نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام
آموزش حسابداری
کاناز اسپید
آموزش حسابداری
 
 
 
تماس با سید مصطفی هاشمی
 
فروشگاه محصولات آموزش حسابداری
 

دشوارترین وظیفه حسابداری که باید درکارتان حل می کردید ، چه چیزی بود

 

دشوارترین وظیفه حسابداری که باید درکارتان حل می کردید ، چه چیزی بود

 

مصاحبه کنندگان دو چیز را با این سوال تشخیص می دهند:

  • سطح واقعی تجربه شما( هر شخصی با برخی تجربیات حسابداری گاهی مجبور به حل کردن وظایف دشوار می شود.برخلاف کسانی که فقط در مدرسه برای کنار آمدن با تکالیف سختی که باید حل میشد،مبارزه می کردند.)
  • طرز فکر شما در مورد مشکلات و راه حل آن ها: ( وقتی دشوارترین وظیفه را توصیف می کنید،مصاحبه کننده مطمئنا از راه حل شما سوال می کند.)

وظیفه ای را که حل کرده اید ، انتخاب کنید:

مهم ترین چیزی که باید به یاد داشته باشید ،اگر وظیفه ای را که رفع نکرده اید را ارائه دهید،تصویر بدی از مهارت های حسابداری شما ارائه می شود.فقط راجع به آن فکر کنید...از این رو باید توصیف خوبی از وظیفه و راه حلتان آماده کنید.


اگر هیچ سابقه ی وظایف دشوار نداشته باشم ، چه کار کنم؟

باید درمورد مشکلات سخت حسابداری تحقیق کنید. مشکلات زیادی که سخت رفع می شوند را خواهید یافت(مصاحبه ما تعداد کم ولب با راه حل ارائه می دهد.)شما باید براساس آن مشکل خود را طراحی کرده و سعی کنید آن را حل کرده و در مصاحبه راجع به آن صحبت کنید. در اخر ، اگر شما برای سطح ورودی شغل حسابداری درخواست می دهید می توانید صادق بوده و بگویید هیچ سابقه ای در رفع وظایف دشوار ندارید،اما فراموش نکنید که بگویید اگر با مشکلی برخوردید چه کار می کنید:

هیچ سابقه ای با وظایف دشوار حسابداری ندارم. من قادرم هر چیزی را با دانش و IAS  ، خود رفع کنم. اما اگر وظیفه سختی باشد که قادر به حل آن نباشم با همکاران با سابقه تر خودم مشورت کرده یا به دنبا راه حل آن در اینترنت میگردم، همچنین من عضو چندین مجمع حسابداری هستم که کمکم می کنند.

 

نکات و تکنیک های مهم در مصاحبه حسابداری