کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکته صوتی مالیاتی 51
نکته صوتی مالیاتی 52
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

10 پرسش و پاسخ مهم درباره مالیات اشخاص حقوقی

10 پرسش و پاسخ مهم درباره مالیات اشخاص حقوقی

در این مطلب جهت آشنایی و ارتقای دانش حسابداران وکاربران سایت کاناز اسپید، 10 سوال مهم مالیاتی به همراه پاسخ تهیه کردم. این 10 سوال حول محور مالیات اشخاص حقوقی(شرکت ها و مووسات ثبت شده) است و حاوی نکات مهمی در زمینه مالیات می باشد.

 

1- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و دفاتر قانونی جمعا چند درصد است؟
blush پاسخ:
مطابق ماده 192 ق.م.م در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و 10% مالیات متعلق برای سایر اشخاص می باشد. ضمنا برابر ماده 193 ق.م.م نسبت به مودیانی که به موجب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات متعلق خواهند بود. بنابراین در سوال فوق کل جرایم 50% مالیات متعلق خواهد بود.

2- درآمد مشمول مالیات شرکت طوس که اظهارنامه مالیاتی 1395 را به اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده است به مبلغ 650 میلیون ریال توسط اداره امور مالیاتی تعیین گردیده است. مبلغ جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی این شرکت چند میلیون ریال است؟

blushپاسخ:


(650*0.25)*0.3=48.75


***لازم به ذکر است در سوال فوق 0.25 همان 25% نرخ مالیات اشخاص حقوقی و 0.3 همان جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد. مطابق ماده 192 30% جریمه غیرقابل بخشودگی است.

3- درآمد مشمول مالیات شرکت سهند 20,000,000 ریال است. چنانچه به موجب قانون 350000 ریال بابت عوارض اتاق بازرگانی و 970000 ریال بابت عوارض توسعه فضاهای آموزشی از ماخذ درآمد مشمول مالیات پرداخت گردد، مالیات متعلقه شرکت چه مبلغی خواهد بود؟

blushپاسخ:
به استناد تبصره 5 ماده 105 ق.م.م در مواردی که به موجب قانون مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر محاسبه خواهد شد.


20,000,000-(350000+970000)*0.25=4,670,000

 

4- جریمه متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیرواقعی که غیرقابل قبول نیز باشد چند درصد مالیات متعلق است؟

blushپاسخ:
مطابق ماده 192 ق.م.م در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و 10% مالیات متعلق برای سایر اشخاص می باشد.

5- در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول چند درصد مالیات است؟

blushپاسخ:
مطابق تبصره 2 ماده 143 ق.م.م در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(0.5%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. شرکت ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در ثبت شرکت ها آن را به حساب سازمان سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

6-شرکت سهامی عام مطهر که سهام آن در بورس پذیرفته شده است در سال 1395 مبلغ 800,000,000 ریال سود اعلام نموده است. اداره امور مالیاتی نیز مبلغ 250,000,000 ریال از هزینه های این شرکت را نپذیرفته است. درآمد حاصل از فروش سهام در بورس 120,000,000 ریال است. مالیات متعلقه شرکت چه مبلغی خواهد بود؟

blushپاسخ:


(800,000,000+250,000,000)*0.25*0.9=236,250,000
120,000,000 * 0.005 =600000
236,250,000+600000=236,850,000


در سوال فوق دقت کنید مطابق ق.م.م 10% مالیات ابرازی شرکت های پذیرفته شده در بورس بخشیده می شود و برای همین مالیات متعلق در عدد 0.9 یا 90% ضرب شده است. همچنین منظور از عدد 0.005 همان عدد 0.5% است که نرخ مالیات بر درآمد فروش سهام یا اندوخته صرف سهام است.

7-درآمد یک شرکت کشتیرانی خارجی ناشی از حمل بار و مسافر از ایران در سال 1395 مجموعا 30,000,000 ریال بوده است. میزان مالیات متعلقه این شرکت چه مبلغی است؟

blushپاسخ:


30,000,000*5%=1500000


مطابق ماده 113 ق.م.م مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن از ایران به طور مقطوع عبارت است از 5% کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد، اعم از اینکه این وجوه در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب مذکور موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند.

8- یک شرکت کشتیرانی خارجی بابت حمل کالا از ایران در سال 1395 مبلغ 70,000,000 ریال در ایران، مبلغ 10,000,000 ریال در کشور دبی و مبلغ 50,000,000 ریال در بین راه دریافت کرده است. مالیات این شرکت چند میلیون ریال است؟

blushپاسخ:


70,000,000 + 10,000,000 + 50,000,000=130,000,000
130,000,000 * 0.05=6,500,000


****به توضیحات سوال 7 مراجعه کنید.

9- محل تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی خارجی که در ایران دارای اقامتگاه و یا نمایندگی نمی باشند کدام شهر است؟

blushپاسخ:
مطابق ماده 110 ق.م.م محل تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای شعب یا نمایندگی نمی باشند، تهران است.

10-میزان درآمد و هزینه های یک شرکت کشتیرانی استرالیایی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن از ایران به شرح زیر است:
- دریافتی در ایران: 2000 میلیون ریال
- دریافتی در بین راه: 700 میلیون ریال
- دریافتی در مقصد(استرالیا): 500 میلیون ریال
- کل هزینه ها: 1800 میلیون ریال
اگر نرخ مالیات موسسات کشتیرانی ایرانی در کشور استرالیا 7% باشد، مالیات این شرکت خارجی در ایران چند میلیون ریال است؟

blushپاسخ:
مطابق تبصره ماده 113 ق.م.م در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5% باشد، با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت اقتصاد موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابعه کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.


(2000+700+500-1800)*0.07=98


در سوال فوق چون نرخ موسسات کشتیرانی ایرانی در استرالیا 7% است پس مالیات موسسات کشتیرانی استرالیایی در ایران نیز 7% محاسبه می شود.

زمان‌ارسال: 13 اسفند 1395 نویسنده: سید‌مصطفی‌هاشمی نظرات: 0
ارسال نظر

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

فیلم‌های آموزشی متنوع در ایستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت