نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام
آموزش حسابداری
کاناز اسپید
آموزش حسابداری
 
 
 
تماس با سید مصطفی هاشمی
 
فروشگاه محصولات آموزش حسابداری
 

دیکشنری هوشمند تخصصی آنلاین حسابداری، حسابرسی، بورس و اقتصاد کاناز

لغت :
نوع ترجمه:

ترجمه فارسی به انگلیسی لغت: معاملات


نتایـــج جستجــــو:

 • خلاصه معاملات : abstract of transactions
 • دوگانگی، دودوزه بازی در معاملات : double dealing
 • معاملات بخت آزمایی (شانسی) : aleatory transactions
 • معاملات بانکی : banking transactions
 • طردکردن، روی گرداندن،تحریم معاملات : boycott
 • معاملات پیچیده : complex transactions
 • روش چرخه (معاملات) : cycle approach
 • برگه ترخیصیه، حواله تحویل (کالا) برگشت، گردش، گردش معاملات، گردش موجودی انبار. : delivery order turnover
 • معاملات (قراردادهای) مشروط و قولنامه ای : executory transactions (contracts)
 • معاملات جعلی : fictitious transaction
 • رویداد (معاملات) مالی : financial transaction
 • بازار معاملات پیمان های آتی : futures market
 • مصون سازی معاملات ریسک دار : hedging
 • معاملات پوششی : hedging transactions
 • معاملات خودمانی سهام : incestuous share trading
 • معاملات اقساطی : installment transactions
 • معاملات فی ما بین شرکت ها : inter-company transactions
 • تاخیر در گزارش قیمت معاملات : lat.e tape
 • معاملات پوششی برای از بین بردن ریسک : leg
 • معاملات همزمان : market arbitrage
 • اصول معاملات دو جانبه (دو کشور) : normal financing principles
 • معاملات خارج از بورس : off-board
 • ایجاب و قبول (در معاملات) : offer and acceptance
 • بازار معاملات نقدی، بازار روز : spot market
 • صورت معاملات، صورت کل سود و زیان : statement of transactions
 • اصول معاملات دو جانبه (دو کشور) : reciprocity principles
 • افشای معاملات اشخاص وابسته : related party disclosures
 • معاملات اشخاص وابسته : relatea party transactions
 • معاملات اوراق بهادار : securities transations
 • قطع معاملات، منع معاملات : stoppage of trade
 • معاملات سلف ارز، معاوضه،تبدیل ، سواپ : swap
 • علامت گذاری و ردیابی معاملات : tagging and tracing
 • معاملات اشخاص ثالث : third party transactions
 • حجم دادوستد، گردش معاملات : trade volume
 • دکه معاملات : trading post
 • دکه معاملات اوراق قرضه : trading ring
 • اوراق معاملاتی : trading securities
 • رویکرد معاملات : transaction approach
 • ماندده معاملاتی : transaction balance
 • رمز فعالیت (مالی ، معاملاتی) : transaction code
 • کمیسیون معاملات : transaction committee
 • چرخه عملیات ، چرخه معاملات : transaction cycle
 • اطلاعات فعالیت ، اطلاعات معاملات : transaction data
 • فعالیت جاری ، فعالیت معاملاتی : transaction entry
 • آزمون درونکاری معاملات، مبادلات، آزمون شناخت مبادلات : transactions walk-through
 • گردش، برگشت، گردش معاملات : turnover, flows
 • معاملات کوپن، خرید و فروش کوپن ارزاق : voucher trading
 • معاملات سلف ثابت : fixed forward
 • معاملات سلف اختیاری : option forward
 • معاملات سود و زیان : income transactions
 • عقد اجاره(یکی از عقود معاملات اسلامی) : ijarah
 • عقد شرکت(یکی از عقود معاملات اسلامی) : shirkah
 • مرابحه(یکی از عقود معاملات اسلامی) : murabaha
 • مشارکت(یکی از عقود معاملات اسلامی) : musharaka
 • فایل رایانه ای معاملات : transaction file
 • مراحل ثبت معاملات(رویدادهای مالی) : transaction entry steps
 • معاملات : deals
 • معاملات فصلی : seasonal deals
 • دیکشنری آنلاین حسابداری کاناز