insurance : بیمه سرقت، بیمه دزدی
final destination : مقصد نهایی
final dividend , year-end dividend : سود تقسیمی نهایی ، سود پایان سال
finance department, treasnry : خزانه داری
financial decision making : تصمیم گیری مالی
financial index : شاخص مالی
financial leverage index : شاخص وام سنجی، شاخص سودمندی وام
financing and investment decisions : تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری
financing decision : تصمیم تامین مالی
finder : واسطه، دلال
finder fee : کمیسیون، حق دلالی
firm order : سفارش قطعی
first mortgage debenture : اوراق قرضه رهنی با اولویت نخست
first order goods : کالای رده اول
fixed asset depreciation : استهلاک دارایی ثابت
fixed debt (liability) : بدهی ثابت (دراز مدت)
fixed deposit : سپرده ثابت، سپرده تضمینی
fixed term deposit : سپرده ثابت مدت دار
floating (debt-liability) : بدهی شناور (در جریان)
floating debt : بدهی های جاری (کوتاه مدت)
floating debt : بدهی متغیر
floating-rate certificate of deposit : سپرده با نرخ بهره متغیر
FOB destination : فوب مقصد
for the year ending (ended) : برای سال مالی منتهی به ...
foreign payment order : حواله ارزی (کتبی و تلگرافی)
foreign trade : تجارت خارجی
foreign trade financing : تامین مالی تجارت خارجی
foreign-exchange dealer : صراف
formal delivery, formal acceptance : تحویل رسمی
forwarded : از پیش فرستاده شده، حمل شده
forwarder, carrier : متصدی حمل و نقل / حمل کننده / موسسه حمل و نقل، جامل
founder, establisher, institutor,promoter : موسس، بنیانگذار
founders′share : سهام موسسه شرکت
fractional year depreciation : استهلاک بخش از سال
franchise, deductible : اجازه استفاده از نام تجاری، واگذاری حق انحصاری
fraud identification, neutralization and deterrence : شناسایی، خنثی سازی و پیشگیری تقلب، و نام نرم افزاری است که این کار را انجام می دهد.
free air departure (FAD) : تحویل در داخل هواپیما
free alongside ship (FAS) : تحویل در کنار کشتی
free overside : تحویل از کشتی، تحویل روی کشتی در مقصد
free trade zone : منطقه آزاد تجاری
free trade, open trade : تجارت آزاد
freight declaration : اظهارنامه بار(گیری)
freight forwarder, forwarding : واسطه حمل و نقل، کارگزار حمل
freight payable at destination carriage forward (=c ... collect) / freight collect : هزینه حمل در مقصد پرداخت می شود
FTA World Share Index : شاخص سهام فعال در سراسر دنیا که به وسیله تایمز مالی ارائه می شود
full disclosure, adequate disclosure : افشای کافی (کامل)
full paid debt : بدهی کلا پرداخت شده
funded : دارای اعتبار و پشتوانه
funded loan : وام پشتوانه دار ، وام با پشتوانه مالی
funding decision : تصمیم گیری برای تامین مالی
funds flow to long-term debt ratio : نسبت جریان نقدی به بدهی های بلندمدت
funds flow to total debt ratio : نسبت جریان نقدی به کل بدهی ها
funds provided by operations : وجوه حاصل از عملیات
future value of a deferred annuity : ارزش آتی اساط مساوی انتقالی به دوره های آتی
GAAS guide : راهنمای استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
GNP deflator : شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص ملی
game theory models : مدل های تئوری بازی ها
garnishee order : حکم توقیف مال ، دستور توقیف مال
general accident : حادثه غیر ناشی از کار
general accounting department : اداره کل حسابداری
general definition : تعریف کلی / عمومی
general long-term debt : بدهی بلندمدت را که باید از محل درآمدهای عمومی پرداخت کرد.
general long-term debt accounting group : یک گروه از بدهی های بلندمدت (در یک GROUP سازمان دولتی)
general meeting of shareholders : مجمع عمومی صاحبان سهام
general pirice index : شاخص عمومی قیمت ها
general price index : شاخص عمومی قیمت ها
general price level index : شاخص سطح عمومی قیمت ها
global system of trade preferencess (GSTP) : نظام جهانی ترجیحات تجاری
golden heno : پیشنهاد برای جذب
golden shares : سهام طلایی
good faith deposit : ودیعته با حسن نیت
good till cancelled order : سفارش با اعتبار تا اطالع بعدی
goods declaration : اظهارنامه کالا
goods inward declaration : اظهارنامه کالای وارده (رسیده)
goods received department : اداره دریافت کالا
government bond calender : فهرست عرضه اوراق قرضه دولتی
headmaster, manager, boss, chief,president : رییس، کارفرما، مدیر
heavy evidence : شواهد (شهادت) افواهی
hidden asset : دارایی مخفی
hidden reserve, secret reserrc : اندوخته پهنان یا نامرئی
hidden tax : مالیات پنهان، مالیات غیر مستقیم
hide : پنهان شدن، پنهان کردن
high premium convertible debenture : اوراق قرضه قابل تبدیل مرغوب
high-grade bond : اوراق قرضه بسیار معتبر
hoarder : محتکر
holder of check : دارنده چک
holder of the record : صاحب سهم
holders of the company : دارندگان (صاحبان) شرکت
holding company (parent compay;parent undertaking) : واحد تجاری اصلی، شرکت مادر، شرکت اصلی
home trade, demestic trade, inland trade, internal trade : تجارت داخلی
ideal capacity variance : انحراف ظرفیت، انحراف حجم فعالیت
ideal capacity, theoretical capacity : ظرفیت مطلوب ، ظرفیت اسمی
ideal efficiency : کارآیی مطلوب
ideal or theoretical capacity, ideal capacity : ظرفیت ایده آل
ideal standard : استاندارد مطلوب، استاندارد ایده آل
ideal standard (ideal standard cost) : هزینه استاندارد مطلوب
identifiable assets : دارایی های قابل شناسایی، دارایی های اثبات شده
identifiable assets and liabilities : دارایی ها و بدهی ها با هویت مشخص
identifiable assets test : آزمون دارایی های قابل شناسایی
identifiable intangible assets : داراییهای نامشهود قابل شناسائی
identification : احراز هویت، شناسایی
identify : شناسایی کردن، هویت، شخصیت
identify stock (to) : تعیین عینیت (هویت) موجودی
idle capital, dead capital : سرمایه راکد (بیکار)
idle deposit : سپرده راکد
illegal dividend : سود سهام غیر قانونی
imbalance of orders : عدم تعادل سفارشات
gross redemption yield (effective yield;yield to maturity) : نرخ بازده داخلی اوراق قرضه که در تاریخ معین خریداری و تا سررسید نگهداری می شود.
group depreciation : استهلاک گروهی
group undertaking : واحد تجاری فرعی
guaranteed deposit : سپرده تضمین شده
guaranteed dividend · : سود تعضمین شده
guidelines for internal auditors : رهنمودی برای حسابرسان داخلی
guidelines in income : خطوط راهنمای درآمدها
guidelines on prices : خطوط راهنماخی قیمت ها
guidelines on statements : خطوط راهنمای صورتحساب ها
hang seng index : شاخص بورس هنگ کنگ
head of auditing department : رییس اداره حسابرسی
head of budget department : رییس اداره بودجه
head of cost accounting department : رئیس اداره حسابداری صنعتی
head of department : رییس اداره
head of financial department : رییس اداره خدمات مالی
head of financial planning department : رییس اداره برنامه ریزی مالی
head of general accounting department : رییس کل حسابداری
initial delivery and handing costs : مخارج حمل و نقل اولیه
inside director : عضو هیئت مدیره
inside information : اطلاعات داخلی / محرمانه / خصوصی
inside market : مظنه قیمت داخلی
insider : خودی، کارمند محرم اسرار سازمان، اطلاعات محرماه
insider dealing (insider trading) : معامله درون سازمانی
insider trading : مبادله به سیله افراد داخل شرکت
insolvency administration order : حکم دادگاه برای مدیریت بر دارایی های یک مدیون متوفی ورشکسته
insolvency liquid deficiency : کمبود نقدینگی
inspection department (office) : اداره بازرسی
instability index of earnings : شاخص بی ثباتی سود
letter of declaration : اظهارنامه
letter of indemnity : ورقه تضمین خسارت
letter of understanding : یادداشت تفاهم
liability (scrip) dividends payable : بدهی سود سهام پردختنی
liability certificate, certificate of debt : گواهی (تاییدیه) بدهی
liability, debt, due : بدهی، تعهد، الزام، دین
liable for payment of debts : مسئول پرداخت بدهی ها
limit order : سفارش به قیمت معین، سفارش محدود
limit order book : دفتر سفارشات محدود
limited dividend company : شرکت با سود سهام محدود
linear depreciation : استهلاک خطی
liner trade : کشتیرانی منظم تجاری
import declaration : اظهارنامه ورودی
import deposit : سپرده وارداتی
import order registration : ثبت سفارش
in depth auditing : حسابرسی عمیق (حسابرسی عمیقی)
in restraint of trade : تحت محدودیت تجاری
in-and-out trader : بورس باز
in-depth analysis. vertical analysis : تجزیه و تحلیل عمقی ، تجزیه و تحلیل عمودی
in-depth testing : آزمون عمقی, آزمون ریشه ای
inadequacy : عدم کفایت، کاهش ارزش
inadequancyloss : ضرر عدم کاردانی
inadequate auditing : حسابرسی ناکافی (نامناسب)
inadequate disclosure : افشای ناقص
inadequate response : پاسخ ناکافی
inadequate stock-taking : موجودی گیری غیر کافی (نامناسب)
incidence : رویدادهای همگن
incidence of cost (expenditure) : تعلق واقعی هزینه
incidence of tax : تعلق (تحمل) واقعی مالیات
incidental authority : اختیار اقدام در مارد ضرری
incidental beneficiary : ذینفعی که در سایه اجرای قرارداد که بر حسب تصادف موجب مزایی می شود، منتفع می گردد.
incidental cost (charge) : هزینه جزئی (فرعی)
incidental expenses : مخارج اتفاقی
inclusive debt comprehensive debt : بدهی جامع
income as a predictive device : سود به عنوان ابزار پیش بینی
income before deduction of tax : درامد قبل از کسر مالیات
income deduction : آخرین بخش صورت سود و زیان که نشان دهنده هزینه های جاری است.
income deductions card : کارت کسورات درآمد
income determination : تعیین درآمد
income statement identity : صورت تطبیق درآمد و هزینه
incometax declaration (statement) : اظهارنامه مالیات بر درآمد
indebt, debited, debiting debit : بدهکار کردن
indebtedness : بدهی، هر نوع بدهی، جمع بدهی ها
indebtedness ratio, debt ratio : نسبت بدهی
indefeasible, irrevocable : غیر قابل فسخ
indemnifier : خسارت پرداز
indemnify : پرداخت غرامت، جبران خسارت، غرامت (تاوان) دادن
indemnity : تاوان، غرامت، خسارت
indent : درخواست رسمی (مستقیم)، سفارش رسیده از خارج، سفارش وارداتی
indentify asset : تعیین هویت دارایی
indenture : سندد (قرارداد) انتشار اوراق قرضه، توافق متقابل
independence : استقلال، ناوابستگی، مستقل ، غیروابسته
independence from line operations : استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی
independence of access : استقلال از لحاظ دسترسی
independence of auditors : استقلال حسابرس، حسابدار مستقل
independence of mind : استقلال رای
independence of position : استقلال از لحاظ جایگاه سازمانی
independence of reportiog : استقلال از لحاظ گزارشگری
independence-in -appearance : استقلال ظاهری
independence-in-fact : استقلال واقعی
independend international auditor : حسابرس مستقل بین المللی
independent : مستقل، غیر وابسته
indeperident accountant = public accountant : حسابدار مستقل، حسابدار رسمی
independent accountant′s opinion : نظر حسابدار مستقل
independent accountants′ society : جامعه حسابداران مستقل
independent audit (auditing), external audit : حسابرسی مستقل
independent audit report : گزارش حسابریس مستقل
independent auditor : حسابرس مستقل بین المللی
independent broker : کارگزار مستقل
independent contractor : پیمانکار مستقل
independent examination of auditor : رسیدگی مستقل حسابرسی
independent financial adviser (IFA) : مشاور مالی مستقل
independent income : درآمد مستقل
independent international finance expert : متخصص مستقل مالی بین المللی
independent investigation : تحقیق مستقل
independent professional accountants : حسابداران مستقل حرفه ای
independent public accountants : حسابداران عمومی (رسمی) مستقل
independent registar : سازمان مستقل کنترل کننده سهام
independent review : بررسی مستقل
independent trustee : امین مستقل
independent valuer : ارزیاب مستقل
independent variable : متغیر غیر ابسته، متغیر مستقل
independent warehouse : انبار مستقل
independet appraisal function : وظیفه ارزیابی مستقل
indeterminate appropriation : تخصیص مبهم
index : شاخص، فهرست واژه ای یا الفبایی
index bond : سند قرضه شاخصی
index fund : صندوق مشترک سرمایه گذاری وابسته به شاخص
index model : مدل شاخص
index number : عدد شاخص
index number comparison : شاخص سنجی
index of retail prices : شاخص قیمت های خرده فروشی
index of wholesale prices, holesale price index : شاخص قیمت های عمده فروشی
index option : اختیار معامله شاخص
index-linked gilt : اراق بهادار شاخص پیوسته
index· linked insurance : بیمه ای که با تغییرات شاخص تعدیل می شود
indexation : پیونددهی، شاخص بندی، رعایت سطح عمومی قیمت در مورد متغیرهایی مانند مالیات، حق بیمه و مستمری
indexed bond : اوراق قرضه با بهره متغیر
indexing (and cross·referencing) : طبقه بندی اسناد و تطبیق آنها در کاربرگ های حسابرسی
indexless price : قیمت بی شاخص
indexless records : اسناد و مدارک بی فهرست
indirect debt (liability) : بدهی غیر مستقیم، بدهی احتمالی
indirect departmental charges : هزینه های غیر مستقیم دوایر
indirect evidence : شواهد غیر مستقیم
industrial development Bank : بانک توسعه صنعتی
industrial development bond : اوراق قرضه توسعه صنعت
industrial development bond (lDB) : اوراق قرضه توسعه صنعتی (صنایع)
inelastic demand : تقاضای بی کشش
infavorable trade balance, adverse trade balance : موازنه نامساعد تجاری
inflation -indexed security : اوراق بهادار شاخص بندی شده با سطح تورم
information content of devidends hypothsis : فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام
inheritance tax, succession tax, death duty, estate duty : مالیات بر ارث متوفی
inheritor, devise : وارث
installment debt (liability) : بدهی اقساطی
instruction, procedure, code of practice : دستورالعمل، آموزش حسابداری
insufficient competent evidence : فقدان شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان
insurancedemand for auditing : تقاضای پوشش بیمه برای حسابرس
insurer, assurer, underwriter : بیمه گر، بیمه کننده
intended use : استفاده مورد نطر، استفاده مورد انتظار
inter service department transfers eftpos electronic funds transfer at point of sale : انتقال الکترونیکی پول به هنگام فروش
inter-bank deposits : سپرده بانک ها نزد یکدیگر
inter-company debt : بدهی فیمابین گروه شرکت ها
inter-department profit : سود فی ما بین دوایر
inter-department transfers : انتقالات بین ادارات (دوایر)
inter-service department changes : هزینه خدمات متقابل دوایر خدماتی دیگر
interdepartmental profit : سود بین واحدهای سازمانی
interest for delay : بهره دیرکرد
interest on deposit : بهره سپرده، سود تضمین شده سپرده گذاری ها
interim dividend : سود سهام طی دره، سود سهام ضمن سال
interim dividend paid : سود سهام پرداختی طی سال
intermediate time debt : بدهی متوسط المدت
internal audit department : اداره حسابرسی داخلی
internal audit resourdes : منابع حسابرسی داخلی
internal debt : قرض داخلی ، بدهی داخلی
internal decision makers : تصمیم گیرندگان برون سازمانی، تصمیم گیرندگان خارج از واحد تجاری داخلی (درون سازمانی)
internal deconstruction : تجدید ساختار داخلی
internal evidence : شواهد داخلی
internal national debt : قرض ملی داخلی
internal-external evidence : شواهد درون (برون) سازمانی
international bank for reconstruction and development (IBRD) : بانک بین المللی ترمیم و توسعه
international customs declaration form : اظهارنامه بین المللی گمرکی مدل
international development fund : صندوق بین المللی توسعه
international federation of accountants (IFAC) : فدراسیون بین المللی حسابداران (آیفک)
international trade : تجارت بین المللی
international trade commission : کمیسیون بین المللی پول
international trade organization : سازمان تجارت بین المللی
international trade terms : اصلاحات تجارت بین المللی
inventory, stock, stock in trade : موجدی اول دوره کالای
investment grade : اوراق قرضه دارای کیفیت خوب
investment guidelines : رهنمودهای سرمایه گذاری
investment in default : اوراق بهادار تحت تملک سازمان که امکان سوخت آنها وجود دارد.
iredeemable bonds : اوراق قرضه غیر قابل بازپرداخت
irredeemable bond : سند قرضه غیر قابل بازخرید
irredeemable stocks : سهام فاقد سررسید
irredeemable securities : اوراق بهادار غیر قابل بازخرید
Jihad Sazandegy pension fund : صندوق بازنشستگی وزارت جهاد سازندگی
job costing , Gob order costing, specific order costing : هزینه یابی سفارش کار
job description : شرح شغل، شرح وظایف
job order costing, job cost system : هزینه یابی سفارشات (سفارش کار)
job order sheet : کارت هزینه سفارش
job-order costing : هزینه یابی سفارش کار
job-order costing method : روش هزینه یابی سفارش کار
joint demand : تقاضای مشترک
joint holders : دارندگان مشاع
joint liability (debt) : بدهی مشاع، مسئولیت مشترک (در مورد یک بدهی)
jurisprudence : قانون شناخت
keep-or-drop decision : تصمیم به توقف یا ادامه
labour-hour method of depreciation : روش (ساعت کار) برای محاسبه اسهلاک، استهلاک بر مبنای ساعت کارکرد
lack of order of accounts : بی ترتیبی حساب ها
laddered portfolios : سرمایه گذاری های پلکانی
lag in payment by debtors : تاخیر پرداخت بدهکاران
land and deed registry : ثبت اسناد و املاک
landed cost : هزینه تحویل کالا
landed price : قیمت اعلام شده یک کالا که شامل هزینه حمل و تخلیه می شود.
landed terms : بهای کالا به شرط تخلیه در بند مقصد
landing storage delivery (LSD) : تخلیه، نگهداری، تحویل
last trade : آخرین معامله در یک روز کاری
latent defect : عیب ناپیدا، نقص پنهان
laundering : تطهیر پول، پول شویی، مشروع سازی درآمد نامشروع ، پولشویی
law of supply and demand : قانون عرضه و تقاضا
leader merchandising : پیشرو در عرضه، پیشرو در قیمت گذاری
leadership : راهبردی، هدایت
leadership leading : تعجیل و تاخیر
leaseholder : اجاره دار، مستاجر، اجاره کننده
legal considerations : ملاحظات حقوقی
legal deposit : سپرده قانونی
legal office (or department) : اداره حقوق (قضائی)
legal status of deceased partner : وضعی حقوقی شریک فوت شده
lender : قرض دهنده، وام دهنده
less developed country (LDC) : کشورهای کمتر توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه
letter of commitment, warranty, written undertaking : تعهدنامه
liquidation dividend : سود سهام انحلال
liquidation dividend profit (earning) guaranteed, gurenteed profit : سود تسویه
liquidity index : شاخص نقدینگی
list of debtors : صورت بدهکاران
list of doubtful debts : صورت بدهی های مشکوک الوصول
list of liabilities (debts) : صورت بدهی ها
load, burden : بار ، محموله
loan holder : وام دهنده
loan on deeds : وام تعهدی، وام با سند کتبی
loan on deposit : اعطای وام به وثیقه سپرده
loan to capital ratio, capital structure ratio, debt-equity ratio : نسبت وام به سرمایه
lock - in captial, loan captial, debt captial : سرمایه وامی، سرمایه حبس شده
long term (debt-liability) debt capital : بدهی بلندمدت
long term debt : بدهی بلندمدت (امی که سررسید آن بیش از یکسال باشد)
long term debtors : بدهکاران بلندمدت
long term debts to net worth ratio : نسبیت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
long term refundable deposits : سپرده های قابل استرداد دراز مدت
loss on bad debt : ضرر حاصل از مطالبات سوخت شده
lost usefulness (depreciation) : استهلاک یا از دست رفتن توان سوددهی دارایی
lot tolerance percent defective : درصد کالای خراب در یک محموله
lump-sum, indexing : مبلغ مقطوع کلا در یک مرحله به حساب هزینه بردن
luxury trade : تجارت کالای لوکس
machine-hours method of depreciation : استهلاک به روش ساعت کار ماشین آلات
machinery depreciation : اسهلاک ماشین آلات
mail order business : کسب کار مکاتبه ای
mail order of payment : دستور پرداخت کتبی
mail order sale : فروش مکاتبه ای
main population under coverage : جمعیت بیمه شده اصلی تحت پوشش
major defect : نقائص اصلی و عمده
majority equity holders, majority stockholders : صاحبان سهام اکثریت
majority shareholders : سهامداران اکثریت
majority shareholders′ vote : رای اکثریت صاحبان سهام
mala fide : از روی سوء نیت (اصطلاح بورس)
management accounting guidelines (MAGs) : رهنمودهای حسابداری مدیریت
management attitude : نگرش مدیریت
management override of internal controls : زیر پا گذاردن کنترل های داخلی
management underwriter : مدیر سندیکا
mandatory redemption : بازخرید اجباری
manufacturing order : سفارش تولید
market demand potential : تقاضای بالقوه بازار
market index : شاخص بازار
market index of stock prices : شاخص بازار قیمت سهام
market order : سفارش بازار، نظم بازار
market tendency : تمایل بازار
market tendency is falling : روند بازار رو به تنزل است
market tendency is upward : روند بازاررو به ترقی است
market value-weighted index : شاخص موزون قیمت سهام
marketable debt security : اوراق بهادار بدهی قابل خرید و فروش
matured debt (liability) : بدهی سررسیده
maturing (debt-liability) : بدهی در حال سررسید
maturity of debt : موعد پرداخت بدهی
maturity value of debt : ارزش سررسید بدهی
mean deviation : انحراف میانگین
medium-term debt : بدهی بلندمدت
merchant, businessman, t];ader : بازرگان، تاجر
merging audit evidence : ادغام شواهد حسابرسی
minor defects : نقائص جزئی
minority holders : صاحبان اقلیت
minority of shareholders : اقلیت صاحب سهام
minority shareholders′ right (mterest) : حقوق صاحبان سهام اقلیت
minority sharebolders, minority stockholders : صاحبان سهام اقلیت
missdemeanour : گناه تقصیر
misunderstanding : سوء تفاهم، درک نادرست
mode of transportation : شیوه و روش حمل و نقل
model : مدل، الگو
moderate income : درآمد متوسط
moderate priced goods : کالای با قیمت معقول
modern accounting : حسابداری روزآمد (مدرن)
modern auditing : حسابرسی نوین
modernized bookkeeping : دفترداری مدرن
monetary debt : بدهی پولی
monetary order : حواله بانکی
monetization of debts : تبدیل به پول کردن دیون
money laundering : پول شویی یا تطهیر پول ، پولشویی
money order, transfer (money),remittance : حواله پول / حواله وجه واگذاری
mortgage debt : بدهی رهنی
mortgage deed : سند رهن
multi-alternative decision : تصمیم بین چند گزینه
multilateral trade : تجارت چندجانبه
multiple-line underwriting : پذیره نویسی چند جانبه
named port of destination : بندر مقصد مشخص
national debt : قرض ملی، بدهی دولت
negotiable certificate of deposit : گواهی سپرده بانکی قابل معامله
negotiated underwriting : تعهد خرید قراردادی
net identifiable assets : خالص داراییهای قابل شناسایی
net worth to long-term debt ratio : نسبت ارزش ویژه به بدهی های بلندمدت
non value added operations (activities) : عملیات فاقد ارزش افزوده
non-cumulative dividend : سودو سهام غیر انباشته
non-delinsilile L/C : اعتبار اسنادی غیر قابل تقسیم
non-delivery : تحویل ندادن
non -depreciable assets : داراییهای استهلاک ناپذیر
non-resident : غیر ساکن، ساکن نبودن در یک کشور
nontariff trade barriers : موانع تجاری غیر تعرفه ای
not matured debt : بدهی موعد نرسیده
notification of intended return : برگشت کالا
number of dependents : تعداد افراد تحت تکفل (بیمه شده)
objective evidence : شواهد عینی، سند مثبت
obligations under capital lease : تعهدات اجاره سرمایه ای
obligatory decrease of capital, oblicatory event : کاهش اجباری سرمایه
observance evidence : شواهد مشاهده شده
occupational accidents : حوادث شغلی، حوادث ناشی از کار
offender : متخلف
offer and demand : عرضه و تقاضا
office of departure : دفتر گمرکی مبدا
office of destination : فتر گمرکی مقصد
offset debt, reciprocal debt : بدهی متقابل (در مقابل طلب)
omicile, residence : اقامتگاه (قامتگاه اداری)
omitted dividend : سود پرداخت نشده
on both sides : در هر دو طرف
on deck / under deck : روی عرشه / زیر عرشه
on demand : عندالزوم
on time (on sight, on demand) : مدت دار (به رویت، عندالزوم)
one-side confidence interval : بازده اطمینان یک طرفه
open order : سفارش باز
open-ended mutual funds : یک صندوق مشترک سرمایه گذاری که تعداد سهام آن مشخص نیست
passavant declaration : اظهارنامه عبور
passed dividend : سود سهام اعلام نشده
passive debt : بدهی بی بهره
prime model, primal model : مدل اصلی
principal debtor : بدهکار اصلی (عمده)
principles of the code : اصول آیین رفتار
private debt : بدهی خصوصی (شخصی)
private deed : سند خصوصی
private ledeger (PL) : دفتر خصوصی
problem definition : تعریف مسئله
prob1em delineation : تشریح و بیان موضوع (مساله)
procedures to obtain an understanding : روش های کسب شناخت
procedures to obtain an understanding of internal control : روش های شناخت از کنترل های داخلی
processing departments : دوایر ساخت
processing of the order : انجام سفارش
opinion, attitude, view, award : نظرگاه، دیدگاه، رای، عقیده، آرا، حکم
opposite side of account : طرف مقابل حساب
optimizing models : مدل های بهینه سازی
option dealing : سفته بازی روی ترقی سهام، معامله اختیاری
option holder : دارنده برگ اخیار معامله
optional dividend : سود سهام اختیاری (نقدی یا مصرفی با سهام جایزه)
optional redemption : باز خرید اختیاری
order : سفارش دادن، دستور دادن، مرتب کردن
order No : شماره سفارش
order bill : حواله سفارشی، برات حواله کرد
order check : چک حواله کرد
order confirmation : تاییدیه سفارش
order cover : پوشش سفارش (کالا)، حد سفارش پذیری
order cycling method : روش تکرار سفارش
order fitting cost : هزینه انجام سفارش
order for foreclosure : حکم تملیک
order for goods : سفارش کالا
order form : حواله سفارش
order getting cost : هزینه دریافت سفارشی
order of (O/O) : حواله کرد
order point : نقطه سفارش (کالا)، نقطه تجدید سفارش
order processing time : نقطه سفارش (کالا)، نقطه تجدید سفارش
order ticket : فرم سفارش
order-getting costs : هزینه های دریافت سفارش
ordere de experts comptables (OEC) : هیات ناظر بر حرفه حسابداری در فرانسه
ordered goods : کالای سفارش شده
ordering cost : هزینه سفارش
orderly marketing arrangement (OMA) : ترتیبات بازاریابی منظم ترتیبات / خودداری
orders in transit : سفارشات در راه
orders outstanding control account : حساب کنترل سفارشات معق
ordinary debt : بدهی عادی (معمول)
ordinary depreciation : استهلاک عادی
ordinary shareholder′s equity (ordinary shareholder′s funds) : ارزش سهام عادی پس از کسر سهام ممتاز
ordinary shareholders : صاحبان سهام عادی
organization for economic cooperation and development (OECD) : سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
orginal shareholder, shareholder of record : سهامدار اصلی
other information included in annual reports : سایر اطلاعات مندرج در گزارشات سالاته
out of order : خارج از نظم
outside broker : دلال غیر رسمی (بورس)
outside controls : کنترل های خارجی
outside director : مدیر خارج از سازمان
outside shareholder : سهامدار اقلیت
outside the power : خارج از اختیار
outside the power of directors : خارج از اختیارات مدیران
outsider : شخص غیر وابسته
outstanding debts : دیون معوق (پرداخت نشده)
outstanding deposit : سپرده های بین راهی
outstanding orders : سفارشات معوق، سفارش های تکمیل نشده
overdue debt, past due debt : بدهی سررسید گذشته، مطالبات معوق
overrider (overriding commission) : حق دلالی فوق العاده
package deal : معامله کلیدی ، چکی (بدون توجه به مسائل جزئی معامله)
pansion and saving department : اداره بازنشستگی و پس انداز
parole evidence role : قاعده حاکمیت متن نوشته بر نقل قول شفاهی در قراردادها
participating dividend : سود پرداختی به داردندگان سهام ممتاز علاه بر سود تعیین شده در برگ سهم.
payable (on) demand : قابل پرداخت در صورت مطالبه
payable at destination : قابل پرداخت در مقصد
payable to order : قابل پرداخت به حواله کرد
payment of a debt, discharge : پرداخت بدهی، ایفای تعهد، برائت ذمه، پرداخت بدهی به اعتبار
payment order : حواله ارزی
payment under a guarantee : پرداخت تحت ضمانتنامه
payment under reserve : پرداخت تحت تضمین
payout ratio, dividend payout, long-run dividend payout ratio, payout time : نسبت پرداخت سود سهام
payroll deductions : کسورات حقوق و دستمزد
pecking order : به ترتیب اولویت
pending expenses, suspense cost,deferred expense, accrued expense : هزینه معوق
pension development : افزایش مستمری
percapita debt : بدهی سرانه
percentage of debtors to turnover : درصد بدهکاران به حجم فروش
period for acceptance of tenders, tender acceplance period : مدت قبول پیشنهادات شرکت در مناقصه
period for remedying defects : مدت (دوره) رفع نقایص، مدت زمان اعتبار حق اقلامه دعوا، مدت زمان بین سفارش کالا و تحویل آن (به خریدار)
period of delivery : دوره تحویل
peripheral or incidental transactions : رویدادها و عملیات جنبی یا تصادفی
permanent decline : کاهش دائمی و همیشگی
permanent decline in value of investment : کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری
perpetual debt : وام مادام العمر
personal debt (liability) : بدهی شخصی (شخص حقیقی)
personnal department : دایره کارگزینی
physical deterioration : خسارت فیزیکی، فرسودگی
physical evidence : شواهد (مدارک) عینی
pickup and delivery : بارگیری و تحیل
piecework order : سفارش کارمزدی (پارچه کاری)
place of delivery : محل تحویل
placed deal : عرضه کل اوراق بهادار یا اوراق قرضه به وسیله یک بانک یا گروهی از بانک ها
placement decision : تصمیم جایابی، تصمیم گیری در خصوص محل انعکاس
plan, project, design, layout : طرح
planned detection risk : ریسک برنامه ریزی شده عدم کشف
pIanning department budget : بودجه اداره برنامه ریزی
pIanning model : الگوی برنامه ریزی
plant depreciation : استهلاک کارخانه
play booty, collude : تبانی کردن
policy depreciation : روش مستهلک کردن دارایی های ثابت
policy holder : دارنده بیمه نامه
port of delivery : بندر تحویل (کالا)
position trader : معامله گر کوتاه مدت
post office order, post order, mail order : حواله پستی
postal code : کد پستی
postal order (PO) : حواله پستی
pre-preferential debt : دین فوق ممتاز، بدهی فوق ممتاز
pre acquisition devidends : سود سهام قبل از تحصیل
precaution, conservatism, prudence : احتیاط در حسابداری، اصل احتیاط
precedence : رعایت حق تقدم
precedent : رویه قضایی
preclude : مانع شدن، جلوگیری کردن، ممانعت
predecessor auditor : حسابرس قبلی
predeterminded cost : هزینه از پیش تعیین شده
predetermined overhead rate : نرخ سربار از پیش تعیین شده
predetermined profit : سود از قبل تعیین شده
predetermined rate : نرخ از پیش تعیین شده
prefered shareholders′ interest : منافع صاحبان سهام ممتاز
preference as to dividends : اولویت در دریافت سود سهام
preference dividend : سود سهام ممتاز، سود تقسیمی سهام ممتاز
preference share dividend : سود سهمی ممتاز
preference shareholder equity : حقوق صاحبان سهام ممتاز
preference shares dividend, preferred dividends : سود سهام ممتاز
preferential debt, senior debt : بدهی مقدم (ممتاز)
preferential dividend, preferred dividend : سود سهام مقدم (ممتاز)
preferential trade agreement : موافقتنامه تجاری ترجیحی دو جانبه تجاری
preferred (-stock) dividend : سود متعلق به دارنده سهام ممتاز
preferred dividends coverage : نسبت پوشش سود سهام ممتاز
preferred shareholders : صاحبان سهام متاز
premium on debenture account : حساب صرف اوراق قرضه
premium on debentures : صرف اوراق قرضه
premium on redemption : صرف بازخرید
prepare a declaration : تهیه و تنظیم کردن اظهارنامه
preponderance : برتری
present value indes : شاخص ارزش فعلی
present value of deferred annuity : ارزش فعلی اقساط مساوی انتقالی به دوره های آتی
present, render : ارائه دادن، عرضه کردن، معرفی کردن، هدیه دادن
president : مدیر عامل یا رئیس شرکت
price determination : تعیین قیمت
price index : شاخص قیمت
price index increase : افزایش شاخص قیمت
price index number of current cost accounting : شاخص عددی قیمت برای حسابداری به ارزش جاری، شاخص محاسبه ارزش جاری
price undertaking : تعهد قیمت
price-dividend ratio (PDR-PID ratio) : نسبت سود به قیمت
price-index, index of prices : شاخص قیمت ها
price-weighted index : شاخص موزون قیمت سهام
price-weighted market index : شاخص مبتنی بر میانگین موزون قیمت اوراق بهادار
pricing decisions : تصمیمات قیمت گذاری
prima facie evidence : قرائن ظاهری
primal model : مدل اصلی
primary (best) evidence : بهترین شواهد
primary dealer : معامله گر اصلی
primary deposit : سپرده اولیه (اصلی)
production unit method of depreciation : استهلاک براساس روش واحد تولید
production-unit method (units of production method) of depreciation : روش استهلاک مبتنی بر آحاد تولید
productive debt : بدهی سودمند (مولد)
profit before tax deduction : سود قبل از کسر (مالیات)
profit on under completion contract : سود مقاطعه (پیمان) در حال انجام
profitability index : شاخص سودمندی
profitability index (PI) : شاخص سودآوری
programmed delivery dates : برنامه زمانبندی شده تحویل محصول به مشتریان
prodiction department : واحد تولید
produce the delivery order : ارائه حواله تحویل کالا
producers′ price index (PPl) : شاخص قیمت عمده فروشی
product price index : شاخص قیمت تولید کننده
production denominator level : سطح فعالیت تولید
production department : دایره تولیدی
production hours method of depreciation : روش (ساعات کار تولید) در (محاسبه) استهلاک
production index : شاخص تولید
production order (manufacturing requisition) : دستور تولید، سفارش تولید (درخواست نوع محصول)
re-order : تجدید سفارش ، سفارش مجدد
specific deposit : سپرده به منظور خاص
specific order cost accounting system : سیستم حسابداری قیمت تمام شده سفارش معین
specific-order costing : هزینه یابی سفارش کار
speculative-grade bonds : اوراق قرضه با ریسک بالا
spot delivery : تحویل فوری، معامله نقد
spot order : سفارش فوری
stakeholder(s), beneficiary, endorsee,indorsee : ذینفعان
standard normal deviate : انحراف معیار نرمال
standard of deferred payments : معیار پرداخت های مربوط به آینده، استاندارد پرداخت های معوق
stated value, declared value : ارزش اسمی (اعلام شده)
statement of changes in stockholders′ equity : صرت تغییرات در حقوق صاحبان سهام
statement of movements in shareholders′ fund : صورت تغییرات وضع مالی سازمان
statement of recommended practice(SORP) : توصیه های اجرایی استانداردهای حسابداری
statement of shareholders′(stockholders) equity : صورتحساب حقوق صاحبان سهام
promotion shareholders : صاحبان سهام موسس
promotion, upgrade : ترفیع، ارتقاء
prompt delivery goods : کالای سریع الحمل
prompt delivery stock : موجودی کالای سریع الحمل
proof of debt : مدرک (دلیل) بدهی
proof of delivery : گواهی تحویل
properlty depreciation : استهلاک اموال
property dividend, dividend in kind : پرداخت سود سهام به صورت دارایی
property dividends payable : سود سهام پرداختنی غیر نقدی
proposed dividend : سود سهام پیشنهادی (پیشنهاد شده)
proposition, proposal, offer, motion tender, suggestion : پیشنهاد، قضیه، موضوع
provided : آماده ، تهیه شده، مشروط بر اینکه
provided scheme : برنامه تدارک شده
provident fund, contingency fund : وجوه احتیاطی، صندوق احتیاطی
provident reserve end money : اندوخته احتیاطی
provident reserve funds : وجوه اندوخته احتیاطی
provision for bad debts (a provision for doubtful debt, allowance for doubtful accounts) : ذخیره برای مطالبات مشکوک الوصول
provision for contingent debt : ذخیره بدهی احتمالی
provision for decrease in value of inventory : ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
provision for decrease value of investment : ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
provision for depreciation : ذخیره برای استهلاک، استهلاک انباشته
provision for inventory decline : ذخیره زوال (کاهش) موجودی انبار
prudence concept : اصل احتیاط
prudence in accounting : احتیاط در حسابداری، اصل احتیاط
prudence, conserwtism : عاقب اندیشی، آینده نگری، احتیاط، محافظه کاری
prudential insurance : بیمه احتیاطی
pseudocode : شبه کد، شبه جمله
public debt = national debt : قرضه ملی، بدهی یک نهاد دولتی به مردم
public deposit : سپرده عمومی (دولتتی)
public relations department : دایره روابط عمومی
purchase and supply department : اداره خرید و تدارکات
purchase consideration : ثمن معامله، مابه ازای خرید
purchase order : سفارش خرید، دستور خرید
purchase-order lead time : زمان تحویل سفارش خرید
qualification, details, description : مشخصات
quantitative model : مدل مقداری
quasi deposit : شبه سپرده
queuing models : مدل های صف انتظار
quick and decisive analysis : تجزیه و تحلیل سریع و قاطع
Research and Development (R&D) : تحقیق و توسعه
Retail Price Index (RPI) : شاخص قیمت خرده فروشی
rate fixing department : اداره تثبیت قیمت
rate, degree, amount : میزان (درجه ، اندازه)
receiving order : اعلام ورشکستگی
reciprocal demurrage : زیان متقابل معطلی کشتی ، دموراژ متقابل
reciprocal trade agrement, bilateral agreement : موافقت نامه تجاری دو جانبه
record evidence : شواهد ثببتی (کتبی)
recorded cost : هزینه ثبت شده
recorder, registar, reliability : ثبات
recording device : وسیله ثبت کننده
recoupment, reparation compensation,indemnity : غرامت
regional trade : تجارت منطقه ای
registering of deeds : ثبت اسناد
registration for value added tax : ثبت مالیات بر ارزش افزوده
registration of trade mark, trade mark registry : ثبت علائم تجاری
relevant evidence : شواهد مربوط
reliability of evidence : قابل اتکاء بودن شواهد
reliable evidence : شاهد قابل اتکا
remainder : بقیه، مانده
rendering of service : انجام خدمت
renewal index : شاخص قابل تجدیدنظر
reorder level : سطح سفارش مجدد
replacement value depreciation : استهلاک براساس ارزش جایگزینی
representative of shareholder : نماینده صاحب سهم
resting order, idle order : سفارش راکد
restraint of trade : بستن راه داد و ستد
retail price index : شاخص بهای خرده فروشی
retention payable deposit : سپرده حسن انجام کار قابل پرداخت
return on shareholder′s equity : بازده حقوق صاحبان سهام
returnable deposits : سپرده های قابل برگشت
rider : ماده الحاقی یا الصاقی
risk index : شاخص مخاطرات، معیار سنجش ریسک سرمایه گذاری ، شاخص خطر ، شاخص ریسک
risk of under reliance : خطر اتکای کمتر از واقع
rotational delay : زمان چرخش
rounded amount, significant amount : مبلغ سر راست
rounded sum : مبلغ روند(رند) ،مبلغ بدون اعشار
safe deposit : گاوصندوق، صندوق نسور
salaride partner : شریک حقوق بگیر
salary deductions, deductions made of salary : کسورات حقوق
sale with option of redemption (repurchase) : فروش با حق بازخرید
saving and deposit : پس انداز و سپرده
saving deposit : سپرده پس انداز
schedules of depreciation : جداول استهلاک
secondary evidence : شواهد و بینه دست دوم(ثانویه)
section, segment, department : قسمت (بخش)
sectional depreciation : استهلاک بخش به بخش
secured debt (liability), collaterized debt,full-fledged liability : بدهی تضمین شده
secured debtor : بدهکار با ضامن
securities dealer : معامله پر اوراق بهادار
security dealer : دلایل اوراق بهادار
selected list tender, competitive tender from a selected list : مناقصه محدود
sell up a debtor : دارایی بدهکاری را جهت وصول طلب فروختن
selling price determination : تعیین قیمت فروش
senior debt : اوراق قرضه اولویت دار
senior debtors : بدهکاران مقدم
senior shareholder : سهامدار عمده
sequential decisions : تصمیمات متوالی (پی در پی)
server devaluation : کاهش شدید نرخ رسمی
service department cost allocation : تخصیص هزینه دوایر خدماتی
service rendered : خدمت انجام شده
service yield basis of depreciation : محاسبه استهلاک براساس بازده خدمت
settlement of debt on time : تسویه بدهی در سررسید
severe devaluation : کاهش شدید نرخ رسمی سمی
sham dividend : سود سهام واهی (ساختگی)
share dividend, dividend : سود سهام
share index : شاخص بهای سهام ، شاخص سهام
share register, share ledger,stockholders′ledger : دفتر سهام
shareholder, stockholder, sharer : سهامدار، مالک سهام شرکت
shareholders powers : اختیارات صاحبان سهام
shareholders′ equity (shareholders′ funds) : حقوق (حق مالی) صاحبان سهام
shareholders′ equity method : روش حقوق صاحبان سهام
ship′s arrival declaration : اظهارنامه ورود کشتی
ship′s general declaration : اظهارنامه عمومی کشتی
ship′s stores declaration (inwards) : اظهارنامه انبارهای کشتی (ورودی)
shipping order : دستور ارسال کالا
short-term debt ratio : نسبت بدهی های کوتاه مدت
short-term debt, short-term borrowing : قرض کوتاه مدت
shortage of goods, stock deficiency : کسری کالا، کمبود کالا
shortage, decrease, deficit, short : کسری، کسر بودجه، کمبود (کاهش)
sight deposit, demand deposit : سپرده دیداری
single goods declaration : اظهارنامه واحد کالا
sinking-fund depreciation method (annuity method) : روش استهلاک مبتنی بر وجوه استهلاکی
small order : سفارش جزء
sole trade : تجارت فردی
special deposit, legal reserve : سپرده قانونی، سپرده ویژه
special order : سفارش ویژه
statutory meeting, founders meeting : مجمع موسس
stick deal : معامله کند
stock (share) dividend to be distributed : سود سهمی قابل توزیع
stop limit order : دستور توقف در یک قیمت خاص
stop payment order : دستور عدم پرداخت
stoppage of trade : قطع معاملات، منع معاملات
stores order : سفارش کالا
straight line depreciation : استهلاک برحسب خط مستقیم
straight line method of depreciation : استهلاک طبق روش خط مستقیم
submission of the tender : تسلیم پیشنهاد مناقصه
subscriber, underwriter : پذیره نویس، تعهد کننده
substantive evidence : شواهد اثباتی (محتوایی)
sufficient competent evidential matter : مدارک کافی و مستند (مستدل)
sufficient evidence : شواهد کافی
sundry debtors : بدهکاران متفرقه
supply and demand : عرضه و تقاضا
supply and demand law : قانون عرضه و تقاضا
surrender : فسخ بیمه نامه
surrender (of document) : واگذاری (اسناد)
surrender a debt : از بدهی صرفنظر کردن
surrender charge : هزینه ختم ادعا
surrender value of contract : ارزش ختم قرارداد
surrender value of policy : ارزش فسخ بیمه نامه
tactical decision making : تصمیم گیری تاکتیکی
tariff description : شرح تعرفه ای
tax burden, tax pressure : فشار (بار) مالیات
tax code : کد مالیاتی
tax deducted at source : مالیات مسکوره در منبع ، مالیات تکلیفی
tax deductions : کسور مالیاتی
tax deferred : مالیات پرداختنی، مالیات انتقالی
tax deposit certificate : گواهی سپرده مالیاتی، گواهی پیش پرداخت مالیات،
tax return = tax declaration : اظهارنامه مالیاتی
tax return guide : راهنمای تنظیم فرم اظهارنامه مالیاتی
tax-deductible : مبلغی که می تواند از درآمد مشمول مالیات کم کرد
tax-deferred income : سود (درآمد) مشمول مالیات انتقالی به دره های آتی
tender : پیشنهاد خرید (در یک مزایده با مناقصه)
tender acceptance period : دوره قبول پیشنهادات شرکت در مناقصه
tender conditions : شرایط مناقصه
tender documents : اسناد و مدارک مناقصه
tender guarantee : ضمانتنامه شرکت در مناقصه (یا مزایده)
tenderer : شرکت کننده در مزایده یا مناقصه
tendering : مناقصه
terms of delivery : شرایط تحویل کالا
terms of redemption : شرایط بازخرید
test of details of balances : آزمون (ها) جزئیات مانده حساب ها
test of details risk : خطر عدم کشف ناشی از آزمون جزییات
testimonial evidence : شواهد تصدیقی
theft, pilferage, non delivery : سرقت، دله دزدی، عدم تحویل
time deposit, term deposit : سپرده مدت دار
time keeping department : دایره ثبت اوقات کار
title deed : قباله، سند مالکیت
title, deed : بنچاق، سند مالکیت
trade : تجارت، کسب، حرفه، پیشه، معامله کردن
trade acceptance : قبول (برات) تجاری
trade agreement, trade contract : قرارداد تجاری، موافقتنامه تجاری
trade allowance : تخفیف تجارتی
trade barrier : موانع تجاری، مانع تجاری، قید و بند تجاری
trade bill : حواله بازرگانی، حواله تجاری
trade channel : کانال توزیع (تجارت)، مجرای توزیع
trade credit : اعتبار تجاری
trade date : تاریخ انجام شدن معامله
trade debtors, trade debt, trade liability : بدهی تجاری
trade deficit : کسر بازرگانی
trade discount, trade allowance,allowance on trade : تخفیف تجارتی (نقدی)
trade fraud : تقلب تجاری
trade gap : کسری تجاری
trade in value : ارزش معاوضه
trade investment : سرمایه گذاری تجاری
trade liability : بدهی تجاری
trade liberalization : آزادسازی تجارت
trade loss : ضرر تجاری
trade notes payable : اسناد پرداختنی تجاری
trade notes receivable : اسناد دریافتنی تجاری
trade payable : بدهی، حساب پرداختنی
trade regulation laws : قوانین و مقررات تجارت
trade restrictions : محدودیت های تجاری
trade sanction, trade embargo : تحریم تجارتی ، تحریم اقتصادی
trade surplus : مازاد بازرگانی
trade titles : عناوین تجاری
trade union : اتحادیه اصناف
trade volume : حجم دادوستد، گردش معاملات
trade, commerce : تجارت، بازرگانی
trade-in-value : ارزش معاضه ای
trade-ins valuation : تعیین ارزش معاوضه
trademarks, trade names, or brand : علائم تجاری، نشان تجاری ، برند
trader,merchant, businessman : بازرگان، تاجر، سوداگر، معامله پر
transaction code : رمز فعالیت (مالی ، معاملاتی)
transfer deed : سند انتقال
treasury deposit : سپرده خزانه
troubled debt restructuring : تمدید وام مسئله دار (دردسرساز)
two-sided market : بازار دو طرفه
two-sided test : آزمون دو طرفه، ناحیه بحرانی
unabsorbed overhead, underapplied overhead : سربار جذب نشده
unamortized debt : بدهی مستهلک نشده
unclaimed dividend : سود سهام مطالبه نشده
uncollectable debt : بدهی غیر قابل وصول
undepreciable asset : دارایی استهلاک ناپذیر
undepreciated book balance (value) : ارزش دفتری مستهلک نشده
under applied : کسر جذب
under bond : در گرو گمرک، کالاهای زیر کلید
under capacity : زیر ظرفیت ، کمتر از ظرفیت
under capitalization : کمبود سرمایه
under consideration : تحت رسیدگی (تحت بررسی)
under contract : تحت قرارداد
under deck : زیر عرشه
under developed : توسعه نیافته
under investment : سرمایه گذاری ناکافی
under lease, sub-lease : اجاره دست دوم (فرعی)
under pricing : کمتر قیمت گذاری کردن
under reviewing accounts : حساب های تحت بررسی (رسیدگی)
under the credit : تحت اعتبار
under trustee : تحت امانت
under-absorbed overhead : کم اهمیت تر، کمتر از حد انتظار
under-applied overhead : کسر جذب (هزینه)سربار
under-paid : کسر پرداخت
underabsorbed overhead (underapplied overhead) : سربار جذب نشده
underabsorption : جذب نشده، کسر جذب
underapplied burden : کسر جذب سربار
underlying bonds : اوراق قرضه اصلی
underlying mortgage : رهن، ضمانت ثانوی
underlying records : مدارک اساسی
underpay : حقوق کمتر دادن
undersigned : امضاء کننده زیر
understaffing : کمبود کارکنان
understandability : قابل فهم بودن، قابلیت درک داشتن، قابلیت فهم کمتر از واقع نشان داده شده
understated : کمتر از واقع نشان داده شده
understatement : ارائه مبالغ به کمتر از میزان واقعی
understatement of costs : کم نمایی هزینه ها
understatement of ending inventory : ارائه (گزارش) کمتر از واقع موجودی پایان دوره
understatement of liability : کم نمای بدهی
undertake : تقبل کردن، تعهد کردن
undertake a payment : تعهد پرداخت کردن
undertaking : شرکت انتفاعی
undervaluation : ارزیابی کمتر از واقع
undervalued : فروش به قیمتی زیر ارزش ذاتی
undervalued asset : دارایی کمتر ارزیابی شده
undervalued currency : ارز ارزان
undervalued securities : اوراق بهادار کمتر از واقع ارزشگذاری شده
underwrite shares : تعهد خرید سهام کردن
underwriter : ضامن انتشار (پذیره نویس)، تعهد کننده فروش اوراق بهادار
underwriting : پشت نویسی کردن، اخذ تعهد خرید
undeveloped land : زمین بایر
undivided interest : حقوق مشاع
undivided right : حق مالکیت مشروع
undivided share in property : مالیات سودهای تقسیم نشده
unexpended appropriation : بودجه تخصیص یافته مصرف نشده
unfunded debt : بدهی بی پشتوانه
unidentifiable intangible assets : دارایی های نامشهود غیر قابل شناسائی
uniform commercial code (UCC) : قانون همسان (استاندارد) تجارت
unit labor-hour method of depreciation : روش احد ساعات کار در محاسبه استهلاک
unit production method of depreciation : محاسبه استهلاک برمبنای آحاد تولید
united nations conference on trade and development (UNCTAD) : (انکتاد)، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
unitholder : صاحب سهم در شرکت تعاونی
units of output method of depreciation : استهلاک به روش بازده دارائی
units under completion : واحدهای در حال تکمیل
unlimited -indefinite life : عمر نامحدود
unpaid dividend : سود تقسیمی اعلام ولی پرداخت نشده
unrecorded expense : هزینه ثبت نشده
unrecorded revenue : درآمد ثبت نشده
unredeemable securities : اوراق بهادار غیر قابل بازخرید
unsecured bonds, unsecured debentures, debenture, debenture bonds : اوراق قرضه تضمین نشده
unsecured liability (debt) : بدهی بدون ضمانت
unsettled liability (debt), outstanding debt : بدهی تسویه نشده
upside : رو به افزایش، رو به رونق
upside potential : افزایش بالقوه
useful evidence : شواهد مفید
user department : واحد استفاده کننده ، واحد کاربر
value added : ارزش افزوده
value added statement : صورتحساب ارزش افزوده
value added tax (VAT) : مالیات بر ارزش افزوده
value of debt : ارزش بدهی
value-weighted market index : شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش سهام
value-added activity : فعالیت ارزش افزوده
value-added standard : استاندارد ارزش افزوده
variance, departure. deviation : انحراف، مغایرت
verbal evidence : اطلاعات شواهد شفاهی
vice president, assistant : معاون
vision,idea : پنداره، بینش، منشور
volume of shares traded : حجم سهام داد و ستد شده
voluntary decrease of capital : کاهش اختیاری سرمایه
voting power of shareholders : اختیار رای صاحبان سهام
voucher index : فهرست الفبایی اسناد
vouching department : اداره سندرسی
wage determination : تعیین دستمزد
wage index : شاخص دستمزد
waged dividend : سهیم کردن کارگران در سود
waiting delay : تاخیر ناشی از عدم توانائی پرداخت
predetermined factory overhead rate : نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه
underapplied factory overhead : کسر جذب سربار کارخانه
economic order quantity : مقدار سفارش اقتصادی،با صرفه ترین مقدار سفارش
dividend yield : بازده نقدی
single-index model : مدل تک عاملی
multi-factor model : مدل چند عاملی
backorder : سفارش عقب افتاده
defect : عیب
delivery terms : شرایط تحویل
delivery time : زمان تحویل
demand : تقاضا
demurrage : هزینه معطلی(دموراژ)
destock : کاهش مقدار موجودی
economic order quantity(EOQ) : مقدار سفارش اقتصادی
fixed order quantity method : روش مقدار سفارش ثابت
independent demand methods : روش های تقاضای مستقل
lead time demand : زمان تدارک تقاضا
mean absolute deviation : میانگین قدر مطلق انحرافات
order : سفارش
order level : سطح سفارش
order processing time : زمان فرایند سفارش
reorder cost : هزینه سفارش دهی مجدد
reorder level : سطح سفارش مجدد
reorder point : نقطه سفارش مجدد
reorder quantity : مقدار سفارش مجدد
adequate disclosure : افشای کامل
warehouse order : حواله انبار
warranty deed : تعهدنامه
weight of evidence : وزن شواهد
weighted index : شاخص موزون
wholesale dealer : عمده فروش
wholesale price index (producers′price index) : شاخص قیمت عمده فروشی
wide quotation, bid-ask spread : اختلاف قیمت خرید و فروش
winding-up order : حکم دادگاه جهت انحلال شرکت
with-divided date : تاریخ مشمول سود هام
without dividend (ex-dividend) : بدون سود سهام
work order, job order : سفارش کار، دستور کار، گزارش مکتوب در مورد عملکرد و کنترل کارهای انجام شده
work related injury, work related accident : حادثه ناشی از کار
world trade organization (WTO) : سازمان تجارت جهانی
write of. delete, ommit : حذف کردن
write·off of bad debts : حذف مطالبات سوخت شده
year under audit : سال مورد رسیدگی
year under review : سال مورد رسیدگی
yield to cal (YTC) yield to redemption : بازده تا تاریخ بازخرید
zero defects : بدون عیب و نقص
zero-defect policy : سیاست مبتنی بر از بین بردن عیب و نقص
zero-beta model : مدل بتای صفر
two-factor model : مدل دو عاملی
capitalization weighted NYSE index : شاخص موزون سرمایه ای بورس نیویورک
defense : منفعل
market breath index : شاخص گستردگی بازار
serial independent : آزمون های استقلال
insider trading : تجارت داخلی
under-adjustment : تعدیل کم
dealer market : بازار دلالی
independent broker : کارگزارن مستقل
competitive trader : معامله گر رقابتی
index portfolio : پرتفوی شاخصی
index fund : صندوق شاخصی
world index : شاخص جهانی
standard & poor 500 index(S&P 500) : شاخص S&P 500
new york stock exchange index(NYSE) : شاخص بورس اوراق بهادار نیویرک
amex index : شاخص آمکس
national association of securities dealers(NASD) : انجمن ملی معامله گران(دلالان) اوراق بهادار
value stock index : شاخص سهام ارزشی
growth stock index : شاخص سهام رشدی
lenders : قرض دهندگان، وام دهندگان
saving deposit : سپرده پس انداز
money market deposit account : حساب پس انداز بازار پول
certificate of deposit : گواهی سپرده
index of technological progress(ITP) : شاخص پیشرفت فنی
development : توسعه
developed countries : کشورهای توسعه یافته
developing countries : کشورهای در حال توسعه
physical quality of life index(PQLI) : شاخص کیفیت فیزیکی زندگی
human development index(HDI) : شاخص توسعه انسانی
united nation development program : برنامه توسعه سازمان ملل متحد
deprivation index(DI) : شاخص محرومیت
dependency burden : بار تکفل
dual economy models : الگوهای اقتصاد دوگانه
general agreement on tariffs & trade(GATT) : موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، موافقت نامه گات
world trade organization(WTO) : سازمان تجارت جهانی
world commission on environment and development : کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه
economic development : توسعه اقتصادی
agricultural development : توسعه کشاورزی
trickledown theory of development : نظریه توسعه رخنه به پایین
decile : دهک
development planning : برنامه ریزی توسعه
negotiable certificate of deposit(CDS) : گواهی سپرده قابل معامله
default risk : ریسک عدم پرداخت
federal national mortgage association : موسسه رهنی فدرال آمریکا
derivative securities : اوراق بهادار مشتقه
financial time-stock exchange 100 index(FTSE) : شاخص بورس لندن(فوتسی)
lehman brothers long treasury bond index(LBLTBI) : شاخص اوراق قرضه بلند مدت خزانه برادارن لهمن
dow jones 20 bond index : شاخص 20 ورقه قرضه داو جونز
merrill lynch mortgage-backed bond index : شاخص اوراق قرضه با پشتوانه رهنی مریل لینچ
tehran exchange price index : شاخص قیمت سهام در بورس تهران
modern portfolio theory : نظریه نوین پرتفوی
redemption fee : کارمزد بازخرید
fee on reinvestment dividends : کارمزد سرمایه گذاری سود مجدد نقدی
shareholder ownership : مالکیت سهام داران
independent custodian : امین مستقل
principal underwriter : پذیره نویس اصلی
underwriting : پذیره نویسی
contingent deferred sales charge(CDSC) : هزینه های فروش معوق مشروط
identity fraud : تقلب هویت
denial of service attack(DOS) : حمله از دور خارج کردن خدمات
identity theft : دزدی هویت
detection : کشف
hidden cheque fraud : تقلب چک مخفی
delegation of authority(DOA) : تفویض اختیار
federal foreign corrupt practices act(FCPA) : قانون فدرال روش های فساد مالی خارجی
confidence scheme : ترفند اعتماد
personal identifying information(PII) : اطلاعات هویتی شخصی
national retail federation(NRF) : فدراسیون خرده فروشان آمریکا
deception : فریب کاری
coefficient of determination : ضریب تعیین
cost leadership : رهبری هزینه
delivery cycle time : زمان چرخه تحویل
economic value added(EVA) : ارزش افزوده اقتصادی
ideal standard : استاندارد ایده ال
job order costing system : سیستم هزینه یابی سفارش کار
conversation price index : شاخص تبدیل قیمت
cost index : شاخص قیمت
detailed subsidiary records : مدارک تفصیلی(کمکی و معین)
job order cost system : روش هزینه یابی سفارش کار
ordering cost : هزینه سفارش
research and development(R&D) : تحقیق و توسعه
specific identification method : روش شناسایی ویژه
modern accounting : حسابداری نوین
prudence : احتیاط، محافظه کاری
undepreciated costs : بهای تمام شده مستهلک نشده
deduction : کسر کرد
revenue deductions : کسورات درآمد
defer : اقلام یا حساب هایی را به دوره های بعد انتقال دادن
deferred revenue : درآمد انتقالی
deferred gross profit : سود ناخالص انتقالی
deposit method : روش سپرده
depression : افت تجارت
the great depression : افت بزرگ سال های 1929،1939 به خصوص در آمریکا
derecognition : برگشت شناسایی
efforts and expended method : روش کار و تلاش صرف شده
stockholders’ equity : حقوق سهام داران(نسبت به بازمانده دارایی)
economic depression : رکود اقتصادی
under invoicing : ارزان نمایی(کالا)
time deposit : سپرده مدت دار
sight deposit : سپرده دیداری
saving deposit : سپرده پس انداز
swift(society worldwide interbank financial telecommunication) : سوییفت
devaluation : کاهش ارزش – تضعیف ارزش
attitude : نگرش
code of professional conduct/ethics : آیین رفتار حرفه ای
confidentiality : رازداری
continuing professional development : ارتقا مستمر حرفه ای
fraud detection : کشف تقلب
objective attitude : نگرش هدفمند
stakeholders : ذینفعان
strategic decision making : تصمیم گیری راهبردی
undergraduated level : دوره پایین تر از کارشناسی
subordinated debt : دیون غیر ممتازه
come/go under the hammer : به حراج گذاشتن
confederation of asian and pacific accountants(CAPA) : کنفدراسیون حسابداران آسیا و اقیانوسیه
development costs : هزینه های توسعه
euro overnight index average(EONIA) : میانگین شاخص شبانه یورو
FTSE index : شاخص فوتسی(بورس لندن)
madrid stock exchange(Bolsa de madrid) : بازار بورس مادرید اسپانیا
win a tender : برنده شدن در مناقصه
sort code : کد شعبه بانکی
sterling overnight index average(SONIA) : میانگین شاخص شبانه استرلینگ
Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD) : سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک
Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) : سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک
deregulation : آزادسازی
excluded systems : سیستم های مستثنی
zero defect concept : مفهوم نقص صفر
world trade organization(WTO) : سازمان تجارت جهانی
worldwide(or global) competition : رقابت جهانی
whole sale dealer : بنکداری
price elasticity of demand : کشش قیمتی تقاضا
demand price elactisity : کشش قیمتی تقاضا
cross-elasticity of demand : کشش متقاطع(ارتباطی) تقاضا
income-elasticity of demand : کشش درآمدی تقاضا
dependent variable : متغیر وابسته
independent variable : متغیر مستقل
deviation from expected cash flow : انحراف از جریان نقدی مورد انتظار
steady-state model : مدل وضعیت ایستا
sustainable growth modeling : مدل سازی(برنامه ریزی) رشد پایدار
default risk : ریسک عدم وصول
dependence of cash flows over time : وابستگی جریان های نقدی در طول زمان
deals : معاملات
seasonal deals : معاملات فصلی
current term deposits : سپرده های کوتاه مدت
demand bank loan : وام بانکی مبتنی بر مطالبه
economic dependence : شرایط اقتصادی حاکم
trade-off : مبادله - جایگزینی
time trade-off : مبادله زمان
Townsend\'s index of deprivation : شاخص محرومیت تاونسند
terms of trade : رابطه مبادله
supplier-induced demand : تقاضای القایی عرضه کننده
state preference model : مدل ترجیح حالت
identical assets : دارایی های یکسان
federal income tax : مالیات بر درآمد فدرال
court-ordered withholdings : کسورات تکلیفی قانونی(کسورات تکلیفی که به دستور دادگاه تعیین می شود)
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت