کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه فارسی به انگلیسی لغت: سود


نتایـــج جستجــــو:

 • سود هزینه یابی جذبی (هزینه یابی کامل) : absorption-costing (full-costing) income
 • هموارسازی سود : accounting cusshion
 • سود(عایدات)حسابداری : accounting earnings
 • سود حسابداری : accounting profit
 • سودهای غیر عادی، سود غیر متعارف : abnormal earnings
 • سود سهمی، سود جایزه : bonus dividend
 • سود دفتری : book monetary income
 • قیمت سهم (شامل سود تعلق گرفته) : cum dividend
 • سودی سهمی انباشته : cumulative bonus share
 • سود سهام انباشته : cumulative dividend
 • سود سهمی (جایزه) انباشته : cumulative dividend shares
 • سود سهمی (انباشته) : cumulative dividends
 • سهم سرمایه ای ممتاز با سود انباشته : cumulative preferred capital stock
 • سود معوق سهام ممتاز جمع شونده : cumulative preferred dividends in arrears
 • سهم ممتاز با سود انباشته : cumulative preferred share (stock)
 • سهام با سود انباشته : cumulative shares, cumulative dividend shares
 • سود (زیان) مبادلات ارزش : currency exchange pin (Joss)
 • حساب جاری با سود (یا بهره) : current account with interest
 • حساب جاری بدون بهره (سود) : current account without interest
 • سود قابل تخصیص با ارزش جاری : current cost attribution profit
 • سود عملیاتی با ارزش جاری : current cost operating profit
 • حساب جاری سود و زیان با ارزش های جاری : current cost profit and loss account
 • سود (دوره) جاری، سنود یک دوره زمانی مشخص : current income
 • سرمایه گذاری جاری، سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش با هدف کسب سود : current investment
 • سود سهام انباشته سود تقسیمی انباشته، سود تقسیمی تعلق گرفته : accumulated dividend, cumulative dividend (cum.div)
 • سود انباشته : accumulated profit
 • سود انباشته : accumulated profits (accumulated earnings)
 • سود سهمی : accumulating shares
 • سود حاصله : acquired profit
 • تحصیل (دارایی با سود)، خریدن، تملّک، یکی کردن (دو مؤسسه) : acquisition
 • سهم فعال (سود دار) : active share
 • تجارت فعال (سود دار) : active trade
 • درآمد ویژه (خالص) واقعی ، سود خالص واقعی : actual net income
 • سود سهام متغیر : adjustable dividends
 • سهام ممتاز با نرخ سود متغیر : adjustable rate preferred
 • سود سهام ممتاز با نرخ متغیر : adjustable rate preferred stock
 • سود ناخالص تعدیل شده : adjusted gross income
 • سود ناویژه تعدیل شده : adjusted gross profit
 • سود قابل تخصیص : allocatable profit
 • تجزیه و تحلیل سودآوری : analyzing profitability, profitability analysis
 • سود مورد نظر : anticipated (or anticipatory) profit
 • سود انباشته تخصیص یافته : appropriated retained income (retained or earned smplus)
 • تخصیص سود، اعتبار تصویب شده : appropriation
 • تخصیص سود انباشته : appropriation of retained earing
 • آربیتراژ، خرید و فروش همزمان در دو بازار به منظور کسب سود : arbitrage
 • سود انباشته تخصیص یافته : arrearage
 • روشی برای پیش بینی هزینه و سود : attained age nonnal method
 • سود قابل انتساب : attributable profit
 • سود اولیه (پایه) هر سهم : basic earning′! per share (BEPS)
 • بهره سودمند، بهره ناشی از سرمایه گذاری، حقوق انتفاعی : beneficial interest
 • نسبت سودآوری، مقایسه هزینه و سود : benefit-cost ratio, profitability ratio
 • نقطه تعادل بهترین سود : best profit equilibrium point
 • نقطه بهترین سود : best profit point
 • سود دفتری : book profit
 • مازاد (سود انباشته) پیش از اینکه حسابرس در این مورد اظهار نظر نماید و صحت آن را تایید کند : book surplus
 • سرک، فایده، سود : boot
 • ارزش اسقاط، ارزش فرسوده، ارزش یک قلم دارایی : break-up value
 • صورتحساب سود و زیان بودجه شده : budgeted income statement
 • سود ناویژه بودجه ای : budgeted margin (gross) profit
 • سود بودجه ای : budgeted profit
 • سهام ممتاز با سود انباشته : callable preference shares
 • سود سهمی، سود به صورت سهام : capital bonus
 • سود یا زیان تشکیل سرمایه : capital fonnation gain (or loss)
 • خالص سود سرمایه : capital gain net income
 • سود یا زیان سرمایه ای : capital gain or loss
 • صدور سود سهمی، صدور سهام از محل سود : capitalization issue
 • سود نقدی تقسیمی : cash dividend
 • سود سهام نقدی اعلام شده : cash dividend declared
 • سود سهام نقد پرداخت شده : cash dividend paid
 • سود اتفاقی : casual profit
 • صورتحساب ترکیبی سود و زیان : combined profit and loss account
 • مالیات سود بازرگانی : commercial benefit tax (CBT)
 • مالیات بر سود شرکت : company profit tax.
 • سود آوری شرکت : company′s profit making
 • وضع سوددهی شرکت : company′s profit position
 • صورت سود و زیان تلفیقی : comparative income statement,consolidated income statement
 • صورتحساب مقایسه ای سود و زیان : comperative profit and loss account
 • بهره مرکب، ریح مرکب، سود تضمین شده مرکب : compound interest
 • درآمد جامع، سود جامع : comprehensive income
 • صورت سود و زیان جامع : comprehensive income statement
 • صورتحساب سود وزیان کالای امانی : consignment profit and loss statement
 • سود شرکت های تلفیقی : consolidated profit
 • صورت سود و زیان تلفیقی : consoidated profit and loss account
 • سود انباشته تلفیقی : consolidated retained earnings
 • روش درصد ثابت سود ناخالص : constant gross margin percentage method
 • روش ارزش خالص بازیافتنی مبتنی بر درصد ثابت سود ناخالص : constant gross-margin percentage NRV method
 • سود احتمالی : contingent profit, contingent gain, gain contingency
 • حاشیه سود، اعانه، کمک، سهم : contribution (contribution margin)
 • حاشیه سود یک واحد محصول : unit contnbution
 • کل حاشیه سود : total contribution
 • هزینه یابی مبتنی بر حاشیه سود : contnbution costing
 • صورت سود و زیان تهیه شده بر اساس روش فروش : contribution income statement
 • صورت سود و زیان تهیه شده براساس روش حاشیه فروش : contribution margin income statement
 • نسبت حاشیه سود، ضریب سود نهایی : contribution margin ratio (contribution -to-sales ratio; production-vohune ratio;profit-vohune ratio)
 • سیاست تقسیم سود شرکت سهامی : corporate dividend policy .
 • سود حاصل از شراکت : corporate profit
 • صورتحساب سود و زیان شرکت (موسسه) : corporation profit and loss
 • قرارداد مبتنی بر بهای تمام شده به اضافه درصدی سود : cost plus contract
 • رابطه سود، حجم و هزینه (تولید) : cost volume profit relationship
 • تجزیه و تحلیل هزینه و سود، اثربخشی : cost-effectiveness analysis
 • قیمت گذاری براساس قیمت تمام شده باضافه درصدی به عنوان سود : cost-plus pricing
 • تجزیه و تحلیل رابطه بین هزینه، حجم، سود : cost-volume-profit (CVP) analysis
 • اوراق قرضه بی نام، اوراق قرضه با کوپن سود تضمین شده : coupon bond
 • سود عملیاتی مبتنی بر ارزش کنونی اقلام : current-cost operating profit
 • اعلام سود تقسیمی : declaration of dividend
 • سود سهامی اعلام شده، سود تقسیمی که به صورت رسمی به وسیله هیئت مدیره اعلام شود. : declared dividend
 • کم کردن از سود خالص : deductions from net income
 • سود سهام معوق (مربوط به آینده) : deferred dividend
 • سود ناویژه (ناخالص) انتقالی به دوره های آتی : deferred gross profit
 • سود انتقالی به دوره های آتی : deferred profit
 • سود قطعی : definite profit
 • صورتحساب سود و زیان به شکل تفصیلی : detailed income statement
 • فرسودگی : deterioration
 • سود تقلیل یافته هر سهم : diluted earnins per share (DEPS)
 • سود قابل توزیع : distributable (profit-income), profit available for distribution
 • سود قابل تقسیم : distributable profits
 • سود توزیع شده : distributed profit
 • توزیع یا تقسیم سود (قابل تقسیم) : distribution
 • توزیع سود سهام : distnbution of dividend, dividend distribution
 • سود تقسیمی، سود سهم : dividend
 • محدود کردن مبلغی سود تقسیمی به سهامداران : dividend control (dividend limitation)
 • نسبت پوشش سود سهام : dividend coverage ratio
 • تصمیمات مربوط به تقسیم سود : dividend decision
 • سود سهام اعلام شده : dividend declared
 • سود سهام اعلام شده و پرداخت هنشده : dividend declared and unpaid
 • توزیع سود سهام : dividend distribution
 • سود سهام تضمین شده : dividend guaranteed, guranteed dividend
 • سود معوق سهام : dividend in arrears
 • سود غیر نقدی سهام : dividend in kind
 • سود سهام عادی : dividend on common stocks
 • سود سهام پرداخت شده : dividend paid
 • سود سهام پرداختنی : dividend payable
 • تاریخ پرداخت سود سهام : dividend payment date
 • سود تقسیمی هر سهم، سود نقدی (یا پرداخت شده) هر سهم : dividend per share (DPS)
 • سیاست تقسیم سود : dividend policy
 • اولویت های سود سهام : dividend preferences
 • سود سهام دریافتنی : dividend receivable
 • سود سهام دریافت شده (دریافتی) : dividend received
 • طرح سرمایه گذاری مجدد سود تقسیمی : dividend reinvestment plan
 • ثبات سود سهام : dividend stability
 • تهی سازی سود سهام : dividend stripping
 • سود سهام پرداخت نشده : dividend unpaid
 • بازده سود سهام : dividend yield, return on dividend
 • سود سهام : dividends
 • سود سهام معوق : dividends in arrears, passed dividends,arears of dividend, dividends in arear
 • سود سهمی پرداختنی : dividends payable in stock
 • حسابداری سودبخشی مراحل : divisional profit accounting
 • سود به دست آوردن : earn profit (to), profit (to)
 • پیش بینی سود : earning (profit) forecast
 • دارایی مولد (سودآور) : earning asset
 • سود سهام : earning dividend
 • سود هر سهم : earning per share (EPS)
 • توان سوددهی، قدرت سودآوری : earning power
 • فرآیند کسب سود، فرآیند کسب درآمد : earning process
 • سود خالص متعلق به صاحبان سهام عادی : earnings available for ordinary shareholders
 • سود قبل از بهره و مالیات به علاوه هزینه بهره : earnings before interest and tax(EBIT)
 • عاید حاصل از عملکرد (سود ویژه) : earnings from operation
 • سود انباشته : earnings retained
 • نسبت سود هر سهم به قیمت بازار همان سهم : earnings yield
 • نسبت سود به قیمت : earnings-to-price ratio
 • سود اقتصادی : economic (profit-income), economic earnings
 • مفهوم اقتصادی درآمد (سود) : economic cocept of income
 • سود اقتصادی : economic income
 • سودمندی (مطلوبیت) اقتصادی : economic utility
 • سود سهام فوق العاده (اضافی) : extra dividend
 • سود (غیر عملیاتی) غیر مترقبه، سود فوق العاده : extraordinary gain
 • سود ناخالص : gross (income-profit), gross profit on sale, profit margin
 • روش سود ناخالص : gross (margin-profit) method
 • سود ناویژه مغایرت (انحراف) : gross (profit-margin) variance
 • ناخالص سود تقسیمی : gross dividend
 • سود ناخالصث هر سهم، کل ناخالص سود تقسیمی را که شرکت در یک سال پرداخت می کند تقسیم بر تعداد سهام عادی در دست عموم : gross dividend per share
 • بازده سود ناخالص سهم، سود تقسیمی بر حسب درصدی از ارزش سهام (ارزش بازار) : gross dividend yield
 • سود ناخالص : gross income
 • درصد سود ناخالص : gross marg in percentage, gross profit percentage
 • سود ناویژه، سود ناخالص، حاشیه فروش : gross margin (gross profit; gross profit margin)
 • درصد سود ناخالص : gross margin percentage
 • نسبت سود ناویژه، درصد سود ناویژه : gross margin ratio (gross profit percentage)
 • شناسائی سود ناخالص : gross margin recognition
 • نسبت سود ناخالص : gross margin, gross profit ratio
 • تجزیه و تحلیل سود ناویژه : gross margine analysis, gros;s profit analysis
 • سود خالص واحد اقتصادی : enterprise net income
 • برابرسازی سود سهام : equalizing dividend
 • سود خالص مبتنی بر ارزش ویژه : equity basis net income
 • رقیق کردن سود سهام عادی شرکت : equity dilution
 • نسبت سود تقسیمی به سود خالص شرکت : equity dividend cover
 • حق مالکیت بر سود تحقق یافته واحد فرعی : equity in susbsidiary realized income
 • سود تخمینی : estimated profit
 • برآورد سود آتی سهام : estimates of future dividends
 • تخمین سود : estimation of profit
 • قیمت بدون سود سهام : ex dividend price
 • تاریخ توزیع سود سهام : ex-distribution date
 • بدون سود سهام : ex-dividend
 • سهم بدون سود : ex-dividend share
 • مالیات بر سود اضافی : excess profits tax
 • سود مبادله، سود (غیر عملیاتی) معاوضه : exchange gain (or loss)
 • سرقفلی, انتظار سود بیش از حد متعارف : expectation of profits beyond normal
 • سود عادلانه : fair profit
 • سود واهی : fictitious profit
 • سود تقسیمی نهایی ، سود پایان سال : final dividend , year-end dividend
 • شاخص وام سنجی، شاخص سودمندی وام : financial leverage index
 • نرخ شناور (سود)، نرخ متحرک : floating rate
 • کسب سود بدون سرمایه گذاری : free riding
 • سود تقلیل یافته هر سهم : fully diluted earning per share (FD EPS)
 • سود یا زیان احتمالی : gain (loss) contingencies
 • سود (زیان) قدرت خرید : gain (loss) of purchasing power
 • سود احتمالی : gain contingency
 • سود (غیر عملیاتی) حاصل از فروش داراییها : gain on sale of assets
 • سود یا زیان احتمالی : gain or loss
 • حساب سود یا زیان : gain or loss account
 • سود یا زیان (غیر عملیاتی) ناشی از واگذاری / فروش : gain or loss on disposal
 • تسهیم سود : gain sharing
 • منفعت، نفع بردن، به دست آوردن، درآمد (سود) غیر عملیاتی : gain, benefit, interest
 • دست کاری در قواعد «بازی» برای سود بردن یا سرگرمی : gaming
 • سرمایه گذاری سودآور و مطمئن : gemstones
 • درصد سود روی کالا : goods profit percentage
 • گزارش خاص در مورد سود هر سهم : headline earnings per share
 • محصول (تولید) با سود بالا : high margin product
 • پرسود : high powered
 • سود حاصل از نگهداشتن، داریایها، سود احتکار : holding gain
 • سود (زیان) ناشی از نگهداری موجودی : holding gain and loss
 • سود نگهداری کالا پس از احتساب آثار تورم : holding gain net c nflation
 • سود یا زیان غیر عملیاتی از نگهداری دارایی یا داشتن بدهی : holding gains or losses
 • سود یا زیان نگهداری موجودی : holding stack gain or loss
 • سود حاصله در کوتاه مدت : home run
 • سود سهام غیر قانونی : illegal dividend
 • سود فریبنده، سود گمراه کننده : illusory profit
 • سود ناخالص، سود ناویژه، تفاوت بین فروش و قیمت تمام : gross profit
 • تجزیه و تحلیل سود ناخالص : gross profit analysis
 • حاشیه سود ناخالص : gross profit margin
 • روش سود ناخالص : gross profit method
 • سود ناخالص فروش : gross profit on sales
 • درصد سود ناویژه : gross profit percentage
 • نسبت سود ناخالص، درصد سود ناخالص : gross profit ratio
 • آزمون سود ناخالص : gross profit test
 • سود ناویژه تحقق یافته : gross realized profit
 • نسبت سود ناویژه : gross-profit ratio
 • سود تعضمین شده : guaranteed dividend ·
 • استراتژی کسب سود در کوتاه مدت : harvesting strategy
 • شاخص بی ثباتی سود : instability index of earnings
 • بدهی سود سهام پردختنی : liability (scrip) dividends payable
 • شرکت با سود سهام محدود : limited dividend company
 • درآمد، سود : income
 • خلاه حساب سود و زیان، حساب خلاصه سود و زیان : income and expense summary
 • سود متتعلق به سهام عادی : income applicable to common stock
 • سود متعلق به اوراق بهادار اولویت دار : income applicable to senior securities
 • سود به عنوان ابزار پیش بینی : income as a predictive device
 • اوراق قرضه درآمدی (مبتنی بر سود) : income bond
 • آخرین بخش صورت سود و زیان که نشان دهنده هزینه های جاری است. : income deduction
 • نسبت سود قبل از بهره مالیات به ناخالص بهره : income gearing
 • دستکاری در سود : income manipulation
 • اندازه گیری سود، تعیین سود : income measurement
 • انگیزه تحصیل سود : income motive
 • دریافت کنندگان سود : income recipients
 • هموارسازی سود : income smoothing
 • حساب های صورت سود و زیان : income statement accounts
 • بودجه صورت سود و زیان : income statement budget
 • خلاصه صورتحساب سود و زیان : income statement summary
 • صورت سود و زیان : income statement, profit and loss statement
 • سود مشمول مالیات : income subject to tax, taxable income
 • خلاصه حساب سود و زیان : income summary account
 • خلاصه سود و (یا) زیان : income summary, profit and (or) loss summary
 • تغییر در سود : incremental benefit
 • نرخ سود برحسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری : indicated yield
 • سود بادکرده : inflated profit
 • فرضیه محتوای اطلاعاتی سود سهام : information content of devidends hypothsis
 • سود داخلی (بین شرکت ها) : inter company profit
 • سود داخلی (بین قسمت های مختلف واحد تجاری) : inter-company profit
 • سود یا زیان بین شرکت ها : inter-company profit or loss
 • سود فی ما بین دوایر : inter-department profit
 • سود بین مراحل : inter-process profit
 • سود حاصل از فعالیت درون گروهی یک شرکت یا سود بین شرکت های گروه : intercompany profit
 • سود بین واحدهای سازمانی : interdepartmental profit
 • بهره، ربح، سود بانکی، ربا، هزینه مربوط به گرفتن وام : interest
 • سود تضمین شده (بهره) : interest guarenteed
 • روش سود تضمین شده : interest method
 • بهره سپرده، سود تضمین شده سپرده گذاری ها : interest on deposit
 • درآمد بهره، درآمد سود بانکی : interest revenue
 • سود سهام طی دره، سود سهام ضمن سال : interim dividend
 • سود سهام پرداختی طی سال : interim dividend paid
 • سود یا زیان ناشی از نگهداری موجودی کالا : inventory holding gain. loss
 • سود حاصل از نگهداری موجودی کالا : inventory holding profits (gains)
 • سود موجودی کالا، سود نگهداری موجودی ها : inventory profit (income)
 • درآمد/ سود حاصل از سرمایه گذاری : investment income
 • عامل کلیدی سودآوری : key profitability factor
 • نرخ ضمنی سود تضمین شده برای اجاره کننده : lesee′s implicit interest rate
 • سود سهام انحلال : liquidation dividend
 • سود تسویه : liquidation dividend profit (earning) guaranteed, gurenteed profit
 • سود تحقیق نیافته موجودی کالای شعبه : loading in branch inventory
 • هزینه مشترک در سود : loading participation in profit
 • فراوانی بلندمدت، نسبت پرداخت سود سهام در بلندمدت : long run frequency
 • به حداکثر رسانی طویل المدت سود : long run profit maximization
 • قابلیت سوددهی بلندمدت : long run profitability
 • زیان (سود) ناشی از تملک مجدد : loss (gain) on repossession
 • حساب سود و زیان : loss and gain account
 • استهلاک یا از دست رفتن توان سوددهی دارایی : lost usefulness (depreciation)
 • سهامی که نسبت قیمت به سود آنها پایین می باشد قیمت کمتر (پائین)، قیمت های نازل : low price
 • سرمایه پر سود : lucrative capital
 • سرمایه گذاری پر سود : lucrative investment
 • فرصت ها (امکانات) زیاد سوددهی : lucrative profit opportunities
 • سود (یا زیان) تولید : manufacturing profit (or loss)
 • حاشیه سود، سود ناخالص، تفاوت اررزش : margin
 • سود نهایی : marginal profit (income)
 • سود توزیع کننده : mark-up
 • تقسیم سود اضافی : melon
 • سود سهامداران اقلیت : minority interest income
 • سود و زیان پولی : monetary gain or loss
 • صورت سود و زیان چند مرحله ای : multi-step income statement
 • صورت سود زیان چند مرحله ای : multiple step income statement
 • کاهش حاشیه سود : narrowing the spread
 • سود خالص ، سود ویژه : net income
 • روش سود خالص : net income approach
 • خالص سود ناویژه : net margin
 • روش سود عملیاتی خالص ، رویکرد سود عملیاتی : net operating income approach (NOI)
 • سودو سهام غیر انباشته : non-cumulative dividend
 • غیر اقتصادی، غیر سودمند : non -profitable, uneconomic
 • سود و زیان غیر عملیاتی : nonoperating gain and loss
 • سود ظاهری : notional profit
 • فرسودگی (کهنگی)، نابابی : obsolence
 • سود پرداخت نشده : omitted dividend
 • سود سهام اعلام نشده : passed dividend
 • سود سال های قبل : prior year profit
 • سود مرحله ای (سود ساخت) مرله : process profit
 • سود عملیاتی : operating (income-profit)
 • سودمندی عملکرد درجه (عملیات) : operating effectiveness
 • سود عملیاتی : operating incom (or profit)
 • سود ناویژه : operating margin
 • سود عملکرد : operating profit
 • نتایج عملیات، سود یا زیان خالص : operating result(s), results of operations
 • سود سهام اختیاری (نقدی یا مصرفی با سهام جایزه) : optional dividend
 • سود ناشی از فعالیت های شرکت : ordinary profit
 • سایر اقلام سود جامع : other comprehensive income
 • سود تحقوق نیافته، سود صوری : paper profit
 • سرمایه گذاری به ظاهر سودآور : paper tiger
 • سهام ممتاز با مشارکت جزئی در سود باقی مانده : partially participating preferred stock
 • اوراق قرضه با حق مشارکت در سود : participating bonds
 • سهام ممتاز با حق سهیم شدن در مازاغد سود : participating capital stock
 • شرط حق مشارکت در سود اضافی : participating clause
 • سود پرداختی به داردندگان سهام ممتاز علاه بر سود تعیین شده در برگ سهم. : participating dividend
 • سهم ممتاز که دارنده آن سود تقسیمی ثابتی دریافت می کند و پس از این که سهامداران عادی درصد مشخصی از سود دریافت کردند، وی در بقیه سود سهیم می شود. : participating preference share
 • سهم ممتاز با حق مشارکت در سود : participating share
 • سهام مشارکت کننده در سود : participating stock
 • هزینه خاص سود و زیان : particular profit and loss expense
 • سود شرکت غیر سهامی : partnership profit
 • (سرمایه ، سهام) نرخ پرداخت سود : payout rate
 • سود پرداخت کردنی (قابل تقسیم) : paying out profit
 • نسبت پرداخت سود سهام : payout ratio, dividend payout, long-run dividend payout ratio, payout time
 • درصد سود ناویژه به فروش : percentage of gross profit to sales
 • درصد سود ناویژه به حجم فروش : percentage of gross profit to turnover
 • سود درصدی : percentage profit
 • سودهای متناوب : periodical profits
 • مالیات بر سود حاصل از استخراج نفت : petroleum revenue tax (PR T)
 • سود موقت : phantom profit
 • خسارت فیزیکی، فرسودگی : physical deterioration
 • توزیع مادی (سود، سرمایه، بهره) : physical distribution
 • سرمایه گذاری مجدد سود : plowback
 • سودهای پیش از خرید : pre-acquisition profits
 • سود قبل از تشکیل شرکت : pre-incorporation profit
 • سود قبل از بهره برداری : pre-operation profit
 • سودد قبل از کسر مالیات : pre-tax income
 • سود سهام قبل از تحصیل : pre acquisition devidends
 • سود قبل از تحصیل : pre acquisition earnings
 • سود از قبل تعیین شده : predetermined profit
 • اولویت در دریافت سود سهام : preference as to dividends
 • سود سهام ممتاز، سود تقسیمی سهام ممتاز : preference dividend
 • سود سهمی ممتاز : preference share dividend
 • سود سهام ممتاز : preference shares dividend, preferred dividends
 • سود سهام مقدم (ممتاز) : preferential dividend, preferred dividend
 • سود متعلق به دارنده سهام ممتاز : preferred (-stock) dividend
 • نسبت پوشش سود سهام ممتاز : preferred dividends coverage
 • پیش بینی سود : preliminary announcement
 • سود حسابداری قبل از کسر مالیات : pretax accounting income
 • روش ضریب قیمت به سود : price / earning multiple approach
 • نسبت قیمت به سود : price earnings ratio (PE ratio)
 • نسبت سود به قیمت : price-dividend ratio (PDR-PID ratio)
 • بدهی سودمند (مولد) : productive debt
 • هزینه مولد (سودآور) : productive expenditure
 • سرمایه گذاری مولد (سودمند) : productive investment
 • فرصت های سودمند تولید : productive opportunities
 • بهره وری (سودمندی) سرمایه گذاری : productivity of investment
 • سود، نفع، بهره بردن : profit
 • صورت سود و زیان : profit & loss statement
 • سود پس از مالیات و بهره : profit (earning) after interest and tax(EAIT)
 • سود قبل از مالیات و بهره : profit (earning) before interest and tax(EBIT)
 • سوددهی (سودآوری) : profit (making-taking)
 • سود پس از کسر کلیه هزینه ها : profit after all expenses
 • سود و زیان : profit and loss (p and l)
 • حساب سود و زیان : profit and loss account (p&L account)
 • حساب سود و زیان سال : profit and loss account for the year
 • شکل صورت سودد و زیان : profit and loss account fonnat
 • حساب خلاصه سود و زیان، صورت سود و زیان : profit and loss account, income statement
 • حساب تقسیم سود و زیان : profit and loss appropriation account
 • بودجه سود و زیان : profit and loss budget
 • نسبت های سود و زیان : profit and loss ratios
 • سود یا زیان انباشته : profit and loss retained
 • صورتحساب درآمد، صورت سود و زیان : profit and loss statement, income statement
 • حساب خلاصه سود و زیان : profit and loss summary account
 • انحراف سود و زیان : profit and loss variance
 • حساب تقسیم سود : profit appropriation account,appropriation account
 • سود قابل تخصیص : profit available for appropriation
 • سود قابل تقسیم : profit available for distnbution
 • سود قابل تقسیم : profit available for distribution,distributable profits
 • سود قبل از مالیات : profit before tax
 • سود قبل از کسر (مالیات) : profit before tax deduction
 • سود دوره : profit for the period (tenn)
 • پیش بینی سود : profit forecast
 • حد سود : profit goal
 • انگیزه سوددهی (سود) : profit incentive
 • کسب سود، تحصیل سود : profit making
 • حاشیه سود، نسبت سود به فروش : profit margin
 • درصد سود روی قیمت : profit margin percentage
 • سود روی قیمت، حاشیه سود خالص : profit margin, profit on price
 • سود نهایی هر محصول : profit margins on individual products
 • حداکثرسازی سود : profit maximization
 • سود پس از کسر هزینه : profit minus cost
 • سود مقاطعه (پیمان) : profit on completed contract
 • سود تحقوق یافته فروش اقساطی : profit on instalhnent sale
 • سود فروش : profit on sale
 • سود فروش دارایی : profit on sale of asset
 • سود پیمان ناتمام : profit on uncompleted contract
 • سود مقاطعه (پیمان) در حال انجام : profit on under completion contract
 • فرصت های سوددهی : profit oppotunities
 • سود یا زیان در تعویض دارایی : profit or loss on change of asset
 • سازمان انتفاعی (با هدف سود) : profit oriented organization
 • سود اغراق آمیز : profit overstated
 • سود اغراق آمیز (بیش از واقع) جهت دریافت کمیسیون بیشتر : profit overstated to obtain higher commission
 • مسیر سود : profit path
 • سود هر سهم : profit per share
 • برنامه ریزی سود : profit planning
 • سود قبل از تلفیق شرکت : profit prior to consolidation
 • سود قبل از تاسیس : profit prior to incorporation
 • سود قبل از عملیات (سود غیر عملیاتی) : profit prior to operation
 • موانع سود : profit restraints
 • تسهیم سود : profit sharing
 • سند قرضه سهیم در سود : profit sharing bond
 • سود کارکنان در منافع شرکت : profit sharing employees
 • نسبت تسهیم سود : profit sharing ratio
 • مالیات بر سود : profit tax
 • نسبت سود به فروش : profit to turnover ratio
 • انحراف سود و زیان : profit variance
 • نسبت حجمی سود (سود ناویژه به حجم فروش) : profit volume ratio
 • نقطه سودآوری ، منطقه سودآوری : profit zone
 • سود، درآمد : profit, gain, income, earnings
 • طرح تقسیم سود : profit-sharing plan, income sharing plan
 • طرح سهیم کردن کارکنان در سود : profit-sharing scheme
 • سود آوری، سوددهی، سودمندی : profitability
 • تجزیه وتحلیل سوددهی : profitability analysis
 • مقایسه سودمندی : profitability comparison
 • مقایسه سودمندی طرح ها : profitability comparison of projects
 • مرکز سود : profitability comparison, profit center,income center, profit center
 • شاخص سودمندی : profitability index
 • شاخص سودآوری : profitability index (PI)
 • سودمندی پروژه های جایگزین : profitability of alternative projects
 • سودمندی (کفایت) سرمایه گذاری : profitability of investment
 • سودآئری محصول : profitability of production
 • سودمندی طرح ها : profitability of projects
 • نسبت های سودآوری : profitability ratios
 • موانع سوددهی : profitability restraints
 • معیارهای سوددهی : profitability standards
 • حاصل (بازده) سودآوری : profitability yield
 • پرسود (سودمند)، پر فایده، سودبخش : profitable,gainful, profitable
 • بی سود : profitless
 • نسبت سود ناویژه به فروش : ratio of gross profit to sale, gross profit ratio
 • نسبت سود ویژه به سرمایه : ratio of net profit to capital
 • نسبت سود به فروش : ratio of profit to sale, proportion of profit to sale
 • سفته باز، سوداگر : speculator
 • سود استاندارد عملیاتی : standard operating profit
 • صرت تغییرات در سود انباشته : statement of changes in retained earnings
 • صورت عایدات / سود : statement of earnings
 • صورت سود و زیان : statement of income
 • صورت وضعیت سود یا زیان : statement of profit or loss (gain or loss)
 • صورت وضعیت سود (زیان) انباشته : statement of retained earnings
 • صورت کل سود و زیان غیر عملیاتی شناسایی شده : statement of total recognized gains and losses
 • صورت معاملات، صورت کل سود و زیان : statement of transactions
 • سود (درآمد) برآورد شده سالانه : projected annual income
 • روش های پیش بینی هزینه و سود : projected benefit-cost methods
 • صرتحساب حساب سود و زیان پیش بینی شده : projected income statement
 • صورتحساب پیشنهادی (برآوردی) سود و زیان : projected profit and loss statement
 • بانی (شرکت)، موسس (با هدف سود)، بنیان گذار : promoter
 • سود موسسین : promoters′ profit
 • پرداخت سود سهام به صورت دارایی : property dividend, dividend in kind
 • سود سهام پرداختنی غیر نقدی : property dividends payable
 • سود سهام پیشنهادی (پیشنهاد شده) : proposed dividend
 • خرید سود قبل از تحصیل : purchased preacquisition earnings
 • سود قدرت خرید : purchasing power gain
 • سود و زیان ناشی از قدرت خرید : purchasing power gain and loss
 • سود خالص : pure profit
 • کیفیت سود : quality of earnings
 • نرخ سود هر واحد کالا : rate of profit per article (goods)
 • نرخ سود هر واحد تولید : rate of profit per production
 • نرخ سود : rate of profit, profit rate
 • روش تقلیل سود : reduced profit method
 • ذخیره نابابی (کهنگی و فرسودگی) : reserve for obsolescence
 • سود انباشته : retained profit, retained earnings,accumulated earnings
 • سود سهام واهی (ساختگی) : sham dividend
 • جایزه سهمی (سهم به جای سود سهام) : share bonus, share premium
 • سود سهام : share dividend, dividend
 • به حداکثر رساندن کوتاه مدت سود : short run profit maximization
 • سود سهمی قابل توزیع : stock (share) dividend to be distributed
 • سود (درآمد) مشمول مالیات انتقالی به دره های آتی : tax-deferred income
 • سود معاف از مالیات : tax-exempt income
 • سود مشمول مالیات : taxable profit
 • آزمون های سودآوری : tests of profitability
 • رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود : the activity approach to income measurement
 • بازرگان، تاجر، سوداگر، معامله پر : trader,merchant, businessman
 • سود عملکرد (سود عملیاتی) : trading profit
 • سود انباشته تخصیص یافته : true reserve
 • سود انتقال نیافته به حساب ذخائر : unappropriated retained earnings
 • سود سهام مطالبه نشده : unclaimed dividend
 • سودهای تحقق نیافته : unconfirmed profits
 • سود توزیع شده نشده واحد سرمایه پذیر : undistributed investee earning;
 • سود تقسیم نشده : undistributed profit
 • ذخایر غیر قابل تقسیم، اندوخته های تقسیم نشدنی، سود انباشته : undistributed reserves
 • مالیات سودهای تقسیم نشده : undivided share in property
 • سود بادآورده : unearned increment
 • سود فصلی غیر منتظره : unexpected quarterly earnings
 • سود تقسیمی اعلام ولی پرداخت نشده : unpaid dividend
 • سود تحقوق نیافته : unrealized gain
 • عمر غیر قابل استفاده عمر غیر سودمند : unusefullife
 • مفید، دارای مزیت، سودمند : useful
 • مفید بودن، سودمندی : usefulness
 • قیمت گذاری برمبنای هزینه متغیر به اضافه درصد معینی سود : variable cost-phis pricing
 • اوراق بهادار با درآمد (سود) متغیر : variable-income securities
 • سهیم کردن کارگران در سود : waged dividend
 • مرکز سود : profit center
 • سود باقی مانده : residual income(RI)
 • انحراف بودجه ثابت سود عملیاتی : static-budget variance of operating profit
 • تجزیه و تحلیل استراتژیک سودآوری : strategic profitability analysis
 • سود سرمایه : capital gain
 • فرسودگی و ساییدگی (در اثر استعمال) : wear and tear
 • سود بادآورده : windfall profit
 • تاریخ مشمول سود هام : with-divided date
 • بدون سود سهام : without dividend (ex-dividend)
 • ارزش اسقاط (فرسوده) : worn out value
 • کاهش دادن (ارزش)، انتقال قسمتی از مانده حساب داریایی به حساب هزینه یا به حساب سود و زیان : write down
 • سود پایان دره : year-end profit
 • کارمزد سرمایه گذاری سود مجدد نقدی : fee on reinvestment dividends
 • تجزیه و تحلیل هزینه،حجم فعالیت و سود : cost-volume-profit analysis
 • سودمندی(مطلوبیت) اقتصادی : economic utility
 • سود ناخالص : gross margin
 • روش سود ناخالص : gross profit method
 • دستکاری در سود : income manipulation
 • سود نگهداری موجودی ها : inventory profit
 • سود عملیاتی : operating profit
 • سود و زیان جامع : comprehensive income
 • سود ناخالص انتقالی : deferred gross profit
 • سود توزیع شدنی : distributable income
 • درآمد، خالص سود و زیان عملیاتی دوره : earnings
 • توان سود آوری : earnings power
 • مازاد سودهای سنواتی : earned surplus
 • سود سایر سهام داران : minority interest
 • توان سوددهی : earning power
 • سود خالص دوره : net income for a period
 • معاملات سود و زیان : income transactions
 • پرسود : lucrative
 • بازار تخصصی(کالا) ، بازار سودآور : niche market
 • زیر خط(اصطلاحی برای بیان سود خالص یا زیان خالص) : below-the-line
 • بالای خط(اصطلاحی برای بیان اقلام سود و زیان به جز سود خالص یا زیان خالص) : above-the-line
 • سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک : Earnings before interest, taxes, and depreciation (EBITD)
 • سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک : Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA)
 • سود قبل از مالیات : Earnings before taxes (EBT)
 • بازارهای سود آور و تخصصی با حجم پایین : low-volume niches
 • سود تسویه به روش لایفو : LIFO liquidation gain
 • سودآوری نسبت به سرمایه گذاری : profitability in relation to investment
 • انگیزه سوداگرانه : speculative motive
 • دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

  بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

  محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

  تماس با سید مصطفی هاشمی

  رزومه کاری اینجانب

  1398discount.gif

  ارتباط از طریق واتساپ

  کاناز اسپید

  فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

  کانال کاناز اسپید در آپارات

  دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

  دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

  آمار کاربران سایت