30% تخفیف کلیه محصولات در جشنواره نوروز 1398  

کد تخفیف: k13983020 

از 25 اسفند 1397 تا 17 فروردین 1398

آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون مالیات بر ارزش ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در رشته حسابداری ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به آموزش حسابداری ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار( با   نسخه جدید نرم افزار سازمان ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره شماره های ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده 169 قانون مالیات ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت کاناز ...
نرم افزار متااستاک جهت انجام تحلیل تکنیکال بورس و همچنین سهام استفاده می شود. می توان گفت نرم ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، کارایی آن بالاست ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را تهیه و آماده ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز) نسخه ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کرده ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ها و شماره ...
تماس با سید مصطفی هاشمی

تخفیف نوروزی کلیه محصولات کاناز اسپید

1398discount.gif

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه فارسی به انگلیسی لغت: صرف


نتایـــج جستجــــو:

 • صرف اوراق قرضه پرداختنی : bonds payable premium
 • صرف (مازاد) اوراق قرضه : bonds premium
 • استهلاک صرف اوراق قرضه : bonds premium amortization, premium amortization on bonds
 • هزینه کالا مصرفی : commodity cost
 • صرف سهام، سرمایه پرداخت شده اضافی (مازاد بر ارزش اسمی) : additional paid in capital, paid-in (surplus-capitat) surplus, equity premium, share premium
 • مقرون به صرفه، دارای مزیت : advantageous, economical
 • جامعه مصرفی، جامعه رفاه : affluent society
 • صرف (سره) پولی : agio
 • تصرف دارایی ها : alienation of assets
 • تخصیص (استهلاک) صرف و کسر اوراق قرضه : amortization of bond discount and premium
 • مبالغ بیهوده صرف شده : amounts wined
 • استرداد بودجه تخصیص یافته، استرداد مانده اعتبار مصرف نشده (دولتی) : appropriation refund
 • لیست (مصرف) مواد مصرف مشخصات مواد، برگ درخواست مواد : bill of material
 • کسر و صرف اوراق قرضه : bond discount and premium
 • صرف سهام قرضه (اوراق قرضه) : bond premium, premium on bonds
 • صرف بازخرید، اوراق بهادار قابل بازخرید (عندالمطالبه)، اوراق بهاداری که از انتشار دهنده می تواند پیش از سررسید، وقیمتی مشخص، بازخرید کند : call premium, securities redeemable,redemption premium
 • مغایرت مصرف ظرفیت : capacity usage variance
 • منابع و مصرف بودجه منابع سرمایه ای : capital budget sources and applications
 • صرف سهام : capital paid in excess of par value
 • مازاد ارزش سهام سرمایه ای (صرف سهام) : capital stock surplus
 • نسبت مصرفی سرمایه : capital usage ratio
 • صرف سهام : capital-stock premium
 • ترخیص جهت مصرف داخلی (قطعی) : clearance for home use
 • بودجه جبرانی مصرفی : compensatory spendinQ budget
 • مواد قابل مصرف : rsconsumable materials
 • رفتار مصرف کننده : consumer behavior
 • کالای پرمصرف : consumer brand
 • قرارداد اعتبار مصرف : consumer credit agreement
 • اعتبار مصرف : consumer credit, consumption credit
 • کالای بادوام مصرفی : consumer durable goods
 • کالاهای مصرفی : consumer goods, consumption goods
 • وام مصرفی : consumer loan
 • شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی : consumer price index
 • سرمایه مصرفی : consumer′s capital
 • شرکت تعاونی مصرف : consumer′s cooperative society
 • مواد و ملزومات مصرفی : consumption
 • مالیات بر مصرف، مالیات اموال داخلی : consumption tax, excise tax
 • صرف، سهام، مازاد سرمایه پرداخت شده : contnbuted surplus = paid-in surplus
 • تغییر، تبدیل، تصرف در مال غیر : conversion
 • اوراق قرضه با مصرف : cushion bond
 • ظرفیت بارگیری (شامل وزن کلیه کالاها، مسافرین، کارکنان، مواد سوختی، مصرفی، آب و روغن و غیره) : dead weight (DW) load factor
 • اوراق قرضه صادر شده به صرف : debentures issued at a premium
 • صرف عدم پرداخت بدهی، صرف نکول (ناتوانی در پرداخت) : default premium
 • صرف پیمان انتقالی به دوره آتی : deferred contract premium
 • بودجه مصرف مواد مستقیم : direct material usage budget
 • مغایرت مصرف مواد مستقیم : direct material(s) usage variance
 • انحراف کل هزینه مواد مستقیم، مجموع انحراف قیمت مواد مستقیم و انحراف مصرف مواد مستقیم : direct materials total cost variance
 • انحراف مصرف مواد مستقیم : direct materials usage variance
 • استهلاک کسر و صرف اوراق قرضه : discount and premium amortization of bonds
 • اقتصادی، به صرفه، علم اقتصاد : economic
 • مقدار سفارش به صرفه : economic batch quantity
 • مقدار تولید مقرون به صرفه : economic lot size, economic batch quantity
 • با صرفه ترین مقدار ساخت : economic manufacturing quantity
 • باصرفه ترین مقدار سفارش ، مقدار اقتصادی سفارش : economic order quantity (EOQ)
 • با صرفه ترین مقدار تولید : economic production quantity
 • با صرفه ترین مقدار خرید : economic purchase quantity
 • با صرفه ترین مقدار خرید : economic purchase quantity (EPQ)
 • اقتصادی، به صرفه، علم اقتصاد : economical
 • صرفه جویی به مقیاس : economics of scale (scale effect)
 • اقتصادی، صرفه و صلاح اقتصادی : econonny
 • حسابرسی صرفه اقتصادی و کارآیی : econonny and efficiency audit
 • صرفه جویی مقیاس : econonny of scale
 • با صرفه ترین مقدار ساخت : econpmic manufacturing quantity
 • کارآیی، دارای راندمان بالا، رابطه بین مصرف محصول (داده ستاده) : efficiency
 • حق تصرف ملک و مطالبه خسارت : ejectment
 • هزینه انرژی مصرفی : energy cost
 • ارز به صرف : exchange at a premium
 • مالیات بر مصرف کالای داخلی : excise duties, excise tax
 • مالیات اموال داخلی، مالیات بر مصرف : excise tax
 • منابع مصرف شدنی : exercise price (strike price)
 • بسته بندی یکبار مصرف : expandable packing
 • قابل مصرف، مصرف کردنی : expendable
 • حساب مستقل وجوه قابل تصرف : expendable funds
 • اعتبار مصرف شده، آن بخش از وجوه تخصیص یافته که برابر با مخارجی باشد که برای رویداد مورد بحث به مصرف رسیده است. : expended appropriation (fund)
 • مواد مصرفی : expense materials, material used,consumables
 • صرف ریسک عامل : factor risk premium
 • مواد مصرفی کارخانه، ملزومات کارخانه (مواد غیر مستقیم) : factory supplies
 • انحراف مساعد مصرف مواد : favorable material usage variance
 • انحراف مساعد مصرف : favorable usage variance
 • مصرف کننده نهایی : final consumer
 • اعتبار بلوکه (غیر قابل مصرف) : frozen funds
 • مصرف وجوه : funds application
 • مصرف آتی : future consumption
 • حق تصرف وثیقه، حق وصول طلب، حق رهن، ضامن : lien
 • حق تصرف سهام : lien on shares
 • توقیف و تصرف دارایی، از طریق حکم دادگاه : impound
 • هزینه به مصرف رسیده : incurred cost
 • مصرف داخلی : internal usage
 • انحراف مصرف کار (دستمزد) : labour usage variance
 • نوآوری در صرفه جویی در هزینه دستمزد : labour-saving innovation
 • صرف نقدینگی : liquidity premium
 • صرف مخاطره بازار : market risk premium
 • انحراف مصرف مواد : material quantity variance = material usage variance
 • مصرف مواد : material usage
 • انحراف مصرف مواد : material usage variance
 • انحراف مصرف مواد، واریانس کمیت مواد : materials quantity variance
 • انحراف مصرف مواد، واریانس کمیت مواد : materials requisition
 • بودجه مصرف مواد : materials usage budget
 • به تصرف درآوردن، اشغال کردن : occupy
 • سود سهام اختیاری (نقدی یا مصرفی با سهام جایزه) : optional dividend
 • تجاوز از اعتبار مصرف شده : over spend
 • مصرف سربار : overhead usage, overhead spending
 • صرف سهام خزانه : paid in capital for treasury stock
 • صرف سهام : paid-in capital in excess of par
 • صرف سهام : paid-in capital surplus
 • صرف سهام : paid-in surplus
 • مبلغ صرفه جویی شده : paydown
 • مصرف شخصی : personal consumption
 • تصرف : possession
 • حق تصرف : possessory right
 • صرف سهام سرمایه : premium on capital stock
 • حساب صرف اوراق قرضه : premium on debenture account
 • صرف اوراق قرضه : premium on debentures
 • صرف سهام عادی : premium on ordinary shares, premium on common stock
 • صرف سهام ممتاز : premium on preferred shares
 • صرف بازخرید : premium on redemption
 • نرخ صرف : premium rate
 • ارزش با صرف : premium value
 • ارزش اوراق قرضه با صرف : premium value of bonds
 • میزان مصرف محصل : product usage rate
 • مغایرت مصرف مواد خام : raw material usage variance
 • مصرف مواد استاندارد : standard materials usage
 • حق بیمه خالص، صرف خالص : pure premium
 • انحراف در مصرف، مغایرت مقداری : quantity variance = usage variance
 • نجات دادن، پس انداز کردن، صرفه جویی کردن : save
 • پس انداز، صرفه جویی : saving
 • صرفه جویی ر کار : saving of work
 • به صرف فروختن : sell at a premium
 • تسویه در نتیجه صرفنظر کردن از مطالبات : settlement by abandonment
 • حساب صرف سهام : share premium account = paid-in surplus
 • سهام منتشره به صرف : shares issued at (a) premium
 • کالای زود مصرفی : soft goods
 • دارایی بی ثمر (بی مصرف) : sterile asset
 • اندوخته بی ثمر (بی مصرف) : sterile reserve
 • وجوه اندوخته ای بی مصرف : sterile reserve funds
 • صرف سهام : stock premium
 • مواد مصرفی، ملزمات : supplies
 • از بدهی صرفنظر کردن : surrender a debt
 • صرفه جویی مالیاتی : tax saving
 • ارزش زمانی (صرف زمان) پول : times interest covered, time value of money ,time-value (time permium)
 • مالکیت به دلیل تصرف : title by occupancy = title by possession
 • مالکیت به دلیل تصرف : title by purchase
 • بودجه تخصیص یافته مصرف نشده : unexpended appropriation
 • انحراف نامساعد مصرف مواد : unfavorable material usage variance
 • انحراف نامساعد مصرف : unfavorable usage varience
 • وجوه درآمد مصرف نامحدود : unrestricted income funds
 • (روش) استهلاک برحسب کارکرد یا مصرف : usage method
 • انحراف مصرف (مواد) : usage variance
 • مصرف : use, usage, consumption, spending,disposal
 • استفاده کننده، مصرف کننده، کاربر : user
 • انحراف حجم، انحراف ظرفیت، انحراف مصرف : utilization variance = volume variance
 • حسابرسی کارایی و اثربخشی، حسابرسی صرفه جویی : value for money audit
 • انحراف مصرف (هزینه) سربار متغیر : variable overhead spending variance
 • انحراف حجم، مغایرت ظرفیت، انحراف مصرف : volume variance
 • چشم پوشی، صرفنظر، اغماض : waiver
 • صورت مصرف استاندارد مواد اولیه : standard bill of material
 • مقدار سفارش اقتصادی،با صرفه ترین مقدار سفارش : economic order quantity
 • کالای غیرقابل مصرف : non-expendable inventory
 • هر نوع کالای مصرفی : widget
 • صرف بازده : yield premium
 • صرف ریسک : risk premium
 • صرف(سهام) : premium
 • مرحله مصرف انبوه : mass consumption stage
 • انحراف مصرف مواد مستقیم : direct material quantity variance
 • روش کار و تلاش صرف شده : efforts and expended method
 • صرفه اقتصادی : advantageous economical
 • اقتصادی ، باصرفه ، مقرون به صرفه : economical
 • باصرفه : advantageous
 • دارایی های زنده برداشتنی(فروشی یا مصرف شدنی) : consumable biological assets
 • مالیات بر مصرف پرداخت شده(قابل بازیافت) : GST recoverable
 • دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

  بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

  مجوز سایت از وزارت ارشاد

  logo-samandehi

  رزومه کاری اینجانب

  1398discount.gif

  محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

  هر روز یک نکته قانونی در اینستاگرام کاناز اسپید

  صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

  ارتباط از طریق واتساپ

  کاناز اسپید

  فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

  کانال کاناز اسپید در آپارات

  دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

  دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

  آمار کاربران سایت