کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکته صوتی مالیاتی 51
نکته صوتی مالیاتی 52
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

بخشنامه بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور

متن کامل بخشنامه شماره 1000/95/13246 مورخ 1395/12/14 سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه کارگران اعزام به خارج از کشور به شرح زیر است:

بخشنامه
حوزه امور استان ها و فنی و درآمد
موضوع: بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور
اداره کل استان .............
احتراماً؛ نظر به اینکه بر اساس تبصره 2 ماده 12 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 01/05/1391 مجلس شورای اسلامی" سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردیده است با دریافت حق بیمه کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی به خارج از کشور اعزام می شوند مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 03/04/1354 و اصلاحیه های بعدی، آن ها را بیمه نماید، لذا در جهت اجرای قانون یادشده توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید:
1- به موجب تبصره یک ماده 12 قانون مذکور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف گردیده برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی به خارج از کشور اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر و مراتب را جهت پوشش بیمه ای و وصول حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
2- اداره کل اتباع می بایست در اجرای تبصره 2 ماده 12 قانون یادشده، اطلاعات مربوط به کارگران ایرانی موضوع قرارداد صدور خدمات فنی که به خارج از کشور اعزام و گواهی شغلی آنان توسط وزارتخانه مذکور صادر می شوند را احصاء و به تفکیک نام و نام خانوادگی، نام شرکت، محل اعزام و اشتغال و... به ادارات کل ذیربط اطلاع رسانی نموده و بر همین اساس نیز ادارات کل استان ها موظفند فهرست اطلاعات مربوطه را با توجه به محدوده شعب تابعه در اسرع وقت جهت اقدامات بعدی به واحدهای اجرایی ذیربط ارسال نمایند.
3- چنانچه شرکت های مورد نظر دارای کد و سوابق قبلی نزد شعب باشند کارفرما مکلف خواهد بود نسبت به ارائه لیست کارگران اعزامی به خارج از کشور برابر ماده 39 قانون تأمین اجتماعی عمل نماید.
4- در خصوص شرکت هایی که فاقد کد کارگاهی می باشند واحد اجرایی بدواً با اعزام بازرس کارگاه ها می بایست موضوع را بررسی و مطابق با مفاد بخشنامه شماره 19 درآمد نسبت به تخصیص کد کارگاهی اقدام لازم را به عمل آورده و سپس نسبت به اخذ لیست وفق ماده 39 ق.ت.ا اقدام نمایند.
5- شعب موظفند نسبت به تخصیص شماره بیمه (SSN) به کارگران شرکت هایی که رأساً و در چارچوب قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور نیرو اعزام می نمایند، مطابق ضوابط مربوطه اقدام نمایند.
6- قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور که تابعیت کارفرما (واگذارنده کار) ایرانی می باشد مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بوده و لازم است واحد اجرایی حوزه دفتر مرکزی شرکت پس از اخذ یک نسخه از قرارداد منعقده نسبت به تخصیص کد پیمانکاری اقدام و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان اعزامی و حق بیمه متعلقه را وفق ضوابط و مقررات مواد 28 و 39 قانون تأمین اجتماعی دریافت نموده و در خاتمه پیمان پس از دریافت اطلاعات مبانی محاسباتی قرارداد از کارفرما، نسبت به محاسبه و مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای عملیات، وفق ماده 41 قانون تأمین اجتماعی عمل نمایند.
تذکر: مقاطعه کاران موضوع این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات تأمین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مقرر به صورت جداگانه به شعبه تسلیم و پرداخت نمایند.
7- در صورتی که موضوع عملیات پیمان توسط پیمانکار اصلی به مقاطعه کاران فرعی واگذار شود در این صورت لازم است طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کد پیمانکاری به مقاطعه کاران فرعی تخصیص و برابر مقررات اقدام گردد.
8- چنانچه واگذارندۀ موضوع پیمان، غیر ایرانی و مستقر در خارج از کشور باشد و پیمانکار، نیروهای عملیات پیمان را از ایران به کشور محل اجرای پروژه اعزام نماید، بر همین اساس و با توجه به عدم شمول به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، می بایست لیست و حق بیمه نیروهای مذکور از طریق دفتر مرکزی شرکت (پیمانکار) با ارائه مستندات اعزام به خارج و رعایت سایر مقررات به شعبه ذیربط ارسال و پرداخت گردد.
9- شرکت هایی که در خارج از مرزهای ج.ا.ایران اقدام به ثبت شرکت نموده و از کارگر ایرانی جهت انجام فعالیت بهره می گیرند در صورتی که فاقد دفتر نمایندگی در داخل کشور باشند می توانند با ایجاد دفتر نمایندگی و اخذ کد کارگاهی، لیست و حق بیمه مربوطه را در دورۀ فعالیت آنان در خارج از کشور به واحدهای اجرایی سازمان ارسال و پرداخت نمایند. در غیر این صورت می توانند کارگران ایرانی خود را به منظور برخورداری از پوشش تأمین اجتماعی در قالب بیمه ایرانیان خارج از کشور به شعب این سازمان معرفی نمایند.
10- با توجه به اینکه تنظیم گزارش حادثه به موجب قوانین کار و تأمین اجتماعی به عهده کارفرما یا مسئول کارگاه می باشد، لذا کارفرما به استناد تبصره یک ماده 95 قانون کار و ماده 65 قانون تأمین اجتماعی موظف است کلیه حوادث ناشی از کار بیمه شدگان مشمول (کارگران اعزام به خارج از کشور) را سریعاً و در مهلت مقرر قانونی به صورت کتبی به همراه مدارک مشروحه ذیل به شعبه تأمین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه گزارش و اعلام نماید:
الف - تکمیل فرم گزارش اعلام حادثه مطابق با فرم شماره "1" پیوست بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمه شدگان.
ب - اصل و تصویر گواهی کارفرما مبنی بر اشتغال بیمه شده در کشور متبوع به همراه قراردادهای مربوطه.
ج - گواهی اشتغال به کار صادره در خصوص بیمه شده یا تصویر برابر اصل شده آن از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د - تصویر برابر اصل شده اوراق گذرنامه بیمه شده
هـ - تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات ذیصلاح کشور مربوطه مبنی بر تأیید جزئیات وقوع حادثه شامل: درج مشخصات فرد حادثه دیده، تاریخ وقوع حادثه، محل دقیق حادثه، علت حادثه، نتیجه حادثه، میزان قصور افرادی که در بروز حادثه دخیل بوده اند (حسب گزارش مراجع ذیصلاح) و سایر مدارک مرتبط.
و - تصویر برابر اصل شده مدارک پزشکی مراکز درمانی در کشور مربوطه.
ز - تأیید کلیه مدارک مورد اشاره در بندهای (هـ) و (و) از سوی نمایندگی سیاسی کشور ج.ا.ایران در کشور محل حادثه به همراه ترجمه رسمی آن.
11- در مواردی که پس از بررسی های لازم، حادثه از مصادیق ماده 60 قانون تأمین اجتماعی بوده و ناشی از کار تلقی و حسب گزارش مقامات ذیصلاح کشور متبوع یا مراجع قانونی در داخل کشور، قصور کارفرما در وقوع حادثه محرز گردد، لازم است واحد اجرایی ذیربط نسبت به اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی و وصول خسارت وارده به سازمان برابر مقررات مورد عمل (به نسبت درصد میزان قصور) اقدام نماید.
12- ارائه کلیه تعهدات قانونی به این قبیل از بیمه شدگان همانند سایر بیمه شدگان اجباری موضوع بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی خواهد بود که به هر عنوان در قبال انجام کار، مزد یا حقوق دریافت می کنند. در خصوص آن دسته از افرادی که در چارچوب ضوابط و مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور اقدام به پرداخت حق بیمه می نمایند ارائه تعهدات قانونی مطابق آیین نامه اجرایی بیمه موصوف می باشد.
13- ادارات کل استان ها موظفند آمار کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی به خارج از کشور اعزام و بیمه شده این سازمان می گردند را در پایان هر ماه جهت اقدامات بعدی به اداره کل اتباع اعلام و ارسال نمایند.
14- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با هماهنگی دفتر راهبری سیستم ها، معاونت های امور استان ها و فنی و درآمد نسبت به اصلاح نرم افزارهای مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل بیمه ای و معاونین آن ها، رؤسا و کارشناسان ارشد درآمد حق بیمه، امور فنی بیمه شدگان، امور فنی مستمری ها، نام نویسی و حساب های انفرادی، فن آوری اطلاعات، آمار و اطلاعات ادارات کل استان ها، رؤسا و مسئولین واحدهای بیمه ای در شعب و نیز شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و سایر واحدهای مرتبط خواهند بود.


و من ا... التوفیق
دکتر سید تقی نوربخش
مدیرعامل

 

دانلود بخشنامه بیمه کارگران اعزام به خارج از کشور

زمان‌ارسال: 25 فروردین 1396 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

فیلم‌های آموزشی متنوع در ایستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت