کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه فارسی به انگلیسی لغت: مقرر


نتایـــج جستجــــو:

 • مجموع قواعد و مقررات مشخص برای حل یک مسئله ریاضی، روش انجام کار (حل مساله) : algorithm
 • تخفیف، تعدیل قیمت، حقوق فوق العاده، مقرری : allowance
 • سالواره، قسط و السنین مستمری سالانه، اقساط مساوی سالانه، مقرری سالانه : annuity
 • مستمری،مقرری : annuity, pension, age .allowance, life annuity, life interest
 • مقررات (شرایط) ضد دامپینگ : antidumping code
 • قوانین و مقررات موضوعه (آمره) : applicable laws and regulations
 • مقررات، آیین نامه : by laws
 • تحویل کالا در محل کار (...نام محل مقرر) : cash on delivery of goods
 • مقررات قانونی کار کودکان : child labor legislations
 • رعایت مقررات : compliance
 • مقررات گمرکی : customs regulation
 • تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (...نام محل مقرر در مقصد) : delivered duty paid ( ... named port of destination)
 • تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی : delivered duty paid (DDP)
 • تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی (... نام محل مقرر در مقصد) : delivered duty unpaid (DDU) ( ... named port of destination)
 • مقررات زدایی، حذف مقررات : deregulation
 • مقررات انضباطی : disciplinary regulations
 • فوق العاده مقرر : due allowance
 • خسارت برداشت قبل از موعد مقرر : early withdrawal penalty
 • نرخ مقرر تحصیل درآمد : equired earning rate
 • مقررات نظارت بر ارز : exchange control regulations
 • اداره مقررات صادرات : export regulation office
 • مقررات مالی : financial regulation
 • مقررات تسعیر ارز : foreign exchange regulations
 • تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده : free carrier
 • تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده (... نام محل مقرر) : free carrier ( ... named place)
 • ذخیره عمومی، مقررات عمومی : general provision
 • مقررات کارگزاری : house rules
 • مقرری سالانه مادام العمر : life long annuity
 • مقررات مالیات بر درآمد : income tax regulations
 • مقررات بیمه : insurance regulations
 • قوانین و مقررات : laws and regulations
 • مجموعه دستورالعمل ها و مقررات : manual
 • مقرری ماهانه : monthly allowance
 • مقررات شناسایی متقابل : mutual recognition directive
 • مقررات جزائی : penal provisions
 • اقساط مادام العمر، مقرری دائمی : perpetuity
 • مقرری دائمی، مستمری عمرانه، عمری : personal allowances
 • تجویز کردن، مقرر کردن : prescribe
 • مقرر شده، از پیش تعریف شده : prescnbed
 • حسابرسی قانونین (طبق مقررات قانون) : statutory audit
 • تنظیم کردن، مقررات وضع کردن : regulate
 • قواعد، مقررات : regulations, rules
 • مقررات اخلاقی : rules of conduct
 • مقررات قانونین : statutory regulations
 • مقررات تعرفه بندی : tariff regulations
 • قوانین و مقررات تجارت : trade regulation laws
 • متحدالشکلی، همسانی رویه ها، رعایت مقررات یا عرف : uniformity
 • ذخیره / مقرری سالانه : yearly anowance
 • بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری : unemployment benefit
 • دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

  بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

  محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

  تماس با سید مصطفی هاشمی

  رزومه کاری اینجانب

  1398discount.gif

  ارتباط از طریق واتساپ

  کاناز اسپید

  فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

  کانال کاناز اسپید در آپارات

  دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

  دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

  آمار کاربران سایت