فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست مالیات بر‌حقوق با نرم افزار و سامانه آنلاین(کاملا ...
کتاب حقوق و دستمزد به زبان ساده در 353 نکته نویسنده: سید مصطفی هاشمی(عضو انجمن ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت فیلم‌ آموزش حسابداری حقوق و دستمزد با اکسل و نرم ...
آموزش حسابداری بازرگانی خارجی(اعتبارات اسنادی) یا واردات یکی از موارد مهم و ...
سمینار آموزشی حسابداری واردات و نکات مالیاتی آن 90،000 تومان مخاطبان : مدیران ...
آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده توسط سایت کاناز اسپید تهیه شده است. قانون ...
کتاب حسابداری تسعیر ارز به زبان ساده و آموزش آن با نرم افزارهای حسابداری به ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه نرم افزار حذف و اصلاح نیم فاصله از فایل ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار‌تبدیل‌اکسل‌به‌VCF کاناز(انتقال و ذخیره ...
سایت کاناز فیلم‌آموزش نحوه ارسال معاملات فصلی(آموزش معاملات فصلی) موضوع ماده ...
افزونه(Add-In) تبدیل تاریخ کاناز برای اکسل یکی دیگر از سری نرم افزارهای کاربردی ...
دانلود نرم افزار متااستاک 11( نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس) به همراه فیلم آموزش ...
نرم‌افزار حقوق و دستمزد ﮐﺎﻧﺎﺯ نرم افزاری جامع و کامل می باشد که در عین سادگی، ...
سایت کاناز اسپید اقدام به تهیه فیلم آموزش تهیه و ارسال لیست بیمه با نرم افزار و ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت نرم افزار ارسال ایمیل انبوه(تبلیغاتی) کاناز را ...
سایت کاناز اسپید برای این ساعت  نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال ...
نرم افزار استخراج ایمیل و موبایل ژالان ابزاری قدرتمند برای استخراج آدرس ایمیل ...

گروه تلگرامی آکادمی مالیاتی

نکات صوتی مالی و مالیاتی

نکته صوتی مالیاتی 41
نکته صوتی مالیاتی 42
نکته صوتی مالیاتی 43
نکته صوتی مالیاتی 44
نکته صوتی مالیاتی 45
نکته صوتی مالیاتی 46
نکته صوتی مالیاتی 47
نکته صوتی مالیاتی 48
نکته صوتی مالیاتی 49
نکته صوتی مالیاتی 50
نکته صوتی مالیاتی 51
نکته صوتی مالیاتی 52
نکته صوتی مالیاتی 53
نکته صوتی مالیاتی 54
نکات صوتی حسابداری و مالیاتی

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه انگلیسی به فارسی لغت: rate


نتایـــج جستجــــو:

absorption rate (overhead absorption rate; recovery rate) : درصد جذب سربار، نرخ جذب سربار
accelerated cost recovery system(ACRS) : سیستم بازیافت سریع هزینه (یا بهای تمام شده)
accelerated depreciation : استهلاک تصاعدی (با نرخ بیش از معمول)
accelerated method : روش شتابدار
accelerated method of depreciation : روش نزولی استهلاک
accelerated rate : نرخ تصاعدی (افزاینده)
accelerated rate of depreciation : نرخ تصاعدی استهلاک
accounting rate of return (ARR) : نرخ بازده حسابداری
AA rated bonds : اوراق قرضه معتبر
commodity rate : نرخ کالا، نرخ بهره بانکی براتهای تجاری
incorporated company : شرکت سهامی
cross rate : نرخ ارز
current exchange rate : نرخ تسعیر جاری (روز) ارز
accurate valuation of assets : ارزیابی دقیق(و درست) داراییها
actual occurrence rate : نرخ واقعی رخداد
adjustable rate preferred : سهام ممتاز با نرخ سود متغیر
adjustable rate preferred stock : سود سهام ممتاز با نرخ متغیر
advertisement rate, advertising rate : نرخ آگهی (تبلیغات)
agregrate debt (liability) : بدهی کل) بدهی مجموع
amortization rate : نرخ استهلاک (هزینه)
aniticipation rate : نرخ تنزیل (تخفیف)در هنگام پرداخت قبل از موعد
annual percentage rate (APR) : درصد سالانه، نرخ بهره / بازده سالانه
annual percentage rate (APR) : نرخ سالیانه
annual rate of return : نرخ)بازده سالانه (سالیانه)
anticipated exception rate : نرخ اشتباه مورد انتظار
articles of association, memorandum of association (incorporation), corporate charter, instrument of association, letters patent memorandum of association, articles of partnership : شرکتنامه، اساسنامه شرکت تضامنی، اساسنامه شرکت غیر سهامی
audit strategy : استراتژی حسابرسی، طرح کلی حسابرسی
authorized wages rate : نرخ رسمی دستمزد
average purchase rate : نرخ متوسط خرید
average rate per hour : نرخ متوسط هر ساعت
average rate per unit : نرخ متوسط هر واحد
bank discount rate : نرخ تنزیل بانکی
bank lending rate : نرخ قرض دهی بانکی
base rate, key rate : نرخ پایه (مبنا)
basic (wages- rate) : دستمزد پایه
basic labor rate : نرخ پایه مزد
basic wage rate : نرخ دستمزد پایه
basing rate : نرخ اولیه، نرخ پایه
basing-point rate : نرخ مبدا
bed occupancy rate : ضریب اشغال تخت
bill discount rate : نرخ تنزیل برات
budgeted rate per hour : نرخ ساعتی کار بودجه ای
burden rate : نرخ سربار عمومی (در افتصاد)
capital attracting rate : نرخ جذب سرمایه
capitalization rate : نرخ تنزیل، نرخ به حساب دارایی بردن
change in conversion rate : تغییر در نرخ تبدیل (ارز)
colsing rate, net investment m,etbod : روش تسعیر خالص سرمایه گذاری به نرخ پایانی
commission rate (fee) : درصد کمیسیون، درصد حق الزحمه
company incorporated : شرکت ثبت شده
company′s tax rate : نرخ مالیاتی شرکت
compensation strategy : استراژی حقوق و مزایا، استراتژی جبران خدمات
competitive rate : نرخ رقابتی
composite rate of depreciation : نرخ مرکب استهلاک
compound annual interest rate : نرخ بهره مرکب سالیانه
compound rate, composite rate : نرخ مرکب
compounded interest rate return : نرخ بازده مرکب
computed upper exception rate (CUER) : حد بالای ضریب انحراف محاسبه شده، بالاترین حد محاسبه شده ضریب انحراف
confidence coefficient, confidence rate : ضریب اطمینان
confrontation strategy : استراتژی مواجهه
conglomerate : مجتمع، واحد اقتصادی دارای فعالیت های متنوع و مختلف
conglomerate financial statement : ترازنامه تلفیقی بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مختلف
constant rate : نرخ ثابت
contract rate of interest : نرخ بهره قراردادی یا اسمی
contribution rate forecast : پیش بینی نرخ حق بیمه
controlled exchange rates : نرخ کنترل شده ارز
conversion rate : نرخ تبدیل
corate : نرخ بهره بانکی برای براتهای تجاری
corporate action : اقدام سیاسی
corporate bond : اوراق قرضه شرکت
corporate bond interest rate : نرخ بهره اوراق قرضه شرکتهای معتبر
corporate charter, articles of association : اساسنامه شرکت سهامی
corporate debt securities : اوراق بهادار بدهی شرکتهای سهامی
corporate dividend policy . : سیاست تقسیم سود شرکت سهامی
corporate equity : اقدام سیاسی که به تصویب سهامداران یا هیئت مدیره یک شرکت سهامی برسد و این با «با عمل اجرایی» مغایر است، حق مالکیت در شرکت
corporate failure prediction : پیش بینی ورشکستگی شرکت
corporate financial structure : ساختار مالی شرکتهای سهامی
corporate fraud : تقلب در شرکت که ممکن است به نفع شرکت یا علیه آن باشد
corporate governance : حاکمیت شرکتی
corporate holding company : شرکت متحد از چند شرکت
corporate joint venture, joint venture : مشارکت خاص، شرکت سهامی خاص
corporate liquidation, dissolution of limited companies : انحلال شرکتهای سهامی
corporate minutes : صورت جلسات شرکت
corporate modeling : الگوسازی برای شرکت
corporate operations : فعالیت های عملیاتی
corporate plan : برنامه جامع یک شرکت یا سازمان
corporate profit : سود حاصل از شراکت
corporate reorganization : تجدید سازمان شرکت
corporate report : گزارش شرکت، گزارش (سالانه) شخصیت محاسباتی
corporate secretary : دبیر / منشی شرکت
corporate social accounting : حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتهای سهامی
corporate social reporting : گزارش کردن جنبه های اجتماعی شرکت
corporate strategy : استراژی شرکت
corprorate insiders : افراد داخل شرکت
cost of capital rate : نرخ هزینه سرمایه
cost unit absorption rate : نرخ جذب آحاد هزینه
coupon rate : نرخ بهره اوراق قرضه
credit risk rate of interest, day rate, daily rate : نرخ روزانه
current rate of yield : نرخ جاری بازده
cut off rate of investment : نرخ بازدارنده سرمایه گذاری
daily average rate : نرخ متوسط روزانه
daily rate, day rate : نرخ دستمزد روزانه
day rate : نرخ دستخمزد روزانه
declining rate : کاستن نرخ
decreasing rate : نرخ نزولی
departmental overhead rate : نرخ سربار دایره ای (دوایر)
departmental rate of return : نرخ بازده برحسب قسمت ها
depletion rate : نرخ استهلاک منابع طبیعی
depreciation rate (ratio) : ضریب استهلاک، نرخ استهلاک
derate : پایین آوردن نرخ (مالیات)
determined overhead rate : نرخ تعیین شده سربار
deviation rate : ضریب انحراف، ضریب مغایرت
deviation rate occurrence rate,exception rate : ضریب انحراف
direct labor hour rate : نرخ ساعتی کار مستقیم
direct labor rate variance : انحراف نرخ کار مستقیم، انحراف نرخ دستمزدد مستقیم
direct labour hour rate (labour hour rate) : نرخ دستمزد هر ساعت کار مستقیم
direct labour rate of pay variance (labour rate variance) : انحراف نرخ دستمزد
direct tax. rate : نرخ مالیات مستقیم
direct wage rate variance : انحراف دستمزد مستقیم
direct wage variance, labor rate variance : اننحراف نرخ دستمزد مستقیم
discount rate, rate of discount : نرخ تخفیف، نرخ تنزیل
dual-rate method : روش دو نرخی
economic growth rate : نرخ رشد اقتصادی
graduated rate structure : نرخ مالیات تصاعدی
effective annual rate : نرخ بهره موثر
effective interest rate nnethod : روش نرخ بهره موثر
effective interest rate, effective rate of interest : نرخ موثر بهره، نرخ واقعی بهره
effective rate of return : نرخ موثر بادهی
efficiency rate : ضریب کارآیی
employee′s day work rate : نرخ کار روزانه کارخمند
equalization rate : نرخ تعدیل (برابرسازی)
equired earning rate : نرخ مقرر تحصیل درآمد
equity rate : نرخ برابری
establishment of premium rates : برقراری نرخ های حق بیمه
estimated population exception rate (EPER) : ضریب انحراف برآوردی جامعه
exaggerated value : ارزش بیش از واقع اظهار کردن
exceptions rate : ضریب استثناء
exchage rate : نرخ مبادله ارز (نرخ تسعیر ارز)
exchange rate : نرخ ارز، نرخ تسعیر
exchange rate at balance sheet date : نرخ تسعیر ارز در تاریخ ترازنامه
exchange rate at transaction date : نرخ تسعیر ارز در تاریخ معامله
exchange rate equalization : تعدیل (برابرسازی) نرخ ارز
exchange rate fluctuations : نوسانات نرخ ارز
exchange rate risk : ریسک ناشی از تغییر نرخ ارز
exchange rate syste,m : سیستم نرخ ارز
exchange rate, coversion rate : نرخ تسعیر
expected deviation rate : ضریب انحراف مورد انتظار
expected inflation rate of interest : نرخ مورد تورم
exPected rate of occurrence : ضریب مورد انتظار وقوع / رویداد، ضریب رویداد مورد انتظار
expected rate of return : نرخ بازده مورد انتظار
expenditure rate, cost rate : نرخ هزینه
export rate : نرخ صادراتی
factory overhead absorption rate : نرخ جذب سربار کارخانه
fair rate : نرخ عادله
fair rate of return : نرخ عادله بازده
favorable rate variance : انحراف مساعد نرخ مواد
favorable wage rate : انحراف مساعد نرخ دستمزد
federal fund rate : نرخ بهره بین بانک ها
felexible exchange rate : نرخ انعطاف پذیر ارز
financing strategy : استراتژی تامین مالی
fine rate : نرخ ممتاز (عالی)، کمترین نرخ
first rate : عالی (درجه یک)
fiscal discount rate : نرخ تنزیل مالی
fixed exchange rate : نرخ های ثابت ارز، نرخ کنرتل شده ارز
fixed loan, fixed rate loan : وام با بهره ثابت
fixed overhead absorption rate : نرخ جذب سربار ثابت
flexibility of rates : انعطاف پذیری نرخ ها
flexible (floating) exchange rate : نرخ متغیر ارز
flexible rate : نرخ انعطاف پذیر ارز
floating (flexible) exchange rate : نرخ ارز متغیر ، نرخ ارز شناور
floating exchange rate : نرخ ارز متغیر
floating rate : نرخ شناور (سود)، نرخ متحرک
floating rate loan : وام با نرخ شناور
floating-rate certificate of deposit : سپرده با نرخ بهره متغیر
floating-rate loan : وام با نرخ بهره متغیر
foreign exchange rate, rate of exchange : نرخ تسعیر ارز، نرخ برابری ارز
forward (future) rate : نرخ های آتی
forward interest rate : نرخ بهره با دوره تنفس
forward rate : نرخ ارز سلف (وعده دار)، نرخ آتی
forward-rate agreement : قرارداد نرخ وام آینده
free rate, open rate : نرخ آزاد، نرخ رسمی
freight rate : نرخ کرایه بار
general cargo rate (GCR) : نرخ حمل بار متفرقه (عمومی)
generate, establish : به وجود آوردن، تولید کردن، زاد و ولد کردن
going wage rate : دستمزد متداول، مزد جاری
higest rate : بالاترین نرخ
high rate : نرخ سنگین
high rate of interest : نرخ سنگین بهره
higher rate : نرخ بالاتر
higher-rate tax : نرخ بالاتر مالیات بردرآمد
historical exchange rate : نرخ تاریخی ارز
historical rate : نرخ تاریخی ارز
historical rate of return : نرخ بازده تاریخی
hourly wage rate : نرخ مزد ساعتی
hurdle rate : نرخ حد نصاب
harvesting strategy : استراتژی کسب سود در کوتاه مدت
implicit interest rate : نرخ بهره ضمنی
import rate : نرخ ورود (کالا)
imputed interest rate : نرخ بهره تخصیصی
income tax rate : نرخ مالیات بر درآمد
income tax rate schedule : جدول نرخ مالیات بر درآمد
incorporate : شرکت کردن، شرکت دادن، در هم ادغام شدن
incorporated company : شرکت به ثبت رسیده، شرکت با مسئولیت محدود
indirect labour rate variance : مغایرت نرخ کار غیر مستقیم
indirect material rate variance : مغایرت نرخ مواد غیرمستقیم
indirect quoted free exchange rate : نرخ آزاد تبدیل غیر مستقیم
indirect wage rate : نرخ دستمزد غیرمستقیم
inflation rate : نرخ تورم، افزایش سطح کل قیمت ها
information technology strategy : استراتژی تکنولوژی اطلاعات
insurance rate : نرخ بیمه
integrated account : حساب کامل شده، حساب های یکپارچه، حساب های همبسته
integrated approach : روش / رویکرد جامع / یکپارچه
integrated test facility : امکان آزمون همگام
integrated test facility (lTF) : یک سیستم رایانه دارای برنامه کد و داده های خاص که یک موسسه حسابرسی آن را در سیستم رایانه صاحب کار قرار می دهد.
inter-bank offered rate : نرخ پیشنهادی ما بین بانک ها
interest rate implicit in the lease : نرخ ضمنی بهره در قرارداد اجاره بلنددمدت
interest rate margin : حاشیه نرخ سد
interest rate per annual : نرخ بهره سالیانه
interest rate, rate of interest : نرخ بهره
interest-rate guarantee : تضمین نرخ بهره
interest-rate parity : دوگانگی نرخ بهره
interest-rate risk : ریسک ناشی از نوسان نرخ بهره
interlocking directorate : اعضای هیئت مدیره مشترک
internal financial controls, internal rate of return : کنترل های مالی داخلی
internal rate of return (IRR) : نرخ بازده داخلی
internally generated report : گزارش ماخذ از منابع داخلی
interpolated rate : نرخ نسبی
inventory rate variance : انحراف نرخ موجودی
inventory umover rate : سرعت گردش موجودی
investment turnover rate : سرعت گردش سرمایه گذاری
joint rate : نرخ مشترک
key rate : نرخ پایه
London inter bank mean rate : میانگین نرخ بهره بین بانکی لندن
London inter bank offered rate (LIBOR) : نرخ بهره کوتاه مدت بین بانکی لندن
labour (wage) price variance, labour rate variance, labour turnover : انحراف نرخ دستمزد
labour hour absorption rate of overhead : نرخ جذب ساعتی سربار
labour rate : نرخ دستمزد
labour rate variance : انحراف نرخ کار (دستمزد)
lending at a rate : نرخ بهره سهام استقراضی
lesee′s borrowing rate : نرخ استقراض برای اجاره کننده
lesee′s implicit interest rate : نرخ ضمنی سود تضمین شده برای اجاره کننده
lesee′s incremental borrowing rate : نرخ فرضی استقراض برای اجاره کننده
local rate : نرخ داخلی
london inter bank bid rate (LIBID) : نرخ داخلی بهره بانک های لندن
long run market rate : نرخ بلندمدت بازار
long run rate : نرخ بلندمدت
long term (strategic) financial plans : برنامه های مالی بلندمدت (راهبردی)
machine-hour rate : نرخ ساعت کار ماشین، نرخ سرشکن کردن هزینه سربار ببراساس ساعت کار ماشین
managed (band) exchange rates : محدوده نوسان نرخ ارز
marginal income rate : ضریب درآمد نهایی، ضریب سد حاشیه ای
marginal rate of tax : نرخ نهایی مالیات
marginal rate, final rate : نرخ نهائی
market interest rate : نرخ بازار بهره
market rate : نرخ بازار، نرخ بهره پایه
market rate of discount : نرخ بازار تنزیل
market rate of interest, market price per share : نرخ بهره در بازار
market rate of investment : نرخ بازار سرمایه
maximum efficiency rate : ضریب حداکثر کارایی
merit rate : درجه شایستگی
merit rate of employee : درجه شایستگی کارمند
minimum acceptable rate of return : حداقل نرخ بازده قابل قبول
minimum wage rate : حداقل نرخ دستمزد
moderate income : درآمد متوسط
moderate priced goods : کالای با قیمت معقول
modified accelerated cost recovery system : سیستم تعدیل شده بازیافت سریع بهای تمام شده
money rate of interest : نرخ پولی بهره (نرخ نقدی بهره)
multiple exchange rate : نرخ چندگانه ارز
multiple rate : نرخ ترکیبی
multiple solution rates : نرخ های بازده متعدد
natural interest rate : نرخ بهره طبیعی
nominal interest rate : نرخ بهره اسمی، نرخ بهره اعلام شده
nominal rate (of interest) = coupon rate : نرخ بهره اسمی یا اعلام شده
norrnin,al rate of interest : نرخ اسمی بهره
not rated : بدون درجه اعتبار
official discount rate : نرخ رسمی تنزیل
open market rate : نرخ بازار آزاد
prime interest rate : نرخ بهره اولیه
prime rate : نرخ بهترین (ممتاز)، نرخ اولیه
pro-rata rate : نرخ نسبی (نرخ تسهیم به نسبت)
operate, practice : عمل کردن
organization, body corporate,corporation : سازمان
overrate : بیش از ارزش واقعی ارزیابی کردن
paper rate : نرخ غیر واقعی
par exchange rate, exchange parity,foreign exchange rate : نرخ برابری ارز
par rate of exchange, official exchange rate : نرخ رسمی ارز
participation, corporate, joint venture,partnership, cooperation : مشارکت
payout rate : (سرمایه ، سهام) نرخ پرداخت سود
payroll tax rate : نرخ مالیات حقوق و دستمزد
pegged rates : نرخ ارز ثابت یا نسبت مبادله ارز پول دو کشور
penalty rate : نرخ جریمه
pereferential discount rate : نرخ ممتاز تنزیل (یا تخفیف)
perforated check (cheque) : جک منگنه شده (باطل شده)
pie chart, piece rate, circular chart : نمودار دایره ای
piece work wages rate : نرخ کارمزدی دستمزد
piece-rate : نرخ دانه ای (عددی)، قطعه ای
portfolio turnover rate : ضریب گردش مجموعه سرمایه گذاری
predetermined overhead rate : نرخ سربار از پیش تعیین شده
predetermined rate : نرخ از پیش تعیین شده
preferential exchange rate : نرخ ترجیحی ارز
preferential rate : نرخ ترجیحی (امتیازی)
premium rate : نرخ صرف
pretax rate of return : نرخ بازده پیش از کسر مالیات
price (rate) variance : انحراف قیمت (نرخ)
price-rate system of wages : سیستم نرخ مقداری (تولید) دستمزد
pricing strategy : استراتژی قیمت گذاری
progressive reducing rate : نرخ تصاعدی نزولی
product usage rate : میزان مصرف محصل
production overhead rate : نرخ سربار تولید
spoilage rate : نرخ ضایعات
spot exchange rate : نرخ ارز رایج بازار
spot rate, current rate : نرخ جاری، نرخ تحویل فوری، نرخ آنی
standard cost rate : نرخ استاندارد هزینه
standard direct labor hours (rate) : ساعات استاندارد کار مستقیم
standard hours rate : نرخ استاندارد (ساعت) کار
standard labor rate : نرخ دستمزد استاندارد
standard machine rate : نرخ استاندارد ماشین
standard rate : نرخ استاندارد
standard rate of pay : نرخ پرداخت استاندارد
standard rate per unit : نرخ استاندارد هر واحد
stated interest rate : نرخ بهره رسمی
stated rate of interest : نرخ بهره اعلام شده
project rate of return : نرخ بازده طرح
prorate cost : تسهیم کردن هزینه
purchase rate (or rhythm) : نرخ خرید
pure interest rate, pure rate of interest : نرخ خالص بهره
quick rate, quick ratio, acid-test ratio : نسبت آنی (سریع)
rank rate : مرتبه، ترتیب، درجه
rate : نرخ، میزان، نرخ بندی
rate (amount) of saving : میزان پس انداز
rate base : پایه نرخ (مبنای نرخ)
rate covenant : شرط قیمت
rate fixing department : اداره تثبیت قیمت
rate implicit in the lease : نرخ ضمنی در اجاره
rate of apportionment of overhead : نرخ تسهیم سربار
rate of conversion : نرخ تسعیر ارز
rate of duty : نرخ عوارض، نرخ حقوق گمرکی
rate of exchange : نرخ ارز
rate of hour : نرخ ساعتی، نرخ هر ساعت
rate of inflation : نرخ تورم
rate of interest : نرخ بهره
rate of investment : نرخ سرمایه گذاری
rate of premium : نرخ حق بیمه، نرخ جایزه
rate of profit per article (goods) : نرخ سود هر واحد کالا
rate of profit per production : نرخ سود هر واحد تولید
rate of profit, profit rate : نرخ سود
rate of return : نرخ بازده
rate of return on investment, investment rate of return, yield rate of investment : نرخ بازده سرمایه گذاری
rate of return over cost : نرخ بازده برحسب هزینه
rate per machine hour : نرخ هر ساعت ماشین
rate per standard hour : نرخ هر ساعت استاندارد
rate per unit : نرخ هر واحد
rate schedule, rate card : جدول نرخ
rate variance : مغایرت (انحراف) هزینه
rate, degree, amount : میزان (درجه ، اندازه)
rate-fixing : تثبیت نرخ
rediscount rate : نرخ تنزیل مجدد
released rate : نرخ ترخیص
rent and rate : اجاره و عوارض
risk free rate : نرخ بدون احتمال ضرر ، نرخ بدون ریسک
scrap generated : قراضه تولید شده
second class goods, second-rate goods : کالای درجه دوم
second-rate security : اوراق بهادار دست دوم
seeing rate, sight rate, call rate : نرخ دیداری (عندالمطالبه)
selling rate : نرخ فروش
selling rate variance : مغایرت نرخ فروش
separate : تفکیک کردن، جدا کردن
separate accounting entity : تفکیک ماهیت حسابداری
separate return : اظهارنامه جداگانه
separate-entity concept : اصل تفکیک واحد تجاری از مالکان
short-term interest rates : نرخ بهره وام های کوتاه مدت
simple rate, single rate : نرخ ساده
single-rate method : روش تک نرخی
statutory rate, authorized rate : نرخ مجاز، نرخ رسمی، نرخ قانونی، نرخ بازار
step rate : نرخ مرحله ای
straight percentage rate : نرخ درصدی مستقیم
strategic mission statement : بیانیه رسالت
substantive strategy : راهبرد محتوایی
tactical planning, strategic planning : برنامه ریزی تاکتیکی
target rate : نرخ مطلوب، نرخ برحسب هدف
target rate of return pricing : قیمت گذاری برمبنای بازده نرخ مورد نظر
tariff rate : نرخ تعرفه (گمرکی)
tax payer, rate payer : مودی مالیاتی، مالیات دهنده
tax rate : نرخ مالیات
tax rate changes : تغییرات نرخ مالیات
through rate : نرخ حمل سراسری، نرخ کامل
time wage rate : دستمزد ساعتی
time work rate : نرخ زمانی کار
tolerable rate : ضریب قابل تحمل
transit rate : نرخ ترانزیت، نرخ عبور
uniform business rate (UBR) : نرخ مالیات یکسان بازرگانی
unincorporated business : واحد تجاری غیر سهامی
usury rate, usurious rate : نرخ رباخواری
variable rate : ضریب متغیر، نرخ متغیر
wage rate : نرخ دستمزد بر حسب واحد زمان
wage rate basis : ملاک نرخ دستمزد
wage rate standard : استاندارد نرخ مزد
minimum rate of return : حداقل نرخ بازده مورد انتظار
predetermined factory overhead rate : نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه
standard rate : نرخ استاندارد
strategic profitability analysis : تجزیه و تحلیل استراتژیک سودآوری
interest rate risk : ریسک نرخ بهره
inflation rate risk : ریسک نرخ تورم
required rate of return(RROR) : نرخ بازده مورد نظر
finite replenishment rate : نرخ بازپرسازی محدود
replenishment rate : نرخ بازپرسازی
warehouse rate : نرخ انبارداری
weighted average rate : نرخ متوسط وزنی
yield rate of capital, rate of return on capital : نرخ بازده سرمایه
yield rate, rate of return : نرخ بازده سرمایه
zero coupon bond (rate) : اوراق قرضه بدون بهره، اوراق قرضه بدون کوپن
zone freight rate : نرخ کرایه حمل منطقه ای
zone rate : نرخ منطقه ای (ناحیه ای)
time weighted rate of return : نرخ موزون زمانی بازده
forward rate agreement : قراداد نرخ آتی
forward foreign exchange rate contract : قرارداد نرخ ارز خارجی آتی
return rate : نرخ بازده
reward to volatility rate : نسبت پاداش به تغییر پذیری
buy & hold strategy : سیاست خرید و نگهداری
corporate finance : مدیریت مالی شرکت
the london interbank offered rate(LIBOR) : نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن(لایبور)
accounting rate of return : نرخ بازده حسابداری
actual rate : نرخ واقعی
direct labor rate variance : انحراف نرخ کار مستقیم
internal rate of return : نرخ بازده داخلی
the corporate system : نظام فراشرکت ها
bank rate : نرخ بانک
base rate : نرخ پایه
inter locking directorates : مدیریت های به هم پیوسته
fixed exchange rate : نرخ ارز ثابت
exchange rate differential : تفاوت نرخ ارز
floating managed exchange rate system : نظام شناور ارز مدیریت شده
nominal exchange rate : نرخ اسمی ارز
real exchange rate : نرخ واقعی ارز
clean floating exchange rate system : نظام ارز شناور واقعی
effective exchange rate : نرخ ارز موثر
corporate governance : راهبری شرکتی
strategic decision making : تصمیم گیری راهبردی
strategic management : مدیریت راهبردی
strategic planning : برنامه ریزی راهبردی
implicit or historical rate : نرخ ضمنی یا تاریخی
exchange rate mechanism(ERM) : مکانیسم نرخ تبدیل
london inter bank mean rate(LIMEAN) : نرخ میانگین بین بانکی لندن
forward-rate agreement(FRA) : قرارداد نرخ آتی
tax rate : نرخ مالیات
build–operate–transfer(BOT) : قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال
build-own-operate(BOO) : قرارداد احداث، تملک، بهره برداری
build-own-operate-transfer(BOOT) : قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال
build-transfer-operate(BTO) : قرارداد احداث، انتقال، بهره برداری
adjustment rate : ضریب تعدیل
marginal rate of transformation(MRT) : نرخ نهایی جانشینی
marginal rate of substitution(MRS) : نرخ نهایی جانشینی
marginal rate of technical substitution L for K(MRTSLK) : نرخ نهایی جانشینی فنی
dual rate method : روش نرخ های دوگانه(برای جذب هزینه های سربار)
sustainable growth rate(SGR) : نرخ رشد پایدار
true-negative rate : نرخ منفی صحیح(درست)
true-positive rate : نرخ مثبت صحیح(حقیقی)
take-up rate : نرخ جذب (نرخ دریافت)
Aggressive strategy : استراتژی تهاجمی - استراتژی جسورانه
دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز

بیشترین لغات جستجو شده توسط کاربران

مجوز سایت از وزارت ارشاد

مجوز سایت از وزارت ارشاد

محصولات متنوع و کاربردی حسابداری

تماس با سید مصطفی هاشمی

رزومه کاری اینجانب

1398discount.gif

ارتباط از طریق واتساپ

کاناز اسپید

فیلم‌های آموزشی ما در آپارات

کانال کاناز اسپید در آپارات

فیلم‌های آموزشی متنوع در ایستاگرام ما

صفحه آموزش حسابداری در اینستاگرام

دیکشنری 20 هزار واژه‌ای حسابداری

دیکشنری آنلاین حسابداری و حسابرسی

آمار کاربران سایت