نرم افزار ارسال مطلب اتوماتیک به کانال تلگرام
آموزش حسابداری
کاناز اسپید
آموزش حسابداری
 
 
 
تماس با سید مصطفی هاشمی
 
فروشگاه محصولات آموزش حسابداری
 

خلاصه ای از مفاهیم حاکم بر شناسایی درآمد و سود در حسابداری

خلاصه ای از مفاهیم حاکم بر شناسایی درآمد و سود در حسابداری

 در حسابداری تعهدی اثرات خالص جریان های نقدی فعالیت های عایدی ساز، زمانی گزارش می شود که بتوان آنها را با سطح اطمینان معقولی اندازه گیری کرد. به این منظور گاه انجام قضاوت حرفه ای نیز اجتناب ناپذیر می شود. دو ضابطه شناسایی درآمد به همراه اصل تطابق، رهنمودی برای شناسایی درآمدها و هزینه ها در اختیار قرار می دهد. به رغم آنکه معمولا این ضوابط در مقطع فروش برآورده می شوند. گاه آنها قبل از وقوع فروش و یا حتی در بعضی مواقع بعد از وقوع فروش برآورده می شود.

میزان درآمد و سود شناسایی شده، نهایتا در تمام روش خهای شناسایی درآمد یکسان است و تفاوت بین این روش های گوناگون به زمان شناسایی درآمد و سود مربوط می شود. هرچند اهداف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید و به موقع جهت کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی و ارزیابی جریان های نقدی است، تفاوت های زمانی چندان اهمیتی ندارد.

** اختلاف روش های شناسایی درآمد، در زمان شناسایی درآمد و سود است.**

در تبعیت از مفهوم افشا، شرکت هایی که به فروش کالا یا خدمات اشتغال دارند شرحی از رویه های شناسایی درآمد خود را در قسمت خلاصه ای از اهم رویه های حسابداری گزارش سالانه خود ارائه می دهند.

رویه های حسابداری شامل افشای زیر است:
1- فروش کالا و خدمات
فروش زمانی که مالکیت به مشتری انتقال می یابد و یا خدمات مطابق با قراردادها انجام می شود ثبت می شود. 
مثالی از شناسایی درآمد در شرکت های هواپیمایی
درآمد حاصل از مسافران، هنگامی که سفر صورت می گیرد شناسایی می شود. بلیط های فروخته شده ای که هنوز استفاده نشده اند در زمره بدهی ترافیک هوایی(تحت عنوان پیش دریافت درآمد) ثبت می شوند که شامل برآوردهایی است که در هر دوره ارزیابی و تعدیل می گردد. هرگونه تعدیل صورت گرفته در عملیات دوره ای که ارزیابی صورت گرفته است جای می گیرد.

موضوعات: آموزش حسابداری

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در خبرنامه سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.