کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه فارسی به انگلیسی لغت: سرمایه گذار


نتایـــج جستجــــو:

 • حسابداری سرمایه گذاریهای جایگزینی : accounting for replacement investments
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری : common stock fund
 • سرمایه گذاری جاری، سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش با هدف کسب سود : current investment
 • منافع انباشته سرمایه گذاری (اندوخته ها و انباشته) : accumulated benefit investment
 • سرمایه گذاری فعال : active investment
 • سرمایه گذاری اضافی : additional investment
 • پذیرش/ورود از طریق سرمایه گذاری در شرکت : admission by investing in the partnership
 • اجاره ورود شریک جدید، اجازه ورود سرمایه گذاری : admission by investment
 • سرمایه گذاری مخاطره آمیز : adventurous (venture) investment
 • دوره سرمایه گذاری : anticipated holding period
 • روش میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری : average annual return on investment method
 • بهره سودمند، بهره ناشی از سرمایه گذاری، حقوق انتفاعی : beneficial interest
 • حد و مرز مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری : boundary of opportunity set
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری، شرکت (تعاونی) اعتباری مسکن، بانکن مسکن : building society
 • اهرم مالی، وام سنجی، ارزش فعلی سرمایه گذاری : capital Ieverage
 • حساب مستقل پروژه ها، حساب پروژه های سرمایه گذاری عمرانی : capital projects fund
 • نسبت دارایی های ثابت به خالص حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)، نسبت سرمایه گذاری : capitalization ratio, leverage ratio
 • جدولی که نشان دهنده وجوه نقد مورد نیاز برای عملیات جاری یا سرمایه گذاری است : cash requirements
 • شرکت سرمایه گذاری با سرمایه محدود (ثابت) : closed -end company
 • شرکت سرمایه گذاری محدود، صندوق مشترک : rclosed-end fund, closed-end investment company
 • شرکت سرمایه گذاری با سرمایه محدود (ثابت) : closed-end invesment company
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری با تعداد سهام ثابت (محدود) : rclosed-end mutual fund
 • سوخت بهره متعلق به مبلغ سرمایه گذاری شده : collection float
 • روش تسعیر خالص سرمایه گذاری به نرخ پایانی : colsing rate, net investment m,etbod
 • بهره مرکب حاصل از سرمایه گذاری یک دلار : compound amount of I $ per period
 • بهره مرکب حاصل از سرمایه گذاری یک سال : compound amount of A rials
 • سرمایه گذاری مستمر : continuing investment
 • سرمایه گذاری مستمر : continuing management
 • بهترین مجموعه سرمایه گذاری، پرتفوی بهینه، پرتفوی گوشه : corner portfolio
 • پوشش سرمایه گذاری ها : covered investments
 • نرخ بازدارنده سرمایه گذاری : cut off rate of investment
 • وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده : depreciation funds invested
 • وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده : depreciation funds, sinking funds
 • سرمایه گذاری تحت شرایط مختلف : differential investment
 • سرمایه گذاری های مستقیم : direct holdings
 • سرمایه گذاری منفی (از مایه خوردن) : dis-investment
 • طرح سرمایه گذاری مجدد سود تقسیمی : dividend reinvestment plan
 • سرمایه گذاری خارج از (شرکت ، محل کار ) : external investment
 • سرمایه گذاری ناخالص : gross investment
 • سرمایه گذاری ناخالص در اجاره : gross investment in the lease
 • مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری : efficient portfolio
 • سرمایه گذاری واجد شراریط (قابل قبول) : eligible investment, qualified investment
 • درصد سرمایه گذاری مساوی در هر سهم : equal-weighted
 • سرمایه گذاری در سهام سرمایه : equity investment
 • روش ارزش ویژه سرمایه گذاری ها : equity method for investments
 • سرمایه گذاری بر مبنای روش ارزش ویژه : equity method investment
 • روش ارزش ویژه در سرمایه گذاری بلندمدت : equity method of accounting for long-term investment
 • شرکت سرمایه گذاری که در زمین و مستغلات سرمایه گذاری کند. : equity reit
 • اصول سرمایه گذاری ها : essentials of investments
 • سرمایه گذاری بدن بهره : ex-capitalization (ex-cap)
 • سرمایه گذاری توسعه ای : expansion investment
 • تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری : financing and investment decisions
 • سرمایه گذار خارجی : foreign investor
 • کسب سود بدون سرمایه گذاری : free riding
 • سرمایه گذاری سودآور و مطمئن : gemstones
 • صندوق سرمایه گذاری پر خطر : go-go fund
 • سرمایه گذاری دولت (دولتی) : government insetment
 • بازده بالای سرمایه گذاری : high return on investment
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری رو به رشد : growth fund
 • گواهی سرمایه گذاری تضمین شسده : guaranteed investment certificate .
 • سرمایه گذاری اولیه : initial investment
 • سرمایه گذاری غیر فعال : inactive (passive) investment
 • درآمد حاصل از سرمایه گذاری : income from investment
 • صندق سرمایه گذاری با هدف کسب درآمد : income fund
 • افزایش سرمایه گذاری : increase on investment
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری وابسته به شاخص : index fund
 • نرخ سود برحسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری : indicated yield
 • سرمایه گذاری (مالکیت) غیر مستقیم : indirect holding
 • سرمایه گذاری القایی : induced investment
 • موسسه سرمایه گذار : institutional investor
 • سرمایه گذاری غیر کافی : insufficient investment
 • سرمایه گذاری وجوه بیمه : insurance fund investment
 • بازده حاصل از سرمایه گذاری : interest on investment
 • سرمایه گذاری با بهره ثابت : interest-in-possession trust
 • وام سرمایه گذاری داخلی (از منابع داخلی) : internal investment loan
 • منابع سرمایه گذاری داخلی : internal investment resources
 • سرمایه گذاری داخلی : internal investment, home investment
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری بین المللی : international mutual fund
 • سرمایه گذاری کردن : invest
 • سرمایه گذاری شده : invested
 • وجوه سرمایه گذاری شده : invested funds
 • ارزش سرمایه گذاری شده : invested value, capitalized value
 • وجوه آماده سرمایه گذاری : investiable (investabte) funds
 • فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری : investing activities
 • نسبت سرمایه گذاری : invcsting ratio. capatalization ratio
 • شرکت سرمایه گذاری : investment (company-trust)
 • سرمایه گذاری در املاک : rinvestment (on) properties
 • مشاور سرمایه گذاری : investment advisor (adviser), investment counsel, investment consultant
 • موافقت نامه سرمایه گذاری : investment agreement
 • تخفیف ماللیاتی سرمایه گذاری : investment allowance
 • تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری : investment analysis
 • تحلیلگر سرمایه گذاری (مالی) : investment analyst
 • بانک سرمایه گذاری : investment bank
 • بانک سرمایه گذار : investment banker
 • اساس سرمایه گذاری : investment base
 • برات سرمایه گذاری : investment bill
 • کارگزار سرمایه گذاری : investment broker
 • جریان های نقدی سرمایه گذاری : investment cash flows
 • مرکز سرمایه گذاری : investment center
 • گواهی سرمایه گذاری : investment certificate
 • شرکت سرمایه گذاری : investment company (or trust)
 • مشاور سرمایه گذاری : investment counsel
 • معافیت مالیاتی، اعتبار سرمایه گذاری، تخفیف سرمایه گذاری : investment credit
 • شرکت واسطه سرمایه گذاری دلال سرمایه گذاری : investment exchanges
 • ضمانت سرمایه گذاری : investment guarantee
 • رهنمودهای سرمایه گذاری : investment guidelines
 • سرمایه گذاری در اوراق قرضه : investment in bonds
 • سرمایه گذاری در شعبه : investment in branch
 • سرمایه گذاری ارزی : investment in foreign money
 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل دادو و ستد : investment in marketable securities
 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار : investment in securities
 • درآمد/ سود حاصل از سرمایه گذاری : investment income
 • موسسات سرمایه گذاری : investment institutions
 • اقدامات سرمایه گذاری : investment measures
 • سرمایه گذاری وجوه : investment of funds
 • سرمایه گذاری اندوخته وجوه : investment of resene funds
 • جدول فرصت های سرمایه گذاری : investment opportunities schedule (lOS)
 • امکان سرمایه گذاری : investment opportunity
 • فرآیند سرمایه گذاری : investment process
 • ذخیره تجدید ارزیابی سرمایه گذاری : investment revaluation reserve
 • صورت ریز سرمایه گذاری : investment scheudle
 • تخفیف / مزایای مالیاتی سرمایه گذاری خاص، تشویق مالیاتی : investment tax credit (LTC)
 • گردش سرمایه گذاری : investment turnover
 • سرعت گردش سرمایه گذاری : investment turnover rate
 • ارزش سرمایه گذاری شده : investment value
 • سرمایه گذاری تسط صاحبان سهام (سرمایه) : investments′ by owners
 • سرمایه گذار : investor
 • سرمایه سرمایه گذار : investor′s capital
 • سرمایه گذاری های پلکانی : laddered portfolios
 • بیشترین بازده سرمایه گذاری : largest return on investment
 • سرمایه گذاری سال بعد : later year investment
 • موافقت نامه سرمایه گذاری : letter of agreement, agreement,consent letter, letter of consent
 • صورت سرمایه گذاری ها : list of investments
 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس : listed investment
 • فهرست فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی غیر نقدی : listing of non-cash investment and financing activities
 • صندوق سرمایه گذاری با هزینه کارمزد : load fund
 • سرمایه گذاری بلندمدت : long term investment
 • ضرر سرمایه گذاری : loss on investment
 • سرمایه گذاری بازده کم : low-return capital
 • سرمایه گذاری پر سود : lucrative investment
 • سرمایه گذاری نامناسبی : malinvestment
 • بازده نهایی سرمایه گذاری : marginal efficiency of investment
 • پرتقوی بازار، مجمعه سرمایه گذاری های بازار : market portfolio
 • روش ارزش بازار سرمایه گذاری ها : market value method for investments
 • سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار : marketable investment
 • سرمایه گذاری انبوه : mass investment
 • به حداکثر راندن بازده سرمایه گذاری : maximize return on investment
 • سرمایه گذاری حداکثر : maximize investment
 • حداقل سرمایه گذاری اولیه : minimum initial investment
 • سرمایه گذاری فعال اقلیت : minority active investment
 • سرمایه گذاری غیر فعال اقلیت : minority inactive investment
 • ضریب افزایش سرمایه گذاری : multiplier principle of investment,investment multiplier
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری : mutual fund
 • شرکت سرمایه گذاری محدود : mutual fund open-end fund
 • سرمایه گذاری متقابل : mutual investment
 • وجوه سرمایه گذاری متقابل : mutual investment funds
 • خالص سرمایه گذاری : net investment
 • آورده غیر نقدی، سرمایه گذاری غیر نقدی : non-cash contnbution,contribution -in -kind
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری : open-end company (or trust)
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری با سرمایه نامحدود (معتبر) : open-end fund
 • شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر (نامحدود) : open-end investment company
 • یک صندوق مشترک سرمایه گذاری که تعداد سهام آن مشخص نیست : open-ended mutual funds
 • سرمایه گذاری غیر فعال : passive investment
 • رش مقایسه بازده (سرمایه گذاری ها ، طرح ها) : pay back method
 • پرتفوی بهینه، مطلوبترین مجموعه سرمایه گذاری : optimal portfolios
 • سرمایه گذاری بیش از حد : over investment
 • سرمایه گذاری به ظاهر سودآور : paper tiger
 • دوره پرداخت سرمایه گذاری : pay-off period of investment
 • برگشت سرمایه، بازیافت سرمایه گذاری : payback
 • دوره برگشت سرمایه، دوره بازیافت سرمایه گذاری : payback period
 • سرمایه گذاری وجوه بازنشستگی : pension funds investment
 • سرمایه گذاری وجوه اندوخته بازنشستگی : pension reserve funds investment
 • کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری : permanent decline in value of investment
 • سرمایه گذاری دائمی (ثابت ، طویل المدت) : pennanent investment
 • سرمایه گذاری شخصی : personal investment
 • سرمایه گذاری برنامه ای (طبق برنامه) : planned investment
 • عواید نگهداری جهت سرمایه گذاری : plough back earnings
 • سرمایه گذاری مجدد سود : plowback
 • اندوخته سرمایه گذاری مجدد : plugging back reserve
 • سرمایه گذاری های متمرکز : pooled investments
 • متنوع ساختن سرمایه گذاری ها : portfolio baJancing (diversification) .
 • تشکیل پرتفوی، ایجاد مجموعه سرمایه گذاری : portfolio construction
 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار : portfolio investment
 • مجموعه سرمایه گذاری در اوراق بهادار : portfolio of securities
 • ارزیابی عملکرد مجموعه سرمایه گذاری : portfolio performance evaluation
 • بازده پرتفوی (مجموعه سرمایه گذاری) : portfolio return
 • ریسک مجموعه سرمایه گذاری : portfolio risk
 • تئوری پرتفوی، نظریه مجموعه سرمایه گذاری : portfolio theory
 • ضریب گردش مجموعه سرمایه گذاری : portfolio turnover rate
 • سرمایه گذار بالقوه : potential investor
 • سرمایه گذاری مولد (سودمند) : productive investment
 • بهره وری (سودمندی) سرمایه گذاری : productivity of investment
 • سرمایه گذاری حرفه ای : professional investors
 • سودمندی (کفایت) سرمایه گذاری : profitability of investment
 • هزینه سرمایه گذاری تولید : product investment cost
 • سرمایه گذاری خط تولید : product line investment
 • سرمایه گذاری تولیدی : production investment
 • سرمایه گذاری طرح : project investment
 • فرصت های نوید بخش سرمایه گذاری : promising investment opportunities
 • سرمایه گذاری پیشنهادی : proposed investment
 • ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها : provision for decrease value of investment
 • صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات : Real Estate Investment Trust (REIT)
 • بازه سرمایه گذاری، بازده دارایی : Return On Investment (ROI),yield on investment
 • نرخ سرمایه گذاری : rate of investment
 • نرخ بازده سرمایه گذاری : rate of return on investment, investment rate of return, yield rate of investment
 • سرمایه گذاری مجدد : reinvestment
 • برگشت سرمایه گذاری : return of investment
 • شاخص مخاطرات، معیار سنجش ریسک سرمایه گذاری ، شاخص خطر ، شاخص ریسک : risk index
 • سرمایه گذاری اطمینان بخش : safe investment
 • پس انداز و سرمایه گذاری : saving and investment
 • سرمایه گذاری مطمئن : security investment
 • سرمایه گذاری وجوه استهلاک : sinking fund investment
 • بازده سرمایه گذاری هدف / مورد توقع : target return on investment
 • سرمایه گذاری موقت، دارایی های جاری (در ترازنامه) : temporary investment
 • سرمایه گذاری تجاری : trade investment
 • سرمایه گذاری ناکافی : under investment
 • بازده سرمایه گذاری : return on investment(ROI)
 • یازده، عایدی، تسلیم کردن یا شدن، حاصل، واگددار کردن، درامد حاصل از سرمایه گذاری : yield
 • بازده سرمایه گذاری : yield of invested capital
 • سرمایه گذاری معکوس : contrarian investment
 • مدیریت سرمایه گذاری : investment management
 • صندوق مشترک سرمایه گذاری : mutual fund
 • واحد سرمایه گذاری، واحد سهمی : unit share
 • صندوق سرمایه گذاری با سرمایه ثابت : close-end fund
 • صندوق سرمایه گذاری غیر فعال : unit trust
 • صندوق سرمایه گذاری با سرمایه متغیر : open-end fund
 • کارمزد سرمایه گذاری سود مجدد نقدی : fee on reinvestment dividends
 • شرکت معتمد سرمایه گذاری : trust company
 • توزیع کننده صندوق سرمایه گذاری : fund distributer
 • مرکز سرمایه گذاری : investment center
 • سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات : IT investment
 • سودآوری نسبت به سرمایه گذاری : profitability in relation to investment
 • سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش : investment in marketable securities
 • سرمایه گذاران جانشین : successive investors
 • اختیار سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای : real option
 • دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

  بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

  محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

  تماس با سید مصطفی هاشمی

  رزومه کاری اینجانب

  1398discount.gif

  ارتباط از طریق واتساپ

  کاناز اسپید

  فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

  کانال کاناز اسپید در آپارات

  دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

  دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

  آمار کاربران سایت