کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یکی از موارد مهم و پیچیده در ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 27
نکته صوتی مالیاتی 28
نکته صوتی مالیاتی 29
نکته صوتی مالیاتی 30
نکته صوتی مالیاتی 31
نکته صوتی مالیاتی 32
نکته صوتی مالیاتی 33
نکته صوتی مالیاتی 34
نکته صوتی مالیاتی 35
نکته صوتی مالیاتی 36
نکته صوتی مالیاتی 37
نکته صوتی مالیاتی 38
نکته صوتی مالیاتی 39
نکته صوتی مالیاتی 40
نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

تفاوت منطقه آزاد تجاری با منطقه ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی

تفاوت منطقه آزاد با منطقه ویژه اقتصادی

اهداف ایجاد مناطق آراد تجاري-صنعتی:

تسریع در امور زیربنایی،عمرانی و آبادانی-رشد و توسعه اقتصادي،سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومی -ایجاد اشتغال سالم و مولد-تنظیم بازار کار و کالا-حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه ایی-تولید و صادرات کالاي صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادي:

تحرك در اقتصاد منطقه اي و تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوري،صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب وتشویق سرمایه گذاري داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبورخارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب)

 

تفاوت مناطق آزاد تجاري صنعتی و ویژه اقتصادي

مزایا

مناطق آزاد تجاري صنعتی

مناطق ویژه اقتصادي

سرزمین اصلی

مقررات روادید اتباع خارجی

بدون نیاز قبلی اخذ روادید

مطابق با سرزمین اصلی

نیاز به اخذ ویزا

اشتغال اتباع خارجی

مطابق با قوانین اشتغال نیروي خارجی در مناطق آزاد (نسبت کارگران خارجی نباید از

10 درصد کل کارگران منطقه بیشتر باشد)

مانند مناطق آزاد

منوط به صدور پروانه اشتغال و مطابق قررات اشتغال اتباع

خارجی

امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون عوارض گمرکی،سود بازرگانی و ثبت سفارش

مجاز است

مجاز است

در برخی موارد معدود و خاص بخصوص ماشین آلات خط تولید

معافیت گمرکی براي کالاهاي ساخته شده و تولید شده

معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی بکار رفته در تولید محصول،هنگام ورود به کشور

معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی بکار رفته در تولید محصول،هنگام ورود به کشور

بدون معافیت

صادرات کالا،تجهیزات و مواد اولیه از داخل کشور به منطقه

نقل و انتقال داخلی محسوب میگردد میتوان صادرات نمود

نقل و انتقال داخلی محسوب میگردد میتوان صادرات نمود

مطابق با قوانین صادرات و واردات

 

تفاوت مناطق آزاد تجاري صنعتی و ویژه اقتصادي

مزایا

مناطق آزاد تجاري صنعتی

مناطق ویژه اقتصادي

سرزمین اصلی

صادرات کالا و تجهیزات از منطقه به خارج

١-بدون تغییرات به خارج کشور مشمول مقررات منطقه ۲- پس از اعمال تغییرات در کالا

و تجهیزات مشمول مقررات منطقه و سرزمین اصلی با توجه به نوع کالا و مواد اولیه مصرف

شده

1- بدون تغییرات به خارج کشور مشمول مقررات منطقه

2- پس از اعمال تغییرات در کالا و تجهیزات مشمول مقررات منطقه و سرزمین اصلی با توجه به نوع کالا و مواد اولیه مصرف شده

مطابق با قوانین صادرات

ورود کالاي تجاري از منطقه به سرزمین اصلی

مطابق با قوانین صادرات و واردات سرزمین اصلی (با برخی تسهیلات)

 

مطابق با قوانین صادرات و واردات سرزمین اصلی)با برخی تسهیلات(

*

ترانزیت کالا از/ به مناطق

بدون محدودیت و مطابق با قوانین ترانزیت گمرک کشور

 

بدون محدودیت و مطابق با قوانین ترانزیت گمرك کشور

بدون محدودیت و مطابق با قوانین ترانزیت گمرك کشور

ثبت شرکت

امکان ثبت شرکت با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی وجود دارد

 

امکان ثبت توسط شخص حقوقی بدون ملاحضه میزان مشارکت سهام داخلی و خارجی

امکان ثبت توسط شخص حقوقی بدون ملاحضه میزان مشارکت سهام داخلی

 

 

تفاوت مناطق آزاد تجاري صنعتی و ویژه اقتصادي

مزایا

مناطق آزاد تجاري صنعتی

مناطق ویژه اقتصادي

سرزمین اصلی

امکان مشارکت و سرمایه گذاري خارجی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات ایرانی و خارجی و سازمان هاي بین المللی میتوانند مستقلا و یا با سازمان و شرکت هاي تابع آن در مناطق آزاد سرمایه گذاري نمایند و سرمایه آنها مشمول این مقررات میباشد.

مطابق با قوانین مناطق آزاد

منوط به دریافت مجوز از سازمان سرمایه گذار خارجی ایران ،در چهارچوب محدودیت هاي سهم بازار که در برخی رشته ها در قانون ذکر شده است.

پوشش ریسک های غیر تجاری سرمایه گذاری

بر اساس قانون مناطق آزاد

بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی کشور

بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی کشور

مالیات بر ارزش افزوده

1- نقل وانتقال کالا داخل منطقه معاف

2- ورود کالا به سرزمین اصلی مطابق با قوانین کشور

3- انجام خدمات در  محدوده منطقه معاف

1-  نقل وانتقال کالا داخل منطقه معاف

2-  ورود کالا به سرزمین اصلی مطابق با قوانین کشور

3- انجام خدمات در محدوده منطقه معاف

وجود دارد طبق قانون جهت کالاها و خدمات مورد شمول

 

 

 

 

 

تفاوت مناطق آزاد تجاري صنعتی و ویژه اقتصادي

مزایا

مناطق آزاد تجاري صنعتی

مناطق ویژه اقتصادي

سرزمین اصلی

مدت توقف کالا و مواداولیه در منطقه

بر اساس نظر سازمان منطقه تعیین میگردد

بر اساس نظر سازمان منطقه تعیین میگردد

حداکثر 5 ماه

تضمین کامل سرمایه هاي خارجی و سود آنها

مطابق با ماده 21 قانون جلب و حمایت از سرمایه گذار خارجی

بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی کشور

بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی کشور

معافیت مالیاتی بر فعالیت هاي اقتصادي

20 سال از زمان صدور پروانه بهره­برداری

مطابق با سرزمین اصلی

وجود ندارد(معافیت 100 درصدي بمدت ده سال جهت مناطق محروم)

اشتغال نیروي انسانی،بیمه و تامین اجتماعی

طبق مقررات اشتغال در مناطق

طبق مقررات اشتغال در مناطق

طبق قوانین جاري کشور

خرده فروشی کالاي خارجی

مجاز است

مجاز نیست

*

ورود کالا همراه مسافر از منطقه به کشور

در حد معافیت سالیانه مجاز است

مجاز نیست

*

 

تفاوت مناطق آزاد تجاري صنعتی و ویژه اقتصادي

مزایا

مناطق آزاد تجاري صنعتی

مناطق ویژه اقتصادي

سرزمین اصلی

فروش و نقل و انتقال کالا بصورت تجاری

مجاز است

مجاز است

مطابق قوانین صادات و واردات کشور

نقل و انتقال زمین

فروش و انتقال زمین به اتباع داخلی بلامانع و خارجی ممنوع است در مواردي که انجام سرمایه گذاري خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد تملک زمین بنام شرکت و متناسب با طرح سرمایه گذاري و تشخیص سازمان مجاز می باشد.

پس از ارائه پایان کار امکان دارد

طبق قوانین جاري کشور

فعالیت هاي بیمه ایی

طبق مقررات مناطق آزاد / با تک نرخی شدن ارز محدودیت هایی ایجاد شد

مطابق با قوانین کشور

مطابق با قوانین بیمه کشور

عملیات پولی- بانکی

طبق مقررات مناطق آزاد / با تک نرخی شدن ارز محدودیت هایی ایجاد شد

مطابق با قوانین کشور

مطابق با قوانین بانکی کشور

انتقال ارز

بدون محدودیت و با سهولت / با تک نرخی شدن ارز محدودیت هایی ایجاد شد

مطابق با قوانین سرزمین اصلی

وجود محدودیت

بورس

در حال تنظیم آیین نامه / بورس کالا ایجاد شده است

مطابق با قوانین سرزمین اصلی

مطابق با قوانین بازار سرمایه

 

 

تفاوت مناطق آزاد تجاري صنعتی و ویژه اقتصادي

مزایا

مناطق آزاد تجاري صنعتی

مناطق ویژه اقتصادي

سرزمین اصلی

استفاده از تسهیلات ارزی

ممنوع است / با تک نرخی شدن ارز تسهیلاتی ایجاد شد

وجود دارد از محل صندوق توسعه ملی

وجود دارد از محل صندوق توسعه ملی

تردد خودرو در محدوده مناطق

با پلاک منطقه تا شعاع مجاز بلامانع با پلاک داخلی مجاز است

مطابق با قوانین سرزمین اصلی

مطابق با قوانین سرزمین اصلی

 

تنظیم از: رسول کوهستانی پزوه

زمان‌ارسال: 20 اردیبهشت 1397 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت