کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن حسابداران خبره ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون مالیات بر ارزش ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در رشته حسابداری ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار( با نسخه جدید نرم افزار سازمان ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به آموزش حسابداری ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ورد(WORD) کرده است. ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره شماره های ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده 169 قانون مالیات ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی سایت کاناز ...
نرم افزار متااستاک جهت انجام تحلیل تکنیکال بورس و همچنین سهام استفاده می شود. می توان گفت نرم ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، کارایی آن بالاست ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و سامانه آنلاین ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را تهیه و آماده ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام(کاناز) نسخه ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ها و شماره ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

پرسش و پاسخ درباره مالیات بر ارث

پرسش و پاسخ درباره مالیات بر ارث

در این مطلب از سایت کاناز به بررسی پرسشی در رابطه با ارث می پردازیم و پاسخ چند تن از کارشناسان مالیاتی را مرور می کنیم.

سوال

اوراق تشخیص ارث بر اساس گواهی ارث و اظهارنامه و رسیدگی واحد مالیاتی قطعی و گواهی مالیات بر ارث صادر شده است .یکی از وراث که قبلا در گواهی ارث جزو وراث نبوده اقدام به تسلیم اظهارنامه جدید و گواهی ارث جدیدی داده که حسب گواهی ارث جدید یکی از وراث قبلی حذف و دو نفر اضافه شده است و مودی درخواست صدور گواهی مالیاتی دارد

ماترک تغییری نداشته است لذا مشمول ماده 37 نمی باشد. با توجه به تجارب دوستان تکلیف واحد مالیاتی چیست ؟؟؟

مالیات قطعیت یافته و وراث قدیم مالیات متعلقه را پرداخت و گواهی دریافت نموده و طبعا اعتراضی هم ندارند.

آیا واحد مالیاتی با توجه قطعیت پرونده و گذشت بیش از 8 سال مجاز به تهیه گزارش اصلاحی و متعاقب آن برگ تشخیص اصلاحی با توجه به ماده 157 می باشد؟؟؟

پاسخ اول:

با توجه به اینکه شما طبق گواهی حصر وراثت قدیم که اصالت داشته است اقدام به صدور برگ تشخیص و گواهی واریز مالیات ارث نموده اید لذا پرونده مالیاتی مختومه تلقی میگردد.
با توجه به ارائه گواهی حصر وراثت جدید توسط دو نفر وراث جدید ،بنظر بنده شما تصویر گواهی واریز مالیات ارث را بعد از برابر اصل نمودن ان توسط ممیز و سرممیز فعلی به این دو نفر تسلیم نمایید و به اختلاف بین وراث کاری نداشته باشید.

پاسخ دوم:

پرونده ارث براساس حصروراثت بوده اگر حصروراثت قبلی باطل و یا اصلاح گردیده واحد مالیاتی طبق حصروراثت جدید عمل خواهد کرد و ورثه ای که طبق حصروراثت جدید از جمع وراث خارج شده برگ تشخیص و برگ قطعی ایشان مطالبه مالیات از غیر بوده و ابطال خواهد شد و اگر مالیات را پرداخت کرده قابل استرداد است. کلا براساس حصروراثت جدید و اصلاح شده مطالبه مالیات خواهد شد تفاوت حسب مورد اخذ و یا استرداد خواهد شد.

پاسخ سوم:

کلا کسی که طبق حصر وراثت جدید دیگر ورثه نیست حتی اگر سهم الارث خود را فروخته و سند تنظیم شده باشد معامله به عنوان فروش مال غیر و اسناد قابل ابطال است. فرض فرمایید وراث طبقه دوم اعتراض کرده و(تنها فرزند خوانده) را از جمله وراث خارج کرده و طبق حصروراثت جدید مثلا برادر بجای فرزند خوانده جزء وراث شده در این صورت مالیات بیشتر خواهد شد. در این صورت حتی از پرونده کپی و اطلاعات هم نمی شود به غیر ورثه (ورثه خارج شده) داد.

پاسخ چهارم:

گواهی حصر وراثت جدید مبنای رسیدگی بوده و بر  اساس این گواهی ،واحدمالیاتی ملزم به صدور رسیدگی مجدد می باشد(گواهی حصر،توسط دادگاه صلاحیتدار صادر شده و حکم قانون رادارد).البته در اموالی تغییری ایجاد نشده وفقط سهم وراث تغییر می کند.

پاسخ پنجم:

برفرض سوال،مانندمطالبه از غیر بوده است.والبته مرور زمان در ارث به مانند مشاغل و شرکت و امثالهم وجود ندارد ....ضمنا مثلا بیست سال قبل به پرونده ارث رسیدگی شده والان ،وراث درخواست متمم برای اموال جدیدی میکنند.آیا ورود به امرمختوم می باشد.

پاسخ ششم:

این حالت در ماده 37 پیش بینی شده و باستناد ماده مذکور در صورت افزایش یا کاهش ماترک امکان تهیه گزارش اصلاحی و صدور برگ تشخیص و همچنین توافق در اجرای ماده138 یا مراجعه به هیات 244 و247 وجود دارد.و لی در خصوص انحصار وراثت جدید و تغییر ورثه اعم از کاهش یا افزایش تعداد وراث قانون مسکوت است.

پاسخ هفتم:

در ارث پرونده مختومه نمی گردد و همواره با ابراز مال جدید و یا حصروراثت و وصیت جدید و... قابل پیگیری است.

پاسخ هشتم:

به نظر می رسد در مواردی که گواهی انحصار وراثت جدید توسط ورثه تسلیم اداره امور مالیاتی می شود و موثر در کاهش یا افزایش مالیات باشد و یا حسب درخواست مودی نیاز به اصلاح گواهی مالیاتی مالیات بر ارث باشد, با اتخاذ ملاک از ماده 37 ق.م.م واحد مالیاتی موظف به اصلاح گزارش و صدور برگ تشخیص اصلاحی و همچنین صدور گواهی مالیاتی بر اساس آخرین گواهی حصر وراثت می باشد.

فرایند اصلاح در بند 5 دستورالعمل شماره 200/23474/ص مورخ 92/12/24 تصریح گردیده است.

بند 5 دستورالعمل فوق الذکر:
........چنانچه بعد از رسیدگی و تشخیص و قطعیت مالیات بر اساس گواهی حصر وراثت جدید معلوم گردد که تعداد وراث و سهم الارث هر یک از آنان تغییر نموده وفق مقررات تبصره ذیل ماده 157 قانون مذکور اقدام لازم معمول خواهد شد.
ضمنا در خصوص مرور زمان مالیاتی قابل ذکر است حسب صدر ماده 157 ق.م.م. مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد جاری است که مودیان موضوع مالیات بر درآمد عبارت است از مشمولین باب سوم قانون مالیاتها شامل مالیات بر درآمد:املاک; کشاورزی; حقوق; مشاغل;اشخاص حقوقی; درآمد اتفاقی و لذا به نظر می رسد با توجه تصریح قانونگذار بر کلمه مالیات بر درآمد در صدر ماده 157 تسری مرور زمان مالیاتی به باب دوم قانون مالیاتها شامل: مالیات سالانه املاک,مستغلات مسکونی خالی قدیم, مالیات بر اراضی بایر, مالیات بر ارث و حق تمبر فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین موضوع از مصادیق امر مختوم مالیاتی ماده 270 نیز تلقی نمی شود.
پیشنهاد:
با توجه به اینکه وفق ماده 244 ق.م.م حل و فصل هرگونه اختلاف مالیاتی از وظایف هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد و لازمه ارجاع پرونده به هیات اعتراض مودی است ,لذا پیشنهاد می شود پس از ثبت لایحه اعتراض مودی پرونده به هیات ارسال شود.

زمان‌ارسال: 24 شهریور 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

logo-samandehi

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت