فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکته صوتی مالیاتی 51
نکته صوتی مالیاتی 52
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

جرایم فاکتور صوری در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

جرایم فاکتور صوری در لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

همانطور که می دانید در بودجه 97 دولت خواستار تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده شده بود که با رد درخواست از سوی مجلس مواجه شد و بنابراین باید انتظار داشت طی چند ماه آینده لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شود.

حال در این مطلب به چند نکته مهم در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده که بیشتر برای حسابداران و حسابرسان لازم است مورد توجه قرار می گیرد.

 

تدقیق ضمانت های اجرای قانون با تأکید بر جریمه های مالیاتی

فهرست منسجم و یکپارچه ای از تخلفات مالیاتی در فصل هشتم لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با عنوان جریمه های مالیاتی ارائه شده است که در قانون، حکم مشخصی درباره برخی از آن ها وجود ندارد. محورهای اصلی اصلاحات مرتبط با جریمه های مالیاتی به شرح جدول است:

 

جدول ٣. مقایسه نوع تخلفات و جریمه های مالیاتی در لایحه و قانون مالیات بر ارزش افزوده

لایحه

قانون

نوع تخلف مالیاتی

مقدار جریمه وضع شده در ماده (٤٧) لایحه

نوع تخلف مالیاتی

مقدار جریمه وضع شده در ماده (٢٢) قانون

عدم ثبت نام در مهلت مقرر

یک میلیون ریال یا ٢٠ درصد مالیات فروش هر یک که بیشتر باشد

عدم ثبت نام در مهلت مقرر

٧٥ درصد مالیات متعلق

عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی

یک میلیون ریال یا ٢٠ درصد مالیات بر ارزش افزوده هر یک که بیشتر باشد

عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی

٥٠ درصد مالیات متعلق

عدم ارائه اسناد و مدارک (فروش)

١٠ درصد مالیات فروش نسبت به اسناد و مدارک ارائه نشده

عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر

٢٥ درصد مالیات متعلق

عدم ارائه دفاتر توسط مؤدیان مکلف به داشتن دفاتر

١٥ درصد مالیات فروش

عدم درج شماره اقتصادی فروشنده یا خریدار

١٠ درصد مالیات فروش همان صورتحساب

عدم تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعمال شده

٢٥ درصد مالیات متعلق

صدور یا استناد به صورتحساب معامله غیرواقعی

١٠٠ درصد مالیات فروش همان صورتحساب

-

-

کتمان تمام یا بخشی از عرضه کالا و ارائه خدمات

٥٠ درصد مالیات فروش معامله کتمان شده

عدم صدور صورتحساب

١٠٠ درصد مالیات متعلق

عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب

٢٥ درصد مالیات متعلق

استناد به اسناد و مدارک و صورتحساب های غیرواقعی منجر به استرداد

٢٥ درصد وجوه استرداد شده به اضافه جریمه های ماده (٤٨) لایحه (٢درصد جریمه به ازای هرماه)

-

-

دریافت مالیات فروش از کالاها و خدمات معاف و وصول مالیات فروش توسط اشخاص غیرمشمول فراخوان های اجرای قانون

١٠٠ درصد مالیات فروش به اضافه جریمه های ماده (٤٨) لایحه (٢درصد جریمه به ازای هرماه)

-

-

 

همان طور که در جدول فوق ملاحظه می شود برخی تخلفات مالیاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره ای به آن ها صورت نگرفته است در لایحه، به عنوان سه بند مجزا به فهرست تخلفات مالیاتی افزوده شده اند. صدور و استناد به صورتحساب معامله غیرواقعی، علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه ١٠٠ درصدی مالیات فروش همان صورتحساب خواهد شد. همچنین چنانچه مؤدی به اسناد و مدارک غیرواقعی استناد کند که به استرداد مالیات خرید منجر شود و پس از مدتی، سازمان امور مالیاتی از این امر آگاهی یابد مشمول جریمه ٢٥ درصدی وجوه استرداد شده خواهد شد و بسته به مدت زمانی که این وجوه نزد وی باقی مانده است هرماه به نرخ ٢ درصدی مشمول جریمه ماده (٤٨) لایحه خواهد شد. به نظر می رسد که این دو بند، ازجمله ضمانت های اجرا برای برخورد با فاکتورهای جعلی و پدیده کد فروشی در اقتصاد است.

 علاوه بر این، در سنوات قبل، برخی اشخاصی که مشمول فراخوان نبوده اند و همچنین برخی از مؤدیانی که به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف می پرداختند، اقدام به دریافت مالیات فروش می نمودند که تخلف مالیاتی محسوب می شد اما حکم مشخصی برای اعمال جریمه بر آن ها در قانون پیش بینی نشده بود. لکن در لایحه، مطرح شده است که سازمان مالیاتی علاوه بر وصول مالیات و جریمه تأخیر ایصال مالیات ها، این قبیل اشخاص را مشمول جریمه ای معادل ١٠٠ درصد مالیات فروش خواهد کرد.

 علاوه بر جریمه های مندرج در ماده (٤٧)، چند اصلاح دیگر در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است که می تواند موجب تقویت ضمانت اجرای این قانون باشد:

- اولاً در تبصره «٨» ماده (١٠)، سازمان موظف شده است که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست مؤدی و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت درخواست صادرکننده برای استرداد اضافه مالیات پرداختی اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خساراتی به میزان ٢ درصد در ماه از تاریخ درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

- ثانیاً حکم ماده (٢٥١) قانون مالیات های مستقیم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدی یا اداره امور مالیاتی نمی توانست به شورای عالی مالیاتی مراجعه و شکایت و درخواست نقض رأی و تجدید رسیدگی را نماید زیرا در ماده (٣٣) قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت ذکرشده بود که حکم ماده (٢٥١) قانون مالیات های مستقیم در مورد این قانون (یعنی مالیات بر ارزش افزوده) جاری نیست؛ اما هم اکنون به موجب ماده (٣١) لایحه مالیات بر ارزش افزوده، حکم ماده (٢٥١) قانون مالیات های مستقیم نیز به فهرست احکامی که بر مالیات بر ارزش افزوده جاری است، اضافه شده است. پیرو این موضوع حکم ماده (٢٥٢) قانون مالیات های مستقیم که در خصوص وظایف شورای عالی مالیاتی است در قالب تبصره ماده (٣١) لایحه آمده است. قبلاً حکمی درباره رسیدگی شورای عالی مالیاتی به پرونده های شکایات وجود نداشت، لکن در لایحه اجازه داده شده است که اگر آرای قطعی هیئت های حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت مؤدی یا اداره مالیاتی باشد، شورای عالی مالیاتی ازلحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص در رسیدگی، می تواند پرونده ها را بررسی نماید.

- ثالثاً حکم ماده (٢٣٨)، (٢٣٩) و (٢٤٣) قانون مالیات های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری یافته است. به موجب این احکام مؤدی می تواند به برگه های تشخیص مالیاتی اعتراض نموده و درخواست رسیدگی کند. همچنین به موجب ماده (٢٤٣) نیز اگر مؤدی درخواست استرداد اضافه مالیات پرداختی داشته باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می تواند به هیئت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند.

زمان‌ارسال: 8 دی 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

فیلم‌های آموزشی متنوع در ایستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت